Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4947CII/4119552413
Výstavy
Návrh scenára pre výstavu 10 rokov ľudovodemokratického Československa.
4948CII/4119572413
Výstavy
Vyslanie delegácie na lipský veľtrh.
4949CII/4119642413
Výstavy
Súhlas Predsedníctva SAV s usporiadaním výstavy „Slováci a Rusko pred VOSR“; menovanie členov prípravného výboru výstavy 1000 rokov vývoja českého a slovenského národa; správa o zasadaní prípravného výboru výstavy „Veľké priateľstvo“.
4950CII/4119682413
Výstavy
Menovanie člena prípravného výboru výstavy „Švédske zlaté poklady a umenie Vikingov“.
4951CII/4119692413
Výstavy
Menovanie člena prípravného výboru výstavy „Hallstatt – Býčí skála“.
4952CII/4119702413
Výstavy
Žiadosť o prednesenie prednášky na výstave Intercamping '71.
4953CII/4119712413
Výstavy
Pozvánka na 2. medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru; prihláška účasti SAV na chemický veľtrh Incheba '72; správa o zabezpečení výstavy Atóm v službách človeka.
4954CII/4119722413
Výstavy
Pozvánka na tlačovú konferenciu o Inchebe '72; menovanie Ing. Š. Bauera do stálej technickej komisie Incheba '73.
4955CII/4119732413
Výstavy
Príprava na výstavu Incheba '73; informácia o účasti SAV na veľtrhu Incheba '73.
4956CII/4119752413
Výstavy
Správa o výstavníckej činnosti SAV; správa o účasti SAV na chemickom veľtrhu Incheba '73; námet výstavky k 20. výročiu založenia SAV; účasť SAV na Inchebe '75; účasť zástupcu SAV v prípravnom výbore výstavy Invex '76.
4957CII/4119762413
Výstavy
Účasť SAV na Inchebe '76; návrh na usporiadanie výstavy o úspechoch slovenskej archeológie vo Varšave; účasť SAV na Invex '76; návrh Vládnej komisie pre výstavníctvo na riešenie menoviek na veľtrhoch a výstavách.
4958CII/4119772413
Výstavy
Informácia o výstavníckej činnosti SAV; účasť SAV na Inchebe '77; žiadosť o registráciu výstav Sovietska vedecká kniha, Poľská vedecká kniha; výkaz o nákladoch a financovaní výstav.
4959CII/4119782413
Výstavy
Výkaz o nákladoch a financovaní výstav; príprava výstavy k 25. výročiu založenia SAV; účasť SAV na Inchebe '78.
4960CII/4119792414
Výstavy
Výkaz o nákladoch a financovaní výstav; účasť SAV na Inchebe '79.
4961CII/4119802414
Výstavy
Účasť SAV na výstave Človek vo vesmíre; plán zasadaní Vládnej komisie pre výstavníctvo; výkaz o nákladoch a výnosoch výstav; prehodnotenie plánu výstavníckych akcií v r. 1980; príprava výstavy firmy Zeiss; návrh na zriadenie celonárodnej archeologickej expozície; účasť SAV na Inchebe '80.
4962CII/4119812415
Výstavy
Účasť SAV na Inchebe '81; príprava SAV na Invex 1982; účasť SAV na výstave Les a drevo v živote človeka; návrh koncepcie československého výstavníctva do r. 1990.
4963CII/4119822415
Výstavy
Účasť SAV na Inchebe '82; účasť SAV na výstave Agrokomplex '81; výkaz o nákladoch a výnosoch výstav; účasť SAV na Invex '82; príprava výstavy Komplexné využitie drevnej suroviny.
4964CII/4119832415
Výstavy
Výkaz o nákladoch a výnosoch dokončených výstav; účasť SAV na Agrokomplexe '83; príprava výstavy Invex '84; predĺženie výstavy Pokrokové tradície vedy na Slovensku a 30. výročie SAV; účasť SAV na Dňoch novej techniky; účasť SAV na 4. medzinárodnej výstave priemyselných robotov.
4965CII/4119842415
Výstavy
Výkazy o nákladoch a výnosoch výstav; účasť SAV na výstave Elektronizácia a automatizácia '84; účasť SAV na Inchebe '84; návrh na zriadenie stálej expozície výsledkov vedy v Grassalkovichovom paláci; zaslanie exponátov zo SAV do československej expozície v Sendai; účasť SAV na výstave Tvorba a ochrana prírodného a životného prostredia.
4966CII/4119852415
Výstavy
Výkazy o nákladoch a výnosoch dokončených výstav; zabezpečenie výstav a veľtrhov s účasťou SAV; materiály z činnosti Komisie pre výstavy; účasť SAV na Invexe 1986; účasť SAV na Agrokomplexe '85; ocenenie účasti SAV na výstave Československo 1985 v Moskve; účasť SAV na Dňoch novej techniky.
4967CII/4119862415
Výstavy
Výkazy o nákladoch a výnosoch dokončených výstav; príprava výstavy Tvorba a ochrana životného prostredia; účasť na výstave Agrokomplex '86; účasť SAV na veľtrhu Incheba 1986; príprava expozície „Dejiny hradu a výstavba zámku Smolenice“; žiadosť o účasť SAV na výstavách Coneco '87, Symtomech '87; účasť SAV na Dňoch novej techniky.
4968CII/4119872415
Výstavy
Výkazy o nákladoch a výnosoch uskutočnených výstav; účasť SAV na výstave Elektronizácia a automatizácia.
4969CII/4119882145
Výstavy
Výkazy o nákladoch a výnosoch dokončených výstav; účasť SAV na výstave Racioenergetika; účasť SAV na veľtrhu Agrokomplex '88.
4970CII/4119892416
Výstavy
Výkazy o nákladoch a výnosoch dokončených výstav; účasť účasť SAV na výstave Dom novej techniky; účasť SAV na výstave o výsledkoch výskumných úloh v rámci RVHP; účasť SAV na Inchebe; účasť SAV na výstave Racioenergia; účasť SAV na veľtrhu Invex.