Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4206CII/36c119531782
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti plánovacieho odboru.
4207CII/36c119541782
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru; pracovné výkazy zamestnancov.
4208CII/36c119551782
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4209CII/36c119561782
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z prevádzkových porád odboru; príprava plesu pracovníkov SAV.
4210CII/36c119591782
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4211CII/36c119601782
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4212CII/36c119621782
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru; popis práce pracovníkov odboru.
4213CII/36c119701783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru za r. 1970.
4214CII/36c119721783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Komplexné hodnotenie činnosti odboru za r. 1971–1972.
4215CII/36c119751783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Návrh na skvalitnenie práce odboru v r. 1975.
4216CII/36c119791783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4217CII/36c119801783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Podklady pre vypracovanie plánu hlavných úloh odboru; zápisnice z pracovných porád odboru; pripomienky odboru k návrhu rokovacieho poriadku Predsedníctva SAV.
4218CII/36c119811783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4219CII/36c119821783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4220CII/36c119831783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4221CII/36c119841783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Zápisnica z pracovnej porady odboru.
4222CII/36c119871783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Hodnotenie plnenia úloh odboru za 1. polrok 1987; námety na racionalizáciu administratívnych prác.
4223CII/36c119881783
Ekonomicko-technický odbor – prevádzkové materiály
Hodnotenie plnenia úloh odboru za 1. a 2. polrok 1988; zápisnica z pracovnej porady odboru.