Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

5225CII/43e19532579
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
SKRJABIN, K. I.: ZSSR, 17.XI.–18.XI.; RÁDY, G.: Maďarsko, 16.XI.–20.XI.; RÉNYI, A.: Maďarsko, 18.XI.–22.XI.
5226CII/43e19542579–2580
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
BURLAS, L.: Maďarsko, 17.IX.–14.X.; DILLNBERGER, K.: NDR, 12.V.–18.V.; ČABELKA, J.: NDR, 3.X.–14.X.; PUCHNER, O.: NDR, 3.X.–14.X.; GÁL, P.: NDR, 17.IX.–28.IX.; BOLF, J.: NDR, 17.IX.–28.IX.; ANDRUSOV, D.: Maďarsko, júl 1954; MIŠIANIK, J.: Maďarsko, 7.VI.–23.VII.; PODOLÁK, J.: Maďarsko, 27.IX.–7.XI.; KNEPPO, Ľ.: NDR, 6.IX.–11.IX.; ADAMEC, V.: NDR, 6.IX.–11.IX.; STANEK, I.: NDR, 12.IX.–17.IX.; TOČÍK, A.: NDR, 19.VII.–15.VIII.; ŠÁŠKY, R.: Poľsko, 17.VI.–18.VII.; PAROUBEK, A.: Poľsko, 17.VI.–18.VII.; LIBÍKOVÁ, H.: Taliansko, 6.IX.–10.IX.; MOLNÁR, L.: NDR, 13.IX.–17.IX.; MALÍK, T.: Bulharsko, 17.VI.–19.VII; MOLNÁR, L.: Maďarsko, 11.XI.–25.XI.; ROŠETZKÁ, K.: Poľsko, 27.IX.–27.X.; MALOCH, M.: Maďarsko, 15.IX.–19.IX.; GUTH, V.: ZSSR, 30.VI.–20.VI.; ČABELKA, J.: Taliansko, 14.V.–29.V.; HUDCOVIČ, A.: Švajčiarsko, 26.VII.–31.VII.; VÁROSS, M.: Maďarsko, 27.V.–26.VI.; ZALČÍK, T.: Poľsko, 15.XI.–15.XII.;2579
NÉMETH, Š.: Maďarsko, 6.XI.–5.XII.; PAVLÍK, A.: NDR, november 1954; JAMBOR, J.: NDR, november 1954; MIŠÚT, O.: Bulharsko, 10.XI.–18.XII.; ŠPALDON, E.: Maďarsko, 24.VII.–23.VIII.; FRÍDECKÝ, A.: Maďarsko, 24.VII.–23.VIII.1954; ČABELKA, J.: Maďarsko, 23.III.–10.IV.; HOVORKA, J.: NDR, 24.XI.–29.XI.; HUBA, A.: Rakúsko, 21.II.–24.II.; CIUBRA, K., CHWATOWA, M.: Poľsko, 16.III.; GUTH, V.: NDR, 25.III.–30.III.; ČABELKA, J.: Maďarsko, 23.III.–10.IV.; KÁLMÁN, B., IMRE, S.: Maďarsko, 13.IV.–13.V.; SOČAVA, V. B.: ZSSR, 1.X.–14.X.; delegácia Historického ústavu SAV: Poľsko, 25.X.–28.X.; BEHN-BLANKE. G.: NDR, 11.XI.–13.XI.1954; JAMBOR, J.: NDR, 1.XI.–15.XII.2580
5227CII/43a19552580–2583
Zahraničné cesty – správy zo služobných ciest
HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 16.XI.–19.XII.; TOČÍK, A.: Poľsko, 2.V.–12.V.; NOWOTNY, P.: NDR, 10.V.–15.V.; KARDOS, T., TŐKEI: Maďarsko, 2.VI.–5.VI.; KIŠKIN, L. S.: ZSSR, 14.IX.–18.IX.; VAŠÁTKO, J.: Maďarsko, 30.V.–12.VI.; KOHN, R. Maďarsko, 30.V.–12.VI.; BOJŇANSKÝ, V.: ZSSR, 21.VIII.–17.IX.; BLATNÝ, C.: ZSSR, 21.VIII.–17.IX.; ANTAL, J.: NDR, 3.III.–7.III.; KNEPPO, Ľ.: NDR, 5.VI.–14.VI.; ČABELKA, J.: NSR, 12.VI.–16.VI.; PANKRATOVOVÁ, A. M.: ZSSR, 19.VI.–29.VI.; HRAŠŠO, F.: Maďarsko, 1.I.–31.I.; HAUSER, I.: NDR, 31.III.–5.II.; ČIČEROV, V. I.: ZSSR 8.II.–20.II.; MOLNÁR, L.: NDR, 28.II.–5.III.; THURZO, V.: NDR, 27.III.–5.IV.; MJARTAN, J.: NDR, 28.III.–6.IV.; SCHWARZ, Š.: Maďarsko, 26.V.–10.VI.; VAŠÁTKO, J.: Švédsko, Dánsko, 18.X.–20.XI.; KOHN, R.: Švédsko, Dánsko, 18.X.–20.XI.; MARKOVIČ, O.: Poľsko, 3.V.–1.VI.; ZEMANÍK, J.: NDR, 6.V.–4.VI.; MUNGYEROVÁ, O.: Maďarsko, 10.V.–12.VI.; PASTÝRIK, Ľ.: Taliansko, 12.IV.–17.IV.; delegácia historikov: Maďarsko, 12.IV.–27.IV.; GAMBURCEV, G. A.: ZSSR, 27.IV.–29.IV.;2580
ČABELKA, J.: Švajčiarsko, 17.X.–24.X.; GONDA, J.: Švajčiarsko, 17.X.–24.X.; BOLF, J.: Švajčiarsko, 14.IX.–18.IX.; HAVALDA, A.: NDR, 20.X.–27.X.; LUX, A.: NDR, 12.V.–5.VI.; TOČÍK, A.: Maďarsko, 7.VI.–5.VII.; LEHOŤAN: Maďarsko, 29.IX.–5.X.; DUCHOŇ: Maďarsko, 29.IX.–5.X.; TAMCHYNA, J.: Maďarsko, 17.XI.–24.XI.; PAVLÍK, A.: Holandsko, 26.VIII.–6.IX.; KIŠKIN, L. S.: ZSSR, 14.IX.–18.IX.; KADLIC, T.: Holandsko, 4.IX.–11.IX.; POLOCZEK, F.: Nórsko 2.VII.–10.VII.; ZEMANÍK, J.: Rakúsko, 1.IX.–10.IX.; SELECKÝ, F.: Rakúsko, 1.IX.–10.IX.; ČERNÁČEK, J.: Rakúsko, 2.IX.–10.IX.; GREGOR, M.: Rumunsko, 7.IX.–28.IX.; ČABELKA, J.: Švajčiarsko, 10.IX.–24.IX.; PÁLENÍK, Š.: ZSSR, 20.IV.–14.VI.; MJARTAN, J.: NDR, 29.IX.–1.X.; ŠIŠKA, K.: Poľsko, 10.XII.–11.XII.; ČABELKA, J.: Rakúsko, 13.XII.–17.XII.; HOVORKA, J.: ZSSR, 18.X.–29.X.; KANCLÍŘ, E.: NDR, 13.IX.–11.X.; ORLICZ, W.: Maďarsko, 15.X.–20.X.; KANCLÍŘ, E.: Maďarsko, 8.XII.–10.XII.; THURZO, V.: Poľsko, 27.XI.–22.XII.; THURZO, V.: NDR, 23.XI.–25.XI.;2581
JEŽO, I.: Maďarsko, 1.IX.–28.IX.; IWANOV, I.: NDR, 31.X.–4.XI.; JAMBOR, J.: Poľsko, 10.X.–8.XI.; NEMEC, P.: Bulharsko, 18.X.–5.XI.; HRUŠOVSKÝ, I.: Maďarsko, 12.XI.–23.XI.; SIRACKÝ, A.: Maďarsko, 12.XI.–23.XI.; GAŽO, M.: NDR, 12.IX.–10.X.; MJARTAN, J.: Maďarsko, 11.X.–26.X.; KOŠŤA, L.: Maďarsko, 19.IX.–22.X.; GRABENŠČIKOV, N.: NDR, 9.IX.–4.X.; STANEK, I.: NDR, 31.X.–11.XI.; HANZLÍK, J.: NDR, 11.XI.–14.XII.; MINÁRIK, J.: NDR, 11.XI.–14.XII.; DUDA, P.: Poľsko, 10.X.–8.XI.; MUNGYEROVÁ, G.: NDR, 19.X.–3.XI.; FILOVÁ, B.: Maďarsko, 15.IX.–14.X.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Maďarsko, 15.IX.–14.X.; ČAJÁNKOVÁ, E.: Maďarsko, 15.IX.–14.X.; GACSOVÁ, A.: Maďarsko, apríl–október 1955; HORVÁTH, P.: Maďarsko, apríl–október 1955; ČAJÁNKOVÁ, E.: Bulharsko, 17.V.–18.VI.; NOVOTNÝ, B.: Rumunsko, 16.VII.–19.VIII.; HRUŠKA, E.: Poľsko, 2.XI.–17.XI.; BEŇUŠKA, M.: Poľsko, 2.XI.–17.XI.; STORK, J.: Čína, 4.V.–12.VII.; DILLNBERGER, K.: NDR, 7.III.–27.III.; LANDAU, L.: NDR, 21.II.–23.II.; NIŽŇANSKÝ, F.: Švajčiarsko, 26.V.–31.V.; TURČÁNY, J.: Maďarsko, 26.V.–24.VI.; KANDERA, J.: Maďarsko, 17.VI.–9.VII.; KRÁLIKOVÁ, K.: Bulharsko, 9.VIII.–8.IX.; BENČAŤ, F.: Bulharsko, 20.IX.–19.X.;2582
DOBIÁŠ, A.: NDR, 26.X.–24.XI.; HANZLÍK, J.: Maďarsko, 24.X.–20.XI.; MARTINEK, SZAMÁK, HORELA: NDR, 8.VIII.–22.VIII.; JÄNICH, WEIBRECHT: NDR, 5.XII.–8.XII.; EÖRSI, J.: Maďarsko, 8.XII.–10.XII.; MOSSAKOWSKI, J.: Poľsko, 8.XII.–12.XII.; FRANCK, H. H., WEISSE, G.: NDR, 15.XII.; MOLNÁR, I.: Maďarsko 14.XII.–17.XII.; GLADYŠEV, G. I., MATISINI: ZSSR, 28.XII.; DILLNBERGER, K.: NDR, 1955; TURČÁNY, J.: Maďarsko, 1955; KANDERA, J.: Maďarsko, 17.VI.–9.VII.; DOBIAŠ, A.: NDR, 26.X.–24.XI.; HROŠŠO, F.: Maďarsko, 1955.2583
5228CII/43e19562583–2588
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
JAMBOR, J.: Dánsko, 11.II.–19.II.; NECHVÁTAL, J.: Švajčiarsko, 1.X.–11.X.; NOVÁK, Z.: Švajčiarsko, 1.X.–11.X.; BOŠKO, K.: Švajčiarsko, 1.X.–11.X.; ZÁHRADKA, F.: Švajčiarsko, 1.X.–11.X.; ČÍŽEK, P.: Švajčiarsko, 1.X.–11.X.; SOVČEK, J.: Švajčiarsko, 1.X.–11.X.; TESAŘÍK, J.: Švajčiarsko, 1.X.–11.X.; ANTAL, J.: ZSSR, 3.I.–1.II.; HOVORKA, J.: Bulharsko, 16.VI.–3.VII.; FALŤAN, M.: Bulharsko, 12.X.–26.X.; MIŠIANIK, J.: Rumunsko, 7.III.–8.IV.; GREGOR, M.: ZSSR, 3.I.–31.I.; ZIKMUND, M.: ZSSR, 3.I.–31.I.; ZIKMUND, M.: ZSSR, 5.III.–14.III.; TOČÍK, A.: Maďarsko, 11.X.–12.X.; GERA, J.: Taliansko, 2.V.–10.V.; LANDAU, L.: Bulharsko, 23.XI.–7.XII.;2583
NIŽŇANSKÝ, F.: Švajčiarsko, 26.V.–31.V.; TOČÍK, A.: Rakúsko, 8.IX.–21.IX.; CHMÚRNY, J.: NDR, 17.VI.–28.VI.; KOŽEHUBA, J.: NDR, 17.VI.–28.VI.; MARTAUS, J.: Maďarsko, 27.V.–16.VI.; GRENČÍK, Ľ.: Rakúsko 18.IV.–26.IV.; GÁL, P.: Maďarsko, 18.IX.–23.IX.; TOČÍK, A.: ZSSR, 13.XII.1955–9.I.1956; ZALČÍK, T.: NDR, 25.V.–15.VI.; BOJŇANSKÝ, V.: NDR, 10.V.–7.VI.; BAUER, Š.: Maďarsko, 11.VI.–10.VII.; BÁRDOŠ, G.: Belgicko, 29.VII.–4.VIII.; ZACHAR, J.: Belgicko, 29.VII.–4.VIII.; BELLUŠ, E.: Rakúsko, 22.VII.–7.VIII.; STORK, J.: Rakúsko, 22.VII.–7.VIII.; MÜNZ, T.: NDR, 28.V.–23.VII.; SCHWARZ, Š.: Rakúsko, 17.IX.–22.IX.; STANEK, I.: Švédsko, 22.VIII.–25.VIII.; PETRÁŠ, Š.: Maďarsko, 4.VI.–16.VI.; WEISMANN, Ľ.: Bulharsko, 16.VIII.–20.IX.; NIŽŇANSKÝ, F.: Dánsko, 3.IX.–16.IX.; JEŽO, I.: NDR, 8.X.–17.X.; TAMCHYNA, J.: NDR, 8.X.–17.X.; ČERNÁČEK, J.: Francúzsko, 24.V.–26.V.; CIGÁNEK, L.: ZSSR, 2.VII.–28.VII.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 7.IX.–22.IX.; DUB, O.: Fínsko, 25.VII.–14.VIII.; NÉMETH, Š.: Rakúsko, 14.X.–21.X.; KORBEL, L.: Kanada, 2.VIII.–19.IX.; FALŤAN, M.: Bulharsko, 12.X.–26.X.;2584
GONDA, J.: ZSSR, 5.X.–1.XI.; ANDRUSOV, D.: Mexiko; HOVORKA, J.: Poľsko, 10.X.–20.X.; HOVORKA, J.: Bulharsko, 16.VI.–3.VII.; HOLOTÍK, Ľ.: NDR, 23.V.–15.VI.; HRUŠKA, E.: NDR, 16.X.–19.X.; ZALČÍK, T.: NDR, 16.X.–19.X.; GONDA, J.: Belgicko, 3.IX.–13.IX.; PASTÝRIK, Ľ.: ZSSR, 12.XII.1955–9.I.1956; MJARTAN, J., CESNAKOVÁ, M.: Maďarsko, 16.IV.–31.V.; KOVÁČ, D.: Maďarsko, 19.IV.–18.VI.; PODOBA, J.: NDR, 25.II.–3.III.; HRUŠOVSKÝ, I.: NDR, 11.III.–18.III.; SZÁNTÓ, L.: NDR, 11.III.–18.III.; ROSENBAUM, K.: NDR, 11.III.–18.III.; POLOCZEK, F.: Rumunsko, 24.IV.–12.V.; KROPILÁK, M.: Poľsko, 1.VI.–30.VI.; FUTÁK, J.: Maďarsko, 13.IV.–26.IV.; BENDA, O.: Taliansko, 6.IV.–17.IV.; KUBELKA, V.: Rakúsko, 2.V.–9.V.; KLAČANSKÝ, T.: Taliansko, 18.V.–26.V.; KUSÝ, I.: NDR, 21.VII.–31.VII.; MOLNÁR, A.: Rakúsko, 4.IV.–7.IV.; delegácia ČSAV: Holandsko, 14.V.–19.V.; RUTTKAY-NEDECKÝ, I.: Maďarsko, október 1956; ŠVEC, R.: ZSSR, 12.IV.–9.VI.; VONDRÁK, J.: ZSSR, 12.IV.–9.VI.; DOBIÁŠ, A.: NDR, 26.X.–24.XI.; ROSENBAUM, K.: ZSSR, 10.XII.1955–7.I.1956; ŠPALDON, E.: Rumunsko, 2.VII.–6.VII.; KRESÁK, Ľ.: Poľsko, 18.VI.–27.VI.; DUBINSKÝ, J.: Poľsko, 23.V.–13.VI.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 15.XI.–17.XI.; TOMKO, J.: Maďarsko, 26.VIII.–5.IX.; HOVORKA, J.: ZSSR, 20.XI.–4.XII.; HORVÁTH, E.: NDR, 3.XII.–12.XII.; POLOCZEK, F.: NSR, 25.VII.–31.VII.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 28.V.–5.VI.; CIGÁNEK, L.: Rumunsko, 11.IX.–5.X.; KOLEK, J.: NDR, 13.IV.–11.VII.;2585
FILKORN, V.: Poľsko, 1.V.–30.V.; RABANOVÁ, Ľ.: Rakúsko, 26.IX.–6.X.; ČABELKA, J.: Poľsko 24.IX.–8.X.; BÁRTA, J.: Poľsko, jún 1956; ŠIMKOVIC, I.: Francúzsko, 6.XI.–24.XI.; VAŠÁTKO, J.: NSR, 20.II.–23.II.; KRUPPELOVÁ, T.: Maďarsko, 1.IX.–30.IX.; BOCHNÍČEK, Z.: NDR, 8.X.–11.X.; AZUD, J.: Juhoslávia, 26.VIII.–2.IX.; RUŽIČKA, M.: Poľsko, 19.VI.–25.VII.; HAJDU, J.: NDR, 23.XI.–8.XII.; MAJERNÍK, O.: Juhoslávia, 4.X.–19.X.; KONČEK, M.: Rumunsko, 10.XII.–22.XII.; BAUER, Š.: Maďarsko, 11.VI.–10.VII.; ZIKMUND, V.: NDR, 15.XI.–15.XII.; POLERECKÝ, O.: Maďarsko, 10.X.–23.X.; PLANDER, I.: Poľsko, 9.XI.–22.XI.; PLANDER, I.: NDR, 3.XII.–14.XII.; HRUŠOVSKÝ, I.: Poľsko, 2.X.–8.X.; SZÁNTÓO, L.: Poľsko, 2.X.–8.X.; REJHOLEC, V.: Poľsko, 2.X.–8.X.; SKRÚCANÝ, R.: ZSSR, 19.X.–16.XI.; URVÁLEK, J.: ZSSR, 18.XI.–18.XII.; PAPÁNEK, F.: ZSSR, 16.XI.–14.XII.; VAŠÁTKO, J.: Anglicko, 15.XI.–7.XII.; TIBENSKÝ, V.: Anglicko, 15.XI.–7.XII.; SIRÁCKY, A.: Holandsko, 22.VIII.–11.IX.; KROPILÁK, M.: ZSSR, 26.XI.–23.XII.; PETRÁŠ, Š.: Maďarsko, 1.X.–5.X.; JURÍK, Š.: NDR, 26.VI.–7.VII.; KOVÁČIK, A.: Bulharsko, 13.VII.–10.VIII.; HÁJEK, J.: Poľsko, 4.IV.–16.IV.; GRENČÍK, Ľ.: Poľsko, 4.IV.–16.IV.; FUTÁK, J.: Poľsko, 15.VIII.–22.IX.; NIŽŇANSKÝ, F.: NDR, 1956;2586
MATULA, V.: Poľsko, 1956; PASTÝRIK, Ľ.: Čína, 9.IV.–30.VI.; ROŠETZKÁ, K.: Čína, 9.IV.–30.VI.; DUB, O.: ZSSR, 19.IV.–12.VI.; PETER, V.: NDR, 16.IV.–16.V.; KRESÁK, Ľ.: NDR, 17.IV.–16.V.; KRESÁKOVÁ, M.: NDR, 17.IV.–16.V.; LAURINČÍK, J.: Poľsko, 19.IV.–25.V.; HÁLEK, V.: Poľsko, 19.IV.–25.V.; VÁVRA, J.: Rakúsko, 15.VI.–4.VII.; MAZÚR, E.: Poľsko, 12.VIII.–21.IX.; SELECKÝ, F.: Rumunsko, 24.II.–13.IV.; ŠEFČOVIČ, K.: Rumunsko, 24.II.–13.IV.; MALÍK, T.: NDR, 15.VIII.–9.IX.; KANDERA, J.: NDR, 15.VIII.–14.IX.; PÍŠEK, F.: NSR, 1.IX.–15.IX.; ŠEBESTA, M.: Poľsko, 14.IX.–4.X.; HOLOTÍK, Ľ.: Rakúsko, 16.IX.–6.X.; RUŠČÁK, M.: Poľsko, 18.IX.–18.X.; ŠIMO, E.: Poľsko, 18.IX.–20.X.; DUB, O.: NDR, 19.IX.–20.X.;2587
BENETIN, J.: NDR, 19.IX.–10.X.; VOTICKÝ, Z.: Rumunsko, 3.X.–5.XI.; HUBKA, M.: NDR, 15.X.–15.XI.; VLČEK, E.: NDR, 20.X.–29.X.; PAVLÍK, O.: ZSSR, 12.XI.–15.XII.; HRUŠKA, E.: ZSSR, 16.XI.–17.XII.; DOBIÁŠ, A.: ZSSR, 16.XI.–17.XII.; TURČÁNY, J.: ZSSR, 16.XI.–17.XII.; HUBKA, M.: Rakúsko, 3.XII.–13.XII.; JAMBOR, J.: Dánsko, 11.II.–19.II.; BENČAŤ, F.: Bulharsko, 1956; EICHHORN: NDR, 8.III.–9.III.; DUNAJEWSKI: Poľsko, 14.III.–19.III.; SZÉR, S.: Poľsko, 24.III.–26.III.; VASSILEV, L.: Bulharsko, 4.IV.–9.IV.; WINTER: 16.IV.–21.IV.; KOHLMEY, G.: NDR, 26.IV.–27.IV.; KSIAZKIEWICZ, M.: Poľsko, 11.V.–24.V.; TELEGDY-KOVÁCS, GŐRŐG. J.: Maďarsko, 29.V.–1.VI.; československá delegácia – Svetový kongres o energii: Rakúsko, 22.VI.–24.VI.; GOTTSCHALDT: NDR, 22.VI.–24.VI.; CINDEA, G.: Rumunsko, 28.VI.–30.VI.; československí astronómovia: Poľsko, 12.VII.–14.VII.; ZÁGRODSKI, S.: Poľsko, 19.VII.–20.VII.; NOVOTNÝ, B.: Rumunsko, 16.VII.–19.VIII.; VILČEVSKI, STARMACH: Poľsko, 8.IX.–10.IX.; BŐJTŐS, Z.: Maďarsko, 14.VIII.–11.IX.; BALÁZSOVÁ, E.: Maďarsko, 7.IX.–15.IX.; PESTI, L.: Maďarsko, 28.VIII.–28.IX.; SAWICKY, J., CYPRIAN, T.: Poľsko, 11.IX.–13.IX.; MASSALSKI, OLESZ: Poľsko, 18.VI.–29.IX.; RADNÓTI, A.: Maďarsko, 26.IX.–1.X.; SZCESNÁ, T.: Poľsko, 11.IX.–14.X.; RAKCSÁNYI, L., NYERGES, E.: Maďarsko, 5.X.–14.X.; RADIAN, N. C.: Poľsko, 4.X.–14.X.; PATRUT: Rumunsko, 25.X.–29.X.; TOMKO, J.: NDR, 3.XI.; SUSCHKY, A.: Maďarsko, 19.X.–21.XI.; JAROSCH, G.: NDR, 10.XII.–13.XII.; československá delegácia: NDR, 5.XII.–7.XII.2588
5229CII/43e19572588–2595
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
Delegácia českosovenských pracovníkov: NDR, 24.II.–17.III.; MÄSIAR, E.: ZSSR, 13.I.–11.II.; BENČAŤ, F.: ZSSR, 22.I.–22.II.; PROKS, I.: NDR, 27.I.–8.II.; KONDRAŠOV, N. A.: ZSSR, 31.VIII.1956–21.II.1957; KOZIK, A. K.: ZSSR, 15.III.; BÉLADI, M.: Maďarsko, 28.XII.1956–16.III.1957;2588
PETKOVIČ, J.: NDR, 27.I.–27.III.; ZIKMUND, M.: NDR, 10.III.–22.III.; JEŽO, I.: ZSSR, 24.II.–24.III.; ŠEFČOVIČ, P.: ZSSR, 24.II.–24.III.; OSTROVSKÝ, ŠEBESTA, BARTOŠ: Poľsko, 10.IV.–12.IV.; CIGÁNEK, L.: NDR, 10.III.–14.III.; POMIANOWSKA, W.: Poľsko, 10.IV.–12.IV.; PLŠKO, E.: Maďarsko, 25.III.–15.IV.; GREGOR, M.: ZSSR, 24.III.–7.IV.; HANIC, F.: ZSSR, 24.III.–7.IV.; PAŘÍK, J.: NDR, 10.IV.–17.IV.; JURAČKA, Ľ.: NDR, 10.IV.–17.IV.; ŠIŠKA, K.: Juhoslávia, 20.IV.–24.IV.; TOPOLINSKA, Z.: Poľsko, 12.V.–15.V.; BELZA, I.: ZSSR, 2.V.–6.V.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Rumunsko, 24.IV.–23.V.; ŠEBESTA, M.: NDR, 10.V.–25.V.; JENTSCH: NDR, 16.V.–28.V.; MUTAFČIJEV, R.: Bulharsko, 28.V.–30.V.; FITZSCHE, KUBE, CLAUSS: NDR, 30.V.–2.VI.; HANUŠKA, A.: Poľsko, 12.V.–3.VI.; BAUCH, V.: Rumunsko, 15.V.–5.VI.; TURČÁNY, J.: NDR, 17.V.–31.V.; BENČAŤ, F.: Poľsko, 19.V.–26.V.; RABANOVÁ, Ľ.: NDR, 28.V.–8.VI.; BOKESOVÁ, M.: Maďarsko, 29.V.–12.VI.; LAURINČÍK, J.: ZSSR, 20.V.–12.VI.; ANTAL, J.: Anglicko, 2.VI.–9.VI.; BODNÁR, J.: Anglicko, 1.VI.–16.VI.; HAVELKA, K.: Poľsko, 1.VI.–14.VI.; VINSKÝ, Z.: Juhoslávia, 3.VI.–14.VI.; HABOVŠTIAK, A.: Poľsko, 4.IV.–26.IV.; ORAVEC, J.: Poľsko, 4.VI.–25.VI.; ČAPEK, M.: NDR, 5.VI.–18.VI.; MARKIEWICZ, H.: Poľsko, 5.VI.–18.VI.; BALAŠ, J.: ZSSR, 8.VI.–7.VII.; MARTINČEK, G.: ZSSR, 8.VI.–7.VII.; BOCHNÍČEK, Z.: Švajčiarsko, 10.VI.–25.VI.; POSPÍŠILOVÁ, D.: Bulharsko, 11.VI.–3.VII.; KONČEK, M.: NDR, 11.VI.–22.VI.;2589
MAJERNÍK, O.: Švajčiarsko, 12.VI.–25.VI.; DOMANSKÝ, R.: NDR, 13.VI.–27.VI.; RENDOŠ: NDR, 13.VI.–27.VI.; SKRÚCANÝ, R.: NDR, 16.VI.–26.VI.; PAVLÍK, A.: NDR, 16.VI.–26.VI.; RUŽIČKA, M.: NDR, 17.VI.–9.VII.; TURČAN, P.: Juhoslávia, 9.VI.–21.VI.; MICHALKO, J.: Maďarsko, 17.VI.–30.VI.; FUTÁK, J.: Maďarsko, 16.VI.–29.VI.; MOLNÁR, L.: NDR, 17.VI.–27.VI.; HAJDA, J.: NDR, 19.VI.–20.VI.; HOLOTÍK, Ľ.: Švajčiarsko, 19.VI.–25.VI.; DUBINSKÝ, J.: Poľsko, 19.VI.–25.VI.; TURČAN, P.: NDR, 25.VI.–6.VII.; HERETÍK, Š.: NDR, 25.VI.–6.VII.; BOGDANOVA: ZSSR, 27.VI.–7.VII.; MÁLYUSZ, E.: Maďarsko, 3.VII.–10.VII.; STORK, J.: Francúzsko, 26.VI.–11.VII.; CIGÁNEK, L.: Juhoslávia, 4.VI.–25.VI.; LAHO, L.: Maďarsko, 1.VII.–10.VII.; MRVA, J.: Maďarsko, 1.VII.–10.VII.; VALENTOVIČ, Š.: Maďarsko, 1.VII.–10.VII.; DROBILOVÁ, L.: Švajčiarsko, 2.VI.–16.VI.; LUXOVÁ, M.: Rumunsko, 1.VII.–12.VII.; VARFOMEJEVA, ALEXEJEVA K., RAFIKOV. A.: ZSSR, 16.VII.–19.VII.; KONČEK, M.: ZSSR, 2.VII.–3.VIII.; PÁTKOVÁ, J.: Poľsko, 5.VII.–5.VIII.; ČERNÁČEK, J.: Belgicko: 21.VII.–28.VII.; KOLNÍK, T.: Maďarsko, 29.VII.–24.VIII.; LEDNÁR, F.: Maďarsko, 7.VIII.–21.VIII.; KIŠON, A.: Juhoslávia, 15.VIII.–5.IX.; HEJTMÁNEK, J.: Bulharsko, 23.VIII.–5.IX.; SZYFELBAJN, Z.: Poľsko, 22.VIII.–1.IX.; BUČKO, Š.: Poľsko, 22.VIII.–22.IX.;2590
BURLASOVÁ, S.: Juhoslávia, 25.VIII.–5.IX.; HANIC, F.: NDR, 26.VIII.–8.IX.; DROPPA, A.: Juhoslávia, 30.VIII.–19.IX.; BUFFA, F.: Poľsko, september 1957; BENČAŤ, F.: Juhoslávia, 1.IX.–21.IX.; KITTLER, R.: NDR, 4.IX.–13.IX.; MINÁRIK, E.: Švajčiarsko, 9.IX.–26.IX.; KOLIBIAR, M.: NDR, 8.IX.–15.IX.; BOLF, J.: NDR, 1.IX.–4.IX.; DRÁB, J.: NDR, 1.IX.–8.IX.; KONČEK, M.: Kanada, 3.IX.–14.IX.; WEISMANN, Ľ.: NSR, 9.IX.–17.IX.; CORRENS, E., KLARE, H.: NDR, 15.IX.–21.IX.; PETROVÁ, A.: Maďarsko, 11.IX.–10.X.; STEINHÜBEL, G.: NDR, 9.IX.–23.IX.; MÄSIAR, E.: Francúzsko, 12.IX.–25.IX.; LAFFÉRS, A.: NDR, 9.IX.–15.IX.; TUGE, H.: Japonsko, 27.IX–28.IX.; NIKOLSKY: 26.IX.–9.X.; TOMKO, O.: Maďarsko, 11.IX.–11.X.; LUKAČOVIČ, A.: ZSSR, 2.X–29.X.; TIBENSKÝ, V.: ZSSR, 2.X.–29.X.; KUBELKA, V.: Taliansko, 15.IX.–21.IX.; OSTROVSKÝ, M.: Poľsko, 16.IX.–1.X.; BENETÍN, J.: ZSSR, 15.IX.–15.X.; PETRÁŠ, Š.: ZSSR, 16.IX.–15.X.;2591
SCHWEIGHOFER, A.: ZSSR, 15.IX.–15.X.; HEJTMÁNEK, J.: Poľsko, 17.IX.–3.X.; KRAJČOVIČ, S.: NDR, 18.IX.–4.X.; SMÍŠKO, M.: NDR, 18.IX.–4.X.; KRUPJANSKÁ, V. J.: ZSSR, 2.X.–13.X.; SPASSKIJ, A. A., ŠULC, R., ASADOV, S., BABJANSKÁ, M.: ZSSR, 12.X.–14.X.; ŠETLÍK, I.: ZSSR, 21.IX.–20.X.; HUBA, A.: ZSSR, 20.IX.–20.X.; HANZLÍK, J.: ZSSR, 20.IX.–20.X.; STANEK, I.: NDR, 21.IX.–25.IX.; KONČEK, M.: Rakúsko, 23.IX.–28.IX.; TREMKO, J.: Maďarsko, 23.IX.–21.X.; KOZAKIEWICZ, J.: Poľsko 16.X.–21.X.; FRECHET, M.: Francúzsko, 22.X.–23.X.; TOŠEV: Bulharsko, 16.X.–25.X.; GERO, J.: Švédsko, 24.IX.–14.X.; LAHO, L.: Francúzsko, 16.IX.–5.X.; KRÁLIK, F.: Anglicko, 14.IX.–27.IX.; STANEK, I.: Škótsko, 28.VIII.–3.IX.; DANČÍK, J.: ZSSR 28.IX.–28.X.; ZACHAR, D.: ZSSR, 28.IX.–28.X.; PODOLÁK, J.: Maďarsko, 29.IX.–13.X.; TIBENSKÝ, J.: ZSSR, október 1957; VOTICKÝ, Z.: Maďarsko, 30.IX.–12.X.; TÓTH, Š.: NDR, 30.IX.–7.X.; ŠPALDON, E.: Taliansko, 30.IX.–25.X.; DUDA, P.: ZSSR, 4.X.–1.XI.;2592
DUB, O.: ZSSR, 7.X.–17.X.; SMUTEK, R.: ZSSR, 7.X.–17.X.; MIŠIANIK, J.: Maďarsko, 1.X.–6.XI.; PLICKOVÁ, E.: Maďarsko, 8.X.–4.XI.; VACHOLDA: Maďarsko, 5.XII.–15.XII.; MUNGYEROVÁ, G.: Švajčiarsko, 10.X.–30.X.; HAVALDA, A.: NDR, 11.X.–15.X.; MIKULAJ, L.: Švajčiarsko, 13.X.–29.X.; ANTAL, J.: Poľsko, 15.X.–25.X.; NÁBĚLEK, I.: ZSSR, 16.X.–13.XI.; JONEC, V.: Maďarsko, 16.X.–22.XII.; DOBROVODA, K.: Bulharsko, Rumunsko, 16.X.–2.XI.; GREGOR, M.: ZSSR, 12.X.–19.X.; ŠIŠKA, K.: Mexiko, 20.X.–26.X.; HOLOTÍK, Ľ.: ZSSR, 22.X.–11.XI.; MATULA, V.: ZSSR, 22.X.–11.XI.; NOVACKÝ, A.: Poľsko, 28.X.–13.XI.; MJARTAN, J.: NDR, 24.X.–29.X.; ŠVIDKOVSKÝ, O. A.: ZSSR, 29.X.–31.X.; ZACHARIEV, J. A.: ZSSR, 26.X.–3.XI.; MÓRICZOVÁ, A.: Maďarsko, 26.X.–7.XI.; KUCZINSKÝ, W., DOROJKIEWICZ: Poľsko, 11.XI.–15.XI.; LAFFERS, A.: Maďarsko, 29.X.–19.XI.; LIŠKA, M.: NDR, 4.XI.–18.XI.; DÚBRAVKOVÁ, L.: Poľsko, 4.XI.–2.XII.; GEROVÁ, M.: Maďarsko, 4.XI.–30.XI.; HUBKA, M.: Švédsko, 8.XI.–23.XI.; BLAŠKOVIČ, D.: Francúzsko, 11.XI.–23.XI.; DOROSZEWSKI: Poľsko, 20.XI.–23.XI.; SCHWARZ, Š.: Poľsko, 12.XI.–30.XI.; POBOBA, J.: Rumunsko, 17.X.–9.XI.; LUBY, Š.: NDR, 13.XI.–25.XI.; NIŽŇANSKÝ, F.: Tunis, Francúzsko, 11.XI.–24.XI.; MARKOVIČ, O.: NDR, 13.XI.–27.XI.; BALAŠ, J.: NDR, 19.XI.–8.XII.; MUCHA, V.: Rakúsko, 19.XI.–22.XI.; FEDOROŇKO, M.: Poľsko, 20.XI.–23.XI.;2593
UGOR, K.: ZSSR, 19.XI.–16.XII.; KOZMÁL, F.: Švédsko, 17.XI.–30.XI.; ZACHAR, J.: Anglicko, 23.XI.–11.XII.; GONDA, J.: Anglicko, 25.XI.–7.XII.; SKRÚCANÝ, R.: NDR, 15.XI.–10.XII.; DJUBEK, J.: NDR, 15.XI.–10.XII.; MÉSZÁROŠ, I.: NDR, 15.XI.–10.XII.; KÚŠIK, R.: Juhoslávia, 29.XI.–19.XII.; JURÍK, Š.: NDR, 2.XII–16.XII.; MIKULAJ, L.: Maďarsko, 2.XII.–15.XII.; LIKO, Š.: NDR, 3.XII.–17.XII.; MAJERČIAK, P.: NDR, 3.XII.–20.XII.; GREGOR, M.: Maďarsko, 5.XII.–7.XII.; KANCLÍŘ, E.: Maďarsko, 5.XII.–7.XII.; PETROVIČ, J.: Maďarsko, 5.XII.–7.XII.; SZÁNTÓ, L.: Bulharsko, 7.XII.–22.XII.; FAITH, J.: NDR, 4.XII.–19.XII.; HERETÍK, Š.: Francúzsko, 9.XII.–22.XII.; HOVORKA, J.: ZSSR, 10.XII.–21.XII.; THURZO, V.: Maďarsko, 10.X.–21.XII.; ILKOVIČ, D.: Maďarsko, 10.XII.–16.XII.; ČABELKA, J.: Rakúsko, 11.XII.–20.XII.; MÜNZ, T.: Poľsko, 10.XII.–20.XII.; NÉMETH, Š.: Maďarsko, 13.XII.–20.XII.; ŠTOLC, V.: Maďarsko, 13.XII.–20.XII.; BEŇUŠKA, M.: NDR, 16.XII.–20.XII.; ROGOVIN: ZSSR, 17.XII.–23.XII.; HANIC, F.: Maďarsko, 20.XII.–24.XII.; KRUML, F.: NDR, 19.XI.–2.XII.; KOMLOŠ, K.: NDR, 19.XI.–2.XII.; LUKAČOVIČ, A.: ZSSR, 2.X.–29.X.; TIBENSKÝ, V.: ZSSR, 2.X.–29.X.; pracovníci SAV: Anglicko, 9.X.–25.X.;2594
VODA, J.: ZSSR, 24.VIII.–8.IX.; HOLOTÍK, Ľ.: Rakúsko, 16.IX.–6.X.; RATKOŠ, P.: Poľsko, 13.IV.–21.IV.; BAUCH, V.: Rumunsko, 15.V.–5.V.; BENČAŤ, F.: ZSSR, 1957; HAJDA, J.: NDR, 1957.2595
5230CII/43e19582595–2601
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
LIČKO, V.: ZSSR, 29.XII.1957–26.I.1958; BAŽÁNY, M.: ZSSR, 29.XII.1957–22.I.1958; GRACIANSKAJA, N.: ZSSR, 2.I.–9.I.; GAZACA, B.: Rumunsko, 17.II.–20.II.; BOCHNÍČEK, Z.: NDR, 5.I.–9.I.; PODOBA, J.: Rakúsko, 6.I.–14.I.; KUTKA, M.: Rakúsko, 6.I.–14.I.; TOMKO, J.: ZSSR, 9.I.–5.II.; RÝDLOVÁ, F.: Maďarsko, 15.I.–18.I.; VÁMOŠIOVÁ, S.: Maďarsko, 20.I.–2.II.; SZABOLCZI, B.: Maďarsko, 17.II.–20.II.; LARSEN, C. S.: Dánsko, 27.II.–12.III.; VYSOČANSKÝ, M.: NDR, 6.III.–20.III.; BELLUŠ, E.: Taliansko 4.III.–18.III.; HANIC, F.: NDR, 3.III.–28.VIII.; KITTLER, R.: Poľsko, 23.III.–28.III.; RUTTKAY-NEDECKÝ: ZSSR, 31.III.–21.IV.; HORTE, C. H., KRANZ, G.: NDR, 12.IV.–21.IV.; FEDOROŇKO, M.: NDR, 9.IV.–30.IV.; MOKRÝ, J.: NDR, 9.IV.–30.IV.; PAŠTEKA, M.: NDR, 9.IV.–29.IV.; GAŽO, M.: ZSSR, 14.IV.–14.V.; HAVELKA, K.: Rakúsko, 17.IV.–20.IV.; TURČAN, P.: ZSSR, 21.IV.–5.V.; BAUER, Š.: Švajčiarsko, 21.IV.–4.V.; poľsko–československá konferencia: Poľsko, 24.IV.–27.IV.; MIŠÚT, O.: Maďarsko, 28.IV.–12.V.; CESNAKOVÁ, M.: Maďarsko, 28.IV.–19.V.; MIŠIANIK, J.: Rakúsko, 28.IV.–8.V.; MAZÚR, E.: NDR, 2.V.–23.V.; MINÁRIK, J.: Maďarsko, 5.V.–22.V.; STANEK, I.: Rakúsko, 8.V.–11.V.; HESS, P.: NSR, 8.V.–14.V.; KOZMÁL, F.: Poľsko, 12.V.–18.V.; MOLNÁR, E.: Maďarsko, 12.V.–19.V.; TOPOLINSKÁ, Z.: Poľsko, 12.V.–20.V.; MOKRÝ, J.: Maďarsko, 12.V.–20.V.; SWOBODA, E.: Rakúsko, 19.V.–26.V.; delegácia Rumunskej AV: Rumunsko, 20.V.–28.V.; ZVARA, J.: NDR, 19.V.–8.VI.; HRUZÍK, L.: Juhoslávia, 24.V.–1.VI.; PLANDER, I.: ZSSR, 19.V.–9.VI.; MATULA, V.: Juhoslávia, 20.V.–3.VI.; CIGÁNEK, L.: Švajčiarsko, 22.VI.–4.VII.; JANOVIC, J.: ZSSR, 7.VI.–15.VII.; VALKO, J.: ZSSR, 7.VI.–5.VII.; KLIMEŠ, S.: ZSSR, 7.VI.–5.VII.; TATARKO, O.: ZSSR, 7.VI.–5.VII.; MÄSIAR, E.: Juhoslávia, 29.V.–4.VI.; BOOR, B.: Juhoslávia, 29.IX.–4.VI.; LEHMANN: NDR, 3.VI.–10.VI.; AVRAMOVA–KAKAČEVA, D.: Bulharsko, 22.V.–11.VI.; DJUBEK, J.: Poľsko, 29.V.–11.VI.; TOČÍK, A.: NDR, 29.V.–6.VI.; BENADÍK, B.: NDR, 29.V.–6.VI.; GEROVÁ, M.: NDR, 4.VI.–19.VI.; MOLNÁROVÁ, K.: NDR, 6.VI.–3.VII.; PASTÝTIK, Ľ.: ZSSR, 9.VI.–5.VII.; KUČEROVÁ, E.: ZSSR, 9.VI.–9.VII.; RUŽIČKA, M.: Rumunsko, 13.VI.–4.VII.; DUB, O.: Rakúsko, 9.VI.–20.VI.; STEINITZ, W.: NDR, 3.VI.–20.VI.; POSALAKY, Z.: NDR, 20.VI.–21.VI.; SZOLNOKY–MORVAY: Maďarsko, 9.VI.–22.VI.; STEINFELD, O.: Maďarsko, 3.VI.–23.VI.; DAUBNER, I.: ZSSR, 11.VI.–8.VII.; SANČUK, G.: ZSSR, 23.VI.–25.VI.; PETRÁŠ, Š.: Poľsko, 12.VI.–25.VI.; ERTL, M.: Bulharsko, 12.VI.–3.VII.; HUBKA, M.: Francúzsko, 15.VI.–27.VI.; CSABA, G.: Maďarsko, 2.VI.–28.VI.; NOSÁĽOVÁ, V.: Maďarsko, 16.VI.–29.VI.; GARAMVŐLGYI, J.: Maďarsko, 9.VI.–29.VI.; CIGÁNEK, L.: Poľsko, 19.VI.–20.VI.; DRAGANOV, R.: 18.VI.–3.VII.; FILOVÁ, B.: Juhoslávia, 19.VI.–4.VII.; KROPILÁK, M.: Poľsko, 22.VI.–6.VII.; MOLNÁROVÁ, M., ORBÁN, S., VŐRŐS, A.: Maďarsko, 26.V.–6.VII.; KIŠON, A.: Rumunsko, 23.VI.–13.VII.; HEJTMÁNEK, J.: Juhoslávia, 24.VI.–7.VII.; GERO, J.: Maďarsko, 3.VII.–9.VII.; RUTTKAY, I.: Maďarsko, 3.VII.–9.VII.; THURZO, V.: Anglicko, 12.VII.–20.VII.;2595–2596
HÁBELKA, I.: NDR, 9.VI.–13.VI.; WEISMANN, Ľ.: Švajčiarsko, 16.VII.–21.VII.; KOLESNIKOV, A. I.: ZSSR, 12.VII.–26.VII.; BRATANIČ, B.: Juhoslávia, 22.VII.–27.VII.; ZALČÍK, T.: ZSSR, 20.VII.–6.VIII.; MALÍKOVÁ, O.: Poľsko, 1.VIII.–30.VIII.; ORBÁN, S., SOMLÁNYI, M., VŐRŐS, A., DIENES, A.: Maďarsko, 17.VII.–31.VIII.; AVRATOVŠČUKOVÁ, N.: NDR, 6.VIII.–21.VIII.; BUFFA, F.: Poľsko, 25.VIII.–30.VIII.; SCHWARZ, Š.: Škótsko, 14.VIII.–21.VIII.; BOCHNÍČEK, Z.: ZSSR, 11.VIII.–25.VIII.; KRESÁK, Ľ.: ZSSR, 10.VIII.–25.VIII.; ŠPITZER, J.: Maďarsko, 16.IX.–29.IX.; TOČÍK, A.: NSR, 23.VIII.–1.IX.; MIŠÁK, E.: 1.IX.; BAKOŠ, J.: NDR, 30.VIII.–5.IX.; PECIAR, Š.: ZSSR, 30.VIII.–13.IX.; NEMEC, P.: Bulharsko, 31.VIII.–20.IX.; FRATRIČ, I.: Poľsko, 31.VIII.–14.IX.; GRINDBERG, A. A.: ZSSR, 5.IX.–15.IX.; SALAGEANU: Rumunsko, 16.IX.; BRODSKÝ, A. E.: ZSSR, 12.IX.–16.IX.; BLAŠKOVIČ, D.: Rakúsko, 1.IX.–7.IX.; MARTINČEK, G.: Poľsko, 1.IX.–9.IX.; KUBELKA, V.: Rakúsko, 2.IX.–8.IX.; MINÁRIK, E.: Maďarsko, 9.IX.–20.IX.; DOBROVODA, K.: Maďarsko, 9.IX.–20.IX.; LAHO, L.: Maďarsko, 9.IX.–20.IX.; PLŠKO: Belgicko, 6.IX.–17.IX.; KLÍMOVÁ, M.: ZSSR, 9.IX.–6.X.; DJUBEK, J.: ZSSR, 7.IX.–7.X.; BUDINSKÝ, V.: ZSSR, 9.IX.–30.IX.; BOJŇANSKÝ, V.: Maďarsko, 8.IX.–23.IX.;2597
LUKAČOVIČ, A.: Maďarsko, 10.IX.–23.IX.; LUXOVÁ, M.: Maďarsko, 9.IX.–13.IX.; TORAN, E.: Maďarsko, 10.IX.–4.X.; BALCO, M.: ZSSR, 12.IX.–11.X.; BENADIK, B.: Rumunsko, 10.IX.–5.X.; HRUŠOVSKÝ: Taliansko, 11.IX.–18.IX.; HROZIENČÍK, J.: Poľsko, 11.IX.–24.IX.; KONČEK, M.: NSR, 12.IX.–20.IX.; KOZMÁL, F.: Taliansko, 13.IX.–19.IX.; WEISMANN, Ľ.: NDR, 15.IX.–29.IX.; BENETÍN, J.: Francúzsko, 15.IX.–22.IX.; HOVORKA, J.: Maďarsko, 14.IX.–22.IX.; KINOV, D.: Bulharsko, 21.IX.–28.IX.; KORNILOVIČ, E.: ZSSR, 22.IX.–29.IX.; POLONSKÝ, KUNNOV: ZSSR, 29.IX.–30.IX.; KOŠŤA, L.: Maďarsko, 16.IX.–30.IX.; KOKAVEC, D.: Maďarsko, 16.IX.–30.IX.; AMBROS, C.: Maďarsko, 21.IX.–1.X.; BARABANOV: ZSSR, 2.X.–9.X.; DYNOWSKI, W.: Poľsko, 25.IX.–5.X.; ANDRUSOV, D.: Rakúsko, 22.IX.–6.X.; KOLLÁROVÁ, V.: Rakúsko, 22.IX.–6.X.; BERSON, KONDORSKAJA: ZSSR, 9.X.–10.X.; RUMJANCEV, V. V., CUŠKIN, P. I., SMERJADIN, V. P.: ZSSR, 10.X.–11.X.; BALCO, M.: ZSSR, 12.IX.–11.X.; PODOLÁK, J.: Maďarsko, 22.IX.–13.X.; MALÍK, Z.: NDR, 22.IX.–14.X.; JAVOREK, E.: Maďarsko, 22.IX.–4.X.; TOMKO, J.: Poľsko, 21.IX.–27.IX.; MOLNÁR, L.: Poľsko, 21.IX.–27.IX.; FALŤAN, M.: Čína, 21.IX.–13.XI.; SELECKÝ, F.: NDR, 22.IX.–27.IX.; BABULOVÁ, A.: NDR, 22.IX.–11.X.; MAŠURA, V.: ZSSR, 24.IX.–24.X.;2598
KRUML, F.: Poľsko, 22.IX.–6.X.; SCHWEIGHOFER, A.: NDR, 29.IX.–13.X.; PLŠKO, E.: NDR, 29.IX.–19.X.; ZIKMUND, V.: Poľsko, 1.X.–21.X.; ZAUNICK, R.: NDR, 20.X.–21.X.; SESTOFT, I.: Dánsko, 20.X.–21.X.; STILES, W.: 22.X.–25.X.; KITTLER, R.: ZSSR, 1.X.–27.X.; BOLF, J.: NDR, 2.X.–10.X.; HORVÁTHOVÁ, E.: NDR, 1.X.–10.X.; MARKUŠ, M.: NDR, 1.X.–10.X.; PALIČKOVÁ, J.: NDR, 1.X.–10.X.; PLICKOVÁ, E.: NDR, 1.X.–10.X.; PECIAR, Š.: Maďarsko, 6.X.–19.X.; TIBENSKÝ, J.: NDR, 7.X.–14.X.; VÁCLAV, V.: NDR, 8.X.–22.X.; ANDRUSOV, D.: ZSSR, 10.X.–11.XI.; ANDRUSOVOVÁ, V.: ZSSR, 10.X.–11.XI.; LAFFERS, A.: NDR, 13.X.–27.X.; UGOR, K.: NDR, 14.X.–16.X.; OLAMBREV–OLEKSA, V.: Bulharsko, 23.X–29.X.; GERO, J.: Anglicko, 14.X.–31.X.; MRAKIČ, J.: Poľsko, 15.X.–30.X.; ZVARA, J.: Poľsko, 14.X.–23.X.; KOLEK, J.: Poľsko, 14.X.–23.X.; RABANOVÁ, Ľ.: Poľsko, 14.X.–23.X.; LUX, A.: Poľsko, 14.X.–23.X.; GINTEROVÁ, A.: Poľsko, 14.X.–23.X.; JASIČ, J.: NSR, 16.X.–25.X.; ŠLENOVÁ, N. A.: ZSSR, 29.X–3.XI.; SMÍŠKO, M.: ZSSR, 16.X.–5.XI.; LAHO, L.: Bulharsko, 17.X.–23.X.; HOVORKA, J.: Poľsko, 19.X.–22.X.; BALAŠ, J.: Švajčiarsko, 20.X.–2.XI.; POPOV, J.: Bulharsko, 8.XI.–15.XI.; MATIAŠOVSKÝ, K.: ZSSR, 20.X.–16.XI.;2599
GONDA, J.: Maďarsko, 22.X.–28.X.; CHROPOVSKÝ, B.: Maďarsko, 29.X.–11.XI.; DUŠEK, B.: Maďarsko, 29.X.–11.XI.; VYSOČANSKÝ, M.: NDR, 2.XI.–6.XI.; PETROVÁ, A.: Maďarsko, 3.XI.–16.XI.; MAJERNÍK, O.: NDR, 16.X.–30.X.; KRÁLIK, F.: ZSSR, 10.XI.–7.XII.; MÜNZ, T.: Maďarsko, 11.XI.–25.XI.; KOMLOŠ, K.: NDR, 13.XI.–17.XI.; KRUML, F.: NDR, 13.XI.–17.XI.; KISS, A.: Maďarsko, 23.X.–18.XI.; BOOR, B.: Rumunsko, 13.XI.–5.XII.; DOBRZYCKI, J.: Poľsko, 6.XI.–6.XII.; DOBROVIC, D. E.: Rumunsko, 22.XI.–7.XII.; GRANJON, H.: Francúzsko, 30.XI.–7.XII.; PETRÁŠ, Š.: Maďarsko, 24.XI.–29.XI.; HASPELOVÁ, A.: Poľsko, 24.XI.–14.XII.; HOVORKA, J.: ZSSR, 24.XI.–17.XII.; ŠEPITKA, A.: ZSSR, 24.XI.–20.XII.; MICHALIDESOVÁ, I.: ZSSR, 24.XI.–9.XII.; SZÁNTÓ, L.: Bulharsko, 8.IX.–23.IX.; RUŠČÁK, M.: ZSSR, 1.XII.–21.XII.; VRANOVSKÝ, M.: Poľsko, 1.XII.–17.XII.; BUŠA, V.: Poľsko, 1.XII.–14.XII.; HARAKSIM, Ľ.: Maďarsko, 1.XII.–21.XII.; MIŠIANIK, J.: Maďarsko, 30.XI.–21.XII.; KUTKOVÁ, M.: Poľsko, 4.XII.–20.XII.; VOJTKOVÁ, A.: Poľsko, 4.XII.–20.XII.; KOPČOK, A.: Poľsko, 3.XII.–13.XII.; UKRYVAJEV, V. A.: ZSSR, 1.XII.–14.XII.; SMÍŠKO, M.: NDR, 6.XII.–11.XII.; LINEK, K.: Maďarsko, 8.XII.–21.XII.; ZACHAROVÁ, D.: Francúzsko, 9.XII.–26.XII.; BAUCH, V.: ZSSR, 8.XII.–23.XII.; UGOR, K.: Poľsko, 8.XII.–20.XII.; ZELINKA, J.: Maďarsko, 9.XII.–21.XII.; HORNOVÁ, A.: NDR, 9.XII.–19.XII.; ČERNÁČEK, J.: NSR, Švajčiarsko, 9.XII.–20.XII.; GÄRTNER, M.: NDR, 10.XII.–21.XII.;2600
KÚKEĽ, J.: Maďarsko, 9.XII.–20.XII.; MÉSZAROŠ, J.: Maďarsko, 10.XII.–13.XII.; ŠIMKOVIČ, I.: ZSSR, 11.XII.–30.XII.; HUBKA, M.: ZSSR, 11.XII.–30.XII.; BOLF, J.: ZSSR, 11.XII.–30.XII.; SMREČANSKÝ, V.: ZSSR, 11.XII.–30.XII.; SCHNORER, M.: ZSSR, 11.XII.–30.XII.; PODOLÁK, J.: Rakúsko, 10.XII.–22.XII.; MOLNÁROVÁ, K.: Maďarsko, 11.XII.–22.XII.; TOČÍK, A.: ZSSR, 15.XII.–28.XII.; STANEK, I.: Maďarsko, 16.XII.–22.XII.; SKRÚCANÝ, R.: Belgicko, 1.VII.–8.VII.; Štátny výbor pre výstavbu: ZSSR, 1.IX.–30.IX.2601
5231CII/43e19592601–2607
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
PETROVIČ, J.: ZSSR, 2.I.–15.I.; KONDRAŠOV, N. A.: ZSSR, 24.X.1958–5.I.1959; FEDOROŇKO, M.: ZSSR, 28.XII.1958–28.I.1959; FILOVÁ, B.: ZSSR, 27.XII.1958–20.I.1959; KONČEK, M.: ZSSR, 30.XII.1958–15.I.1959; CHUDÍKOVÁ, H.: NDR, 24.I.–30.I.; MRVA, J.: Maďarsko, 13.I.–26.I.; THURZO, V.: India, 19.I.–2.II.; SMOLEN, F.: ZSSR, 23.I.–4.II.; MARKO, A.: NDR, 26.I.–8.II.; MICHALIDESOVÁ, I.: Poľsko, 13.II.–21.II.; PODOLÁK, J.: Poľsko, 19.II.–28.II.; PALIČKOVÁ, J.: Poľsko, 19.II.–28.II.; MARKUŠ, M.: Poľsko, 19.II.–28.II.; NASTASE, M.: Rumunsko, 28.II.–4.III.; BARTOVÁ, A.: NDR, 1.III.–3.VI.; BOKESOVÁ, M.: NDR, 1.III.–29.III.; VLACHOVIČ, J.: Maďarsko, 2.III.–31.III.; DRÁB, J.: NDR, 9.III.–15.III.; HOVORKA, J.: ZSSR, 14.III.–22.III.; GREGOR, M.: ZSSR, 16.III.–26.III.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 16.III.–11.IV.;2601
ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 2.IV.–30.IV.; HANIC, F.: Anglicko, 5.IV.–14.IV.; TIBENSKÝ, J.: Maďarsko, 6.IV.–5.V.; STANEK, I.: Švajčiarsko, 8.IV.–13.IV.; KOŽEHUBA, J.: NDR, 20.IV.–9.V.; MARSINA, R.: Maďarsko, 20.IV.–20.VIII.; SEDLÁK, V.: Maďarsko 20.IV.–20.VIII.; KULIŠOVÁ, I.: ZSSR, 28.IV.–13.V.; DOROTJAKOVÁ, V.: ZSSR, 4.V.–25.V.; KOHN, R.: ZSSR, 6.V.–3.VI.; TÓTH, Š.: Maďarsko, 6.V.–27.V.; ŠEFČOVIČ, P.: Rakúsko, 6.V.–16.V.; GRAČIANSKA, N.: ZSSR, 12.V.–18.V.; KUBE, S.: NDR, 13.V.–18.V.; TOČÍK, A.: Rakúsko, 12.V.–19.V.; HOVORKA, J.: ZSSR, 14.V.–26.V.; SCHORNING, P.: NDR, 13.V.–18.V.; BIALEKOVÁ, D.: Poľsko, 18.V.–9.VI.; HABOVŠTIAK, A.: Poľsko, 18.V.–9.VI.; SARKISOV, A. Ch.: ZSSR, 23.V.–30.V.; KAMIENSKA-RZETELSKA, E., SULKOVSKA, J.: Poľsko, 5.VI.–9.VI.; MRÁZIK, A.: Poľsko, 18.V.–31.V.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 19.V.–7.VI.; HABOVŠTIAK, A.: Bulharsko, 19.V.–5.VI.; MŰNZ, T.: NDR, 20.V.–2.VI.; TROCHTA, J.: Maďarsko, 11.V.–10.VI.; HANIC, F.: ZSSR, 21.V.–30.V.; MINÁRIK, J.: NDR, 19.V.–25.V.; MAŠURA, V.: Poľsko, 21.V.–5.VI.; KVITKOVIČ, J.: Poľsko, 21.V.–10.VI.; RUŠČÁKOVÁ, D.: Maďarsko, 25.V.–10.VI.; NALESKIEWICZ, J.: Poľsko, 8.VI.–13.VI.; HANZLÍK, J.: Poľsko, 29.V.–6.VI.;2602
GEROVÁ, M.: ZSSR, 28.V.–24.VI.; MÄSIAR, E.: ZSSR, 29.V.–18.VI.; KANCLÍŘ, E.: ZSSR, 29.V.–25.VI.; CIGÁNEK, L.: Rakúsko, 1.VI.–13.VI.; ZAŤKO, S.: Poľsko, 5.VI.–18.VI.; KESSLER, A.: NDR, 8.VI.–12.VI.; KONČEK, M.: Poľsko, 8.VI.–21.VI.; MATIAŠOVSKÝ, K.: NDR, 10.VI.–8.VII.; BORODOVČÁK, V.: Maďarsko, 15.VI.–28.VI.; BLAŠKOVIČ, D.: NDR, 15.VI.–25.VI.; LUXOVÁ, M.: ZSSR, 17.V.–7.VI.; KITTLER, R.: Belgicko, 17.VI.–26.VI.; KOMÁR, J.: Maďarsko, 23.VI.–5.VII.; BENČAŤ, F.: Poľsko, 26.VI.–2.VII.; KONČEK, M.: Rakúsko, 13.VII.–15.VII.; RUŽIČKOVÁ, A.: Poľsko, 18.VI.–22.VI.; BAŽÁNY, M.: ZSSR, 28.VI.–3.VII.; DITTEOVÁ, V.: NDR, 13.IV.–8.V.; BÍRÓ, E.: NDR, 13.IV.–4.V.; PLICKOVÁ, E.: Nórsko, 4.V.–2.VI.; ANDRUSOV, D.: Rumunsko, 17.VII.–12.VIII.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rumunsko, 17.VII.–12.VIII.; NEMEC, P.: NDR, 23.VII.–31.VII.; MJARTAN, J.: Poľsko, 19.VII.–10.VIII.; BODNÁR, J.: ZSSR, 30.VII.–15.VIII.; CIGÁNOVÁ, K.: Maďarsko, 28.VII.–7.VIII.; PODOLÁK, J.: Rumunsko, 31.VII.–3.IX.; ZACHAR, J.: Argentína, 9.VIII.–15.VIII.; JERŠOV, V. S.: ZSSR, 6.VIII.–15.VIII.; PASTÝRIK, Ľ.: Kanada, 8.VIII.–4.IX.; BRILLA, J.: Poľsko, 16.VIII.–1.IX.; ELSCHEKOVÁ, A.: Rumunsko, 11.VIII.–26.VIII.; BOJŇANSKÝ, V.: NSR, 18.VIII.–22.VIII.; PRIBIL, Š.: Dánsko, 18.VIII.–1.IX.; JACZINA, Š.: Maďarsko, 25.VIII.–1.IX.; SCHWARZ, Š.: Maďarsko, 2.IX.–4.IX.; ZIKMUND, M.: NSR, 29.VIII.–7.IX.; DJUBEK, J.: NDR, 31.VIII.–5.IX.; MÉSZAROŠ, I.: NDR, 31.VIII.–5.IX.; NÁBĚLEK, I.: NSR, 31.VIII.–9.IX.; HORÁK, G.: Poľsko, 7.IX.–21.IX.; BAKOŠ, J.: NSR, 3.IX.–11.IX.; SZÁNTÓ, L.: Taliansko, 6.IX.–20.IX.; STANKOVIANSKÝ: Poľsko, 9.IX.–12.IX.; MŰLLEROVÁ, K.: NDR, 15.VII.–15.IX.; MAIS, A.: Rakúsko, 10.IX.–16.IX.; RUTTKAY, I.: Poľsko, 8.IX.–16.IX.; MAŇÁK, V.: Maďarsko, 9.IX.–16.IX.; OKAMURA: Japonsko, 17.IX.–18.IX.; TERRAYOVÁ, J.: Maďarsko, 16.IX.–23.IX.; RYBARIČ, R.: Maďarsko, 16.IX.–23.IX.; STANEK, I.: Maďarsko, 16.IX.–21.IX.; delegácia sovietskych historikov: ZSSR, 20.IX.–21.IX.; MUNGYEROVÁ, G.: Maďarsko, 16.IX.–25.IX.; KIRSCHE, W.: NDR, 22.IX.–26.IX.; BESKID, L.: Poľsko, 24.IX.–27.IX.; delegácia sovietskych historikov: ZSSR, 26.IX.–28.IX.; KRATOCHVÍL, M.: Maďarsko, 16.IX.–20.IX.; MARTINČEK, G.: Francúzsko, 15.IX.–13.XI.;2603
RUŠČÁKOVÁ, D.: Poľsko, 20.IX.–1.X.; KIRSCHE, W.: NDR, 20.IX.–27.IX.; HOFFMAN, P.: Poľsko, 21.IX.–4.X.; NEMEC, J.: Poľsko, 21.IX.–4.X.; RUŽIČKA, J.: NDR, 20.IX.–6.X.; VALEHRACH, B.: NDR, 21.IX.–4.X.; FECKO, L.: NDR, 18.X.–1.XI.; BLAŠKOVIČ, D.: Maďarsko, Bulharsko, 15.IX.–27.IX.; MICHALIDESOVÁ, I.: NDR, 12.IX.–18.IX.; PROCHÁZKA, V.: ZSSR, 21.IX.–18.X.; HANUŠKA, A.: ZSSR, 26.IX.–23.X.; JURAČKA, Ľ.: NDR, 27.IX.–30.IX.; FERANČÍK, J.: NDR, 27.IX.–30.IX.; BIELIK, J.: NDR, 27.IX.–30.IX; SLÁVIK, I.: Maďarsko, 1.X.–4.X.; RENDOŠ, F.: Maďarsko, 1.X.–4.X.; SELECKÝ, F.: Francúzsko, 2.X.–6.XI.; MARTIŠ, R.: Poľsko, 30.IX.–4.X.; KOTULIČ, I.: Poľsko, 30.IX.–20.X.;2604
ČEPPAN, O.: Poľsko, 4.X.–17.X.; BODNÁR, J.: Francúzsko, 6.X.–27.X.; BALONOVÁ, T.: Maďarsko, 7.X.–20.X.; ZACHAROVÁ, D.: ZSSR, 9.X.–6.XI.; STORK, J.: ZSSR, 9.X.–19.XI.; BELLUŠ, E.: Poľsko, 10.X.–17.X.; ZALČÍK, T.: Poľsko, 10.X.–17.X.; MAJERNÍK, O.: ZSSR, 11.X.–6.XI.; ČURI, J.: ZSSR, 11.X.–7.XI.; MITTERPÁK, J.: ZSSR, 11.X.–30.X.; DANIEL, J.: Rumunsko, 12.X.–26.X.; CALINESCU, G.: Rumunsko, 16.X.–26.X.; KOKAVEC, D.: Bulharsko, 12.X.–1.XI.; LAZÁR, M.: NSR, 14.X.–22.X.; ŠEFČOVIČ, P.: NDR, 14.X.–18.X.; JONEC, V.: Maďarsko, 14.X.–18.X.; PLŠKO, E.: Maďarsko, 14.X.–18.X.; BAUER, Š.: Poľsko, 14.X.–28.X.; TOMKO, J.: Poľsko, 14.X.–28.X.; HATVÁNI, A.: Maďarsko, 15.X.–13.XI.; MARIANI, E.: Maďarsko, 15.X.–13.XI.; MATIAŠOVSKÝ, K.: Rakúsko, 29.IX.–2.X.; CIGÁNEK, L.: NDR, 16.X.–20.X.; CHROPOVSKÝ, B.: ZSSR, 15.X.–5.XI.; TURČAN, P.: Poľsko, 19.X.–24.X.; RUTTKAY, I.: NDR, 20.X.–2.XII.; PAVLÍK, J.: ZSSR, 6.X.–26.X.; NÁBĚLEK, I.: ZSSR, 20.X.–18.XI.;2605
KESSLER, A.: ZSSR, 21.X.–16.XI.; BÁRTA, J.: Maďarsko, 22.X.–6.XI.; JURÍK, Š.: ZSSR, 22.X.–4.XI.; ČILINSKÁ, Z.: Maďarsko, 22.X.–4.XI.; PLŠKO, E.: Poľsko, 23.X.–11.XI.; MIŠÚT, O.: Poľsko, 26.X.–9.XI.; ŠIMO, E.: ZSSR, 26.X.–9.XII.; CIGÁNEK, L.: ZSSR, 26.X.–24.XI.; ZIKMUND, V.: ZSSR, 26.X.–22.XI.; ELSCHEK, O.: NDR, 26.X.–14.XI.; TROCHTA, J.: Maďarsko, 29.X.–27.XI.; MIŠIANIK, J.: Poľsko, 1.XI.–11.XI.; HOVORKA, J.: ZSSR, 11.IX.–5.X.; KOLEK, J.: Bulharsko, 2.XI.–21.XI.; KONČEK, M.: NDR, 26.X.–1.XI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 2.XI.–28.XI.; MUNGYEROVÁ, G.: Poľsko, 5.XI.–24.XI.; RATKOŠ, P.: NDR, 6.XI.–15.XI.; PODOBA, J.: NDR, 9.XI.–30.XI.; DJUBEK, J.: NSR, 9.XI.–23.XI.; HLAVAYOVÁ, E.: NDR, 11.XI.–25.XI.; ANDRUSOV, D.: Rakúsko, 5.X.–12.X.; BURLASOVÁ, S.: Rumunsko, 15.XI.–29.XI.; VAŠEČKA, F.: Maďarsko, 16.XI.–28.XI.; TOMČÁNI, J.: NDR, 14.XI.–10.XII.; ŠIŠKA, K.: NDR, 18.XI.–22.XI.; KOSTOLNÝ, I.: NDR, 18.XI.–22.XI.; MASLER, L.: Maďarsko, 18.XI.–22.XI.; BABOR, K.: Maďarsko, 18.XI.–22.XI.; FEDOROŇKO, M.: ZSSR, 18.XI.–16.XII.; ŠPIESZ, A.: ZSSR, 21.XI.–28.XI.; KUBELÍK, J.: NDR, 16.XI.–29.XI.; NÉMETH, Š.: Rumunsko, 22.XI.–6.XII.; LANTAY, A.: ZSSR, 24.XI.–14.XII.; ŠÁCHA, J.: NDR, 23.XI.–21.XII.; HALAHYJA, M.: ZSSR, 28.XI.–26.XII.; JANÁČ, K.: ZSSR, 28.XI.–26.XII.; GERO, J.: Maďarsko, 30.XI.–23.XII.; HAVALDA, A.: Rumunsko, 30.XI.–9.XII.; KVAPIL, R.: NDR, 30.XI.–6.XII.; POLÁK, P.: Maďarsko, 16.IX.–30.IX.; SEDLIAKOVA, M.: Bulharsko, 3.XII.–20.XII.; SCHWARZ, Š.: NDR, 1959;2606
PLANDER, I.: Rumunsko, 7.XII.–21.XII.; MOKRÝ, J.: Bulharsko, 7.XII.–23.XII.; MÉSZAROŠ, J.: Rakúsko, 5.XII.–23.XII.; KONČEK, M.: Rakúsko, 2.XII.–4.XII.; UGOR, K.: Maďarsko, 9.XII.–20.XII.; ŠIŠKA, K.: Maďarsko, 13.XII.–18.XII.; GULIŠOVÁ, E.: Maďarsko, 13.XII.–18.XII.; CIGÁNEK, L.: Poľsko, 14.XII.–16.XII.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 13.XII.–22.XII.; REBRO, K.: Maďarsko, 13.XII.–22.XII.; PAŠTEKA, M.: NDR, 8.XII.–20.XII.; IVANOV, V. I.: ZSSR, 8.XII.–21.XII.; STEINHÜBEL, G.: Poľsko, 10.XII.–17.XII.; ŠPALDON, E.: Bulharsko, 21.XI.–29.XI.; ŠIŠKA, K.: Poľsko, 19.IV.–4.V.; (HUBKA, M., ŠIMKOVIC, I., BOLF, J., SCHNORER, M., SMREČANSKÝ, V., ZIMA, P., HAJKO, D., MÚČKA, A., FOGLSINGER, G.) FECKO, L.: NDR, 18.X.–1.XI.2607
5232CII/43e19602607–2614
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
KESSLER, A.: Anglicko, 10.XII.1959–2.I.1960; DORNIČ, S.: ZSSR, 18.XII.1959–7.I.1960; HOLOTÍK, Ľ.: ZSSR 9.I.–30.I.; BORZA, K.: ZSSR, 2.I.–29.I.; ZELINKA, J.: Taliansko, 3.I.–19.I.; GÄRTNER, M.: ZSSR, 4.I.–21.I.; RATKOŠ, P.: Maďarsko, 7.I.–22.I.; ŠIKL, D.: ZSSR, 11.I.–21.I.; HRDINA, V.: Bulharsko, Maďarsko, 8.I.–21.I.; DUB, O.: Bulharsko, 8.I.–20.I.; MICHALIDESOVÁ, I.: Bulharsko, 8.I.–20.I.; GEROVÁ, M.: NSR, 17.I.–7.II.; HANIC, F.: Rumunsko, 18.I.–7.II.; PODIVINSKÝ, F.: NDR, 18.I.–7.II.; PETROVIČ, J.: NDR, 21.I.–3.II.;2607
