Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

5009CII/43a19532470
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Plán uskutočňovania kultúrnej dohody s Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou ľudovou republikou.
5010CII/43a19542470
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Plán kultúrnej dohody s Bulharskou ľudovou republikou; návrh na zriadenie pobočky ČSAV v Budapešti; plán kultúrnej dohody s NDR; plán kultúrnej dohody s Poľskou ľudovou republikou.
5011CII/43a19552470
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Plán kultúrnej dohody s Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, NDR, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou ľudovou republikou.
5012CII/43a19562471
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Protokol o vedeckej spolupráci s Poľskou ľudovou republikou; plán kultúrnej spolupráce s Rumunskou ľudovou republikou; dohoda o vedeckej spolupráci so Sovietskym zväzom.
5013CII/43a19572471
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Plán kultúrnej spolupráce s Albánskou ľudovou republikou; dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV a Československou akadémiou poľnohospodárskych vied; plán kultúrnej spolupráce s Bulharskou ľudovou republikou; protokol o vedeckej spolupráci s Maďarskou AV; plán kultúrnej spolupráce s Maďarskou ľudovou republikou; protokol o vedeckej spolupráci s Mongolskou AV; protokol o vedeckej spolupráci s Nemeckou AV; protokol o vedeckej spolupráci s Poľskou AV; protokol o vedeckej spolupráci s Rumunskou AV; plán kultúrnej spolupráce s Federatívnou republikou Juhoslávia; dohoda o vedeckej spolupráci s AV Sovietskeho zväzu.
5014CII/43a19582472
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Plán kultúrnej dohody s Albánskou ľudovou republikou; dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV; dohoda o spolupráci s Čínskou AV; dohoda o vedeckej spolupráci s Maďarskou AV, Nemeckou AV, Poľskou AV, Rumunskou AV.
5015CII/43a19592473
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV, Čínskou AV, Maďarskou AV, Nemeckou AV, Poľskou AV, Rumunskou AV.
5016CII/43a19602474
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV, Maďarskou AV.
5017CII/43a19612474
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohody o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV, AV Kórejskej ľudovej republiky, Maďarskou AV./
5018CII/43a19622474
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV, Čínskou AV, AV kórejskej ľudovej republiky, AV Zjednotenej arabskej republiky.
5019CII/43a19632474
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Ghanskou AV, Kubánskou AV, Nemeckou AV, Maďarskou AV, Rumunskou AV, AV Zjednotenej arabskej republiky, AV Sovietskeho zväzu.
5020CII/43a19642474
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV, Dánskou akadémiou technických vied; Francúzskou AV (CNRS); Japonskou AV, Kubánskou AV; prípravy na uzavretie dohôd o vedeckej spolupráci s USA a Kanadou; dohoda o vedeckej spolupráci so Zväzovou radou pre koordináciu vedeckých výskumov Juhoslávie; príprava dohody so Švédskou AV; dohoda o vedeckej spolupráci s Vietnamskou AV, s AV Zjednotenej arabskej republiky a Sovietskeho zväzu.
5021CII/43a19652474
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o spolupráci s Bulharskou AV, Kubánskou AV, Mongolskou AV, Nemeckou AV.
5022CII/43a19662475
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV; návrh dohody o spolupráci s Indickou AV; dohoda o spolupráci s Nemeckou AV, Rumunskou AV, Juhoslovanskou AV, AV USA, AV lekárskych vied ZSSR.
5023CII/43a19672475
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Protokol o kultúrnej spolupráci s Belgickom, dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV, dohoda o kultúrnej spolupráci s Francúzskom, dohoda o vedeckej spolupráci s Kórejskou ľudovou republikou, Kubánskou AV, Nemeckou AV, Rumunskou AV, Zväzovou radou pre koordináciu vedeckej práce SFRJ, Národnou AV USA; dohoda o kultúrnej výmene s Veľkou Britániou, AV lekárskych vied AV ZSSR.
5024CII/43a19682475
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV, Mongolskou AV, Kubánskou AV, Nemeckou AV, Poľskou AV, Rumunskou AV, Royal Society Veľkej Británie, Najvyššou vedeckou radou Zjednotenej arabskej republiky, AV ZSSR.
5025CII/43a19692476
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o kultúrnej spolupráci s Kráľovskou vládou Afganistanu, s Bulharskou ľudovou republikou; dohoda o vedeckej spolupráci s Kórejskou ľudovou republikou, Kubánskou AV, Nemeckou republikou, Maďarskou AV, Zväzovou radou pre koordináciu vedeckej práce SFRJ, Národnou akadémiou pre vedu USA, Štátnym výborom pre vedu a techniku Vietnamskej demokratickej republiky, Národným výborom pre vedecký výskum Zambie, AV lekárskych vied ZSSR.
5026CII/43a19702476
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou AV, Irackou AV, Kubánskou AV, Libanonom, Nemeckou akadémiou umení, Rumunskou republikou, ZSSR.
5027CII/43a19712476
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou ľudovou republikou, CNRS Francúzska, Iránom, Akadémiou technických vied Kórejskej ľudovej republiky, Maďarskou AV, Nemeckou AV, Poľskou AV, Rumunskou AV, Zväzovou radou pre koordináciu vedeckej práce SFRJ, Sýrskou arabskou republikou, Talianskou republikou, Vietnamskou demokratickou republikou, AV ZSSR.
