Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1589CII/91982460
Československý národný komitét pre spracovanie údajov
Odporúčanie Kolégia predsedu SAV na zastúpenie SSR v komitéte.
1590CII/91989460
Československý národný komitét pre spracovanie údajov
Zamietnutie devízového krytia účasti na zasadaní komitétu.