BRILLA, J.: ZSSR, 25.I.–11.II.; VIŠNEVSKÝ, A. A.: ZSSR, 8.II.–17.II.; ZMORAY, I.: NDR, 30.I.–26.II.; KOSTOLNÝ, I.: ZSSR, 18.II.–12.III.; THURZO, V.: Rumunsko, 1960; BELÁČIK, J.: NDR, 14.III.–21.III.; FERIN, J.: NDR, 17.III.–23.III.; KOTZIG, A.: NDR, 20.III.–28.III.; WINKLER, A.: Bulharsko, Rumunsko, 20.III.–8.IV.; KUBELKA, V.: NDR, 23.III.–30.III.; KONČEK, M.: Rakúsko, 6.III.–12.III.; HLÁSNIK, I.: NDR, 28.III.–24.IV.; MĚŘINSKÝ, K.: NDR, 28.III.–24.IV.; LIČKO, V.: NDR, 28.III.–23.IV.; KANCLÍŘ, E.: NDR, 5.IV.–10.IV.; PETROVIČ: NDR, 5.V.–10.IV.; REBRO, K.: Maďarsko, 20.IV.–17.V.; RUŽIČKA, J.: Maďarsko, 20.IV.–3.V.; JURÍK, Š.: NDR, 20.IV.–17.V.; NAVARA, E.: Poľsko, 20.IV.–10.V.; DOROTJAK, D.: Poľsko, 20.IV.–10.V.; PORAJ–KOŠICA, M. A.: ZSSR, 4.V.–11.V.; ZIKMUND, V.: Maďarsko, 25.IV.–15.V.; BOKESOVÁ, M.: Maďarsko, 26.IV.–23.V.; TORAN, E.: NDR, 27.IV.–25.V.; JONEC, V.: NDR, 2.V.–30.V.; UDAĽCOV, I. I.: ZSSR, 4.V.–15.V.; BOGDANOVÁ, I.: ZSSR, 20.V.–1.VI.; RUŽIČKA, M.: NDR, 1.V.–8.V.;2608
BAUEROVÁ, O.: NDR, 4.V.–6.V.; MINÁRIK, J.: Maďarsko, 2.V.–22.V.; DUHAJ, P.: ZSSR, 5.V.–2.VI.; KROPILÁK, M.: Poľsko, 9.V.–12.V.; ZEMANÍK, J.: Maďarsko, 9.V.–6.VI.; CIGÁNEK, L.: Japonsko, 10.V.–10.VI.; ZÁTHURECKÝ, L.: Maďarsko, 1.V.–8.V.; HERETÍK, Š.: NDR, 16.V.–10.VI.; AMBRÓZ, C.: NDR, 20.V.–3.VI.; TOMKO, J.: NDR, 21.V.–31.V.; TIBENSKÝ, J.: NDR, 24.V.–5.VI.; BABULOVÁ, A.: Poľsko, 16.V.–5.VI.; AGATOV, P. A.: ZSSR, 27.V.–5.VI.; DITTEOVÁ, V.: Poľsko, 16.V.–5.VI.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 23.V.–28.V.; BECHYNĚ, S.: Maďarsko, 24.V.–29.V.; STORK, J.: Maďarsko, 24.V.–29.V.; ZIKMUND, M.: Holandsko, 28.V.–4.VI.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 30.V.–20.VI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 5.IX.–29.X.; HABOVŠTIAK, A.: Maďarsko, 2.VI.–23.VI.; ČAPEK, M.: Maďarsko, 6.VI.–25.VI.; PECIAR, C.: ZSSR, 13.VI.–6.VII.; KAPUSTA, J.: NDR, 7.VI.–27.VI.; TOČÍK, A.: Rakúsko, 18.VI.–23.VI.; KONČEK, M.: Rakúsko, 19.VI.–25.VI.;2609
STORK, J.: Poľsko, 20.VI.–4.VII.; DUB, O.: NSR, 20.VI.–3.VII.; GERO, J.: ZSSR, 23.VI.–13.VII.; ŠALAMON, M.: ZSSR, 26.VI.–10.VII.; PETRÁŠ, Š.: ZSSR, 26.VI.–10.VII.; MICHALKO, J.: ZSSR, 30.VI.–28.VII.; BELICA, E.: Rumunsko, 1.VII.–15.VII.; STANEK, I.: Švajčiarsko, 1.VII.–8.VII.; LAZÁR, M.: ZSSR, 11.VI.–24.VI.; LANGER, P.: Anglicko, 5.VII.–8.VII.; československá delegácia: Švédsko, 27.VI.–9.VII.; ČERNÁČEK, J.: Švajčiarsko, 4.VII.–7.VII.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 18.VII.–1.VIII.; MIKULAJ, M.: Dánsko, 18.VII.–25.VII.; PODOBA, J.: Dánsko, 18.VII.–25.VII.; FEDOROŇKO, M.: NDR, 15.II.–6.VI.; MAJERNÍK, O.: NDR, 23.VI.–26.VI.; KONČEK, M.: Fínsko, 23.VII.–6.VIII.; MAZÚR, E.: Švédsko, 28.VII.–14.VIII.; FILOVÁ, B.: Francúzsko, 30.VII.–8.VIII.; KOLNÍK, T.: Rakúsko, 12.VII.–6.VIII.; LUXOVÁ, M.: Poľsko, 1.VII.–14.VII.; PLŠKO, E.: Maďarsko, 3.VIII.–5.VIII.; BAKOŠ, J.: ZSSR, 9.VIII.–16.VIII.; HANIC, F.: Anglicko, 12.VIII.–25.VIII.; GOŠKO, PORICKÝ: ZSSR, 1.IX.–5.IX.; ŠALINGOVÁ, M.: Poľsko, 17.VIII.–12.IX.;2610
HOLOTÍK, Ľ.: Švédsko, 16.VIII.–28.VIII.; KROPILÁK, M.: Švédsko, 16.VIII.–28.VIII.; ANDRUSOV, D.: Dánsko, 13.VIII.–6.IX.; MOROČKOVSKÝ, S. F.: ZSSR, 6.IX.–7.IX.; MINÁRIKOVÁ, M.: Poľsko, 21.VIII.–16.IX.; ŠIŠKA, K.: Rakúsko, 28.VIII.–1.IX.; HUBKA, M.: Rakúsko, 28.VIII.–1.IX.; LUXOVÁ, M.: NDR, 29.VIII.–3.IX.; GONDA, J.: Taliansko, 30.VIII.–15.IX.; BALAŠ, J.: Taliansko, 30.VIII.–15.IX.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 22.XI.–17.XIII.; STRAUSS, V.: Maďarsko, 4.IX.–10.IX.; RUTTKAY, I.: ZSSR, 5.IX.–26.IX.; DUBNICKÝ, J.: Rakúsko, 5.IX.–24.IX.; HOLOTÍK, Ľ.: Maďarsko, 6.IX.–29.X.; HOVORKA, J.: Poľsko, 10.IX.–17.IX.; PODHÁJECKÝ, K.: Poľsko, 10.IX.–17.IX.; UGOR, K.: Maďarsko, 11.IX.–17.IX.; PAVLIK, J.: Maďarsko, 11.IX.–17.IX.; ŠPALDON, F.: Maďarsko, 11.IX.–17.IX.; KINOV, C.: Bulharsko, 6.IX.–20.IX.; JANÁČ, K.: Bulharsko. 14.IX.–7.X.; BEŇADIK, B.: NSR, 2.IX.–15.IX.; KOTULIČ, I.: Maďarsko, 15.IX.–5.X.; BENČAŤ, F.: Čína, 17.IX.–2.XII.; KOVALOVSKÝ, D.: Čína, 17.IX.–2.XII.; DUB, O.: Rakúsko, 18.IX.–2.X.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 18.IX.–2.X.; MUCHA, V.: Rakúsko, 18.IX.–2.X.; ZITKO, V.: ZSSR, 19.IX.–9.X.; ABDUAZIMOV, Ch. A., ISMAILOV, A.: ZSSR, 24.IX.–28.IX.; KUBELÍK, J.: ZSSR, 16.IX.–29.IX.; JAMBOR, J.: ZSSR, 26.IX.–23.X.;2611
UHLIARIKOVÁ, A.: Poľsko, 12.VII.–21.VII.; TIMKOVÁ, M.: Poľsko, 12.VII.–21.VII.; ŠABÍK, V.: Poľsko, 12.VII.–21.VII.; KRESÁK, F.: Poľsko, 12.VII.–21.VII.; GEREVICH, L.: Maďarsko, 10.X.–13.X.; FERIN, J.: ZSSR, 1.X.–16.X.; MAŇÁK, V.: ZSSR, 1.X.–16.X.; KARGER, I. M.: ZSSR, 14.X.–19.X.; KUPRIJANOV, P. A.: ZSSR, 14.X.–19.X.; TORRAYOVÁ, J.: Maďarsko, 2.X.–29.X.; PETROVÁ, A.: Maďarsko, 3.X.–23.X.; SMÍŠEK, M.: Maďarsko, 3.X.–22.X.; ALATORCEV, S. A.: ZSSR, 7.X.–22.X.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 3.X.–23.X.; KOVÁCS, S. V.: Maďarsko, 26.IX.–24.X.; TROCHTA, J.: Maďarsko, 10.X.–4.XII.; DUŠEK, M.: ZSSR, 11.X.–1.XI.; SIRÁCKY, A.: Maďarsko, 12.X.–21.X.; BALCO, M.: Bulharsko, 17.X.–6.XI.; TURČAN, P.: Čína, 20.X.–22.XII.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 19.X.–10.XI.; JANOVIČ, K.: ZSSR, 22.X.–18.XI.; FILKUSOVÁ, M.: ZSSR, 22.X.–17.XII.; UGOR, K.: ZSSR, 24.X.–13.XI.; ZAŤKO, S.: ZSSR, 24.X.–13.XI.; MAŇÁSEK, Z.: ZSSR, 24.X.–21.XI.; ŠIŠKA, K.: Poľsko, 23.X.–27.X.; MAJSKIJ, I. N.: ZSSR, 25.X.–27.X.; ČERNÁČEK, J.: Rumunsko, 27.X.–29.X.; GARAMVŐLGYI, J.: Maďarsko, 24.X.–29.X.; KIRÁLY, P.: Maďarsko, 20.X.–29.X.; ŠVEC, G. I.: ZSSR, 19.X.–31.X.; KOVÁČ, D.: NDR, 26.IX.–29.IX.; SOUDKOVÁ, M.: NDR, 26.IX.–29.IX.; HERETÍK, Š.: NDR, 16.X.–23.X.; BARTOŠ, E.: NDR, 16.X.–23.X.; DANČO, J.: NDR, 16.X.–23.X.; KRESÁK, Ľ.: NDR, 20.X.–26.X.; KRESÁKOVÁ, M.: NDR, 20.X.–26.X.; KVÍZ, Z.: NDR, 20.X.–27.X.; MÜNZ, T.: Maďarsko, 1.XI.–19.XI.; OLEJNIK, I. P.: ZSSR, 31.X.–4.XI.; JÁNOSSY: Maďarsko, 8.XI.; VASILEV, V. S.: Bulharsko, 4.XI.–10.XI.; DUBNICKÝ, J.: Maďarsko, 2.XI.–27.XI.; MICHAJLOVSKIJ, N.: ZSSR, 1.XI.–21.XI.;2612
ERTL, M.: ZSSR, 2.XI.–23.XI.; MERKLIN, R. L.: ZSSR, 17.XI.–2.XII.; BABOR, K.: Maďarsko, 8.XI.–4.XII.; MÉSAROŠ, J.: Maďarsko, 12.XI.–9.XII.; KVAPIL, R.: NDR, 10.XI.–14.XI.; ŠPITZER, J.: Poľsko, 4.XI.–25.XI.; CIGÁNEK, L.: Poľsko, 2.XI.–16.XI.; FRIČ, F.: NDR, 6.X.–11.X.; PLANDER, I.: NSR, 7.XI.–12.XI.; FERANČÍK, J.: Poľsko, 12.XI.–21.XI.; MUNGYEROVÁ, G.: Rumunsko, 9.XI.–1.XII.; RUTTKAY, I.: Poľsko, 6.XI.–25.XI.; ROŠKO, R.: Bulharsko, 16.XI.–5.XII.; KOZMÁL, F.: NDR, 17.XI.–22.XI.; HAVALDA, O.: NDR, 14.XI.–3.XII.; KVAPIL, R.: ZSSR, 19.XI.–3.XII.; SEDLIAKOVÁ, M.: ZSSR, 20.XI.–19.XII.; MIŠIANIK, J.: Rumunsko, Maďarsko, 14.XII.–24.XII.; KUŽELA, L.: Rumunsko, 22.XI.–10.XII.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 21.XI.–4.XII.; BIALEKOVÁ, D.: NDR, 22.X.–11.XI.; ČILINSKÁ, Z.: NDR, 22.X–1.XI.; ŠIŠKA, K.: Bulharsko, 27.XI.–6.XII.; STANEK, I.: Bulharsko, 27.XI.–6.XII.; NEMEC, P.: Bulharsko, 27.XI.–6.XII.; KOČIŠKO, R.: Bulharsko, 27.XI.–6.XII.; AZUD, J.: ZSSR, 30.XI.–29.XII.; LIPTÁK, Ľ.: NDR, 1.XII.–21.XII.; HANUŠKA, A.: Maďarsko, 7.XII.–21.XII.; PAVLÍK, J.: NDR, 26.IX.–14.X.; KUBELÍK, J.: Maďarsko, 12.XII.–19.XII.; BENČAŤ, KOVALOVSKÝ: Čína, október–november 1960;2613
BABITS, V.: Maďarsko, 12.XII.–29.XII.; HOVORKA, J.: ZSSR, 16.XII.–23.XII.; THURZO, V.: NDR, 15.XII.–22.XII.; PALIČKOVÁ, J.: Rumunsko, 27.IX.–17.X.; MAŠURA, V.: NDR, 3.X.–17.XII.; STORK, J.: Poľsko, 15.XII.–17.XII.; ŠEPITKA, A.: Poľsko, 9.XII.–22.XII.; MAJERNÍK, O.: Rakúsko, 21.XI.–30.XI.; GONDA, J.: Poľsko, 25.XI.–10.XII.; VISPP (archeológia): ČSSR, 25.VII.–27.VII.2614
5233CII/43e19612614–2621
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
DOMANICKÝ, R.: ZSSR, 28.XII.1960–18.I.1961; RENDOŠ, F.: ZSSR, 29.XII.1960–25.I.1961; HARAKSIM, Ľ.: ZSSR 28.XII.1960–21.II.1961; KRAJČOVIČ, S.: ZSSR, 29.XII.1960–25.I.1961; MRÁZIK, A.: ZSSR, 30.XII.1960–19.I.1961; STRHAN, M.: ZSSR, 30.XII.1960–26.I.1961; ZELINKA, J.: ZSSR, 30.XII.1960–26.I.1961; SCHILDER, J.: ZSSR, 10.I.–24.I.; SELECKÝ, F.: ZSSR, 17.I.–22.II.; MARTIŠ, R.: Rumunsko, Bulharsko, 8.I.–23.I.; TIBENSKÝ, V.: Rakúsko, 23.I.–25.I.;2614
HALAHYJA, M.: Švajčiarsko, 30.I.–12.II.; TREMKO, J.: ZSSR, 4.II.–4.VIII.; LEXA, J.: ZSSR, 4.II.–5.IV.; DZUBÁK, M.: ZSSR, 23.V.–13.VI.; LUMTZER, E.: ZSSR, 6.III.–24.III.; MARSINA, R.: Maďarsko, 6.III.–11.III.; PLANDER, I.: NDR, 10.III.–18.III.; DRÁB, J.: NDR, 10.III.–18.III.; SPITZER, J.: Maďarsko, 15.III.–21.III.; MACKO, J.: NDR, 26.III.–2.IV.; FORTAL: Francúzsko, 31.III.–3.IV.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 5.IV.–30.IV.; DUBNICKÝ, J.: Maďarsko, 5.IV.–3.V.; DJUBEK, J.: Západný Berlín, 5.IV.–4.V.; MÉSZÁROŠ, J.: Západný Berlín, 5.IV.–4.V.; CHROPOVSKÝ, B.: Poľsko, 5.IV.–25.IV.; STRÍŽENEC, M.: Poľsko, 5.IV.–25.IV.; JAMBOR, J.: NDR, 5.IV.–19.IV.; FILKORN, V.: Poľsko, 10.IV.–30.IV.; VALTER, V.: NDR, 9.IV.–30.IV.; HANUŠKA, A.: NDR, 10.IV.–19.V.; SCHILDER, J.: NDR, 12.IV.–25.IV.; LAFFERS, A.: ZSSR, 17.IV.–14.X.; MÉSZAROŠ, J.: Poľsko, 19.IV.–25.IV.; MATIAŠOVSKÝ, K.: Belgicko, 21.IV.–1.V.; MOLNÁR, L.: Maďarsko, 24.IV.–6.V.; SCHWARZ, Š.: Francúzsko, 3.V.–16.V.; KOMÁR, J.: ZSSR, 11.V.–1.VI.;2615
PETROVKA, S.: NDR, 25.V.–28.V.; MITTERPÁK, J.: ZSSR, 17.V.–16.VI.; ZIKMUND, M.: ZSSR, 6.V.–15.V.; HRDINA, V.: ZSSR, 10.V.–24.V.; BAKOŠ, J.: Egypt, 22.III.–3.IV.; MŰNZ, T.: Rakúsko, 15.V.–24.V.; VLACHOVIČ, J.: Rakúsko, 16.V.–3.VI.; KOZINKA, V.: ZSSR, 21.V.–19.VI.; KOLEK, J.: ZSSR, 21.V.–28.X.; JANÁČ, K.: Poľsko, 22.V.–4.VI.; STEINHÜBEL, G.: NDR, 22.V.–28.V.; FILKUS, R.: NDR, 24.V.–21.VI.; NIKODÝM, D.: NDR, 24.V.–14.VI.; ANDRUSOV, D.: Rakúsko, 27.IV.–3.V.; FERIN, J.: Francúzsko, 26.V.–4.VI.;STANEK, I.: ZSSR, 29.V.–12.VI.; DZUBÁK: ZSSR, 25.V.–13.VI.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 29.V.–10.VI.; BUBNIAK, Z.: NDR, 5.VI.–18.VI.; VRBOVSKÝ, L.: Rumunsko, 5.VI.–29.VI.; STRAUSS, V.: Rakúsko, 6.VI.–8.VI.; VÁROSS, M.: Maďarsko, 5.VI.–10.VI.; HOVORKA, J.: ZSSR, 4.VI.–10.VI.; PLŠKO, E.: Francúzsko, 6.VI.–16.VI.; GÁCSOVÁ, A.: Maďarsko, 8.VI.–6.VII.; KOŠŤA, L.: Bulharsko, 10.VI.–30.VI.; RUTTKAY, I.: Taliansko, 10.VI.–19.VI.; ZVARA, J.: Poľsko, 12.VI.–7.VII.; CESNAKOVÁ, M.: Poľsko, 12.VI.–15.VII.;2616
MARSINA, R.: ZSSR, 12.VI.–9.VII.; NÁBĚLEK, I.: Maďarsko, 12.VI.–1.VII.; VÁROSSOVÁ, E.: ZSSR, 23.VI.–11.VII.; KRAUS, C.: Maďarsko, 12.VI.–1.VII.; BENETIN, J.: Holandsko, 16.VI.–28.VI.; NÉMETH, Š.: Poľsko, 2.VI.–5.VI.; KUBELÍK, J.: NDR, 30.V.–7.VI.; KONČEK, M.: Rakúsko, 19.VI.–23.VI.; KRUML, F.: ZSSR, 18.VI.–9.VII.; HABOVŠTIAK, A.: Maďarsko, 21.VI.–18.VII.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 21.VI.–1.VIII.; TOČÍK, A.: Rumunsko, 23.VI.–15.VII.; ANDRUSOV, D.: Poľsko, 25.VI.–28.VI.; HALAHYJA, M.: Anglicko, 3.VII.–8.VII.; RUTTKAY, I.: Švajčiarsko, 7.VII.–11.VII.; SILLÉN, L. G.: Švédsko, 16.VII.–22.VII.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Poľsko, 11.VII.–6.VIII.; STANOVÁ, M.: Poľsko, 18.VII.–31.VIII.; ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Rakúsko, 20.VII.–9.VIII.; LIČKO, V.: Švédsko, 31.VII.–4.VIII.; JURÍK: Maďarsko, 26.VI.–1.VII.; BOLF, J.: Maďarsko, 26.VI.–1.VII.; SIRÁCKY, J.: Maďarsko, 3.VIII.–31.VIII.; KOLNÍK, T.: Poľsko, 8.VIII.–22.VIII.; TRPIŠ, M.: Rumunsko, 10.VIII.–1.IX.; ZELINKA, J.: ZSSR, 9.VIII.–20.VIII.; MACHO, L.: ZSSR, 9.VIII.–18.VIII.; SEDLÁK, J.: ZSSR, 9.VIII.–18.VIII.; HUBKA, M.: ZSSR, 9.VIII.–18.VIII.; KOCKOVÁ, A.: ZSSR, 9.VIII.–18.VIII.; REXOVÁ, Ľ.: ZSSR, 9.VIII.–18.VIII.; LUKAČOVIČ, A.: ZSSR, 9.VIII.–18.VIII.; LITKO, V.: Maďarsko, 9.VIII.–13.VIII.; KOVÁČ, D.: Dánsko, 12.VIII.–20.VIII.; AZUD, J.: Švajčiarsko, 15.VIII.–28.VIII.; BRILLA, J.: Poľsko, 15.VIII.–28.VIII.;2617
SCHIDLAY, E.: Maďarsko, 17.VIII.–1.IX.; KRESÁK, Ľ.: USA, 27.VIII.–4.IX.; MAJERNÍK, O.: Taliansko, 26.VIII.–16.IX.; CIGÁNEK, L.: Francúzsko, Taliansko, 26.VIII.–14.IX.; SELECKÝ, F.: Švédsko, 20.VIII.–29.VIII.; MAZÚR, E.: Poľsko, 30.VIII.–8.IX.; LUX, A.: NDR, 28.VIII.–17.IX.; HANIC, F.: Švédsko, 5.IX.–16.XI.; ZIKMUND, V.: Rakúsko, 12.IX.–14.IX.; ŠIŠKA, K.: Írsko, 2.IX.–9.IX.; kongres AIRH: Juhoslávia, 1.IX.–16.IX.; CIGLIAN, J.: NDR, 29.VIII.–4.IX.; BÁNESZ, L.: Poľsko, 30.VIII.–27.IX.; BÁRTA, J.: Poľsko, 30.VIII.–10.IX.; ANDRUSOV, D.: Rumunsko, 4.IX.–29.IX.; DUB, O.: Maďarsko, Rakúsko, NSR, 1.IX.–15.IX.; MUCHA, V.: Maďarsko, Rakúsko, NSR, 1.IX.–15.IX.; DAUBNER, I.: Maďarsko, Rakúsko, NSR, 1.IX.–15.IX.; STANEK, I.: Švajčiarsko, 4.IX.–8.IX.; ČERNÁČEK, J.: Taliansko, 6.IX.–16.IX.; HAVELKA, K.: Poľsko, 13.IX.–24.IX.; DUBREIL, P., DUBREIL–JACOTIN: Francúzsko, 18.IX.–24.IX.; MURRAY, M. R.: 22.IX.–25.IX.; ZALČÍK, T.: Bulharsko, 14.IX.–29.IX.; MARSINA, R.: Rumunsko, 17.IX.–10.X.; GONDA, J.: Francúzsko, 16.IX.–1.X.; UHERÍK, A.: Bulharsko, 20.IX.–4.X.; WAGNER, J.: ZSSR, 20.IX.–10.X.; BÁRTA, J.: ZSSR, 22.IX.–19.X.; VLACHOVIČ, J.: Poľsko, 19.IX.–16.X.; TOMAŠKO, I.: NDR, 26.IX.–29.IX.; HABOVŠTIAKOVÁ–KAJANOVÁ: Poľsko, 16.VIII.–19.IX.;2618
HOSTOMSKÝ, J.: Rumunsko, 22.IX.–3.X.; KOZMÁL, F.: Rumunsko, 22.IX.–3.X.; SLÁVIK, I.: Rumunsko, 22.IX.–3.X.; KMETÓNI, J.: ZSSR, 24.IX.–9.X.; SZÁNTÓ, L.: Bulharsko, 24.IX.–9.X.; BODNÁR, J.: Bulharsko, 24.IX.–9.X.; TERRAYOVÁ, M.: Maďarsko, 2.X.–30.X.; POLÁK, P.: Maďarsko, 24.IX.–23.X.; TOČÍK, A.: NDR, 25.IX.–30.IX.; DUB, O.: Čína, 25.IX.–14.XI.; BALCO, M.: Čína, 25.IX.–14.XI.; TIBENSKÝ, V.: Maďarsko, 18.IX.–25.IX.; KOHN, R.: Maďarsko, 18.IX.–25.IX.; KITTLER, R.: Dánsko, 26.IX.–1.X.; PODOBA, J.: Bulharsko, 27.IX.–4.X.; LANGER, P.: Bulharsko, 27.IX.–4.X.; ŠTOLC, V.: Bulharsko, 27.IX.–4.X.; DJUBEK: Rakúsko, 26.IX.–2.X.; MÉSZÁROŠ, J.: Rakúsko, 26.IX.–2.X.; KESSLER, A.: Anglicko, Francúzsko, 28.IX.–21.X.; BAUER, Š.: Anglicko, 3.X.–21.X.; DUBNICKÝ, J.: Rakúsko, 20.XI.–3.XII.; GREGOR, M.: Maďarsko, 4.X.–11.X.; KANCLÍŘ, E.: Maďarsko, 4.X.–11.X.; MÉSZÁROŠ, I.: NDR, 10.X.–16.X.; VADKERTY, K.: Maďarsko, 16.X.–17.XII.; KONČEK, M.: Poľsko, 15.X.–22.X.;2619
PAŠTEKA, M.: Švédsko, 17.X.–4.XI.; KRÁLIK, F.: Švédsko, 23.X.–5.XI.; PODOLÁK, J.: ZSSR, 15.X.–4.XI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 22.X.–27.X.; DUBNICKÝ, J.: Maďarsko, 22.X.–27.X.; ANDRUSOV, D.: ZSSR, 25.X.–10.XI.; KVAPIL, R.: NDR, 31.X.–9.XI.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Maďarsko, 6.X.–23.X.; HERETÍK, Š.: Anglicko, 4.XI.–18.XI.; SMOLEN, F.: Maďarsko, 12.XI.–19.XI.; KONČEK, M.: Maďarsko, 12.XI.–19.XI.; KVITKOVIČ, J.: ZSSR, 7.XI.–30.XI.; VALEHRACH, B.: ZSSR, 11.XI.–2.XII.; IZÁKOVÁ, K.: Maďarsko, 13.XI.–4.XII.; FERIANCOVÁ, Z.: ZSSR, 11.XI.–9.XII.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 13.XI.–12.XII.; SEDLÁK, J.: Dánsko, 14.XI.–27.XI.; SIRÁCKY, J.: Maďarsko, 16.XI.–16.XII.; FECKO, L.: ZSSR, 16.XI.–30.XI.; BUCAILLE, M.: Francúzsko, 27.XI.–5.XII.; KALÁČ, V.: NDR, 15.XI.–6.XII.; NESVADBA, O.: NDR, 30.XI.–10.XII.; KELLEROVÁ, E.: NDR, 20.XI.–18.XII.;2620
KONT, R.: NDR, 20.XI.–17.XII.; VOTICKÝ, Z.: NDR, 21.XI.–25.XI.; ŠIKL: NDR, 21.XI.–25.XI.; MÄSIAR, E.: ZSSR, 24.XI.–23.XII.; CSITNEKI, E.: Maďarsko, 20.XI.–18.XII.; KUSÝ, I.: ZSSR, 25.XI.–14.XII.; ŠPITZER, J.: ZSSR, 25.XI.–14.XII.; HOVORKA, J.: Maďarsko, 26.XI.–2.XII.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 27.XI.–22.XII.; JENDREJÁKOVÁ, O.: ZSSR, 27.XI.–17.XII.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 27.XI.–23.XII.; MUCHA, V.: NDR, 26.XI.–30.XI.; VOJTKOVÁ, A.: ZSSR, 10.XI.–22.XII.; FRANCO, M.: Taliansko, 8.XII.–22.XII.; REISER, V.: ZSSR, 1.XII.–21.XII.; ŠOLTÉSZ, J.: Maďarsko, 4.XII.–20.XII.; PETRÁŠ, Š.: ZSSR, 4.XII.–20.XII.; LANTAY, A.: Maďarsko, 10.XII.–23.XII.; WINKLER, A.: ZSSR, 13.XII.–23.XII.; HANIC, F.: NDR, 1.XII.–13.XII.; KONČEK, M.: Rakúsko, 5.IX.–16.IX.; MARSINA, R.: Maďarsko, 4.XII.–17.XII.; BRILLA, J.: Rumunsko, 30.XI.–13.XII.; LEXA, J.: NDR, 1961; BORŠ, E.: NDR, 1961; ŠIŠKA, K.: NDR, 7.XII.–21.XII.; GREGOR, M.: Maďarsko, 15.VII.–31.VII.2621
5234CII/43e19622622–2628
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
OKÁLI. I.: ZSSR, 28.XII.1961–8.I.1962; RUŠČÁK, M.: ZSSR, 27.XII.1961–16.V.1962; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 13.XII.1961–8.I.1962; KÚKEĽ, J.: ZSSR, 29.XII.1961–18.I.1962; KOTULIČ, I.: ZSSR, 15.XI.1961–10.I.1962; SEPP, J.: NDR, 15.X.1961–14.IV.1962; KOSTOLANSKÝ, E.: NDR, 15.X.1961–14.IV.1962; KOMLOŠ, K.: ZSSR, 12.X.1961–8.IV.1962; PÁVEK, K.: NDR, 16.XI.1961–8.III.1962; NEMEC, P.: Indonézia, 14.IV.–15.V.; MIKULAJ, L.: Kanada, 3.I.–6.VII.; JANOVIČ, K.: Francúzsko, 6.I.–6.III.; KUBÍK, C.: ZSSR, 15.I.–3.II.; KUTKA, M.: Rakúsko, 8.I.–12.I.; KESSLER, A.: ZSSR, 21.I.–3.II.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 5.II.–17.III.; MUCHA, V.: ZSSR, 13.II.–17.II.; STRINKA, J.: NDR, 4.II.–17.II.; FILKORN, V.: NDR, 5.II.–8.II.; VÁROSS, M.: ZSSR, 26.II.–17.III.; FUKASZOVÁ, A.: NDR, 18.II.–14.VI.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 18.II.–2.III.; BOLF, J.: ZSSR, 18.II.–2.III.; CHMELOVÁ, O.: Maďarsko, 26.II.–24.III.; MOTAJ, S.: NDR, 5.III.–9.III.; LAMOŠ, T.: Maďarsko, 12.III.–25.III.; TURČAN, P.: Maďarsko, 15.III.;2622
PROCHÁZKA, V.: ZSSR, 15.III.–28.III.; KRAMEROVÁ, L.: NDR, 15.III.–23.III.; RUŽIČKA, J.: Poľsko, 21.III.–24.III.; HORECKÝ, J.: Poľsko, 21.III.–24.III.; ZACHAR, J.: Anglicko, 21.III.–31.III.; GREGOR, M.: NDR, 23.III.–6.IV.; KOZMÁL, F.: NDR, 23.III.–26.III.; DOMANSKÝ, R.: NDR, 26.III.–1.IV.; PAŠTEKA, M.: NDR, 26.III.–1.IV.; JASIČOVÁ, M.: Maďarsko, 26.III.–15.IV.; HANIC, F.: NDR, 26.III.–2.IV.; KRESÁNEK, J.: Maďarsko, 28.III.–1.IV.; ELSCHEK, O.: Maďarsko, 28.III.–1.IV.; RYBARIČ, R.: Maďarsko, 28.III.–1.IV.; GUILLEMIN, R.: USA, 25.III.–4.IV.; ROBINSONOVÁ, J., MEEK, R. L.: Anglicko, 5.IV.–8.IV.; FERIN, J.: NSR, 1.IV.–8.IV.; PLANDER, I.: NDR, 2.IV.–7.IV.; BOKES, F.: Maďarsko, 5.IV.–22.IV.; DJUBEK, J.: Francúzsko, 9.IV.–16.IV.; THURZO, V.: Ghana, 10.IV.–5.V.; MUCHA, V.: Rakúsko, 9.IV.–12.IV.; delegácia švédskych archeológov: Švédsko, 13.IV.–14.IV.; VAŠÁTKO, J.: Indonézia, 14.IV.–14.V.; ANDRUSOV, D.: Indonézia, 14.IV.–14.V.; NEMEC, P.: Indonézia, 14.IV.–14.V.; STANEK, I.: Irak, 15.IV.–7.V.; ČERNÁČEK, J.: Irak, 15.IV.–7.V.; MICHALKO, J.: NSR, 14.IV.–28.IV.; TURČAN, P.: Taliansko, 24.IV.–11.V.; SZÖCS, F.: ZSSR, 25.IV.–24.X.; DANČO, J.: ZSSR, 5.V.–2.VI.; BALAN, J.: NDR, 6.V.–4.VI.; EBRINGEROVÁ, A.: NDR, 10.V.–19.V.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 11.V.–9.VI.; UHEROVÁ, M.: Maďarsko, 11.V.–7.VI.; RYBARIČ, R.: Maďarsko, 14.V.–12.VI.; ELSCHEK, O.: NDR, 14.V.–21.V.; KROPILÁK, M.: NDR, 15.V.–4.VI.; MRÁZIK, A.: Poľsko, 16.V.–22.V.; KOLNÍK, T.: NDR, 10.V.–24.V.; RUŽIČKA, M.: Bulharsko, 21.V.–20.VI.; KOKAVEC, J.: Poľsko, 21.V.–28.V.; SKRÚCANÝ, R.: Taliansko, 25.V.–7.VI.;2623
MIŠIANIK, J.: Rakúsko, 28.V.–6.VI.; HANIC, F.: NDR, 27.V.–8.VI.; HUBA, A.: Rakúsko, 27.V.–1.VI.; KONČEK, M.: Rakúsko, 12.XII.–14.XII.; HOLOTÍK, Ľ.: Anglicko, 29.V.–5.VI.; MACHOVÁ, J.: NDR, 12.II.–24.III.; CHIRA, E.: Poľsko, 4.VI.–24.VI.; VISSER, P.: 6.VI.–26.VI.; RUTTKAY, I.: Francúzsko, 11.VI.–16.VI.; DANIEL, J.: ZSSR, 11.VI.–2.VII.; HABOVŠTIAK, A.: NDR, 12.VI.–27.VI.; ŠTEMPELOVÁ, D.: Švédsko, 14.VI.–23.VI.; DUHAJ, P.: NDR, 12.VI.–17.VI.; CESNAKOVÁ, M.: NDR, 14.VI.–1.VII.; HANIC, F.: Švédsko, 22.VI.–21.VIII.; ZIKMUND, M.: Švédsko, 22.VI.–3.VII.; DORNIČ, S.: Maďarsko, 28.VI.–12.VII.; PAVLÍK, J.: NSR, 28.VI.–11.VII.; ŠÚTOR, J.: ZSSR, 29.VI.–28.XII.; FILOVÁ, B.: Poľsko, 1.VII.–17.VII.; NOSÁĽOVÁ, V.: Poľsko, 1.VII.–17.VII.; URBANOVÁ, V.: Poľsko, 1.VII.–17.VII.; ZEMKO, J.: Bulharsko, 6.VII.–22.VII.; LANGER, P.: Rumunsko, 11.VII.–30.VII.; HORVÁTH, P.: Maďarsko, 12.VII.–8.VIII.; KAPUSTA, J.: ZSSR, 13.VII.–5.VIII.; ŠIKL, D.: Anglicko, 14.VII.–21.VII.; ERTL, M.: Bulharsko, 13.VII.–4.VIII.; ERTLOVÁ, E.: Bulharsko, 13.VII.–4.VIII.; ANTAL, J.: Rumunsko, 14.VII.–20.VII.; HOWLETT, S. F.: USA, 10.VII.–20.VII.; BÁNESZ, L.: Maďarsko, 18.VII.–7.VIII.; ŠVEC, F.: ZSSR, 21.VII.–28.VII.; ČERVEŇANSKÝ, J.: ZSSR, 23.VII.–28.VII.;2624
HATVÁNYI, A.: NDR, 25.VII.–15.VIII.; PETROVIČ, J.: Anglicko, 24.VII.–1.VIII.; LIPTÁK, Ľ.: Rakúsko, 8.VI.–29.VI.; LÁMIOVÁ, M.: Poľsko, 30.VII.–12.VIII.; MARČÁK, P.: Rakúsko, 23.VIII.–1.IX.; FORMER, C.: Kanada, 3.IX.–4.IX.; DROPPA, A.: Bulharsko, 25.VIII.–14.IX.; PETRÁŠ, Š.: Anglicko, NSR: 24.VIII.–8.IX.; PLANDER, I.: Anglicko, NSR, 24.VIII.–8.IX.; CHROPOVSKÝ, B.: Rakúsko, 27.VIII.–7.IX.; TOČÍK, A.: Rakúsko, 27.VIII.–7.IX.; TURČAN, P.: Rakúsko, 29.VIII.–6.IX.; JANÁČ, K.: NDR, 28.V.–10.VI.; CHMELOVÁ, O.: Maďarsko, 30.VIII.–24.IX.; SIRÁCKY, A.: USA, 2.IX.–8.IX.; BERTA, J.: Maďarsko, 3.IX.–17.IX.; VAŠÁTKO, J.: Poľsko, 3.IX.–8.IX.; KOHN, R.: Poľsko, 3.IX.–8.IX.; TIBENSKÝ, V.: Poľsko, 3.IX.–8.IX.; KRÁĽOVIČ, J.: NDR, 3.IX.–15.IX.; ZACHAR, J.: Holandsko, 4.IX.–17.IX.; PISOŇ, Š.: Poľsko, 4.IX.–12.IX.; DZUBÁK, M.: Maďarsko, 6.IX.–14.IX.; FEDOROŇKO, M.: NDR, 12.IX.–16.IX.; MAZÚR, E.: Maďarsko, 11.IX.–20.IX.; ANTAL. J.: Holandsko, 10.IX.–17.IX.; GERO, J.: Holandsko, 10.IX.–17.IX.; MINÁRIK, J.: Poľsko, 9.IX.–18.X.; HORÁK, G.: Poľsko, 9.IX.–25.IX.; HALAHYJA, M.: Maďarsko, 10.IX.–23.IX.; KELLEROVÁ, E.: Holandsko, 11.IX.–25.IX.; COLLET, A.: Francúzsko, 18.IX.–25.IX.; DOBB, M. H.: Anglicko, 26.IX.–3.X.; NEMEC, J.: NDR, 12.IX.–6.X.; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 16.IX.–20.X.; KÚKEĽ, J.: Poľsko, 17.IX.–23.IX.; BALLO, I.: Poľsko, 17.IX.–30.IX.; BARTOŠ, E.: NDR, 17.IX.–12.X.; BAUER, Š.: NDR, 19.IX.–26.IX.; TOMKO, J.: NDR, 19.VI.–26.VI.;2625
ALINČE, B.: ZSSR, 20.IX.–10.X.; MARQUART, P.: NDR, 18.XI.–13.XI.; ZÁTHURECKÝ, L.: Poľsko, 18.IX.–24.IX.; BRILLA, J.: Poľsko, 17.IX.– 22.IX.; HORVÁTH, P.: Poľsko, 23.IX.–20.X.; HANDLOVIČ, M.: NDR, 23.IX.–19.XII.; SCHALEK, D.: ZSSR, 25.IX.–16.X.; POLLÁK, P.: ZSSR, 29.IX.–15.XI.; BALONOVÁ, T.: Holandsko, 29.IX.–24.XII.; SELECKÝ, F.: Maďarsko, 30.IX.–8.X.; BABULOVÁ, A.: Maďarsko, 30.IX.–8.X.; BABITS, V.: Maďarsko, 29.IX.–13.X.; TOČÍK, A.: NDR, 2.X.–6.X.; CHROPOVSKÝ, B.: NDR, 30.IX.–13.X.; KOVÁČ, D.: ZSSR, 2.X.–23.X.; PROCHÁZKA, V.: NDR, 1.X.–22.X.; CIGÁNEK, L.: NSR, 6.X.–21.X.; PLŠKO, E.: NDR, 8.X.–27.X.; DUŠEK, M.: Rumunsko, 9.X.–29.X.; BRILLA, J.: NDR, 10.X.–24.X.; MARCIN, M.: ZSSR, 11.X.–5.XI.; ČERNÝ: Poľsko, 12.X.–25.X.; POPOVIČ, A.: ZSSR, 11.X.–5.XII.; PAVLIK, J.: Maďarsko, 15.X.–5.XI.; SCHILDER, J.: ZSSR, 15.XI.1961–11.V.1962; HORVATOVIČOVÁ, A.: Maďarsko, 13.X.–2.XI.; SÁMEL, M.: ZSSR, 15.X.–5.XI.; ŠÁCHA, J.: NDR, 15.X.–6.XI.; SMOLEN, F.: NDR, 15.X.–29.X.; BUČKO, Š.: Poľsko, 11.X.–25.X.; BOLDIŠ, J.: Rumunsko, 14.X.–24.X.; KELLEROVÁ, E.: Rumunsko, 15.X.–30.X.; VRBOVSKÝ, L.: NDR, 10.X.–15.X.; PAVÚK, J.: Rumunsko, 15.X.–8.XI.; PAVÚKOVÁ, V.: Rumunsko, 15.X.–8.XI.; MICHEL, R.: Francúzsko, 5.XI.–13.XI.;2626
ZELINKA, J.: NDR, 16.X.–27.XI.; ČERNÁČEK, J.: Maďarsko, 18.X.–20.X.; KANCLÍŘ, E.: NSR, 12.X.–26.X.; FELDMAR, F.: NDR, 19.X.–8.XI.; SLÁVIK, I.: Maďarsko, 22.X.–26.X.; MJARTAN, J.: Rumunsko, 24.X.–9.XI.; VOJTKO, J.: NDR, 21.X.–25.X.; SVOBODA, A.: NDR, 17.X.–7.XI.; REBRO, K.: Maďarsko, 24.X.–28.X.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 24.X.–28.X.; MRÁZ, A.: Maďarsko, 25.X.–30.X.; KRAUS, C.: Maďarsko, 25.X.–30.X.; JÓNA, E.: Maďarsko, 30.X.–26.XI.; HEINRICHOVÁ, K.: Maďarsko, 30.X.–17.XI.; DESSEN, H.: Dánsko, 15.XI.–17.XI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 31.X.–21.XI.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 31.X.–27.XI.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 31.X.–27.XI.; VOJTKO, J.: ZSSR, 1.XI.–15.XI.; RUTTKAY, I.: Poľsko, 29.X.–11.XI.; MACHO, L.: NDR, 12.XI.–20.XII.; LUBY, Š.: ZSSR, 11.XI.–6.XII.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 6.XI.–27.XI.; PUNGOR, E.: Maďarsko, 25.XI.–28.XI.; JELŠOVSKÝ, J.: Poľsko, 8.XI.–20.XI.; TIHLÁRIK, K.: Maďarsko, 8.XI.–28.XI.; VLACHOVIČ, J.: NDR, 12.XI.–16.XI.; TIBENSKÝ, J.: NDR, 12.XI.–18.XI.; PLEVZA, V.: NDR, 12.XI.–16.XI.; MARTINČEK, G.: NDR, 14.XI.–20.XI.; KRUML, F.: NDR, 14.XI.–20.XI.; KOMLOŠ, K.: NDR, 14.XI.–20.XI.; HANUŠKA, A.: ZSSR, 17.XI.–25.XI.; PROCHÁZKA, V.: Maďarsko, 18.XI.–23.XI.; TRPIŠ, M.: ZSSR, 19.XI.–13.XII.; DOBEŠOVÁ, V.: Maďarsko, 19.XI.–9.XII.;2627
CHRPA, K.: NDR, 18.XI.–2.XII.; KUBELÍK, J.: NDR, 21.XI.–24.XI.; KRUML, F.: NDR, 23.XI.–7.XII.; ZIKMUND, V.: NDR, 27.XI.–9.XII.; BOBÁK, L.: Poľsko, 25.XI.–9.XII.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 3.XII.–16.XII.; SZILVASSY, L.: Maďarsko, 3.XII.–15.XII.; VOJTKOVÁ, A.: Maďarsko, 3.XII.–22.XII.; PECIAR, Š.: Bulharsko, 7.XII.–24.XII.; ZITKO, V.: Anglicko, 4.XII.–11.XII.; KITTLER, R.: ZSSR, 7.XII.–22.XII.; HOVORKA, J.: ZSSR, 8.XII.–16.XII.; PROKEŠ, G.: NDR, 8.XII.–16.XII.; VIKTORÍN, K.: NDR, 9.XII.–18.XII.; MICHALKO, J.: Poľsko, 10.XII.–19.XII.; MACKO, V.: NDR, 24.X.–4.XI.; VLACHOVIČ, J.: Rumunsko, 12.XII.–23.XII.; DOMANSKÝ, R.: Rakúsko, 10.XII.–14.XII.; KRÚTEĽ, J.: NDR, 29.VII.–5.VIII.; MRKOSOVÁ, Ľ.: Poľsko, 16.X.–19.X.2628
5235CII/43e19632629–2636
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
FUTÁK, J.: Maďarsko, 27.XII.1962–23.I.1963; KOZINKA, V.: Bulharsko, 27.XII.1962–21.I.1963; MASLER, L.: ZSSR, 27.XII.1962–27.I.1963; ZIKMUND, V.: ZSSR, 29.XII.1962–19.I.1963; STRINKA, J.: ZSSR, 27.XII.1962–20.I.1963; MITTUCH, J.: ZSSR, 28.XII.1962–19.I.1963; KALÁČ, V.: ZSSR, 7.I.–27.I.; ČERNÁČEK, J.: ZSSR, 7.I.–21.I.; FERENCZY, E.: NDR, 23.VII.1962–13.II.1963; PIŠÚTOVÁ, V.: NDR, 23.VII.1962–13.II.1963; ČOPJAN, J.: NDR, 23.VII.1962–13.II.1963; BRUNOVSKÝ, P.: ZSSR, 27.XII.1962–26.VI.1963; DAUBNER, I.: ZSSR, 14.XII.1962–15.VI.1963; KUTKA, M.: Taliansko, 11.IX.1962–12.VII.1963; LEXA, J.: ZSSR, 7.I.–3.II.; JANOVIČ, K.: Rumunsko, 1.I.–15.I.; DITTEOVÁ, V.: Rumunsko, 9.I.–24.I.; OCHABOVÁ, P.: ZSSR, 14.I.–10.II.; SZABÓ, V.: Maďarsko, 5.I.–13.I.; MITTELMANN, M.: NDR, 7.I.–22.I.; BALAŠ, J.: NSR, 14.I.–22.I.; MICHALIDESOVÁ, J.: ZSSR, 19.I.–29.I.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 28.I.–9.II.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 28.I.–23.II.; FRIČ, F.: Maďarsko, 7.I.–20.I.; ČERNÁČEK, J.: Rakúsko, 5.II.–8.II.; FUNDÁREK, R.: Maďarsko, 14.II.–9.IV.; VLACHOVIČ, J.: Maďarsko, 11.III.–6.IV.; KRAJČOVIČ, J.: NDR, 1.III.–12.III.; HABOVŠTIAK, A.: Poľsko, 10.III.–8.IV.; THURZO, V.: Francúzsko, 18.III.–23.III.; KOLNÍK, T.: Poľsko, 20.III.–23.III.; BENADIK, B.: Poľsko, 20.III.–23.III.; MÜNZ, T.: Rakúsko, 7.I.–27.I.; HERETÍK, Š.: Maďarsko, 19.III.–23.III.; ALTMANN, L.: Indonézia, 30.III.–20.V.;2629
CHMELOVÁ, O.: Maďarsko, 1.IV.–11.V.; ČEPPAN, O.: Poľsko, 6.II.–16.II.; ŠEBESTOVÁ, A.: Poľsko, 6.II.–16.II.; PETROVÁ, A.: ZSSR, 26.III.–13.IV.; AZUD, J.: Rakúsko, 5.IV.–18.IV.; CUSACK, N. E.: Anglicko, 6.IV.–25.IV.; LAPTEVA, L. P.: ZSSR, 25.IV.–28.IV.; PAŠIAK, J.: Poľsko, 10.IV.–20.VII.; BETKO, J.: ZSSR, 26.IX.1962–20.VII.1963; MICHÁLEK, J.: ZSSR, 26.IX.1962–20.VII.1963; POLÁK, M.: ZSSR, 26.IX.1962–20.VII.1963; PUZJAK, I.: ZSSR, 26.IX.1962–20.VII.1963; MACKO, V.: Maďarsko, 9.IV.–11.IV.; NOVÁCKY, A.: Maďarsko, 9.IV.–11.IV.; HUBKA, M.: USA, 18.IV.–28.IX.; HALAGA, O.: Poľsko, 23.IV.–15.V.; KONČEK, M.: NDR, 21.IV.–24.IV.; ZIKMUND, V.: Poľsko, 1.V.–23.V.; HOVORKA, J.: ZSSR, 1.V.–6.V.; HOVORKA, J.: NDR, 6.V.–15.V.; TUNC: Francúzsko, 17.V.–19.V.; KOMPIŠ, I.: NDR, 9.V.–30.V.; ANDRUSOV, D.: ZSSR, 9.V.–30.V.; ŠÍPOŠ, I.: NDR, 13.V.–1.VI.; KARÁCSONYI, Š.: ZSSR, 13.V.–26.V.; LICHARDUS, B.: ZSSR, 19.V.–11.VI.; LUKAČOVIČ, A.: ZSSR, 20.V.–16.VI.; DUB, O.: Francúzsko, 20.V.–30.V.; DUŠEK, M.: Maďarsko, 14.V.–26.V.; RUŽIČKA, J.: NDR, 19.V.–26.V.; HORECKÝ, J.: NDR, 19.V.–28.V.; SZABÓ, V.: NDR, 20.V.–2.VI.; HÁČIK, T.: NDR, 19.V.–4.VII.; KOŠŤA, L.: ZSSR, 21.V.–10.VI.; MICHALIDESOVÁ, I.: Poľsko, 21.V.–30.V.; KRAJČOVIČ, J.: Poľsko, 21.V.–30.V.; NESVADBA, O.: Poľsko, 28.V.–17.VI.; MARČÁK, P.: Poľsko, 26.V.–9.VI.; KIRJAKOV, K. T., DIMITROV, V. T.: Bulharsko, 5.VI.–9.VI.; ŠTEMPELOVÁ, D.: NDR, 28.V.–2.VII.; GRUSKO, J.: ZSSR, 27.V.–1.XII.; KODNÁR, R.: ZSSR, 29.V.–18.VI.; BRHLOVIČ, G.: ZSSR, 30.V.–19.VI.; KRIPPELOVÁ, T.: Poľsko, 3.VI.–11.VI.; HENČEK, M.: ZSSR, 3.VI.–24.VI.;2630
PETROVKA, S.: NDR, 4.VI.–9.VI.; ROSÍK, J.: NDR, 5.VI.–26.VI.; SPIRITZ, J.: NDR, 5.VI.–26.VI.; VLACHOVIČ, J.: NDR, 5.VI.–26.VI.; BORODOVČÁK, V.: Maďarsko, 6.VI.–8.VI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 9.VI.–6.VII.; STRAUSS, V.: Rakúsko, 9.VI.–17.VI.; LANTAY, A.: Poľsko, 10.VI.–24.VI.; NÁBĚLKA, I.: ZSSR, 10.VI.–26.VI.; KOLNÍK, T.: ZSSR, 10.VI.–23.VI.; THURZO, V.: NDR, 11.VI.–18.VI.; MJARTAN, J.: ZSSR, 9.VI.–20.VI.; VAŠÁTKO, J.: Francúzsko, 15.VI.–26.VI.; ŠTULLER, G.: NDR, 17.VI.–27.VI.; BENADIK, B.: Maďarsko, 19.VI.–9.VII.; MAŇÁK, V.: Rakúsko, 17.VI.–26.VI.; KITTLER, R.: Rakúsko, 13.VI.–27.IV.; KITTLER, R.: Rakúsko, 20.VI.–26.VI.; MAYERSBACH, H.: Holandsko, 27.VI.–1.VII.; GERO, J.: ZSSR, 18.VI.–2.VII.; NÉMETH, Š.: Francúzsko, 20.VI.–27.VI.; GREGOR, M.: Maďarsko, 4.VII.–7.VII.; GREGOR, M.: Poľsko, 3.V.–8.V.; LAZÁR, M.: Francúzsko, 1.VII.–6.VII.; RUTTKAY, I.: Francúzsko, 3.VII.–11.VII.; DUCHOŇ, M.: Maďarsko, 17.VI.–22.VI.; BIALEKOVÁ, D.: Poľsko, 3.VII.–15.VII.; ČILINSKÁ, Z.: Poľsko, 3.VII.–12.VII.; LICHARDUS, J.: Poľsko, 3.VII.–12.VII.; LUNDRGEN, G.: Švédsko, 18.VI.–16.VII.; ŠEFČOVIČ, D.: Anglicko, 9.VII.–19.VII.; TAYLOR: Anglicko, 14.VII.–23.VII.; CHOCHOLLA, R.: Francúzsko, 22.VII.–25.VII.; BÁNESZ, L.: Francúzsko, 11.VII.–8.VIII.; AŽGIREJ, G. D.: ZSSR, 6.VIII.–19.VIII.; ERDELSKÁ, O.: ZSSR, 24.VII.–21.VIII.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 1.VIII.–24.VIII.; BALLA, I.: Poľsko, 5.VIII.–19.X.; KRIPPELOVÁ, T.: Bulharsko, 7.VIII.–28.VIII.; SÁMEL, M.: Kanada, 10.VIII.–21.VII.; MATIAŠOVSKÝ, K.: ZSSR, 17.VIII.–26.VIII.; DURAN–DELGA, M.: Francúzsko, 21.VIII.–29.VIII.; GHEYMOLA, J.: Francúzsko, 22.VIII.–29.VIII.; VISSER: Holandsko, 28.VIII.–31.VIII.; KOVÁČ, D.: USA, 19.VIII.–31.VIII.; MÉSÁROŠ, J.: Maďarsko, 25.VIII.–29.VIII.; FRANKOVIČ, B.: ZSSR, 27.VIII.–19.VI.; PETRÁŠ: Švajčiarsko, 26.VIII.–7.IX.; SKÁKALA: Švajčiarsko, 26.VIII.–7.IX.; DOLEŽALOVÁ, A.: Taliansko, 28.VIII.–3.IX.; STEINHÜBEL, G.: Maďarsko, 27.VIII.–3.IX.; RUNDLE, R. E.: USA, 27.VIII.–3.IX.; LEAF, A., PEARCE, J. W.: USA, Kanada, 2.IX.–3.IX.; STANBURY, S. W.: Anglicko, 2.IX.–3.IX.; KIMURA, N.: Japonsko, 2.IX.–3.IX.; NOVACKÝ, A.: Anglicko, 31.VIII.–9.IX.; VYSOČANSKÝ, M.: ZSSR, 9.VI.–4.IX.; BOJŇANSKÝ, V.: Taliansko, 1.IX.–9.IX.; ANDRUSOV, D.: Poľsko, 1.IX.–18.IX.; BALAŠ, J.: Poľsko, 1.IX.–15.IX.; BÁRTA, J.: ZSSR, 3.IX.–13.IX.; ZVARA, J.: Maďarsko, 2.IX.–20.IX.; GALAN, A.: NDR, 2.IX.–16.IX.; BODNÁR, J.: Mexiko, 7.IX.–14.IX.; KUBELÍK: Švédsko, 5.IX.–13.IX.; SIMANČÍK, F.: NDR, 8.IX.–16.IX.; BENČAŤ, F.: Poľsko, 6.IX.–15.IX.; HANIC, F.: Taliansko, 8.IX.–20.IX.; HEINRICHOVÁ, K.: Poľsko, 5.IX.–20.IX.; FALŤAN, S.: ZSSR, 9.IX.–6.X.; BREZINA, J.: ZSSR, 9.IX.–3.X.; SZABÓ, V.: Poľsko, 9.IX.–14.IX.; BAUER, Š.: ZSSR, 9.IX.–14.IX.; MĚŘINSKÝ, K.: Poľsko, 9.IX.–22.IX.; ROMANOV, A.: NDR, 9.IX.–1.X.; KVITKOVIČ, J.: Poľsko, 9.IX.–22.IX.; HAVALDA, A.: NDR, 10.IX.–19.IX.; ŠEBO, K.: NDR, 10.IX.–19.IX.; HABOVŠTIAK, A.: Bulharsko, 11.IX.–24.IX.; MITRO, A.: Maďarsko, 11.IX.–23.X.; NÉMETH, Š.: Maďarsko, 11.IX.–17.IX.; JONEC, V.: Maďarsko, 10.IX.–19.IX.; SOKOLOV, V. P.: ZSSR, 19.IX–20.IX.; NEDOREZOV, A. I.: ZSSR, 19.IX.–21.IX.;2631–2632
JAMBOR, J.: Anglicko, 10.IX.–21.IX.; KRÁLIK, F.: Francúzsko, 11.IX.–24.IX.; FERIN, J.: Španielsko, 12.IX.–25.IX.; ŠIŠKA, K.: Taliansko, 14.IX.–21.IX.; FILOVÁ, B.: Bulharsko, 15.IX.–23.IX.; FILOVÁ, B.: Juhoslávia, 20.IX.–12.X.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Bulharsko, Juhoslávia, 15.IX.–25.X.; STORK, J.: Poľsko, 10.IX.–14.IX.; BRILLA, J.: ZSSR, 17.IX.–23.IX.; KUSÝ, I.: Bulharsko, 17.IX.–25.IX.; LANGER, P.: Rumunsko, 18.IX.–3.X.; RATKOŠ, P.: Bulharsko, 15.IX.–24.IX.; HORECKÝ, J.: Bulharsko, 15.IX.–25.IX.; JÓNA, E.: Bulharsko, 15.IX.–25.IX.; PECIAR, Š.: Bulharsko, 15.IX.–25.IX.; HODKINOVÁ, D.: Anglicko, 20.IX.–27.IX.; RODOT, M.: Francúzsko, 23.IX.–27.IX.; GRINDBERG, A. A.: ZSSR, 21.IX.–30.IX.; JONES, J. K. N.: Kanada, 25.IX.–30.IX.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 16.IX.–30.IX.; AMBROS, C.: NDR, 16.VII.–12.VIII.; PROCHÁZKA, V.: Poľsko, 18.IX.–23.IX.; NAVARA, E.: Poľsko, 18.IX.–23.IX.; MIŠKOVIČ, V.: Poľsko, 18.IX.–23.IX.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 19.IX.–9.X.; KAROVIČ, K.: NDR, 17.IX.–17.XII.; PALOMBA, G, CUTOLO, I.: Taliansko, 23.IX.–2.X.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 20.IX.–4.X.; ZALČÍK, T.: Kuba, 20.IX.–6.X.; PALLADIN, A. V.: ZSSR, 4.X.–11.X.; NOSÁĽOVÁ, V.: Juhoslávia, 20.IX.–12.X.; URBANCOVÁ, V.: Juhoslávia, 20.IX.–12.X.; PAŠTEKA, M.: Juhoslávia, 23.IX.–28.IX.; KOZMÁL, F.: Poľsko, 21.IX.–29.IX.; PAVLINEC, J.: ZSSR, 23.IX.–13.X.; CZISMADIA, KOVÁCS PECZE: Maďarsko, 9.X.–13.X.; CHMÚRNA, V.: NDR, 23.IX.–5.X.; POSTULKOVÁ, M.: NDR, 23.IX.–5.X.; ŠIKLA, D.: Poľsko, 29.IX.–5.X.; MIŠÚT, O.: Taliansko, 27.IX.–11.X.; MUNGYEROVÁ, G.: Bulharsko, 28.IX.–13.X.; RUŠČÁKOVÁ, D.: Bulharsko, 28.IX.–13.X.; STANEK, I.: Bulharsko, 28.IX.–7.X.; SCHWARZ, Š.: USA, 30.IX.–7.XI.; JEŽO, J.: Rakúsko, 7.X.–16.X.; BORÁK, J.: Maďarsko, 30.IX.–20.XI.; DROPPA, A.: Juhoslávia, 13.IX.–1.X.; NIKODÝM, D.: Taliansko, 10.VII.–5.VIII.; SMOLEN, F.: ZSSR, 2.X.–23.X.; ILAVSKÁ: ZSSR, 30.IX.–21.X.; POLÁK, P.: Maďarsko, 2.X.–20.X.;2633
HOLOTÍK, Ľ.: Juhoslávia, 3.X.–12.X.; MĚŘINSKÝ: ZSSR, 3.X.–24.X.; GEROVÁ, M.: Švédsko, 9.X.–25.X.; MAJERNÍK, O.: Juhoslávia, Rakúsko: 7.X.–2.X.; FEDELEŠOVÁ, M.: NDR, 6.X.–20.X.; ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 6.X.–20.X.; ČILINSKÁ, Z.: Maďarsko, 7.X.–28.X.; DUŠEK, M.: NDR, 8.X.–28.X.; ŠUTOR, J.: Bulharsko, 8.X.–28.X.; BARTA, J.: Poľsko, 10.X.–14.X.; BÁNESZ, L.: Poľsko, 10.X.–14.X.; CHMELOVÁ, O.: Maďarsko, 9.X.–6.XI.; HOVORKA, J.: NDR, 30.IX.–5.X.; OBERT, T.: Maďarsko, 9.X.–31.X.; ŠUJANSKÝ, E.: NDR, 10.X.–28.X.; MAZÚR, E.: Rakúsko, 13.X.–27.X.; MAHEĽ, M.: Rakúsko, 14.X.–23.X.; KESSLER, A.: NDR, 13.X.–26.X.; MARSINA, R.: Maďarsko, 15.X.–19.X.; DUBNICKÝ, J.: Maďarsko, 15.X.–19.X.; ZEMAN, J.: NDR, 15.X.–22.X.; REJHOLEC, E.: NDR, 15.X.–22.X.; SCHILDER, J.: NDR, 15.X.–29.X.; JASIČ, J.: NDR, 15.X.–30.X.; ASPINALLA, G. O. A.: Anglicko, 21.X.–31.X.; HORVÁTH, P.: Rumunsko, 9.IX.–3.X.; MAŇÁK, V.: Maďarsko, 16.X.–26.X.; VASILIEV: ZSSR, 22.X.–6.XI.; BARABÁS, J.: Maďarsko, 25.X.–4.XI.; REBRO, K.: Taliansko, 19.X.–6.XI.; MÜNZ, T.: Rakúsko, 21.X.–30.X.; BOLDIŠ, J.: Rakúsko, 21.X.–27.X.; MACHO, L.: Belgicko, 22.X.–5.XI.; ELSCHEKOVÁ, O.: NSR, 24.X.–13.XI.; ONDREJKA, K.: NSR, 24.X.–13.XI.; DOROTJAK, D.: NDR, 22.X.–5.XI.; KOHÚT, L.: NDR, 23.X.–14.XI.; HANDLOVIČ, M.: NDR, 27.X.–10.XI.; ĎUROVIČ, S.: NDR, 27.X.–10.XI.; HANIC, F.: NDR, 27.X.–31.X.; SCHALEK, D.: Poľsko, 28.X.–10.XI.; KONČEK, M.: Rakúsko, 28.X.–30.X.; ŠTOHL, J.: ZSSR, 28.X.–17.XI.; LEŠŤAN, P.: ZSSR, 29.X.–9.XI.; PETROVKA: ZSSR, 27.X.–9.XI.; RAK, J.: NDR, 29.X.–5.XI.; GREGOR, M.: ZSSR, 31.X.–8.XII.;2634
KOZLÍK, V.: ZSSR, 1.XI.–21.XI.; FERENČÍKOVÁ, A.: Poľsko, 17.X.–8.XI.; VRAGAŠ, Š.: Poľsko, 17.X.–1.XI.; MOHEĽ, M.: Juhoslávia, 25.X.–11.XI.; MUCHA, V.: Rumunsko, 14.IX.–26.IX.; DAUBNER, I.: Rumunsko, 14.IX.–26.IX.; LICHARDUS, J.: Rumunsko, 16.X.–10.XI.; RYBARIČ, R.: Maďarsko, 4.XI.–17.XI.; BORODOVČÁK, V.: Maďarsko, 4.XI.–24.XI.; MIŠIANIK, J.: Maďarsko, 4.XI.–24.XI.; DUB, O.: Švajčiarsko, 5.XI.–18.XI.; STEINHÜBEL, G.: Švajčiarsko, 11.XI.–20.XI.; KUNIAK, L.: ZSSR, 11.XI.–1.XII.; HALAHYJA, M.: ZSSR, 11.XI.–3.XII.; ROSA, A.: ZSSR, 11.XI.–1.XII.; HANZLÍK, J.: Maďarsko, 11.XI.–2.XII.; BENČAŤ, F.: ZSSR, 10.XI.–27.XI.; DRIENOVSKÝ, P.: Maďarsko, 11.XI.–1.XII.; JANÁČ, K.: Švédsko, 11.XI.–20.XI.; ŠOLTESZ, J.: NDR, 12.XI.–28.XI.; PROCHAZKA: ZSSR, 12.XI.–25.XI.; KUPKA, J.: ZSSR, 13.XI.–26.XI.; RUŠČÁKOVÁ, D.: Anglicko, 16.XI.–30.XI.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 18.XI.–7.XII.; MARSINA, R.: Maďarsko, 18.XI.–7.XII.; MINÁRIK, J.: NDR, 18.XI.–18.XII.; PETROVÁ, A.: Maďarsko, 20.XI.–27.XI.; JURIŠ, Š.: Bulharsko, 20.XI.–12.XII.; BALCO, M.: Poľsko, 21.XI.–11.XII.; VYSOČANSKÝ, M.: Francúzsko, 24.XI.–29.XI.; KONČEK, M.: Maďarsko, 24.XI.–28.XI.; CIGÁNEK, L.: ZSSR, 23.XI.–1.XII.; BAUCH, V.: NDR, 25.XI.–9.XII.; OKÁLI, I.: NDR, 25.XI.–9.XII.; KOSTOLANSKÝ, E.: NDR, 26.XI.–1.XII.; MASLER, I.: NDR, 28.X.–18.XI.;2635
GALANOVÁ, T.: ZSSR, 25.XI.–16.XII.; REBRO, K.: Maďarsko, 25.XI.–16.XII.; PAVLÍK, J.: ZSSR, 25.XI.–2.XII.; DJUBEK, J.: Bulharsko, 27.XI.–10.XII.; ČAPLOVIČ, J.: Maďarsko, 27.XI.–11.XII.; PODIVÍNSKY, F.: ZSSR, 28.XI.–19.XII.; KAPUSTA, J.: Poľsko, 1.XII.–13.XII.; BROZMANOVÁ, J.: Juhoslávia, 2.XII.–22.XII.; FILKUS, R.: ZSSR, 1.XII.–11.XII.; HERETÍK, Š.: ZSSR, 2.XII.–13.XII.; PÁZMAN, A.: ZSSR, 2.XII.–22.XII.; BOLF, J.: ZSSR, 2.XII.–15.XII.; KUBÁČEK, J.: ZSSR, 2.XII.–15.XII.; SIRÁCKY, J.: Poľsko, 13.XII.–22.XII.; GREBENŠČIKOV, O. S.: ZSSR, 18.XII.–23.XII.; KOŠŤA, I.: Poľsko, 13.XII.–22.XII.; RUTTKAY, I.: Poľsko, 6.XII.–19.XII.; KELLEROVÁ, E.: Poľsko, 6.XII.–19.XII.; TIBENSKÝ, J.: NDR, 9.XII.–19.XII.; TURČAN, P.: Juhoslávia, 9.XII.–18.XII.; LANTAY, A.: Juhoslávia, 9.XII.–18.XII.; HANUŠKA, A.: NSR, 10.XII.–21.XII.; ZVARA, J.: Rakúsko, 8.XII.–14.XII.; FERIN, J.: Poľsko, 11.XII.–15.XII.; PLŠKO, E.: Maďarsko, 11.XII.–15.XII.; BLAŠKOVIČ, D.: Poľsko, 11.XI.–14.XI.; MYERS: USA, 10.XI.–23.XI.; BURLAS, L.: Poľsko, 15.IX.–29.IX.; MAZÚR, E.: Poľsko, 10.IX.–22.IX.; HOVORKA, J.: Rumunsko, 27.XI.–5.XII.; BUZA, M.: Rumunsko, 27.XI.–5.XII.; ŠVARC, R.: Rumunsko, 27.XI.–5.XII.; ČERVENÁK, J.: Rumunsko, 25.XI.–9.XII.; BARTA, J.: Rumunsko, 15.X.–6.XI.; HUJDÚK, J.: Rakúsko, 4.IX.–17.IX.; HOVORKA, J.: Rumunsko, 5.VII.–23.VII.; HOVORKA, J.: ZSSR, 6.XII.–14.XII.; POLÁK, M.: ZSSR, 23.X.–7.XII.; BENČAŤ, F.: NSR, 4.X.–19.X.; VÁROSS, M.: Poľsko, 7.X.–19.X.2636
5236CII/43e19642637–2646
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
