Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3766CII/3219531345
Slovenský výbor obrancov mieru
Návrh na menovanie zástupcu zo SAV do výboru.
3767CII/3219551345
Slovenský výbor obrancov mieru
Návrhy na členstvo v orgánoch výboru.
3768CII/3219561345
Slovenský výbor obrancov mieru
Žiadosti výboru o spoluprácu SAV pri organizovaní osláv výročia Rembrandta van Rijna, Benjamina Franklina; žiadosť o vyjadrenia stanoviska SAV k úsiliu Svetovej rady mieru.
3769CII/3219581345
Slovenský výbor obrancov mieru
Delegovanie 3 pracovníkov zo SAV na Československý zjazd obrancov mieru; žiadosť o zaslanie návrhov zo SAV k príprave svetového kongresu obrancov mieru.
3770CII/3219611345
Slovenský výbor obrancov mieru
Žiadosť o spoluprácu pri príprave osláv výročia F. Bacona.
3771CII/3219641345
Slovenský výbor obrancov mieru
Návrh na usporiadanie slávnostného zasadania pri príležitosti 400. výročia narodenia G. Galileiho.