Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3919CII/36b119801375
Prevádzkové materiály odboru
Plán hlavných úloh na r. 1980.
3920CII/36b119811375
Prevádzkové materiály odboru
Plán hlavných úloh na r. 1981; záznam z pracovnej porady z 29.IX.; referát odboru o otázkach náhrady škody na pracoviskách SAV.
3921CII/36b119821375
Prevádzkové materiály odboru
Plán hlavných úloh na 1. polrok 1982.
3922CII/36b119831375
Prevádzkové materiály odboru
Plán hlavných úloh na r. 1983.
3923CII/36b119841375
Prevádzkové materiály odboru
Plán hlavných úloh na r. 1984.
3924CII/36b119851375
Prevádzkové materiály odboru
Plán hlavných úloh na r. 1985; záznam z pracovnej porady z 3.IX.
3925CII/36b119861375
Prevádzkové materiály odboru
Plán hlavných úloh na r. 1986; správa o stave mejetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností v SAV.
3926CII/36b119871375
Prevádzkové materiály odboru
Zhodnotenie činnosti odboru za r. 1987; záznamy z pracovných porád dňa 3.II., 4.V., 27.V., 24.VIII. a 5.XI.; návrh na skvalitnenie činnosti odboru; námety na skvalitnenie práce a zdokonalenie mechanizmu riadenia SAV a ÚP SAV.
3927CII/36b119881375
Prevádzkové materiály odboru
Plán hlavných úloh na r. 1988; zhodnotenie činnosti odboru za r. 1988; záznamy z pracovných porád dňa 23.II., 30.III., 29.IV., 30.V., 30.VI., 25.VIII., 30.IX., 25.X. a 23.XI.; stanovisko odboru k materiálu Metodika tvorby a riadenia štátneho plánu základného výskumu na obdobie 9. päťročnice.
3928CII/36b119891375
Prevádzkové materiály odboru
Plán hlavných úloh na 1. polrok 1989; záznamy z pracovných porád z 31.I., 1.III., 4.IV., 2.V., 13.VI., 11.IX., 12.X. a 9.XI.; návrh na zvolanie pracovnej porady vedúcich THS, HSÚ, KPÚ a pracovníkov zabezpečujúcich právnu agendu na pracoviskách SAV.