MURRAY, M. R.: USA, 14.I.–21.I.; VÁROSS, M.: Francúzsko, 22.I.–31.I.; FISCHER, S.: ZSSR, 11.XI.1962–10.III.1964; MAJERNÍK, V.: ZSSR, 27.XII.1963–27.III.1964; KOŠŤA, L.: Francúzsko, 15.X.1963–15.VI.1964; TURČAN, P.: Francúzsko, Belgicko, 7.I.–3.VII.; KOMPIŠ, I.: USA, Anglicko, 1.X.1963–16.X.1964; LANDA, V.: Kuba, 5.X.–18.XII.; HRDÝ, I.: Kuba, 5.X.–18.XII.; ŽIVICA, V.: NDR, 21.XI.–6.XII.; ŠUJANSKÝ, E.: ZSSR, 20.II.–20.V.; BERECZ, Ľ.: Maďarsko, 24.II.–12.III.; GNEVYŠEV, M. N.: ZSSR, 6.III.–17.III.; BALEN, van A. Th. M.: Holandsko, 13.III.–22.III.; MÄSIAR, P.: Anglicko, Francúzsko, 21.III.–7.IV.; GODELIER, M.: Francúzsko, 30.III.–7.IV.; ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Francúzsko, 4.III.–9.IV.; CHMELOVÁ, O.: Maďarsko, 12.III.–9.IV.; PLŠKO, E.: Maďarsko, 7.IV.–9.IV.; BIANCHI, L.: Francúzsko, 15.III.–10.IV.; KRATOCHVÍLOVÁ, A.: ZSSR, 24.III.–10.IV.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 2.IV.–30.IV.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 3.VIII.–15.VIII.; REBRO, K.: Maďarsko, 31.III.–6.IV.; VADKERTY, K.: Maďarsko, 1.IV.–23.IV.; ĎUROVIČ, S.: ZSSR, 2.IV.–23.IV.; KUROŠ, A. G.: ZSSR, 14.IV.–16.IV.; VASILEVOVÁ, I. N.: ZSSR, 5.IV.–17.IV.; DUB, O.: Francúzsko, 7.IV.–17.IV.; BALCO, M.: Francúzsko, 7.IV.–17.IV.; TREMKO, J.: Maďarsko, 6.IV.–10.V.; HAVALDA, A.: ZSSR, 9.IV.–29.IV.; KLIMEŠ, J.: Maďarsko, 8.IV.–13.IV.; ZELINKA, J.: Anglicko, 12.IV.–18.IV.; ESTIGNEJEV, R. N.: ZSSR, 14.IV.–19.IV.; ROSENBAUM, K.: Maďarsko, 14.IV.–16.IV.; FERENCZY, E.: Maďarsko, 13.IV.–26.IV.; JANKOVIČ, V.: ZSSR, 13.IV.–4.V.; KANCLÍŘ, E.: ZSSR, 15.IV.–27.IV.; SZÖCS, F.: Maďarsko, 16.IV.–30.IV.; BOKES, F.: Maďarsko, 17.IV.–30.IV.; ŠEFČOVIČ, P.: ZSSR, 24.IV.–10.V.; MITRA, A.: Maďarsko, 28.IV.–19.V.; POPOVIČ, A.: Maďarsko, 28.IV.–15.V.;2637
MARSINA, R.: Maďarsko, 29.III.–10.IV.; RUŽIČKOVÁ, A.: ZSSR, 28.IV.–13.V.; MAHEĽ, M.: Francúzsko, 31.IV.–11.V.; HERETÍK, Š.: Bulharsko, 5.V.–12.V.; FREISTADT, E.: Bulharsko, 5.V.–12.V.; ERBEN, J.: Bulharsko, 5.V.–12.V.; ŠESTÁKOVÁ, M.: Bulharsko, 5.V.–12.V.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 3.V.–9.V.; KRÁĽOVIČ, J.: Kuba, 4.V.–6.XI.; STRÍŽENEC, M.: ZSSR, 5.V.–24.V.; ANDRUSOV, D.: Francúzsko, 6.V.–6.VI.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Francúzsko, 6.V.–6.VI.; BOLF, J.: Rakúsko, 11.V.–16.V.; STEINHÜBEL, G.: Maďarsko, 11.V.–17.V.; MARTINČEK, G.: Bulharsko, 11.V.–26.V.; LANGER, P.: USA, 13.V.–17.XI.; ŠUTOR, J.: ZSSR, 13.V.–5.VI.; SVORAD, D.: Taliansko, 13.V.–26.V.; KRATOCHVÍLOVÁ, A.: Maďarsko, 13.V.–21.V.; BOGOJAVLENSKÝ, J. K.: ZSSR, 12.V.–22.V.; LUZATTO, G. I.: Taliansko, 16.V.–22.V.; KORŠOVA, L. J.: ZSSR, 25.V.–3.VI.; BELLUŠ, D.: ZSSR, 18.V.–3.VI.; BLAŽEK, M.: Bulharsko, 17.V.–21.V.; BUŠA, V.: ZSSR, 24.V.–6.VI.; LIKO, Š.: ZSSR, 24.V.–6.VI.; ŽITŇAN, R.: ZSSR, 24.V.–6.VI.; MAŇÁK, V.: ZSSR, 25.V.–10.VI.; FATRANSKÁ, M.: ZSSR, 25.V.–10.VI.; TIHLÁRIK, K.: Anglicko, 26.V.–1.VI.; UGOR, K.: ZSSR, 26.V.–8.VI.; PAVLÍK, J.: ZSSR, 26.V.–8.VI.; GALAN, P.: ZSSR, 2.VI.–29.VI.; NÁBĚLEK, I.: Maďarsko, 1.VI.–7.VI.; LÁC, J.: Bulharsko, 3.VI.–30.VI.; URBANCOVÁ, V.: Bulharsko, 5.VI.–22.VI.; KOSTKOVÁ, A.: Bulharsko, 5.VI.–22.VI.; SENEŠ, J.: Švajčiarsko, 8.VI.–13.VI.; SUCHÝ, M.: Maďarsko, 4.VI.–25.VI.;2638
JEŠKO, T.: ZSSR, 6.VI.–28.VIII.; SCHIDLAY, E.: Maďarsko, 8.VI.–24.VI.; HANIC, F.: Maďarsko, 11.VI.–13.VI.; BOGNÁR, R.: 12.VI.–14.VI.; VYSOČANSKÝ, M.: ZSSR, 12.VI.–28.VIII.; ONDRIŠ, Ľ.: ZSSR, 12.VI.–28.VIII.; NAGY, L.: ZSSR, 12.VI.–28.VIII.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 16.VI.–25.VI.; VÁROSS, M.: Taliansko, 17.VI.–26.VI.; TÓTHOVÁ, V.: ZSSR, 14.VI.–28.VI.; FRANKOVIČ, B.: Maďarsko, 22.VI.–6.VII.; HUBA, A.: Maďarsko, 21.VI.–27.VI.; JASIČ, J.: Maďarsko, 21.VI.–27.VI.; SOUDKOVÁ, M.: Švajčiarsko, 23.VI.–6.VII.; THURZO, V.: Francúzsko, 25.VI.–28.VI.; HARRIS, J. I.: Anglicko, 1.VII.–3.VII.; MONNIER, M.: Anglicko, 6.VII.; BAYLEI, I. Z.: Anglicko, 6.VII.1964; KRAJNIAK, G.: Maďarsko, 26.VI.–5.VII.; BRUTENIČOVÁ, M.: Kanada, 1.VII.–31.X.; DOMANSKÝ: Francúzsko, 26.VI.–6.VII.; PAŠTEKA, M.: Francúzsko, 26.VI.–6.VII.; STORK, J.: ZSSR, 5.VII.–16.VII.; LANDA, V.: Anglicko, 8.VII.–16.VII.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 8.VII.–8.IX.; NIKODÝM, D.: Francúzsko, 15.VII.–21.VII.; VISSER, P.: Holandsko, 16.VII.–21.VII.; GAJARSKÝ, T.: Maďarsko, 3.VI.–10.VI.; MĚŘINSKÝ, K.: Francúzsko, 17.VII.–25.VII.; WOLFROM, M. L. W.: USA, 20.VII.–25.VII.; MAZÚR, E.: Anglicko, 17.VII.–31.VII.; ZELINKA, J.: USA, 18.VII.–1.X.; KOHÚT, L.: Francúzsko, 22.VII.–2.IX.; FUTÁK, J.: Švajčiarsko, 23.VII.–2.VIII.; RUŠČÁK, M.: USA, 25.VII.–3.VIII.; COLLET, A.: Francúzsko, 3.VIII.–7.VIII.; KRUPA, V.: ZSSR, 3.VIII.–10.VIII.; AZUD,  J.: Holandsko, 28.VII.–12.VIII.; SAFFRAN, M.: Kanada, 10.VIII.–15.VIII.; FILOVÁ, B.: ZSSR, 2.VIII.–16.VIII.; PODOLÁK, J.: ZSSR, 2.VIII.–16.VIII.; CSITNEKI, E.: Maďarsko, 3.VIII.–16.VIII.; TLČIK, A.: Maďarsko, 3.VIII.–16.VIII.; MICHALKA, J.: Anglicko, 3.VIII.–14.VIII.; HUTTA, V.: Portugalsko, 2.VIII.–10.IX.; SMOLEN, F.: ZSSR, 4.VIII.–14.VIII.; PODOBA, J.: Anglicko, 16.VIII.–24.VIII.; MACHO, L.: Anglicko, 16.VIII.–24.VIII.; POLOCZEK, F.: Maďarsko, 16.VIII.–28.VIII.; WOLFF, J.: Rakúsko, 24.VIII.–28.VIII.; ANDRUSOVOVÁ, V.: ZSSR, 21.VIII.–13.IX.; VÁROSS, M.: Holandsko, 23.VIII.–29.VIII.; KOECHLIN, R.: Francúzsko, 23.VIII.–29.VIII.; BENČAŤ, F.: ZSSR, 25.VIII.–19.IX.; TOMAŠKO, I.: ZSSR, 25.VIII.–19.IX.; RAVEN, R. W.: Anglicko, 30.VIII.–4.IX.;2639
GÁLIK, J.: Francúzsko, 30.VIII.–5.IX.; DOLEŽALOVÁ, A.: Francúzsko, 30.VIII.–5.IX.; GERO, J.: Francúzsko, 30.VIII.–6.IX.; MUCHIN, S. V.: ZSSR, 7.IX.; PAVLIK, J.: Anglicko, 31.VIII.–11.IX.; TRPIŠ, M.: Švajčiarsko, 30.VIII.–5.IX.; ŠUTEK, Ľ.: ZSSR, 2.IX.–27.X.; CIGÁNEK, L.: Francúzsko, 7.IX.–14.IX.; FERIN, J.: Švédsko, 8.IX.–18.IX.; BAKOŠ, M.: ZSSR, 9.IX.–23.IX.; FELIX, J.: ZSSR, 9.IX.–23.IX.; MOLNÁR, M.: ZSSR, 9.IX.–23.IX.; BERTA, J.: Bulharsko, 12.IX.–12.X.; JURÍK, Š.: Švédsko, 11.IX.–18.IX.; NOVÁK, I.: ZSSR, 14.IX.–17.XII.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 15.IX.–2.XII.; SKÁKAL, J.: Švédsko, 15.IX.–25.IX.; SILLÉN, L. G.: Švédsko, 12.IX.–25.IX.; DUCHOŇ, M.: ZSSR, 18.IX.–18.XII.; HOVORKA, J.: Taliansko, 18.IX.–25.IX.; MATIAŠOVSKÝ, K.: Anglicko, 19.IX.–26.IX.; GRAY, E. G.: Anglicko, 20.IX.–28.IX.; NOVACKÝ, A.: ZSSR, 21.IX.–30.XII.; REČKOVÁ, E.: Maďarsko, 21.IX.–8.XI.; KOTULIČ. I.: Maďarsko, 21.IX.–4.X.; HOLM, B.: Švédsko, 19.IX.–1.X.; BALCO, M.: Francúzsko, 22.IX.–3.X.; RUTTKAY, I.: ZSSR, 24.IX.–14.X.; PODOBA, J.: ZSSR, 25.IX.–7.X.; KRUML, F.: Nórsko, 30.IX.–12.X.; KOMLOŠ, K.: Nórsko, 30.IX.–12.X.; TURČAN, P.: Taliansko, 3.X.–6.X.; HERETÍK, Š.: Taliansko, 3.X.–6.X.; LANTAY, A.: Taliansko, 3.X.–6.X.; SZESZTAYK: Maďarsko, 28.IX.–6.X.; HALAGA, O.: Maďarsko, 1.X.–24.X.; BARNOVSKÁ, M.: ZSSR, 5.X.–27.X.; MARIANI, E.: ZSSR, 5.X.–21.X.; BAJCÁR, R.: ZSSR, 5.X.–24.X.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 5.X.–25.X.; LUBY, Š.: Maďarsko, 5.X.–18.X.; GAŠPARÍK, M.: Maďarsko, 5.X.–19.X.; GUZI, J.: Maďarsko, 5.X.–24.X.; POLOCZEK, F.: Maďarsko, 5.X.–18.X.; ONDREJKA, K.: Maďarsko, 5.X.–18.X.; MOTAJ, S.: Maďarsko, 5.X.–18.X.;2640
VRANOVSKÝ, M.: ZSSR, 7.X.–28.X.; KOKAVEC, D.: ZSSR, 8.X.–28.X.; DUŠEK, M.: Bulharsko, 10.X.–31.X.; SCHWEIGHOFER, A.: ZSSR, 12.X.–31.X.; MAŇÁSEK, Z.: Belgicko, 13.X.–27.X.; HLÁSNIK, I.: Švajčiarsko, 13.X.–21.X.; AMBROS, C.: Holandsko, Západný Berlín, 12.X.–30.X.; BENADIK, B.: ZSSR, 15.X.–5.XI.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 15.X.–5.XI.; MAJERNÍK, V.: Belgicko, 18.X.–25.X.; ANTALOVÁ, A.: Maďarsko, 19.X.–31.X.; MADAY, P.: Maďarsko, 25.X.–31.X.; MAJERNÍK, O.: Maďarsko, 19.X.–22.X.; BODNÁR–KUTZIAN, I.: Maďarsko, 19.X.–24.X.; DUDA. P.: ZSSR, 19.X.–25.XI.; ZACHAR, J.: ZSSR, 20.X.–14.XI.; FRATRIČ, I.: Maďarsko, 20.X.–3.XI.; KESSLER, A.: Anglicko, 24.X.–18.XII.; DRGOŇ, Š.: ZSSR, 22.X.–9.XI.; BAUCH, V.: Bulharsko, 24.X.–13.XI.; BODNÁR, J.: Taliansko, 23.X.–2.XI.; ISLAMBEKOV, R. K.: ZSSR, 26.X.–1.XI.; MASLOV, J. S.: ZSSR, 26.X.–2.XI.; VANTUCH, A.: Francúzsko, 24.X.–7.XI.; CAMBEL, B.: ZSSR, 27.X.–2.XI.; ROŠKO, R.: ZSSR, 26.X.–17.XI.; ŠIŠKA, S.: Maďarsko, 26.X.–5.XI.; VLADÁR, J.: Maďarsko, 26.X.–5.XI.; VAŠÁTKO, J.: Belgicko, 3.XI.–14.XI.; RATKOŠ, P.: Maďarsko, 2.XI.–21.XI.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 2.XI.–21.XI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 2.XI.–21.XI.; MIKULAJ, L.: Maďarsko, 3.XI.–8.XI.; VASILEV, R.: Bulharsko, 1.XI.–11.XI.; NÉMETH, Š.: Maďarsko, 3.XI.–8.XI.; TOMKO, J.: Maďarsko, 29.X.–31.X.; HANIC, F.: ZSSR, 6.XI.–18.XI.; PAULECHOVÁ, K.: ZSSR, 8.XI.–18.XI.; CIGÁNEK, L.: ZSSR, 9.XI.–21.XI.; PODHÁJECKÝ, G.: ZSSR, 10.XI.–7.XII.;2641
VIGAŠ, M.: ZSSR, 11.XI.–30.XI.; PROKEŠ, G.: ZSSR, 9.XI.–21.XI.; SCHWARZ, Š.: Maďarsko, 13.XI.–14.XI.; ŠEFČOVIČ, P.: Bulharsko, 16.XI.–24.XI.; HANEČKA, K.: ZSSR, 17.XI.–30.XI.; ISAČENKO, A. G.: ZSSR, 17.XI.–27.XI.; MIDDLESWORTH, van L.: USA, 27.XI.–30.XI.; BABOR, K.: ZSSR, 20.XI.–5.XII.; DEKAN, J.: Taliansko, 20.XI.–30.XI.; BROUČEK, I.: ZSSR, 24.XI.–14.XII.; MARTIŠOVITŠOVÁ, M.: ZSSR, 26.XI.–5.XII.; HAVALDA, A.: Francúzsko, 20.XI.–22.XII.; LAZÁR, M.: Francúzsko, 26.XI.–10.XII.; VOTICKÝ, Z.: Francúzsko, 26.XI.–9.XII.; PALKOVICS, M., CSAPÓ, Š.: Maďarsko, 6.XII.–9.XII.; SAUČIN, L.: Francúzsko, 26.XI.–14.XII.; PODOBA, J.: Francúzsko, 30.XI.–14.XI.; REXOVÁ, Ľ.: Francúzsko, 29.XI.–11.XII.; DUBNICKÁ, E.: Maďarsko, 30.XI.–14.XII.; MALÍKOVÁ, M.: Maďarsko, 30.XI.–14.XII.; TIBENSKÝ, J.: Maďarsko, 30.XI.–13.XII.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 3.XII.–17.XII.; CAMBEL, B.: India, 14.XII.–29.XII.; KRUML, F.: Francúzsko, 14.XII.–21.XII.; JUDAJEV, N. A.: ZSSR, 14.XII.–21.XII.; LITVINENKOVÁ, V.: ZSSR, 7.X.–9.XI.; FISCHER, S.: ZSSR, 11.XI.1962–10.III.1964; SLAVÍK, B.: ZSSR, 11.XI.1962–10.III.1964; ALFÖLDI, J.: NDR, 6.XI.1963–13.II.1964; HOLEC, V.: NDR, 20.I.–3.II.; GONDA, J.: NDR, 14.II.–15.II.; KRAJČOVIČ, J.: NDR, 29.II.–8.III.; ČÍČEL, B.: NDR, 1.IV.–28.IV.; LIPTÁK, Ľ.: NDR, 10.IV.–9.VII.; VANTUCH, A.: NDR, 12.IV.–3.V.; UHERÍK, A.: NDR, 15.IV.–28.IV.; SMOLEN, F.: NDR, 16.IV.–29.IV.; BUREŠ, J.: NDR, 20.IV.–30.V.; TOMKO, J.: NDR, 7.V.–16.V.; HANZLÍK, J.: NDR, 6.V.–15.V.; STANEK, I.: NDR, 21.V.–25.V.; MUNGYEROVÁ, G.: NDR, 21.V.–25.V.; BALLO, I.: NDR, 24.V.–31.V.; ŠALINGOVÁ, M.: NDR, 1.VI.–14.VI.;2642
DUŠEK, M.: NDR, 5.VI.–25.VI.; MAŠURA, V.: NDR, 8.VI.–21.VI.; PAŠTEKA, M.: NDR, 8.VI.–11.VI.; BABOR, K.: NDR, 11.VI.–24.VI.; MOLNÁR, M.: NDR, 15.VI.–19.VI.; ŠIŠKA, K.: NDR, 7.VII.–11.VII.; HUBKA, M.: NDR, 7.VII.–11.VII.; MACKO, V.: NDR, 17.VIII.–15.IX.; NOVACKÝ, A.: NDR, 17.VIII.–15.IX.; BÁRTA, J.: NDR, 14.X.–4.XI.; SEIDEL, H.: NDR, 1.IX.–30.XI.; OTRUBA, J.: NDR, 1.IX.–30.XI.; STRÍŽENEC, M.: NDR, 1.IX.–6.IX.; VALČIČÁK, J.: NDR, 6.IX.–19.IX.; KRAJČOVIČ, J.: NDR, 5.IX.–15.IX.; BRHLOVIČ, G.: NDR, 7.IX.–28.IX.; HARAKSIM, Ľ.: NDR, 7.IX.–5.XII.; PODHORSKÝ, F.: Poľsko, 7.IX.–5.XII.; RUŽIČKA, J.: NDR, 8.IX.–17.IX.; HORECKÝ, J.: NDR, 8.IX.–17.IX.; MIKO, F.: NDR, 9.IX.–28.IX.; BIATHOVÁ, K.: NDR, 8.IX.–21.IX.; FRIČ, F.: NDR, 14.IX.–30.IX.; NAVARA, J.: NDR, 14.IX.–30.IX.; DUDA, J.: NDR, 23.IX.–20.X.; KUKUČA: NDR, 28.IX.–1.X.; VENDTOVÁ, V.: NDR, 1.X.–15.X.; DANDÁROVÁ, M.: NDR, 8.X.–16.X.; ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 20.IX.–27.IX.; ČERNUŠÁKOVÁ, M.: NDR, 20.IX.–27.IX.; VANTUCH, A.: NDR, 1.X.–6.X.; ŠIŠKA, K.: NDR, 10.X.–16.X.; HUBKA, M.: NDR, 10.X.–16.X.; HOLEC, V.: NDR, 10.X.–16.X.; FEDELEŠOVÁ, M.: NDR, 10.X.–16.X.; OCHABOVÁ, P.: NDR, 8.X.–5.XI.; KUTKA, M.: NDR, 11.X.–18.X.; ANTAL, J.: NDR, 1.XI.–23.XI.; ZIKMUND, V.: NDR, 1.XI.–23.XI.; RUTTKAY, I.: NDR, 1.XI.–23.XI.; KELLEROVÁ, E.: NDR, 1.XI.–23.XI.; MĚŘINSKÝ, K.: NDR, 2.XI.–15.XI.; PLANDER, I.: NDR, 4.XI.–11.XI.; HALAGA, O.: NDR, 3.XI.–9.XI.; MITTELMANN, M.: Západný Berlín, NDR, novembe 1964; JONEC, V.: NDR, 2.XI.–7.XI.; TIBENSKÝ, J.: NDR, 25.X.–1.XI.; PISARČÍK, M.: NDR, 10.XI.–1.XII.; RABENSEIFER, V.: NDR, 16.XI.–30.XI.; KOPEC, Z.: NDR, 30.XI.–9.XII.; PROKEŠ, G.: NDR, 3.XII.–18.XII.; FERIN, J.: NDR, 14.XII.–16.XII.; DAUBNER, I.: NDR, 14.XII.–16.XII.; HOVORKA, J.: NDR, 5.X.–14.X.; MIŠIANIK, J.: NDR, 25.XI.–16.XII.; KANCLÍŘ, E.: NDR, 3.XI.–6.XI.; POLÁK, P.: NDR, 6.VI.–10.VI.; KROPILÁK, M.: Juhoslávia, 6.III.–14.III.; FRIŠ, E.: Juhoslávia, 6.III.–14.III.; ZEMKO, J.: Juhoslávia, 5.IV.–31.IV.; HABOVŠTIAK, A.: Juhoslávia, 23.III.–9.VI.; RUŽIČKA, J.: Juhoslávia, 24.V.–30.V.; HORECKÝ, J.: Juhoslávia, 24.V.–30.V.; ČERNÁČEK, J.: Juhoslávia, 28.V.–31.V.; MÄSIAR, E.: Juhoslávia, 8.VI.–23.VI.; DANIEL, J.: Juhoslávia, 2.VIII.–13.VIII.; SIRÁCKY, A.: Juhoslávia, 12.IX.–24.IX.; SZÁNTÓ, L.: Juhoslávia, 12.IX.–24.IX.; KOPČOK, A.: Juhoslávia, 12.IX.–24.IX.; GOSIOROVSKÝ, M.: Juhoslávia, 12.IX.–3.X.; BIALEKOVÁ, D.: Juhoslávia, 14.IX.–7.X.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Juhoslávia, 13.IX.–30.IX.; MAHEĽ, M.: Juhoslávia, 23.IX.–4.X.; BURLASOVÁ, S.: Juhoslávia, 22.IX.–15.X.; PAŠIAK, J.: Juhoslávia, 28.IX.–9.X.; KRATOCHVÍLOVÁ, A.: Juhoslávia, 29.IX.–7.X.; FUNDÁREK, R.: Juhoslávia, 10.X.–20.X.; BEREK, D.: Juhoslávia, 19.X.–1.XI.; STADTMÜLLER, G.: NSR, 24.X.–25.X.; ŠPALDONOVÁ, R.: Juhoslávia, 25.X.–13.XI.; HOVORKA, J.: Juhoslávia, 31.X.–16.XI.; HALAGA, O.: Juhoslávia, 17.X.–19.X.; TOMEČEK, J.: Juhoslávia, 4.IX.–2.X.; KONČEK, M.: Rakúsko, 9.XI.–13.XI.; SCHILDER, J.: Rakúsko, 3.V.–6.V.; MARSINA, R.: Rakúsko, 7.V.–15.V.; ŠIŠKA, K.: Rakúsko, 11.V.–16.V.; HUBKA, M.: Rakúsko, 11.V.–16.V.; HOLEC, V.: Rakúsko, 11.V.–16.V.; SILVAY, J.: Rakúsko, 11.V.–16.V.; BOLF, J.: Rakúsko, 11.V.–16.V.; VAŠÁTKO, J.: Rakúsko, 22.V.–28.V.; ČENÁČEK, J.: Rakúsko, 28.V.–31.V.; KRÚTEĽ, J.: Rakúsko, 31.V.–13.VI.; DOBEŠOVÁ, V.: Rakúsko, 22.VII.–25.VII.; BENČAŤ, F.: Rakúsko, 15.VIII.–18.VIII.; MICHALKO, J.: Rakúsko, 28.VIII.–3.IX.; TOČÍK, A.: Rakúsko, 8.IX.–10.IX.; KOLNÍK, T.: Rakúsko, 8.IX.–10.IX.; VÁROSSOVÁ, E.: Rakúsko, 6.IX.–14.IX.; VÁROSS, M.: Rakúsko, 6.IX.–14.IX.; HANIC, F.: Rakúsko, 6.IX.–12.IX.;2643–2644
KONČEK, M.: Rakúsko, 9.IX.–12.IX.; ANDRUSOV, D.: Rakúsko, 7.IX.–27.IX.; PRASLIČKA, M.: Rakúsko, 14.IX.–16.IX.; MÜNZ, T.: Rakúsko, 17.IX.–20.IX.; KOVÁČ, D.: Rakúsko, 21.IX.–24.IX.; HAVELKA, K.: Rakúsko, 29.IX.–2.X.; STORK, J.: Rakúsko, 29.IX.–2.X.; ŠEVČÍK, J.: Rakúsko, 7.XII.–10.XII.; HARRIS: Anglicko, 10.XII.–12.XII.; FRATRIČ, I.: Rumunsko, 24.V.–4.VI.; FUTÁK, J.: Rumunsko, 31.V.–24.VI.; MRÁZIK, A.: Rumunsko, 14.VI.–20.VI.; PLICKOVÁ, E.: Rumunsko, 15.VI.–27.VI.; HOVORKA, J.: Rumunsko, 15.VII.–1.VIII.; SEPP, J.: Rumunsko, 27.IX.–11.X.; PODIVINSKÝ, F.: Rumunsko, 7.X.–9.X.; BEZÁK, V.: Rumunsko, 8.X.–22.X.; FLOREK, H.: Rumunsko, 5.XI.–20.XI.; HANUŠKA, A.: Rumunsko, 15.XI.–31.XI.; PLŠKO, E.: Rumunsko, 28.XI.–6.XII.; ŠTOLC, V.: Rumunsko, 8.XII.–23.XII.; ŠEBESTOVÁ, A.: Poľsko, 27.I.–7.II.; ČERNÝ, J.: Poľsko, 3.IV.–18.IV.; KEPRT, A.: Poľsko, 3.IV.–18.IV.; ŠUTEK, Ľ.: Poľsko, 3.IV.–18.IV.; PROKEŠ, G.: Poľsko, 4.IV.–17.IV.; PÁZMÁN, A.: Poľsko, 4.IV.–17.IV.; BAKOŠ, O.: Poľsko, 12.IV.–13.VII.; MUNGYEROVÁ, G.: Poľsko, 4.V.–16.V.; KVASNIČKA, B.: Poľsko, 10.V.–31.V.; UGOR, K.: Poľsko, 12.V.–18.V.; TORAN, E.: Poľsko, 11.V.–29.V.; HORVÁTH, P.: Poľsko, 10.V.–28.V.; BALLO, I.: Poľsko, 14.V.–18.V.; MICHALIDESOVÁ, J.: Poľsko, 15.V.–26.V.; FILOVÁ, B.: Poľsko, 15.V.–21.V.; PAVLINEC, J.: Poľsko, 18.V.–6.VI.; CIGÁNEK, L.: Poľsko, 23.V.–28.V.; CHRPA, K.: Poľsko, 24.V.–30.V.; ELSCHEK, O.: Poľsko, NDR, Nórsko, 15.V.–8.VI.; BARTOŠ, J.: Poľsko, 1.VI.–24.VIII.; PAVLECH, C.: Poľsko, 1.VI.–28.VI.;2645
BUFFA, F.: Poľsko, 7.VI.–28.VI.; ŠVEHLÁK, S.: Poľsko, júl 1964; PRANDA, A.: Poľsko, 1.VII.–19.VII.; SIMANČÍK, F.: Poľsko, 9.VIII.–25.VIII.; RATKOŠ, P.: Poľsko, 1.IX.–15.IX.; PUZJAK, I.: Poľsko, 7.IX.–14.IX.; HANUŠKA, A.: Poľsko, 11.IX.–18.IX.; LICHARDUS, S.: Poľsko, 11.IX.–18.IX.; ČINČURA, J.: Poľsko, 15.IX.–29.IX.; LICHARDUS, S.: Poľsko, 25.X.–9.XI.; ŠANDULA, J.: Poľsko, 20.IX.–20.XII.; MARCIN, M.: Poľsko, 21.IX.–30.IX.; ROZSYPAL, A.: Poľsko, 27.IX.–20.XII.; ŠTEPNIČKA, O.: Poľsko, 1.X.–14.X.; KÚKEĽ, J.: Poľsko, 7.XII.–20.XII.; FILKUS, R.: Poľsko, 7.XII.–20.XII.; HLÁSNIK, I.: Poľsko, 29.IX.–4.X.; PIVOVAROVÁ, Z.: Poľsko, 1.X.–15.X.; MIŠÍK, L.: Poľsko, 4.X.–17.X.; VOJTKO, D.: Poľsko, 10.X.–13.X.; KNEPPO, Ľ.: Poľsko, 12.X.–18.X.; BOLF, J.: Poľsko, 12.X.–18.X.; GRUSKA, J.: Poľsko, 2.XI.–25.XI.; GALAN, A.: Poľsko, 2.XI.–22.XI.; PAŠIAK, J.: Poľsko, 17.XI.–21.XI.; REJHOLEC, V.: Poľsko, 17.XI.–21.XI.; VÁROSSOVÁ, E.: Poľsko, 30.XI.–6.XII.; KAJŇÁK, F.: Poľsko, 7.XII.–20.XII.; ĎUROVIČ, S.: NSR, 28.IV.–7.V.; KOHN, R.: NSR, 24.VI.–30.VI.; KVASNIČKA, B.: NSR, 28.VI.–10.VII.; JEŽO, I.: NSR, 11.VII.–17.VII.; KODNÁR, R.: NSR, 28.VII.–5.VIII.; KRESÁK, Ľ.: NSR, 25.VIII.–3.IX.; TREMKO, J.: NSR, 23.VIII.–4.IX.; GONDA, J.: NSR, 29.VIII.–6.IX.; BALLO, J.: NSR, 29.VIII.–6.IX.; MUCHA: NSR, 11.IX.–19.IX.; DAUBNER, I.: NSR, 11.IX.–19.IX.; TÁBORSKÝ, L.: NSR, 16.IX.–30.IX.; ŠÍPOŠ, I.: NSR, 23.IX.–26.IX.; JURKO, A.: NSR, 14.X.–17.XI.; TOČÍK, A.: Rakúsko, 16.XII.–18.XII.; NOVOTNÁ, D.: NSR, 1964; SZIKLAY, L.: Maďarsko, 1964; ROCKEY, K. C.: Anglicko, 1964.2646
5237CII/43e19652647–2659
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
SILVAY, J.: NDR, 1.X.1964–1.IX.1965; KRUPA, V.: Anglicko, 2.I.–18.I.; LELOVSKÝ, J.: ZSSR, 21.XII.1964–10.I.1965; ČÍČEL, B.: India, 11.XII.1964–1.I.1965; JABLONICKÝ, J.: ZSSR, 30.XI.1964–26.II.1965; PEŘINOVÁ, M.: ZSSR, 20.X.1964–4.II.1965; KOSTOLANSKÝ, E.: ZSSR, 6.X.1964–7.I.1965; LICHARDUS, B.: Kanada, 22.IX.1964–30.IX.1965; MUNGYEROVÁ, G.: Holandsko, NSR, 11.XI.1964–19.VIII.1965; SENEŠ, J.: Kuba, 3.V.–20.VI.; NIŽŇANSKÝ, A.: India, 7.I.–2.VII.; BOJŇANSKÝ, V.: Kuba, 23.II.–27.VIII.; KRIPPELOVÁ, T.: EGYPT, 8.XI.–7.XII.; KRÁĽOVIČ, J.: Kuba, 13.IX.–12.XII.; JANOVIČ, K.: NSR, 26.XI.–12.XII.; VOJTKO, J.: Bulharsko, Juhoslávia, 8.III.–20.III.; NYIRŐ, L.: Maďarsko, 18.III.–20.III.; FALCK, B.: Švédsko, 22.III.–29.III.; MALCEV, A. I.: ZSSR, 22.III.–3.IV.; HOVORKA, J.: Juhoslávia, 28.III.–4.IV.; HOVORKA, J.: Juhoslávia, 24.V.–27.V.; ERDŐS, P.: Maďarsko, 31.III.–6.IV.; ZWICKER, E.: NSR, 8.IV.–14.IV.; ALTER, L. B.: ZSSR, 13.IV.–20.IV.; LANCIOTTI, L.: Taliansko, 4.V.–6.V.; ROMANOV, J. A.: ZSSR, 10.V.–22.V.; FIELD, B. J.: USA, 18.V.–23.V.; TURČAN, P.: Juhoslávia, 16.V.–21.V.; LANTAY, A.: Juhoslávia, 16.V.–21.V.; HOFFMANN, P.: Juhoslávia, 16.V.–21.V.; TAUROG, A.: USA, 28.V.–30.V.; GREER, M. A.: USA, 28.V.–2.VI.; JENSEN, H. Ch.: Dánsko, 3.VI.–4.VI.; VOJTKO, J.: Juhoslávia, 16.V.–21.V.; BAKOŠ, M.: Juhoslávia, Bulharsko, 26.V.–5.VI.; KLEMEŠ, V.: Juhoslávia, 24.V.–9.VI.; ALEXANDROV, D. W.: Anglicko, 6.VI.–9.VI.; KONČEK, M.: Juhoslávia, 26.V.–1.VI.; OTRUBA, J.: Juhoslávia, 26.V.–1.VI.; SMOLEN, F.: Juhoslávia, 26.V.–1.VI.; PAVLECHOVÁ, K.: Juhoslávia, 30.V.–9.VI.; CHOMA, B.: Juhoslávia, 9.VI.–27.VIII.; ZEMKO, J.: Juhoslávia, 14.VI.–15.VIII.; MICHALIDESOVÁ, I.: Juhoslávia, 20.V.–27.V.; SIRÁCKY, J.: Juhoslávia, 20.V.–27.V.; SCHREIBER, B.: Juhoslávia, 20.V.–27.V.; SLÁVIK, I.: Juhoslávia, 30.VI.–10.VII.; MJARTAN, J.: Juhoslávia, 5.VII.–4.VIII.; ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Juhoslávia, 31.VII.–20.VIII.; HABOVŠTIAK, A.: Juhoslávia, 1.VIII.–14.VIII.; DEHN, W.: NSR, 31.VII.–6.VIII.;2647
KOSTKOVÁ, A.: Juhoslávia, 1.IX.–14.IX.; AZUD, J.: Juhoslávia, 1.IX.–20.IX.; ŠTEPNIČKA, O.: Juhoslávia, 1.IX.–20.IX.; HUTTA, V.: Juhoslávia, 1.IX.–23.IX.; ERBEN, J.: Juhoslávia, 2.IX.–23.IX.; KOČIŠČÁK, M.: Juhoslávia, 2.IX.–23.IX.; CHIRA, E.: Juhoslávia, 29.VIII.–13.IX.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Juhoslávia, 5.IX.–4.X.; BURLASOVÁ. S.: Juhoslávia, 4.IX.–12.IX.; DROPPOVÁ, Ľ.: Juhoslávia, 11.IX.–18.IX.; LENG, L.: Juhoslávia, 14.IX.–27.IX.; KANCLÍŘ, E.: ZSSR, 19.IX.–28.IX.; BENADIK, B.: Juhoslávia, 20.IX.–3.X.; MICHALKO, J.: Juhoslávia, 26.IX.–18.X.; HOVORKA, J.: Juhoslávia, 24.IX.–30.IX.; LIPTÁK, Ľ.: Juhoslávia, 27.IX.–23.XII.; CHOMA, B.: Juhoslávia, 8.X.–10.X.; PISOŇ, Š.: Juhoslávia, 8.X.–22.X.; ŠTOLC, J.: Juhoslávia, 12.X.–26.X.; PAVÚK, J.: Juhoslávia, 10.X.–24.X.; KOPRNA, M.: Juhoslávia, 12.X.–26.X.; DEÁK, L.: Juhoslávia, 13.X.–11.XII.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Juhoslávia, 10.X.–24.X.; BYSTRICKÝ, J.: Juhoslávia, 10.X.–24.X.; SZÁNTÓ, L.: Juhoslávia, 1.XI.–8.XI.; BOBER, J.: Juhoslávia, 1.XI.–8.XI.; HLÁVEK, A.: Juhoslávia, 1.XI.–8.XI.; STRINKA, J.: Juhoslávia, 1.XI.–8.XI.; HRUŠOVSKÝ, I.: Juhoslávia, 28.X.–11.XI.; BARTOVÁ, A.: Juhoslávia, 1.XI.–15.XI.; BRHLOVIČ, G.: Juhoslávia, 1.XI.–19.XI.; HUBA, A.: Juhoslávia, 14.XI.–28.XI.; FALŤAN, S.: Juhoslávia, 14.XI.–28.XI.; KLÁTIK, Z.: Juhoslávia, 14.X.–29.X.; LIŠKA, J.: NSR, 12.I.–23.I.; RUŠČÁKOVÁ, D.: NSR, 1.II.–5.III.; VAŠÁTKO, J.: NSR, 8.III.–12.III.; WEISMANN, Ľ.: NSR, 21.III.–26.III.; KOLNÍKOVÁ, E.: NSR, 19.IV.–15.V.; TREMKO, J.: NSR, 11.V.–14.X.; TOČÍK, A.: NSR, 18.V.–27.V.; NIŽŇANSKÝ, F.: NSR, 6.VI.–14.VI.; KOVÁČ, D.: NSR, 22.VI.–3.VII.; AMBROS, C.: NSR, 27.IX.–15.X.; BLAŠKOVIČOVÁ, M.: NSR, 10.X.–18.X.; SEPP, J.: NSR, 18.X.–27.X.; BENADIK, B.: NSR, 25.X.–8.XI.; TARÁBEK. K.: NSR, 13.XI.–26.XI.; CHROPOVSKÝ, B.: NSR, 14.XI.–29.XI.; AZUD, J.: Švajčiarsko, 9.V.–20.V.; KOŠŤA, L.: Švajčiarsko, 15.VII.–4.VII.; KONČEK, M.: NDR, 16.II.–23.II.; VLČKOVÁ, A.: Rakúsko, 21.IV.–25.IV.; BARTOŇ, J.: Rakúsko, 10.V.–15.V.; CIGÁNEK, L.: Rakúsko, 11.V.; CAMBEL, B.: Rakúsko, 20.VI.–28.VI.; FRIŠ, E.: Rakúsko, 30.VIII.–4.IX.; HOLOTÍK, Ľ.: Rakúsko, 29.VIII.–5.IX.; REBRO, K.: Rakúsko, 29.VIII.–4.IX.; BIANCHI, L.: Rakúsko, 29.VIII.–4.IX.; ČILINSKÁ, Z.: Rakúsko, 29.VIII.–3.IX.; PAVLÍK, J.: Rakúsko, 29.VIII.–4.IX.; HARAKSIM, Ľ.: Rakúsko, 30.VIII.–4.IX.; CIGÁNEK, L.: Rakúsko, 24.VIII.; CIGÁNEK, L.: Rakúsko, 29.VIII.–13.IX.; ČENÁČEK, J.: Rakúsko, 5.IX.–10.IX.; ZIKMUND, V.: Rakúsko, 6.IX.–10.IX.; PODIVINSKÝ, F.: Rakúsko, 5.IX.–10.IX.; RUTTKAY, I.: Rakúsko, 7.IX.–11.IX.; KELLEROVÁ, E.: Rakúsko, 7.IX.–11.IX.; FUTÁK, J.: Rakúsko, 21.IX.–30.IX.; KONČEK, M.: Rakúsko, 23.IX.–25.IX.; CESNAKOVÁ, M.: Rakúsko, 3.X.–14.X.; MALÍKOVÁ, M.: Rakúsko, 9.X.–18.X.; DUBNICKÁ, E.: Rakúsko, 13.X.–5.XI.; POLÁK, P.: Rakúsko, 14.X.–24.X.; ČILINSKÁ, Z.: Rakúsko, 25.X.–7.XI.; CAMBEL, B.: Rakúsko, 29.X.–30.X.; KONČEK, M.: Rakúsko, 5.XII.–10.XII.; TOMAŠKO, I.: Rakúsko, 13.XII.–22.XII.; NEKOLA, J., MURÍN, M.: Maďarsko, 14.XII.–20.XII.; JÁGERSKÝ, A.: NDR, 1.III.–16.III.; KRAJČOVIČ, J.: NDR, 27.II.–8.III.; STORK, J.: NDR, 16.III.–20.III.; KROPILÁK, M.: NDR, 18.III.–23.III.; RUŽIČKA, J.: NDR, 23.III.–6.IV.; ĎUROVIČ, S.: NDR, 1.IV.–14.VII.; JURÍK, Š.: NDR, 1.IV.–14.IV.; VLASÁK, G.: NDR, 1.IV.–1.VII.;2648–2649
FERANČÍK, J.: NDR, 5.IV.–14.IV.; MORAVCOVÁ, K.: NDR, 5.IV.–14.IV.; ČERNUŠKO, V.: NDR, 8.IV.–17.IV.; HOVORKA, J.: NDR, 20.IV.–5.V.; BLAŽEKOVÁ, M.: NDR, 20.IV.–12.V.; KOHÚTOVÁ, M.: NDR, 20.IV.–15.V.; KESSLER, A.: NDR, 25.IV.–30.IV.; SMÍŠEK, M.: NDR, 3.V.–31.V.; ŠÁCHA, J.: NDR, 8.V.–16.V.; KLIMENT, V.: NDR, 8.V.–16.V.; BABALOVÁ, J.: NDR, 8.V.–16.V.; GROCH, J.: NDR, 10.V.–20.V.; SCHILDER, J.: NDR, 17.V.–31.V.; ROMANOV, A.: NDR, 17.V.–5.VI.; ÁROCHOVÁ, O.: NDR, 17.V.–31.V.; TOMKO, J.: NDR, 18.VI.–31.VI.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: NDR, 19.VI.–28.VI.; ŠUJANSKÝ, E.: NDR, 22.V.–27.V.; BAJCÁR, J.: NDR, 2.VI.–18.VI.; KOLÁRIK, M.: NDR, 26.V.–5.VI.; WEBB, W. B.: USA, 3.VI.–11.VI.; ZIKMUND, V.: NDR, 8.VI.–13.VI.; HALAGA, O.: NDR, 5.VI.–14.VI.; ECKSTEIN, J.: NDR, 13.VI.–17.VI.; NIKOLAJEVOVÁ, M. G.: ZSSR, 7.VI.–17.VI.; SCHWIETE, H.: NSR, 14.VI.–18.VI.; POLLÁK, P.: NDR, 14.VI.–27.VI.; LIPSCHER, L.: NDR, 14.VI.–27.VI.; HASPELOVÁ, A.: NDR, 14.VI.–4.VII.; AUSTERLITZ, R.: USA, 9.VII.–11.VII.; PIVOVAROVÁ, Z.: NDR, 14.VI.–30.VIII.; HABOVŠTIAK, A.: NDR, 17.VI.–28.VI.; BLANÁR, V.: NDR, 16.VI.–30.VI.; ŠUTEK, Ľ.: NDR, 16.VI.–26.VI.; TOMKO, J.: NDR, 22.VI.–30.VI.; KOMPIŠ, I.: NDR, 22.VI.–30.VI.; HOVORKA, J.: NDR, 21.VI.–28.VI.; KVASNIČKA, B.: NDR, 22.VI.–28.VI.; MOJŽIŠOVÁ, I.: NDR, 26.VI.–2.VII.; RUTTKAY, I.: NDR, 6.VII.–18.VII.; NYÁRADY, A.: Rumunsko, 28.VI.–25.VII.; MAJERNÍK, O.: NDR, 9.VII.–16.VII.; ŠPÁNIKOVÁ, A.: NDR, 14.VII.–30.VII.; MAGIC, D.: NDR, 14.VII.–30.VII.; SIRÁCKY, J.: Juhoslávia, 12.X.–26.X.; JURKO, A.: NDR, 25.VIII.–6.IX.; PLICKOVÁ, E.: NDR, 11.VIII.–25.VIII.; HAVASSY, I.: NDR, 14.IX.–28.IX.; ELIÁŠOVÁ, M.: NDR, 1.IX.–14.IX.; MAŤAŠOVSKÝ, K.: Nórsko, 1.IX.1965–22.III.1967; KUBIČÁR, L.: NDR, 31.VIII.–16.IX.1965; KOHN, R.: NDR, 9.IX.–16.IX.; POLÁK, P.: NDR, 9.IX.–19.IX.;2650
SIMANČÍK, F.: NDR, 10.IX.–17.IX.; SAUČIN, L.: NDR, 21.IX.–6.X.; KOCKOVÁ, A.: NDR, 19.IX.–27.IX.; ŠANDULA, J.: NDR, 19.IX.–27.IX.; BENČAŤ, F.: NDR, 20.IX.–25.IX.; DANIEL, J.: NDR, 22.IX.–29.IX.; KODNÁR, R.: NDR, 23.IX.–28.IX.; HATVÁNI, A.: NDR, 23.IX.–28.IX.; HANZLÍK, J.: NDR, 30.IX.–3.X.; BIALEKOVÁ, D.: NDR, 1.X.–22.XII.; SMOLEN, F.: NDR, 1.X.–14.X.; ROSA, A.: NDR, 26.IX.–2.X.; RUŽIČKA, M.: NDR, 26.IX.–3.X.; DRDOŠ, J.: NDR, 26.IX.–3.X.; KUTKOVÁ, M.: NDR, 5.X.–25.X.; IZÁKOVÁ, K.: NDR, 6.X.–11.X.; KLIMEŠ, J.: NDR, 11.X.–20.X.; POTOCKÝ, L.: NDR, 20.X.–21.XI.; SILVAY, J.: NDR, 24.X.–30.X.; FERENCZY, E.: NDR, 26.X.–3.XI.; TOMKO, J.: NDR, 31.X.–5.XI.; RACZYNSKI, J.: NDR, 31.X.–9.XI.; MOLNÁR, M.: NDR, 3.XI.–16.XI.; KRAMÁR, A.: NDR, 3.XI.–17.XI.; FEDELEŠOVÁ, M.: NDR, 14.XI.–14.XII.; ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 14.XI.–14.XII.; ZADUBAN, M.: NDR, 18.XI.–25.XI.; ALINČE, B.: NDR, 28.XI.–16.XII.; ŠIMO, E.: NDR, 8.XII.–22.XII.; KLIMENT , V.: NDR, 8.XII.–22.XII.; FISCHOF, J.: NDR, 14.XII.–20.XII.; BALLO, I.: Poľsko, 25.I.–27.I.; NÁBĚLEK, I: Poľsko, 31.I.–7.II.; ČEPAN, O.: Poľsko, 31.I.–7.II.; BOHÁČ, M.: Poľsko, 8.II.–12.II.; KÖHLER, E.: Poľsko, 1.III.–14.III.; TRPIŠ, M.: Poľsko, 15.III.–4.IV.; VLADÁR, J.: Poľsko, 29.III.–10.IV.; KRČ, R.: Poľsko, 6.IV.–4.VI.; BÁRTA, J.: Poľsko, 2.V.–9.V.; JÓNA, E.: Poľsko, 2.V.–17.V.; DÖMÖTÖR, Z.: Poľsko, 3.V.–16.V.; RUTTKAY, I.: Poľsko, 7.V.–13.V.; ŠUMEC, A.: Poľsko, 14.V.–25.V.; MICHALIDESOVÁ, I.: Poľsko, 14.V.–21.V.; BELÁČIK, J.: Poľsko, 14.V.–21.V.; BENČAŤ, F.: Poľsko, 23.V.–29.V.;2651
MICHALKO, J.: ZSSR, Poľsko, Maďarsko, 18.V.–22.V.; FUTÁK, J.: ZSSR, Poľsko, Maďarsko, 18.V.–22.V.; MAGIC, D.: ZSSR, Poľsko, Maďarsko, 18.V.–22.V.; BERTA, J.: ZSSR, Poľsko, Maďarsko, 18.V.–22.V.; SCHREIBER, B.: Poľsko, 20.V.–25.V.; ZELINKA, J.: Poľsko, 25.V.–7.VI.; ŠIMÚTH, J.: Poľsko, 25.V.–7.VI.; KOSTOLANSKÝ, E.: Poľsko, 24.V.–7.VI.; DANIEL, J.: Poľsko, 26.V.–2.VI.; KOVÁČ, D.: Poľsko, 26.V.–2.VI.; HORKOVIČ, G.: Poľsko, 26.V.–2.VI.; DUBINSKÝ, J.: Poľsko, 14.VI.–27.VI.; BERTA, F.: Poľsko, 30.V.–13.VI.; BÍROVÁ, H.: Poľsko, 30.V.–14.VI.; BALLO, I.: Poľsko, 17.V.–20.V.; VERESÍK, J.: Poľsko, 1.VI.–15.VI.; RACZYNSKI, R.: Poľsko, 1.VI.–19.VI.; LACIAK, D.: Poľsko, 6.VI.–19.VI.; FRANKOVIČ, B.: Poľsko, 14.VI.–28.VI.; TURČÁNY, V.: Poľsko, 16.VI.–30.VI.; PRANDA, A.: Poľsko, 4.VII.–20.VII.; MARSINA, R.: Poľsko, 4.VII.–20.VII.; SCHALEK, D.: Poľsko, 9.VII.–18.VII.; ŠČIPÁK, J.: Poľsko, 20.VII.–22.VIII.; MUCHA, V.: Poľsko, 21.VIII.–31.VIII.; TIBENSKÝ, J.: Poľsko, 22.VIII.–27.VIII.; TURČAN, P.: Poľsko, 29.VIII.–3.IX.; LACKO, R.: Poľsko, 29.VIII.–3.IX.; BALLO, I.: Poľsko, 5.IX.–7.IX.; TURČEK, F.: Poľsko, 5.IX.–17.IX.; BENČ, V.: Poľsko, 13.IX.–26.IX.; SKRÚCANÝ, R.: Poľsko, 12.IX.–15.IX.; KATRIAK, M.: Poľsko, 12.IX.–12.XI.; CHROPOVSKÝ, B.: Poľsko, 13.IX.–18.IX.; KUČERA, M.: Poľsko, 14.IX.–18.IX.; RATKOŠ, P.: Poľsko, 14.IX.–18.IX.; TOČÍK, A.: Poľsko, 14.IX.–18.IX.; LICHARDUS, S.: Poľsko, 15.IX.–19.IX.; BIATHOVÁ, K.: Poľsko, 21.IX.–4.X.; MAJTÁN, M.: Poľsko, 10.X.–24.X.; FALTIN, P.: Poľsko, 20.IX.–30.IX.; KUKUČA, J.: Poľsko, 6.X.–20.X.; BALLO, I.: Poľsko, 13.IX.–19.IX.; CHROPOVSKÝ, B.: Poľsko, ČSSR, 25.IX.–29.IX.; PAVLÍK, J.: Poľsko, ČSSR, 25.IX.–29.IX.; SROKOVÁ, O.: Poľsko, 11.X.–11.XII.; NÁBĚLEK, I.: Poľsko, 17.X.–7.XI.;2652
CHALOUPKA, P.: Poľsko, 18.X.–17.XI.; ALINČE, B.: Poľsko, 1.XI.–15.XI.; HERETÍK, Š.: Poľsko, 4.XI.–5.XI.; FREISTADT, E.: Poľsko, 4.XI.–5.XI.; KNEPPO, P.: Poľsko, 15.XI.–5.XII.; LUBY, Š.: Poľsko, 16.I.–5.XII.; POKORNÝ, M.: Poľsko, 17.XI.–27.XI.; MURÍN, M.: Poľsko, 16.XI.–22.XII.; MIŠÚT, O.: Poľsko, 18.XI.–1.XII.; KOKAVEC, J.: Poľsko, 14.XI.–27.XI.; DUBNICKÁ, E.: Poľsko, 6.XII.–20.XII.; BELÁČIK, J.: Rumunsko, 13.IV.–22.IV.; VINKLER, J.: Rumunsko, 13.IV.–22.IV.; NOSÁĽOVÁ, V.: Rumunsko, 25.IV.–9.V.; BALCO, M.: Rumunsko, 22.V.–1.VI.; SVOBODA, A.: Rumunsko, 22.V.–1.VI.; MAGIC, D.: Rumunsko, 7.VI.–11.VI.; MARCIN, M.: Rumunsko, 13.VI.–27.VI.; BÁNESZ, M.: Rumunsko, 10.VI.–28.VI.; MIŠÍK, L.: Rumunsko, 15.VI.–28.VI.; HORKOVIČ, G.: Rumunsko, 16.VI.–2.VII.; BLAŠKOVIČ, D.: Rumunsko, 15.IX.–18.IX.; VALENTA, V.: Rumunsko, 15.IX.–18.IX.; LANGER, P.: Rumunsko, 15.IX.–30.IX.; RENDOŠ, F.: Rumunsko, 25.IX.–3.X.; KOZMÁL, F.: Rumunsko, 26.IX.–4.X.; ZIKMUND, V.: Rumunsko, 20.X.–2.XI.; PLANDER, I.: Rumunsko, 25.IX.–1.X.; CIGÁNEK, L.: Rumunsko, 4.X.–11.X.; HORECKÝ, J.: Rumunsko, 17.X.–30.X.; KOZLÍK, V.: Švajčiarsko, 7.IV.–17.IV.; LANTAY, A.: Rakúsko, 27.IX.–2.X.; HANIC, F.: Švajčiarsko, 5.II.–4.VII.; KOCKOVÁ, A.: Rakúsko, 31.III.–3.IV.; FEDELEŠOVÁ, M.: Rakúsko, 20.IV.–27.V.; ZIEGELHÖFFER, A.: Rakúsko, 20.IV.–27.V.; ZELINKA, J.: Rakúsko, 20.IV.–25.IV.; SEDLIAKOVÁ,. M.: Rakúsko, 21.IV.–24.IV.; BROZMANOVÁ, J.: Rakúsko, 21.IV.–24.IV.; SLEZÁRIKOVÁ, V.: Rakúsko, 21.IV.–24.IV.; KROPILÁK, M.: Rakúsko, 29.VIII.–4.IX.; TURČAN, P.: Rakúsko, 1.VII.; MÜNZ, T.: Rakúsko, 13.IX.–18.IX.; PLŠKO, E.: NSR, Holandsko, Anglicko, Taliansko, 3.I.–19.XII.; SILVAY, R.: NSR, 20.IV.–29.IV.; KESSLER, A.: NSR, 30.V.–3.VI.; NÁBĚLEK, I.: NSR, 7.VI.–28.VI.; KRÚTEĽ, J.: NSR, 7.VI.–28.VI.; FISCHHOF, J.: NSR, 26.VI.–10.VII.; ERDELSKÁ, O.: NSR, Rakúsko, 1.IX.–22.IX.; KURTIŠ, R.: NSR, 2.X.–8.X.; FEDELEŠOVÁ, M.: NSR, 11.X.–2.XI.; ŠAŠKOVÁ, V.: NSR, 2.XII.–17.XII.;2653
KODAJ, M.: ZSSR, Poľsko, 4.I.–23.I.; BARTOŠ, E.: ZSSR, Poľsko, 4.I.–23.I.; HOFFMANN, P.: ZSSR, Poľsko, 4.I.–23.I.; HORECKÝ, J.: ZSSR, 4.I.–25.I.; PALUŠ, P.: ZSSR, 4.I.–1.II.; FERIN, J.: Maďarsko, 4.I.–9.I.; NÁBĚLEK, I.: Francúzsko, 8.I.–31.I.; ŠTOLC, V.: ZSSR, 12.I.–21.I.; KARDOŠOVÁ, A.: Kanada, 14.I.–17.V.; REBRO, K.: Taliansko, 15.I.–25.I.; KRUML, F.: ZSSR, 1.II.–11.II.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 15.II.–6.III.; CHMELOVÁ, O.: Maďarsko, 22.II.–7.III.; VANTUCH, A.: Maďarsko, 22.II.–8.III.; RUŠČÁK, M.: Anglicko, 26.II.–26.VI.; SPIRITZ, J.: Maďarsko, 1.III.–20.III.; ANTALOVÁ, A.: Maďarsko, 1.III.–10.IV.; PLEVZA, V.: ZSSR, 3.III.–30.III.; PULMANN, V.: ZSSR, 3.III.–1.IV.; SIMANČÍK, F.: Švédsko, 4.III.–5.VI.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 8.III.–20.III.; ROZSYPAL, A.: ZSSR, 11.III.–11.VI.; HARAKSIM, Ľ.: ZSSR, 23.III.–14.IV.; BIANCHI, L.: Francúzsko, 28.III.–8.V.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 29.III.–10.IV.; FREISTADT, E.: ZSSR, 30.III.–15.IV.; MAJERNÍK, O.: Taliansko, 30.III.–12.VI.; KITTLER, R.: Anglicko, 3.IV.–13.IV.; DOLEŽALOVÁ, A.: ZSSR, 5.IV.–6.VII.; GÁCSOVÁ, A.: Maďarsko, 5.IV.–17.IV.; SIRÁCKY, J.: Maďarsko, 5.IV.–18.IV.; PASTÝR, J.: ZSSR, 6.IV.–4.VII.; POLÁK, M.: ZSSR, 6.IV.–1.V.; ROŠKO, R.: ZSSR, 7.IV.–10.VII.; KOCISKÁ, A.: Bulharsko, 8.IV.–1.V.; MATULA, V.: ZSSR, 11.IV.–5.VI.; LIPTÁK, Ľ.: ZSSR, 12.IV.–18.IV.; KUSÝ, I.: ZSSR, 13.IV.–20.IV.; PETRÍK, V.: ZSSR, 13.IV.–20.IV.; MINÁRIK, J.: Maďarsko, 21.IV.–12.V.; KOHÚT, L.: Maďarsko, 21.IV.–12.V.; MÜNZ, T.: Maďarsko, 21.IV.–12.V.; PAVÚKOVÁ, V.: Maďarsko, 26.IV.–10.V.; LAMIOVÁ, M.: Maďarsko, 26.IV.–10.V.;2654
STRAUSS, V.: Francúzsko, 1.V.–3.VI.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 2.V.–8.V.; PETRÁŠ, Š.: Maďarsko, 3.V.–6.V.; SKÁLA, J.: Maďarsko, 3.V.–6.V.; FRANKOVIČ, B.: Maďarsko, 3.V.–6.V.; ŠČIPÁK, J.: Bulharsko, 2.V.–17.V.; HANZLÍK, J.: Bulharsko, 2.V.–17.V.; WEISMANN, Ľ.: Francúzsko, 4.V.–19.VI.; UHER, J.: ZSSR, 7.V.–28.V.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 9.V.–29.V.; ROSENBAUM, K.: Maďarsko, 11.V.–14.V.; PODOLÁK, J.: Bulharsko, 10.V.–1.VI.; KODAJ, M.: Bulharsko, Juhoslávia, 13.V.–6.VI.; PETROVIČ, J.: Anglicko, 17.V.–22.V.; VYKOUK, B.: ZSSR, 17.V.–15.VIII.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 17.V.–17.VI.; STRINKA, J.: Bulharsko, 15.V.–23.V.; SEDLÁK, J.: Taliansko, 23.V.–27.V.; JAMBOR, J.: Taliansko, 21.V.–28.V.; PLANDER, I.: USA, 23.V.–20.VI.; MARČÁK., P.: Taliansko, 24.V.–5.VI.; CIGÁNEK, L.: Anglicko, 21.V.–29.V.; MĚŘINSKÝ, K.: ZSSR, 24.V.–15.VI.; PECIAR, C.: ZSSR, 24.V.–8.VI.; FELIX, J.: Francúzsko, 25.V.–14.VI.; KOŠŤA, L.: Francúzsko, 26.V.–2.VI.; BAKOŠ, M.: Juhoslávia, Bulharsko, 26.V.–5.VI.; MISTRÍK, J.: ZSSR, 27.V.–8.VI.; LICHARDUS, S.: Bulharsko, 27.V.–11.VI.; MASLER, R.: Francúzsko, 30.V.–7.VI.; DOLEŽAL, I.: Francúzsko, 1.VI.–30.VI.; ZACHAROVÁ, D.: ZSSR, 3.VI.–16.VI.; ŠÚTOR, J.: Bulharsko, 8.VI.–18.VI.; KAHOUNOVÁ, E.: Maďarsko, 4.VI.–18.VI.; FRANCŮ, D.: ZSSR, 6.VI.–20.VI.; BARTOŠOVÁ, B.: ZSSR, 6.VI.–20.VI.; KANCLÍŘ, E.: Maďarsko, 8.VI.–13.VI.; DORNIČ, S.: Švédsko, 8.VI.–18.VI.; AMBRÓZ, V.: ZSSR, 9.VI.–2.VII.; ŠEVČÍK, M.: ZSSR, 10.VI.–1.VII.; KONČEK, M.: Francúzsko, 14.VI.–26.VI.; KNEPPO, Ľ.: ZSSR, 15.VI.–27.VI.; BOLF, J.: ZSSR, 15.VI.–27.VI.2655
RATKOŠ, P.: Maďarsko, 15.VI.–29.VI.; VYSOČANSKÝ, M.: ZSSR, 17.VI.–7.VIII.; ONDRIŠ, Ľ.: ZSSR, 17.VI.–7.VIII.; LEHOTAY, E.: ZSSR, 17.VI.–7.VIII.; DANČO, J.: ZSSR, 22.VI.–12.VII.; HERETÍK, Š.: Taliansko, 25.VI.–27.VI.; ŠESTÁKOVÁ, M.: Holandsko, 26.VI.–3.VII.; MIKULAJ, L.: Maďarsko, 1.VII.–3.VII.; MITRO, A.: Maďarsko, 1.VII.–3.VII.; KYSEĽ, O.: Francúzsko, 29.VI.–19.VII.; KRESÁK, Ľ.: Belgicko, 3.VII.–9.VII.; GÁLIK, J.: Anglicko, 3.VII.–10.VII.; KUTKA, M.: Maďarsko, 17.VI.–20.VI.; BIATHOVÁ, K.: Francúzsko, 8.VII.–17.VIII.; GAŽO, J.: ZSSR, 11.VII.–18.VII.; ZIKMUND, M.: ZSSR, 10.VII.–20.VII.; SEDLIAKOVÁ, M.: ZSSR, 19.VII.–26.VII.; JURKO, A.: Dánsko, 23.VII.–31.VII.; JURKO, A.: Dánsko, 31.VII.–3.VIII.; HOLDOŠ, L.: Francúzsko, 29.VII.–3.XII.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 1.VIII.–31.VIII.; DJUBEK, J.: ZSSR, 1.VIII.–30.IX.; HANIC, F.: Austrália, USA, Francúzsko: 2.VIII.–12.XII.; SÁMEL, M.: Dánsko, 1.VIII.–7.VIII.; FUTÁK, J.: Dánsko, 4.VIII.–13.VIII.; TUGBY, J. D.: Austrália, 13.VIII.–14.VIII.; PETERIN, A.: USA: 13.VIII.–20.VIII.; RADOK, J. R. M.: Austrália, 22.VIII.–23.VIII.; GREENWOOD, C. T. G.: Anglicko, 23.VIII.–26.VIII.; KRESÁK, Ľ.: USA, Kanada, 7.VIII.–27.VIII.; KRESÁKOVÁ, M.: USA, Kanada, 7.VIII.–27.VIII.; DOLEŽAL, I.: ZSSR, 5.V.–13.V.; MAZÚR, E.: USA, 11.VIII.–20.IX.; JAKUBÍK, J.: Taliansko, 21.VIII.–30.VIII.; HALAHYJA, M.: Dánsko, 23.VIII.–28.VIII.; KOHL, W.: Rakúsko, 24.VIII.–28.VIII.; JONEC, V.: Japonsko, 25.VIII.–28.IX.; TIHLÁRIK, K.: Maďarsko, 26.VIII.–1.IX.; NIKODÝM, D.: Portugalsko, 26.VIII.–2.X.; ANTAL, J.: Japonsko, 27.VIII.–28.IX.; OLERÍNY, V.: Španielsko, 30.VIII.–16.IX.; NÉMETH, Š.: Maďarsko, 31.VIII.–7.IX.; CHAPIRO, A.: Francúzsko, 4.IX.–8.IX.; STANNETT, V.: USA, 4.IX.–8.IX.; ANDRUSOV, D.: Bulharsko, 31.VIII.–17.IX.; STADTMÜLLER, G.: NSR, 7.IX.–13.IX.; CAMBEL, B.: Bulharsko, 1.IX.–16.IX.; MAHEĽ, M.: Bulharsko, 1.IX.–16.IX.; MITRO, A.: Maďarsko, 1.IX.–4.IX.; BUZÁSSYOVÁ, K.: ZSSR, 1.IX.–25.XI.; ŠTOHL, J.: ZSSR, 3.IX.–1.X.; ČÍČEL, B.: Škótsko, 4.IX.–10.IX.;2656
BODNÁR, J.: Španielsko, 7.IX.–12.IX.; JANKUHN, H.: NSR, 7.IX.–13.IX.; SPERLING, W.: NSR, 9.VIII.–15.IX.; VÁROSSOVÁ, E.: Španielsko, 7.IX.–12.IX.; MALINOVSKÝ, M.: Maďarsko, 6.IX.–10.IX.; FILOVÁ, B.: Maďarsko, 6.IX.–10.IX.; HORVÁTHOVÁ, E.: Maďarsko, 6.IX.–21.IX.; NÁBĚLEK, I.: Belgicko, 6.IX.–12.IX.; MÄSIAR, E.: ZSSR, 6.IX.–20.IX.; HORSKÝ, T.: ZSSR, 6.IX.–20.IX.; KOECHLIN, R., COURTOIS, B.: Francúzsko, 20.IX.–23.IX.; ČINČURA, J.: ZSSR, 7.IX.–28.IX.; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 8.IX.–5.X.; HUŤKA, V.: ZSSR, 7.IX.–22.X.; ŠIŠKA, K.: USA, 8.IX.–25.X.; SENEŠ, J.: Francúzsko, 9.IX.–6.X.; KRÁLIK, F.: Taliansko, 11.IX.–23.IX.; SATTLER, R.: Rakúsko, 22.IX.–24.IX.; GONDA, J.: Grécko, 10.IX.–21.IX.; DAUBNER, I.: Dánsko, 13.IX.–25.IX.; MJARTAN, J.: Maďarsko, 13.IX.–25.IX.; HOLEC, V.: Maďarsko, 13.IX.–26.IX.; HAGER, H.: NSR, 14.IX.–27.IX.; CAPENKO, M. P.: ZSSR, 20.IX.–28.IX.; BEDERKA, Š.: ZSSR, 15.IX.–7.XII.; KELLEROVÁ, E.: Francúzsko, 23.IX.–30.IX.; Prípravný výbor výstavy Veľká Morava: 30.IX.–2.X.; AURENHAMMER, H.: Rakúsko, 18.IX.–2.X.; HAPÁK, P.: ZSSR, 20.IX.–27.IX.; KÓŇA, E.: ZSSR, 19.IX.–9.X.; STORK, J.: Turecko, 20.IX.–25.IX.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 23.IX.–25.IX.; REBRO, K.: Maďarsko, 23.IX.–25.IX.; MESÁROŠ, J.: Maďarsko, 23.IX.–25.IX.; BAČOVÁ, M.: Maďarsko, 20.IX.–3.X.; LEVINY, S. J.: ZSSR, 4.X.–8.X.; MAGIC, D.: ZSSR, 20.IX.–10.X.; LODDER, J.: Holandsko, 4.X.–10.X.; HELLMAN, M.: NSR, 10.X.–11.X.; MAHEĽ, M.: ZSSR, 22.IX.–9.X.; RUŽIČKA, J.: Bulharsko, 25.IX.–3.X.; FERIN, J.: Anglicko, 24.IX.–9.X.; DOLEŽALOVÁ, A.: NSR, Anglicko, 1.X.–28.X.; TOMKO, J.: Francúzsko, 26.IX.–16.X.; THURZO, V.: Izrael, 13.IX.–18.IX.; BALAŠ: USA, 28.IX.–30.X.; KOTULIČ, I.: Maďarsko, 4.X.–23.X.; BORSIG, E.: ZSSR, 6.X.–27.X.; ČÍČEL, B.: Švédsko, 8.X.–23.X.; MÉSZAROŠ, I.: Maďarsko, 11.X.–14.X.; PALOMBA, G., di BENEDETTO: Taliansko, 7.X.–14.X.; NICOLON: Francúzsko, 7.X.–14.X.; ZAGIBA: ČSSR, 12.X.–14.X.; PUČKIN, B. I.: ZSSR, 17.IX.–17.X.; IVANOV, J.: Bulharsko, 15.IV.–18.X.; GROSS, P.: USA, 11.X.–18.X.; KAUFMANN, B.: NSR, 15.X.–20.X.; RUHLMANN, R.: Francúzsko, 17.X.–20.X.; NICOLON: Francúzsko, 17.X.–20.X.; HEGEDŰS, A.: Maďarsko, 21.X.–22.X.; SEIBERT, P.: USA, 17.X.–22.X.; NABER, F. B., ZŰRCHNER, Ch., WORMER, G.: NSR, 20.X.–23.X.; BOKES, F.: Maďarsko, 11.X.–25.X.; GMELIN, R.: NSR, 4.X.–28.X.; FRIČ, F.: ZSSR, 12.X.–10.XI.;2657
ŠIŠKA, S.: ZSSR, 12.X.–1.XI.; BOSÁK, J.: Maďarsko, 13.X.–26.X.; ROSA, A.: Maďarsko, 13.X.–26.X.; HÁJEK, J.: ZSSR, 13.X.–10.XI.; GALAN, A.: ZSSR, 13.X.–3.XI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 14.X.–28.X.; SOLIGNAT: Francúzsko, 20.X.–30.X.; POLLÁK, R.: ZSSR. 21.X.–10.XI.; KOLENA, J.: ZSSR, 16.X.–2.XI.; LATH, D.: ZSSR, 19.X.–9.XI.; HOLEC, V.: ZSSR, 19.X.–18.XI.; RUŠČÁKOVÁ, D.: ZSSR, 19.X.–1.XI.; STEIN: NSR, 11.X.–1.XI.; OKÁLI, D.: ZSSR, 19.X.–11.XI.; KAPUSTA, J.: Bulharsko, 19.X.–3.XI.; NŐBAUER, W.: Rakúsko, 2.XI.–3.XI.; ELSCHEKOVÁ, A.: ZSSR, 20.X.–4.XI.; POLAKOVIČ, A.: ZSSR, 21.X.–31.X.; BLAŽEK, M.: Dánsko, 22.X.–13.XI.; KOVÁČ, D.: Maďarsko, 25.X.–27.X.; ŠIMÚTH, J.: Francúzsko, 26.X.–6.XI.; KAISER, G.: Rakúsko, 5.XI.–7.XI.; REBRO, K.: Maďarsko, 25.X.–14.XI.; ŠIŠKA, P.: Maďarsko, 26.X.–29.X.; ČAPLOVIČ, J.: Maďarsko, 28.X.–18.XI.; KOHLER, I.: Rakúsko, 9.XI.–18.XI.; ECKSTEIN, J.: ZSSR, 1.XI.–17.XI.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 2.XI.–23.XI.; PÁZMÁN, A.: ZSSR, 2.XI.–8.XI.; KUPKA, J.: ZSSR, 2.XI.–15.XI.; AZUD, J.: ZSSR, 3.XI.–16.XI.; HUTTA, V.: ZSSR, 3.XI.–16.XI.; KOLEK, J.: Švédsko, 8.XI.–20.XI.; RATKOŠ, P.: Maďarsko, 8.XI.–11.XI.; HABOVŠTIAK, A.: ZSSR, 11.XI.–21.XI.; NURSE, R. W.: Anglicko, 15.XI.–21.XI.; ERMANS, A. M.: Belgicko, 18.XI.–22.XI.; POLÁK, M.: ZSSR, 7.XI.–6.XII.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 7.XI.–6.XII.; RUTTKAY, I.: ZSSR, 10.XI.–5.XII.; TURČAN, P.: NSR, Holandsko, 9.XI.–18.XI.; BISHOP, R. E. D.: Anglicko, 19.XI.–26.XI.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 14.XI.–28.XI.; BOKESOVÁ, M.: Maďarsko, 15.XI.–29.XI.; GALANOVÁ, T.: ZSSR, 25.XI.–15.XII.; ČERNUŠKO, V.: ZSSR, 28.XI.–6.XII.; KOŠŤA, L.: Francúzsko, 26.XI.–30.XI.; BÍROVÁ, H.: ZSSR, 30.XI.–21.XII.; MÉSAROŠ, J.: Maďarsko, 2.XII.–23.XII.; TREMKO, J.: Francúzsko, 1.XII.–20.XII.; BREZA, M.: ZSSR, 1.XII.–21.XII.; PANOVOVÁ, E.: ZSSR, 3.XII.–22.XII.; CHIRA, E.: Švédsko, 1.XII.–14.XII.; VASILESCU, C. A.: Rumunsko, 10.XII.–14.XII.; LUBY, Š.: Maďarsko, 6.XII.–10.XII.; GERŠUNI, G. V.: ZSSR, 6.XII.–10.XII.; MITRO, A.: Maďarsko, 6.XII.–20.XII.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 16.XII.–23.XII.; BROUČEK, I.: Maďarsko, 6.XII.–18.XII.; BARTOŠ, E.: Maďarsko, 5.XII.–11.XII.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 13.XII.–23.XII.; FRANK, A.: Maďarsko, 14.XII.–20.XII.; KOUŘILOVÁ, M.: Maďarsko, 16.XII.–2.XII.; VLČKOVÁ, A.: ZSSR, 17.XII.–23.XII.; FOLTÍN, I.: ZSSR, 30.X.1962–1.IX.1965; FRIŠ, F.: Francúzsko, 3.XI.–11.XI.; MANCA, J.: ZSSR, 20.XII.1962–16.XII.1965; ZALČÍK, T., NASLEDOV, G. A.: Francúzsko, 4.VII.–16.VII.2658–2659
5238CII/43e19662660–2675
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
HOLEC, V.: Kuba, 28.I.–25.II.; VEREŠÍK, J.: Egypt, 7.I.–3.III.; MAZÚR, E.: Egypt, 7.I.–3.III.; HANZLÍK, J.: Egypt, 16.II.–8.III.; MACKO, J.: Kuba, 13.IX.1965–24.III.1966; ŠEFČOVIČ, P.: Ghana, 25.II.1965–25.IV.1966; JASIČ, J.: Kuba, 15.XI.1965–27.IV.1966; ŠPALDON, E.: Juhoslávia, 12.VI.–19.VI.; TORAN, E.: Kuba, 13.VI.–15.VII.; ELSCHEK, O.: Ghana, 24.VII.–10.VIII.; BUŠA, V.: Kuba, 23.I.–23.IX.; VALLO, V.: Kuba, 21.II.–24.X.; OLERÍNY, V.: Čile, Francúzsko, 29.IX.–2.XI.; ANDRUSOV, D.: Maroko, 15.X.–2.XI.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Maroko, 15.X.–2.XI.; RUTTKAY, I.: India, 29.X.–6.XI.; LIČKO, V.: USA, 31.III.1963–15.IV.1966; ČERNÝ, J.: ZSSR, 26.XII.1965–31.I.1966; TIŇO, J.: ZSSR, 26.XII.1965–26.III.1966; KNOPP, J.: ZSSR, 26.XII.1965–21.I.1966; VARÁDY, J.: ZSSR, 25.XII.1965– 25.III.1966; KOVÁČIK, V.: ZSSR, 28.XII.1965–26.I.1966; KRUPA, V.: USA, Nový Zéland, 4.XII.1965–23.III.1966; BAUCH, V.: Taliansko, 1.XII.1965–31.V.1966; VOJTKO, J.: Taliansko, 1.XII.1965–31.V.1966; MATULA, V.: ZSSR, 1.XII.1965–7.I.1966; SENEŠ, J.: Juhoslávia, 5.I.–7.I.; MYANT, N. B.: Anglicko, 15.I.–16.I.; ANTAL, J.: USA, 13.XI.1965–17.I.1966; GEROVÁ, M.: USA, 8.XI.1965–11.I.1966; GERO, J.: USA, 8.XI.1965–11.I.1966; LAMPERT, M.: Taliansko, 28.X.1965–9.IV.1966; VOTICKÝ, Z.: USA, 14.X.1965–13.X.1966;2660
SCHWEIGHOFER, A.: Kanada, 13.X.1965–14.XI.1966; MACHO, L.: Kanada, 13.VII.1965–12.VII.1966; ŠTOLC, V.: USA, 31.V.1965–1.VII.1966; ŠEVČÍK, J.: USA, 3.V.1965–26.V.1966; KARÁCSONYI, Š.: Švédsko, 1.II.1965–1.II.1966; ŠIPOŠ, P.: Kanada, 15.I.1965–15.I.1966; BAUER, Š.: NSR, 15.II.1965–31.I.1966; ŠUJANSKÝ, E.: NDR, 1.IX.1965–30.IV.1966; ANDRUSOV, D.: Rakúsko 31.III.1966; PAVÚK, J.: NSR, 16.II.–10.III.; LICHARDUS, J.: NSR, 8.VI.–12.VI.; HAJDA, J.: ZSSR, 11.I.–24.I.; ČINČURA, J.: Holandsko, 12.I.–4.V.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 13.I.–25.I.; REBRO, K.: Taliansko, 15.I.–27.I.; ROZSYPAL, A.: Dánsko, 24.I.–1.II.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 9.II.–3.III.; DAVIN: Belgicko, 6.III.–9.III.; VORONKOV, L. N.: ZSSR, 8.III.–9.III.; VYSOČANSKÝ, M.: ZSSR, 15.II.–3.IV.; HEARLE, J. W. S.: Anglicko, 31.III.–5.IV.; SPERLING, W.: NSR, 4.IV.–14.IV.; PAPP, L.: Maďarsko, 12.IV.–16.IV.; SEIICHIRO, M.: Japonsko, 8.IV.–17.IV.; QUIRK, R.: Anglicko, 11.IV.–18.IV.; DUDA, M.: ZSSR, 23.II.–2.VII.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 4.XII.–11.XII.; DOLEŽAL, I.: Vietnam, Čína, ZSSR, 12.III.–10.VI.; GÁLIK, J.: Taliansko, 14.III.–25.III.; VÁROSS, M.: Taliansko, 14.III.–21.III.; CYBAKOV: ZSSR, 21.III.–23.III.; REID, R. L.: Anglicko, 28.III.; HOLOTÍK, Ľ.: Taliansko, 14.III.–19.III.; HOLOTÍK, Ľ.: USA, 2.IV.–6.V.; DUB, O.: ZSSR, 19.III.–29.III.; FUNDÁREK, R.: Maďarsko, 6.IV.–27.IV.; ČILINSKÁ, Z.: ZSSR, 11.IV.–10.VI.; FILOVÁ, B.: Anglicko, 12.IV.–19.IV.; HIRSCH: USA, 19.IV.; LÁNIK, J.: ZSSR, 11.IV.–8.V.; MARČÁK, P.: Maďarsko, 13.IV.–20.IV.; KOWALSKÁ, A.: Poľsko, 17.IV.–23.IV.; ŠVANTNEROVÁ, J.: ZSSR, 15.IV.–28.IV.; SCHILDER, J.: ZSSR, 15.IV.–29.IV.; KLIMENT, V.: ZSSR, 15.IV.–30.IV.; KOZMÁL, F.: Bulharsko, 12.IV.–18.IV.; IVANOVÁ, T.: ZSSR, 12.IV.–27.IV.;2661
TURČAN, P.: Taliansko, 12.IV.–23.IV.; LANTAY, A.: Taliansko, 12.IV.–23.IV.; DZUBÁK, M.: Francúzsko, 18.IV.–23.IV.; NAVARA, J.: ZSSR, 14.IV.–13.V.; GONDOR, F.: ZSSR, 18.IV.–4.V.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 18.IV.–4.V.; FEDOROŇKO, M.: Maďarsko, 20.IV.–23.IV.; KOLNÍKOVÁ, E.: Maďarsko, 18.IV.–23.IV.; SEUBERLICH, W.: NSR, 2.IV.–25.IV.; GOLIAN, K.: Maďarsko, 13.IV.–27.IV.; FLAKER, A.: Juhoslávia, 27.IV.–30.IV.; SMIRNOV, L. S.: ZSSR, apríl 1966; STORK, J.: ZSSR, 25.IV.–30.IV.; DOLEŽAL, S.: ZSSR, 25.IV.–6.V.; KRAFT, K.: 29.IV.–7.V.; GENGNAGEL, H.: NDR, 3.V.–7.V.; MÜNZ, T.: Maďarsko, 25.IV.–30.IV.; KOKAVEC, J.: ZSSR, 26.IV.–8.V.; REYNOSO, H. G.: Argentína, 4.V.–11.V.; BÚ, P.: ZSSR, 27.IV.–18.V.; THIRRING W.: Rakúsko, 18.V.–19.V.; ENGBERG, O.: Dánsko, 17.V.–20.V.; LUCHT, I.: Dánsko, 19.V.–20.V.; DUB, O.: Maďarsko, 27.IV.–30.IV.; ROŠKO, R.: ZSSR, máj 1966; REČKOVÁ, E.: Maďarsko, 2.V.–3.VI.; MALINOVSKÝ, M.: Nórsko, 4.V.–23.V.; HORÁK, G.: ZSSR, 6.V.–22.V.; TALLON, D.: Francúzsko, 20.V.–22.V.; VALACHOVIČ, A.: ZSSR, 9.V.–17.V.; BENČ, V.: ZSSR, 10.V.–25.V.; STORK, J.: Taliansko, 14.V.–24.V.; ČEPAN, O.: ZSSR, 15.V.–28.V.; KOCKOVÁ, A.: Holandsko, 14.V.–22.V.; BALLO, I.: ZSSR, 15.V.–29.V.; SKORUPKA: Poľsko, 22.V.–29.V.; SZÖCZ, F.: Maďarsko, 14.V.–20.V.; RUŽIČKA, M.: Francúzsko, 16.V.–7.VI.; OLAHOVÁ, M.: Holandsko, 17.V.–2.VI.; ŠVAJDLEROVÁ, F.: ZSSR, 18.V.–30.V.; BAJCAR, R.: Taliansko, 19.V.–2.VI.; FURDA, I.: Nórsko, 23.V.–12.VI.; VAŠÁTKO, J.: Dánsko, 21.V.–28.V.; MIKOLAJ, L.: Taliansko, 22.V.–30.V.; VADKERTY, K.: Maďarsko, 22.V.–29.V.; SIRÁCKY, A.: USA, 4.IX.–11.IX.; PAŠIAK, J.: USA, 4.IX.–11.IX.; BOSÁK, J.: Maďarsko, 4.IX.–10.IX.; ROSA, A.: Maďarsko, 4.IX.–10.IX.; FRANKOVIČ, B.: Maďarsko, 4.IX.–7.IX.; VYKOUK, B.: Maďarsko, 4.IX.–7.IX.; LICHARDUS, S.: Kanada, 4.IX.–24.IX.; TURČAN, P.: Belgicko, Francúzsko, 8.IX.–16.IX.; BOLDIŠ, J.: Holandsko, 10.IX.–24.IX.; ANTALOVÁ, A.: ZSSR, 10.IX.–9.XII.; VARÁDY, J.: ZSSR, 11.IX.–18.IX.; TOMÁŠ, J.: ZSSR, 10.IX.–16.XI.;2662
STORK, J.: Mexiko, Kanada, USA, Francúzsko, 12.IX.–21.IX.; MUDRA, J.: Mexiko, Kanada, USA, Francúzsko, 12.IX.–21.IX.; STORK, J.: Mexiko, 11.IX.–1.X.; LACIOK, M.: Maďarsko, 12.IX.–18.IX.; CESNAKOVÁ, M.: Taliansko, 12.IX.–13.X.; DOLEŽEL, S.: Švédsko, 13.IX.–7.X.; PACL, J.: Maďarsko, 13.IX.–14.IX.; LUBY, Š.: Maďarsko, 16.IX.–17.IX.; MUNGYER, Š.: Maďarsko, 22.IX.–2.X.; HORÁK, J.: ZSSR, 15.IX.–15.XI.; DUŠEK, M.: Bulharsko, 10.IX.–6.X.; BIALEKOVÁ, D.: Bulharsko, 16.IX.–28.IX.; NIKODÝM, D.: ZSSR, 19.IX.–4.X.; FERENCZY, E.: Dánsko, 17.IX.–21.XII.; ČOPJAN, J.: Dánsko, 17.IX.–21.XII.; CHUDÁ, A.: Dánsko, 17.IX.–15.X.; HOLOTÍK, Ľ.: Anglicko, 20.IX.–1.X.; FROLLO, I.: ZSSR, 20.IX.–13.XII.; JASIČ, J.: Francúzsko, 22.IX.–3.X.; TORAN, E.: Anglicko, 24.IX.–22.X.; VANTUCH, A.: Maďarsko, 25.IX.–10.X.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 25.IX.–1.X.; HUBA, A.: Francúzsko, 26.IX.–18.X.; ZALČÍK, J.: ZSSR, 27.IX.–4.X.; ANTOŠ, K.: Bulharsko, 28.IX.–2.X.; PODOBA, J.: Maďarsko, 28.IX.–11.X.; HAVASSY, I.: Fínsko, 30.IX.–7.X.; MATIAŠOVSKÝ, K.: Japonsko, India, 3.IX.–19.IX.; FRIŠ, E.: Francúzsko, 5.X.–1.XI.; KOCKOVÁ, A.: ZSSR, 24.VII.–5.VIII.; MÜNZ, T.: Francúzsko, 24.VII.–31.VII.; DANIEL, J.: ZSSR, 4.VIII.–12.VIII.; KODAJ, M.: ZSSR, 23.VIII.–10.IX.; KOVÁČ, D.: ZSSR, 4.VIII.–11.VIII.; ŠÍPOŠ, I.: ZSSR, 4.VIII.–17.VIII.; KOŠŤA, L.: Švédsko, Švajčiarsko, 5.VIII.–20.VIII.; LUBY, Š.: Švédsko, 5.VIII.–15.VIII.; HAJDUK, A.: Švédsko, 4.VIII.–27.VIII.; GRUSKA, J.: ZSSR, 8.VIII.–31.VIII.; DOLEŽALOVÁ, A.: Dánsko, 8.VIII.–14.VIII.; GÁLIK, J.: Dánsko, 8.VIII.–14.VIII.; KESSLER, A.: Taliansko, 13.X.–4.XI.; NÁBĚLEK, I.: ZSSR, 12.VIII.–25.VIII.; SCHWARZ, Š.: ZSSR, 16.VIII.–26.VIII.;2663
NIŽŇANSKÝ, F.: ZSSR, 13.VIII.–23.VIII.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 17.VIII.–30.VIII.; DROPPA, A.: Taliansko, 3.VIII.–14.VIII.; STEINHÜBEL, G.: ZSSR, 23.VIII.–8.IX.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 26.VIII.–17.IX.; KLÁTIK, Z.: Bulharsko, 26.VIII.–1.IX.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 19.VIII.–1.IX.; RATKOŠ, P.: Bulharsko, 26.VIII.–4.IX.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 26.VIII.–3.IX.; HOLOTÍK, Ľ.: Bulharsko, 26.VIII.–3.IX.; ROSWIT, H.: Portugalsko, 28.VIII.–8.X.; ČERNUŠKO, V.: ZSSR, 30.VIII.–6.IX.; BENČAŤ, F.: Maďarsko, 29.VIII.–2.IX.; FILKUS, R.: Francúzsko, september 1966; KVITKOVIČ, J.: Maďarsko, 1.IX.–21.IX.; SVORAD, D.: Španielsko, 1.IX.–9.IX.; GREGOR, M.: Izrael, 19.VI.–30.VI.; MAHEĽ, M.: Francúzsko, 19.VI.–3.VII.; MITRO, A.: ZSSR, 20.VI.–10.VII.; BENČAŤ, F.: Bulharsko, 5.X.–15.X.; POLÁK, P.: Maďarsko, 22.VI.–6.VII.; BAUER, Š.: Švédsko, 24.VI.–5.VII.; KOMPIŠ, I.: Švédsko, 24.VI.–5.VII.; MASLER, L.: Švédsko, 24.VI.–5.VII.; KOHN, R.: Švédsko, 24.VI.–5.VII.; PRASLIČKA, M.: Taliansko, 26.VI.–2.VII.; PODHÁJECKÁ, M.: ZSSR, 25.VI.–12.VII.; AMBROS, C.: Švédsko, 27.VI.–13.VII.; TREMKO, J.: Maďarsko, 27.VI.–24.VII.; LICHARDUS, S.: ZSSR, 27.VI.–10.VII.; KOLÁRIK, M.: ZSSR, 27.VI.–17.VII.; KOPČAN, V.: Francúzsko, 1.VII.–30.VII.; VÁROSS, M.: Taliansko, 4.VII.–19.VII.; VÁROSSOVÁ, E.: Taliansko, 4.VII.–19.VII.; MARSINA, R.: Maďarsko, 4.VII.–23.VII.;2664
JUCK, Ľ.: Maďarsko, 4.VII.–23.VII.; SOPKO, J.: Maďarsko, 4.VII.–31.VII.; HANIC, F.: ZSSR, 7.VII.–22.VII.; GOSIOROVSKÝ, M.: Maďarsko, 14.VII.–23.VII.; ČAKAJDOVÁ, I.: ZSSR, 10.VII.–21.VII.; ZELINKA, J.: ZSSR. 12.VII.–1.VIII.; ECKSTEIN, J.: ZSSR, 13.VII.–22.VII.; PODOLÁK, J.: Bulharsko, 15.VII.–14.VIII.; JÁGERSKÝ, A.: Taliansko, 15.VII.–7.VIII.; ŠTOFANIK, F.: ZSSR, 18.VII.–18.VIII.; ŠIMEK, P.: ZSSR, 18.VII.–18.VIII.; NEMEC, P.: ZSSR, 21.VII.–31.VII.; BALAN, J.: ZSSR, 21.VII.–31.VII.; BIANCHI, L.: Švédsko, 22.VII.–25.VIII.; BROZMANOVÁ, J.: ZSSR, 22.VII.–31.VII.; DAUBNER, I.: ZSSR, 22.VII.–2.VIII.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 25.V.–28.V.; BOKES, F.: Maďarsko, 25.V.–28.V.; FRIŠ, E.: Taliansko, 24.V.–1.VI.; ELLERT, G. V., AKSENOV, S. I.: ZSSR, 6.VI.–7.VI.; KELLEROVÁ, E.: ZSSR, 25.V.–11.VI.; UHER, J.: Bulharsko, 25.V.–30.V.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 27.V.–8.VI.; MAŇÁK, V.: Francúzsko, 31.V.–8.VI.; VEREŠÍK, J.: Francúzsko, 31.V.–24.VI.; STRÍŽENEC, M.: Francúzsko, 1.VI.–14.VI.; DANČO, J.: Bulharsko, 1.VI.–15.VI.; PAULECH, C.: Bulharsko, 1.VI.–21.VI.; CHALOUPKA, P.: Bulharsko, 1.VI.–15.VI.; FRANKOVIČ, B.: Francúzsko, 2.VI.–22.VI.; KNAPP, V.: ZSSR, 1.VI.–6.VI.; KOŠŤA, L.: ZSSR, 1.VI.–6.VI.; KUBÁČEK, Ľ.: Belgicko, 3.VI.–13.VI.; CIGÁNEK, L.: Francúzsko, Taliansko, 6.VI.–4.VII.; REBRO, K.: Taliansko, 21.V.–7.VI.; OKÁLI, D.: Maďarsko, 6.VI.–8.VI.; HAMADA, M.: Maďarsko, 6.VI.–8.VI.; PETRÍK, V.: Maďarsko, 6.VI.–8.VI.; HOLOTÍK, Ľ.: ZSSR, 6.VI.–15.VI.; TOČÍK, A.: ZSSR, 6.VI.–15.VI.; TURČAN, P.: ZSSR, 6.VI.–15.VI.; MIAMLIN, G.: ZSSR, 23.V.–18.VI.; KRASZEWSKI, A.: Poľsko, 13.VI.–19.VI.; ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Maďarsko, 6.VI.–19.VI.; JASIČOVÁ, M.: Maďarsko, 6.VI.–19.VI.; PŠENÁKOVÁ, T.: Maďarsko, 1.VI.–2.VII.; HENČEK, M.: Maďarsko, 6.VI.–15.VI.;2665
POPOVIČ, A.: Maďarsko, 6.VI.–19.VI.; HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Maďarsko, 7.VI.–21.VI.; MASÁROVÁ, Z.: Bulharsko, 9.VI.–23.VI.; SUSZKO: Poľsko, 14.VI.–23.VI.; SKRÚCANÝ, R.: Francúzsko, 11.VI.–21.VI.; HÁJEK, J.: Francúzsko, 11.VI.–21.VI.; HABOVŠTIAK, A.:Francúzsko, 8.VII.–17.VIII.; OCHABOVÁ, P.: Dánsko, 11.VI.–20.VI.; SÁMAL, M.: Francúzsko, 12.VI.–19.VI.; ŠVARC, R.: ZSSR, 14.VI.–5.VII.; KOLEK, J.: Francúzsko, 16.VI.–22.VI.; BARTOŠ, J.: Maďarsko, 15.VI.–25.VI.; VYKOUK, B.: Maďarsko, 15.VI.–25.VI.; RICHTER, L.: NDR, 12.VI.–26.VI.; IZBICKY, H.: Rakúsko, 27.VI.–29.VI.; PETRÁŠ, Š.: Anglicko, 17.VI.–30.VI.; SKÁKALA, J.: Anglicko, 17.VI.–30.VI.; BRUNOVSKY, P.: Anglicko, 17.VI.–30.VI.; KRASNER, M.: Francúzsko, 29.VI.–30.VI.; SZIKLAY: Maďarsko, jún 1966; BARTOŇ, J.: NDR, 28.II.–11.III.; PLICKOVÁ, E.: NDR, 1.III.–4.III.; KELLEROVÁ, E.: NDR, 8.III.–10.III.; KUBIČÁR, Ľ.: NDR, 16.III.–6.IV.; SZABÓ, V.: NDR, 24.III.–1.IV.; LIPTÁK, Ľ.: NDR, 28.III.–31.III.; PAULECHOVÁ, K.: NDR, 4.IV.–6.V.; KAROVIČ, K.: NDR, 13.IV.–23.IV.; HALANDA, Š.: NDR, 11.IV.–29.VI.; LUKÁČ, J.: NDR, 14.IV.–22.IV.; GALAN, A.: NDR, 19.IV.–23.IV.; MORVIC, M.: NDR, 31.III.–21.IV.; VASSOVÁ, A.: NDR, 2.V.–16.V.; ECKSTEIN, J.: NDR, 2.V.–8.V.; BELLUŠ, D.: NDR, 26.IV.–22.VII.; PECIAR, Š.: NDR, 9.V.–22.V.; PLŠKO, E.: NDR, 13.V.–18.V.; DUŠEK, M.: NDR, 28.XI.–20.XII.; KONČEK, M.: NDR, 20.V.–29.V.; FISCHHOF, J.: NDR, 23.V.–29.V.; ROSA, K.: NDR, 21.V.–29.IX.; HABOVŠTIAK, A.: NDR, 15.V.–21.V.; CHALOUPKA, P.: NDR, 22.V.–28.V.; BLANÁR, V.: NDR, 22.V.–26.V.; ŠAŠKOVÁ, V.: NDR, 30.V.–5.VI.; HUBA, A.: NDR, 5.VI.–10.VI.; VANTUCH, A.: NDR, 3.VI.–17.VI.; HRÚZ, B.: NDR, 6.VI.–16.VI.;2666
ŠŤASTNÝ, V.: NDR, 5.VI.–21.VI.; VYVÍJALOVÁ, M.: NDR, 6.VI.–20.VI.; RUŽIČKA, J.: NDR, 13.V.–18.V.; MÉSZÁROŠ, I.: NDR, 6.VI.–11.VI.; KOSTOLANSKÝ, E.: NDR, 15.VI.–25.VI.; CAMBEL, B.: NDR, 28.VI.–2.VII.; KOUŘILOVÁ, M.: NDR, 27.VI.–2.VII.; GROSS, U.: NSR, 26.V.–2.VII.; BENČAŤ, F.: Bulharsko, 20.VI.–3.VII.; FRANCŮ, D.: NDR, 26.VI.–4.VII.; PERŠIČ, M., KROFLIČ, M.: Juhoslávia, 3.VII.–7.VII.; SMIRNOVOVÁ, G. N.: ZSSR, 24.VI.–8.VII.; DOKLER, J.: Juhoslávia, 27.VI.–8.VII.; JEANLOZR, W. J.: USA, 5.VII.–10.VII.; TURBOVIČ, J. T.: ZSSR, 21.VII.–23.VII.; SUZUKI, M.: Japonsko, 24.IV.–24.VII.; SVEDA, G.: Austrália, 27.VII.–30.VII.; PALKOVITS, M.: Maďarsko, 1.VIII.; SCHUBERT, E., KRAUSE, H. J.: NDR, 27.VII.–6.VIII.; MŐLLER, F.: NDR, 1.VIII.–7.VIII.; TOMKO, J.: NDR, 20.VII.–10.VIII.; KOCH, K. M.: Rakúsko, 9.VIII.–11.VIII.; DABROWSKI, K.: Poľsko, 12.VIII.–20.VIII.; SCHROLL: Rakúsko, 15.VIII.–21.VIII.; WADSLEY, D.: Austrália, 21.VIII.–24.VIII.; HAJDUK, A.: Švédsko, 4.VIII.–24.VIII.; Le BERRE, J.: Francúzsko, 26.VIII.–30.VIII.; BOTHNER–By, A. A.: USA, 1.IX.; LUKA, L.: Maďarsko, 18.VIII.–3.IX.; NICKEL, S.: NDR, 29.VIII.–1.IX.; VIRSÍK, J.: NDR, 12.IX.–19.IX.; TÓTHOVÁ, V.: NDR, 31.VIII.–29.IX.; VOJTKO, D.: NDR, 20.IX.–24.IX.; TOMAŠKO, I.: NDR, 31.X.–7.XI.; KOVALOVSKÝ, D.: NDR, 31.X.–7.XI.; SMOLEC, F.: NDR, 24.IX.–2.X.; JANÁČ, K.: NDR, 24.IX.–27.IX.; MIKO, F.: NDR, 25.IX.–6.X.; HANZLÍK, J.: NDR, 27.IX.–12.X.; TERRAYOVÁ, M.: NDR, 18.IX.–2.X.; BUČKO, J.: NDR, 27.IX.–5.X.; HOLEC, V.: NDR, 22.IX.–5.X.; BOŠJAK, Š.: NDR, 26.IX.–22.XII.; VYSOČANSKÝ, M.: NDR, 23.IX.–28.IX.; STANKOVIČOVÁ, P.: NDR, 8.X.–20.X.; NÉMETH, Š.: NDR, 2.X.–9.X.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: NDR, 6.X.–11.X.; HALAGA, O.: NDR, 7.X.–17.X.; MUNGYEROVÁ, G.: NDR, 13.X.–19.X.; TOČÍK, A.: NDR, Poľsko, 16.X.–21.X.; HRDLOVIČ, P.: NDR, 17.X.–29.X.; JANČOVÁ, K.: NDR, 7.XI.–20.XI.; PAVÚKOVÁ, V.: NDR, 9.X.–22.X.; PAVÚK, J.: NDR, 9.X.–22.X.; KESSLER, A.: NDR, 17.X.–21.X.; VLASÁK, G.: NDR, 17.X.–22.X.; POPELIŠ, I.: NDR, 31.X.–15.XI.; KRUŽLIAK, J.: NDR, 21.X.–9.XI.; ZIKMUND, V.: NDR, 13.XI.–22.XI.; KELLEROVÁ, E.: NDR, 13.XI.–22.XI.; BIELČIK, J.: NDR, 17.XI.–5.XII.; ECKSTEIN, J.: NDR, 20.XI.–12.XII.;2667
HANDLOVIČ, M.: NDR, 23.XI.–27.XI.; HUTTA, V.: NDR, 24.XI.–27.XI.; REICHRTOVÁ, E.: Západný Berlín, 26.XI.–18.XII.; LUKÁČ, J.: NDR, 1.XII.–10.XII.; DRDOŠ, J.: NDR, 27.XI.–9.XII.; FEDELEŠOVÁ, M.: NDR, 25.XI.–21.XII.; ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 25.XI.–21.XII.; HANIC, F.: NDR, 5.XII.–10.XII.; KOŇAKOVSKÝ, R.: NDR, 1.XII.–15.XII.; VÁROSS, M.: NDR, 5.XII.–10.XII.; ROSENBAUM, K.: NDR, 6.XII.–8.XII.; ĎURIŠIN, D.: NDR, 5.XII.–12.XII.; BUŠA, V.: NDR, 13.XI.–28.XI.; DUŠEK, M.: NDR, 11.XII.1965–15.I.1966; POKORNÝ, D.: NDR, 29.VI.–2.VII.; BENETIN, J.: Holandsko, 19.VI.–28.VI.; MAŇÁK, V.: Maďarsko, 5.XII.–8.XII.; LOMBARDINI, Z.: Maďarsko, 5.XII.–8.XII.; DÖMÖTÖR, Z.: Poľsko, 1.III.–31.V.; RUTTKAY, I.: Poľsko, 17.III.–6.IV.; FIALOVÁ, N.: Poľsko, 21.III.–7.IV.; NÁBĚLEK, I.: Poľsko, 20.III.–31.III.; MACEJOVÁ, E.: Poľsko, 4.IV.–7.IV.; FEDELEŠOVÁ, M.: Poľsko, 4.IV.–9.IV.; ZIEGELHÖFFER, A.: Poľsko, 4.IV.–9.IV.; KOČIŠČÁK, M.: Poľsko, 14.IV.–29.VI.; NOVOTNÝ, B.: Poľsko, 4.IV.–11.VI.; TAKÁCS, S.: Poľsko, 20.IV.–27.IV.; ČERVENKOVÁ, J.: Poľsko, 2.V.–13.V.; KOZINKA, V.: Poľsko, 1.V.–28.V.; KRAUS, C.: Poľsko, 9.V.–21.V.; PRUSÁK, P.: Poľsko, 9.V.–23.V.; SLEZÁRIKOVÁ, V.: Poľsko, 10.V.–25.V.; VEREŠ: Poľsko, 13.V.–24.V.; ORGONÍKOVÁ, B.: Poľsko, 13.V.–24.V.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Poľsko, 1.V.–14.V.; HOVORKA, J.: Poľsko, 13.V.–14.V.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 15.V.–29.V.; KOŠINÁR, V.: Poľsko, 16.V.–29.V.; ULIČNÝ, J.: Poľsko, 15.V.–29.V.; JANČOVIČOVÁ, J.: Poľsko, 17.V.–8.VI.; OČOVSKÝ, Š.: Poľsko, 23.V.–5.VI.;2668
REPKA, P.: Poľsko, 23.V.–5.VI.; HOCMANOVÁ, I.: Poľsko, 23.V.–29.V.; KODNÁR, J.: Poľsko, 15.V.–23.V.; ŠTOFANIK, F.: Poľsko, 29.V.–15.VI.; MARCIN, M.: Poľsko, 29.V.–11.VI.; ŠAŠKOVÁ, V.: Poľsko, 23.V.–30.V.; KOUŘILOVÁ, M.: Poľsko, 23.V.–1.VI.; MARKUŠ, Š.: Poľsko, 1.VI.–14.VI.; ANDRUSOV, D.: Poľsko, 2.VI.–7.VI.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Poľsko, 2.VI.–7.VI.; PIVARČ, J.: Poľsko, 6.VI.–12.VI.; ORAVEC, J., ŠTOLC, J.: Poľsko, 6.VI.–17.VI.; VIKTORÍN, K.: Poľsko, 13.VI.–19.VI.; BLANÁR, V.: Poľsko, 21.VI.–30.VI.; MÉSZÁROŠ, I.: Poľsko, 20.VI.–25.VI.; KRÁĽOVIČ, J.: Poľsko, 20.VI.–25.VI.; PAŠIAK, J.: Poľsko, 20.VI.–8.VII.; MANCA, J.: Poľsko, 14.VI.–18.VI.; ČABELKA, J.: Poľsko, 20.VI.–25.VI.; RACZYNSKÝ, J.: Poľsko, 11.VII.–23.VII.; TURČEK, F.: Poľsko, 30.VIII.–5.IX.; KARPLUS, W. J.: USA, 5.IX.–8.IX.; TILLHAGEN, C. H.: Švédsko; BROMLEJ, J. V.: ZSSR, 7.IX.–8.IX.; HASSE, K.: NSR, 6.IX.–9.IX.; VAVRIČAK, T., MILIN, R.: Juhoslávia, 12.IX.–16.IX.; TIHLÁRIK , K.: Poľsko, 4.IX.–16.IX.; GALAVANOV, V. V.: ZSSR, 8.IX.–17.IX.; LÜNNING, J.: NSR, 5.VIII.–18.IX.; RYBARIČ, R.: Poľsko, 9.IX.–18.IX.; HAPÁK, P.: Poľsko, 11.IX.–25.IX.; SMIEŠKOVÁ, A.: Poľsko, 11.IX.–16.IX.; MIKULAJ, L.: Poľsko, 12.IX.–16.IX.; VIGAŠ, M.: Poľsko, 12.IX.–16.IX.; ANTAL, J.: Poľsko,11.IX.–19.IX.; RIJLANT, P.: Belgicko, 15.IX.–19.IX.; SZYMASZEK, J.: Poľsko, 25.IX.; GROHMAN, A.: Poľsko, 19.IX.–25.IX.; IVANOV, S. M.: ZSSR, 30.VIII.–26.IX.; DONECKER, J.: NDR, 21.IX.–28.IX.; CHAJUTIN, V. M.: ZSSR, 25.IX.–28.IX.; MALACKIEVIČ, N. I.: ZSSR, 19.IX.–29.IX.; CAPELLE, T.: 1.VII.–30.IX.; ROZSYPAL, A.: Poľsko, 19.IX.–1.X.; SZÁNTÓ, A.: Maďarsko, 27.IX.–2.X.; GONSTAL, J., MAKULSKI, W.: Poľsko, 26.IX.–3.X.; FIEDLER, A.: 27.IX.–5.X.; FUTÁK, J.: Poľsko, 13.IX.–17.IX.; FILKUS, R.: Poľsko, 25.IX.–1.X.; BAKOŠ, M.: Poľsko, 25.IX.–6.X.; BRAJT, P. I.: ZSSR, 1.X.–10.X.; WŐRNER, H.: NDR, 3.X.–10.X.; RICHVICKÝ, S.: ZSSR, 29.IX.–10.X.; HVIŠČ, J.: Poľsko, 25.IX.–6.X.; BRECHTL, J.: Poľsko, 28.IX.–2.X.; ŠPÁNIKOVÁ, A.: Poľsko, 28.IX.–2.X.; BEDERKA, Š.: Poľsko, 26.IX.–1.X.; KUBIČIAR, Ľ.: Poľsko, 25.IX.–5.X.; VOJTKO, D.: Poľsko, 7.X.–11.X.; ONDREJIČKA, Š.: Poľsko, 10.X.–23.X.;2669
GOSIOROVSKÝ, M.: Poľsko, 11.X.–14.X.; SKOBAREVOVÁ, Z. A.: ZSSR, 25.IX.–14.X.; RIGÓ, L.: Maďarsko, 4.X.–14.X.; ROMANOVSKIJ: ZSSR, 14.X.–16.X.; SCHRŐDER, W.: NDR, 3.X.–17.X.; HORTE, C. H.: NDR, 3.X.–17.X.; PAUNOVIČ, S.: Juhoslávia, 16.X.–17.X.; DŰMECKE, H.: NDR, 3.X.–17.X.; POMBERGER, R.: Rakúsko, 18.X.; RAISTRIGIN, L. A.: ZSSR, 11.X.–18.X.; MILLMAN, P.: Kanada, 17.X.–20.X.; HUBATSCH, W.: NSR, 17.X.–23.X.; TARTALJA, H.: Juhoslávia, 21.X.–23.X.; HOLZWEISSIG, F.: NDR, 23.X.–26.X.; ŠUŤÁKOVÁ, G.: Poľsko, 19.X.–26.X.; PAULOVOVÁ, J.: Poľsko, 19.X.–26.X.; TURČAN, P.: Poľsko, 17.X.–19.X.; KUTKA, M.: Poľsko, 15.X.–21.X.; BRTÁŇ, R.: Poľsko, 13.XI.–25.XI.; VARSÍK, B.: Poľsko, 22.XI.–25.XI.; HANIC, F.: Poľsko, 13.VI.–19.VI.; SMIEŠKOVÁ, E.: Poľsko, 14.X.–23.X.; FALŤAN, S.: Poľsko, 7.XI.–21.XI.; NÁBĚLEK, I.: Poľsko, 11.XI.–21.XI.; NAVARA, J.: Poľsko, 10.XI.–18.XI.; FIBINGEROVÁ, V.: Poľsko, 20.XI.–5.XII.; PIŠÚTOVÁ, N.: Poľsko, 21.XI.–3.XII.; OBERT, T.: Poľsko, 4.XII.–12.XII.; LUBY, Š.: Poľsko, 15.XI.–24.XI.; ŠEVČÍK, M.: Poľsko, 4.XII.–11.XII.; ZENTKO: Poľsko, 15.XI.–23.XI.; PETERKA: Juhoslávia, 14.IX.–24.IX.; STANEK, I.: Juhoslávia, 26.IX.–29.IX.; PETRÁŠ, Š.: Juhoslávia, 25.IX.–5.X.; ŽITŇAN, R.: Juhoslávia, 25.IX.–13.X.; GALAN, A.: Juhoslávia, 21.IX.–8.X.; KROPILÁK, M.: Juhoslávia, 1.X.–15.X.; HROZIENČÍK, J.: Juhoslávia, 9.X.–7.XI.; GORBMAN, A.: USA, 2.XI.–9.XI.; COIC, Y.: Francúzsko, 7.XI.–11.XI.; FEJGIN, J. G.: ZSSR, 11.XI.–15.XI.; KRAJČOVIČ, M.: ZSSR, 10.X.–4.XII.; JABLONICKÝ, J.: Juhoslávia, 11.X.–16.X.; MIŠÚT, O.: Juhoslávia, 6.XI.–16.XI.; BALCO, M.: Juhoslávia, 6.XI.–16.XI.; FRŐHLICH: NDR, 15.XI.–16.XI.; GORODECKIJ, V. K.: ZSSR, 7.X.–17.XI.; HABEMEHL, G.: NDR, 18.XI.; MARINOV, M. L.: Bulharsko, 21.XI.; BROWN, L. M.: 21.XI.; MARINOVIČ, A.: Juhoslávia, 12.XI.–21.XI.; FARCASAN, V.: Rumunsko, 21.XI.–24.XI.; AVRAMOVSKÝ, Ž.: ZSSR, 1.XI.–26.XI.; ANDRÁSSY, Š.: Maďarsko, 16.XI.–26.XI.; NOVAK, E.: Maďarsko, 28.XI.; DEKOV, V. K.: Bulharsko, 21.XI.–28.XI.; CAMBEL, B.: Juhoslávia, 8.XI.–13.XI.; KOŽEŠNÍK, J.: Juhoslávia, 8.XI.–13.XI.; MOLNÁR, M.: Juhoslávia, 22.XI.–29.XI.; RINNER, K.: Rakúsko, 25.XI.–29.XI.; DZERDZEJEVSKÝ, B. L.: ZSSR, 17.XI.–30.XI.; ČANKOVIČ, M.: Juhoslávia, 14.XI.–30.XI.; DUBROVIN, A. V.: ZSSR, 20.XI.–30.XI.; CHRUŠCIELOVÁ, J.: Poľsko, 22.XI.–1.XII.; KOSTIČ, C.: Juhoslávia, 28.XI.–5.XII.; STREBEYKO: Poľsko, 29.XI.–5.XII.; TAUBEROVÁ, A.: Juhoslávia, 1.XII.–6.XII.; BALAN, M.: Rumunsko, 1.XII.–6.XII.; BOEV: ZSSR, 6.XII.; LATH, D.: Juhoslávia, 23.XI.–6.XII.; KIŽAEV, S.: ZSSR, 8.XII.; BLAUENSTEINEROVÁ, Ch.: Rakúsko, 6.XII.–9.XII.; ZARNOWSKI, J.: Poľsko, 5.XII.–9.XII.; MITTERPÁK, J.: Juhoslávia, 30.XI.–10.XII.; SIMON, B.: Maďarsko, 10.XII.; DOBRUSZEK, Z.: Poľsko, 6.XII.–11.XII.; CSÁKY, F., VÁMOS, T.: Maďarsko, 9.XII.–11.XII.; DIMITESCU, V., POPESCU, D.: Rumunsko: 8.XII.–12.XII.; CHOMBART de LAUVE: Francúzsko, 11.XII.; VOEVODSKIJ, TŰDŐS, F.: Maďarsko, 12.XII.–14.XII.; KROFLIČ, M.: Juhoslávia, 15.XII.; PETKOV, M.: Juhoslávia, 7.XII.–15.XII.; BAUCH, V.: Juhoslávia, 5.XII.–15.XII.;2670
STANEK, I.: Švajčiarsko, 27.III.–1.IV.; MUNGYEROVÁ, G.: Švajčiarsko, 26.III.–3.IV.; FUTÁK, J.: Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, 18.VII.–31.VII.; KONČEK, M.: Švajčiarsko, 12.IX.–18.IX.; LENG, L.: Juhoslávia, 7.XII.–20.XII.; HANIC, F.: Švajčiarsko, 1.IX.–11.IX.; ZIKMUND, M.: Švajčiarsko, 1.IX.–11.IX.; ŠÁCHA: Poľsko, 7.II.–11.II.; FERIN, J.: Rakúsko, 19.IX.–24.IX.; CAMBEL, B.: Rakúsko, 26.IX.–29.IX.; BORZA, K.: Rakúsko, 26.IX.–29.IX.; HARMAN, M.: Rakúsko, 5.IX.–10.IX.; HARMAN, M.: Rakúsko, 29.IX.–5.X.; ŽABKA, M.: Rakúsko, 29.IX.–5.X.; TOČÍK, A.: Rakúsko, 5.X.; MALÍKOVÁ, M.: Rakúsko, 14.X.–3.XI.; KUBOVÁ, M.: Rakúsko, 28.X.–1.XI.; BENADIK, B.: Rakúsko, 1.XI.–10.XI.; MITUCH, J.: Rakúsko, 6.XII.–10.XII.; POLOCZEK, F.: Rakúsko, 21.XI.–29.XI.; BUŠA, V.: Rakúsko, 29.XI.–10.XII.; VESELÝ, M.: Rakúsko, 26.XI.–4.XII.; MICHAJLOVSKIJ, N.: Juhoslávia, 7.III.–24.III.; BOKES, F.: Juhoslávia, 12.II.–19.II.; SZÁNTÓ, L.: Juhoslávia, 9.VI.–17.VI.; REJHOLEC, V.: Juhoslávia, 9.VI.–12.VI.; KOKAVEC, D.: Juhoslávia, 2.VI.–12.VI.; ŠPALDON, E.: Juhoslávia, 11.VI.–19.VI.; MICHALKO, J.: Juhoslávia, 4.VI.–14.VI.; MAGIC, D.: Juhoslávia, 4.VI.–14.VI.; FUTÁK, J.: Juhoslávia, 11.VI.–23.VI.; MICHALIDESOVÁ, I.: Juhoslávia, 20.VI.–3.VII.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 1.VII.–3.VIII.; ŠIKL, D.: Juhoslávia, 16.VI.–28.VI.; KONČEK, M.: Juhoslávia, 29.VI.–3.VII.; POLÁK, M.: Juhoslávia, 19.VI.–28.VI.; ŠVEHLÁK, S.: Juhoslávia, 28.VIII.–11.X.; MAZÚR, E.: Juhoslávia, 4.IX.–11.IX.; PLICKOVÁ, E.: Juhoslávia, 5.IX.–17.IX.; KRAJČÍK, J.: Juhoslávia, 5.IX.–26.IX.; STANISLAV, J.: Juhoslávia, 10.IX.–15.IX.; CAMBEL, B.: Juhoslávia, 11.IX.–24.IX.; KRESÁK: Rakúsko, 3.IX.–20.IX.; PETTROVÁ, A.: Rakúsko, 3.IX.–19.IX.; SAUČIN, L.: Rakúsko, 3.IX.–19.IX.; LIČKO, V.: Rakúsko, 5.IX.–9.IX.; PACL, J.: Rakúsko, 8.IX.–10.IX.; MÜNZ, T.: Rakúsko, 12.IX.–17.IX.; HOLDOŠ, L.: Francúzsko, 8.X.–25.X.;2671
MUCHA, V.: Bulharsko, 8.X.–19.X.; DAUBNER, I.: Bulharsko, 8.X.–19.X.; HABOVŠTIAK, A.: ZSSR, 10.X.–24.X.; HALMIOVÁ, O.: Maďarsko, 10.X.–22.X.; BOKES, F.: Maďarsko, 8.XII.–16.XII.; BUČKO, J.: ZSSR, 10.X.–24.X.; ŠIŠKA, K.: Kanada, 21.IX.–28.IX.; DANIEL, J.: Anglicko, 5.X.–14.X.; KARASOVÁ, I.: ZSSR, 3.X.–30.XII.; RUBÍNOVÁ, E.: ZSSR, 3.X.–17.X.; SAUČIN, L.: Maďarsko, 10.X.–31.X.; MURÍN, M.: Bulharsko, 10.X.–17.X.; SENEŠ, J.: ZSSR, 12.X.; DUHAJ, P.: Anglicko, 11.X.–22.X.; LIPTÁK, Ľ.: Maďarsko, 12.X.–17.X.; CHROPOVSKÝ, B.: Bulharsko, 12.X.–26.X.; CHMELOVÁ, O.: Maďarsko, 13.X.–27.X.; HARTWICH, G.: NDR, 19.X.–27.X.; RUTTKAY, I.: ZSSR, 14.X.–29.X.; ŠPALDON, E.: Belgicko, 17.X.–24.X.; HOLEC, V.: Maďarsko, 17.X.–28.X.; PORUBČAN, V.: ZSSR, 19.X.–8.XI.; GAŠPARÍKOVÁ, O.: Bulharsko, 23.X.–31.X.; MELNIKOVOVÁ, I. N.: ZSSR, 20.X.–31.X.; ALEKSANDROV, L. N.: ZSSR, 26.X.–1.XI.; GONČAROV, I. N.: ZSSR, 20.X.–3.XI.; MAJERNÍK, V.: Taliansko, 27.X.–19.XII.; HRUŠOVSKÝ, I.: Taliansko, 31.X.–13.XI.; DRDOŠ, J.: Francúzsko, 1.XI.–17.XI.; ČERNÁČEK, J.: Maďarsko, 4.X.–8.X.; STRINKA, J.: Maďarsko, 4.X.–7.X.; KMETÁNI, J.: ZSSR, 4.XII.–22.XII.; HYROSS, H.: ZSSR, 7.XII.–20.XII.; PETRÁŠ, Š.: Maďarsko, 5.XII.–8.XII.; BOLDIŠ, J.: Maďarsko, 5.XII.–10.XII.;2672
ZÁVODSKÁ, E.: ZSSR, 5.XII.–20.XII.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 7.XII.–31.XII.; MIKULAJ, L.: Maďarsko, 5.XII.–10.XII.; OPRŠALOVÁ, Z.: Maďarsko, 5.XII.–10.XII.; REBRO, K.: Maďarsko, 7.XII.–14.XII.; MARSINA, R.: Maďarsko, 8.XII.–15.XII.; FELIX, J.: Francúzsko, 11.XII.–24.XII.; MARTIŠ, R.: Francúzsko, 11.XII.–24.XII.; KOŠŤA, L.: Francúzsko, 11.XII.–17.XII.; HOFFMANN, F.: Rakúsko, 16.XII.–17.XII.; BEREŽNÝ, A. S.: ZSSR, 12.XII.–17.XII.; KLINKA, H. J.: NSR, 11.XII.–18.XII.; SMIRNOV, I. N.: ZSSR, 5.XII.–18.XII.; KLINGAUF, F.: NSR, 6.XII.–21.XII.; STŐTZEL, H.: NDR, 23.XII.; JUGO, L.: Juhoslávia, 5.XII.–23.XII.; KIRILOV, A. D.: ZSSR, 6.XII.–23.XII.; NEMESÉR, L.: Maďarsko, 27.XII.–30.XII.; NISHIZAWA, H.: Japonsko, 30.XII.; JANÁČ, K.: Maďarsko, 12.XII.–16.XII.; LITVINENKOVÁ, V.: Francúzsko, 14.XII.–31.XII.; BREZA, M.: Maďarsko, 18.XII.–24.XII.; PAULÍNY, E.: ZSSR, 6.IV.–12.IV.; RUŽIČKA, M.: NSR, 9.I.–26.I.; ŠPIESZ, A.: NSR, 21.I.–4.II.; ZACHAR, J.: NSR, 20.I.–26.I.; PETROVÁ, A.: NSR, 31.I.–16.II.; BLAŠKOVIČ, D.: USA, 3.XI.–20.XI.; ČIERNY, J.: Taliansko, 5.XI.–10.XII.; MĚŘINSKÝ, K.: Francúzsko, 7.XI.–26.XI.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 10.XI.–30.XI.; VAŠÁTKO, J.: Belgicko, Francúzsko, 15.XI.–25.XI.; UHRÍK, B.: ZSSR, 16.XI.–17.XII.; RIPPA, S.: ZSSR, 17.XI.–17.XII.; MAHRLA, Z.: ZSSR, 17.XI.–17.XII.; GABAUER, A.: ZSSR, 15.XI.–18.XII.; HOSPODÁROVÁ, O.: ZSSR, 16.XI.–17.XII.; KOLNÍK, T.: ZSSR, 16.XI.–17.XII.; PIETA, K.: ZSSR, 16.XI.–17.XII.; SIHOCKÁ, G.: ZSSR, 15.XI.–18.XII.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 17.XI.–9.XII.; MICHALKO, J.: NSR, 2.IV.–10.IV.; MAGIC, D.: NSR, 2.IV.–10.IV.; ŽIVICA, V.: ZSSR, 30.XI.–13.XII.; ELSCHEK, O.: Maďarsko, 29.XI.–14.XII.; LANTAY: NSR, 28.XI.–4.XII.; TREMKO, J.: NSR, 5.IX.–10.IX.; PODIVINSKÝ, F.: NSR, 13.XII.–18.XII.;2673
BUCHWALD, K.: NSR, 17.X.–22.X.; VÁROSS, M.: NSR, 5.VI.–10.VI.; RAJNIAK, J.: Rumunsko, 13.V.–28.V.; PACLT, J.: Rumunsko, 14.VI.–29.VI.; RUŽIČKA, M.: Rumunsko, 1.IX.–11.IX.; ŠTURC, J.: Rumunsko, 2.X.–21.X.; AMBROS, C.: Rumunsko, 6.IX.–19.IX.; LANGER, P.: Rumunsko, 23.IX.–5.X.; SCHWARZ, Š.: Rumunsko, 24.IX.–3.X.; FILOVÁ, B.: Rumunsko, 7.X.–18.X.; HORVÁTHOVÁ, E.: Rumunsko, 7.X.–18.X.; MJARTAN, J.: Rumunsko, 7.X.–22.X.; BELOHRADSKÁ, Ľ.: Rumunsko, 13.X.–25.X.; MICHALKO, J.: Rumunsko, 6.XI.–14.XI.; MAGIC, D.: Rumunsko, 6.XI.–14.XI.; ILKOVIČ, V.: Rumunsko, 2.XI.–18.XI.; MALÍKOVÁ, M.: Rakúsko, 16.I.–26.I.; KUTKA, M.: Rakúsko, 16.I.–20.I.; ERBEN, J.: Rakúsko, 13.II.–12.III.; ŠPIESZ, A.: NSR, 26.X.–13.XII.; TOČÍK, A.: Rakúsko, 6.III.–10.III.; PAPP: Maďarsko, Rakúsko, Juhoslávia, 22.III.–10.XII.; BARTOŠ, J.: Rakúsko, 17.IV.–22.IV.; SEPP, J.: Rakúsko, 17.IV.–22.IV.; STORK, J.: Rakúsko, 20.IV.; VÁROSS, M.: Rakúsko, 4.V.; KONČEK, M.: Rakúsko, 2.V.–19.V.; KONČEK, M.: Rakúsko, 7.XI.–10.XI.; ANDRUSOV, D.: Rakúsko, 2.V.–3.XII.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 1.XII.–3.XII.; KOLEK, J.: Rakúsko, 4.VI.–6.VI.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 13.VII.–15.VII.; DUBNICKÁ, E.: Rakúsko, 27.VII.–30.VIII.; DOBEŠOVÁ, V.: Rakúsko, 27.VII.–16.VIII.; JANČOVÁ, K.: Rakúsko, 27.VII.–16.VIII.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 26.VII.; STRINKA, J.: Rakúsko, 21.VIII.–3.IX.; HARMAN, M.: Rakúsko, 5.IX.–10.IX.; HORECKÝ, J.: Rakúsko, 29.VIII.–3.IX.; ZACHAR, J.: Rakúsko, 5.IX.–9.IX.; ZACHAROVÁ, D.: Rakúsko, 5.IX.–9.IX.; TORAN, E.: Rakúsko, 3.IX.–19.IX.; KOHÚT, L.: Rakúsko, 3.IX.–23.IX.; BEREK, D.: ZSSR, 17.XI.–8.XII.;2674
KYSEĽ, O.: ZSSR, 17.XI.–1.XII.; VÁROSS, M.: Francúzsko, 16.XI.–26.XI.; SCHWARZ, Š.: Francúzsko, 18.XI.–30.XI.; LEŠŤAN, P.: Bulharsko, 20.XI.–1.XII.; CIGÁNEK, L.: Maďarsko, 22.XI.–25.XI.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 23.XI.–1.XII.; MARIANI, E.: ZSSR, 24.XI.–2.XII.; HERETIK, Š.: Francúzsko, 26.XI.–4.XII.; CESNAKOVÁ, M.: Maďarsko, 28.XI.–17.XII.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, Juhoslávia, 26.XI.–8.XII.; SILVAY, J.: NSR, 12.IV.–5.V.; KONČEK, M.: NSR, 19.IV.–30.IV.; JÁKAL, J.: NSR, 2.V.–25.VI.; SIMANČÍK, F.: NSR, 11.V.–26.V.; STANISLAV, J.: NSR, 20.VI.–3.VII.; ZADUBAN, M.: NSR, 15.V.–10.VIII.; SVOBODA, A.: NSR, 9.V.–14.V.; HALAGA, O.: NSR, 29.V.–8.VI.; RATKOŠ, P.: NSR, 23.V.–20.VIII.; MIŠIANIK, J.: NSR, 30.V.–24.VI.; MARSINA, R.: NSR, 1.VI.–24.VI.; FILKUS, R.: NSR, 24.VI.–1.VII.; MAJERNÍK, V.: NSR, 12.VI.–17.VI.; TOČÍK, A.: NSR, 24.VI.–3.VII.; KVITKOVIČ, J.: NSR, 20.VII.–30.VII.; RUŠČÁK, M.: NSR, 10.VIII.–21.VIII.; FUNDÁREK, R.: NSR, 25.VIII.–26.VIII.; RUTTKAY, A.: NSR, 4.IX.–1.X.; HESEK, F.: NSR, 3.IX.–19.IX.; JURKO, A.: NSR, 3.IX.–7.X.; KANCLÍŘ, E.: NSR, 17.IX.–29.IX.; ORGONÍKOVÁ, B.: NSR, 24.IX.–29.IX.; KOVÁČ, D.: NSR, 8.X.–20.X.; DUBNICKÁ, E.: NSR, 11.X.–18.X.; UHERÍK, A.: NSR, 17.X.–29.X.; ROSENBAUM, K.: NSR, 10.X.–20.X.; BIANCHI, L.: Poľsko, 1.VI.–9.VI.2675
5239CII/43e19672676–2691
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
PIVOVAROVÁ, Z.: Rakúsko, 10.V.–20.V.; HORECKÝ, J.: Poľsko, ZSSR, 29.V.–13.VI.; SAGUE, H.: ČSSR, 9.VI.–2.X.; RUŽIČKA, M.: Maďarsko, 5.VI.–10.VI.; KHALIL, M. S.: ČSSR, 11.X.–7.XI.; ŠČIPÁK, J.: NSR, 26.X.1966–28.II.1967; HABOVŠTIAK, A.: NSR, 19.X.1966–17.IX.1967; BLAŽEKOVÁ, M.: NSR, 3.X.1966–30.IX.1967; PISÁRČIK, M.: NSR, Taliansko, Belgicko, Francúzsko, 29.IX.1966–22.IX.1967; ALTMANN, L.: NSR, 20.IX.1966–30.VI.1967; HENČEK, M.: NSR, 4.VIII.1966–30.VII.1967; SUCHÝ, M.: NSR, 1.VI.1966–18.VI.1967; VYSOČANSKÝ, M.: Francúzsko, Švajčiarsko, 6.XII.–16.XII.; RUŠČÁKOVÁ, D.: NSR, 1.IV.1966–30.I.1967; KRÚTEĽ, J.: Francúzsko, 10.XI.1966–24.II.1967; VRABLIC, E.: ZSSR, 17.XI.1966–15.II.1967; BARTKOVJAK, J.: ZSSR, 4.I.–17.I.; DUDA, M.: ZSSR, 31.XII.1966–16.I.1967; STANOVÁ, M.: ZSSR, 31.XII.1966–27.I.1967; KNEPPO, P.: ZSSR, 31.XII.1966–19.II.1967; VALACHOVIČ, A.: ZSSR, 29.XII.1966–17.I.1967; HOLUB, Z.: ZSSR, 29.XII.1966–30.III.1967; TÖRÖK, J.: ZSSR, 29.XII.1966–18.I.1967; PANOVOVÁ, E.: ZSSR, 29.XII.1966–12.I.1967; PŐLŐSKEI, F.: Maďarsko, 28.XII.1966–12.I.1967; ŠEBO, P.: Kanada, 4.X.1966–2.XI.1967; ŠTEPNIČKA, O.: Francúzsko, 11.X.1966–15.VI.1967; KESSLER, A.: Rakúsko, 1.X.1966–28.II.1967; NOVACKÝ, A.: USA, 1.VII.1966–31.XII.1967; SEDLÁK, J.: USA, 23.VII.1966–23.XI.1967; TIBENSKÝ, J.: USA, 2.IX.1966–14.I.1967; BLAŽEK, M.: Dánsko, 31.VIII.1966–30.IX.1967; TOMKO, J.: USA, 30.VIII.1966–27.VIII.1967; JONEC, V.: USA, 21.V.1966–15.VII.1967; MACKO, V.: USA, 30.I.1966–20.VII.1967; KLEMEŠ, V.: Kanada, 19.I.1966–18.X.1967; ĎUROVIČ, S.: Kanada, 20.XII.1965–31.XII.1967; MATIAŠOVSKÝ, K.: Nórsko, 1.IX.1965–22.III.1967;2676
ŠEVČÍK, M.: Anglicko, 1.I.–9.I.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 9.I.–17.I.; KOMPIŠ, I.: ZSSR, 21.I.–29.I.; PLŠKO, E.: Rakúsko, 10.II.; KOŠŤA, L.: Francúzsko, 20.I.–23.I.; STRAUSS, V.: Švédsko, 7.I.–21.I.; BEDERKA, Š.: NSR, 9.I.–19.I.; HLAWKA, E.: Rakúsko, 18.I.–19.I.; VUKOVIČ, M., JOVANOVIČ, S., MUSKATIROVIČ, D.: Juhoslávia, 20.I.; DAUBNER, I.: NDR, 30.I.–4.II.; KROPILÁK, M.: NSR, 4.I.–11.II.; JANÁČ, K.: Rumunsko, 2.I.–16.I.; MARSINA, R.: Juhoslávia, 30.I.–11.II.; DOLEŽALOVÁ, A.: Taliansko, 25.II.–6.III.; KRUML, F.: Maďarsko, 9.I–15.I.; FERENCZY, E.: Maďarsko, 13.I.–15.I.; VLASÁK, G.: NDR, 15.I.–5.II.; STORK, J.: Francúzsko, 16.I.–17.I.; KOPČOK, A.: ZSSR, 25.II.–3.III.; UHER, J.: ZSSR, 25.II.–3.III.; PETRÁŠ: ZSSR, 13.II.–26.II.; EKMAN, G.: Poľsko, 19.II.–27.II.; KANTOROVIČ, MAKAROV: ZSSR, 6.III.–12.III.; GHEORGHIU, T.: Rumunsko, 11.III.–15.III.; PLICKOVÁ, E.: Juhoslávia, 5.I.–13.I.; ŠPALDON, E.: Juhoslávia, 18.III.–30.IV.; ROSENBAUM, K.: Juhoslávia, 28.III.–1.IV.; GURFINKEL: ZSSR, 4.IV.–6.IV.; SABOVÁ, M.: Maďarsko, 13.II.–20.III.; TURČÁNY, V.: Taliansko, 16.III.–28.III.; MUNGYEROVÁ, G.: NSR, 18.III.–23.III.; KRUML, F.: Maďarsko, 20.III.–22.III.; KOMLOŠ, K.: Maďarsko, 20.III.–22.III.; ČILINSKÁ, Z.: Rakúsko, 3.IV.–9.IV.; SCHWARZ, Š.: Švédsko, 3.IV.–7.IV.; POLOCZEK, F.: NSR, 18.III.–31.III.; KRAUS, C.: Maďarsko, 13.III.–15.III.; TOMASCH: Maďarsko, 13.III.–15.III.; KOVÁČ, D.: NSR, 17.III.–24.III.; ORAVEC, J.: ZSSR, 18.IV.–25.IV.; KOTHAJ, I.: ZSSR, 18.IV.–25.IV.; CHMELOVÁ, O.: Maďarsko, 6.IV.–26.IV.; PIVOVAROVÁ, Z.: Maďarsko, 6.IV.–20.IV.; KAPUSTA, J.: Rumunsko, 2.I.–10.I.; TOČÍK, A.: Švédsko, 31.III.–7.IV.; SCHNEIDER, E.: NSR, 13.IV.–15.IV.; GRIMM, T.: NSR, 16.IV.–19.IV.; HACHMANN, R.: NSR, 11.IV.–21.IV.; FARNSWORTH, N. R.: USA, 20.IV.–22.IV.; CROITORU: Rumunsko, 24.IV.–28.IV.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 10.IV.–6.V.; CHMEL, R.: Maďarsko. 1.III.–14.III.; JANČOVÁ, K.: Maďarsko, 17.IV.–30.IV.; FATRANSKÁ, M.: NSR. 13.III.–19.III.; STORK, J.: Maďarsko, 19.III.–26.III.; LUKÁČ, J.: NDR, 3.IV.–13.IV.; POLAKOVIČ, A.: NDR, 21.I.–28.I.; AMBROS, C.: NSR, 27.IV.–1.V.; GLASSL, H.: NSR, 4.IV.–1.V.; CORRADINI, P.: Taliansko, 1.V.–4.V.;2677
ECKSTEIN, J.: NDR, 8.IV.–14.IV.; RUBINOVÁ, E.: NDR, 8.IV.–14.IV.; LAZÁR, M.: ZSSR, 4.IV.–9.IV.; HERETÍK, Š.: ZSSR, 19.III.–26.III.; ROSA, A.: NDR, 7.V.–14.V.; OBERMEIER, Hugo: NSR, 13.V.–15.V.; MUIR, M.: Anglicko, 29.III.–15.V.; PLAVŠIŤOVÁ, M.: Juhoslávia, 8.V.–18.V.; OLIVE`S, HENRICI–OLIVE: Švajčiarsko, 16.V.–19.V.; delegácia Institutu fűr Landschaftspflege: NSR, 10.V.–20.V.; FILOVÁ, B.: ZSSR, 18.IV.–27.IV.; HAJDU, J.: ZSSR, 21.V.–1.VI.; HANIC, F.: Švédsko, Dánsko, NDR, 19.V.–25.V.; HRÚZ, B.: Maďarsko, 5.IV.–11.IV.; VARGA, M.: Maďarsko, 5.IV.–11.IV.; LUBY, Š.: Maďarsko, 21.V.–25.V.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 21.V.–25.V.; ŠALINGOVÁ, M.: Bulharsko, 17.V.–29.V.; ZVARA, J.: NSR, 2.I.–21.I.; SCHWARZ, Š.: Maďarsko, 30.V.–3.VI.; FERIN, J.: NSR, 18.IV.–29.IV.; HABOVŠTIAKOVÁ, C.: NSR. 17.IV.–11.V.; KOCKOVÁ, A.: NDR, 22.V.–31.V.; SEDLÁROVÁ, L.: NDR, 22.V.–27.V.; DJUBEK, J.: Anglicko, 15.IV.–25.IV.; OCHABOVÁ, P.: ZSSR, 12.V.–8.VI.; RUTTKAY, I.: ZSSR, 3.V.–24.V.; STRACHILOV, E.: Bulharsko, 26.V.; FETTICH, N.: Maďarsko, 27.V.–30.V.; GORIČAR, J.: Juhoslávia, 29.V.–31.V.; SCHIEBLER, T. H.: NSR, 25.V.–2.VI.; HAUG, A.: Nórsko, 29.V.–3.VI.; ŠEPTUNOV, I. M., KIŠKIN, L. S.: ZSSR, 29.V.–4.VI.; SOLOVJEVOVÁ, G. F.: ZSSR, 5.VI.–7.VI.; PEŘINOVÁ, M.: ZSSR, 21.V.–29.V.; CESNAKOVÁ, M.: Rakúsko, 30.V.–6.VI.; BOSÁK, J.: NDR, 1.V.–14.V.; BAUER, Š.: NDR, 5.VI.–9.VI.; CHMEL, L.: NSR, 1.III.–8.III.; STANISLAV, J.: Taliansko, 5.VI.–13.VI.; GEHRMANN, E.: NDR, 5.VI.–13.VI.; KOHN, H.: NDR, 5.VI.–13.VI.; FRIČ, F.: NSR, 20.I.–3.IV.; KVASNIČKA, B.: NDR, 16.V.–30.V.; KUTKA, M.: Maďarsko, 2.V.–12.V.; TURČAN, P.: Anglicko, 6.II.–12.II.; BORSIG, E.: Maďarsko, 2.V.–9.V.; KOWALSKÁ, A.: Švajčiarsko, 23.V.–6.VI.; PETROVÁ, A.: NDR, 16.V.–29.V.; ŠANDULA, J.: Rakúsko, 2.IV.–29.IV.; BABOR, K.: NSR, 22.IV.–1.V.; KOSTOLANSKÝ, E.: Bulharsko, 11.V.–18.V.; CHMEL, L.: Anglicko, 17.III.–25.III.; POTOCKÝ, L.: NDR, 3.IV.–30.V.; MIKULAJ, L.: NDR, 16.V.–26.V.; PODOBA, J.: Belgicko, 3.VI.–9.VI.; MAJLING, J.: ZSSR, 11.V.–25.V.; PACH, L.: ZSSR, 11.V.–30.V.; HORECKÝ, J.: ZSSR, Poľsko, 29.V.–13.VI.; SPASOV, V.: Bulharsko, 1.VI.–14.VI.; MÜNZ, T.: Maďarsko, 24.IV.–29.IV.; MORVIC, M.: Maďarsko, 24.IV.–6.V.; BETKO, J.: Maďarsko, 24.IV.–6.V.;2678
KOPČAN, V.: ZSSR, 17.V.–31.V.; ŠTEVULA, L.: NDR, 15.V.–30.V.; KANCLÍŘ, E.: Rakúsko, 9.VI.–15.VI.; KŰHN, I., STADELMANN, G., HERBST, N., PERLICK, URSINUS, W.: NDR, 10.VI.–17.VI.; ŠTOLC, V.: Belgicko, 3.VI.–9.VI.; VANTUCH, A.: Francúzsko, 16.V.–28.V.; MARSINA, R.: Maďarsko, 12.VI.–24.VI.; MAYER: NSR, 18.VI.–24.VI.; BECH, N. I.: Dánsko, 18.VI.–24.VI.; ŠESTÁKOVÁ, M.: Anglicko, 18.IV.–29.IV.; MRÁZIK, A.: Bulharsko, 29.V.–9.VI.; KODNÁR, R.: Bulharsko, 29.V.–9.VI.; THURZO, V.: Taliansko, 20.IV.–4.V.; SIRÁCKY, J.: Juhoslávia, 15.V.–28.V.; KLINSKÝ: NSR, 15.VI.–25.VI.; REBRO, K.: NDR, 1.V.–21.V.; VÁROSS, M.: Rakúsko, 8.VI.–11.VI.; RUTTKAY, A.: NDR, 16.V.–30.V.; MACHO, L.: Rumunsko, 29.V.–8.VI.; LANGER, P.: Rumunsko, 29.V.–8.VI.; MICHALKO, J.: Maďarsko, 5.VI.–10.VI.; HARMAN, M.: ZSSR, 17.VI.–1.VII.; ŽABKA, M.: ZSSR, 17.VI.–1.VII.; AVRAMOVSKÝ, Ž., TODOROVIČ, D.: Juhoslávia, 4.VI.–1.VII.; BAJO, M.: ZSSR, 4.VI.–20.VI.; PLŠKO, E.: Kanada, 14.VI.–7.VII.; HALMIOVÁ, O.: ZSSR, 16.V.–2.VI.; LAZÁR, M.: Belgicko, 9.VI.–19.VI.; BARÁTH, Z.: Maďarsko, 5.VI.–24.VI.; KLINOVSKÝ, D.: ZSSR, 22.V.–4.VI.; BABÍK, V.: Dánsko, 12.I.–16.V.; HEINRICHOVÁ, K.: ZSSR, 29.V.–11.VI.; BIANCHI, L.: Francúzsko, 27.VI.–14.VII.; HABENICHT, G.: Rumunsko, 6.VII.–12.VII.; KOSTOLANSKÝ, E.: Dánsko, 24.VI.–8.VII.; HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Maďarsko, 14.VI.–4.VII.; SÝKORA, J.: ZSSR, 14.V.–14.VII.; KOŠÍŘ, Ž.: Juhoslávia, 8.VII.–20.VII.; FRANKOVIČ, B.: Francúzsko, 29.V.–10.VI.; ŠUTEK, L.: Francúzsko, 29.V.–10.VI.; KOŇAKOVSKÝ, R.: ZSSR, 25.IV.–23.VI.; BLAŠKOVIČ, D.: Anglicko, 21.VII.–24.VII.; KRAUSKO, A.: Francúzsko, 3.VII.–15.VII.; BUČKO, J.: Bulharsko, 20.V.–10.VI.; DOBIAS, J.: NDR, 28.V.–18.VI.; FRANKOVIČ, B.: NDR, 16.V.–22.V.; VYKOUK, B.: NDR, 16.V.–22.V.; HORVÁTH, M.: NDR, 10.I.–17.I.; ZIGO, M.: NDR, 25.VI.–8.VII.; MARIOT, P.: Juhoslávia, 12.VI.–12.VII.; ROSENBAUM, K.: NDR, 4.VII.–17.VII.; MINÁRIK, J.: Rumunsko, Juhoslávia, Maďarsko, 30.V.–1.VII.; JURKO, A.: Rumunsko, 18.VI.–2.VII.; KOHÚTOVÁ, M.: NSR, 4.VII.–18.VII.; MICHALIDESOVÁ, I.: NDR, 25.I.–1.II.;2679
VYHNANSKÁ, R.: NDR, 25.IV.–1.V.; URBANCOVÁ, V.: Rakúsko, 8.V.–14.V.; SENEŠ, J.: Juhoslávia, 31.V.–4.VI.; KOHN, R.: Anglicko, 22.VII.–31.VII.; MJARTAN, J.: Bulharsko, 28.V.–25.VI.; NOSÁĽOVÁ, V.: Francúzsko, 23.V.–7.VI.; MAJERNÍK, V.: Rakúsko, 1.II.–30.VI.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 6.VI.–27.VI.; DROPPA, A.: Švajčiarsko, 4.VII.–22.VII.; RATKOŠ, P.: NSR, 16.VII.–23.VII.; HORVÁTH, P.: NSR, 16.VII.–23.VII.; VLADÁR, J.: NSR, 27.II.–26.V.; LÁNIK, J.: NDR, 15.V.–30.V.; MANCA, J.: ZSSR, 20.V.–20.VI.; HOLEC, V.: Rakúsko, 11.VIII.; MICHALKO, J.: Rakúsko, 2.VII.–7.VII.; DEÁK, L.: Juhoslávia, 15.V.–4.VI.; ŠUJANSKÝ, E.: NSR, 28.III.–1.IV.; ZIKMUND, V.: NDR, 16.V.–12.VI.; GAŠPARÍKOVÁ, O.: Poľsko, 21.V.–4.VI.; PŠENÁKOVÁ, T.: NDR, 3.IV.–25.VI.; MURÍN, J.: ZSSR, 3.VII.–23.VII.; SCHILDER, J.: NDR, 4.VI.–15.VI.; MARCIN, M.: NDR, 4.VI.–15.VI.; BENADIK, B.: Francúzsko, 15.VII.–23.VII.; VLADÁR, J.: ZSSR, 30.V.–13.VI.; MAJERNÍKOVÁ, E.: ZSSR, 12.VI.–5.VIII.; ALEXEJEVSKI: ZSSR, 23.VII.–6.VIII.; EDELMAN, V. S.: ZSSR, 26.VII.–7.VIII.; BÚ, P.: ZSSR, 15.IV.–5.VII.; CIGÁNEK, L.: Francúzsko, 7.VI.–10.VI.; CIGÁNEK, L.: USA, 11.V.–14.VI.; KLIMEŠ, J.: Francúzsko, 18.VII.–13.VIII.; MITUCH, J.: Bulharsko, 12.V.–2.VI.; HAPÁK, P.: Rumunsko, 17.V.–15.VII.; BLAŠKOVIČ, D.: Francúzsko, 15.I.–19.I.; BACHÁR, V.: USA, 17.VI.–15.VIII.; RIEKHER, R.: NDR, 7.VIII.–15.VIII.; MINKWITZ, G.: NDR, 7.VIII.–15.VIII.; MILOJČIČ, V.: NSR, 12.VIII.–15.VIII.; TURČEK, J.: ZSSR, 11.VII.–9.VIII.; DVONČ, L.: ZSSR, 3.VI.–20.VI.; BOSÁK, J.: NDR, 1.V.–14.V.; VIRSIK, J.: Francúzsko, 5.VI.–2.VII.; PAULECHOVÁ, K.: NDR, 9.VII.–18.VII.; BOJŇANSKÝ, V.: NDR, 9.VII.–18.VII.; VAŠÁTKO, J.: Švédsko, 3.VI.–10.VI.; MAJTÁNOVÁ, M.: NDR, 16.VII.–31.VII.; PECIAR, Š.: NDR, 16.VII.–31.VII.; ELSCHEK, O.: Belgicko, 28.VII.–5.VIII.; ULIČNÝ, J.: ZSSR, 1.VII.–15.VII.; SZABÓ, V.: ZSSR, 3.VII.–16.VII.;2680
SCHWARZ, Š.: Maďarsko, 21.IV.–22.IV.; PIŠÚTOVÁ, N.: NDR, 15.VI.–27.VI.; SEPP, J.: Maďarsko, 26.VI.–2.VII.; ŠÍPOŠ, I.: Rakúsko, 19.VIII.–31.VIII.; SIMANČÍK, F.: ZSSR, 14.VI.–14.VII.; REBRO, K.: ZSSR, 18.XII.–21.XII.; KRČ, R.: NDR, 17.V.–7.VI.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 31.VII.–25.VIII.; PLŠKO, E.: Maďarsko, 6.VIII.–25.VIII.; ČABELKA, J.: Juhoslávia, 10.IV.–12.IV.; SLEZÁK, J.: ZSSR, 1.VI.–12.VII.; KOLESÁROVÁ, A.: Anglicko, 20.VII.–17.VIII.; PODHÁJECKÁ, M.: Anglicko, 20.VII.–17.VIII.; MIKO, F.: Rumunsko, 25.VIII.–5.IX.; TURČAN, P.: Švédsko, 6.VI.–12.VI.; HRUŠOVSKÝ, I.: Maďarsko, Juhoslávia, Taliansko, Rakúsko, 19.IV.–3.V.; ŠIMÚTH, J.: ZSSR, 22.V.–4.VI.; BALCO, M.: ZSSR, 13.VIII.–26.VIII.; DZUBÁK, M.: ZSSR, 13.VIII.–26.VIII.; FEDELEŠOVÁ, M.: Dánsko, Nórsko, 26.VI.–19.VII.; ČABELKA, D.: Anglicko, august 1967; ČABELKA, J.: Anglicko, 9.VII.–14.VII.; ECKSTEIN, J.: ZSSR, 30.V.–12.VII.; RUŽIČKA, J.: Rumunsko, 26.VIII.–4.IX.; KAISER, H.: NSR, 28.VIII.–5.IX.; CHUBB, J. C.: Anglicko, 26.VIII.–8.IX.; VOZÁR, J.: NSR, 17.VII.–23.VII.; CHROPOVSKÝ, B.: Rakúsko, 1.IX.–9.IX.; RUŽIČKA, J.: Maďarsko, 4.IX.–9.IX.; SCHMITHŰSEN, J.: NSR, 4.IX.–9.IX.; MÉSÁROŠ, J.: ZSSR, 10.V.–6.VIII.; FILKUS, R.: Rakúsko, 14.IV.–22.IV.; HÁBOVÁ, V.: ZSSR, 15.VIII.–18.VIII.; ŠALINGPVÁ, M.: Rumunsko, 26.VIII.–4.IX.; KUBIČÁR, Ľ.: NDR, 2.V.–30.V.; DOUPOVEC, J.: NDR, 2.V.–30.V.; ČERNUCH, J.: Francúzsko, 8.VII.–29.VII.; TOČÍK, A.: Rakúsko, 1.IX.–9.IX.; KRUŽLIAK, J.: Bulharsko, 2.V.–6.V.; ŠEFČOVIČ, P.: ZSSR, 4.IX.–10.IX.; PERRET, R.: Francúzsko, 4.IX.–10.IX.; NIKOLIC, R.: Juhoslávia, 1.IX.–10.IX.; HUPPERT, J.: Francúzsko, 11.IX.; MARION, L.: Kanada, 12.IX.–13.IX.; LANGER, H.: NSR, 15.VIII.–14.IX.; ŽAGAR, M.: Juhoslávia, 7.IX.–14.IX.; FRANK-KAMENECKÝ, V. A.: ZSSR, 11.IX.–15.IX.; BENZ, G.: NSR, 11.IX.–16.IX.; WIEDEN, P.: Rakúsko, 11.IX.–16.IX.; LEVITAN, B. M.: ZSSR, 13.IX.–16.IX.; KOMPIŠ, I.: ZSSR, 4.IX.–10.IX.; KOVÁČIK, V.: ZSSR, 22.V.–20.VIII.;2681
DJUBEK, J.: NDR, 2.VII.–5.VII.; DUDA, P.: Anglicko, 10.V.1966–2.V.1967; JAMBOR, J.: Belgicko, 29.VIII.–3.IX.; BLANÁR, V.: Rumunsko, 27.VIII.–3.IX.; TIŇO, J.: Juhoslávia, 2.IX.–17.IX.; OBERT, T.: Juhoslávia, 2.IX.–17.IX.; prípravný výbor výstavy Veľká Morava: NDR, 14.IX.–18.IX.; HINZPETER, G., SMIDT, M.: NDR, 7.IX.–18.IX.; REBINDER, P. A.: ZSSR, 15.IX.–19.IX.; FIESCHI, R.: Taliansko, 14.IX.–20.IX.; BAUCH, W.: NSR, 19.IX.–20.IX.; KVITKOVIČ, J.: NDR, 15.V.–13.VI.; SCHIFFERT: ČSSR, 26.IX.–23.X.; MELICHERČÍKOVÁ, V.: ZSSR, 5.VI.–5.VII.; DUBNICKÁ, E.: Francúzsko, 21.VII.–6.VIII.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 28.VIII.–5.IX.; MAZÚR, E.: NSR, 29.V.–8.VI.; SÝKORA, J.: Francúzsko, 31.VII.–19.VIII.; ĎURIŠIN, D.: Juhoslávia, 29.VIII.–6.IX.; KATRIAK, M.: NDR, 3.IV.–2.VII.; FERENCZY, E.: Dánsko, 24.VI.–21.VIII.; ČOPJAN, J.: Dánsko, 24.VI.–21.VIII.; KOSTOLANSKÝ, E.: Dánsko, 24.VI.–7.VII.; PLANČÁR, J.: ZSSR, 18.VI.–8.VII.; CESNAKOVÁ, M.: Maďarsko, 14.IX.–21.IX.; MANOLDI, BIAGLOTTO, C.: Taliansko, 7.VIII.–21.IX.; WIEGMANN, J.: NDR, 15.IX.–21.IX.; GLOS, E., WIESNER, G.: NDR, 17.IX.–22.IX.; STRÍŽENEC, M.: Anglicko, 9.IX.–16.IX.; HLÁSNIK, I.: Bulharsko, 3.V.–7.V.; VOTAVA, I.: Nórsko, 10.III.–12.VI.; KAMENICKÝ, L.: Juhoslávia, 13.IX.–16.IX.; SENEŠ, J.: Taliansko, 11.IX.–29.IX.; HAJDA, J.: Francúzsko, 13.VI.–4.VII.; MAHRLA, Z.: Rakúsko, 11.IX.–23.IX.; YALLOW, R. S.: USA, 21.IX.–23.IX.; STAPLES, R. C.: USA, 20.IX.–26.IX.; PINDER, J.: Kanada, 23.IX.–26.IX.; pedagogická delegácia: ZSSR, 19.IX.–28.IX.; KLIMEŠ, J.: NSR, 8.IX.–16.IX.; HROZIENČÍK, J.: Juhoslávia, 17.IX.–29.IX.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 20.IX.–25.IX.; VRABLIC, E.: ZSSR, 17.XI.1966–15.II.1967; KOBÁŇ, T.: Španielsko, 19.IV.–2.V.; JANOVIČ, K.: Západný Berlín: 4.IV.–8.IV.; PLANDER, I.: Švajčiarsko, 26.VIII.–7.IX.; SEPP, J.: NDR, 10.IX.–16.IX.; KAZIMÍR, Š.: NSR, 26.II.–23.VIII.; STANEK, I.: Taliansko, 21.IX.–1.X.; WICKERHAUSER, T.: Juhoslávia, 27.IX.–1.X.; BIRD, R. G.: Anglicko, 19.IX.–2.X.; GRČIC, J.: Juhoslávia, 2.X.; BUCHWALD, K.: NSR, 21.IX.–4.X.; HENNICKE, H. W.: NSR, 2.X.–4.X.; KELLEROVÁ, E.: NDR, 18.IX.–23.IX.; MICHALOV, J.: NDR, 18.IX.–23.IX.;2682
BIANCHI, L.: Taliansko, 18.VIII.–18.IX.; BÍROVÁ, H.: Holandsko, 18.II.–23.VIII.; NEMEC, J.: ZSSR, 12.VI.–3.VII.; KVASNIČKA, B.: Rakúsko, 5.X.–8.X.; STRAUSS, V.: Poľsko, 13.IX.–21.IX.; ŽITŇAN, R.: Poľsko, 3.V.–25.V.; LESŇÁKOVÁ, S.: ZSSR, 3.IX.–16.IX.; BRHLOVIČ, G.: Maďarsko, 6.VI.–19.VI.; DUDA, M.: Juhoslávia, 19.IX.–26.IX.; RUŽIČKA, M.: NDR, 17.IX.–20.IX.; HRUŠOVSKÝ, I.: Maďarsko, Juhoslávia, Taliansko, Rakúsko, 19.IV.–3.V.; LIKO, Š.: NDR, 22.VIII.–7.IX.; ČERVENÁK, J.: Rumunsko, 20.IX.–3.X.; BEZÁK, V.: Rumunsko, 20.IX.–3.X.; MARSINA, R.: NDR, 17.IX.–8.X.; GOSIOROVSKÝ, M.: Juhoslávia, 4.IX.–24.IX.; VÁROSS, M.: Taliansko, 4.IX.–16.IX.; RUŽIČKA, M.: Maďarsko, 8.VI.–10.VI.; PETROVIČ, S.: Maďarsko, 8.VI.–10.VI.; PETRÁŠ, Š.: Bulharsko, 21.IX.–25.IX.; BRTÁŇ, R.: Juhoslávia, 2.X.–15.X.; NÉMETH, Š.: Maďarsko, 30.VIII.–3.IX.; MIKULAJ, L.: Maďarsko, 30.VIII.–3.IX.; BOROŠKOVÁ, Z.: ZSSR, 9.VIII.–24.VIII.; KUTKOVÁ, M.: Holandsko, 12.VI.–18.VII.; KOLEK, J.: ZSSR, 5.X.; MICHALKO, J.: ZSSR, 5.X.; DZUBÁKOVÁ, M.: ZSSR, 6.IX.–20.IX.; MATIAŠOVSKÝ, K.: Nórsko, 25.VIII.–15.IX.; KRIPPEL, E.: ZSSR, 22.IX.–6.X.; DROPPOVÁ, Ľ.: ZSSR, 3.V.–24.VI.; MIŠIANIK, J.: Maďarsko, 16.X.–28.X.; TERRAYOVÁ, M.: Maďarsko, 7.IX.–22.IX.; PETRÁŠ, Š.: Bulharsko, 21.IX.–25.IX.; BERTA, F.: Maďarsko, 5.VI.–17.VI.; DONOVALOVÁ, V.: Juhoslávia, 14.V.–20.V.; ŠURKA, Š.: ZSSR, 29.VIII.–8.IX.; SZÖCS, Š.: ZSSR, 29.VIII.–8.IX.; HORVATOVIČOVÁ, A.: NDR, 1.X.–8.X.; HORVATOVIČOVÁ, A.: ZSSR, 6.VIII.–27.VIII.; KOŠŤA, L.: NSR, 6.X.–9.X.; VRANOVSKÝ, M.: ZSSR, 1.IX.–17.IX.; POPOVIČ, A.: Poľsko, 21.IV.–20.VI.; POPOVIČ, A.: Poľsko, 30.I.–9.II.; PRANDA, A.: Poľsko, 14.VI.–13.VIII.; BAKOŠ: Poľsko, 29.VIII.–2.IX.; JURÍK, Š.: Poľsko, 2.VII.–8.VII.; WINCER, P.: Poľsko, 30.I.–9.II.; NÁBĚLEK, I.: Poľsko, 10.IV.–21.IV.; ŠTURDÍK, Š.: Poľsko, 5.I.–11.I.; MIŠIANIK, J.: Poľsko, 3.IV.–7.IV.; BRTÁŇ, R.: Poľsko, 2.IV.–10.IV.; RIPPA, S.: Poľsko, 13.III.–2.IV.; BLANÁR, V.: Poľsko, 2.IV.–6.IV.; KROPILÁK, M.: Poľsko, 9.V.–22.V.; GROCH, J.: Poľsko, 4.IV.–15.IV.; MIKO, F.: Poľsko, 27.V.–10.VI.; KOLNÍKOVÁ, E.: Poľsko, 9.V.–23.V.;2683
ŠEVČÍK, M.: Poľsko, 1.VI.–1.VIII.; SCHALEK, D.: Poľsko, 5.VII.–12.VII.; ČERNÝ, J.: Poľsko, 28.V.–6.VI.; RUŽIČKA, J.: Poľsko, 4.VI.–11.VI.; BUFFA, F.: Poľsko, 5.VI.–11.VI.; OBERT, T.: Poľsko, 14.V.–22.V.; ORGONÍKOVÁ, B.: Poľsko, 19.V.–28.V.; VEREŠ, M.: Poľsko, 21.V.–30.V.; SZATHMÁRY, V.: Poľsko, 15.V.–28.V.; KUBEK, J.: Poľsko, 28.II.–6.III.; JURÍK, Š.: Poľsko, 5.VI.–10.VI.; KUKUČA, J.: Poľsko, 5.VI.–10.VI.; NEMEC, P.: Čína, 8.XI.1966–28.III.1967; BALAN, J.: Čína, 8.XI.1966–28.III.1967; ŠIŠKA, K.: Poľsko, 14.IX.–17.IX.; ŠIŠKA, K.: Rakúsko, 2.IX.–9.IX.; ZIEGELHÖFFER, A.: NSR, Dánsko, Švédsko, 17.IV.–30.VII.; CHIRA, E.: ZSSR, 27.IX.–12.X.; CAMBEL, B.: Juhoslávia, 9.IX.–12.IX.; REBRO, K.: NSR, 1.VI.–24.IX.; RUŽIČKA, M.: NDR, 17.IX.–20.IX.; LIPTÁK, Ľ.: NDR, 2.IX.–30.IX.; RUTTKAY, I.: Anglicko, Holandsko, 2.X.–17.X.; ZIKMUND, V.: Anglicko, Holandsko, 2.X.–17.X.; KOLNÍK, T.: NDR, 2.X.–6.X.; BYSTRICKÝ, V.: Juhoslávia, 17.IX.–7.X.; KOTULIČ, I.: Maďarsko, 25.IX.–7.X.; SCHILDRUP PAULSEN, H.: Nórsko, 5.X.–10.X.; ANDRUSOV, D.: Juhoslávia, 7.IX.–23.IX.; KRUPA, V.: Rakúsko, 9.X.–12.X.; KOPČAN, V.: Rakúsko, 9.X.–12.X.; STONER, H. B.: Anglicko, 8.X.–13.X.; KUHN, G.: Švajčiarsko, 7.X.–16.X.; ZEČEVIČ, M.: Juhoslávia, 14.X.–16.X.; GRJOTHEIM, K.: Nórsko, 13.X.–17.X.; SUNGARSKI, S.: Bulharsko, 14.X.–17.X.; CUKERMAN, G. J.: ZSSR, 5.X.–18.X.; RUTTKAY, I.: Rakúsko, 17.IX.–22.IX.; SZATHMÁRY, V.: Rakúsko, 18.IX.–22.IX.; RIPPA, S.: Rakúsko, 18.IX.–22.IX.; KRIPPEL, E.: Rakúsko, 1.III.–23.X.; HRUBEC, I.: Maďarsko, 11.IX.–7.X.; LAZÁR, M.: Belgicko, 9.VI.–19.VI.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 1967; KNEPPO, P.: Rakúsko, 17.IX.–22.IX.; MAJERNÍK, V.: Belgicko, Anglicko, 10.IX.–20.IX.; PETRÁŠ, Š.: Dánsko, 7.X.–14.X.; STORK, J.: Francúzsko, 3.IX.–16.IX.; MIKLOŠKO, J.: Rumunsko, 1.X.–14.X.; RACKO, J.: NDR, 4.IX.–16.IX.; MAHEĽ., M.: Rakúsko, 6.XI.–11.XI.; DRDOŠ, J.: NSR, 20.IX.–8.X.; WEISMANN, Ľ.: NSR, 2.X.–17.X.; ZELINKA, J.: ZSSR, Japonsko, 2.VIII.–6.IX.;2684
SKRÚCANÝ, R.: ZSSR, 17.IV.–26.IV.; JANOVIČ, K.: ZSSR, 17.IV.–26.IV.; ANTAL, J.: Rumunsko, 2.X.–9.X.; CHMURNÝ, R.: ZSSR, 5.VI.–18.VIII.; JURKO, A.: Juhoslávia, 1.XI.–7.XI.; BÁRTA, J.: Bulharsko, 9.X.–23.X.; BELZA, S. I.: ZSSR, 12.X.–25.X.; KOHL, W.: Rakúsko, 23.X.–27.X.; CASTETS, J. F.: Francúzsko, 5.IX.–27.X.; VENDTOVÁ, V.: Maďarsko, 20.IX.–6.X.; HUBA, A.: Rakúsko, 30.VIII.–6.IX.; WEISMNANN, Ľ.: Rakúsko, 30.VIII.–6.IX.; TOMEČEK, J.: Rakúsko, 22.IX.–28.IX.; KANCLÍŘ, E.: NSR, 23.X.–29.X.; DUB, O.: Švajčiarsko, 25.IX.–7.X.; DUDA, P.: Rakúsko, 11.IX.–23.IX.; PAVLÁSEK, J.: Rakúsko, 11.IX.–23.IX.; KARCZEWSKA, A.: Maďarsko, 17.X.–22.X.; KRÚTEĽ, J.: Maďarsko, 17.X.–22.X.; HORECKÝ, J.: Francúzsko, 22.X.–28.X.; KOCKOVÁ, A.: Francúzsko, 6.IX.–27.IX.; FAJGLOVÁ, Ľ.: Bulharsko, 8.X.–16.X.; ČÍČEL, B.: Maďarsko, 3.VI.–17.VI.; KUTKA, M.: Maďarsko, 11.X.–14.X.; MACHO, L.: Maďarsko, 11.X.–14.X.; AMBRUŠ: Maďarsko, november 1967; ERTL, M.: Anglicko, 24.VIII.–5.X.; BAKOŠ, M.: ZSSR, 17.IX.–3.X.; ŠEDIVÝ, J.: Francúzsko, 28.IX.–3.X.; KRÁĽOVIČ, J.: Francúzsko, 28.IX.–3.X.; MUCHA, V.: ZSSR, 2.IX.–15.IX.; DAUBNER, I.: ZSSR, 2.IX.–15.IX.; LAVOVÁ, M.: Maďarsko, 13.XI.–25.XI.; SILNÝ, A.: Nórsko, 25.X.–11.XI.; NIKODÝM, D.: Taliansko, 17.VIII.–18.IX.; KALAFUT, F.: Maďarsko, 16.X.–29.X.; DOVGOŠEJ, N. I.: ZSSR, 19.X.–30.X.; ULBERT, G., KELLER, E.: NSR, 2.X.–31.X.; ŽUKOVIČ, M., WIKERHAUSER, T.: Juhoslávia, 27.X.–1.XI.; KENDALL, C. B.: Anglicko, 9.X.–2.XI.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 9.VI.–4.VII.; NEMLAHA, A.: Taliansko, 30.IX.–3.XI.; MATKOVIČ, B.: Juhoslávia, 7.XI.–9.XI.; BROUSSE, R.: Francúzsko, 1.XI.–10.XI.; VISSER, P.: Holandsko, 30.X.–11.XI.; ZOLTÁN, D.: Maďarsko, 23.X.–28.X.; VAŠÁTKO, J.: Taliansko, 4.X.–20.X.; TIBENSKÝ, J.: Maďarsko, 3.VII.–15.VII.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 19.XI.–2.XII.; BOKES, F.: Maďarsko, 6.XI.–16.XI.; DRAHT, M.: NSR, 14.XI.–20.XI.; PAVLOVIČ, S., ILIČ, M.: Juhoslávia, 10.XI.–20.XI.; BOLL–DORBERGER, K.: NDR, 13.XI.–20.XI.; MŰLLER, H. H.: NDR, 1.XI.–24.XI.; DALIN, S. A.: ZSSR, 20.XI.–24.XI.; JUSIC, M.: Juhoslávia, 13.XI.–24.XI.; CIGÁNEK, L.: Švédsko, 3.VIII.–14.X.;2685
BLAŠKOVIČ, D.: Taliansko, 6.IX.–10.IX.; SCHILDER, J.: Maďarsko, 26.VI.–30.VI.; JURIŠ, Š.: ZSSR, 1.IX.–17.IX.; KODAJ, M.: ZSSR, 4.IX.–16.IX.; KRČ, R.: Bulharsko, 17.X.–26.X.; KONČEK, M.: Švajčiarsko, 22.IX.–11.X.; KOLBENHEYER, T.: NDR, 1.XII.–10.XII.; BLAŠKOVIČ, D.: Švajčiarsko, Taliansko, 2.XII.–9.XII.; KONČEK, M.: NDR, 16.IX.–20.IX.; DOBRAKOV, I.: Rumunsko, 9.X.–21.X.; PIKSOVÁ, S.: Rumunsko, 14.VII.–27.VII.; ČERNÁČEK, J.: NDR, 19.IX.–22.IX.; HOLEC, V.: NDR, 21.X.–26.X.; KONČEK, M.: NDR, 30.X.–4.XI.; OTRUBA, J.: NDR, 30.X.–4.XI.; SMOLEN, F.: NSR, 20.IX.–3.X.; KOCHOL, V.: NSR, 5.XI.–26.XI.; MICHAJLOV, N. N.: ZSSR, 20.XI.–27.XI.; ERDŐS, P.: Maďarsko, 23.XI.–27.XII.; BARLOESIUS, K.: NDR, 20.XI.–27.XI.; prijatia z Rumunska: 31.XI.; BRAUNREUTHER, K.: NDR, 29.XI.–2.XII.; LŰNING: NSR, 20.XI.–2.XII.; LEMENČIČ, V.: Juhoslávia, 26.XI.–2.XII.; TIBENSKÝ, J.: NSR, 15.X.–3.XII.; LENG, L.: Juhoslávia, 20.IX.–3.X.; ČERVEŇANSKÝ, J.: Juhoslávia, 13.IX.–17.IX.; SIRÁCKY, J.: Juhoslávia, 3.IX.–17.IX.; OTRUBA, J.: Rakúsko, 5.X.–12.X.; KONČEK, M.: Rakúsko, 19.VII.–1.VIII.; SVORAD, D.: Rakúsko, 13.IX.–23.IX.; STEINHÜBEL, G.: NSR, 16.X.–6.XI.; MURÍN: NDR, 28.VI.–5.VII.; FRANK: NDR, 28.VI.–5.VII.; POKORNÝ, M.: NDR, 10.I.–24.I.; HORNOVÁ, A.: NDR, 13.III.–30.VI.; ŠOLTESZ, J.: Taliansko, 13.XI.–18.XI.; LICHARDUS, S.: Kanada, Mexiko, 4.IX.–4.X.; RUŽIČKA, M.: NSR, 19.IX.–4.X.; HORÁK, G.: Francúzsko, 16.VII.–20.VIII.; KOHÚT, L.: Kanada, USA, 28.IX.–26.XI.; DEÁK, L.: Maďarsko, 9.XI.–23.XI.; NEHNEVAJ, D.: NSR, 6.IX.–26.IX.; ŽIČÁKOVÁ, A.: Bulharsko, 18.IX.–4.X.; TIBENSKÝ, J.: Maďarsko, 3.VII.–15.VII.; SÝKORA, J.: Maďarsko, 3.IX.–9.IX.;2686
TIBENSKÝ, J.: NDR. 15.X.–3.XII.; SMIRNOV, L. N.: ZSSR, 20.XI.–3.XII.; SINAIKO, H. W.: Japonsko, 20.XI.–4.XII.;CHAČATURJAN, M.: ZSSR, 20.XI.–4.XII.; GONČAROV, I.: ZSSR, 17.XI.–5.XII.; VASKOV, S. T.: ZSSR, 21.XI.–6.XII.; LUCENKO, B. N.: ZSSR, 21.XI.–6.XII.; KYRYLJUK, DEJ, ŠEVČUK, HORDIČUK: ZSSR, 6.XII.–18.XII.; CHUCHARENKOVA, I.: ZSSR, 8.XII.–9.XII.; WENINGER, M.: Rakúsko, 8.XII.–9.XII.; HAIDER, M.: Rakúsko, 5.XII.–9.XII.; KLIMENKO, J.: ZSSR, 24.XI.–12.XII.; PAVLOVSKÝ, T.: Maďarsko, Juhoslávia, Taliansko, Rakúsko, 19.IV.–3.V.; STANISLAV, J.: Rakúsko, 7.IX.; BEREK, D.: NDR, 2.VIII.–30.X.; LICHARDUS, B.: Francúzsko, 19.XI.–29.XI.; PODOBA, J.: USA, Kanada, 11.IX.–31.X.; ŠPALDON, E.: Maďarsko, 28.XI.; AMBRUŠ, J.: Maďarsko, 11.XI.–21.XI.; LIZOŇ, P.: ZSSR, 6.IX.–20.IX.; PLANDER, I.: Dánsko, 2.X.–8.XI.; ZÁVODSKÁ, E.: NDR, 9.XI.–16.XI.; ŠPALDON, E.: NDR, 22.XI.; ŠPALDON, E.: Rumunsko, 10.XII.–19.XII.; RYBARIČ, R.: Rumunsko, 10.XII.–15.XII.; DUCHOŇ, M.: Rumunsko, 20.XI.–3.XII.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 13.XII.; RUTENFRANZ, J.: NSR, 12.XII.–16.XII.; KOSTJUK, P. G.: ZSSR, 11.XII.–16.XII.; AVRAMOVÁ, E.: Bulharsko, 8.XII.–18.XII.; CHORLIN, A. J.: ZSSR, 12.XII.–19.XII.; LEPLAT, I.: Francúzsko, 13.XII.–20.XII.; LIPPHARDT, W.: NSR, 16.XII.–21.XII.; BELICINA, N. V.: ZSSR, 20.XII.–24.XII.; SENEŠ, J.: Rakúsko, 29.XII.; GYŐRGY, R.: Maďarsko, 22.XII.–29.XII.; SMITH, FISHER–GALATI: USA, 26.XII.–29.XII.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 20.XII.–22.XII.; SENEŠ, J.: Maďarsko, 16.IV.–17.IV.; ŠPALDONOVÁ, R.: NSR, 3.X.–25.X.; RYBARIČ, R.: NSR, 11.XI.–20.XI.; HANIC, F.: NDR, 27.XI.–2.XII.; KANCLÍŘ, E.: NDR, 27.XI.–2.XII.; FRANCŮ, D.: ZSSR, 16.VI.–25.VI.; ŠALINGOVÁ, M.: Rakúsko, 9.V.; REICHRTOVÁ, E.: NDR, 29.X.–27.XI.; TREMKO, J.: Švajčiarsko, 30.X.–19.XI.; LAMIOVÁ, M.: Rumunsko, 5.XI.–21.XI.; REXOVÁ, Ľ.: Francúzsko, 2.XI.–19.XI.; VANTUCH, A.: Francúzsko, 17.XI.–7.XII.; ANDRUSOV, D.: Rakúsko, 13.XII.; MIŠIANIK, J.: Rakúsko, 11.XII.–15.XII.; ŠPALDON, E.: NDR, 31.V.–7.VI.;2687
BARTOŠ, J.: Francúzsko, 12.X.–26.X.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 11.XII.–20.XII.; HAJDÚK, J.: ZSSR, 22.VI.–13.VII.; HALAGA, O.: NSR, 30.X.–11.XI.; KUČEROVÁ, K.: Maďarsko, 11.IX.–25.IX.; KRAJČOVIČ, M.: Maďarsko, 13.XI.–24.XI.; FANO, Š.: ZSSR, 30.XI.–21.XII.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 28.XI.–23.XII.; BRHLOVIČ, G.: NSR, november 1967; HALAGA, O.: NDR, 1.X.–4.X.; RAJNIČ, A.: NDR, 20.XI.–2.XII.; MICHALIDESOVÁ, I.: NSR, 13.X.–18.X.; ORGONÍKOVÁ, B.: NSR, 10.X.–15.X.; KESSLER, A.: NDR, 3.V.–29.VI.; SZÖCS, F.: NDR, 12.XI.–24.XI.; ŠARMÍR, E.: Juhoslávia, 4.IX.–23.IX.; JANÁČ, K.: ZSSR, 21.XI.–2.XII.; DORNIČ, S.: Švédsko, 25.IX.–16.XII.; LANGER, P.: Francúzsko, 19.XI.–29.XI.; PINTÉR, Š.: ZSSR, 14.XII.–23.XII.; PIETA, K.: Rakúsko, 4.VIII.–16.IX.; BURLASOVÁ, S.: Juhoslávia, 1.X.–16.X.; RUŽIČKOVÁ: Maďarsko, 16.X.–21.X.; RACKO: Maďarsko, 16.X.–21.X.; ŠIŠKA, K.: Maďarsko, 21.XI.–25.XI.; SLEZÁK, J.: NDR, 20.X.–1.XII.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 10.XII.– 17.XII.; TOČÍK, A.: Západný Berlín, 20.X.–25.X.; RATKOŠ, P.: Maďarsko, 29.XI.–19.XII.; DANČO, J.: NDR, 9.XI.–23.XI.; BARTOVÁ, A.: Maďarsko, 27.XI.–8.XII.; MACHO, L.: ZSSR, 5.XII.–10.XII.; ČÍČEL, B.: ZSSR, 3.XII.–24.XII.; FUTÁK, J.: Francúzsko, 14.IV.–3.X.; KOSTOLANSKÝ, E.: Juhoslávia, 3.XII.–17.XII.; ŠUTEK, Ľ.: Juhoslávia, 3.XII.–17.XII.; RABENSAIFER, V.: Poľsko. 20.XI.–10.XII.; BLAHUTIAK, A.: Kuba, 13.II.–11.X.; BAJCAR, R.: Egypt, 29.X.–16.XI.; CIGÁNEK, L.: Poľsko, 21.XI.;2688
ZOLTÁN, D.: Poľsko, 1.XI.–8.XI.; HRABAL, F.: Poľsko, 1.XI.–8.XI.; LAMOŠ, J.: Poľsko, 6.XI.–19.XI.; MACHÁČEK, L.: Poľsko,1.V.–14.V.; HALAGA, O.: Poľsko, 25.VI.–8.VII.; ELSCHEKOVÁ, A.: Poľsko, 22.X.–31.X.; ELSCHEK, O.: Poľsko, 22.X.–31.X.; ŠIŠKA, K.: Poľsko, 5.X.–8.X.; KOČIŠKO, R.: Poľsko, 5.X.–8.X.; BÁRTA, J.: Poľsko, 29.XI.–3.XII.; BLAHUTIAK, A.: Poľsko, 20.XI.–29.XI.; KLOBUŠICKÁ, M.: Poľsko, 23.IV.–13.V.; MICHALIDESOVÁ, I.: Poľsko, 24.XI.–29.XI.; BOLDIŠ, J.: Poľsko, 24.XI.–29.XI.; BUKOVINSKÁ, M.: Poľsko, 4.X.–14.X.; MELICHERČÍKOVÁ, V.: ZSSR, 29.XI.–19.XII.; PODHÁJECKÁ, M.: ZSSR, 27.XI.–19.XII.; HALANDA, Š.: Rakúsko, 3.XII.–8.XII.; DOBRAKOVOVÁ, M.: NDR, Západný Berlín, 23.XI.–23.XII.; KOVÁČ, D.: NSR, 30.XI.–14.XII.; DZUBÁK, M.: NSR, 19.X.–1.XI.; KRÚTEĽ., J.: ZSSR, 3.XII.–16.XII.; LACIOK, M.: Maďarsko, 11.XII.–21.XII.; VÁROSSOVÁ, E.: Taliansko, 4.IX.–16.IX.; GNEVYŠEV, M. N.: ZSSR, 4.IX.–16.IX.; BALLO, I.: Rumunsko, 31.X.–10.XI.; ŽABKOVÁ: Poľsko, 7.XII.–15.XII.; JURIKOVIČ: Poľsko, 7.XII.–15.XII.; BOLDIŠ, J.: Poľsko, 24.XI.–29.XI.; DUBINSKÝ, J.: Poľsko, 20.XI.–25.XI.; CHALOUPKA, P.: Poľsko, 20.XI.–25.XI.; VAŠEČKA, F.: Poľsko, 14.V.–28.V.; KUTKA, M.: Francúzsko, 5.XII.–19.XII.; HARAKSIM, Ľ.: Maďarsko, 8.XII.–22.XII.; HARMAN, M.: Rakúsko, 14.XII.–15.XII.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 11.XII.–20.XII.; MAHEĽ, M.: Juhoslávia, 13.IX.–21.IX.; SADOVSKÝ, Z.: NDR, 23.VI.–3.VII.; MURÍN, M.: ZSSR, 6.XII.–14.XII.; MÜLLER, K.: ZSSR, 6.XII.–14.XII.; PLEVZA, V.: NSR, 28.II.–21.XII.; TOČÍK, A.: NDR, 24.XI.–26.XI.; VLADÁR, J.: NDR, 24.XI.–26.XI.; VYKOUK, B.: NSR, 23.XI.–15.XII.; KOŠŤA, L.: Bulharsko, 9.XII.–14.XII.; KVASNIČKA, B.: Rakúsko, 5.X.–8.X.; BÁNESZ, L.: NSR, 10.X.–17.XII.; BENČAŤ, F.: Bulharsko, 24.IX.–8.X.; TOKÁR, F.: Bulharsko, 24.IX.–8.X.;2689
PODHÁJECKÝ, K.: Bulharsko, 11.XI.–1.XII.; VOJTKO, J.: Maďarsko, 12.XI.–15.XI.; MÄSIAR, E.: USA, 8.IX.–22.IX.; MALÍKOVÁ, M.: Maďarsko, 10.XII.–22.XII.; PODZIMKA, J.: Francúzsko, Švajčiarsko, 30.VIII.–30.IX.; GROCH, J.: Bulharsko, 23.X.–29.X.; ZALČÍK, J.: NSR, 9.VII.–16.VII.; KOČIŠKO, R.: Bulharsko, 9.XII.–14.XII.; HANUŠ, J.: Švédsko, 4.XII.–12.XII.; DUBNICKÝ, J.: Maďarsko, 26.XII.–30.XII.; ZEMKO, J.: Juhoslávia, 18.XII.–22.XII.; GALAN, A.: Rumunsko, 27.XI.–19.XII.; BOSÁK, J.: Francúzsko, 6.XII.–19.XII.; FERIN, J.: Rakúsko, 12.X.; VAŠÁTKO, J.: Švédsko, 3.VI.–10.VI.; RUŽIČKA, M.: Anglicko, 23.X.–10.XI.; UHLIAR, J.: Francúzsko, 25.VIII.–5.IX.; TURČÁNY, J.: Francúzsko, 25.VIII.–5.IX.; RUŽIČKA, M.: Rakúsko, 4.I.–6.I.; FERIANCOVÁ, Z.: Rakúsko, 4.I.–6.I.; ŠIŠKA, K.: Juhoslávia, 21.X.–29.X.; KAJŇÁK, F.: Rumunsko, 12.X.–27.X.; NIKODÝM, D.: Juhoslávia, 14.XII.–17.XII.; SMIEŠKO, V.: ZSSR, 22.XI.–13.XII.; BREZA, M.: Anglicko, 16.XI.–30.XI.; STRINKA, J.: Juhoslávia, 9.VIII.–29.VIII.; FEDELEŠOVÁ, M.: NDR, 5.XII.–12.XII.; AMBROS, C.: Švajčiarsko, 22.VI.–25.IX.; HOLOTÍK, Ľ.: Anglicko, 24.X.–3.XI.;2690
JABLONICKÝ, J.: NSR, 28.II.–20.XII.; HOLOTÍK, Ľ.: Juhoslávia, 11.XII.–16.XII.; HOLOTÍK, Ľ.: Maďarsko, 16.XII.–18.XII.; ZIKMUND, V.: Francúzsko, 22.XI.–14.XII.; BUKOVČANOVÁ, V.: USA, apríl–október 1967; KOZINKA, V.: Švédsko, 16.IX.–14.XII.; LUBY, Š.: Maďarsko, 21.V.–25.V.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 21.V.–25.V.; PAULÍNY, E.: Poľsko, 1.VI.–4.VI.; BLANÁR, V.: Poľsko, 2.IV.–6.IV.; STRACELSKÝ, J.: Poľsko, 19.XI.–3.XII.; ŠŤASTNÝ, V.: Poľsko, 1.X.–15.X.; VOJTKO, D.: Poľsko, 4.X.–18.X.; BIALEKOVÁ, D.: ZSSR, 27.V.–12.VIII.; MÉSÁROŠ, J.: Maďarsko, 26.XI.–30.XI.; ASZTALOŠ, Š.: ZSSR, 6.XII.–24.XII.; NOVOTNÝ, J.: Maďarsko, 26.XI.–1.XII.; ŠVARC, R.: Kuba, 10.IV.–11.X.; TRPIŠ, M.: USA, Kanada, 11.I.–8.VIII.2691
5240CII/43e19682692–2707
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
SCHWARZ, Š.: Rakúsko, 6.V.–8.V.; KUTKA, M.: Francúzsko, 1.VII.–31.XII.; BIELY, P.: USA 1.III.–3.IX.; DJUBEK, J.: Anglicko, október 1967–december 1968; KETTNER, M.: NSR, 25.X.1967–1.XI.1968; KVITKOVIČ, J.: NSR, 30.IX.1967–12.IX.1968; GÁLIK, J.: Rakúsko, 28.X.; GÁLIK, J.: NSR, 1.IX.1967–31.VIII.; VIGAŠ, M.: Kanada, 24.X.1967–30.X.1968; WARNER, V.: USA, 28.IX.1967–28.VI.1968; MITRO, A.: NSR, 15.IX.1967–5.X.1968; PAULECH, C.: Kuba, 17.X.1967–25.IV.1968; PAULECHOVÁ, K.: Kuba, 17.X.1967–25.IV.1968; ŠIMO, E.: Francúzsko, 29.XII.1967–16.II.1968; BACHÁR, V.: Taliansko, 4.IX.1967.–8.VI.1968; AZUD, J.: Kanada, 13.IX.1967–5.V.1968; FELLNER, P.: Nórsko, 1.V.1967–25.II.1968; TIHLÁRIK, K.: NSR, 28.II.1967–25.II.1968; BENADIK, B.: NSR, 31.XII.1967–20.I.1968; CIGÁNEK, L.: USA, 27.I.–7.II.1968; KORBELL, J.: ZSSR, 28.XII.1967–29.I.1968; BLAŠKOVIČ, D.: Rakúsko, 22.I.; HOLUB, Z.: ZSSR, 29.XII.1967–2.II.1968; BELLUŠ, D.: Švajčiarsko, 10.IX.1967–10.IX.1968; MATULA, V.: ZSSR, 1.X.1966–30.IX.1968; ZELENKA, J.: Poľsko, 30.XII.1966–5.II.1968; ŠTOHL, J.: Kanada, 16.VIII.1966–18.VIII.1968; TOČÍK, A.: Rakúsko, 10.I.–11.I.; SMITH, L. T.: USA, 9.I.–11.I.; LAZÁR, M.: Francúzsko, 9.I.–13.I.; SCHWARZ, Š.: Rakúsko, 12.I.–13.I.; KOSTIUK, P., LIMANSKÝ, P. J., PREOBRAŽENSKÝ, N. N.: ZSSR, 15.IX.1967–18.I.1968; JEŽO, I.: NDR, 16.I.–21.I.; SILVAY, J.: USA, 21.I.; LIMANSKIJ, P. J., PREOBRAŽENSKIJ, N. N.: ZSSR, 23.X.1967–23.I.1968; SCHŐNEICH, B.: NDR, 23.I.; HERBERGER, J.: NDR, 23.I.; BLAŽEK, M.: Rakúsko, Švajčiarsko, 16.I.–25.I.; BARTOŠ, E.: Rakúsko, 11.I.–12.I.; ŽIGRAI, F.: NDR, 2.I.–9.I.; MATULA, V.: Francúzsko, 28.I.–5.II.; ŠTEPNIČKA, O.: Francúzsko, Belgicko, 7.II.–13.II.; ZIMA, P.: NSR, 15.I.–27.I.; STAHMANN, M. A.: USA, 9.I.–31.I.;2692
HLÁSNIK, I.: Rakúsko, 18.I.–19.I.; MĚŘINSKÝ, K.: Rakúsko, 18.I.–19.I.; WEISMANN, Ľ.: Juhoslávia, 5.II.–10.II.; SOPKO, J.: Rakúsko, 2.I.–12.I.; ZOLTÁN, D.: NDR, 25.II.–1.III.; HRDINA, V.: Maďarsko, 8.I.–14.I.; ŠUMEC, A.: Maďarsko, 8.I.–14.I.; KESSLER, A.: Rakúsko, 30.IX.1967–29.II.1968; FRANKOVIČ, B.: Maďarsko, 12.II.–13.II.; RABENSEIFER, V.: Maďarsko, 12.II.–13.II.; ŠPALDON, E.: Francúzsko, 10.II.–14.II.; OLERÍNY, V.: Španielsko, 2.I.–22.I.; ČILINSKÁ, Z.: Západný Berlín, 3.III.–6.III.; ŠPIESZ, A.: NSR, 15.I.–7.II.; ŠŤASTNÝ, W.: NDR, 4.II.–10.II.; ŠTURC, J.: ZSSR, 2.I.–21.I.; MIHALÍK, V.: ZSSR, 8.VI.–20.VI.; TOČÍK, A.: NDR, 6.II.–11.II.; KRESÁK, Ľ.: Rakúsko, 17.III.–20.III.; RUŠČÁKOVÁ, D.: NDR, 14.II.–20.II.; PŐDŐRB: Maďarsko, 20.II.; KUBÁČEK, Ľ.: Maďarsko, 22.III.–23.III.; HAJDUK, A.: Kanada, 26.III.; CHMEL, L.: Anglicko, 5.IV.–10.IV.; ČERVEŇANSKÝ, J.: Anglicko, 3.IV.–6.IV.; FEDELEŠOVÁ, M.: NDR, 1.II.–16.II.; ČERNUŠÁKOVÁ, M.: NDR, 1.II.–16.II.; GREINER, L.: Maďarsko, 4.IV.–8.IV.; TISCHLER, J.: Maďarsko, 14.IV.–21.IV.; BIANCHI, L.: Francúzsko, 19.III.–28.III.; LÁNIK, J.: Taliansko, 1.IV.–9.IV.; HOLOTÍK, Ľ.: Francúzsko, 28.I.–2.II.; MARIOT, P.: NSR, 16.I.–29.III.; ŠALINGOVÁ, M.: Rakúsko, 13.III.–14.III.; STANEK, I.: NDR, 2.IV.–8.IV.; TOMAŠKO, I.: Holandsko, 23.I.–13.II.; BLANÁR, V.: Rakúsko, 18.III.–20.III.; MALÍKOVÁ, M.: NDR, 16.IV.–30.IV.; MOJŽIŠOVÁ, I.: NDR, 16.IV.–30.IV.; PRUSÁK, P.: Maďarsko, 16.IV.–20.IV.; DUB, O.: NDR, 21.IV.–26.IV.; CIGÁNEK, L.: USA, 27.I.–7.II.;2693
OBERT, T.: Poľsko, 14.I.–29.XI.; LUKÁČ, J.: NDR, 17.IV.–24.IV.; HÁJEK, J.: Španielsko, 31.V.–9.VI.; KRUML, F.: Anglicko, 25.V.–4.VI.; KITTLER, R.: Anglicko, 21.III.–28.III.; TOŠEV, K., TKAČENKO, O. B.: ZSSR, 26.III.–29.III.; MAJLING, J.: NDR, 5.V.–15.V.; RUTTKAY, I.: Belgicko, 13.II.–12.IV.; FORTIER, C.: Kanada, 10.IV.–12.IV.; GVOZDJAK, L.: ZSSR, 21.IV.–30.IV.; HRÚZ, B.:Maďarsko, 7.IV.–13.IV.; SCHNATSKE, G.: NSR, 11.IV.–13.IV.; RECKER, K.: NSR, 8.IV.–18.IV.; LŐSCHNER, F.: NSR, 16.IV.–19.IV.; PAPP, L.: Maďarsko, 16.IV.–23.IV.; RUSNÁK, V.: NDR, 6.V.–20.V.; THUTZO, V.: ZSSR, 2.IV.–6.IV.; HLÁSNIK, I.: NDR, 5.VI.–8.VI.; HOLOTÍK, Ľ.: Rakúsko, 14.I.–19.I.; FISCHHOF, J.: NDR, 27.V.–3.VI.; HARMAN, M.: NDR, 6.V.–28.V.; KONČEK, M.: NSR, 1.IV.–6.IV.; KRESÁK, F.: NDR, 27.V.–9.VI.; BENDA, O.: NDR, 9.VI.–13.VI.; DROPPA, A.: Rakúsko, 13.V.–16.V.; MURÍN, M.: ZSSR, 20.V.–26.V.; VARSÍK, B.: NSR, 20.V.–10.VI.; KOČIŠKO, R.: NDR, 3.VI.–7.VI.; MARTIŠ, R.: NDR, 3.VI.–7.VI.; MALÍKOVÁ, M.: ZSSR, 5.V.–19.V.; FIFIKOVÁ, A.: ZSSR, 5.V.–19.V.; ROSA, A.: Maďarsko, 1.IV.–28.IV.; VISSER, P.: Holandsko, 22.IV.–28.IV.; ZALČÍK, T.: Juhoslávia, 14.I.–25.I.; MAHEĽ, M.: NDR, 4.III.–7.III.; DUB, O.: Juhoslávia, 24.VI.–26.VI.; BALCO, M.: Juhoslávia, 24.VI.–26.VI.; CESNAKOVÁ, M.: Rakúsko, 10.VI.–14.VI.; BACHÁR, V.: Taliansko, 4.IX.1967–8.VI.1968; ŠIŠKA, K.: NSR, 17.IV.–20.IV.; CESNAK, L.: NDR, 4.VI.–14.VI.; ILKOVIČ, V.: NDR, 12.V.–23.V.; KAROVIČ, K.: NSR, 17.V.–3.VI.; RUŽIČKA, J.: NSR, 6.V.–14.VI.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 23.V.–8.VI.; BORODOVČÁK, V.: ZSSR, 26.IV.–26.V.; BEZÁK, V.: ZSSR, 27.V.–9.VI.; SCHILDER, J.: Bulharsko, 6.V.–15.V.; LUBY, Š.: Bulharsko, 6.V.–15.V.; LICHARDUS, B.: ZSSR, 25.VI.–2.VI.; TOMKO, J.: Anglicko, 30.V.–3.VI.;2694
OBERT, T.: ZSSR, 13.V.–26.V.; HAJDUK, A.: Kanada, 22.V.–12.VI.; CHALOUPKA, P.: ZSSR, 19.III.–28.III.; VYSOČANSKÝ, M.: ZSSR, 21.IV.–30.IV.; KRAJČOVIČ, M.: Maďarsko, 1.IV.–20.IV.; BUFFA, F.: NDR, 7.V.–14.V.; BALAN, J.: Anglicko, 23.IV.–29.IV.; DUTTON, G. G. S.: Kanada, 23.IV.–29.IV.; KAČALA, J.: NDR, 15.IV.–21.IV.; KOČIŠ, F.: NDR, 15.IV.–21.IV.; ČINČURA, J.: NSR, 13.V.–21.V.; BÁRTA, J.: NSR, 16.IV.–23.IV.; CHMELOVÁ, O.: Maďarsko, 9.IV.–30.IV.; PACLT, J.: Bulharsko, 25.IV.–4.V.; JANITOR, A.: ZSSR, 22.XI.1967–24.II.1968; PETRÁŠ, Š.: ZSSR, 20.IV.–30.IV.; TELTOW: NDR, 1.V.–7.V.; SCHWARZ, Š.: Rakúsko, 6.V.–8.V.; ISACSSON, O.: Švédsko, 5.V.–11.V.; ZYKOV, A. A.: ZSSR, 8.V.–16.V.; SABIDUSSI, G.: Kanada, 15.V.–17.V.; ERDŐS, P.: Maďarsko, 15.V.–18.V.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 29.IV.–20.V.; BAUER, G.: Rakúsko, 24.V.; SEEGER, FALLMANN, W., HEINRICH, H., KUCHAR, F., KAHLERT: Rakúsko, 24.V.; DIETRICHOVÁ, M., KINDERMANN: Rakúsko, 23.V.–25.V.; FOSTER, A. B.: Anglicko, 23.V.–25.V.; KETELAAR, A. A. J.: Holandsko, 20.V.–28.V.; LEE, D. L.: Anglicko, 29.IV.–29.V.; BLANÁR, V.: NDR, 11.V.–18.V.; KOLEK, J.: Bulharsko, 2.IV.–10.IV.; ZIKMUND, V.: Rakúsko, 15.V.–18.V.; HESEK, F.: ZSSR, 10.VI.–26.VI.; FAJGLOVÁ, Ľ.: Bulharsko, 28.V.–1.VI.; REPKA, P.: Maďarsko, 22.IV.–11.V.; TÁBORSKÝ, L.: ZSSR, 3.VI.–17.VI.; HOLOTÍK, Ľ.: Francúzsko, 2.IV.–28.IV.; MARSINA, R.: Maďarsko, 12.VI.–26.VI.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 10.VI.–23.VI.; ROSENBAUM, K.: Maďarsko, 14.VII.–19.VII.; DORUĽA, J.: ZSSR, 7.VI.–5.VII.; GAŠPARÍKOVÁ, O.: ZSSR, 20.I.–28.I.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 17.VI.–2.VII.; ROSWIT, H.: Francúzsko, 23.III.–30.IV.; NEMEC, P.: Francúzsko, 17.I.–5.III.; RUŽIČKA, M.: Bulharsko, 2.IV.–10.IV.; KOMÁR, J.: ZSSR, 28.XII.1967–28.I.1968; HERETÍK, Š.: Juhoslávia, 26.V.–1.VI.; FREISTADT, E.: Juhoslávia, 26.V.–1.VI.; ONDREJIČKA, Š.: NDR, 21.V.–4.VI.; CIGÁNEK, L.: Rakúsko, 6.VI.–12.VI.; VÁROSS, M.: Rakúsko, 6.VI.; PETROVÁ, A.: Rakúsko, 4.VII.–5.VII.; KOZLÍK, V.: Rakúsko, 15.I.–19.I.; TURČAN, J.: Rakúsko, 15.I.–19.I.; KOCKOVÁ, A.: NDR, 25.V.–4.VI.; KMINIAKOVÁ, A.: NDR, 21.V.–4.VI.; ŠEVČÍK, M.: NDR, 4.VI.–15.VI.; BABOR, K.: NDR, 10.VI.–24.VI.; SCHWARZ, Š.: NDR, 3.VII.–8.VII.; DUCHOŇ, M.: NDR, 3.VI.–15.VI.; SOPKO, J.: Rumunsko, 26.V.–8.VI.; POLAKOVIČ, A.: NSR, Belgicko, Holandsko, 13.V.–1.VI.; MOURIER, Ch.: Francúzsko, 1.III.–1.VI.; HOLMES, J. S.: Holandsko, 1.VI.–3.VI.; FEHR, G.: 30.V.–4.VI.; STEFUREAC, T.: Rumunsko, 31.V.–8.VI.; EHRENDORFER, F.: Rakúsko, 3.VI.–10.VI.; VALACHOVIČ, A.: NSR, 17.IV.–26.IV.; KORDOŠ, P.: NSR, 2.IV.–27.VI.; ŠIŠKA, K.: Juhoslávia, 4.VII.–7.VII.; SKRÚCANÝ, R.: Švajčiarsko, 19.IV.–28.IV.; HANEČKA, K.: Švajčiarsko, 19.IV.–28.IV.; HOVORKA, J.: Poľsko, 16.V.–19.V.; ŠEFČOVIČ, P.: Poľsko, 26.V.–2.VI.; MURÍN, J.: Rumunsko, 3.VI.–17.VI.; TOMÁŠ, J.: Poľsko, 5.V.–22.V.; PLANČÁR, J.: Poľsko, 26.V.–8.VI.; PODOBA, J.: Poľsko, 8.I.–12.I.; MACHÁČEK, L.: Poľsko, 1.VI.–11.VI.; FOITZIG, L.: NDR, 29.V.–11.VI.; SCHMIDT, G., HEIMANN, B.: NDR, 10.VI.–12.VI.; PANOVKA, J. G.: ZSSR, 6.VI.–13.VI.; CAPURSO, M., BARILLARO, D.: Taliansko, 10.VI.–14.VI.; WHISTLER, R. U.: USA, 9.VI.–14.VI.; ENFLO, B.: Švédsko, 6.V.–15.VI.; ACHVLEDIANI, N. V.: ZSSR, 17.VI.–19.VI.; NEVEROV, V. P.: ZSSR, 4.VI.–19.VI.; SARKA, K.: Poľsko, 13.VI.–20.VI.; SCHLÄFER, H. E., ZANDER, H. U.: NSR, 17.VI.–20.VI.; KOCH, R., KOCH, U.: NSR, 28.V.–21.VI.; MIKLOŠ, D.: Poľsko, 13.VI.–20.VI.; LIPSCHER, L.: Poľsko, 6.V.–20.V.; ERDELSKÁ, O.: Poľsko, 16.IV.–30.IV.; ZELENKA, J.: Poľsko, 30.XII.1966–5.II.19682695–2696
BOJŇANSKÝ, V.: Poľsko, 12.II.–21.II.; HOVORKA, J.: Kuba, 23.I.–1.III.; DUHAJ, P.: Poľsko, 11.II.–14.II.; KRÁLIK, F.: Poľsko, 11.II.–24.II.; KOVÁČOVÁ, K.: Poľsko, 11.II.–24.II.; BAKOŠ, O.: Poľsko, 8.V.–12.V.; ŠTOFANÍK, F.: Poľsko, 18.III.–31.III.; KOKAVEC, D.: Poľsko, 29.IV.–12.V.; RIPPA, S.: Poľsko, 22.IV.–12.V.; ŠPIESZ, A.: Poľsko, 1.IV.–20.IV.; SVÄTOJÁNSKY, J.: Bulharsko, 6.V.–19.V.; RUŠČÁKOVÁ, D.: NDR, 2.IV.–8.IV.1968; LIŠKA, J.: Švédsko, 4.VI.–20.VI.; KOLEK, J.: Anglicko, 19.VI.–4.VII.; BARÁTH, Z.: NDR, 3.VI.–23.VI.; LE, A. T.: Anglicko, 23.VI.–25.VI.; TŐRŐKOVÁ, E.: Maďarsko, 12.VI.–25.VI.; ILEŠIČ, S.: Juhoslávia, 20.VI.–27.VI.; FAJGLOVÁ, Ľ.: NDR, 17.VI.–30.VI.; GORDON, M., DAGET, P.: Francúzsko, 17.VI.–30.VI.; HANSEN, H. D.: NSR, 2.VII.; RICHARDSON, G. B.: Anglicko, 24.VI.–3.VII.; BEREK, D.: NSR, Francúzsko, 27.II.–15.III.; UHEROVÁ, M.: ZSSR, 10.VI.–4.VII.; KÜRTI, I.: 30.VI.–5.VII.; HOLUB, Z.: ZSSR, 19.XII.1967–2.II.1968; HANIC, F.: Anglicko, Francúzsko, 16.VI.–9.VII.; ECKSTEIN, J.: NSR, 26.V.–2.VI.; KOŠŤA, L.: Francúzsko, 13.IV.–16.IV.; MAJERNÍKOVÁ, E.: NSR, 19.VI.–25.VII.; ŠPALDON, E.: Taliansko, Švajčiarsko, 13.V.–22.V.; SVOBODA, A.: ZSSR, 8.IV.–28.IV.; HUBKA, M.: Anglicko, 28.VI.–6.VII.; GABAUER, I.: ZSSR, 4.V.–4.VI.; BAŠISTOVÁ, M.: Francúzsko, 21.X.1967–15.VI.1968; VARGA, M.: ZSSR, 24.IV.–11.VII.; GRJOTHEIM, K.: Nórsko, 24.VI.–18.VII.; KUDÁSZ, J.: Maďarsko, 19.VII.–22.VII.; McGANDY, E. L.: USA, 2.VII.–24.VII.; EICHHOFF, H. J.: 21.VII.–28.VII.; BARTOŠ, E.: NSR, 4.III.–29.V.;2697
HRUBEC, I.: NDR, 20.V.–10.VI.; BÉREŠ, J.: NDR, 20.V.–10.VI.; KRAUSOVÁ, N.: NSR, 10.VI.–17.VI.; HENČEK, M.: NSR, 31.I.–31.VII.; DVONČ, L.: NDR, 11.V.–14.V.; BOJŇANSKÝ, V.: Maďarsko, 19.VIII.–29.VIII.; TRPIŠ, M.: ZSSR, 31.VII.–10.VIII.; HUBA, A.: ZSSR, 1.VIII.–10.VIII.; PRUSÁK, P.: Maďarsko, 17.IV.–20.IV.; MACKO, V.: Anglicko, 14.VII.–26.VII.; PAULECHOVÁ, K.: Anglicko, 14.VII.–26.VII.; HRÚZ, B.: ZSSR, 10.VI.–22.VI.; SLOBODA, F.: Rumunsko, 10.VI.–24.VI.; ŠIŠKA, S.: NDR, 16.IV.–16.VI.; OČOVSKÝ, Š.: Bulharsko, 19.VI.–2.VII.; MAGIC, D.: Rumunsko, 13.VII.–5.VIII.; CHOUARD: 30.VII.–6.VIII.; KREY, RONEBERG: NDR, 4.VIII.–12.VIII.; HAVELKA, K.: NSR, 16.I.–25.I.; MICHALOV, J.: Anglicko, 2.VIII.–13.VIII.; KIMBALL, S. B.: USA, 6.VIII.–13.VIII.; KARAČEVIČ, S.: Juhoslávia, 7.VIII.–13.VIII.; MILOŠEVIČ, K.: Juhoslávia, 7.VIII.–13.VIII.; SMIRNOV, L.: ZSSR, 8.VIII.–14.VIII.; MLADENOVIČ, Ž.: Juhoslávia, 1.VIII.–15.VIII.; MANCEV, K.: Bulharsko, 13.VIII.–16.VIII.; KELLNER, H.–J.: NSR, 4.VIII.–17.VIII.; BIRD, J., EAN–ZEN, O., RODGERS, J.: 4.VIII.–17.VIII.; HORSFALL, W. R.: USA, 17.VIII.–20.VIII.; JAKOBSON, R.: 19.VIII.–21.VIII.; SCHŐNBECK, H.: NSR, 21.VIII.–23.VIII.; OLTEANU, P.: Rumunsko, 15.VIII.–23.VIII.; ANGELOVA–GEORGIEVA: Bulharsko, 15.VIII.–24.VIII.; VÁROSS, M.: Švédsko, 12.VIII.–31.VIII.; JURKO, A.: Anglicko, 3.VII.–18.VII.; PALIČKOVÁ, J.: Anglicko, 1968; DZUBÁK, M.: Rakúsko, Taliansko, Maďarsko: 20.VII.–30.VII.; ČAKAJDOVÁ, I.: Rumunsko, 20.VIII.–8.IX.; PAUČÍROVÁ, M.: Rumunsko, 20.VIII.–8.IX.; BODNÁR, J.: Rakúsko, 3.IX.–12.IX.; KESSLER, A.: Taliansko, 20.IX.–28.IX.; GALAN, A.: NDR, 16.VI.–21.VI.; BLAŽEK, M.: Francúzsko, 15.IX.–2.X.; DANIEL, J.: Holandsko, 18.VIII.–1.IX.; MEGO, L. J.: USA, 1.IX.;2698
STRÍŽENEC, M.: Holandsko, Belgicko: 12.VIII.–30.VIII.; BARTOŇ, J.: Rakúsko, 25.IX.–27.IX.; BLAŽEK, M.: Rakúsko, 28.VIII.–4.IX.; LIPTÁK, Ľ.: Anglicko, 16.IX.–21.IX.; OVEČKOVÁ, O.: ZSSR, 6.V.–28.VI.; KOSTOLANSKÝ, E.: Škótsko, 1.VIII.–12.VIII.; PLANDER, I.: Anglicko, 1.VIII.–14.VIII.; NIEDERLAND, T.: Taliansko, 19.IX.–22.IX.; NELSON, A.: Švédsko, 19.IX.–24.IX.; KONIGSVELD, R.: Holandsko, 29.IX.–30.IX.; CONSTANTINESCU, C.: Rumunsko, 30.IX.; LEE, J.: Írsko, 29.IX.–2.X.; PAWLIKOVÁ, V.: Uganda, 1.X.1967–3.VIII.1968; VALEHRACH, B.: Rakúsko, 17.VIII.–22.VIII.; VANTUCH, A.: Taliansko, 24.IX.–5.X.; WITTE, W.: NSR, 7.X.; KNOBLOCH, J.: Rakúsko, 7.X.–10.X.1968; DRDOŠ, J.: Belgicko, 7.V.–25.V.; DUDA, M.: ZSSR, 18.VI.–8.VII.; VYSOČANSKÝ, M.: Francúzsko, 10.IX.–14.IX.; KRUŽLIAK, J.: Anglicko, 29.IV.–14.V.; MĚŘINSKÝ, K.: ZSSR, 21.VII.–30.VII.; TREMKO, J.: Maďarsko, 5.IX.–10.IX.; KONČEK, M.: Francúzsko, Rakúsko, 30.VIII.–15.IX.; TAKÁCS, S.: Maďarsko, 18.VI.–2.VII.; KOŠŤA, L.: Irán, 22.IV.–13.V.; PETRÁŠ, Š.: Kuba, 5.VII.–19.VII.; ŠUTEK, Ľ.: Kuba, 5.VII.–19.VII.; KOMÁR, J.: Poľsko, 17.VI.–30.VI.; KORMANČÍKOVÁ, V.: Poľsko, 1.VII.–7.VII.; DEÁK, L.: Poľsko, 12.V.–5.VII.; ČABELKA, J.: Poľsko, 14.VII.–20.VII.; BARTLOVÁ, A.: Poľsko, 12.V.–18.V.; ŽEMBERY, I.: Taliansko, 7.IX.–19.IX.; HLÁVEK, A.: Bulharsko, 1.VI.–10.VI.;2699
STRINKA, J.: Bulharsko, 1.VI.–10.VI.; DOBRAKOV, I.: ZSSR, 3.VI.–19.VI.; AMBROS, C.: Anglicko, 15.VIII.–8.IX.; SÝKORA, J.: Taliansko, 28.VII.–6.X.; DORNIČ, S.: Francúzsko, 16.IX.–30.IX.; PECIAR, Š.: Bulharsko, 17.VIII.–9.IX.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 3.VI.–18.IX.; KRAUS, M.: Maďarsko, 16.XII.–17.XII.; TOMÁSCH, V.: Maďarsko, 16.XII.–17.XII.; MARKUS, Ľ.: ZSSR, 3.IV.–25.VI.; ULIČNÝ, J.: Kuba, 5.X.1967–27.IX.1968; POŘÍZEK, R.: Rumunsko, 5.X.–12.X.; BUSCHBECK, K. Ch.: NSR, 11.X.–17.X.; KRIEGHOUSE: USA, 23.X.; BIANCHI, L.: NSR, 22.X.–3.XI.; TAKÁCS, S.: Anglicko, 20.VIII.–5.IX.; BÍLY, M.: Anglicko, 24.IX.1966–20.IX.1968; STRINKA, J.: Juhoslávia, 4.VIII.–11.IX.; KANCLÍŘ, E.: NSR, 20.X.–28.X.; McCARTHY, J.: USA, 22.X.–29.X.; CHALOUPKA, P.: ZSSR, 9.VI.–18.VI.; FILKORN, V.: Juhoslávia, 7.XI.–13.XI.; ŠPALDON, E.: Taliansko, 13.V.–21.V.; IVANIČ, J.: Taliansko, 13.V.–21.V.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 16.IV.–8.V.; OLERÍNY, V.: Maďarsko, 28.X.–29.X.; KRAJČOVIČ, S.: USA, 15.IX.–17.X.; KREMPASKÝ, Ľ.: Švajčiarsko, 26.XI.–1.XII.; GREGOR, M.: Francúzsko, 6.X.–14.X.; MANCA, J.: ZSSR, 25.XI.–9.XII.; WEIDLICH, M.: ZSSR, 25.XI.–9.XII.; ŠŤASTNÝ, V.: ZSSR, 4.VI.–18.VI.; MICHALIDESOVÁ, I.: Rumunsko, 13.X.–18.X.; MOLITORIS, J.: Rumunsko, 13.X.–18.X.; TOMKO, J.: Rakúsko, 11.X.–12.X.; RUŽIČKA, M.: Francúzsko, 6.IX.–15.IX.; KVETŇANSKÝ, R.: ZSSR, 4.VI.–25.VI.; KESSLER, A.: Rakúsko, 1.III.–30.IX.; KAROVIČ, K.: NSR, 28.IX.–5.X.; MÉSZÁROŠ, I.: NDR, 10.VI.–15.VI.; MRÁZIK, A.: NDR, 10.VI.–15.VI.; CIBULKA, J.: NDR, 23.III.–27.III.; ŠIMÚTH, J.: NDR, 13.VIII.–1.IX.; ŠVEHLÁK, S.: Juhoslávia, 21.VII.–28.VII.; DÚŽEK, S.: Juhoslávia, 21.VII.–28.VII.;2700
KOVÁČ, D.: Rumunsko, 21.X.–23.X.; HERETÍK, Š.: Taliansko, 3.V.–16.V.; BAKOŠ, O.: NDR, 29.IV.–29.VII.; VALLO, V.: Švajčiarsko, 3.XI.–9.XI.; HLÁSNIK, I.: NDR, 5.VI.–8.VI.; MICHAJLOVSKIJ, N.: Maďarsko, 21.X.–3.XI.; DŰWEL, D.: NSR, 16.X.–3.XI.; TERZINSKIJ, A.: Bulharsko, 21.X.–4.XI.; delegácia pôdohospodárov: Švédsko, 1.XI.–4.XI.; OHRENBERGER, A.: Rakúsko, 29.X.–5.XI.; LIPPELT, H.: NSR, 2.XI.–6.XI.; NECRASOW, O.: Rumunsko, 4.XI.–8.XI.; FRANCOIS, D.: Francúzsko, 4.XI.–9.XI.; FRANKOVIČ, B.: NDR, 5.X.–10.X.; KLIMEŠ, J.: NSR, 28.X.–10.XI.; NICOLON, F., BAREL, Y.: Francúzsko, 8.XI.–10.XI.; GULUTSAN, N.: Kanada, 6.XI.–11.XI.; GUTTMAN, V.: Rakúsko, 12.XI.–14.XI.; SILVAY, J.: USA, 14.XI.; SILVAY, J.: USA, 15.XI.; LENTZE, H.: Rakúsko, 15.XI.–19.XI.; PAVLOVIČ, S.: Juhoslávia, 6.XI.–19.XI.; HOLMES, J. S., van MARLE, H.: Holandsko, 13.XI.–23.XI.; BEREK, D.: Kanada, 2.IX.–14.IX.; LATH, D.: Kanada, 2.IX.–14.IX.; PETRÁŠ, Š.: Francúzsko, 20.IX.–2.X.; FRANKOVIČ, B.: Francúzsko, 20.IX.–2.X.; KUBÍČEK, F.: NSR, 7.IX.–22.IX.; VANTUCH, A.: Belgicko, 25.X.–31.X.; ADÁMEK, A.: Maďarsko, 10.IX.–14.IX.; AMBROS, C.: Anglicko, 15.VIII.–8.IX.; RYBANSKÝ, I.: ZSSR, 19.V.–25.V.; PAULECH, C.: Anglicko, 14.VII.–26.VII.; OKÁLI, I.: Taliansko, 30.VI.–14.VII.; BARTOŠ, E.: NSR, 29.IX.–12.X.; MATIAŠOVSKÝ, K.: USA, 10.IX.–5.X.; JABLONICKÝ, J.: Francúzsko, 8.IX.–30.IX.; MIŠIANIK, J.: NSR, 11.X.–5.XII.; KELLEROVÁ, E.: Švédsko, 25.III.–8.VII.; ČERVEŇANSKÝ, J.: Rakúsko, 11.X.–12.X.; RUŠČÁKOVÁ, D.: Taliansko, 1.IX.–7.IX.; KORDOŠ, P.: NDR, 30.IX.–4.X.; PRANDA, P.: ZSSR, 5.IV.–5.X.; HESEK, F.: ZSSR, 10.VI.–26.VI.; KRUPA, V.: Rakúsko, 22.X.–23.X.; UHERÍK, A.: Holandsko, 17.VIII.–23.VIII.; GROCH, J.: Bulharsko, 10.VI.–25.VI.; ŠTURDÍK, Š.: Bulharsko, 10.VII.–30.VII.; SENEŠ, J.: Francúzsko, 3.XI.–9.XI.;2701
BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 1.XII.–14.XII.; CESNAKOVÁ, M.: Maďarsko, 3.XII.–17.XII.; CHROPOVSKÝ, B.: NDR, 6.XII.–10.XII.; KOLNÍK, T.: Bulharsko, 25.XI.–10.XII.; KRÁLIK, F.: Francúzsko, 14.X.–27.X.; MARKOVIČ, O.: Švédsko, 7.IX.–20.IX.; ZACHAR, J.: ZSSR, 14.V.–21.V.; ZELINKOVÁ, E.: ZSSR, 10.X.–25.XI.; ANDELIČ, E.: Juhoslávia, 13.XI.–26.XI.; ČREMOŠNIK, I.: Juhoslávia, 13.XI.–26.XI.; ERTL, M.: Švajčiarsko, Rakúsko, 22.IX.–2.X.; ŠUŤÁKOVÁ, G.: ZSSR, 29.VII.–9.VIII.; HALAGA, O.: Rumunsko, 8.IX.–26.IX.; LACIOK, M.: NDR, 30.IX.–3.X.; CHOMA, B.: Juhoslávia, 18.XI.–9.XII.; KOŠINÁR, V.: Holandsko, 17.VIII.–29.VIII.; PETROVÁ, A.: Taliansko, 6.IX.–28.IX.; MANCA, D.: Anglicko, 19.VII.–14.IX.; CHROPOVSKÝ, B.: Rakúsko, 15.XI.–21.XI.; HAVALDA, A.: USA, 19.X.–22.VIII.; VALEHRACH, B.: NDR, 20.X.–1.XI.; ANTAL, A.: ZSSR, 19.V.–25.V.; ČERNÁČEK, J.: Francúzsko, 1.XI.–10.XI.; MICHALKO, J.: Francúzsko, 16.IX.–1.X.; ČERNÁČEK, J.: Juhoslávia, Rakúsko, 22.V.–28.V.; MARSINA, R.: Maďarsko, 13.XI.–27.XI.; VELIČKOVIČ, J.: Juhoslávia, 25.XI.–28.XI.; HEINRICH, H.: Rakúsko, 2.XII.; BAUER, G.: Rakúsko, 2.XII.; BENETIN, J.: Egypt, 3.III.–15.III.; JAKÁL, J.: Juhoslávia, 23.IX.–8.X.; CIGÁNEK, L.: Rakúsko, 25.XI.–26.XI.; HORVÁTH, P.: Maďarsko, 15.VII.–10.VIII.; SOPKO, J.: Maďarsko, 11.XI.–30.XI.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 25.XI.–8.XII.; ASTOPOLSKÝ, M., POPLAZAROV, R.: Juhoslávia, 9.XII.–14.XII.; HABSCHEID, W., TRUSEN, W., ROTH: NSR, 10.XII.–15.XII.; GYŐGYI, G.: Maďarsko, 16.XII.–17.XII.; KONESKI, B.: Juhoslávia, 16.XII.–20.XII.; DOLEŽAL, I.: Anglicko, Francúzsko, 17.IX.–15.X.; ŠIŠKA, K.: USA, 19.IX.–13.X.;2702
RYBANSKÝ, I.: ZSSR, 19.V.–25.V.; GREGOR, M.: Francúzsko, 6.X.–14.X.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 11.XII.–21.XII.; NICOLESCU, R.: Rumunsko, 19.XII.–22.XII.; KRAU, E.: Rumunsko, 25.XII.–30.XII.; DANČO, J.: ZSSR, 3.VII.–15.IX.; AMBRUŠ, J.: Poľsko, 27.XI.–1.XII.; PANOVOVÁ, E.: ZSSR, 17.VIII.–21.VIII.; REBRO, K.: Maďarsko, 20.XI.–11.XII.; ELSCHEK, O.: Maďarsko, 4.XII.–20.XII.; GOSIOROVSKÝ, M.: Poľsko, 28.XI.–10.XII.; RUŽIČKA, M.: Poľsko, 26.XI.–1.XII.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Holandsko, Belgicko, NSR, 16.VII.–4.VIII.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Maďarsko, 16.XII.–21.XII.; HALAGA, O.: NSR, 31.V.–13.VI.; DOBEŠOVÁ, V.: Maďarsko, 25.XI.–6.XII.; BUČKO, Š.: Poľsko, 25.IX.–7.X.; VÁLKOVÁ, Z.: Poľsko, 21.XI.–4.XII.; MIKULAJ, L.: USA, 29.VI.–13.VII.; MACHO, L.: USA, 29.VI.–13.VII.; FABIAN, J.: Poľsko, 13.X.–20.X.; KOCKOVÁ, A.: Japonsko, 3.X.–23.XI.; KAROVIČOVÁ, M.: ZSSR, 10.XI.–23.XI.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 2.XII.–16.XII.; BUFFA, F.: Poľsko, 2.XII.–12.XII.; RUTTKAY, I.: Holandsko, 24.X.–20.XII.; ZOLTÁN, D.: NSR, 18.XI.–28.XI.; ČERVENKOVÁ, E.: NSR, 18.XI.–28.XI.; HROCHOVÁ, M.: Maďarsko, 2.XII.–16.XII.; RUŽIČKA, M.: Holandsko, Belgicko, 24.I.–13.V.; SMOLEN, F.: Nórsko, 16.VIII.–28.VIII.; VEREŠÍK, J.: Švédsko, 24.IX.–7.X.; HOLOTÍK, Ľ.: Taliansko, 31.X.–8.XI.; ZELENKA, J.: Poľsko, 27.XI.–21.XII.; HARUŠŤÁK, V.: Poľsko, 7.X.–4.XII.; KOČIŠKO, R.: ZSSR, 7.XII.–19.XII.; STRMISKOVÁ, H.: ZSSR, 7.XII.–19.XII.; SUCHÝ, M.: Maďarsko, 25.XI.–14.XII.; KORCOVÁ, V.: Maďarsko, 16.IX.–30.IX.; BOTTLÍKOVÁ, A.: Poľsko, 7.X.–28.X.; KOČIŠ, I.: ZSSR, 6.V.–6.VII.;2703
LICHARDUS, B.: USA, Kanada, 28.VIII.–14.XII.; MURÍN, M.: ZSSR, 20.V.–26.V.; SKLADANÁ, J.: Maďarsko, 4.XI.–23.XI.; HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Maďarsko, 4.XI.–23.XI.; LITVINENKOVÁ, V.: Francúzsko, 6.II.–6.XII.; BALAŠ, J.: USA, 28.IX.1967–7.IX.1968; HUBA, A.: Taliansko, 22.VI.–27.VI.; BOTÍK, J.: Juhoslávia, 9.XII.–22.XII.; ŠVEHLÁK: Juhoslávia, 9.XII.–22.XII.; ŠIMO, E.: Taliansko, 25.XI.–6.XII.; KRUML, F.: NSR, 7.X.–22.XII.; SCHWARZOVÁ: Rakúsko, 25.XI.–26.XI.; PLANDER, I.: Rakúsko, 19.XII.; SCHILDER, J.: Maďarsko, 9.XII.–14.XII.; KLOBUŠICKÝ, Š.: Maďarsko, 9.XII.–14.XII.; SLEZÁRIKOVÁ, V.: Juhoslávia, 17.XI.–29.XI.; MAŠEK, F.: Juhoslávia, 17.XI.–29.XI.; KOČIŠČÁK, M.: Juhoslávia, 17.IX.–30.IX.; PAWLIKOVÁ, V.: Juhoslávia, 24.XI.–10.XII.; ŽITŇAN, R.: Juhoslávia, 2.X.–1.XI.; MATULA, V.: Juhoslávia, 3.XI.–17.XI.; ANDRUSOV, D.: Rakúsko, 21.XI.–22.XI.; BARTOŠ, J.: NSR, 15.X.–15.XII.; BLAŽEK, M.: NSR, 10.XI.–7.XII.; KOŠINÁR, V.: Rumunsko, 8.IX.–22.IX.; PLŠKO, E.: NSR, 14.XI.–12.XII.; ŽIGRAI, F.: NDR, 24.XI.–1.XII.; HRUBEC, I.: Juhoslávia, 20.XI.–4.XII.; RATKOŠ, P.: Juhoslávia, 20.X.–3.XI.; ŠÍPOŠ, I.: Juhoslávia, 13.XI.–28.XI.; KONČEK, M.: Rakúsko, 14.XI.–17.XI.; HINDÁK, F.: Juhoslávia, 26.XI.–11.XII.; BÁRTA, J.: Juhoslávia, 22.IX.–6.X.; VLASÁK. G.: Rumunsko, 14.IX.–22.IX.; NOVOTNÝ, B.: Rumunsko, 10.XI.–24.XI.; DEKAN, J.: Juhoslávia, 2.XII.–16.XII.; MASLER, L.: Francúzsko, 16.X.–31.X.; KÚKEĽ, J.: ZSSR, 20.V.–26.V.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 27.XI.–18.XII.; VEREŠÍK, J.: Rumunsko, 10.X.–24.X.;2704
KOPČAN, V.: Juhoslávia, 24.XI.–10.XII.; HORVATOVIČOVÁ, A.: NSR, 2.VI.–16.VI.; DOMANSKÝ, R.: Rumunsko, 16.IX.–26.IX.; TOMKO, J.: Juhoslávia, 13.XI.–18.XI.; BOBER, J.: Juhoslávia, 3.XII.–9.XII.; RABENSEIFER, V.: Poľsko, 13.X.–1.XI.; HALANDA, Š.: Kuba, 18.III.–21.XI.; JAMBOR, J.: Japonsko, 4.X.–25.X.; MAGROVÁ, E.: ZSSR, 14.V.–3.VI.; SABOVÁ, M.: ZSSR, 14.V.–2.VI.; GEROVÁ, M.: USA, 25.VIII.–3.XI.; GERO, J.: USA, 25.VIII.–3.XI.; DEMEK, J.: India, 1.XII.–8.XII.; DAUBNER, I.: Izrael, 10.VIII.–26.VIII.; TIBENSKÝ, J.: Francúzsko, 27.XI.–7.XII.; BARNOVSKÁ, M.: ZSSR, 1.XII.–18.XII.; URBANCOVÁ, V.: Maďarsko, 21.X.–2.XI.; HERETÍK, Š.: USA, 26.XI.–18.XII.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 5.IX.1966–11.IX.1968; ZACHAR, J.: USA, 15.VIII.–24.IX.; ZACHAROVÁ, D.: USA, 15.VIII.–24.IX.; SZÁSZOVÁ, H.: Maďarsko, 20.XI.–27.XI.; ŠEVČÍK, M.: NSR, 21.X.–23.XII.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 20.XI.–27.XI.; ZELINKA, J.: Maďarsko, 9.XII.–14.XII.; SCHWEIGHOFER, A.: Francúzsko, NSR, 20.XI.–8.XII.; KRAJČOVIČ, M.: Rumunsko, 7.XI.–2.XII.; OLERÍNY, V.: Francúzsko, 29.XI.–12.XII.;2705
KOLEK, J.: Rakúsko, 31.V.–1.VI.; ANTAL, J.: USA, 24.VII.–8.IX.; ORAVEC, J.: Juhoslávia, 1.VII.–13.VII.; HANZLÍK, J.: NDR, 26.IV.–15.V.; TOČÍK, A.: Juhoslávia, 22.X.–27.X.; ČERVENKOVÁ, J.: NDR, 20.VI.–5.VIII.; LAČOK, P.: Juhoslávia, 8.VII.–12.VII.; POLLÁK, P.: Rakúsko, 26.IX.–30.IX.; TOČÍK, A.: NSR, 2.VI.–12.VI.; VANTUCH, A.: NSR, 4.VI.–12.VII.; BOLDIŠ, J.: NSR, 16.VIII.–25.VIII.; MAŇÁK, V.: Taliansko, 7.X.–16.X.; SLEZÁK, J.: NDR, Západný Berlín, 22.IV.–18.X.; HOLOTÍK, Ľ.: Anglicko, 11.VIII.–3.IX.; ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Maďarsko, 20.XI.–30.XI.; JASIČOVÁ, M.: Maďarsko, 20.XI.–30.XI.; MARKUŠ, Š.: Anglicko, 1.III.–15.III.; TOČÍK, A.: USA, 7.IX.–28.IX.; Československá delegácia: Irán, 4.VIII.; BAUCH, V.: NSR, 21.XI.–7.XII.; CAMBEL: ZSSR, 23.VI.–13.VII.; PAVÚK, J.: Juhoslávia, 21.VI.–18.VIII.; ČAPLOVIČ, J.: Maďarsko, 9.XII.–20.XII.; ZIKMUND, V.: Holandsko, 5.VI.–27.IX.; KOČIŠKO, R.: NDR, 3.VI.–7.VI.; FRIČ, F.: Japonsko, 1.V.–30.IX.; ŠÚTOR, J.: Austrália, 3.VIII.–28.VIII.; KRČ, R.: Rakúsko, 17.VIII.–2.IX.; NĚMEC, J.: Rakúsko, 17.VIII.–2.IX.; HARUŠŤÁK, V.: Poľsko, 7.X.–4.XII.; KOČIŠKO, R.: ZSSR, 7.XII.–19.XII.; STRMISKOVÁ, H.: ZSSR, 7.XII.–19.XII.; TIBENSKÝ, J.: Francúzsko, 27.XI.–7.XII.; DUHAJ, P.: Taliansko, 29.VIII.–8.IX.; MACHO, L.: Francúzsko, 9.XII.–21.XII.; LICHARDUS, S.: Poľsko, 5.XII.–15.XII.; HANUŠKA, L.: Poľsko, 23.XI.–9.XII.;2706
JABLONICKÝ, J.: Rakúsko, 26.XI.–29.XI.; LUXOVÁ, M.: Francúzsko, 13.XI.–21.XI.; ERDELSKÁ, O.: Francúzsko, 13.XI.–21.XI.; KOPRNA, M.: ZSSR, 11.III.–23.III.; delegácia Prezídia ČSAV: Holandsko, 26.XI.–6.XII.2707
5241CII/43e19692707–2724
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
ŠPALDON, E.: Rakúsko, 17.I.; BOGDANOVOVÁ, I.: 3.II.–17.II.; TESÁR, A.: Anglicko, 17.III.–31.III.; KOŠŤA, L.: Francúzsko, 29.IV.–4.V.; TARÁBEK, K.: Rakúsko, 9.VI.; PAVÚKOVÁ, V.: NSR, 31.V.–10.VI.; SELECKÝ, F.: Švajčiarsko, 14.VII.–18.VII.; HANIC, F.: USA, 11.VIII.–27.VIII.; KELLÖ, V.: Francúzsko, 23.VIII.–5.IX.; BRUNNER, F.: Rakúsko, 16.VIII.–14.IX.; SAUČIN, L.: Maďarsko, 14.IX.–20.IX.; ZUJEV, A.: ZSSR, 22.IX.–25.IX.; SYTENKO, L.: ZSSR, 22.IX.–25.IX.; PANOCOVÁ, V.: NDR, 22.IX.–27.IX.; ŠUDOVÁ, K.: NDR, 22.IX.–27.IX.; HANZLÍK, J.: Juhoslávia, 19.IX.–29.IX.; KAPUSTA, J.: Juhoslávia, 30.IX.–14.X.; GAVRILOVÁ, L.: 9.X.–21.X.; MÉSÁROŠ, J.: ZSSR, 27.X.–4.XI.; MIROŠNIČENSKO, L.: 29.X.–11.XI.; HORNOVÁ, A.: NSR, 19.IX.–23.XI.; PORUBSKÝ, A.: Rumunsko, 30.XI.–9.XII.; TARÁBEK, K.: Rumunsko, 30.XI.–9.XII.; PAVLÍK, O.: USA, 1.X.1968–31.V.1969; FRIČ, F.: NSR, 1.X.–19.XII.; ŠIMÚTH, J.: NSR, 15.X.–22.XII.; SILNÝ, A.: Nórsko, 10.IX.1968–21.VIII.1969; FATRANSKÁ, M.: NSR, 1.IV.1968–31.V.1969; ŠANDULA, J.: USA, 1.VII.1968–31.III.1969; HARAKSIM, Ľ.: NSR, 7.XI.1968–24.X.1969; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 11.XI.1968–6.I.1969; BIELY, P.: USA, 29.II.1968–27.II.1969; HAUSKRECHT, I.: ZSSR, 29.XII.1968–24.II.1969; BÁNESZ, L.: ZSSR, 17.XI.1968–17.II.1969; DUŠEK, M.: NDR, 9.XII.1968–4.I.1969; SNOHOVÁ, G.: ZSSR, 29.XII.1968–13.I.1969; GABRIELOVÁ, H.: ZSSR, 29.XII.1968–13.I.1969; HORKOVIČ, G.: Maďarsko, 6.XI.–20.XI.; STORK, J.: Kuba, 15.IX.1967–1.IX.1969; MÜNZ, T.: NSR, 8.XI.1967–31.X.1969; BRUNOVSKÝ, P.: USA, 25.IX.1967–22.V.1969; SVORAD, D.: USA, 2.X.1967–6.V.1969; HAPÁK, P.: NSR, 10.X.1967–9.II.1969; PÁZMAN, A.: ZSSR, 1.III.1966–31.III.1969; KUSÝ, I.: ZSSR, 12.I.–20.I.; SCHWARZ, Š.: Maďarsko, 8.I.–10.I.; ŠPALDON, E.: Maďarsko, 1.I.–5.I.; CESNAKOVÁ, M.: Rakúsko, 7.I.–16.I.;2707
SCHWARZOVÁ, E.: Bulharsko, 19.II.–25.II.; TOČÍK, A.: Rakúsko, 16.I.–18.I.; VOJTKO, J.: Anglicko, 23.I.–29.I.; BIANCHI, L.: Rakúsko, 27.I.–7.II.; BREILEANU, P.: Rumunsko, 4.II.–13.II.; HANIC, F.: Švajčiarsko, 13.II.–17.II.; HÄSSLER, J.: NSR, 15.XI.1968–15.I.1969; REBRO, K.: Taliansko, 1.II.–14.II.; FANO, Š.: Poľsko, 9.I.–6.II.; PETRÁŠ, E.: ZSSR, 23.XII.1968–2.I.1969; TOMÍK, J.: ZSSR, 29.IX.1965–31.I.1969; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 17.II.–24.II.; LAZÁR, M.: Francúzsko, 19.II.–27.II.; RUŽIČKOVÁ, A.: NSR, 23.II.–1.III.; PISÁRČIK, M.: NSR, 17.II.–14.III.; BAUER, Š.: Švajčiarsko, 1.III.–6.III.; WERNER, J.: NSR, 21.II.–6.III.; KEYMER, R.: NSR, 18.II.–6.III.; DUBNICKÝ, J.: Rakúsko, 27.I.–8.II.; TAKÁCS, S.: NDR, 2.II.–15.II.; ŠŤASTNÝ, Z.: Juhoslávia, 25.II.–1.III.; TREMKO, J.: ZSSR, 24.IV.–15.V.; BIANCHI, L.: Taliansko, 25.IV.–2.V.; REBRO, K.: Taliansko, 25.IV.–2.V.; REBRO, K.: Taliansko, 26.IV.–11.V.; BIANCHI, L.: Taliansko, 26.IV.–11.V.; GALAN, A.: Maďarsko, 15.I.–28.I.; VALENT, A.: USA, 1.IV.1968–14.III.1969; VUKANOVIČ, V.: Juhoslávia, 11.III.–15.III.; CORRADINI, P.: Taliansko, 17.III.–18.III.; STEINHART, E.: USA, 12.III.–18.III.; MEZEI, F.: Maďarsko, 19.III.; ZSOLNAY, E.: Maďarsko, 16.III.–20.III.; HUBENÁK, L.: Maďarsko, 16.III.–21.III.; OCTEANU, G.: Rumunsko, 15.III.–21.III.; RUHLMANN, R.: Francúzsko, 23.III.–27.III.; DUBNICKÁ, E.: NDR, 17.II.–8.III.; LATH, D.: Rakúsko, 11.III.–14.III.; VANÍČKOVÁ, D.: Maďarsko, 25.II.–28.II.; ŠALINGOVÁ, M.: Rakúsko, 15.IV.–16.IV.; CESNAK, L.: Maďarsko, 14.IV.–17.IV.; KOCKOVÁ, A.: Rakúsko, 5.V.–8.V.; KUBÍČEK, F.: Anglicko, 22.III.–24.IV.; CHMEL, L.: Írsko, 27.III.–3.IV.; BOKESOVÁ, M.: NSR, 18.V.–31.V.; ZÁVADOVÁ, K.: Taliansko, 26.II.–14.III.; MARIANI, E.: Taliansko, 8.IV.–13.IV.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 10.V.–16.V.; STANISLAV, J.: Francúzsko, 23.III.–28.III.; VORBECK, E.: Rakúsko, 24.III.–29.III.; HARKINS, E.: USA, 31.III.–2.IV.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 30.III.–12.IV.;2708
SCHWARZ, Š.: USA, 4.IV.–21.IV.; DUBNBIČKA, S.: NDR, 18.V.–9.VI.; MATULA, V.: ZSSR, 8.V.–23.V.; HENSLOVÁ, E.: Francúzsko, 5.I.–13.I.; VAŠÁTKO, J.: Rakúsko, 9.IV.–17.IV.; SLEZÁK, J.: Švajčiarsko, 13.IV.–16.IV.; ŠEVČÍK, M.: NDR, 23.II.–4.III.; RABENSEIFER, V.: NDR, 23.II.–4.III.; CHOMA, B.: Juhoslávia, 26.IV.–4.V.; CHMEL, L.: Rakúsko, 17.IV.–21.IV.; VANTUCH, A.: Francúzsko, 6.V.–10.V.; HABOVŠTIAK, A.: Bulharsko, 8.V.–15.V.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 12.V.–15.V.; MARSINA, K.: Taliansko, 26.V.–7.VI.; VOJTKO, D.: Juhoslávia, 11.V.–22.V.; BORECKÝ, L.: Francúzsko, NSR, 3.I.–16.I.; ŠPALDON, E.: NSR, 1.VI.–7.VI.; ŠPALDONOVÁ, R.: NSR, 17.II.–22.II.; TOMAŠOVIČOVÁ, O.: NSR, 17.II.–22.II.; MĚŘINSKÝ, K.: NSR, 23.III.–29.III.; MAGIC, D.: NSR, 29.III.–4.IV.; GAIL, L. J.: NSR, 9.IV.–11.IV.; FINK: Rakúsko, 14.IV.; REINECKE, H. P., DROYSEN, D.: NSR, 9.IV.–14.IV.; KALÁČ, V.: NSR, 21.IV.–25.IV.; BLANÁR, V.: NSR, 23.I.–22.III.; BABULOVÁ, A.: NSR, 27.IV.–1.V.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 18.V.–30.V.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 26.V.–2.VI.; BALCO, M.: Juhoslávia, 11.V.–18.V.; RATKOŠ, P.: Taliansko, 26.V.–7.VI.; ŠIŠKA, K.: Švajčiarsko, 12.IV.–18.IV.; HARWEG, R.: NSR, 10.IV.–19.IV.; CAMPOS, Ch.: Anglicko, 14.IV.–19.IV.; GLASER, U.: NSR, 12.IV.–21.IV.; WENINGER, M.: Rakúsko, 24.IV.–27.IV.; KULCSÁR, V., LACKÓ, L.: Maďarsko, 26.IV.–29.IV.; JUNGWIRTH, Ch.: NSR, 27.IV.–30.IV.; ZELINKA, J.: Španielsko, 7.IV.–12.IV.; LACKOVIČ, J.: Švajčiarsko, 11.III.–15.III.; PLANDER, I.: Rakúsko, 17.VI.; FEDELEŠOVÁ, M.: Španielsko, 7.IV.–12.IV.; ZIEGELHÖFFER, A.: Španielsko, 7.IV.–12.IV.; ČEREY, K.: Holandsko, NSR, 8.V.–16.V.; KVASNIČKA, B.: NSR, 18.V.–24.V.; KOVÁČ, D.: Švajčiarsko, 27.IV.–2.V.;2709
OČOVSKÝ, Š.: NDR, 25.IV.–30.IV.; HANIC, F.: Švédsko, Dánsko, 16.IV.–17.V.; HANDLOVIČ, M.: Švédsko, Dánsko, 9.IV.–7.V.; KOHÚTOVÁ, E.: NSR, 7.IV.–15.IV.; ĎUROVIČ, S.: NDR, 23.IV.; DEERBERG, F., THUNERT, A., HEINE, W.: NSR, 26.IV.–3.V.; FRANKE, H.: NSR, 6.V.–9.V.; TIMELL, T. E.: USA, 7.V.–9.V.; MURRAY, M. R.: USA, 7.V.–9.V.; BEYERMANN, K.: NSR, 4.V.–10.V.; LARSEN, K.: Dánsko, 6.V.–15.V.; PATTERSON, D.: Kanada, 15.V.–16.V.; HAIDER, M.: Rakúsko, 12.V.–17.V.; MORITZ, K., PLANERT: NDR, 12.V.–17.V.; FROYD, G.: Anglicko, 12.V.–18.V.; KOTARBA, A.: BAUMBART–KOTARBA: Poľsko, 15.V.–19.V.; JACOBSSON, G.: Švédsko, 15.V.–21.V.; LACKOVIČ, V.: NSR, 16.II.–22.II.; ŠIŠKA, K.: Maďarsko, 23.V.–24.V.; PAULSEN, H.: NSR, 19.V.–24.V.; MŐRZER–BRUMS, M. F.: Holandsko, 21.V.–24.V.; ROBERTS, C. N.: Anglicko, 21.V.–26.V.; DENT, C. E.: Anglicko, 26.V.–27.V.; GRŰN, W., BOROWICZENY, F., SCHNABEL, W., LANGER. G.: Rakúsko, 23.V.–29.V.; TAMBURELLO, A.: Taliansko, 29.V.–31.V.; SCHLAGER, BOROWICZENY, F., GRŰN, W., SCHNABEL, W., LAUER, G.: Rakúsko, 23.V.–1.VI.; ADAM, G.: NDR, 2.VI.–5.VI.; SCHWARZ, Š.: ZSSR, 18.V.–23.V.; HROZIENČÍK, J.: Juhoslávia, 11.V.–18.V.; PETROVÁ, A.: Rakúsko, 29.I.; STRAUSS, V.: Juhoslávia, 12.V.–17.V.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 5.V.–6.VI.; MEYBECK: Francúzsko, 3.VI.–6.VI.; NAGY ZSUZSA, L.: Maďarsko, 5.VI.–7.VI.; OTTO, W.: NSR, 9.VI.–13.VI.; CANKOVIČ, M.: Juhoslávia, 19.V.–15.VI.; BOMBACI, A.: Taliansko, 15.VI.–19.VI.; MOSSOTI, V. G.: USA, 15.VI.–21.VI.; BENEKING, H.: NSR, 17.VI.–21.VI.; JULLIEN, Y.: Francúzsko, 16.VI.–22.VI.; MAKIEJ, B.: Poľsko, 22.VI.; ČENÁČEK, J.: Rakúsko, 5.V.–9.V.; ĎURIŠIN, D.: NDR, 28.IV.–14.V.; SADOVSKÝ, Z.: NDR, 24.II.–17.V.; BEREK, D.: NSR, 24.II.–1.III.; LINDEROVÁ, Z.: NSR, 18.III.–3.IV.; NERMUT, M.: NDR, 14.IV.–20.IV.; ČIAMPOR, F.: NDR, 14.IV.–20.IV.; RADA, B.: NSR, 18.II.–17.IV.; MAŇÁK, V.: Bulharsko, 21.VII.–29.VII.; TOČÍK, A.: Maďarsko, 12.VIII.–17.VIII.; DOBEŠOVÁ, V.: Rakúsko, 11.II.–13.II.; ZÁVADOVÁ, K.: Rakúsko, 11.II.–13.II.; ŠÍPOŠ, I.: Anglicko, 27.VII.–2.VIII.; KOHÚT, L.: Rakúsko, 8.VII.–11.VII.; KOCKOVÁ, A.: Rakúsko, 5.V.–8.V.; MUCHA, V.: Rakúsko, 4.III.–6.III.; VALLO, V.: Rakúsko, 23.VI.–24.VI.; KAHNE, S. J.: USA, 21.VI.–25.VI.; MECKING: NSR, 26.VI.; MAGIC, D.: Juhoslávia, 11.VII.–22.VII.; DEÁK, L.: Juhoslávia, 3.VI.–30.VI.; SCHWARTING, A. E.: USA, 29.VI.–2.VII.; BOJŇANSKÝ, V.: Juhoslávia, 20.VI.–29.VI.; MÉSÁROŠ, J.: Juhoslávia, 11.V.–21.V.; KROPILÁK, M.: Juhoslávia, 11.V.–21.V.; ŽABKA, M.: NDR, 17.III.–28.III.; POŘÍZEK, R.: NDR, 4.VI.–17.VI.; MAGDOLEN, V.: NDR, 4.VI.–17.VI.; NERMUT, M.: NDR, 14.IV.–20.IV.; BALLO, I.: Rumunsko, 23.VI.–28.VI.;2710
MIŠÍK, L.: Rumunsko, 13.IV.–20.IV.; RYBARIČ, R.: Rumunsko, 21.IV.–4.V.; RUŽIČKA, J.: Švajčiarsko, NSR, 12.VI.–3.VII.; ALEKSOVA, B.: Juhoslávia, 30.VI.–6.VII.; MIHALYI, F.: Maďarsko, 30.VI.–6.VII.; SEEGER, K. H.: Rakúsko, 8.VII.; KRETZOI, M.: Maďarsko, 7.VII.–9.VII.; AVRAMOVSKÝ, Ž.: Juhoslávia, 3.VII.–10.VII.; HUNDT, H. J.: Rakúsko, 26.VI.–10.VII.; CHALIAT: Francúzsko, 3.VII.–10.VII.; TOMKO, J.: Švajčiarsko, 16.VI.–18.VI.; HENČEK, M.: NSR, 24.IV.–23.V.; KRČ, R.: NSR, 23.IV.–15.V.; REBRO, K.: NSR, 7.VII.–11.VII.; BLANCHARD, P.: Kanada, 6.VII.–11.VII.; POMEROL, Ch.: Francúzsko, 9.VII.–17.VII.; MATHYS, G.: Francúzsko, 13.VII.–19.VII.; SAVIUS, V.: Poľsko, 15.VII.–19.VII.; UENZE, H. P.: NSR, 7.VII.–19.VII.; FUGANTI, VENZO: Taliansko, 12.VII.–21.VII.; SCHULTZE, R.: Rakúsko, 16.VII.–26.VII.; BAKOŠ, O.: NSR, 23.IV.–28.IV.; SEDLÁK, V.: NSR, 7.V.–23.V.; AZUD, J.: NSR, 25.IV.–4.V.; HUTTA, V.: NSR, 25.IV.–4.V.; OLERÍNY, V.: Španielsko, 18.VII.–8.VIII.; BROZMANOVÁ, J.: Francúzsko, 19.VI.–5.VII.; KONDÁŠ, O.: Anglicko, 27.VII.–2.VIII.; RUSNÁKOVÁ, K.: Maďarsko, 5.VIII.–16.VIII.; PECIAR, Š.: NDR, 13.VII.–28.VII.; HULIČKA, K.: USA, 27.VII.–28.VII.; FIDLER, V.: Juhoslávia, 30.VII.; MAJTÁNOVÁ, M.: NDR, 13.VII.–28.VII.; ORAVEC, J.: Juhoslávia, 28.VI.–13.VII.; ANDRUSOV, D.: Taliansko, 3.VII.–30.VII.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Taliansko, 3.VII.–30.VII.; SZÁNTÓ, J.: NSR, 1.X.1968–30.VI.1969; ANDRUSOV, D.: Švajčiarsko, 12.VI.–26.VI.; VALENTA, V.: Juhoslávia, 16.VI.–28.VI.; BEZÚCH, B.: Holandsko, 15.VI.–27.VI.; ERNEK, E.: ZSSR, 19.VII.–28.VII.; KOŽUCH, O.: ZSSR, 19.VII.–28.VII.; PETRÁŠ, Š.: Poľsko, 14.VI.–24.VI.; LICHARDUS, B.:Švédsko, 22.VI.–27.VI.; ŠŤASTNÝ, Z.: Juhoslávia, 1.VI.–15.VI.; LUBY, Š.: ZSSR, 25.V.–18.VII.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 4.III.; PODOBA, J.: Grécko, 26.V.–31.V.; HORVÁTH, P.: Maďarsko, 21.VII.–2.VIII.; ŽIGRAI, F.: Poľsko, 6.VII.–20.VII.; JABLONICKÝ, J.: Poľsko, 2.VI.–8.VI.; ŠARMÍR, E.: Rakúsko, 15.VI.–5.VII.; BLAŽEK, M.: Anglicko, 14.I.–14.VII.; BÁNESZ, L.: Maďarsko, 10.VII.–23.VII.; SLOBODA, F.: USA, 6.V.–14.V.; ŠIŠKA, K.: Kanada, 6.VI.–8.VI.; HOLČÍKOVÁ: Anglicko, 17.VII.–15.VIII.; AZUD, J.: Holandsko, 26.VII.–4.VIII.;2711
ŠIKL, D.: Holandsko, 31.V.–6.VI.; KOMLOŠ, K.: Holandsko, 15.V.–27.V.; REXOVÁ, Ľ.: Španielsko, 5.IV.–14.IV.; SEDLÁK, V.: Taliansko, 24.V.–14.VI.; KOVÁČ, D.: Anglicko, 25.VII.–2.VIII.; CRONSTRŐM, Ch.: Fínsko, 11.VIII.–14.VIII.; SEINFELD, H.: NSR, 1.VIII.–15.VIII.; BROŽEK, J.: USA, 15.VIII.–19.VIII.; PEJKOV, A.: Bulharsko, 2.VIII.–24.VIII.; TOMAŠKO, I.: ZSSR, 23.VI.–11.VII.; BOSÁK, J.: Kanada, 30.V.–16.VI.; BUREŠ, J.: Taliansko, 20.I.–31.V.; RUŽIČKA, M.: NSR, 30.III.–8.IV.; RUŽIČKOVÁ, H.: NSR, 30.III.–8.IV.; KUČEROVÁ, E.: ZSSR, 26.V.–10.VI.; ŠPANKOVÁ, A.: ZSSR, 26.V.–10.VI.; KALÁČ, V.: NSR, 21.IV.–25.IV.; PRANDA, A.: Rumunsko, 26.VIII.–4.IX.; BRTÁŇ, R.: NSR, 2.V.–27.VI.; PLŠKO, E.: Taliansko, 29.VI.–3.VII.; ŠEVČÍK, M.: Poľsko, 18.V.–31.V.; RUTTKAY, I.: Belgicko, 11.III.–7.V.; FERENČÍKOVÁ, A.: Taliansko, 27.V.–10.VI.; SOPKO, J.: Poľsko, 8.VI.–21.VI.; ĎURĎOVIČ, V.: Maďarsko, 2.VI.–5.VI.; FREISTADT, E.: Maďarsko, 3.III.–8.III.; BRUNNER, F.: Maďarsko, 3.III.–8.III.; CESNAKOVÁ, M.: Francúzsko, 6.VI.–15.VI.; RABENSEIFER, V.: Maďarsko, 27.V.–7.VI.; THURZO, V.: Anglicko, máj 1969–7.VI.1969; KOCKOVÁ, A.: NSR, 30.V.–14.VI.; TESÁR, A.: Anglicko, 17.III.–31.III.; KUBÍČEK, F.: Poľsko, 8.VI.–21.VI.; BRECHTL, J.: Poľsko, 8.VI.–21.VI.; KRUPA, V.: USA, 18.III.–30.VI.; LIBÍKOVÁ, H.: Francúzsko, 7.V.–18.V.; BAUER, Š.: Anglicko, 23.VI.–5.VII.; RADA, B.: USA, 10.VI.–1.VII.; BORECKÝ, L.: USA, 12.VI.–4.VII.; KOLEK, J.: Taliansko, 19.V.–4.VI.; NOVÁK, I.: ZSSR, 19.V.–3.VI.; SLAMEŇOVÁ, D.: ZSSR, 19.VI.–3.VII.; HUBENÁK, L.: ZSSR, 29.V.–5.VII.; PETRÁŠ, Š.: Maďarsko, 28.V.–29.V.; ZOLTÁN, D.: Francúzsko, 4.V.–11.V.; HORÁK, H.: Francúzsko, 4.V.–11.V.; MÉSÁROŠ: NDR, 2.VI.–7.VI.; MRÁZIK, A.: NDR, 2.VI.–7.VI.; KODNÁR, R.: NSR, 8.IX.–12.IX.; BORECKÝ, L.: NSR, 6.IX.–13.IX.;2712
ŠVAJDLEROVÁ, F.: NSR, 8.IV.–5.VII.; ŠTOLC, J.: Juhoslávia, 3.X.–8.X.; BLAŽEK, M.: Juhoslávia, 7.IX.–16.IX.; KRÚTEĽ, J.:Juhoslávia, 7.IX.–16.IX.; KOVÁČIK, V.: Juhoslávia, 17.VIII.–29.VIII.; PECIAR, C.: Juhoslávia, 17.VIII.–29.VIII.; BLANÁR, V.: Juhoslávia, 14.IX.–23.IX.; MICHALUS, Š.: Juhoslávia, 15.IX.–22.IX.; BOSÁK, J.: Maďarsko, 24.VIII.–30.VIII.; KLOFT, W.: NSR, 23.VIII.–30.VIII.; RIVLIN, R. S.: USA, 25.VIII.–31.VIII.; BUCKEL, W.: NSR, 2.IX.; HENNICKE, H. W.: NSR, 1.IX.–3.IX.; BERGE, C.: Francúzsko, 1.IX.–4.IX.; OŽVOLD, M.: Anglicko, 22.IX.–30.IX.; KÁRNÍK, V.: Španielsko, 1.IX.–12.IX.; DUBINSKÝ, J.: Maďarsko, 26.VIII.–5.IX.; FISCHER, S.: Maďarsko, 26.VIII.–5.IX.; VRBOVSKÝ, L.: Švajčiarsko, 12.VII.–20.VII.; HABOVŠTIAK, A.: Švajčiarsko, 19.V.–21.VII.; GREINER, V.: NDR, 1.IX.–13.IX.; ZIKMUND, V.: NSR, 5.IX.–12.IX.; SCHUBERTOVÁ, N.: NDR, 25.VIII.–5.IX.; MELICHAR, E., KNEUCKER, R.: Rakúsko, 1.IX.–5.IX.; EHRICH, R.: USA, 26.VIII.–6.IX.; BERKALOFF, RICHARD–HOLARD, BERNARD, TENINGES, FLAMAND, DAUBIGNAT: Francúzsko, 1.IX.–7.IX.; NOVOTNY, F.: Rakúsko, 29.VIII.–8.IX.; HALSTEAD, E. Ph.: Anglicko, 7.IX.–9.IX.; PERVAN, B.: Juhoslávia, 4.IX.–9.IX.; HEWITT, E.: USA, 3.IX.–10.IX.; PAINTER, E. P.: USA, 8.IX.–10.IX.; POHAR, V.: Juhoslávia, 3.IX.–10.IX.; POLENAKOVIČ, H.: Juhoslávia, 11.IX.–13.IX.; HORÁK, G.: Juhoslávia, 25.VIII.–14.IX.; METZNER, H.: NSR, 7.IX.–14.IX.; SCHEIT, K. H.: NSR, 8.IX.–14.IX.; LEE: 10.IX.–14.IX.; SIMHA, R.: USA, 13.IX.–15.IX.; HORT, A.: Španielsko, 13.IX.–16.IX.; CANTOW, H.-J.: NSR, 15.IX.–16.IX.; STÄMPLI, R.: NSR, 7.IX.–16.IX.; DEMARCQ, G.: Francúzsko, 11.IX.–16.IX.; ZUCOVÁ, S.: Rumunsko, 9.IX.–16.IX.; SKLADANÁ, J.: Maďarsko, 8.IX.–17.IX.; HAROVŠTIAKOVÁ, K.: Maďarsko, 8.IX.–17.IX.; HUSELMANNOVÁ, E.: NSR, 14.IX.–17.IX.; ŠARICOVÁ, A.: Juhoslávia, 15.IX.–18.IX.; ADOLPH, H.: Rakúsko, 7.IX.–20.IX.; PAVIČ, R.: Juhoslávia, 5.IX.–20.IX.; STEFANESCU, S.: Rumunsko, 14.IX.–20.IX.; SIMMONDS, S. H.: Kanada, 19.IX.–21.IX.; LUKAČ, Z.: Juhoslávia, 22.IX.; POPOVIČ, Z.: Juhoslávia, 22.IX.; PORTAL, R.: Francúzsko, 22.IX.–25.IX.; TRJANČEV, BLAŽIC: Juhoslávia, 16.IX.–25.IX.; FEINGOLD, D. S.: USA, 24.IX.–26.IX.; CHOUBERT, G., FAURE–MURET, A., SCANDONE, P., BONARDIOV, G. P.: Francúzsko, 14.IX.–28.IX.; NÉMETH, I.: Maďarsko, 1.IX.–29.IX.; GUY, R. K.: Kanada, 18.IX.–29.IX.; HAPÁK, P.: ZSSR, 22.IX.–30.IX.; CLARKSON, B. L.: Anglicko, 25.IX.–30.IX.; DENECKE, D.: NSR, 1.IX.–30.IX.; BAST, A.: 25.IX.–1.X.; SUHODOLNIK, S.: Juhoslávia, 25.IX.–1.X.; ANDRUSOV, D.: Maďarsko, 8.IX.–14.IX.; SCHWEIGHOFER, A.: Maďarsko, 18.IX.–19.IX.; BLAŠKOVIČ, D.: Francúzsko, Anglicko: 24.IX.–4.X.; NÉMETH, Š.: Maďarsko, 28.IX.–2.X.; ELLEGIERS, D.: Belgicko, 30.IX.–2.X.; THONSTAD, J.: Nórsko, 26.IX.–2.X.; Nórska delegácia: 1.X.–3.X.; WEINER, G.: Rumunsko, 27.IX.–4.X.; BEKE, B.: Maďarsko, 29.IX.–4.X.; GUNDERMANN, I.: NSR, 1.X.–4.X.; DANNHEIMER, H.: NSR, 22.IX.–5.X.; SONNTAG, D.: NDR, 29.IX.–5.X.; BONGERS, J.: NSR, 15.IX.–6.X.; MITRO, A.: Maďarsko, 28.IX.–2.X.; POPOVIČ, A.: Holandsko, 31.III.–27.VI.; VALTER, V.: Švédsko, 10.IV.–9.VII.; SIHOCKÁ, G.: NDR, 5.VIII.–9.VIII.;2713
BRHLOVIČ, G.: Rakúsko, 23.VIII.–10.IX.; SEKANINOVÁ, E.: Rakúsko, 4.IX.–6.IX.; LIPTÁK, Ľ.: NSR, 11.IV.–18.IV.; ŠPIESZ, A.: NSR, 5.V.–26.VII.; LICHARDUS, S.: Rumunsko, 16.VI.–28.VI.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Rumunsko, 21.VIII.–2.IX.; STRIŽENEC, M.: Rumunsko, 1.IX.–10.IX.; AMBROVIČ, P.: Maďarsko, 25.VIII.–30.VIII.; DUŠEK, M.: Juhoslávia, 1.VIII.–16.VIII.; ORAVSKÝ, V.: Rumunsko, 16.VI.–17.VII.; KOLNÍKOVÁ, E.: Rumunsko, 3.IX.–28.IX.; BOKESOVÁ, M.: Maďarsko, 8.IX.–22.IX.; STRINKA, J.: Juhoslávia, 10.VIII.–31.VIII.; SLEZÁK, J.: Rakúsko, 17.IX.–21.IX.; NIEDERLAND, T.: Rakúsko, 3.IX.–7.IX.; PANOVOVÁ, E.: ZSSR, 18.VIII.–29.VIII.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 18.VIII.–29.VIII.; HANIC, F.: ZSSR, 23.IX.–28.IX.; NOGOVÁ, A.: Fínsko, 22.VII.1968–20.VII.1969; DUB, O.: ZSSR, 20.VIII.–30.VIII.; DZUBÁK, M.: ZSSR, 25.VIII.–30.VIII.; MUCHA, V.: Rakúsko, 4.III.–6.III.; BRTÁŇ, R.: NSR, 2.V.–27.VI.; DZUBÁK, M.: ZSSR, 30.V.–29.VII.; BRILLA, J.: NSR, 7.IV.–18.IV.; BRILLA, J.: Rakúsko, 10.VI.–11.VI.; MOLNÁR, M.: ZSSR, 7.V.–3.VI.; LATH, D.: Francúzsko, 6.VII.–12.VII.; MIKLOŠKO, J.: Anglicko, 18.VII.–28.VII.; MICHALKO, J.: Rumunsko, 14.VII.–27.VII.; MAGLOCKÝ, Š.: Rumunsko, 14.VII.–3.VIII.; BLAHUTIAK, A.: NDR, 8.IV.–14.IV.; SCHWARZ, Š.: Maďarsko, 24.VIII.–29.VIII.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 1.IX.–10.IX.; GONDA, J.: Francúzsko, 17.VI.–21.VI.; ĎUROVIČ, S.: USA, Kanada, 11.VIII.–2.IX.; PODOBA, J.: Rakúsko, 8.IX.–12.IX.; FREISTADT, E.: Rakúsko, 26.X.–30.X.; PAVLOVSKÝ, T.: Rakúsko, 26.X.–30.X.; BLANÁR, V.: ZSSR, 25.VIII.–1.IX.; ZOLTÁN, D.: ZSSR, 21.VIII.–29.VIII.; GALAN, A.: Rumunsko, 8.IX.–18.IX.; BAKOŠ, O.: NSR, 18.V.–25.V.; RUŠČÁK, M.: Taliansko, 1.IX.–5.IX.; THURZO, V.: NDR, 23.XI.–27.XI.; BROUČEK, I.: NDR, 13.V.–15.V.; HOLOČI, F.: NDR, 13.V.–15.V.; DOLEŽALOVÁ, A.: Taliansko, 7.IX.–13.IX.; TOMKO, J.: NDR, 20.XI.–30.XI.; GÁLIK, J.: Taliansko, 7.IX.–13.IX.; VRANOVSKÝ, M.: Juhoslávia, 20.IX.–28.IX.; REJHOLCOVÁ, M.: Maďarsko, 20.VIII.–30.VIII.;2714
BALLO, I.: NSR, 8.X.–29.X.; MAJERNÍK, V.: Anglicko, 2.IX.–10.IX.; ČERVEŇANSKÝ, J.: NSR, 19.XI.–25.XI.; SABO, B.: ZSSR, 29.XII.1968–5.IX.1969; KVITKOVIČ, J.: NSR, 29.VI.–2.IX.; SEDLIAKOVÁ, M.: USA, 17.VIII.1968–31.VII.1969; ONDREJIČKA, Š.: Západný Berlín, 4.X.–13.X.; ZÁTHURECKÝ, L.: Anglicko, 7.IX.–15.IX.; POŘÍZEK, R.: Belgicko, 13.IX.–19.IX.; BLAŽEKOVÁ, M.: NSR, 9.IV.–7.X.; REISENER, J.: NSR, 1.X.–7.X.; CHANY, H., GRESSER, I.: Francúzsko, 6.X.–31.X.; FROYD, G.: Anglicko, 1.X.–8.X.; WEIDEMANN, K.: NSR, 8.IX.–8.X.; TAMM, Ch.: Švajčiarsko, 6.X.–9.X.; KOMLOŠ, K.: Holandsko, 15.V.–27.V.; HUBENÁK, L.: ZSSR, 29.V.–5.VII.; PLICKOVÁ, E.: Rakúsko, január 1969; ŠŤASTNÝ, Z.: Juhoslávia, 1.VI.–15.VI.; VLČKOVÁ, A.: Rakúsko, 3.X.–10.X.; ANDERER, A., KOCH, A.: NSR, 9.X.–10.X.; delegácia Predsedníctva SAV: Juhoslávia, 5.X.–12.X.; LINDQUIST, O.: Švédsko, 15.VIII.–12.X.; ZEMPLÉN, J.: Maďarsko, 6.X.–12.X.; BARTA: Maďarsko, 1.X.–12.X.; RUSSELL, E. F.: USA, 12.X.–13.X.; CHIRIAC, H.: Rumunsko, 13.X.; HŐHL, G.: NSR, 2.X.–13.X.; MacPHERSON, I. A.: Anglicko, 9.X.–14.X.; VISSER, P.: Holandsko, 8.X.–15.X.; BŰDEL, J., BŰDEL, I.: NSR, 8.X.–15.X.; GINSBURG, V.: USA, 11.X.–16.X.; BOCK, R.: NSR, 11.X.–17.X.; BIEBL, R., LUHMANová, M.: Rakúsko, 14.X.–18.X.; ROBOCK, K.: Maďarsko, 13.X.–18.X.; TEVANová, Z.: Maďarsko, 13.X.–18.X.; GEROVÁ, M.: Švajčiarsko, 16.VII.–29.VII.; GERO, J.: Švajčiarsko, 16.VII.–29.VII.; BLANÁR, V.: Rakúsko, 7.IX.–13.IX.; KELLÖ, V.: Maďarsko, 15.IX.–23.IX.; ZOLTÁN, D.: Maďarsko, 15.IX.–23.IX.; LANGER, P.: Maďarsko, 2.XI.–6.XI.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 2.XI.–16.XI.; BUREŠ, J.: Maďarsko, 15.IX.–20.IX.; VOTICKÝ, Z.: Belgicko, 7.IX.–13.IX.; SOPKO, J.: Maďarsko, 27.X.–8.XI.; ZIEGELHÖFFER, A.: Taliansko, 24.IX.–30.IX.; CIGÁNEK, L.: USA, 11.IX.–30.IX.; FAJGLOVÁ, Ľ.: ZSSR, 8.IX.–23.X.; Van der WEERD, H. Z. A.: Holandsko, 21.X.–23.X.; SAMUELSON, O.: Švédsko, 20.X.–24.X.; MUNDRY, K. V.: NSR, 22.X.–25.X.; ČORBA, J.: ZSSR, 6.X.–26.X.; ROOS, M.: Švajčiarsko, 22.X.–26.X.; PESOVÁR, E.: Maďarsko, 9.X.–30.X.; SCHWIETE, H. E.: NSR, 30.X.–31.X.; PIVPLUSKA, J.: ZSSR, 1.IX.–31.X.; VLČKOVÁ, A.: Španielsko, 6.IV.–14.IV.; WEISMANN, Ľ.: Holandsko, 23.X.–30.X.;2715
NOVOTNÝ, B.: Taliansko, 19.IX.–23.X.; ZOLTÁN, D.: ZSSR, 18.XI.–25.XI.; MICHALIDESOVÁ, I.: NSR, 7.X.–14.X.; BAHNOVÁ, J.: NSR, 7.X.–14.X.; VYVÍJALOVÁ, M.: Juhoslávia, 2.X.–7.X.; ŠIKL, D.: Maďarsko, 13.X.–18.X.; ROSÍK, J.: Maďarsko, 13.X.–18.X.; HUBENÁK, L.: ZSSR, 8.IX.–18.X.; KOHÚTOVÁ, M.: NDR, 21.IX.–27.IX.; MRÁZOVÁ, K.: Rumunsko, 22.IX.–5.X.; KOSOVÁ, M.: Rumunsko, 26.VIII.–3.IX.; KOSOVÁ, M.: NSR, 22.IX.–30.IX.; ŽEMLA, J.: NSR, 6.IX.–20.IX.; FEJDIOVÁ, V.: NDR, 22.VIII.–14.IX.; LAMIOVÁ, M.: ZSSR, 18.IX.–13.X.; TOČÍK, A.: ZSSR, 25.VIII.–25.IX.; KOHÚT, L.: Maďarsko, 14.IX.–22.IX.; MAZÚR, E.: Francúzsko, 28.VIII.–17.IX.; HAJDA, J.: Anglicko, 11.X.–18.X.; KORMANČÍKOVÁ, V.: ZSSR, 16.IX.–16.X.; ŽUDEL, J.: Maďarsko, 5.VI.–18.VI.; MOJŽIŠOVÁ, I.: Maďarsko, 15.X.–21.X.; GONDA, J.: USA, 7.X.–16.X.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 18.XI.–25.XI.; ROMANOV, A.: NSR, 21.X.–26.X.; SIRACKÁ, E.: Švédsko, 7.III.–7.IX.; RATKOŠ, P.: Maďarsko, 5.X.–18.X.; LACKOVIČ, J.: Švajčiarsko, 11.III.–15.III.; THURZO, V.: NSR, 27.X.–31.X.; DAUBNER, I.: NSR, 8.VI.–14.VI.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Rumunsko, 26.VIII.–4.IX.; LEŠČÁK, M.: Rumunsko, 26.VIII.–4.IX.; DŘÍMAL, J.: Švajčiarsko, 14.VII.–18.VII.; VALŠÍK, J.: Rumunsko, 9.VII.–21.VII.; MÉSZÁROŠ, I.: Rumunsko, 21.IX.–28.IX.; MARTINČEK, G.: Rumunsko, 7.IX.–14.IX.; POKORNÝ, M.: Rumunsko, 7.IX.–14.IX.; LAZÁR, M.: Francúzsko, 27.X.–1.XI.;2716
ČIAMPOR, F.: NDR, 14.IV.–20.IV.; STANOVÁ, M.: Francúzsko, 12.IX.–26.IX.; KOVAČKA, M.: Bulharsko, 8.X.–14.X.; PASTÝRIK, Ľ.: USA, 20.VIII.–15.IX.; KESZEGHOVÁ, V.: Maďarsko, 30.IX.–12.X.; ČABELKA, D.: Anglicko, 7.IX.1966–24.VIII.1969; DEÁK, L.: Maďarsko, 22.IX.–6.X.; LÁNIK, J.: Taliansko, 24.IX.–2.X.; ČINČURA, J.: Francúzsko, 28.VIII.–17.IX.; LUKÁČ, J.: ZSSR, 29.IX.–9.X.; DOLEŽEL, V.: ZSSR, 8.IX.–18.IX.; DUB, O.: ZSSR, 6.X.–10.X.; ZEMKO, J.: Bulharsko, 14.IX.–26.IX.; HUBENÁK, L.: ZSSR, 8.IX.–18.X.; PALIČKOVÁ, J.: Maďarsko, 8.VI.–18.VI.; VALENTOVÁ, V.: Maďarsko, 8.VI.–18.VI.; SMOLEN, F.: Anglicko, 16.VIII.–29.VIII.; PROKS, I.: NSR, 19.X.–28.X.; KANCLÍŘ, E.: NSR, 19.X.; PÁNEK, Z.: NSR, 19.X.–29.X.; PACL, J.: Rakúsko, 28.VII.–10.VIII.; BALANOVÁ, J.: NDR, 2.VI.–20.VI.; HANIC, F.: NDR, 2.XI.–5.XI.; KELLENBENZ, H.: NSR, 29.X.–5.XI.; KENKO, R.: NSR, 6.X.–6.XI.; HITCHINS, V.: USA, 5.XI.–10.XI.; ŠIŠKA, K.: Juhoslávia, 2.X.–6.X.; VOJTKO, J.: Juhoslávia, 24.IX.–27.IX.; KROPILÁK, M.: Juhoslávia, 3.IX.–13.IX.; BAKOŠ, O.: Juhoslávia, 12.IX.–17.IX.; BLAŠKOVIČ, D.: NDR, 30.X.–2.XI.; JAKÁL, J.: NSR, 20.IX.–4.X.; POTOCKÝ, L.: NSR, 15.IX.–5.X.; BÁRTA, J.: NSR, 20.VIII.–4.X.; DROPPA, A.: NSR, 20.IX.–5.X.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 2.X.–13.X.; DAUBNER, I.: Juhoslávia, 21.IX.–4.X.; REJHOLEC, V.: Juhoslávia, 18.IX.–23.IX.;2717
MOLITORIS, J.: Juhoslávia, 18.IX.–24.IX.; VLADÁR, J.: Rakúsko, 8.X.–17.X.; BAUER, Š.: Rakúsko, 26.X.–28.X.; KRESÁK, F.: Rakúsko, 12.VIII.; VOZÁR, J.: Rakúsko, 11.XI.; BUČKO, Š: NDR, 4.VI.–23.VI.; PETROVÁ, A.: Rakúsko, 30.VII.; BLAŽEKOVÁ, M.: NDR, 21.IX.–27.IX.; ŠIŠKA K.: ZSSR, 26.X.–29.X.; PETRÁŠ, J.: ZSSR, 26.X.–29.X.; TRNOVCOVÁ, V.: Švajčiarsko, 5.IX.–12.IX.; PETROVÁ, A.: Maďarsko, 14.IX.–25.IX.; HVIŠČ, J.: USA, 5.V.–19.IX.; SCHRAMEK, Š.: USA, 15.X.1968–15.X.1969; KOČIŠKOVÁ, D.: ZSSR, 1.X.–15.X.; VÁLKOVÁ, Z.: ZSSR, 11.XI.–24.XI.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 6.X.–18.X.; BAUCH, V.: NSR, 22.IX.–25.IX.; GREŠÍKOVÁ, M.: ZSSR, 21.X.–24.X.; KALIVODOVÁ, E.: ZSSR, 2.X.–30.X.; NOSEK, J.: Francúzsko, 27.IX.–30.IX.; GABRIELOVÁ, H.: Rakúsko, 23.VIII.–8.VI.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 8.X.; ANDRUSOV, D.: Rakúsko, 8.X.; ČIAMPOR, F.: ZSSR, 16.XI.–24.XI.; BEZÚCH, B.: ZSSR, 16.XI.–29.XI.; LENG, L.: Juhoslávia, 3.XI.–15.XI.; DÚŽEK, S.: Juhoslávia, 3.XI.–15.XI.; BONNET, C.: Francúzsko, 12.XI.–20.XI.; AZZOLA, A., GRIMMER, K.: NSR, 16.XI.–23.XI.; MŰLLER, H. H.: NDR, 29.X.–25.XI.; ASCHOFF, J.: NSR, 26.XI.; MILEWSKI, J.: Poľsko, 20.XI.–26.XI.; LAMONT, D. F.: USA, 23.XI.–24.XI.; SKOSKIEWICZ, M.: Poľsko, 4.XI.–28.XI.; KRANZ, SCHRADER, KLEISTOVÁ: NDR, 18.XI.–28.XI.; SIRÁCKÝ, J.: Švajčiarsko, 24.XI.–29.XI.; KRETSCHMAR, W.: NSR, 22.XI.–29.XI.; SCHRADER, B.: NSR, 24.XI.–29.XI.; SEKEYOVÁ, M.: ZSSR, 1.X.–29.X.; ORAVEC, J.: NDR, 16.XI.–5.XII.; BYSTRICKÝ, J.: Maďarsko, 8.IX.–19.IX.; RUŽIČKA, J.: Švédsko, 14.XI.–27.XI.; BOTÍK, J.: Bulharsko, 1.IX.–21.IX.; LEŠKO, J.: Anglicko, 18.X.–1.XI.; SIRÁCKY, A.: Juhoslávia, 17.X.–20.X.; KOPČOK, A.: Juhoslávia, 17.X.–20.X.; VOTICKÝ, Z.: Belgicko, 7.IX.–13.IX.; CESNAK, L.: Francúzsko, 3.X.–22.X.; ČAKAJDA, E.: Maďarsko, 21.X.–29.X.2718
LANGER, P.: Maďarsko, 2.XI.–6.XI.; MARKUŠ, Š.: Bulharsko, 2.XI.–7.XI.; BÍLY, M.: Bulharsko, 2.XI.–7.XI.; VÁROSS, M.: Francúzsko, 26.IX.–10.X.; TOČÍK, A.: Maďarsko, 10.XI.–14.XI.; PINTÉR, Š.: ZSSR, 17.X.–1.XI.; ANDRUSOV, D.: Španielsko, 13.X.–3.XI.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Španielsko, 13.X.–3.XI.; KRIŠTOFOVÁ, A.: Maďarsko, 8.XII.–9.XII.; KRČ, R.: Juhoslávia, 26.IX.–16.X.; HRUŠOVSKÝ, I.: NSR, 17.XI.–29.XI.; SMOLEN, F.: Maďarsko, 16.V.–18.V.; VOZÁR, J.: Maďarsko, 24.XI.–6.XII.; STORK, J.: Rumunsko, 11.IX.–18.IX.; PRANDOVÁ, E.: NSR, 22.IX.–27.IX.; FRANCŮ, D.: Holandsko, 18.X.–25.X.; GRMAN, J.: ZSSR, 20.X.–31.X.; MARSINA, R.: Maďarsko, 1.X.–21.X.; KELLEROVÁ, E.: Švédsko, 16.IV.–3.VII.; KOKAVEC, D.: Maďarsko, 1.XII.–12.XII.; BRILLA, J.: Taliansko, 20.X.–25.X.; SABO, A.: Bulharsko, 1.X.–16.X.; HANZLÍK, J.: NDR, 24.IV.–1.V.; MACHOVÁ, J.: Maďarsko, 8.XII.–17.XII.; KRIŠTOFOVÁ, A.: Maďarsko, 8.XII.–17.XII.; DUDA, P.: Švédsko, 24.VIII.–29.VIII.; BAUCH, V.: Dánsko, 26.IX.–4.X.; ČERNÁČEK, J.: USA, 20.IX.–7.X.; SKLADANÁ, J.: Maďarsko, 17.XI.–29.XI.; MICHALUS, Š.: Maďarsko, 10.XII.–16.XII.; VARÁDY, J.: Bulharsko, 20.X.–24.X.; PAULECH, C.: ZSSR, 6.X.–25.X.; LEŠŤAN, P.: ZSSR, 14.IX.–27.IX.;2719
BLAŠKOVIČ, D.: Poľsko, 19.X.–22.X.; VALENTA, V.: Poľsko, 19.X.–22.X.; HORÁK, G.: Poľsko, 1.XII.–6.XII.; KAČALA, J.: Poľsko, 1.XII.–6.XII.; HRUBEC, I.: Poľsko, 23.VI.–21.VII.; ZELENSKÝ, K.: Poľsko, 14.IX.–28.IX.; MAJTÁN, J.: Poľsko, 24.XI.–6.XII.; VÁHOVSKÁ, B.: Poľsko, 9.XI.–16.XI.; PRÍBELSKÁ, E.: Poľsko, 9.XI.–16.XI.; MARSINOVÁ, M.: Poľsko, 16.XI.–25.XI.; OBERT, T.: Poľsko, 5.X.–19.X.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 13.X.–9.XI.; VIZÁROVÁ, G.: Poľsko, 12.X.–19.XI.; GEROVÁ, M.: USA, 27.IX.–18.X.; PLANDER, I.: Maďarsko, 24.XI.–25.XI.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 9.II.–23.XII.; ŽITŇAN, R.: Bulharsko, 29.X.–19.XI.; SCHILDER, J.: Maďarsko, 10.XI.–14.XI.; KOČIŠ, F.: Maďarsko, 10.XII.–16.XII.; LUBY, Š.: Maďarsko, 9.IX.–11.IX.; ČERNÁČEK, J.: USA, 19.IX.–6.X.; BRTÁŇ, R.: Maďarsko, 19.XI.–4.XII.; MAHEĽ, M.: Bulharsko, 31.X.–8.XI.; LEŠŤAN, P.: Anglicko, 1.X.–3.XII.; BALAN, J.: Japonsko, 2.VIII.–23.VIII.; GREGOR, M.: Japonsko, 5.IX.–16.IX.; VÁROSS, M.: Irán, 18.XI.–29.XI.; VYKOUK, B.: Poľsko, 15.X.–28.X.; KELLEROVÁ, E.: Poľsko, 25.X.–4.XI.; HERETÍK, Š.: Poľsko, 19.XI.–22.XI.; HROZIENČÍK, J.: Poľsko, 17.XI.–20.XI.; MERCEL, F.: Poľsko, 3.VIII.–28.IX.; BETKO, J.: Poľsko, 16.IX.–28.IX.; JANŠÁK,:Ľ.: Poľsko, 16.IX.–28.IX.; KONČEK, M.: Poľsko, 14.IX.–20.IX.; ZIGO, M.: Poľsko, 22.IX.–4.X.; UHER, J.: Poľsko, 9.X.–10.X.;2720
ŠUŤÁKOVÁ, G.: Poľsko, 24.VIII.–8.IX.; ŠALINGOVÁ, M.: Poľsko, 23.VIII.–22.IX.; TOKÁR, F.: Poľsko, 3.VIII.–17.VIII.; HRUBÍK, P.: Poľsko, 3.VIII.–17.VIII.; MAGIC, D.: Poľsko, 1.IX.–15.IX.; DOBRAKOV, I.: Poľsko, 16.VI.–2.VII.; DUCHOŇ, M.: Poľsko, 16.VI.–2.VII.; ŠIŠKA, S.: Poľsko, 21.VII.–3.VIII.; BAKOŠ, O.: Poľsko, 18.VI.–24.VI.; KOSORIN, K.: Poľsko, 8.VI.–15.VI.; WEISMANN, Ľ.: Egypt, 22.IV.–12.VIII.; JASIČ, J.: Egypt, 22.IV.–12.VIII.; ZELEŇÁK, I.: NDR, 18.XI.–11.XII.; KONČEK, M.: Rakúsko, 27.XI.–28.XI.; BLAŠKOVIČ, D.: Švajčiarsko, 22.XII.–23.XII.; ČERNÁK, A.: Maďarsko, 24.XI.–7.XII.; VALŠÍK: NSR, Anglicko, Francúzsko, 4.X.–27.X.; HANULÍK, M.: Rumunsko, 9.XI.–18.XI.; STADLMANN, A.: NDR, 8.XII.–13.XII.; DUDA, M.: ZSSR, 22.IX.–4.X.; HÁJEK, J.: Rumunsko, 9.IX.–14.IX.; KLÁTIK, Z.: Juhoslávia, 2.XII.–23.XII.; LEŠKOVÁ, O.: NDR, 2.XI.–20.XI.; ŠIMO, E.: Rakúsko, 17.XI.–21.XI.; HANZLÍK, J.: NSR, 5.V.–31.VII.; ĎURAČKA, Š.: Bulharsko, 14.X.–30.X.; ŠÚTOR, J.: ZSSR, 30.III.–7.IV.; MANCA, D.: Dánsko, 23.VIII.–3.IX.; VLK, V.: Fínsko, Švédsko, 6.X.–17.X.; DZUBÁK, M.: Francúzsko, 10.XII.–24.XII.; MOLITORIS, J.: Bulharsko, 9.XII.–16.XII.; SVÄTOJÁNSKY, J.: ZSSR, 16.X.–12.XII.; BLANÁR, V.: ZSSR, 14.XII.–21.XII.; ROSWIT, H.: Holandsko, 12.VII.–10.VIII.; BARTOŠ, J.: Francúzsko, 12.XI.–27.XI.; ŠAFRÁNEK, J.: Taliansko, 10.IX.–14.IX.; KITTLER, R.: Anglicko, 1.X.–6.XII.; KVASNIČKA, B.: Maďarsko, 1.XII.–14.XII.; CHMEL, R.: Maďarsko, 19.XI.–3.XII.; VÁROSSOVÁ, E.: Francúzsko, 29.IX.–10.X.; SKRÚCANÝ, R.: Holandsko, 19.IX.–27.IX.; ŽUK, J.: NDR, 16.XI.–1.XII.; SCHAUDOLF, H.: NSR, 24.XI.–1.XII.; JOHNSTAD, H.: Holandsko, 30.XI.–4.XII.; KUČEROVÁ, K.: Maďarsko, 3.XI.–30.XI.; DEÁK, L.: Maďarsko, 24.XI.–5.XII.; EICHBERG, J., GRUBER, F.: NDR, 29.XI.–6.XII.; STEIN, P.: Anglicko, 9.XI.–6.XII.; TOLLAN, A.: Nórsko, 3.XII.–7.XII.; ERTEL, S.: NSR, 3.XII.–8.XII.; PREDA, C.: Rumunsko, 17.XI.–8.XII.; DRESSLER, W.: Rakúsko, 8.XII.–9.XII.; KOT, J.: Poľsko, 9.XII.–10.XII.;2721
KRAJČOVIČ, M.: ZSSR, 3.XI.–30.XI.; DUCHOŇ, M.: Rumunsko, 2.XI.–9.XI.; FUNDÁREK, J.: Maďarsko, 12.VI.–26.VI.; KESZEGHOVÁ, V.: Maďarsko, 2.XII.–14.XII.; MARIANI, E.: Rakúsko, 1.I.–31.XII.; SCHILDER: Maďarsko, 1.XII.–5.XII.; KLOBUŠICKÝ: Maďarsko, 1.XII.–5.XII.; ŠAŠKOVÁ, V.: NSR, 18.IV.–26.IX.; NÉMETH, M.: ZSSR, 26.XII.–30.XII.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 9.XII.–23.XII.; BUFFA, F.: Poľsko, 20.X.–27.X.; RATKOŠ, P.: Poľsko, 19.X.–25.X.; MÉSÁROŠ: Poľsko, 19.X.–25.X.; BARTLOVÁ, A.: Poľsko, 22.VI.–11.VII.; PETRÍK, V.: Poľsko, 27.V.–31.V.; BURLAS, L.: NSR, 30.X.–4.XI.; VALTER, V.: NDR, 17.IX.–22.IX.; VAŠÁTKO, J.: Rakúsko, 24.XI.–29.XI.; PLŠKO, E.: Juhoslávia, 11.XII.–16.XII.; HABOVŠTIAK, A.: Maďarsko, 10.XII.–23.XII.; GOSIOROVSKÝ, M.: Juhoslávia, 10.IX.–11.X.; ŽIVICA, V.: Bulharsko, 9.XII.–16.XII.; KUJANOVÁ, E.: Bulharsko, 9.XII.–16.XII.; ČERGEL, Ľ.: Francúzsko, 5.VII.–15.VII.; HALAGA, O.: ZSSR, 3.XI.–27.XI.; HINDÁK, F.: Anglicko, 5.XI.–26.XI.; HALAGA, O.: Holandsko, NSR, 23.V.–9.VI.; KOZINKA, V.: Holandsko, 14.I.–21.I.; CAMBEL, B.: Rumunsko, 20.XI.–4.XII.; KOPČOK, A.: ZSSR, 16.XII.–19.XII.; UHER, J.: ZSSR, 16.XII.–19.XII.; ZÁTHURECKÝ, L.: NSR, 1.X.–23.XII.; BAČOVÁ, M.: ZSSR, 2.X.–16.X.; BODNÁR, J.: ZSSR, 6.XII.–14.XII.; TURCER, P.: NDR, 14.X.–14.XII.; ŠMATLÁK, S.: Taliansko, 1.II.–30.IV.; NAVARA, J.: NSR, 7.X.–28.X.; TRGALOVÁ, Z.: ZSSR, 6.XII.–21.XII.; MIHALÍKOVÁ, D.: ZSSR, 6.XII.–21.XII.; BARNOVSKÁ, M.: ZSSR, 30.X.–17.XI.; MARKOVÁ, M.: NDR, 14.XII.–19.XII.;2722
DOBRAKOV, I.: NDR, 30.XI.–8.XII.; JURKO, A.: Belgicko, 24.X.–4.XI.; MAČIČKA, O.: Taliansko, 26.VI.–6.VII.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 5.X.–1.XI.; VANÍČKOVÁ, D.: Juhoslávia, 6.X.–19.X.; MOLITORIS, J.: Bulharsko, 9.XII.–16.XII.; DOBEŠOVÁ, V.: Francúzsko, 24.X.–1.XI.; KALETA, M.: Bulharsko, 11.XI.–21.XI.; HORVÁTH, I.: Bulharsko, 11.XI.–21.XI.; HALAGA, O.: NSR, 23.V.–9.VI.; DOKUPIL, T.: NDR, 16.XI.–1.XII.; TESÁR, A.: NSR, 7.X.–19.X.; FLORIÁN, Š.: Rumunsko, 19.XI.–4.XII.; MATIAŠOVSKÝ, K.: Nórsko, 31.III.–4.IV.; SCHILDER, J.: Maďarsko, 1.XII.–5.XII.; KLOBUŠICKÝ, O.: Maďarsko, 1.XII.–5.XII.; SCHILDER, J.: Maďarsko, 10.XI.–14.XI.; LICHARDUS, J.: Maďarsko, 10.XI.–14.XI.; LICHARDUS, J.: NSR, 14.V.–9.VIII.; SCHWEIGHOFER, A.: NSR, 23.IX.–4.X.; GREGOR, M.: NSR, 14.X.–16.X.; RAK, J.: NSR, 14.X.–16.X.; ŠARMÍR, E.: ZSSR, 3.XI.–21.XI.; PAVÚK, J.: Grécko, 23.II.–29.IV.; KUVIK, J.: Poľsko, 6.X.–30.XI.; DOBEŠOVÁ, V.: Poľsko, 9.XI.–22.XI.; TOMIŠ, K.: Poľsko, 4.XI.–25.XI.; DOJČÁK, P.: Nórsko, 18.V.–24.V.; TESÁR, A.: Anglicko, 17.III.–31.III.; ZELINKA, J.: ZSSR, 13.XII.–22.XII.; ŠEVČÍK, J.: ZSSR, 13.XII.–22.XII.; POLEK, B.: NDR, 1.XII.–13.XII.; RUTTKAY, I.: Belgicko, 11.XI.–31.XII.; VYVÍJALOVÁ, M.: NSR, 21.V.–25.VII.; BLAŠKOVIČ, D.: NSR, 25.VI.–27.VI.; ŠPALDON, E.: Rakúsko, 16.V.; KRUŽLIAK, J.: ZSSR, 26.VI.–11.VII.; ČERNUŠKO, V.: ZSSR, 26.VI.–11.VII.; SAUČIN, L.: Maďarsko, 14.IX.–20.IX.; ČERNUŠKO, V.: NDR, 24.XI.–30.XI.; FILOVÁ, B.: Juhoslávia, 27.XI.–13.XII.; HOLUB, Z.: ZSSR, 1.IX.–28.XI.; VRABLIC, E.: NDR, 16.IX.–10.XII.; HORSKÁ, V.: NSR, 16.IX.1968–25.IV.1969;2723
ELSCHEK, O.: Rakúsko, 25.VII.–26.VII.; KUBÍČEK, F.: Dánsko, 17.XI.–30.XI.; BLAŠKOVIČ, D.: Kanada, USA, 20.IV.–15.V.; DUDA, M.: Anglicko, 2.XII.–27.XII.; KOLEK, J.: Rakúsko, 5.XII.; DUB, O.: Francúzsko, 8.XII.–16.XII.; JANČOVIČOVÁ, J.: Francúzsko, 16.IX.–31.X.; KOLEK, J.: USA, 20.VIII.–11.IX.; BODNÁR, J.: Francúzsko, 8.IV.–12.IV.; HOSTINOVÁ, E.: USA, 13.V.–31.X.; KOVÁČIK, V.: Anglicko, 15.IX.–19.IX.; BAKOŠ, O.: Poľsko, 18.VI.–24.VI.; BEDA, A.: Poľsko, 5.X.–18.X.; PITTICH, E.: Poľsko, 31.VIII.–14.IX.; NEMEC, P.: Vietnam, 13.XI.–21.XII.; ZELINKA, J.: Vietnam, 13.XI.–21.XII.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 19.XI.–16.XII.; KELLEROVÁ, E.: Švédsko, 1969; TERRAYOVÁ, M.: Rakúsko, 1969; RYBARIČ, R.: Rakúsko, 1969; ANDRUSOV, D.: Švajčiarsko, 12.VI.–26.VI.; NIKODÝM, D.: Rakúsko, 25.XI.–29.XI.; HUTTA, V.: Rakúsko, 25.XI.–29.XI.; HRÚZ, B.: Juhoslávia, 8.X.–11.X.; BYSTRICKÝ, J.: Rumunsko, 16.VI.–24.VI.; TESÁR, A.: NSR, 7.X.–19.X.; MAZÚR, E.: NSR, 14.IV.–31.VII.; TOMAJKA, J.: Rakúsko, 20.X.–24.X.; ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 19.X.–1.XI.; POLLÁK, P.: NSR, 26.V.–8.VI.; KAPUSTA, J.: Juhoslávia, 30.IX.–14.X.; AMBRUŠ, J.: NSR, 14.IX.–28.IX.; KRAUS, C.: NSR, 28.IX.–9.X.; KUSÝ, I.: Juhoslávia, 3.X.–7.X.; RUŽIČKA, M.: Francúzsko, 28.X.–8.XI.; DRDOŠ, J.: Francúzsko, 28.X.–8.XI.; PANOCOVÁ, V.: NDR, 22.IX.–27.IX.; ŠUDOVÁ, K.: NDR, 22.IX.–27.IX.; PODOBA, J.: Rakúsko, 8.IX.–12.IX.; DEMOVIČ, R.: NSR, 30.IX.–23.XII.; POLLÁK, P.: Rakúsko, 3.X.–4.X.; POLLÁK, P.: NSR, 26.XI.–1.XII.; POLLÁK, P.: Rakúsko, 12.XII.–13.XII.; PLANČÁR, J.: NDR, 23.X.–1.XI.; SMÍŠEK, M.: NDR, 23.X.–1.XI.; SMÍŠEK, M.: NSR, 5.I.–15.I.; SMÍŠEK, M.: NSR, 30.VI.–15.VII.; KOLBENHEYER, T.: NSR, 30.VI.–15.VII.; DOLEŽAL, I.: NSR, 28.IV.–15.VII.; BOJŇANSKÝ, V.: Francúzsko, 3.VIII.–10.VIII.; PODMANICKÁ, D.: NDR, 25.XI.–16.XII.; WEIDLICH, M.: Švajčiarsko, 18.X.–28.X.; NOVÁK, V.: ZSSR, 16.X.–12.XII.; MACH, J.: NDR, 22.IX.–27.IX.2724
5242CII/43e19702725–2741
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
COMITEÉ EXECITUF UJAS: 1.I.–13.II.; JANÁČ, K.: Maďarsko, 16.II.–1.III.; PIETSCHMANN, ROLNIK, KŰHNELT, STREMNITZEK: Rakúsko, 13.III.; MICHALOV, J.: ZSSR, 7.II.–23.III.; HOVORKA, J.: Kuba, 11.III.–25.III.; KOSORIN, K.: ZSSR, 12.II.–27.III.; ČOPIK, V.: ZSSR, 31.III.–10.IV.; BALLO, I.: Holandsko, 5.IV.–11.IV.; DALIN, S.: ZSSR, 9.IV.–13.IV.; LICHARDUS, S.: Anglicko, 13.IV.–18.IV.; PALIČKOVÁ, J.: NDR, 18.III.–18.IV.; HANEČKA, K.: Švédsko, 20.IV.–24.IV.; PISARA, E.: Bulharsko, 19.IV.–29.IV.; PINTÉR, Š.: Bulharsko, 19.IV.–29.IV.; LACIAK, D.: Poľsko, 3.V.–18.V.; SZABÓ, V.: NSR, 11.V.–2.VI.; ORAVSKÝ, V.: Juhoslávia, 31.V.–6.VI.; DUB, O.: ZSSR, 1.VI.–7.VI.; BALCO, M.: ZSSR, 1.VI.–7.VI.; BRILLA, J.: Juhoslávia, 31.V.–9.VI.; ZALČÍK, T.: Rakúsko, 10.VI.–12.VI.; KITTLER, R.: Rakúsko, 10.VI.–12.VI.; GIBA, V.: Poľsko, 24.IV.–14.VI.; FRANCŮ, D.: NSR, Francúzsko, Anglicko, 1.VI.–16.VI.; RADČENKO, I.: Poľsko, 7.VI.–20.VI.; KOZLOV, J. A.: ZSSR, 22.VI.–25.VI.; MÉSZÁROŠ, I.: Poľsko, 22.VI.–27.VI.; MRÁZIK, A.: Poľsko, 22.VI.–27.VI.; ILIŤ, Š.: ZSSR, 16.VI.–30.VI.; MARKUŠ, Š.: Rumunsko, 18.VI.–15.VII.; ZEROV, D.: ZSSR, 4.VII.–13.VII.; PINTÉR, Š.: Bulharsko, 6.VII.–18.VII.; MAYER, V.: USA, Dánsko, 14.IX.1969–20.VII.1970; BABIAKOVÁ, G.: Taliansko, 15.I.–24.VII.; MOLNÁR, Ľ.: Anglicko, 15.VII.–26.VII.; KUNSCH, I.: ZSSR, 7.VI.–27.VII.; DUB, O.: Maďarsko, 12.VIII.–16.VIII.; TURČAN, J.: NSR, Holandsko, 8.VIII.–16.VIII.; PACL, J.: Švédsko, 22.VII.–21.VIII.; PAJDUŠÁKOVÁ, Ľ.: Anglicko, 16.VIII.–25.VIII.; BÍLY, M.: ZSSR, 21.VII.–28.VIII.; SVOBODA, A.: Kanada, 7.VIII.–30.VIII.2725
KAZÁR, J.: USA, 26.VIII.–31.VIII.; ŽIGRAI, F.: NSR, 2.XI.1969–31.VIII.1970; UHERÍK, A.: Kanada, 12.VIII.1969–31.VIII.1970; GONDA, J.: 1.IX.–4.IX.; MARKUŠ, Š.: 1.IX.–4.IX.; BUMBA, V.: Francúzsko, 29.VIII.–7.IX.; RUTTKAY, G.: Švajčiarsko, 3.IX.–9.IX.; BEREK, D.: Holandsko, 28.VIII.–9.IX.; LATH, D.: Holandsko, 28.VIII.–9.IX.; MENDEL, O.: Holandsko, 29.X.1969–11.IX.; CAMBEL, B.: Japonsko, 6.IX.–12.IX.; ĎURAČKA, Š.: Bulharsko, 1.IX.–16.IX.; JUHÁSOVÁ, E.: Bulharsko, 13.IX.–19.IX.; BÁNESZ, L.:Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, 9.X.1969–19.IX.1970; MUCHA, V.: Švajčiarsko, 14.IX.–20.IX.; HÁJEK, J.: Španielsko, 15.IX.–21.IX.; PACL, J.: NSR, 13.IX.–22.IX.; KOVÁČ, D.: NSR, 13.IX.–23.IX.; KOMÁR, J.: NSR, 14.IX.–28.IX.; TURČAN, J.: ZSSR, 22.IX.–3.X.; LOMOV, B. F.: ZSSR, 28.IX.–3.X.; KYSEĽ, O.: Kanada, 11.IX.–4.X.; FILKUS, R.: NSR, 1.X.1969–6.X.1970; ZELINKA, J.: Maďarsko, 4.X.–10.X.; KOLEK, J.: USA, 13.IX.–13.X.; ŠERLAJMOVÁ, S.: FILIPČIKOVÁ, R.: ZSSR, 12.X.–15.X.; RUTTKAY, G.: Francúzsko, 3.X.–18.X.; THURZO, I.: Bulharsko, 6.X.–19.X.; MULLHOLAND, T. B.: USA, 19.X.–22.X.; VISSER, P.: Holandsko, 19.X.–22.X.; JINDRA, K.: NDR, 17.X.–24.X.; PUFFLER, M.: NDR, 17.X.–24.X.; TURČAN, J.: Maďarsko, 20.X.–24.X.; JUHÁSOVÁ, E.: Rumunsko, 13.X.–27.X.; PACL, J.: Francúzsko, 18.X.–28.X.; ĎUROVIČ, S.: NSR, 1.X.1969–28.X.1970; VALÁŠKOVÁ, O.: ZSSR, 8.IX.–30.X.; MIKLOŠ, D.: Švajčiarsko, 3.VII.1969–30.X.1970;2726
ZACHAR, J.: Anglicko, 8.X.1969–30.X.1970; ZACHAROVÁ, D.: Anglicko, 25.X.1969–8.X.1970; HORNOVÁ, A.: NDR, 4.VIII.–3.XI.; KOPUNCOVÁ, T.: ZSSR, 29.IX.–5.XI.; TIBENSKÝ, J.: Maďarsko, 20.X.–5.XI.; MODRZEJEWSKI, F., DANEK, A.: Poľsko, 5.XI.–6.XI.; HANUŠKA, A.: NSR, 28.IX.–6.XI.; NOVÁK, V.: ZSSR, 28.IX.–7.XI.; VEREŠÍK, J.: NSR, 2.XI.–13.XI.; JANÁČ, K.: Bulharsko, 8.XI.–17.XI.; KVÍČALA, B.: Rumunsko, 5.XI.–19.XI.; LIBÍKOVÁ, H.: ZSSR, 12.XI.–20.XI.; RABENSEIFER, V.: Poľsko, 22.XI.–28.XI.; POSTULKOVÁ, H.: Juhoslávia, 22.XI.–29.XI.; CHUDÍK, J.: Juhoslávia, 22.XI.–29.XI.; RUŽIČKA, M.: ZSSR, 30.XI.–3.XII.; TITOMIR, L. I.: ZSSR, 30.XI.–5.XII.; JAMBOR, J.: Bulharsko, 26.XI.–5.XII.; DOBRAKOV, I.: Rumunsko, 22.XI.–5.XII.; ROMANOV, A.: NSR, 7.IX.–8.XII.; KOVÁČOVÁ, K.: NDR, 8.XII.–10.XII.; VALNÍČEK, B.: ZSSR, 7.XII.–10.XII.; SKRÚCANÝ, R.: ZSSR, 30.XI.–11.XII.; HOLUB, Z.: ZSSR, 14.VIII.–14.XII.; BAČOVÁ, M.: Poľsko, 30.XI.–14.XII.; ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Maďarsko, 7.XII.–13.XII.; JASIČOVÁ, M.: Maďarsko, 7.XII.–13.XII.; MÉSÁROŠ, J.: Maďarsko, 3.XII.–16.XII.; TRNOVCOVÁ, V.: NDR, 9.XII.–17.XII.; KUBAČKA, J.: Maďarsko, 13.XII.–14.XII.; KOČIŠKOVÁ, D.: Maďarsko, 11.XII.–17.XII.; HERCHEL, P.: Holandsko, Anglicko, 21.I.1969–18.XII.1970; JAKUBAITIS, E. A.: ZSSR, 11.XII.–18.XII.; SELIMCHANOV, J.: ZSSR, 16.XII.–13.I.; OLLÍK, T.: Poľsko, 29.XI.–19.XII.; TELGÁRSKY, J.: Poľsko, 14.XII.–20.XII.; SEDOV, V. V.: ZSSR, 30.XI.–21.XII.; BÉDA, M.: Maďarsko, 7.XII.–21.XII.; DANIEL, J.: Švédsko, 2.X.–21.XII.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 8.XII.–21.XII.;2727
BUGÁN, J.: Maďarsko, 14.XII.–22.XII.; BALGAVÝ, P.: Maďarsko, 14.XII.–22.XII.; DÚŽEK, S.: Juhoslávia, 7.XII.–22.XII.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Maďarsko, 15.XII.–22.XII.; MARKUŠ, M.: Maďarsko, 15.XII.–22.XII.; MICHAJLOVSKIJ, N.: ZSSR, 13.XII.–22.XII.; MITRO, A.: Maďarsko, 8.XII.–22.XII.; DAUBNER, I.: NSR, 5.I.–22.XII.; GALAN, P.: Maďarsko, 17.XII.–23.XII.; ROSENBERGOVÁ, M.: Francúzsko, 29.IX.–23.XII.; KASYMOV, M.: ZSSR, 7.XII.–26.XII.; BEZBORODOVÁ, S.: ZSSR, 14.XII.–24.XII.; BRILLA, J.: India, 21.XII.–29.XII.; PRANDA, A.: ZSSR, 1.VII.–31.XII.; ŠTOLC, S.: USA, 11.IX.1969–2.X.1970; DŘÍMAL, J.: USA, 1969–1970; ELIÁŠ, J.: Kanada, 7.IX.1968–31.VIII.1970; DORUĽA, J.: NSR, 9.XII.1968–28.I.1970; LINEK, K.: USA, 23.XII.1968–31.III.1970; KNOPP, J.: USA, 26.XI.1968–28.II.1970; TÖRÖK, J.: Francúzsko, 28.X.1968–18.XI.1970; HLÁSNIK, I.: Francúzsko, 28.X.1968–18.XI.1970; DRDOŠ, J.: NSR, 9.I.1969–18.VI.1970; ŘEHÁČEK, J.: USA, 15.III.1969–29.V.1970; TREMKO, J.: NSR, 17.I.–15.IV.; KOUDELKA, M.: ZSSR, 6.I.–7.II.; MURÍN, J.: Francúzsko, 8.X.1969–14.III.1970; MARKOVIČ, O.: Švédsko, 1.IV.1969–22.IV.1970; PAVLINEC, J.: USA, 2.VI.1969–31.V.1970; JANÁČ, K.: Maďarsko, 16.II.–1.III.; BOJŇANSKÝ, V.: USA, 5.IX.1969–16.VII.1970; SLÁDEK, V.: Francúzsko, 13.VIII.1969–30.VI.1970; KAROVIČ, K.: NSR, 1.X.1969–30.X.1970; PETRÁŠ, J.: ZSSR, 4.I.–11.I.; ZIEGELHÖFFER, A.: ZSSR, 4.I.–11.I.; KVASNIČKA, B.: ZSSR, 26.I.–2.II.; ŠALINGOVÁ, M.: NSR, 6.I.–2.II.; MĚŘINSKÝ, K.: Rakúsko, 12.I.–14.I.; OTTER, G.: Rakúsko, 14.I.; BLAŠKOVIČ, D.: ZSSR, 26.I.–3.II.; TOPOĽSKÝ, M.: ZSSR, 19.I.–23.I.; JABLONICKÝ, J.: Rakúsko, 14.I.–16.I.; BLAŽEK, M.: Maďarsko, 23.I.–24.I.;2728
ADÁMEK, A.: ZSSR, 27.I.–8.II.; JACOBSSON, G.: Švédsko, 7.II.–14.II.; HABOVŠTIAK, A.: ZSSR, 10.II.–16.II.; VISSER, P.: Holandsko, 14.II.–16.II.; WEHNER, L.: NDR, 17.II.; POPOVIČ, M.: ZSSR, 29.XII.1969–16.I.1970; JANÁČ, K.: Maďarsko, 16.II.–1.III.; MOLITORIS, J.: Poľsko, 23.I.–3.II.; CITTELOVÁ, H.: Poľsko, 23.I.–3.II.; POPOVIČ, A.: Poľsko, 11.I.–16.I.; KYRÁLIOVÁ, Z.: Poľsko, 26.I.–4.II.; RUŽIČKA, J.: Poľsko, 23.II.–27.II.; TOMKO, J.: India, 25.XII.1969–15.I.1970; TŐKEI, F.: Maďarsko, 26.XII.1969–4.I.1970; TOMEČEK, J.: Poľsko, 2.I.–6.I.; DUBCOVÁ, V.: Poľsko, 1.II.–15.II.; MÉSÁROŠ, J.: ZSSR, 26.I.–3.II.; BAHNOVÁ, J.: NDR, 28.II.–11.III.; MORAVCOVÁ, K.: NDR, 28.II.–11.III.; BORBÉLY, A.: Maďarsko, 2.III.–15.III.; RÉNYI–VÁMOS, F.: Maďarsko, 16.III.–17.III.; VALLO, V.: Švajčiarsko, 26.I.–30.I.; FISCHER, S.: ZSSR, 22.II.–18.III.; VESELÝ, V.: ZSSR, 22.II.–18.III.; NÉMETH, Š.: Anglicko, 13.II.–25.II.; PIKSOVÁ, S.: Rumunsko, 4.IV.–20.IV.; ILENČÍK, J.: ZSSR, 8.V.–21.V.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 25.V.–29.V.; PIŠÚTOVÁ, V.: NDR, 19.IV.–1.V.; FEITSCHER, P.: NDR, 19.IV.–1.V.; DUBNIČKA, S.: Maďarsko, 8.V.–9.V.; JURIKOVIČ, J.: Bulharsko, 5.I.–14.I.; GOSIOROVSKÝ, M.: NDR, 8.VI.–11.VI.; HLÁVEK, A.: Bulharsko, 4.V.–12.V.; ŠUTÁKOVÁ, G.: ZSSR, 27.XII.1969–30.III.1970; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 5.V.–9.V.; MATULA, V.: ZSSR, 2.IV.–17.IV.; MRÁZOVÁ, K.: Maďarsko, 13.IV.–15.IV.; KRÁĽOVIČ, J.: ZSSR, 10.V.–16.V.; POLAKOVIČ, A.: NDR, 4.IV.–12.IV.; KVITKOVIČ, J.: ZSSR, 24.III.–28.III.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 5.V.–9.V.; OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 5.IV.–11.IV.; KAČALA, J.: NDR, 18.III.–18.IV.; ŽEMBERY, I.: NDR, 7.II.–16.II.; PALIČKOVÁ, J.: NDR, 18.III.–18.IV.; HRUBEC, I.: Rakúsko, 2.III.–17.III.; MĚŘINSKÝ, K.: NDR, 4.V.–16.V.;2729
CHRPA, K.: NDR, 22.III.–27.III.; KOČI, M.: NDR, 22.III.–27.III.; STINEBRING, W.: USA, 25.III.–28.III.; VÁROSS, M.: Bulharsko, 18.V.–26.V.; RUTTKAY, I.: USA, 7.V.–9.VI.; LICHARDUS, S.: Anglicko, 13.IV.–18.IV.; HANEČKA, K.: Švédsko, 20.IV.–24.IV.; MICHALIDESOVÁ, I.: Francúzsko, 4.VI.–8.VI.; BAHNOVÁ, J.: Francúzsko, 4.VI.–8.VI.; POSTULKOVÁ, M.: Bulharsko, 26.V.–2.VI.; VLK, V.: NDR, 16.VI.–20.VI.; SOCHOREC, R.: Rakúsko, 8.III.–14.III.; DUŠEK, M.: NSR, 25.II.–8.V.; CHMEL, R.: Maďarsko, 11.VI.–28.VI.; VRBOVSKÝ, L.: Švédsko, 19.VI.–27.VI.; NOSEK, J.: Francúzsko, 26.V.–29.V.; LAGER: ZSSR, 24.VI.–2.VII.; ZVADA: ZSSR, 24.VI.–2.VII.; BAUER, Š.: NSR, 1.VII.–5.VII.; OLERÍNY, V.: Španielsko, 20.IV.–8.V.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Fínsko, 9.V.–15.V.; BALLO, I.: Holandsko, 5.IV.–11.IV.; KELLEROVÁ, E.: Holandsko, 13.VI.–20.VI.; GREGOR, M.: Švédsko, 10.V.–23.V.; ILIŤ, Š.: ZSSR, 16.VI.–30.VI.; MACHOVÁ, J.: ZSSR, 26.V.–5.VI.; BLANÁR, V.: ZSSR, 16.VI.–21.VI.; KNEPPO, P.: ZSSR, 4.IV.–19.IV.; ROSENBAUM, K.: NDR, 17.VI.–25.VI.; ŠIMKOVIČ, A.: NDR, 17.VI.–25.VI.; KRIPPEL, E.: NDR, 22.VI.–29.VI.; KOLLÁR, A.: NDR, 22.VI.–29.VI.; KOLNÍK, T.: Rumunsko, 19.V.–17.VI.; VALENT, A.: Rumunsko, 16.VI.–23.VI.; KOHÚTOVÁ, M.: Rumunsko, 16.VI.–23.VI.; ČERNÁČEK, J.: Dánsko, 21.VI.–23.VI.; ŽUDEL, J.: Maďarsko, 15.VI.–28.VI.; SOPKO, J.: Maďarsko, 15.VI.–4.VII.; BYSTRICKÝ, V.: Juhoslávia, 1.VI.–29.VI.; ZIKMUND, V.: NSR, 15.VI.–4.VII.; ŠALINGOVÁ, M.: Juhoslávia, 29.VI.–11.VII.; BEZÁK, V.: Švajčiarsko, 6.V.–9.V.; BEŇAČKA, Š.: NDR, 10.V.–24.V.; RIPPA, S.: NDR, 4.V.–25.V.; VALLO, V.: Maďarsko, 20.V.–21.V.; BETKO, J.: Maďarsko, 10.VI.–23.VI.; ZÓLYOMI, N.: Maďarsko, 14.VI.–28.VI.; DUB, O.: ZSSR, 1.VI.–7.VI.; BALCO, M.: ZSSR, 1.VI.–7.VI.;2730
ZÁVADOVÁ, Z.: ZSSR, 27.V.–9.VI.; BÍROVÁ, H.: NSR, 12.V.–26.V.; RUŠČÁK, M.: NSR, 7.V.–19.V.; ZALČÍK, T.: Rakúsko, 10.VI.–12.VI.; KITTLER, R.: Rakúsko, 10.VI.–12.VI.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 8.VI.–28.VI.; BLAŽEK, M.: NDR, 16.VI.–23.VI.; CHMEL, R.: Maďarsko, 11.VI.–28.VI.; VOTICKÝ, Z.: ZSSR, 22.VI.–28.VI.; BRZOBOHATÁ, M.: ZSSR, 15.V.–25.V.; SABÓ, A.: Maďarsko, 2.III.–4.III.; TOČÍK, A.: ZSSR, 12.V.–15.V.; REBRO, K.: Rakúsko, 1.IV.–2.IV.; ZACHARIASEN, W. H.: USA, 4.IV.–9.IV.; ANGYAL, E.: Maďarsko, 5.IV.–9.IV.; BACHÁR, V.: Rakúsko, 22.III.–26.III.; REICHRTOVÁ, E.: NDR, 8.I.–8.II.; NAVARA, J.: Rakúsko, 22.III.–26.III.; HAUSKRECHT, I.: Rakúsko, 22.III.–26.III.; KOVÁČ, D.: Rakúsko, 6.II.; MARČÁK, P.: Rakúsko, 3.IV.–10.IV.; RAJČÁNI, J.: Rakúsko, 11.V.–14.V.; RUŽIČKA, J.: Rakúsko, 21.V.–22.V.; DUBNIČKA, S.: Rakúsko, 23.II.–7.III.; ZÁTHURECKÝ, L.: NDR, 1.VI.–6.VI.; HANIC, F.: NDR, Švédsko, Nórsko, 10.IV.–28.V.; LINDEROVÁ, Z.: NSR, 1.IV.–1.VI.; LUKÁČ, J.: NDR, 20.IV.–3.V.; ČERVEŇANSKÝ, J.: NDR, 22.IV.–25.IV.; DUBNIČKA, S.: Maďarsko, 8.V.–9.V.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 9.IV.–11.IV.; GŐNCŐL, G.: Maďarsko, 8.IV.–11.IV.; DOBREV, E.: 8.IV.–12.IV.; SMOLEN, F.: Maďarsko, 7.IV.–13.IV.; OTRUBA, J.: Maďarsko, 7.IV.–13.IV.; der HOVANESIAN, J.: USA, 17.IV.–23.IV.; TOČÍK, A.: Bulharsko, 20.IV.–28.IV.; WEISZFEILER, J., TALÁS, KEREKES: Maďarsko, 28.IV.–29.IV.; UHRÍK, B.: NDR, 18.III.–28.IV.; ŠEBESTA, Š.: ZSSR, 6.IV.–12.IV.; MĚŘINSKÝ, K.: NDR, 4.V.–16.V.; PLŠKO, E.: Maďarsko, 13.V.–15.V.; SÝKORA, J.: ZSSR, 9.V.–21.V.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: NDR, 7.V.–21.V.; SAJAN, A.: NDR, 3.V.–23.V.; KROPILÁK, M.: Rumunsko, 27.IV.–1.V.; DÉSI, F.: Maďarsko, 27.IV.–1.V.; STEINHAUSER, F.: Rakúsko, 26.IV.–1.V.; WHEELOCK, F. E.: USA, 12.V.–14.V.; CESNAKOVÁ, M.: Maďarsko, 5.V.–16.V.; ROSS–RUNYON, J.: USA, 19.V.–21.V.; FORLAND, T.: 17.V.–23.V.; KELLŐ, V.: Poľsko, 18.V.–24.V.; UHLENBECK, E. M.: Holandsko, 21.V.–24.V.; BROWN, E.: USA, 23.V.–27.V.; JABLONICKÝ, J.: ZSSR, 19.V.–29.V.; SCHŐNFELD, Ch.: NDR, 25.V.–30.V.; RYBANSKÝ, I.: ZSSR, 3.V.–17.V.; BIALEKOVÁ, D.: NSR, 20.X.1969–16.I.1970; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 23.II.–7.III.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 15.III.–25.III.; CHOMA, B.: NDR, 9.III.–22.III.;2731
CHRPA, K.: NDR, 23.III.–27.III.; KOČÍ, M.: NDR, 23.III.–27.III.; KARASOVÁ, I.: Taliansko, 11.II.–17.III.; KOVÁČ, D.: NDR, 9.III.–20.III.; JABLONICKÝ, J.: Maďarsko, 15.III.–20.III.; FABIAN, J.: Maďarsko, 15.III.–19.III.; KANCLÍŘ, E.: NDR, 9.IV.–14.IV.; AMBRÚZ, V.: NDR, 9.IV.–14.IV.; MITTERPÁK, J.: Anglicko, 6.I.–13.I.; LUBY, Š.: Francúzsko, 27.V.–5.VI.; PLANERT, W., KANTEL, H.: NDR, 4.VI.–5.VI.; CSIMA, J.: Kanada, 2.VI.–5.VI.; VAKARELSKI, Ch.: Bulharsko, 30.V.–6.VI.; WEHNER, L.: NDR, 7.VI.; SIEMANG, H.: NDR, 7.VI.; NEUMAYER, K.: Švajčiarsko, 4.VI.–10.VI.; CSAKÁNY, B., PEÁK, I., MEGYES, L., POLLÁK, G.: Maďarsko, 7.VI.–13.VI.; ČEREY, K.: Anglicko, 12.V.–22.V.; ŠTURC, J.: Francúzsko, 8.II.–15.II.; ŽITŇAN, R.: Rumunsko, 8.VI.–18.VI.; KRAUSE, E. G., SCHULZE, W.: NDR, 16.VI.–18.VI.; BONUS, R., PAÁL, L., LÖCSEI, P.: Maďarsko, 17.VI.–18.VI.; AZUD, J.: Švédsko, 17.IV.–27.IV.; BIANCHI, L.: Švédsko, 17.IV.–27.IV.; DRÁB, J.: Francúzsko, 15.III.–22.III.; BLAŠKOVIČ, D.: Francúzsko, 25.II.; TÁBORSKÝ, L.: Francúzsko, 4.I.–14.I.; FISCHER, S.: Francúzsko, 11.I.–17.I.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 25.VI.–13.VII.; DEÁK, L.: Juhoslávia, 1.VI.–29.VI.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 4.VI.–3.VII.; KRAJČOVIČ, M.: Rumunsko, 17.V.–6.VI.; FISCHER, S.: ZSSR, 18.VII.–12.VIII.; VESELÝ, V.: ZSSR, 18.VII.–12.VIII.; ŠEVČÍK, J.: NSR, Rakúsko, 4.V.–8.VI.; GAŽO, M.: NSR, 15.IV.–14.VII.; HESEK, F.: ZSSR, 21.VII.–4.VIII.; SZABÓ, V.: NSR, 11.V.–2.VI.; LUSTOŇ, J.: ZSSR, 1.VII.–19.VII.; KUNSCH, I.: ZSSR, 7.VI.–27.VII.; BEREK, D.: Francúzsko, 4.V.–6.VI.; FATRANSKÁ, M.: Holandsko, 13.VI.–20.VI.; HOLEC, V.: Taliansko, 10.V.–13.V.; KOLODZIEJSKA, H.: Poľsko, 16.VI.–21.VI.; MICHALKO, J.: Taliansko, 26.IV.–24.VI.; DREN, C.: Maďarsko, 8.VI.–28.VI.; LINDSAY, R. H.: USA, 26.VI.–28.VI.; KOZURA, H.: NDR, 2.VII.–9.VII.; JASIEWICZ, A.: Poľsko, 4.VII.–12.VII.; ZÓLYOMI, B.: Maďarsko, 4.VII.–12.VII.; BEZÁK, V.: Švajčiarsko, 6.V.–9.V.; VÁROSS, M.: Taliansko, 10.VIII.–20.VIII.; GRMAN, D.: NSR, 13.IV.–13.VII.; RAČEV, S.: 1.VII.–14.VII.; HAMIELEC, E. A.: Kanada, 16.VII.–17.VII.; KIRÁLY, Z.: Maďarsko, 16.VII.–18.VII.; GORDON, H., SVOBODA: USA, 16.VII.–20.VII.; BOBROWOLSKA, B.: Poľsko, 3.VII.–23.VII.; MOLLOV, S.: Bulharsko, 20.VII.–24.VII.; CHAKOV, D.: 5.VII.–26.VII.; HITCHINS, K.: USA, 6.VII.–26.VII.; DANIEL, J.: Francúzsko, 5.VII.–11.VII.; TOMKO, J.: Rakúsko, 26.VII.–31.VII.; WIENKE–LETZ, H.: USA, 28.VII.–1.VIII.; STRÍŽENEC, M.: Francúzsko, 4.VII.–11.VII.; ČERNÁČEK, J.: Dánsko, 21.VI.–23.VI.; POLAKOVIČ, A.: NSR, 1.VI.–21.VI.; KLINOVSKÝ, D.: Poľsko, 16.VI.–30.VI.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 19.IV.–17.V.; VALENTOVÁ, V.: Poľsko, 18.V.–31.V.; HANIC, F.: Poľsko, 31.III.–2.IV.; SCHMIDT, P.: Poľsko, 27.VII.–5.VIII.; BROUWER, R.: Holandsko, 30.VII.–5.VIII.; KRUTÁKOVÁ, V.: Poľsko, 17.V.–17.VII.; BREZA, M.: Poľsko, 20.IV.–26.IV.; DUBINSKÝ, P.: Poľsko, 20.IV.–26.IV.; HVIŠČ, J.: Poľsko, 9.VI.–14.VI.; LACIAK, D.: Poľsko, 3.V.–18.V.; GIBA, V.: Poľsko, 24.IV.–14.VI.; KROPILÁK, M.: Poľsko, 17.V.–23.V.; MÉSZÁROŠ, I.: Poľsko, 22.VI.–27.VI.; MRÁZIK, A.: Poľsko, 22.VI.–27.VI.; RYPÁK, M.: Poľsko, 18.V.–31.V.; BEDERKA, Š.: Poľsko, 11.V.–16.V.; RAISOVÁ, E.: Poľsko, 19.IV.–17.V.; JABLONICKÝ, J.: Poľsko, 8.VI.–21.VI.; BLANÁR, V.: Poľsko, 30.V.–4.VI.; VRABLIC, E.: Poľsko, 25.V.–13.VI.; RADČENKO, I.: Poľsko, 7.VI.–20.VI.; MICHALIDESOVÁ, I.: Poľsko, 17.V.–26.V.; OVEČKOVÁ, O.: Poľsko, 31.V.–7.VI.; HUTTA, V.: Poľsko, 31.V.–7.VI.; GALAN, P.: Poľsko, 8.VI.–13.VI.; OKÁLI, D.: Poľsko, 1.VI.–14.VI.; SRNÁNEK, R.: Poľsko, 25.V.–5.VI.; HABOVŠTIAK, A.: Poľsko, 17.V.–31.V.; KROPILÁK, M.: Poľsko, 17.V.–23.V.; MAHRLA, Z.: Poľsko, 15.III.–28.III.; ROSENBAUM, K.: Poľsko, 10.V.–15.V.; KUSÝ, I.: Poľsko, 10.V.–15.V.; WINCER, P.: Poľsko, 10.V.–13.V.; ĎURIŠIN, D.: Poľsko, 10.V.–13.V.; MOHYLA, F.: Poľsko, 2.IV.–17.IV.; BOROŠKOVÁ, Z.: Poľsko, 17.II.–26.II.;2732–2733
CIGÁNEK, L.: Poľsko, 23.VIII.–29.VIII.; BLAŠKOVIČ, D.: Mexiko, USA, Kanada, 3.VIII.–3.IX.; MAJERNÍK, V.: Belgicko, 7.IX.–14.IX.; DUBNIČKA, S.: Maďarsko, 6.IX.–11.IX.; KRESÁK, Ľ.: Anglicko, 16.VIII.–30.VIII.; KOTULIČ, I.: Juhoslávia, 25.VII.–24.VIII.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 27.VIII.–5.IX.; LÁNIK, J.: Rakúsko, 17.II.–18.II.; KARPAT, J.: ZSSR, 16.VIII.–23.VIII.; REBRO, K.: ZSSR, 13.VIII.–25.VIII.; RATKOŠ, P.: ZSSR, 7.VIII.–24.VIII.; KŐNIGSTEIN, J.: Maďarsko, 23.VIII.–29.VIII.; HERETÍK, Š.: Maďarsko, 1.VI.–4.VI.; KOHÚTOVÁ, E.: ZSSR, 14.VI.–30.VI.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 13.VIII.–25.VIII.; BYSTRICKÝ, V.: ZSSR, 13.VIII.–25.VIII.; NIEDERLAND, T.: Dánsko, 9.VII.–15.VII.; WAGNER, V.: ZSSR, 3.VI.–6.VI.; DARMO, J.: ZSSR, 3.VI.–6.VI.; SABOVÁ, M.: Švédsko, 5.V.–27.VI.; BRUNOVSKÝ, P.: Taliansko, 13.VI.–25.VI.; TOČÍK, A.: NDR, 24.VIII.–28.VIII.; GREGOR, M.: Juhoslávia, 1.VI.–9.VI.; PAVLÁSEK, J.: ZSSR, 11.V.–23.V.; DOLEŽAL, I.: ZSSR, 16.VIII.–23.VIII.; MARSINA, R.: ZSSR, 13.VIII.–22.VIII.; KOPČAN, V.: ZSSR, 16.VIII.–23.VIII.; KRESÁK, Ľ.: ZSSR, 3.VIII.–11.VIII.; PITTICH, E.: ZSSR, 3.VIII.–11.VIII.; HANAK, J.: USA, 13.VIII.; HORTON, D.: USA, 24.VIII.–26.VIII.; VESELÝ, M.: Francúzsko, 22.VI.–7.VII.; GREGOR, M.: Švédsko, 11.V.–23.V.; VALTER, V.: Švédsko, 15.IV.–16.VI.; KUBÁČEK, L.: Maďarsko, 23.VIII.–27.VIII.; KÖNIGSTEIN, J.: Maďarsko, 23.VIII.–29.VIII.; MAŠEK, F.: NSR, 5.VII.–25.VII.; HRDLOVIČ, P.: USA, júl 1969–júl 1970; FRANKOVIČ, B.: Maďarsko, 6.VII.–11.VII.; ŠUTEK, Ľ.: Maďarsko, 6.VII.–11.VII.; VÁROSSOVÁ, E.: Taliansko, 10.VIII.–20.VIII.; PODHORSKÝ, F.: Francúzsko, 28.V.–15.VI.; BAČKOVSKÝ, J.: NDR, 10.IX.–12.IX.; BENDA, O.: NDR, 10.IX.–12.IX.; KOTULIČ, I.: Juhoslávia, 25.VII.–24.VIII.; MELICHERČÍKOVÁ, V.: NDR, 18.III.–18.IV.; TOMEČEK, J.: Rakúsko, 26.IX.–29.IX.; TREMKO, J.: Anglicko, 16.VIII.–31.VIII.; BLAŠKOVIČ, D.: Španielsko, 22.IX.–29.IX.; MAŤOŠKA, J.: Belgicko, 12.IX.–21.IX.; ZIKMUND, V.: NSR, 15.VI.–4.VII.; PETERKA, V.: ZSSR, 16.VI.–25.VI.;2734
ERDELSKÁ, O.: NSR, 28.VI.–21.VIII.; ĎURIŠIN, D.: Francúzsko, 29.VIII.–9.IX.; HVIŠČ, J.: Francúzsko, 29.VIII.–9.IX.; JUHÁSOVÁ, E.: Bulharsko, 13.IX.–19.IX.; SCHWARZ, Š.: Francúzsko, 30.VIII.–12.IX.; JAKUBÍK, J.: Francúzsko, 26.VIII.–12.IX.; RYBANSKÝ, I.: Maďarsko, 29.V.–5.VI.; MATULA, V.: ZSSR, 13.VIII.–24.VIII.; ŠPIESZ, A.: ZSSR, 8.VIII.–24.VIII.; LIPTÁK, Ľ.: ZSSR, 13.VIII.–25.VIII.; SEDLIAKOVÁ, M.: Francúzsko, 27.VI.–5.VIII.; DUCHOŇ, M.: Taliansko, 25.VI.–8.VII.; SEDLÁK, J.: Rakúsko, 20.VI.–26.VI.; BRILLA, J.: Juhoslávia, 31.V.–9.VI.; KAHOUNOVÁ, E.: Rumunsko, 20.IX.–11.X.; SOPKO, J.: NDR, 23.IX.–14.X.; KROPILÁK, M.: ZSSR, 13.VIII.–25.VIII.; WEISMANN, Ľ.: Francúzsko, 21.IX.–28.IX.; BRILLOVÁ, D.: Francúzsko, 21.IX.–28.IX.; ELSCHEK, O.: Maďarsko, 15.IX.–25.IX.; VOJTKO, J.: Anglicko, 25.IX.–1.X.; PETRÁŠ, M.: ZSSR, 21.X.–23.X.; BORODOVČÁK, V.: ZSSR, 10.VIII.–5.X.; GÁLIK, J.: NSR, 21.X.1969–13.IX.1970; FROLLO, I.: Juhoslávia, 19.X.–24.X.; TURČAN, J.: Maďarsko, 20.X.–24.X.; SAUČIN, L.: Taliansko, 10.VIII.–18.VIII.; GOSIOROVSKÝ, M.: Juhoslávia, 24.IX.–1.X.; MRÁZOVÁ, K.: Maďarsko, 3.VIII.–15.VIII.; MARKUŠ: Švédsko, 1970; ROSWIT, H.: Taliansko, 23.VIII.–22.IX.; HÁJEK, J.: Španielsko, 15.IX.–21.IX.; BARTOŠ, J.: NSR, 30.VIII.–6.IX.; BOĎA, K.: ZSSR, 19.X.–22.X.; HOLEC, V.: Maďarsko, 14.IX.–19.IX.; BLAŠKOVIČOVÁ, M.: Rumunsko, 4.X.–10.X.; VINKLER, J.: Rumunsko, 4.X.–10.X.; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 7.VIII.–24.VIII.; ADÁMEK, A.: ZSSR, 26.IX.–8.X.; TURČAN, J.: ZSSR, 22.IX.–3.X.; FISCHER, S.: ZSSR, 27.IX.–3.X.; SUCHÝ, M.: ZSSR, 13.VIII.–24.VIII.; MAJERNÍK, V.: NDR, 22.IX.–7.X.;2735
HORVATOVIČOVÁ, A.: Bulharsko, 28.IX.–4.X.; MIŠÍK, L.: Francúzsko, 30.VIII.–13.IX.; BOSÁK, J.: Francúzsko, 27.VIII.–12.IX.; TREBATICKÁ, I.: Maďarsko, 30.VIII.–6.IX.; BUČKO, Š.: Maďarsko, 14.IX.–27.IX.; LANGER, P.: Rumunsko, 7.VIII.–16.VIII.; MORVIC, M.: Rumunsko, 14.IX.–28.IX.; ŽEMLA, J.: Švajčiarsko, 3.IX.–9.IX.; MRÁZOVÁ, K.: Luxemburg, 19.IX.–29.IX.; TOČÍK, A.: NDR, 22.VIII.–4.IX.; POETHKE, W.: NDR, 31.VIII.–4.IX.; ZÁTHURECKÝ, L.: Švajčiarsko, 28.VIII.–6.IX.; RADALOVICZ, J., ZACHARKA: Poľsko, 1.IX.–8.IX.; LUNDGREN, G.: Švédsko, 3.IX.–12.IX.; SCHULZ, R. A.: USA, 10.IX.–12.IX.; KRAWCZYK, B.: Poľsko, 7.IX.–14.IX.; FRISCH–NIGGENMEYER: Rakúsko, 16.IX.–17.IX.; NIZET, A.: Belgicko, 14.IX.–18.IX.; ZARZYCKI, K.: Poľsko, 5.IX.–18.IX.; KOHÚT, Š.: Dánsko, NSR, 24.VII.–19.IX.; BABÍK, V.: Dánsko, NSR, 24.VII.–19.IX.; BABIAKOVÁ, G.: Taliansko, 15.I.–24.VII.; ŠIŠKA, K.: NDR, 20.IX.–22.IX.; ŠIŠKA, K.: Juhoslávia, 7.IV.–10.IV.; ŠIŠKA, K.: USA, 6.IX.–17.IX.; BAUER, Š.: Francúzsko, Švédsko, 15.VIII.–31.VIII.; PACL, J.: NSR, 13.IX.–22.IX.; KOHN, R.: Nórsko, 3.IX.1969–21.VIII.1970; TURČAN, J.: Anglicko, 8.VIII.–16.VIII.; MÉSÁROŠ, J.: ZSSR, 7.VIII.–24.VIII.; MASLER, L.: Francúzsko, 15.VIII.–4.IX.; ŠTOLC, J.: Bulharsko, 14.IX.–25.IX.; MÜLLER, W.: NDR; LOBRY, C.: Francúzsko, 15.IX.–25.IX.; VOZÁR, J.: Maďarsko, 21.IX.–3.X.; DVONČ, L.: Francúzsko, Belgicko, 6.VI.–20.VI.; JÓNA, E.: Francúzsko, 6.VI.–14.VI.; LITVINENKOVÁ, V.: ZSSR, 26.V.–10.VI.; HLAVAČKA, F.: ZSSR, 26.V.–10.VI.; BOKESOVÁ, M.: Rumunsko, 30.VIII.–5.IX.; DVONČ, L.: Juhoslávia, 17.VIII.–4.IX.; PRŠO, A.: Juhoslávia, 17.VIII.–4.IX.; BARTOŇ, J.: Taliansko, 1.IX.1969–31.VIII.1970; ČERVEŇANSKÝ, J.: Juhoslávia, 22.IX.–26.IX.; NAGY, F.: Maďarsko, 23.IX.–27.IX.; HEPP, F.: Maďarsko, 21.IX.–27.IX.; RYMUT, K.: Poľsko, 3.IX.–28.IX.; ORLICZ, W., MATUSZEWSKA, W., KOTKOWSKI, B., LESNIEVICZ, R.: Poľsko, 21.IX.–28.IX.; GRJOTHEIM, K.: Nórsko, 20.IX.–28.IX.; KLÁTIK, Z.: Juhoslávia, 8.VI.–24.VI.; KOCKOVÁ, A.: NDR, 15.III.–30.VIII.; BAHNOVÁ, J.: NSR, 23.IX.–30.IX.; BLAŠKOVIČOVÁ, M.: NSR, 23.IX.–30.IX.; ŠIŠKA, K.: NDR, 21.IX.–25.IX.; TEXTORIS, D. A.: USA, 15.IX.–2.X.;2736
MATULA, V.: Fínsko, 31.VIII.–4.IX.; VALKÁR, Š.: Maďarsko, 2.XI.–14.XI.; BUREŠ, J.: NSR, 24.X.1969–31.VII.1970; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 5.VI.–26.VI.; ČERNÝ, V.: ZSSR, 29.IX.–4.X.; LÁSZLÓ, G.: Maďarsko, 23.IX.–4.X.; BOMFORD, R.: Anglicko, 5.VIII.–5.X.; COWEN, D. J.: Anglicko, 22.IX.–5.X.; HINZPETER, G., SCHMIDT, M., WINKLER, R.: NDR, 5.X.–9.X.; TŐKEI, F., AGH, A., GARAY, L.: Maďarsko, 5.X.–10.X.; SWANSON, S. R.: USA, 8.X.–10.X.; MIHALÍK, V.: Španielsko, 30.V.–7.VI.; BOTÍK, J.: Juhoslávia, 11.X.–31.X.; PAUČÍROVÁ, M.: USA, 2.IX.1969–30.IX.1970; NOSEK, J.: Maďarsko, 8.X.–11.X.; CAYWOOD, J.: USA, 14.X.; RYCZKOWSKI, M.: Poľsko, 1.X.–14.X.; TRESHOW, M.: USA, 28.IX.–14.X.; VOGT, E.: Švajčiarsko, 25.IX.–14.X.; ŠIMONOVIČ, V.: Maďarsko, 27.X.–9.XI.; JANČOVIČOVÁ, J.: Bulharsko, 14.IX.–19.IX.; DUDA, M.: Švédsko, 13.IX.–27.IX.; KUBÍČEK, F.: Švédsko, 17.X.–30.X.; GALAN, P.: ZSSR, 22.IX.–23.X.; JINDRA, K.: NDR, 17.X.–24.X.; PUFFLER, M.: NDR, 17.X.–24.X.; POLLÁK, V.: ZSSR, 6.X.–20.X.; ZIKMUND, V.: ZSSR, 20.X.–28.X.; ŠTEPNIČKOVÁ, Ľ.: ZSSR, 20.X.–28.X.; BUFFA, F.: Poľsko, 1.VI.–7.VI.; RYBANSKÝ, I.: Poľsko, 17.X.–25.X.; ZELEŇÁK, I.: Poľsko, 21.IX.–3.X.; RATHOVÁ, V.: Poľsko, 14.IX.–29.IX.; BARTLOVÁ, A.: Poľsko, 11.X.–24.X.; PRANDOVÁ, E.: Poľsko, 12.X.–15.X.; BÁRTA, J.: Poľsko, 11.X.–17.X.; TURÁN, P.: Maďarsko, 17.X.–21.X.; MARTIN, A.: Švajčiarsko, 19.X.–22.X.; BARNA, P.: Maďarsko, 22.X.; SAJGÓ, M.: Maďarsko, 19.X.–24.X.; WEIN, G.: Maďarsko, 19.X.–25.X.; RÉVÉSZ, P.: Maďarsko, 26.X.; FOKKE, D.: Holandsko, 26.X.–28.X.; SLIVKOVÁ, V.: Poľsko, 14.IX.–20.IX.; PISARČÍKOVÁ, M.: Poľsko, 14.IX.–20.IX.; OBLOŽINSKÝ, P.: Poľsko, 31.VIII.–30.X.; TARNAI, A.: Maďarsko, 25.X.–2.XI.; COLLINS, J. S.: 28.X.–3.XI.; JEŠKO, T.: Poľsko, 16.IX.–21.IX.; LINDEROVÁ, Z.: Poľsko, 29.IX.–6.X.; ZIKMUND, M.: Poľsko, 12.IX.–22.IX.; WEIDNEROVÁ, K.: ZSSR, 8.X.–24.X.; CHROPOVSKÝ, B.: NDR, 22.VIII.–28.VIII.; BÍLY, M.: ZSSR, 21.VII.–28.VIII.; POLÍVKA, Ľ.: ZSSR, 26.V.–23.VII.; LACIOK, M.: Kanada, 26.VII.1969–3.III.1970;2737
BLAŠKOVIČ, D.: Maďarsko, 14.IX.–16.IX.; VALENTA, V.: Maďarsko, 14.IX.–16.IX.; LIBÍKOVÁ, H.: USA, 26.I.–31.VII.; KVÍČALA, B.: Francúzsko, 18.IX.–28.IX.; ČIAMPOR, F.: Francúzsko, 4.VII.–6.IX.; ŠIŠKA, S.: Bulharsko, 6.IX.–24.IX.; FURMÁNEK, V.: Maďarsko, 13.X.–23.X.; MARSINA, R.: Maďarsko, 4.X.–24.X.; PORUBČAN, V.: Kanada, 20.IX.–22.X.; KOVÁČ, D.: Maďarsko, 1.XI.–5.XI.; KUSKÝ, M.: Maďarsko, 21.IX.–5.X.; BÉREŠ, J.: Maďarsko, 21.IX.–5.X.; VALÁŠKOVÁ, O.: ZSSR, 8.IX.–30.X.; MÁTEJ, J.: ZSSR, 20.XI.–29.XI.; BEDERKA, Š.: ZSSR, 13.X.–23.X.; LUBY, Š.: ZSSR, 28.X.–1.XI.; MARCIN, M.: ZSSR, 15.IX.–29.IX.; HLAVÁČEK, A.: Maďarsko, 27.IV.–9.V.; LENG, L.: Juhoslávia, 20.X.–27.X.; DUBNIČKA, J.: ZSSR, 19.XI.–4.XII.; DOLEŽEL, S.: Švajčiarsko, NSR, 29.IX.–17.X.; HATALA, P.: Bulharsko, 15.X.–28.X.; BOROŠKOVÁ, Z.: ZSSR, 9.VI.–22.VI.; ČABRUNOVÁ, A.: Poľsko, 12.X.–15.X.; HLÁVEK, A.: Poľsko, 22.XI.–5.XII.; MANCA, D.: Poľsko, 12.X.–16.X.; DRABIKOWSKI, V.: 7.XII.–12.XII.; LABÁTOVÁ, S.: Poľsko, 11.X.–24.X.; CHOVANEC, J.: Poľsko, 11.X.–16.X.; RUŽIČKA, M.: ZSSR, 29.XI.–4.XII.; VIGAŠ, M.: Poľsko, 21.IX.–27.IX.; KAZIMÍR, Š.: Poľsko, 24.XI.–6.XII.; KOPČAN, V.: Turecko, 22.IX.–2.X.; KONČEK, M.: Poľsko, 7.XI.–15.XI.; BENGMARK, S.: Švédsko, 8.XI.–16.XI.; RÉVÉSZ, P.: Maďarsko, 16.XI.–17.XI.; DONÁT, P.: NDR, 18.XI.–21.XI.; BLAŠKOVIČ, D.: Poľsko, 9.XI.–14.XI.; ILENČÍK, J.: Poľsko, 7.X.–27.X.; DOBEŠOVÁ, V.: Maďarsko, 23.XI.–5.XII.; ZÁVADOVÁ, K.: Maďarsko, 23.XI.–5.XII.; HOCMAN, G.: USA, 1.VII.1969–30.VI.1970; PALKOVIČ, M.: ZSSR, 13.X.–17.X.; MOLNÁR, Ľ.: Anglicko, 15.VII.–26.VII.;2738
SVOBODA, A.: Kanada, 7.VIII.1969–30.VIII.1970; NOVÁK, V.: ZSSR, 28.IX.–7.XI.; TURČAN, J.: ZSSR, 22.IX.–3.X.; ĎURAČKA, Š.: Bulharsko, 1.IX.–16.IX.; BOTTLÍKOVÁ, A.: Francúzsko, 18.XI.–4.XII.; HOVORKA, J.: Juhoslávia, 14.VI.–21.VI.; HINDÁK, F.: Dánsko, 11.XI.–23.XI.; SUCHÝ, M.: Maďarsko, 23.XI.–12.XII.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 4.XI.–26.XI.; CANČEVA: Bulharsko, 24.XI.–26.XI.; KOCHAN, G.: NDR, 26.XI.–30.XI.; BOLLER, E.: Švajčiarsko, 23.XI.–30.XI.; TELBISZ, PINTÉR: Maďarsko, 28.XI.–4.XII.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 14.XII.–19.XII.; KROPILÁK, M.: Rumunsko, 26.XI.–8.XII.; PAVÚK, J.: Maďarsko, 18.V.–30.V.; BAUER, Š.: ZSSR, 30.XI.–5.XII.; BOLDIŠ, J.: ZSSR, 27.VIII.–8.IX.; BARTL, J.: ZSSR, 29.VIII.–12.IX.; ZACHAR, J.: ZSSR, 9.XI.–14.XI.; HINDÁK, F.: ZSSR, 14.IX.–10.X.; MÁJEK, Š.: ZSSR, 21.X.–5.XI.; ČÍČEL, M.: ZSSR, 21.X.–31.X.; FRIČ, F.: Maďarsko, 28.IX.–2.X.; PAULECH, C.: Maďarsko, 28.X.–1.XI.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Bulharsko, 8.XI.–20.XI.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 4.X.–24.X.; OCHABOVÁ, P.: Francúzsko, 15.IX.–1.X.; MARKOVIČ, O.: Švédsko, Švajčiarsko, 22.VIII.–11.IX.; GULDAN, A.: Maďarsko, 11.X.–23.X.; MENDEL, O.: Holandsko, 29.X.1969–11.IX.1970; HALAGA, O.: Poľsko, 15.VI.–27.VI.; PAULECH, C.: Poľsko, 16.IX.–21.IX.; VIHRAN, J.: Poľsko, 22.XI.–5.XII.; MYERS, R. E.: USA, 29.XI.–8.XII.; BOROSS, L.: Maďarsko, 8.XII.–11.XII.; HEINECKE, H.: NDR, 6.XII.–11.XII.; LICHARDUS, B.: Belgicko, 14.X.–13.XII.; RÉVÉSZ, P.: Maďarsko, 14.XII.–15.XII.; HEIZ, G.: NDR, 16.XII.–18.XII.; ZAŤKO, S.: Bulharsko, 7.VI.–14.VI.; KRAJČOVIČ, M.: Maďarsko, 2.XII.–19.XII.; MAKEDONSKA, C.: Bulharsko, 14.XII.–19.XII.; MICHOV, Ch., MANČEV, K.: Bulharsko, 17.XII.–22.XII.; URBANCOVÁ, V.: Maďarsko, 20.X.–3.XI.; ANTAL, J.: Bulharsko, 7.XI.–16.XI.; JANÁČ, K.: Bulharsko, 8.XI.–17.XI.; CELNAROVÁ, X.: Bulharsko, 20.XI.–10.XII.; HLÁVEK, A.: Bulharsko, 4.V.–12.V.; CESNAK, L.: ZSSR, 5.XII.–12.XII.; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 22.XII.–26.XII.; VALNÍČEK, B.: NSR, 10.VIII.–14.VIII.;2739
GUTH, V.: Anglicko, 18.VIII.–27.VIII.; PAČENOVSKÝ, J.: Holandsko, 1.VII.–2.X.; PLICKOVÁ, E.: Maďarsko, 5.XI.; BARÁTH, Z.: Bulharsko, 1.VI.–16.VI.; HORÁK, G.: NSR, 13.IX.–20.XII.; VALENTOVÁ, V.: Holandsko, 3.X.–13.X.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 20.XI.–25.XI.; ČINČURA, J.: Rumunsko, 27.IX.–8.X.; KOZINKA, V.: NDR, 3.XI.–24.XI.; RIPKA, I.: NDR, 16.XI.–30.XI.; REJHOLEC, V.: NSR, 13.IV.–15.VI.; MARKUŠ, Š.: Rumunsko, 18.VI.–15.VII.; JUHÁSOVÁ, E.: Rumunsko, 13.X.–27.X.; BORSIG, E.: NDR, 20.IX.–29.IX.; LUKÁČ, I.: NDR, 20.IX.–29.IX.; MOLITORIS, J.: Juhoslávia, 21.X.–29.X.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 15.IX.–19.IX.; GABRIELOVÁ, H.: NDR, 5.X.–16.X.; MÜNZ, T.: NDR, 22.VIII.–30.VIII.; MACHAJDÍK, D.: Anglicko, 2.III.–27.VIII.; MATISOVÁ, J.: NDR, 1.XII.–15.XII.; VOZÁR, J.: Rakúsko, 23.XI.–11.XII.; ŠEVČÍK, J.: NDR, 15.XI.–29.XI.; BLAŠKOVIČ, D.: Švajčiarsko, 16.XII.–19.XII.; ZELINKOVÁ, E.: NDR, 6.XII.–19.XII.; KALETA, M.: NDR, 15.XI.–28.XI.; ANDRUSOV, D.: Rumunsko, 19.X.–31.X.; HANUŠKA, A.: NSR, 28.IX.–6.XI.; ČEREY, K.: NDR, 15.XI.–22.XI.; EHRENDORFER, F.: Rakúsko, 3.XII.–4.XII.; DEÁK, L.: NDR, 27.IX.–5.XII.; ZACHAR, J.: Anglicko, 8.X.1969–8.X.1970; ZACHAROVÁ, D.: Anglicko, 25.X.1969–8.X.1970; MATULA, V.: ZSSR, 8.XII.–16.XII.; RUTTKAY, I.: ZSSR, 3.XI.–17.XI.; RIPPA, S.: ZSSR, 3.XI.–17.XI.; ANTAL, J.: ZSSR, 29.IX.–10.X.; KELLEROVÁ, E.: ZSSR, 15.IX.–10.X.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 9.XI.–10.XII.; SABÓ, A.: ZSSR, 27.X.–10.XI.; TÁBORSKÝ, L.: ZSSR, 7.XII.–15.XII.; FILOVÁ, B.: Juhoslávia, 21.X.–11.XI.; ŠUŤÁKOVÁ, G.: Rumunsko, 29.XI.–14.XII.; LUX, A.: NSR, 5.IX.–26.IX.; KOSSEY, P.: NSR, 12.X.–17.X.; PACL, J.: Francúzsko, 18.X.–28.X.; PAŠTEKA, M.: NDR, 1.XII.–4.XII.; JABLONICKÝ, J.: Rakúsko, 14.IX.–21.IX.; ČERVEŇANSKÝ, J.: Rakúsko, 12.XII.; FUNDÁREK, R.: Rakúsko, 12.X.–16.X.;2740
KUPKA, J.: NSR, 22.VI.–26.VI.; SEKULA, F.: NSR, 22.VI.–26.VI.; BEREK, D.: NDR, 27.X.–1.XI.; LANGER, P.: Rakúsko, 21.VI.–26.VI.; NÉMETH, Š.: Rakúsko, 21.VI.–26.VI.; LANGER, P.: Rakúsko, 31.III.–3.IV.; MACHO, L.: Švajčiarsko, 6.IX.–10.IX.; BEREK, D.: Rumunsko, 26.IX.–9.X.; FERČÁKOVÁ, A.: Juhoslávia, 6.XII.–18.XII.; SCHILDER, J.: NDR, 20.XII.–22.XII.; ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Rumunsko, 19.VII.–4.VIII.; GRUSKA, J.: USA, 11.IX.1968–30.VII.1970; KVETŇANSKÝ, R.: USA, 9.XII.1968–30.VII.1970; PLANDER, I.: Holandsko, december 1970.2741
5243CII/43e19712741–2746
Zahraničné styky– správy zo služobných ciest
HUBENÁK, L.: Maďarsko, 28.XII.1970–14.I.1971; PODHÁJECKÝ, G.: ZSSR, 3.XII.1970–16.I.1971; MARKUS, Ľ.: ZSSR, 11.I.–16.I.; BACHÁR, V.: ZSSR, 27.XII.1970–17.I.1971; IVAN, J.: NDR, 17.I.–23.I.; KOVÁČOVÁ, K.: NDR, 17.I.–23.I.; ŠEVČÍK, M.: Anglicko, 24.I.1970–24.I.1971; TIMKO, J.: NDR, 18.I.–30.I.; SHETATA, K. K.: ZAR KLIMENT, V.: ZSSR, 24.I.–5.II.; GALAN, P.: ZSSR, 24.I.–6.II.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 25.I.–6.II.; HRABOVEC, I.: NDR, 27.I.–6.II.; HUDÁK, I.: NDR, 27.I.–6.II.; HABOVŠTIAK, A.: ZSSR, 24.I.–7.II.; TESÁR, A.: Rakúsko, 8.II.–9.II.; BABUĽOVÁ, A.: Taliansko, 9.II.1970–9.II.; RUŠČÁK, M.: ZSSR, 1.II.–14.II.; JANITOR, A.: Kanada, 18.II.1970–18.II.1971; ČORBA, J.: Anglicko, 24.II.1970–22.II.1971; LACKOVIČ, V.: USA, 24.II.1970–23.II.1971; ANTAL, J.: ZSSR, 25.II.–26.II.; MOLITORIS, J.: Poľsko, 21.II.–28.II.; JURAČKA, Ľ.: Poľsko, 21.II.–28.II.; AMBROS, C.: Švajčiarsko, 4.I.–3.III.; BOTTLÍKOVÁ, H.: NDR, 9.II.–3.III.; KRUPA, V.: NSR, 1.IV.1970–9.III.1971; FREISTADT, E.: NDR, 23.III.–26.III.; JANŠÁK, Ľ.: NSR, 15.III.–21.III.; BAHNOVÁ, J.: NDR, 13.III.–23.III.; MARENDIAKOVÁ, Z.: NDR, 13.III.–23.III.; GONDA, J.: Anglicko, 14.III.–27.III.; THURZO, V.: Maďarsko, 26.III.–27.III.; UJHÁZY, V.: Maďarsko, 26.III.–27.III.; BLANÁR, V.: NDR, 24.III.–27.III.; BOLF, J.: Maďarsko, 25.III.–27.III.; CVRKAL, I.: NDR, 22.III.–28.III.; ROSENBAUM, K.: NDR, 22.III.–28.III.; DŽODENČUKOVÁ, A.: ZSSR, 26.XII.1970–29.III.1971; MAJERNÍK, V.: Rakúsko, 29.III.; DIMOV, I.: Bulharsko, 26.III.–29.III.; KOVÁČIK, V.: NSR, 1.IV.1970–31.III.1971; KRÚPA, D.: Anglicko, 1.IV.1969–31.III.1971; TOČÍK, A.: NDR, 25.III.–1.IV.; VARÁDY, J.: NSR, 3.VII.1970–3.IV.1971; MATISOVÁ, L.: ZSSR, 26.IX.1970–6.IV.1971; RUŽIČKA, J.: NDR, 25.III.–6.IV.1971; JANÁČ, K.: ZSSR, 30.III.–8.IV.; JANČOVIČOVÁ, J.: Rumunsko, 7.IV.–8.IV.; TREMKO, J.: Maďarsko, 26.III.–8.IV.; ANDRUSOV, D.: Taliansko, 31.III.–9.IV.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 29.III.–10.IV.; AUTU, R.: Anglicko, 5.IV.–13.IV.; VANÍČKOVÁ, D.: NDR, 10.II.–14.IV.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 1.IV.–15.IV.; KAMENICKÝ: ZSSR, 12.IV.–17.IV.; ČIAMPOR, F.: Taliansko, 2.IV.–20.IV.; LICHARDUS, S.: NSR, 12.IV.–20.IV.; STARÍČEK, I.: Maďarsko, 19.IV.–22.IV.; ŠTULAJTER, F.: Maďarsko, 19.IV.–22.IV.; VALNÍČEK, B.: NDR, 19.IV.–23.IV.; JAMBOR, J.: Rakúsko, 21.IV.–23.IV.;2741
DZUBÁK, M.: NDR, 19.IV.–24.IV.; THURZO, V.: NSR, 18.IV.–24.IV.; SMIDA, J.: NSR, 18.IV.–24.IV.; ROSA, K.: NDR, 19.IV.–25.IV.; DJUBEK, J.: Anglicko, 18.IV.–27.IV.; ŠUTOR, J.: Egypt, 20.IV.–29.IV.; BOHÁČIK, J.: ZSSR, 15.IV.–29.IV.; FROLLO, I.: Švédsko, 27.IV.–29.IV.; ZIEGELHÖFFER, A.: Švédsko, 27.IV.–29.IV.; TELGÁRSKY, R.: Maďarsko, 16.IV.–29.IV.; delegácia Kubánskej AV: 8.IV.–29.IX.; CHROPOVSKÝ, B.: Maďarsko, 26.IV.–30.IV.; VARGA, M.: ZSSR, 18.IV.–30.IV.; ČERVEŇANSKÝ, J.: NDR, 26.IV.–30.IV.; SIRÁCKA, E.: NDR, 25.IV.–30.IV.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 19.IV.–30.IV.; BALAŠ, J.: Libanon, 23.IV.–1.V.; LICHARDUS, S.: Libanon, 23.IV.–1.V.; ŠIMÚTH, J.: NDR, 2.V.–8.V.; ŠVEC, F.: Rakúsko, 29.IV.–3.V.; SMIDOVÁ, V.: Rakúsko, 29.IV.–3.V.; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 25.IV.–6.V.; KOVAČIČ, I.: ZSSR, 22.IV.–6.V.; BARNOVSKÝ, M.: Poľsko, 4.V.–8.V.; DEÁK, L.: Bulharsko, 19.IV.–9.V.; KOMLOŠ, K.: Taliansko, 25.IV.–9.V.; CIGÁNEK, L.: NDR, 3.V.–9.V.; ŠMATLÁK, S.: Poľsko, 6.V.–10.V.; ZIMAN, J. M.: Anglicko, 11.V.; MUSSLER, W.: NDR, 10.V.–13.V.; ZIMAN, J. M.: Anglicko, 11.V.–14.V.; FARKAŠ, V.: USA, 7.V.–15.V.; VAŠÁTKO, J.: Belgicko, Francúzsko, 2.V.–17.V.; SKRÚCANÝ, R.: Dánsko, 12.V.–17.V.; TICHÝ, M.: Dánsko, 12.V.–17.V.; VALENT, A.: Poľsko, 10.V.–18.V.; KOHÚTOVÁ, M.: Poľsko, 10.V.–18.V.; KRAJČÍR, A.: Poľsko, 9.V.–18.V.; FELDHEMM, P.: Anglicko, 14.V.–18.V.; KOLEK, J.: Poľsko, 18.V.–20.V.; KAZIMÍR, Š.: Poľsko, 2.V.–22.V.; BIRNIE, G. D.: Anglicko, 21.V.–22.V.; ŠVAJDLEROVÁ, F.: NDR, 10.V.–23.V.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 14.V.–22.V.; LUBY, Š.: NDR, 16.V.–23.V.; MAJERNÍKOVÁ, E.: NDR, 16.V.–23.V.; HÁJEK, J.: ZSSR, 16.V.–23.V.; BRILLA, J.: ZSSR, 15.V.–23.V.; ĎUROVIČ, S.: NDR, 16.V.–24.V.; BAHNOVÁ, J.: Poľsko, 16.V.–24.V.; ŠTOLC, J.: Poľsko, 17.V.–24.V.; ŠTOLC, S.: Maďarsko, 20.V.–24.V.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 17.V.–26.V.; STOLA, W.: 18.V.–27.V.; KROPILÁK, M.: ZSSR, 16.V.–27.V.; RYBÁRIK, K.: ZSSR, 24.V.–28.V.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 19.IV.–28.V.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 20.V.–29.V.; MIHALÍK, V.: NDR, 23.V.–29.V.; FLOREK, I.: NDR, 23.V.–29.V.; BOKESOVÁ, M.: Poľsko, 16.V.–29.V.; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 20.V.–29.V.; HAMERLÍK, R.: NDR, 16.V.–29.V.; RADČENKO, I.: Bulharsko, 20.V.–30.V.; HRDINA, V.: Poľsko, 20.V.–30.V.; MARENDIAKOVÁ, Z.: Poľsko, 20.V.–30.V.; VANTUCH, A.: NDR, 16.V.–31.V.; STRÍŽENEC, M.: NDR, 23.V.–31.V.; RUŽIČKA, J.: Juhoslávia, 20.V.–1.VI.; AMBRUŠ, J.: ZSSR, 23.V.–1.VI.; CHROPOVSKÝ, B.: ZSSR, 26.V.–2.VI.; SIRÁCKY, J.: Anglicko, 21.V.–2.VI.; KOCKOVÁ, A.: 1.VI.–4.VI.; ANDRUSOV, D.: Rakúsko, 1.VI.–5.VI.; ŠUTEK, Ľ.: Fínsko, 30.V.–6.VI.; BARTOŇ, J.: ZSSR, 27.V.–8.VI.; MÄSIAR, E.: Poľsko, 2.VI.–11.VI.; KOSORIN, K.: Poľsko, 2.VI.–11.VI.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 30.V.–12.VI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 30.V.–12.VI.; DANČO, J.: ZSSR, 1.VI.1969–16.VI.1971;2742
