Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
Názov fondu:Riadiace orgány Slovenskej akadémie vied I.
Skrátený názov fondu:RO SAV I.
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:(1951) 1953–1989 (1992)
Rozsah:2838 kr. + 12 bm kníh
Počet inventárnych jednotiek:5261
Spracovateľ:Marčeková, Alexandra
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:
Stav k:30.X.2017
Príbuzné fondy: