Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

795CI/41962–1963, 1965, 1972228
Oddelenie matematicko-fyzikálnych a technických vied
Oblasť matematicko-fyzikálnych a technických vied
 1962
22.I.; 12.III.; 19.V.; 27.VIII.; 27.X.; 26.XI.;
 1963
7.VI.; 27.VI.; 12.XI.;
 1965
17.IV.; 30.IV.; 19.XI.;
 1972
4.II.
796CI/41962–1963228
Oddelenie chemických a biologických vied, oddelenie o živej prírode
Oblasť chemických a biologických vied
 1962
19.III.; 7.IV.; 27.VI.; 20.X.;
 1963
11.II.
797CI/41962228
Oddelenie spoločenských vied
Oblasť spoločenských vied: 5.III.; 14.IV.; 9.VI.; 29.X.