5028CII/43a19722477
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Bulharskou ľudovou republikou, Akadémiou pre vedecký výskum a technológiu Egyptskej republiky, Akadémiou technických vied Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Kubánskou AV, Indickým štatistickým úradom, Maďarskou AV, Mongolskou AV, Nemeckou AV, Rumunskou AV, Sýrskou arabskou republikou, Kráľovskou spoločnosťou Veľkej Británie, Štátnym výborom pre vedu a techniku a Výborom pre spoločenské vedy Vietnamu, AV ZSSR.
5029CII/34a19732477–2478
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Kráľovskou vládou Afganistanu, Bulharskou AV, Fínskou AV, Republikou Ghana, Kubánskou AV, Mongolskou AV, Maďarskou AV, Spojenými štátmi mexickými, Nemeckou AV, AV Nemeckej spolkovej republiky, Poľskou AV, Rumunskou AV, Národnou AV USA, Štátnym výborom pre vedu a techniku a Výborom pre spoločenské vedy Vietnamu, AV ZSSR.
5030CII/43a19742478
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Plán kultúrnej spolupráce s Alžírskou republikou, Afganistanom, Bulharskou ľudovou republikou, Cyprusom Ghanskou republikou, Kórejskou ľudovou republikou, Indickou republikou, Nemeckou AV, Srbskou AV.
5031CII/43a19752478–2479
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Plán kultúrnej a vedeckej spolupráce s Afganistanom, Alžírskom, Bulharskou AV, Dánskym kráľovstvom, Etiópiou, Ghanskou republikou, Guinejskou republikou, Iránom Konžskou republikou, Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, Kubánskou AV, Maďarskou AV, Spojenými štátmi mexickými, Nemeckou AV, Radou AV SFRJ a Srbskou AV a umenia, Somálskou republikou, Republikou Srí Lanka, AV ZSSR.
5032CII/43a19762479
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o kultúrnej spolupráci s Etiópiou, Filipínskou republikou, Republikou Guinea, Indickou republikou, Iránom, Kubánskou AV, Nemeckou AV, Pakistanskou republikou, Rumunskou republikou, Republikou Srí Lanka.
5033CII/43a19772480
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu Bulharskej republiky; dohoda o kultúrnej spolupráci s Ghanskou republikou, Gréckou republikou, Republikou Jemen, Kubánskou AV, Nemeckou AV, Pakistanskou islamskou republikou, SFRJ, AV lekárskych vied ZSSR.
5034CII/43a19782480
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Prehľady o uzatvorených dohodách; dohoda o kultúrnej spolupráci s Etiópskou republikou, Indickou republikou, Iránom, Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, Kubánskou AV, Kuvajtom, Líbyjskou arabskou republikou, Nemeckou spolkovou republikou, Panamskou republikou, Republikou Sudán, Tunisom, Kráľovskou spoločnosťou Veľkej Británie; vietnamskou socialistickou republikou.
5035CII/43a19792480
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o kultúrnej spolupráci s Afganistanom, Cyperskou republikou, Mongolskou AV, Republikou Srí Lanka, Sýrskou arabskou republikou, Kráľovskou švédskou AV.
5036CII/43a19802481
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dlhodobý program mnohostrannej spolupráce socialistických krajín v oblasti spoločenských vied; dohoda o vedeckej spolupráci s Fínskou AV, Kubánskou AV, Republikou Malta, Nemeckou AV, Nikaraguou, Poľskou AV, Republikou Srí Lanka, Sudánskou republikou, Národným strediskom pre vedecký výskum Vietnamskej republiky.
5037CII/43a19812481
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o kultúrnej spolupráci s Guinejskou republikou, Republikou Jemen, Jordánskym kráľovstvom, Konžskou republikou, Republikou Mali, Marockým kráľovstvom, Pakistanskou republikou, Rumunskou ľudovou republikou, Tuniskou republikou, AV ZSSR.
5038CII/43a19822481
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o kultúrnej spolupráci s Afganistanom, Republikou Cyprus, Equadorom, Etiópskou republikou, Laoskou republikou, Republikou Mozambik.
5039CII/43a19832481
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Poľskou AV.
5040CII/43a19842481
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s AV Kórejskej ľudovej republiky, AV ZSSR, Akadémiou lekárskych vied ZSSR VASCHNIL.
5041CII/43a19852482
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Maďarskej AV, AV Kórejskej republiky, Nemeckou AV, Švédskou AV, Národným strediskom pre vedecký výskum Vietnamskej republiky, AV ZSSR.
5042CII/43a19862482
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Egyptskou AV, Etiópiou, Radou pre vedecký a priemyslový výskum Indickej republiky; AV Kórejskej republiky; AV Nemeckej republiky, Poľskej AV, talianskej národnej rady pre výskum, AV ZSSR.
5043CII/43a19872483
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o kultúrnej spolupráci s Čínskou republikou, o vedeckej spolupráci s Estónskou SSR, Maďarskou AV, Nemeckou AV, Výborom pre spoločenské a sociálne vedy USA, Vietnamskou ľudovou republikou, AV ZSSR.
5044CII/43a19882483
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Čínskou AV, Francúzskou CNRS, Kórejskou ľudovou republikou, Maďarskou AV, AV ZSSR.
5045CII/43a19892483
Zahraničné styky – dohody o spolupráci
Dohoda o vedeckej spolupráci s Alžírskou republikou, Indickou republikou, Kórejskou ľudovou republikou, Kubánskou AV, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, AV ZSSR.