Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3744CII/3119571344
Slovenský literárny fond
Súhlas Predsedníctva SAV s pobytom spisovateľov v Domove vedeckých pracovníkov v Smoleniciach; menovanie člena SAV do Výboru Slovenského literárneho fondu.
3745CII/3119621344
Slovenský literárny fond
Žiadosti pracovníkov SAV o poskytnutie štipendia na študijné cesty do zahraničia.
3746CII/3119631344
Slovenský literárny fond
Žiadosti pracovníkov SAV o poskytnutie príspevkov na študijné cesty do zahraničia.
3747CII/3119651344
Slovenský literárny fond
Žiadosti pracovníkov SAV o poskytnutie príspevkov na študijné cesty do zahraničia.
3748CII/3119661344
Slovenský literárny fond
Zamietnutie žiadosti o štipendium na študijnú cestu do zahraničia; zásady spolupráce medzi SAV a Slovenským literárnym fondom.
3749CII/3119671344
Slovenský literárny fond
Žiadosť o zástupcu zo SAV do Výboru Slovenského literárneho fondu.
3750CII/3119681344
Slovenský literárny fond
Potvrdenie členov DILIZA na ďalšie funkčné obdobie.
3751CII/3119691344
Slovenský literárny fond
Návrh na zástupcu odborov do Výboru fondu.
3752CII/3119711344
Slovenský literárny fond
Návrh kandidátov za členov Výboru fondu.
3753CII/3119721344
Slovenský literárny fond
Zápisnica zo zasadania Výboru sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Slovenského literárneho fondu.
3754CII/3119741344
Slovenský literárny fond
Žiadosť Slovenského literárneho fondu o návrhy kandidátov na udelenie Ceny fondu za vedeckú a odbornú literatúru; dohoda o spolupráci medzi Slovenským literárnym fondom a SAV; žiadosti pracovníkov o udelenie príspevkov na študijné cesty do zahraničia.
3755CII/3119751344
Slovenský literárny fond
Žiadosti pracovníkov SAV o poskytnutie príspevkov z fondu.
3756CII/3119761344
Slovenský literárny fond
Žiadosti pracovníkov SAV o príspevky z fondu pri príležitosti životných jubileí.
3757CII/3119781344
Slovenský literárny fond
Dohoda o spolupráci medzi Slovenským literárnym fondom a SAV.
3758CII/3119801344
Slovenský literárny fond
Žiadosti pracovníkov SAV o príspevky z fondu na študijné cesty do zahraničia; návrhy zo SAV na udelenie odmien Slovenského literárneho fondu.
3759CII/3119821344
Slovenský literárny fond
Správa o činnosti fondu za r. 1981; žiadosti pracovníkov SAV o poskytnutie príspevku na študijné cesty do zahraničia.
3760CII/3119831344
Slovenský literárny fond
Žiadosti pracovníkov SAV o poskytnutie príspevku na študijné cesty do zahraničia.
3761CII/3119841344
Slovenský literárny fond
Návrhy zo SAV na udelenie odmien fondu pracovníkom SAV pri príležitosti životných jubileí.
3762CII/3119851344
Slovenský literárny fond
Žiadosti SAV o udelenie odmien pracovníkom SAV pri príležitosti životných jubileí; žiadosti pracovníkov SAV o poskytnutie príspevkov na študijné cesty do zahraničia.
3763CII/3119871344
Slovenský literárny fond
Návrhy zo SAV na udelenie odmien fondu pracovníkom SAV pri príležitosti životných jubileí; pripomienky k zásadám spolupráce medzi SAV a Slovenským literárnym fondom; žiadosti pracovníkov SAV o poskytnutie príspevku na študijné cesty do zahraničia.
3764CII/3119881344
Slovenský literárny fond
Vykonávací plán spolupráce medzi SAV a Slovenským literárnym fondom; žiadosti pracovníkov SAV o poskytnutie príspevku na študijné cesty do zahraničia.
3765CII/3119891344
Slovenský literárny fond
Žiadosti pracovníkov SAV o poskytnutie príspevku na študijný pobyt v zahraničí.