Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1591CII/101980460
Československý národný komitét pre vzťahy Slnko–Zem
Menovanie dr. J. Sýkoru, CSc. podpredsedom komitétu.