Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4362CII/36h219871798
Odbor plánovania vedy – organizačné materiály
Materiály súhrnnej prognózy uplatnenia strategických medziodvetvových smerov vedecko-technickej revolúcie.
4363CII/36h219881799
Odbor plánovania vedy – organizačné materiály
Zápisnica zo zasadania Rady pre súhrnnú prognózu; zásadné inovačné zmeny v oblasti strojárstva a ich vplyv na štrukturálne premeny.
4364CII/36h219891799
Odbor plánovania vedy – organizačné materiály
Zápisnice zo zasadaní medzirezortnej komisie pre materiály a technológie.