Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4545CII/37e19591904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Rozdelenie pracovníkov SAV na stáže v ČSAV a iných inštitúciách v ČSR.
4546CII/37e19601904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Rozpis študijných pobytov na pracoviskách ČSAV; žiadosť o skrátenie študijného pobytu; správy sekcií o stážach na pracoviskách ČSAV.
4547CII/37e19611904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Návrh organizačného zabezpečenia realizácie vyhlášky 183/1960; interné pokyny týkajúce sa vedeckej prípravy formou študijného pobytu; ponuky pracovísk SAV na prijatie záujemcov o študijné pobyty z málovyvinutých krajín; spôsob prijímania uchádzačov o študijné pobyty; úsporné opatrenia na úseku vedeckej výchovy.
4548CII/37e19621904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Stanovenie kvót študijných pobytov na r. 1962.
4549CII/37e19631904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Vypísanie súbehu na miesta študijných pobytov; hlásenia pracovísk o počte pracovníkov prijatých na študijné pobyty.
4550CII/37e19641904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Žiadosť o prijatie na študijný pobyt na pracovisko SAV.
4551CII/37e19661904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Prehľad o študijných pobytoch na pracoviskách SAV v r. 1966.
4552CII/37e19721904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Žiadosť pracoviska SAV o prijatie cudzieho štátneho príslušníka na študijný pobyt.
4553CII/37e19731904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Oznam pracoviska o prijatí pracovníka na študijný pobyt.
4554CII/37e19741904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Oznamy pracovísk o nástupe a ukončení pracovníkov na študijných pobytoch; žiadosti o predĺženia študijných pobytov; rozdelenie študijných pobytov v pláne vedeckej výchovy na r. 1975.
4555CII/37e19751904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Oznamy pracovísk o prijatí cudzích štátnych príslušníkov na študijné pobyty; žiadosti o predĺženia študijných pobytov; pokyny k vypracovaniu prehľadov o študijných pobytoch.
4556CII/37e19761904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Oznamy o prijatí uchádzačov na študijné pobyty; žiadosti o predĺženia študijných pobytov.
4557CII/37e19771904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Žiadosti o prerušenia študijných pobytov; udelenie súhlasu pracoviskám k prijatiu uchádzačov o študijné pobyty.
4558CII/37e19781904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Žiadosti pracovísk o presuny neobsadených miest študijných pobytov; žiadosť pracoviska o pridelenie miesta určeného na študijný pobyt.
4559CII/37e19811904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Oznam o zrušení študijného pobytu.
4560CII/37e19841904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Oznam o nástupe absolventov vysokých škôl na študijné pobyty na pracoviská SAV.
4561CII/37e19861904
Vedecká výchova – študijné pobyty
Žiadosť pracoviska o pridelenie študijných pobytov nad plán.