Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4172CII/36b8II19721559
Materiály na zasadanie vlády ČSSR
Stanovisko Legislatívnej rady vlády ČSSR k návrhu zásad zákona o výskumnej a vývojovej základni.
4173CII/36b8II19891559
Materiály na zasadanie vlády ČSSR
Záznamy z rokovania vlády ČSSR z 12.I., 26.I., 9.II., 23.II., 9.III., 23.III., 6.IV., 11.V., 25.V., 2.VI., 8.VI., 13.VII., 19.VII., 24.VIII., 7.IX., 21.IX., 5.X., 19.X., 2.XI. a 16.XI.; návrh Ústavy ČSSR, ČSR a SSR; úlohy k skvalitneniu kádrovej a personálnej práce v štátnej správe a hospodárskej oblasti.