ŠPRENÁR, O.: Bulharsko, 8.VI.–13.VI.; GREINER, L.: Bulharsko, 8.VI.–13.VI.; HARUŠŤÁK, V.: Francúzsko, 24.IV.–14.VI.; RUŽIČKA, M.: Taliansko, 5.VI.–15.VI.; FEDELEŠOVÁ, M.: Kanada, 8.VIII.1969–15.VI.1971; MICHOV, Ľ.: 9.VI.–16.VI.; MESS, B.: 6.VI.–17.VI.; ZIEGELHÖFFER, A.: Švajčiarsko, 14.VI.–18.VI.; ŠIMONOVIČ, V.: Rumunsko, 7.VI.–18.VI.; KUBÍČEK, F.: Rumunsko, 7.VI.–18.VI.; DUB, O.: Poľsko, 15.VI.–19.VI.; BALCO, M.: ZSSR, 13.VI.–19.VI.; VOZÁR, J.: NDR, 7.VI.–19.VI.; BALAŠ, J.: ZSSR, 13.VI.–19.VI.; ADRIAN, R. H.: Anglicko, 14.VI.–19.VI.; MÜHLBOCK, O.: Holandsko, 17.VI.–19.VI.; PODOBA, J.: Juhoslávia, 12.VI.–20.VI.; SLIACKA, E.: Holandsko, 13.VI.–20.VI.; FUNDÁREK, R.: Maďarsko, 6.VI.–20.VI.; BEREK, D.: ZSSR, 9.VI.–21.VI.; VALENTA, V.: NSR, Holandsko, 3.VI.–21.VI.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: ZSSR, 3.VI.–23.VI.; DUDA, P.: USA, 24.IX.1970–23.VI.1971; KOSORIN, K.: ZSSR, 22.VI.–24.VI.; DRDOŠ, J.: Francúzsko, 5.V.–25.VI.; KITTLER, R.: Poľsko, 17.VI.–26.VI.; KOVÁČ, D.: ZSSR, 18.VI.–26.VI.; TIBENSKÝ, J.: Maďarsko, 14.VI.–26.VI.; HLAVÁČ, S.: ZSSR, 21.VI.–26.VI.; NOMOTO, M.: Japonsko, 21.VI.–26.VI.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 21.VI.–27.VI.; BRTÁŇ, R.: NDR, 22.VI.–30.VI.; URBANOVÁ, K.: Maďarsko, 14.VI.–20.VI.; ŠIŠKA, K.: NDR, 30.VI.–2.VII.; GREŠÍKOVÁ, M.: Maďarsko, 27.VI.–3.VII.; BORECKÝ, L.: Maďarsko, 27.VI.–3.VII.; BLAŠKOVIČ, D.: Maďarsko, 27.VI.–3.VII.; SMIDOVÁ, V.: Maďarsko, 27.VI.–3.VII.; ROSENBERGOVÁ, M.: Maďarsko, 27.VI.–3.VII.; ZÁVADA, J.: Maďarsko, 27.VI.–3.VII.; MÚČKA, J.: Vietnam, 28.IV.–4.VII.; KARPAT, J.: Maďarsko, 14.VI.–5.VII.; KALIVODOVÁ, E.: Francúzsko, 22.VI.–5.VII.; KRČ, R.: ZSSR, 25.V.–6.VII.; LABZOFFSKY, N. A., RHODES, A. J.: Kanada, 3.VII.–6.VII.; MARKUŠ, Ľ.: Rumunsko, 28.VI.–7.VII.; MARSINA, R.: NDR, 28.VI.–7.VII.; ORLICKÝ, J.: Maďarsko, 5.VII.–9.VII.; DUBNIČKA, J.: Bulharsko, 28.VI.–10.VII.; CHMEL, L.: Francúzsko, 5.VII.–10.VII.; ČERVENÁK, J.: Bulharsko, 28.V.–10.VII.; LASICOVÁ, J.: Bulharsko, 28.VI.–10.VII.; BŐGLI, H.: Švajčiarsko, 6.VII.–10.VII.; BEVAN, J. A.: USA, 8.VII.–12.VII.; LIPTÁK, Š.: ZSSR, 5.VII.–13.VII.; PECIAR, C.: Švajčiarsko, 12.VII.–14.VII.; BACHMAYER, J.: Rakúsko, 14.VII.; MATISOVÁ, J.: Holandsko, 15.IV.–17.V.; SUBAK–SHARPE, J.: Škótsko, 14.VII.–16.VII.; VALENTOVÁ, V.: Rumunsko, 2.VII.–17.VII.; DUKA–ZOLYÓMI: NDR, 4.VII.–18.VII.; VEREŠÍK, J.: NDR, 6.VI.–20.VI.; DRGOŇ, Š.: Francúzsko, 8.VII.–21.VII.; GAŽO, J.: USA, 15.VII.–24.VII.; KÚDELA, S.: ZSSR, 18.VII.–24.VII.; KNĚŽEK, M.: ZSSR, 1.VI.–26.VII.; PERL, E. R.: USA, 21.VII.–26.VII.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 20.VI.–31.VII.; SCHICHOR, R.: NSR, 1.VIII.1970–31.VII.1971; NOVOTNÝ, J.: NSR, 24.VII.–1.VIII.; TÖRÖK, J.: NSR, 20.VII.–1.VIII.; STRÍŽENEC, M.: Belgicko, 27.VII.–1.VIII.; SVOBODA, A.: Poľsko, 25.VII.–2.VIII.; POLAKOVIČ, A.: NSR, 4.V.–4.VIII.; TUBACH, F. C.: USA, 2.VIII.–4.VIII.; NÉMETH, Š.: Maďarsko, 2.VIII.–7.VIII.; KNEPPO, P.: Belgicko, 1.VIII.–8.VIII.; RUTTKAY, I.: Belgicko, 9.VI.–9.VIII.; ČORNÁ, O.: ZSSR, 5.VII.–10.VIII.; HEATH, KINNEY: 8.IX.–10.VIII.; LUKÁČOVÁ, A.: Maďarsko, 30.VII.–11.VIII.; HAEBEL, E. U.: Švajčiarsko, 11.VIII. TURČAN, J.: ZSSR, 8.VIII.–14.VIII.; GALANOVÁ, T.: ZSSR, 31.VII.–14.VIII.; KRÚTEĽ, J.: Maďarsko, 18.VIII.–25.VIII.; SOPKO, J.: Maďarsko, 16.VIII.–27.VIII.; KOLENA, J.: USA, 4.IX.1970–26.VIII.1971;2473
TIBENSKÝ, J.: ZSSR, 15.VIII.–28.VIII.; SCHILD, G. C.: Anglicko, 26.VIII.–28.VIII.; BALAN, J.: USA, 20.VIII.1970–27.VIII.1971; PLANDER, I.: Juhoslávia, 21.VIII.–29.VIII.; HARRAP, K. R., CONNORS, T. A., BAIL, C. R.: Anglicko, 28.VIII.–31.VIII.; AMBROVIČ, P.: USA, 1.IX.1970–1.IX.1971; BLANÁR, V.: Bulharsko, 4.VIII.–3.IX.; JURKO, A.: Fínsko, 23.VIII.–3.IX.; SMIEŠKO, V.: USA, 2.IX.1970–3.IX.1971; BERKA, K.: Rumunsko, 24.VIII.–4.IX.; VANÍČKOVÁ, D.: Maďarsko, 31.VIII.–4.IX.; PŠENÁKOVÁ, T.: Maďarsko, 1.IX.–4.IX.; BRILLA, J.: Poľsko, 30.VIII.–4.IX.; LICHARDUS, S.: Poľsko, 30.VIII.–4.IX.; MAČIČKA, O.: Francúzsko, 30.VIII.–4.IX.; LUXOVÁ, M.: NDR, 1.IX.–5.IX.; LYNCH, B. M.: Kanada, 1.IX.–5.IX.; MILLMAN, P. M.: Kanada, 26.VIII.–5.IX.; HUGGINS, M. L.: USA, 3.IX.–5.IX.; STRAUSS, V.: Francúzsko, 28.VIII.–6.IX.; MARKUŠ, Š.: Maďarsko, 1.IX.–8.IX.; PETRÁŠ, Š.: Maďarsko, 6.IX.–9.IX.; GEIGER, K. A.: Švajčiarsko, 10.IX.; FLORY, P. J.: USA, 9.IX.–10.IX.; VALLO, V.: Švajčiarsko, 5.IX.–11.IX.; HAVRÁNEK, B.: Francúzsko, 5.IX.–13.IX.; URQUAHART, G. M., ARMOUR, J.: Škótsko, 9.IX.–14.IX.; SENEŠ, J.: Francúzsko, 2.IX.–15.IX.; KNEPPO, P.: Rakúsko, 15.IX.; TREBATICKÝ, I.: Rumunsko, 1.IX.–15.IX.; CVRKAL, I.: NDR, 9.IX.–17.IX.; PECIAR, C.: Taliansko, 4.IX.–19.IX.; JABLONICKÝ, J.: Rakúsko, 13.IX.–18.IX.; GONDA, J.: Juhoslávia, 12.IX.–19.IX.; BAUCH, V.: Bulharsko, 14.IX.–19.IX.; KODAJ, M.: Belgicko, 13.IX.–19.IX.; KRČ, R.: Belgicko, 13.IX.–19.IX.; RABENSEIFER, V.: NDR, 13.IX.–20.IX.; MUCHA, V.: Rakúsko, 12.IX.–20.IX.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 12.IX.–20.IX.; STURM, R.: Taliansko, 21.IX.; KONČEK, M.: Rumunsko, 12.IX.–22.IX.; OTRUBA, M.: Rumunsko, 12.IX.–22.IX.; ŠVANTNEROVÁ, J.: ZSSR, 9.IX.–23.IX.; GAŽO, M.: Bulharsko, 19.IX.–24.IX.; ŠEVČÍK, J.: Rakúsko, 23.IX.–24.IX.; GONDA, J.: Poľsko, 20.IX.–25.IX.; BALLO, I.: Poľsko, 20.IX.–25.IX.; SVOBODA, V.: Francúzsko, 21.IX.–25.IX.; SZATHMÁRY, V.: Poľsko, 19.IX.–25.IX.; REICHRTOVÁ, E.: Bulharsko, 19.IX.–26.IX.; NÉMETH, Š.: Švajčiarsko, 18.IX.–26.IX.; RADA, B.: Bulharsko, 18.IX.–26.IX.; PALKOVIČ, M.: Bulharsko, 19.IX.–26.IX.; KOMLOŠ, K.: Západný Berlín, 20.IX.–26.IX.; SKRÚCANÝ, R.: Bulharsko, 19.IX.–26.IX.; MÉSZÁROŠ, I.: Bulharsko, 19.IX.–26.IX.; KRÚTEĽ, J.: NSR, 8.IX.–28.IX.; ŠANDULA, J.: Bulharsko, 20.IX.–29.IX.; VOJTKOVÁ, A.: Bulharsko, 20.IX.–29.IX.; MOLITORIS, J.: Bulharsko, 20.IX.–29.IX.; TURZO, I.: Poľsko, 23.IX.–30.IX.; GICKLHORNOVÁ, R.: Rakúsko, 28.IX.–30.IX.; PODIVINSKÝ, F.: NDR, 28.IX.–1.X.; MARTINČEK, G.: ZSSR, 21.IX.–4.X.; VOJTKO, J.: ZSSR, 27.IX.–4.X.; LITVINENKOVÁ, V.: Bulharsko, 26.IX.–5.X.; MORAVCOVÁ, K.: Bulharsko, 25.IX.–5.X.; ČERNÁK, A.: ZSSR, 23.IX.–6.X.; DOBRAKOV, I.: Poľsko, 30.IX.–6.X.; KRUTÁKOVÁ, V.: ZSSR, 23.IX.–6.X.; HLÁSNIK, I.: Bulharsko, 26.IX.–8.X.; CESNAK, I.: Bulharsko, 26.IX.–8.X.; ČERNUŠKO, V.: Bulharsko, 26.IX.–8.X.; HAVALDA, A.: NSR, 28.IX.–9.X.; ŠPALDON, E.: Rumunsko, 2.X.–9.X.; ČERNÁČEK, J.: Španielsko, 4.X.–11.X.; LATH, D.: Bulharsko, 5.X.–12.X.; PODHÁJECKÝ, K.: Maďarsko, 5.X.–13.X.; KOMANDAREV, S.: 7.X.–14.X.; BOROŠKOVÁ, Z.: Bulharsko, 5.X.–14.X.; LÁNIK, J.: NDR, 3.X.–16.X.; POJEZNÁ, A.: NDR, 11.X.–16.X.; ŽITŇAN, R.: Maďarsko, 11.X.–17.X.; MIHALÍK, V.: ZSSR, 5.X.–17.X.;2744
ČINČURA, J.: Bulharsko, 6.X.–17.X.; URBÁNEK, J.: Bulharsko, 6.X.–17.X.; DUŠEK, M.: Maďarsko, 4.X.–17.X.; DUŠEKOVÁ, I.: Maďarsko, 4.X.–17.X.; TORANOVÁ, E.: Maďarsko, 7.X.–17.X.; THURZO, I.: Bulharsko, 6.X.–19.X.; TOMKO, J.: Bulharsko, 11.X.–19.X.; ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 15.X.–19.X.; ŠEVČÍK, J.: NSR, 11.X.–23.X.; KRIPPELOVÁ, T.: Rumunsko, 3.X.–22.X.; PAVLÁSEK, J.: NSR, 4.X.–22.X.; CESNAKOVÁ, M.: Maďarsko, 11.X.–23.X.; DOBEŠOVÁ, V.: Bulharsko, 11.X.–23.X.; ŠESTÁKOVÁ, M.: ZSSR, 11.X.–23.X.; PATKOVÁ, J.: Bulharsko, 26.IX.–24.X.; KOLNÍK, T.: Maďarsko, 7.X.–24.X.; BENČ, V.: Maďarsko, 11.X.–25.X.; RICHTER, K.: Maďarsko, 20.X.–26.X.; ILIŤ, Š.: NDR, 17.X.–28.X.; ZUKALOVÁ, O.: NDR, 15.X.–28.X.; RITOMSKÝ, A.: NDR, 15.X.–28.X.; PARASNIS, D. S.: Švédsko, 18.X.–28.X.; COUTIN, D.: Holandsko, 26.X.–29.X.; KOKAVEC, D.: ZSSR, 25.X.–30.X.; KRUTIL, F.: Poľsko, 24.X.–30.X.; ŠEBO, P.: Poľsko, 17.X.–30.X.; LIBÍKOVÁ, H.: NDR, 23.X.–30.X.; ZENTKO, A.: Poľsko, 20.X.–31.X.; MOJŽIŠOVÁ, I.: Poľsko, 17.X.–31.X.; GAZDÍK, I.: NDR, 17.X.–1.XI.; TRIBULOVÁ, N.: NDR, 11.X.–1.XI.; ČIAMPOR, F.: Holandsko, 25.X.–2.XI.; HROZIENČÍK, J.: Juhoslávia, 26.X.–3.XI.; SNOHOVÁ, G.: Maďarsko, 22.X.–4.XI.; DEVIN, C. E.: Nový Zéland, 28.X.–5.XI.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 25.X.–7.XI.; KAPUSTA, M.: Poľsko, 24.X.–7.XI.; SLOBODA, F.: NDR, 1.XI.–7.XI.; HROCHOVÁ, M.: Maďarsko, 25.X.–8.XI.; JANÁČ, K.: Poľsko, 1.XI.–10.XI.; HLAVÁČOVÁ, J.: NDR, 3.XI.–12.XI.; ŠKORVÁNEK, M.: NDR, 18.X.–12.XI.; SIHOCKÁ, G.: NDR, 18.X.–12.XI.; PÁZMÁN, A.: Holandsko, 4.XI.–12.XI.; LINEK, K.: ZSSR, 14.X.–12.XI.; MICHALUS, Š.: NDR, 31.X.–13.XI.; ZELEŇÁK, I.: Taliansko, 8.XI.–13.XI.; HOVORKA, J.: Bulharsko, 6.XI.–14.XI.; BOĎA, K.: ZSSR, 31.X.–15.XI.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 1.XI.–16.XI.; ONDRUŠ, D.: Poľsko, 1.XI.–16.XI.; MÜNZ, T.: Maďarsko, 8.XI.–17.XI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 10.XI.–17.XI.; OLERÍNY, V.: Maďarsko, 15.XI.–18.XI.; RAJČÁNI, J.: Maďarsko, 16.XI.–18.XI.; NAGY, VASS: 16.XI.–19.XI.; IŠA, J.: Bulharsko, 12.XI.–19.XI.; THURZO, V.: Francúzsko, 20.IX.–19.XI.; SONNENSCHEIN, R. S.: USA, 16.XI.–19.XI.; ČABRUNPVÁ, A.: NDR, 15.XI.–20.XI.; RUTTKAY, I.: ZSSR, 15.XI.–20.XI.; URBANCOVÁ, V.: Maďarsko, 8.XI.–20.XI.; HUBENÁK, L.: NDR, 7.XI.–21.XI.; MAZÚR, E.: ZSSR, 10.XI.–23.XI.; KLINOVSKÝ, D.: Bulharsko, 11.XI.–25.XI.; PIVOLUSKA, J.: ZSSR, 28.X.–26.XI.; BALAŠ, J.: ZSSR, 21.XI.–27.XI.; SUCHÝ, M.: Maďarsko, 15.XI.–27.XI.; HANIC, F.: NDR, 21.XI.–27.XI.; PACL, J.: Francúzsko, 22.XI.–27.XI.; JUST, L.: ZSSR, 12.XI.–27.XI.; KABÁT, D.: ZSSR, 11.XI.–27.XI.; ORMSTON, B. J.: Anglicko, 23.XI.–27.XI.; KONČEK, M.: Rakúsko, 28.XI.–1.XII.; SLEZÁRIKOVÁ, V.: NDR, 29.XI.–2.XII.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 27.XI.–3.XII.; AVRAMOVÁ, D.: 22.XI.–4.XII.; HUZULÁK, J.: Poľsko, 21.XI.–4.XII.; PAVÚKOVÁ, V.: Poľsko, 21.XI.–4.XII.; VOZÁR, J.: Maďarsko, 22.XI.–4.XII.; TÖRÖKOVÁ, V.: ZSSR, 15.XI.–4.XII.; LEVICKÝ, V.: ZSSR, 15.XI.–4.XII.; RIERT, L.: NDR, 27.XI.;2745
ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Maďarsko, 29.XI.–5.XII.; BERTOVÁ, L.: Maďarsko, 29.XI.–5.XII.; BIANCHI, L., BARTLOVÁ: Poľsko, 30.XI.–5.XII.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Maďarsko, 2.XII.–8.XII.; RIPPA, S.: ZSSR, 3.XII.–9.XII.; SLEZÁK, J.: USA, 10.XI.1970–10.XII.1971; ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 30.XI.–10.XII.; FEDELEŠOVÁ, M.: NDR, 30.XI.–10.XII.; KUBAČKA, J.: Poľsko, 29.XI.–11.XII.; GRMAN, J.: Maďarsko, 6.XII.–11.XII.; ZEMKO, J.: Maďarsko, 6.XII.–12.XII.; PETROVIČ, J.: Poľsko, 6.XII.–19.XII.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: NDR, 10.XII.–17.XII.; PETROVÁ, A.: Maďarsko, 6.XII.–18.XII.; OLERÍNY, V.: Francúzsko, 6.XII.–18.XII.; KRÚPA, D.: ZSSR, 3.XII.–18.XII.; VLADÁR, J.: Bulharsko, 13.XII.–19.XII.; EL NIMRA, A.: Bulharsko, 12.XII.–19.XII.; ŠUŠLÍK, V.: Poľsko, 12.XII.–20.XII.; KOPSOVÁ, R.: Poľsko, 14.XII.–20.XII.; VÁROSSOVÁ, E.: Poľsko, 14.XII.–20.XII.; MIŠIANIK, J.: Maďarsko, 8.XII.–21.XII.; PODOLÁKOVÁ, K.: Bulharsko, 12.XII.–23.XII.; RITOMSKÝ, A.: Bulharsko, 12.XII.–23.XII.; ŠÚTOR, J.: Bulharsko, 12.XII.–23.XII.; KOSTOLANSKÝ, E.: NSR, 1.V.1970–31.XII.1971; MAĽA, R.: Kanada, 1971; ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Maďarsko, 29.XI.–5.XII.; BERTOVÁ, L.: Maďarsko, 29.XI.–5.XII.; BIANCHI, L., BARTLOVÁ, A.: Poľsko, 30.XI.–5.XII.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Maďarsko, 2.XII.–8.XII.; RIPPA, S.: ZSSR, 3.XII.–9.XII.; SLEZÁK, J.: USA, 10.XI.–10.XII.; ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 30.XI.–10.XII.; FEDELEŠOVÁ, M.: NDR, 30.XI.–10.XII.; KUBAČKA, J.: Poľsko, 29.XI.–11.XII.; GRMAN, J.: Maďarsko, 6.XII.–11.XII.; ZEMKO, J.: Maďarsko, 6.XII.–12.XII.; PETROVIČ, J.: Poľsko, 6.XII.–19.XII.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: NDR, 10.XII.–17.XII.; PETROVÁ, A.: Maďarsko, 6.XII.–18.XII.; OLERÍNY, V.: Francúzsko, 6.XII.–18.XII.; KRÚPA, D.: ZSSR, 3.XII.–18.XII.; VLADÁR, J.: Bulharsko, 13.XII.–19.XII.; EL NIMRA, A.: Bulharsko, 12.XII.–19.XII.; ŠUŠLÍK, V.: Poľsko, 12.XII.–20.XII.; KOPSOVÁ, R.: Poľsko, 14.XII.–20.XII.; VÁROSSOVÁ, E.: Poľsko, 14.XII.–20.XII.; MIŠIANIK, J.: Maďarsko, 8.XII.–21.XII.; PODOLÁKOVÁ, K.: Bulharsko, 12.XII.–23.XII.; RITOMSKÝ, A.: Bulharsko, 12.XII.–23.XII.; ŠÚTOR, J.: Bulharsko, 12.XII.–23.XII.; KOSTOLANSKÝ, E.: NSR, 1.V.1970–31.XII.1971; MALA, P.: Kanada, 1971.2746
5244CII/43e19722746–2751
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
NOVÁK, V.: Poľsko, 27.XII.1971–11.I.1972; CHUDÍK, J.: Bulharsko, 30.XII.1971–9.I.1972; POLAKOVIČ, A.: Poľsko, 2.I.–14.I.; HERETÍK, Š.: NDR, 11.I.–14.I.; KROPILÁK, M.: Francúzsko, 16.I.–24.I.; HRUŠOVSKÝ, I.: Francúzsko, 4.I.–14.I.; UHERÍK, A.: ZSSR, 16.I.–29.I.; KEČEROVÁ, E.: ZSSR, 16.I.–30.I.; HAJDA, J.: ZSSR, 9.I.–20.I.; CHROPOVSKÝ, B.: ZSSR, 7.I.–11.I.; VLADÁR, J.: ZSSR, 7.I.–11.I.; PANOVOVÁ, E.: ZSSR, 2.I.–15.I.; SEKANINOVÁ, E.: ZSSR, 16.I.–30.I.; ROMANOV, A.: ZSSR, 3.I.–8.I.; BARTOŇ, J.: ZSSR, 3.I–8.I.; LUPTÁK, J.: NDR, 9.I.–14.I.; TRŽILOVÁ, B.: NDR, 17.I.–29.I.; KODAJ, M.: ZSSR, 26.XII.1971–3.II.1972; ULIČNÝ, J.: USA, 16.VIII.1971–12.II.1972; IVANTYŠINOVÁ, T.: ZSSR, 28.I.–14.II.; LÁNYOVÁ, E.: ZSSR, 27.XII.1971–21.II.1972; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 14.II.–26.II.; ĎURAČKA, Š.: ZSSR, 15.II.–16.III.; MRÁZIK, A.: Kanada, 14.II.–30..III.; CHROPOVSKÝ, B.: ZSSR, 6.III.–12.III.; SUCHÝ, M.: Maďarsko, 13.III.–25.III.; KOHÚTOVÁ, M.: NSR, 22.I.–20.III.; DUŠEK, M.: NSR, 3.XII.1971–2.III.1972; DUŠEKOVÁ, S.: NSR, 3.XII.1971–2.III.1972; MAŤOŠKA, J.: Francúzsko, 30.III.1971–30.III.1972; MRÁZIK, A.: Kanada, 14.II.–30.III.; BOĎA, K.: Grécko, 20.III.–24.III.; ZELINKA, J.: Japonsko, 14.III.–30.III.; MATULA, V.: ZSSR, 5.III.–18.III.; FELLNER, P.: ZSSR, 21.II.–4.III.; ROMANOV, A.: ZSSR, 21.III.–24.III.; DELONG, RADIMSKÝ, MURÍN: NDR, 27.III.–30.III.; HLÁVEK, A.: ZSSR, 27.III.–31.III.; JANŠÁK, Ľ.: ZSSR, 29.II.–14.III.; BUŠ, J.: NDR, 7.III.–14.III.; BACHMAYER, J.: Rakúsko, 16.III.; DEMOVIČ, R.: NSR, 22.V.1971–30.III.1972; KREJČIOVÁ, A.: ZSSR, 24.II.–23.III.; BYSTRICKÝ, J.: Rakúsko, 19.III.–23.III.; MÜNZ, T.: NDR, 20.III.–26.III.; BAHNOVÁ, J.: NDR, 10.III.–22.III.; ZIEGELHÖFFER, A.: Francúzsko, 14.III.–15.III.; BENDA, O.: ZSSR, 12.III.–16.III.; SCHWABL, RABENAU: Rakúsko, 7.IV.–8.IV.; NOVOTNÝ, B.: Juhoslávia, 4.IV.–9.IV.; ŠIŠKA, K.: Juhoslávia, 4.IV.–9.IV.; KNEPPO, P.: ZSSR, 13.IV.–22.IV.;2746
JANČOVIČOVÁ, J.: ZSSR, 17.IV.–21.IV.; ZIEGELHÖFFER, A.: Holandsko, 11.IV.–14.IV.; TOLLAN, A.: Nórsko, 9.IV.–15.IV.; KOLEK, J.: NSR, 10.IV.–20.IV.; SPRIVASTA: India, 19.IV.–21.IV.; HUSSEIN, K. M.: Egypt, 11.IV.–24.IV.; KRESÁK, Ľ.: Francúzsko, 3.IV.–7.IV.; HAJDUK, A.: Francúzsko, 3.IV.–7.IV.; GALAN, P.: ZSSR, 6.IV.–29.IV.; KYSEĽ, O.: ZSSR, 26.III.–9.IV.; BIALEKOVÁ, D.: ZSSR, 21.III.–8.IV.; BENKA, A.: ZSSR, 17.IV.–26.IV.; OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 11.IV.–28.IV.; ŠIŠKA, K.: Juhoslávia, 4.IV.–9.IV.; DAUBNER, I.: Švajčiarsko, 10.IV.–18.IV.; ZIKMUND, V.: Belgicko, 10.IV.–12.IV.; HORECKÝ, J.: Poľsko, 12.IV.–16.IV.; KUDELA, K.: Maďarsko, 9.IV.–15.IV.; KOSSEY, P.: Anglicko, 3.IV.–20.IV.; CHROPOVSKÝ, B.: NSR, 17.IV.–25.IV.; BÁNESZ, L.: Maďarsko, 26.IV.–28.IV.; SZÁNTÓ, J.: Taliansko, 2.V.–4.V.; SÁDOVSKÝ, Z.: ZSSR, 13.IV.–6.V.; DJUBEK, J.: Holandsko, 8.V.–13.V.; SKRÚCANÝ, R.: ZSSR, 19.V.–27.V.; CIRÁK, J.: Maďarsko, 4.V.; VYKOUK, B.: Maďarsko, 4.V.; KVITKOVIČ, J.: ZSSR, 11.V.–21.V.; VAŠÁTKO, J.: Rakúsko, NSR, 16.IV.–3.V.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 18.III.1968–3.V.1972; BAUMGARTNEROVÁ, H.: NDR, 9.V.–29.V.; FLORIÁN, Š.: NDR, 10.V.–13.V.; BLAŠKOVIČ, D.: Francúzsko, 12.V.–17.V.; JEŽOVÁ, E.: NSR, 9.V.–27.V.; KUČÁR, Š.: ZSSR, 20.V.1971–20.V.1972; RUŽIČKA, M.: NDR, 7.V.–11.V.; MANOV, K., ALFANDARI, M.: Bulharsko, 5.V.–11.V.; ŠMATLÁK, S.: NDR, 7.V.–14.V.; ROSENBAUM, K.: NDR, 7.V.–14.V.; POPOVIČ, M.: Poľsko, 2.V.–7.V.; THURZO, V.: Poľsko, 3.V.–6.V.; TRNOVCOVÁ, V.: Bulharsko, 6.V.–13.V.; BLAŠKOVIČ, D.: 15.V.–16.V.; KRIŽANOVÁ, O.: Anglicko, 21.X.1971–21.V.1972; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 14.V.–21.V.; KRAJČÍK, J.: Poľsko, 12.V.–23.V.; De CLERQ, E.: Belgicko, 22.V.–23.V.; BOTTLÍKOVÁ, A.: NDR, 3.V.–28.V.; HRNČIAROVÁ, K.: NDR, 22.V.–28.V.; KOHÚTOVÁ, M.: NDR, 22.V.–28.V.; SEDLÁK, V.: Poľsko, 23.IV.–13.V.; ZÁTHURECKÝ, L.: NDR, 7.V.–11.V.; TKÁČOVÁ, K.: NDR, 14.V.–20.V.; HOCMANOVÁ, I.: NDR, 14.V.–20.V.; RYBANSKÝ, M.: NDR, 22.V.–25.V.; POLAKOVIČ, A.: NDR, 14.V.–20.V.; SÝKORA, J.: Španielsko, 8.V.–24.V.; HARTMANOVÁ, M.: NDR, 18.IV.–8.V.; PLANČÁR, J.: ZSSR, 11.V.–21.V.; HILBERT, H.: Poľsko, 15.V.–30.V.; ŠEVČÍK, J.: Rakúsko, 25.VI.–26.VI.; ČABRUNOVÁ, A.: ZSSR, 18.V.–31.V.; HLÁVEK, A.: Bulharsko, 26.V.–31.V.; BISHAY, N.: Egypt, 1.XII.1971–31.V.1972; JUST, L.: Rumunsko, 26.IV.–26.V.; DUBCOVÁ, V.: Kuba, 8.XI.1971–10.V.1972; SZÁNTÓ, J.: Taliansko, 2.V.–4.V.; MÚČKA, J.: Poľsko, 22.V.–26.V.; LIPTÁK, Š.: Poľsko, 21.V.–28.V.; LUBY, Š.: Maďarsko, 18.V.–23.V.; DOUPOVEC, J.: Bulharsko, 7.V.–13.V.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 22.V.–27.V.; PISARA, E.: NDR, 10.V.–19.V.; TLČIK, A.: NDR, 10.V.–19.V.; PINTÉR, Š.: NDR, 10.V.–19.V.; BALCO, M.: Bulharsko, 28.V.–2.VI.; GONDA, J.: Taliansko, 15.VI.–21.VI.; HARUŠŤÁK, V.: Poľsko, 7.VI.–21.VI.; MARKUS, Ľ.: Rumunsko, 4.VI.–17.VI.; KRUML, F.: Maďarsko, 20.VI.–23.VI.; ŠEBO, P.: ZSSR, 8.VI.–14.VI.; BUČKO, J.: Bulharsko, 29.V.–10.VI.; NOSÁĽOVÁ, V.: Maďarsko, 15.VI.–25.VI.; DUDA, P.: ZSSR, 19.VI.–24.VI.; RYPÁK, M.: NSR, 29.V.–17.VI.; SWAMI, S.: India, 8.VI.–20.VI.; ALTANER, Č.: Švédsko, 2.VI.–12.VI.; NÉMETH, Š.: USA, 1.VI.–30.VI.; VLČKOVÁ, A.: Anglicko, 29.IV.1971–23.VI.1972; JORDANOV, Ť.: Bulharsko, 12.VI.–23.VI.; MARIANI, E.: Poľsko, 4.VI.–12.VI.; TRNOVCOVÁ, V.: Poľsko, 4.VI.–12.VI.; MAJERNÍK, V.: NDR, 4.VI.–11.VI.;2747
FURMÁNEK, V.: NDR, 24.V.–14.VI.; PAGÁČ, P.: NDR, 12.VI.–21.VI.; VYKOUK, B.: ZSSR, 30.V.–6.VI.; HABOVŠTIAK, A.: ZSSR, 22.V.–14.VI.; DRDOŠ, J.: ZSSR, 28.V.–7.VI.; KOLBENHEZER, T.: ZSSR, 28.V.–4.VI.; BRZOBOHATÁ, M.: Poľsko, 19.VI.–21.VI.; SCHWEIGHOFER, A.: Poľsko, 1.VI.–12.VI.; TRIBULOVÁ, N.: NDR, 25.V.–7.VI.; ŠTEFUNKOVÁ, E.: NDR, 28.V.–24.VI.; PARMENTIER, G.: Belgicko, 19.VI.–26.VI.; BAUER, G.: Rakúsko, 26.VI.; KUCHAR, F.: Rakúsko, 26.VI.; ŽUDEL, J.: Maďarsko, 5.VI.–17.VI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 7.VI.–21.VI.; DUBINSKÝ, J.: Maďarsko, 30.V.–4.VI.; SUŠKO, L.: NDR, 5.VI.–18.VI.; ULIČNÝ, J.: Francúzsko, 11.VI.–17.VI.; CELNAROVÁ, X.: Bulharsko, 15.V.–9.VI.; KARDOŠOVÁ, A.: Maďarsko, 5.VI.–29.VI.; POPOV, V.: Bulharsko, 16.VI.–29.VI.; ŠTOHL, J.: Maďarsko, 30.V.–5.VI.; MÁJEK, Š.: Bulharsko, 20.VI.–27.VI.; KANTCHEV, J. D.: Bulharsko, 19.VI.–27.VI.; LACKOVIČ, V.: Švajčiarsko, 17.VI.–22.VI.; CVRKAL, I.: NDR, 10.IV.–12.VI.; BAHNOVÁ, J.: Švajčiarsko, Rakúsko, 5.VI.–10.VI.; MIŠÍKOVÁ, A.: Poľsko, 11.VI.–17.VI.; HAJDA, J.: NSR, 5.VI.–11.VI.; MAJERNÍK, V.: NDR, 4.VI.–11.VI.; ZELINKOVÁ, E.: ZSSR, 18.V.–18.VI.; PISARČÍKOVÁ, M.: Juhoslávia, 18.VI.–25.VI.; BORECKÝ, L.: Švajčiarsko, 18.VI.–22.VI.; RUŽIČKA, M.: Nórsko, 5.VI.–17.VI.; MORVIC, M.: ZSSR, 25.V.–15.VI.; ŠKOLEK, J.: Poľsko, 1.VI.–14.VI.; KUBIČÁR, Ľ.: Poľsko, 4.VI.–8.VI.; NEMEC, P., KETTNER, M.: Kuba, 29.IV.–12.VI.; HROMADOVÁ, M.: Rumunsko, 15.VI.–28.VI.; MANCA, D.: NDR, 12.VI.–26.VI.; PIVARČ, J.: Poľsko, 19.VI.–25.VI.; ANDRUSOV, D.: ZSSR, 11.VI.–25.VI.; JABLONICKÝ, J.: ZSSR, 21.V.–17.VI.; BALÁŽ, J.: ZSSR, 6.VI.–18.VI.; BOROŠKOVÁ, Z.: ZSSR, 22.VI.–27.VI.; PODOBA, J.: Maďarsko, 8.VI.–10.VI.; OCHABOVÁ, P.: Maďarsko, 30.V.–6.VI.; DŽODENČUKOVÁ, A.: Maďarsko, 30.V.–6.VI.; BAKOŠ, J.: Maďarsko, 12.VI.–19.VI.; KAČALA, J.: Maďarsko, 12.VI.–17.VI.; PAČENOVSKÝ, J.: ZSSR, 14.VI.–22.VI.; VLADÁR, J.: NSR, Taliansko, Francúzsko, 10.IV.–6.VII.; RADČENKO, I.: Bulharsko, 2.VII.–16.VII.; RYBANSKÝ, M.: ZSSR, 5.VII.–19.VII.; KRAJČÍK, J.: Maďarsko, 3.VII.–6.VII.; BAHNOVÁ, J.: Maďarsko, 3.VII.–6.VII.; PARNAHAJ, J.: ZSSR, 2.VII.–16.VII.; PALKOVIČ, M.: ZSSR, 2.VII.–9.VII.; BARÁTH, Z.: NSR, 3.X.1971–31.VII.1972; KRIPPELOVÁ, T.: NDR, 9.VII.–15.VII.; BRUNOVSKÝ, P.: Anglicko, 9.VII.–27.VII.; BLAŽEK, M.: USA, 21.X.1971–21.VII.1972; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Švédsko, 16.VII.–26.VII.; SCHALEK, D.: Jemen, jún–júl 1972; HAJNALOVÁ, E.: NDR, 17.VII.–28.VII.; HEGAZI, A. N.: Egypt, 10.VII.–28.VII.; TELGÁRSKY, R.: Poľsko, 1.V.–18.VII.; EGED, Š.: Poľsko, 12.VII.–21.VII.; SIMEONOVA, Ch.: Bulharsko, 26.VI.–21.VII.; NIEDERLAND, T.: Francúzsko, 1.VII.–9.VII.; KOHN, R.: Fínsko, 30.VI.–7.VII.; PODOBA, J.: Belgicko, 4.VII.–9.VII.;2748
ŠIMÚTH, J.: Maďarsko, 26.VI.–1.VII.; KUSKÝ, M.: Bulharsko, 5.VII.–10.VII.; HROZIENČÍK, J.: Juhoslávia, 20.VII.–24.VII.; ROMANOV, A.: Fínsko, 30.VI.–7.VII.; GREGOR, M.: Španielsko, 24.VI.–7.VII.; ŠALINGOVÁ, M.: NDR, 26.VI.–1.VII.; ČERVENÁK, J.: Poľsko, 24.VII.–30.VII.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 2.VII.–8.VII.; JUST, L.: ZSSR, 6.VI.–1.VII.; AUGUSTÍN, J.: ZSSR, 21.IV.–16.VII.; VIZÁROVÁ, G.: ZSSR, 5.VII.–31.VII.; LABUDA, M.: Maďarsko, 9.VII.–12.VII.; OLAVARRÍJA, J.: Chile, 11.VII.–13.VII.; DUŠEK, M.: Bulharsko, 4.VII.–11.VII.; KARPAT, J.: Maďarsko, 1.VII.–15.VII.; ANGELOV: Bulharsko, 3.VII.–16.VII.; MURÁR, J.: ZSSR, 2.VII.–12.VII.; THURZO, I.: ZSSR, 18.VI.–1.VII.; MAJTÁN, M.: Bulharsko, 27.VI.–4.VII.; MAJERNÍKOVÁ, E.: Poľsko, 24.VII.–29.VII.; PACL, J.: Nórsko, 30.VII.–5.VIII.; KUNSCH, I.: Nórsko, 30.VII.–5.VIII.; MÄSIAR, E.: ZSSR, 21.VIII.–26.VIII.; KOSORIN, K.: ZSSR, 21.VIII.–26.VIII.; VALÁŠKOVÁ, O.: ZSSR, 20.VIII.–27.VIII.; RÚRIK, I.: ZSSR, 20.VIII.–27.VIII.; MARKUŠ, Š.: ZSSR, 20.VIII.–27.VIII.; DJUBEK, J.: ZSSR, 20.VIII.–27.VIII.; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 21.VIII.–26.VIII.; HARINGOVÁ, T.: ZSSR, 13.VIII.–21.VIII.; RUTTKAY, G.: ZSSR, 6.VIII.–16.VIII.; OLERÍNY, V.: Španielsko, 10.VIII.–22.VIII.; GRJOTHEIM, K.: Nórsko, 15.VIII.–22.VIII.; PINTÉR, Š.: ZSSR, 15.VIII.–21.VIII.; BOĎA, K.: Anglicko, 30.VII.–4.VIII.; ŠÍPOŠ, I.: Japonsko, 10.VIII.–21.VIII.; SLEZÁK, I.: USA, 1.VIII.–30.VIII.; KUBÍČEK, F.: USA, 23.VI.–4.VIII.; BAUER, Š.: USA, 7.VIII.–21.VIII.; VRTIAK, O.: Anglicko, 30.VII.–4.VIII.; SABÓ, A.: Anglicko, 8.XI.1971–1.VIII.1972; KRESÁK, F.: Francúzsko, 19.VII.–2.VIII.; BOBOVNICKÝ, P.: Poľsko, 19.VIII.–26.VIII.; GRUSKA, J.: Poľsko, 20.VIII.–28.VIII.; BIELY, P.: Holandsko, 19.VIII.–26.VIII.; KAČALA, J.: Juhoslávia, 21.VII.–14.VIII.; SADOVSKÝ, Z.: ZSSR, 20.VIII.–26.VIII.; NÉMETHY, A.: ZSSR, 20.VIII.–26.VIII.; DUDA, P.: ZSSR, 15.VIII.–20.VIII.; PAVLÁSEK, J.: ZSSR, 15.VIII.–20.VIII.; MICHALOV, J.: ZSSR, 6.VIII.–12.VIII.; GAŽO, M.: Holandsko, 19.VIII.–26.VIII.; ZACHAR, J.: ZSSR, 6.VIII.–13.VIII.; ZACHAROVÁ, D.: ZSSR, 6.VIII.–13.VIII.; CAMBEL, B.: ZSSR, 23.VII.–12.VIII.; KAMENICKÝ, L.: ZSSR, 23.VII.–12.VIII.; ŠUCHOVÁ, H.: Maďarsko, 30.VII.–6.VIII.; ROSÍK, V.: ZSSR, 6.VIII.–12.VIII.; ŠEVČÍK, J.: Rakúsko, 24.VIII.–25.VIII.; GONDA, J.: Poľsko, 29.VIII.–3.IX.; MURÍN, J.: Poľsko, 29.VIII.–3.IX.; MARKUS, Ľ.: Anglicko, 4.IX.–10.IX.; SETH, B. R.: India, 8.IX.–12.IX.; BUKOVECZKY, J.: Maďarsko, 18.IX.–24.IX.; ĽUBUŠKÝ, P.: Poľsko, 15.IX.–22.IX.; BÍLY, M.: ZSSR, 18.III.–30.IX.; STANKOVSKÝ, J.: Poľsko, 18.IX.–30.IX.; DZUBÁK, M.: Maďarsko, 28.VIII.–2.IX.; MAKAĽ, M.: Maďarsko, 28.VIII.–2.IX.; KALAŠ, A.: Poľsko, 28.VIII.–5.IX.; ZEMKO, J.: Bulharsko, 25.IX.–30.IX.; HUŠŤÁK, J.: Bulharsko, 25.IX.–30.IX.; JAMBOR, J.: NSR, 3.IX.–16.IX.; KUČKA, J.: Anglicko, 7.IX.–21.IX.; LICHARDUS, S.: Holandsko, Anglicko, 22.IX.–30.IX.; MRÁZIK, A.: ZSSR, 24.IX.–30.IX.; POPESCU: 20.IX.–29.IX.; KUPUNCOVÁ, T.: Maďarsko, 11.IX.–21.IX.;2749
KOCKOVÁ, A.: ZSSR, 28.VIII.–19.IX.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 12.IX.–16.IX.; KOZINKA, V.: NSR, 12.IX.–16.IX.; MATIS, J.: Francúzsko, 1.IX.–10.IX.; KONČEK, M.: NDR, 26.IX.–30.IX.; ŠAŠKOVÁ, V.: NDR, 25.IX.–29.IX.; RIPPA, S.: NDR, 17.IX.–22.IX.; SZATHMÁRY, V.: NDR, 17.IX.–22.IX.; ZACHAR, J.: Švajčiarsko, 25.IX.–29.IX.; KOŽUCH, O.: Anglicko, 29.VI.–21.IX.; PAJDUŠÁKOVÁ, Ľ.: Grécko, 2.IX.–11.IX.; UJHÁZY, V.: USA, 15.IX.1971–15.IX.1972; CAMBEL, B.: Kanada, 21.VIII.–12.IX.; MAHEĽ., M.: Kanada, 5.VIII.–15.IX.; ŠIŠKA, K.: Anglicko, 5.IX.–23.IX.; MAJERNÍK, V.: Anglicko, 27.VIII.–3.IX.; THURZO, V.: Holandsko, 23.IX.–28.IX.; BURLASOVÁ, S.: Juhoslávia, 19.VIII.–12.IX.; VALTER, V.: NDR, 2.IX.–5.IX.; KOLLÁROVÁ, M.: NDR, 13.IX.–23.IX.; RUŽIČKA, J.: Taliansko, 28.VIII.–4.IX.; MICHALKO, J.: Poľsko, 4.IX.–14.IX.; ĎURIŠIN, D.: Poľsko, 7.IX.–12.IX.; PECIAR, C.: Bulharsko, 20.IX.–26.IX.; SEKANINOVÁ, E.: Bulharsko, 3.IX.–17.IX.; PAULECHOVÁ, K.: Maďarsko, 11.IX.–17.IX.; RATKOŠ, P.: Poľsko, 25.IX.–29.IX.; FUCHSBERGER, N.: Maďarsko, 18.IX.–24.IX.; HAJNICKÁ, V.: Maďarsko, 18.IX.–24.IX.; DAUBNER, I.: Maďarsko, 18.IX.–26.IX.; KRIPPEL, E.: Poľsko, 11.IX.–20.IX.; KALETA, M.: NDR, 5.IX.–8.IX.; VONDROVICA, M.: NDR, 11.IX.–15.IX.; HORECKÝ, J.: Taliansko, 26.VIII.–5.IX.; GÁLIK, J.: Holandsko, 3.IX.–9.IX.; HERETÍK, Š.: Juhoslávia, 27.VIII.–3.IX.; IŠA, J.: Juhoslávia, 27.VIII.–3.IX.; ZÁTHURECKÝ, L.: Portugalsko, 2.IX.–11.IX.; PETROVIČ, J.: NDR, 11.IX.–14.IX.; KOSOVÁ, M.: Juhoslávia, 19.VIII.–12.IX.; DOLEŽALOVÁ, A.: Holandsko, 3.IX.–9.IX.; HABOVŠTIAK, A.: Juhoslávia, 12.VIII.–1.IX.; DUBNICKÁ, E.: NDR, 8.IX.–23.IX.; PETRÍK, P.: ZSSR, 23.IX.–30.IX.; OBLOŽINSKÝ, P.: Juhoslávia, 29.VIII.–7.IX.; BOLDIŠ, J.: Maďarsko, 26.VIII.–3.IX.; MAČIČKA, O.: ZSSR, 17.IX.–26.IX.; GUOTH, S.: ZSSR, 17.IX.–26.IX.; ŠUŤÁKOVÁ, G.: ZSSR, 17.IX.–26.IX.; HOLEC, V.: NDR, 25.IX.–29.IX.; STANOVÁ, M.: Maďarsko, 11.IX.–15.IX.; FELLNER, P.: Rumunsko, 3.IX.–12.IX.; LANTAY, A.: ZSSR, 14.IX.–23.IX.; MARSINA, R.: Maďarsko, 11.IX.–16.IX.; ŠTULAJTER, F.: Maďarsko, 30.VIII.–5.IX.; ROSWIT, H.: Maďarsko, 30.VIII.–3.IX.; SOPKO, J.: Maďarsko, 18.IX.–30.IX.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 18.IX.–30.IX.; BOKESOVÁ, M.: Maďarsko, 11.IX.–25.IX.; BETKO, J.: Maďarsko, 11.IX.–17.IX.; VALLO, V.: Bulharsko, 10.IX.–17.IX.; FUNDÁREK, R.: Poľsko, 20.VIII.–3.IX.; LUBY, Š.: Maďarsko, 6.IX.–9.IX.; MIŠÍK, L.: Bulharsko, 4.IX.–16.IX.; LUSTOŇ, J.: Poľsko, 17.IX.–27.IX.; BEREK, D.: Poľsko, 20.IX.–30.IX.; ŠÚTOR, J.: Francúzsko, 29.IX.–13.X.; MITRO, A.: Maďarsko, 16.X.–27.X.; MATULA, V.: Taliansko, 10.X.–19.X.; KOLNÍKOVÁ, E.: Maďarsko, 25.IX.–7.X.; ZELENSKÝ, K.: Bulharsko, 24.IX.–8.X.; BUCH, J.: NDR, 9.X.–20.X.; MÜNZ, T.: NSR, 18.IX.–10.X.; ZALČÍK, T.: Bulharsko, 24.IX.–1.X.; RADA, B.: Poľsko, 9.X.–15.X.; VYLKOV, M. C.: Bulharsko, 9.X.–16.X.; CHUDÁ, A.: Poľsko, 15.X.–22.X.; GIBA, V.: ZSSR, 18.IX.–11.XI.; VÁŠA, J.: Francúzsko, 29.X.–5.XI.; DZUBÁK, M.: Francúzsko, 29.X.–5.XI.; DJUBEK, J.: Anglicko, 22.IX.–20.XI.; MARKUŠ, Š.: Francúzsko, 6.XI.–18.XI.; MARKUŠ, Š.: ZSSR, 19.XI.–29.XI.; HERGOTT, J.: ZSSR, 19.XI.–29.XI.; MURÍN, J.: Francúzsko, 6.XI.–20.XI.; BORODOVČÁK, V.: ZSSR, 17.X.–14.XI.; ZÁTHURECKÝ, L.: ZSSR, 22.X.–3.XI.; MIHALÍK, V.: ZSSR, 20.XI.–30.XI.; NOVÁK, I.: ZSSR, 23.X.–4.XI.; KRČ, R.: NDR, 6.XI.–18.XI.; RUŽIČKA, J.: Juhoslávia, 31.X.–4.XI.; SUŠKO, L.: NDR, 28.X.–6.XI.; BOTÍK, J.: Juhoslávia, 15.X.–4.XI.; MITRO, A.: NDR, 6.XI.–30.XI.; SCHILDER, J.: ZSSR, 20.XI.–30.XI.; ÁROCHOVÁ, O.: Francúzsko, 13.XI.–27.XI.; BAJO, M.: USA, 16.X.–3.XI.; ŠTOHL, J.: Kanada, 13.XI.–27.XI.; ZÁVADA, J.: ZSSR, 12.XI.–26.XI.; AZUD, J.: NDR, 13.XI.–18.XI.; SILNÝ, A.: Nórsko, 4.X.–3.XI.; STRAUSS, V.: Francúzsko, 8.IX.–8.XI.;2750
ŠEVČÍK, J.: NSR, 11.XI.–27.XI.; BEDERKA, Š.: ZSSR, 13.XI.–17.XI.; PITTICH, E.: ZSSR, 11.XI.–21.XI.; KROPILÁK, M.: Juhoslávia, 22.X.–3.XI.; RADA, B.: ZSSR, 15.XI.–17.XI.; ROSENBERGOVÁ, M.: ZSSR, 15.XI.–17.XI.; TÁBORSKÝ, L.: Belgicko, 12.XI.–17.XI.; BAUCH, V.: Bulharsko, 30.X.–22.XI.; FRANCISCI, M.: NDR, 25.IX.–10.XI.; MIERTUŠ, S.: Poľsko, 20.IX.–12.XI.; GORANČEV, B. G.: Bulharsko, 6.XI.–12.XI.; BAUCH, V.: Maďarsko, 23.XI.–25.XI.; GAŽO, M.: Poľsko, 21.XI.–28.XI.; PETROVIČ, J.: Poľsko, 5.XI.–20.XI.; PALIČKA, V.: Poľsko, 5.XI.–20.XI.; KAPRÁLIK, I.: ZSSR, 23.X.–6.XI.; TOKÁR, F.: ZSSR, 19.XI.–28.XI.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 8.XI.–30.XI.; ĎURIŠINOVÁ, A.: Poľsko, 23.X.–5.XI.; DRDOŠ, J.: Belgicko, 3.X.–28.XI.; SMIDOVÁ, V.: NSR, 17.X.–7.XI.; ANDREJČIN, R.: Bulharsko, 1.XI.–7.XI.; SMIEŠKOVÁ, E.: NSR, 29.VIII.–10.XI.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 15.X.–10.XI.; KUDELA, K.: ZSSR, 22.X.–6.XI.; PALOVČÍK, R.: ZSSR, 12.XI.–27.XI.; BRHLOVIČ, G.: Poľsko, 6.XI.–18.XI.; FAWZI, M. O.: Egypt, 13.XI.–18.XI.; KESELÝ, V.: Poľsko, 9.XI.–11.XI.; ĎUROVIČ, S.: NDR, 8.XI.–25.XI.; POTOCKÝ, L.: Maďarsko, 1.XI.–7.XI.; ŠÓLYA, A.: Maďarsko, 1.XI.–7.XI.; MIKO, F.: Juhoslávia, 31.X.–9.XI.; BEZÁK, V.: NDR, 4.XI.–12.XI.; KONČEK, M.: NDR, 29.X.–3.XI.; BLAŠKOVIČ, D.: ZSSR, 15.XI.–17.XI.; HABOVŠTIAKOVÁ, K.: Maďarsko, 26.X.–2.XI.; BOĎA, K.: Bulharsko, 18.XI.–26.XI.; DUBINSKÝ, P.: Bulharsko, 12.XI.–24.XI.; JANŠÁK, Ľ.: Poľsko, 1.XI.–7.XI.; CHOVANEC, J.: Bulharsko, 20.XI.–26.XI.; KATRIAK, M.: Poľsko, 6.XI.–19.XI.; CHROPOVSKÝ, B.: Poľsko, 9.XI.–11.XI.; KVITKOVIČ, J.: NSR, 29.X.–12.XI.; KANCLÍŘ, E.: NDR, 11.XI.–18.XI.; RAVINGER, J.: Bulharsko, 30.XI.–14.XII.; KRUML, F.: NDR, 3.XII.–8.XII.; IVANTYŠYNOVÁ, T.: ZSSR, 4.XII.–7.XII.; ZALČÍK, T.: Poľsko, 23.XI.–2.XII.; PEŠEVA, A.: Bulharsko, 30.XI.–2.XII.; LOBODZINSKÁ, B., KURZINOWSKI: Poľsko, 30.XI.–2.XII.; RIPPA, S.: ZSSR, 20.XI.–3.XII.; VARGA, M.: ZSSR, 24.XI.–4.XII.; KRAMERS, R.: Švajčiarsko, 2.XII.–4.XII.; ZADGORSKI, S.: Bulharsko, 4.XII.; SATYANARAYNA, Rao: India, 25.XI.–8.XII.; ČERVENÁK, J.: Francúzsko, 2.XII.–9.XII.; HLÁSNIK, I.: Francúzsko, 2.XII.–9.XII.; TANKOV, N.: Bulharsko, 4.XII.–10.XII.; JONG–SIK, Č., HI–ČCHOL, A.: Kórea, 7.XII.–12.XII.; ROSA, K.: Švédsko, 9.X.–22.XII.; LANGER, P.: Japonsko, USA, 17.V.–13.XII.; SIRÁCKA, E.: Švédsko, 20.XI.–1.XII.; KLOBUŠICKÁ, M.: ZSSR, 27.XI.–10.XII.; ORLICKÝ, J.: ZSSR, 27.XI.–10.XII.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 29.XI.–16.XII.; SMIRNOV, L. N.: ZSSR, 30.XI.–26.XII.; KROPILÁK, M.: Francúzsko, 3.XII.–16.XII.; DUDROVÁ, E.: NDR, 11.XII.–17.XII.; GABAUER, I.: Taliansko, 10.XII.–23.II.; ŠLESÁR, M.: NDR, 5.XII.–8.XII.; PROCHÁZKA, V.: NDR, 5.XII.–8.XII.; ŽEMLA, J.: NSR, 19.IX.–19.XII.; PONEC, J.: Maďarsko, 26.XI.–1.XII.; JERGEL, M.: NDR, 26.XI.–9.XII.; KABÁT, D.: NDR, 26.XI.–9.XII.; PROCHÁZKA, V.: Taliansko, 13.XII.–23.XII.; BOTTLÍKOVÁ, A.: Francúzsko, 13.IX.–5.XII.; HÁČIK, T.: NDR, 6.XI.–4.XII.; BOĎA, K.: ZSSR, 10.XII.–16.XII.; ČABELKA, D.: ZSSR, 10.XII.–16.XII.; DOBRAKOV, I.: ZSSR, 11.XII.–20.XII.; LÁNIK, J.: ZSSR, 11.XII.–19.XII.; ZELINKOVÁ, E.: ZSSR, 11.XII.–15.XII.; DOROTJAKOVÁ, V.: ZSSR, 4.XII.–20.XII.; ŠPANKOVÁ, A.: ZSSR, 4.XII.–20.XII.; HALAGA, O.: ZSSR, 12.XI.–10.XII.; PANCZA, D.: NDR, 9.XII.–16.XII.; RATKOŠ, P.: NDR, 4.XII.–17.XII.; CVRKAL, I.: NDR, 20.XI.–17.XII.; VEREŠÍK, J.: NDR, 19.XI.–3.XII.; HIRNER, A.: NDR, 11.XII.–17.XII.; RUŽIČKA, J.: NDR, 26.XI.–2.XII.; VANTUCH, A.: Maďarsko, 28.XI.–18.XII.; KLOBUŠICKÁ, M.: ZSSR, 27.XI.–10.XII.; VEREŠÍK, J.: ZSSR, 14.XII.–21.XII.; ORLICKÝ, J.: ZSSR, 27.XI.–10.XII.; GERGÖOVÁ, H.: Maďarsko, 20.IX.–20.XII.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 27.XI.–16.XII.; VETRÁK, J.: Poľsko, 27.XI.–10.XII.; VIKTORÍN, K.: ZSSR, 3.XII.–9.XII.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 8.XI.–6.XII.; MARSINA, R.: Maďarsko, 5.XII.–9.XII.; FEJEŠ, J.: Bulharsko, 20.XI.–3.XII.; VANÍČKOVÁ, D.: NDR, 1.VIII.–7.XII.; LINDEROVÁ, Z.: NSR, 18.X.–1.XII.; ŽIGRAI, F.: Juhoslávia, 19.XI.–3.XII.; MOJŽIŠOVÁ, I.: Rumunsko, 5.XII.–13.XII.; MIKLOŠ, D.: NDR, 4.XII.–10.XII.; FROLLO, I.: NDR, 19.XI.–17.XII.; GABRIELOVÁ, H.: Maďarsko, 4.XII.–15.XII.; ŠIKULA, M.: ZSSR, 26.XI.–2.XII.; BLAŠKOVIČ, D.: ZSSR, 28.XI.–2.XII.; ZALČÍK, T.: Poľsko, 23.XI.–2.XII.; ŠIKL, D.: Taliansko, 10.XII.–27.XII.; LEŠKOVÁ, O.: Rumunsko, 23.XI.–7.XII.; STEHULE, M.: NDR, 4.XII.–19.XII.; SUPUK, J.: Poľsko, 10.XII.–22.XII.; VICENÍK, K.: Maďarsko, 4.XII.–16.XII.; SKLADANÁ, J.: Maďarsko, 11.XII.–16.XII.; PLUHÁR, E.: Švajčiarsko, 11.XII.–14.XII.; BAKOŠ, J.: Poľsko, 5.XII.–15.XII.; ZÁVADOVÁ, K.: Poľsko, 6.XII.–15.XII.; SENEŠ, J.: Maďarsko, 1.XII.–2.XII.; BJELIK, G.: Maďarsko, 28.XII.; ČÍČEL, B.: Bolívia, 1969–1972.2751
5245CII/43e19732752–2757
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
AZUD. J.: Švajčiarsko, 8.I.–14.I.; ČABELKA, J.: NDR, 18.I.–19.I.; FEDELEŠOVÁ, M.: NDR, 1.I.–11.I.; JEŠKO, T.: Anglicko, 17.VII.1972–17.I.1973; GULDAN, A.: Rumunsko, 9.I.–23.I.; BABIAKOVÁ, A.: ZSSR, 30.XI.1972–11.I.1973; IVANOV: ZSSR, 9.I.–12.I.; SÁDOVSKÝ, Z.: Kanada, 1.XI.1972–22.I.1973; HANZLÍK, J.: Rumunsko, 5.I.–13.I.; STANKOVIANSKY, M.: Rumunsko, 5.I.–13.I.; SCHUBERTOVÁ, M.: Rumunsko, 7.I.–19.I.; MAJERNÍKOVÁ, E.: ZSSR, 11.I.–27.I.; BIANCHI, L.: ZSSR, 17.XII.1972–21.I.1973; HAMATOVÁ, E.: ZSSR, 8.I.–29.I.; ZACHAR, J.: ZSSR, 8.I.–13.I.; KRAJKOVIČOVÁ, V.: Poľsko, 15.I.–21.I.; BARNOVSKÁ, M.: ZSSR, 14.I.–30.I.; ŠUTEK, Ľ.: Kuba, 17.XII.1972–31.I.1973; PODSKLAN, J.: ZSSR, 2.I.–15.I.; ROMANOV, A.: NDR, 4.II.–10.II.; ZACHAR, J.: Maďarsko, 19.II.–22.II.; ZACHAROVÁ, D.: Maďarsko, 19.II.–22.II.; UJHÁZY, V.: Švajčiarsko, 10.II.–16.II.; ZELEŇÁK, I.: Anglicko, 16.XI.1972–15.II.1973; MATEŠIC, J.: 15.II.–20.II.; HOLEC, V.: NSR, 12.II.–18.II.; LICHARDUS, S.: Taliansko, 7.I.–27.II.; DANČO, J.: ZSSR, 4.II.–25.II.; REHŮŘEK, M.: ZSSR, 1.II.–10.II.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 5.II.–10.II.; TORANOVÁ, E.: Francúzsko, 31.I.–6.II.; POLÁK, M.: ZSSR, 29.I.–9.II.; RICHTER, K.: ZSSR, 3.XII.1972–1.II.1973; VADKERTYOVÁ, K.: ZSSR, 19.I.–11.II.; HABOVŠTIAK, A.: ZSSR, 21.I.–4.II.; TOMKO, J.: ZSSR, 31.I.–4.II.;2752
MARIANI, E.: ZSSR, 29.I.–4.II.; HAMERLÍK, R.: Maďarsko, 19.II.–3.III.; ŠÚTOR, J.: Poľsko, 10.III.–25.III.; NOVÁK, V.: Poľsko, 10.III.–25.III.; KRUŽLIAK, J.: ZSSR, 25.I.–25.III.; ZELINKA, J.: Japonsko, 20.XII.1972–18.III.1973; MARENDIAKOVÁ, Z.: NDR, 7.III.–19.III.; LUBYOVÁ, Ž.: ZSSR, 11.III.–22.III.; ČERVANÁK, J.: ZSSR, 25.II.–10.III.; SUŠKO, L.: ZSSR, 9.II.–9.III.; ILENČÍK, J.: ZSSR, 21.II.–6.III.; MAHRLA, Z.: ZSSR, 16.IX.1972–10.III.1973; RABENSEIFER, V.: Bulharsko, 5.III.–10.III.; FILOVÁ, B.: Juhoslávia, 26.II.–16.III.; PLANDER, I.: Švajčiarsko, 15.IV.–19.IV.; ZALČÍK, T.: Fínsko, 26.III.–16.IV.; KRUML, F.: NSR, 7.IV.–15.IV.; KOSTOLANSKÝ, E.: Maďarsko, 9.IV.–13.IV.; RUŽIČKA, M.: Maďarsko, 24.IV.–29.IV.; SENEŠ, J.: Maďarsko, 25.IV.–26.IV.; KALIVODOVÁ, E.: Bulharsko, 9.IV.–22.IV.; FUNDÁREK, R.: Maďarsko, 8.IV.–21.IV.; SKRÚCANÝ, R.: Poľsko, 8.IV.–14.IV.; TAŠKÝ, F.: Poľsko, 24.IV.–29.IV.; ROŠKO, R.: Poľsko, 24.IV.–29.IV.; GONDA, J.: Poľsko, 9.IV.–14.IV.; GAJDÁČ, M.: Poľsko, 24.IV.–29.IV.; KUSÝ, I.: Poľsko, 5.II.–5.IV.; MIHALÍK, V.: Anglicko, 31.III.–12.IV.; BÍLY, M.: NSR, 8.IV.–14.IV.; ŠLESÁR, M.: Poľsko, 12.IV.–16.IV.; SKRÚCANÝ, R.: ZSSR, 24.IV.–30.IV.; HERETÍK, Š.: Egypt, 25.III.–3.IV.; KÚKEĽ, J.: Egypt, 25.III.–3.IV.; HOLOBRADÁ, M.: ZSSR, 2.XI.1972–14.IV.1973; KUBÁČKOVÁ, Ľ.: Rumunsko, 2.IV.–7.IV.; PLANČÁR, J.: Rumunsko, 2.IV.–7.IV.; GARVANSKÁ, D.: NDR, 31.III.–7.IV.; DRDOŠ, J.: NDR, 24.IV.–28.IV.; KÚDELA, K.: ZSSR, 15.IV.–25.IV.; PÁZMAN, A.: ZSSR, 3.IV.–21.IV.; ŠESTÁKOVÁ, M.: ZSSR, 24.IV.–28.IV.; OKÁLI, I.: ZSSR, 9.IV.–18.IV.; VOJTKO, J.: ZSSR, 9.IV.–18.IV.; BLAŠKOVIČ, D.: ZSSR, 9.IV.–20.IV.; ŠVEC, F.: USA, 15.IV.–19.IV.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 9.IV.–13.IV.; VETRÁK, J.: Maďarsko, 9.IV.–16.IV.; JABLONICKÝ, J.: Poľsko, 1.V.–4.V.; MARIOT, P.: Rakúsko, 1.V.–5.V.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 24.IV.–10.V.; VAGABOV, M. V.: ZSSR, 15.I.–13.V.; BRUNOVSKÝ, P.: Taliansko, 16.IV.–14.V.; LACKOVIČ, V.: Maďarsko, 18.V.–24.V.; RUŽIČKA, M.: Maďarsko, 29.IV.–5.V.; RUŽIČKOVÁ, H.: Maďarsko, 29.IV.–5.V.; VANTUCH, A.: Maďarsko, 16.V.–30.V.; TRLIFAJ, M.: Maďarsko, 17.V.–22.V.; BLAŽEK, M.: Maďarsko, 17.V.–22.V.; DÚBRAVKOVÁ, L.: Poľsko, 20.V.–27.V.; MIŠÍK, L.: Poľsko, 23.V.–27.V.; THURZO, V.: Poľsko, 26.V.–29.V.; PECIAR, Š.: Poľsko, 18.V.–24.V.; KRAJČÍK, J.: Poľsko, 13.V.–20.V.; RAPSON, W.: 12.V.–18.V.; MARTINČEK, G.: Poľsko, 20.V.–26.V.; VIZÁROVÁ, G.: Poľsko, 13.V.–19.V.; HAPÁK, P.: Poľsko, 20.V.–28.V.; DŽODENČUKOVÁ, A.: Poľsko, 13.V.–20.V.; ŠIKULA, M.: Poľsko, 20.V.–26.V.; BILLIAN, A.: 28.V.–31.V.; JABLONICKÝ, J.: NSR, 5.V.–28.V.; GAŽO, M.: NSR, 14.V.–29.V.; MAGLOCKÝ, Š.: NSR, 15.IV.–5.V.; HÁJEK, J.: ZSSR, 20.V.–26.V.; ŠIMORl, J.: ZSSR, 20.V.–26.V.; DUB, O.: NDR, 13.V.–20.V.; KLIMENT, V.: ZSSR, 13.V.–19.V.; KUDELA, K.: ZSSR, 19.V.–27.V.; ČILINSKÁ, Z.: Rumunsko, 13.V.–28.V.; DAUBNER, I.: Juhoslávia, 18.V.–26.V.; DONOVALOVÁ, V.: Juhoslávia, 15.V.–22.V.; NÉMETH, Š.: NDR, 14.V.–26.V.; MAŠEK, F.: NDR, 9.V.–23.V.; ROSWIT, H.: NDR, 13.V.–19.V.; BAŠISTOVÁ, M.: NDR, 13.V.–19.V.; LIZOŇOVÁ, A.: NDR, 9.V.–24.V.; ŠÍPOŠ, I.: ZSSR, 17.V.–26.V.; RUŽIČKA, J.: ZSSR, 21.V.–28.V.; BORECKÝ, L.: ZSSR, 13.V.–20.V.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 22.IV.–2.V.; JABLONICKÝ, J.: NSR, 5.V.–28.V.; RUŽIČKA, A.: Poľsko, 21.V.—25.V.; BYSTRICKÝ, J.: Rakúsko, 18.V.–28.V.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 18.V.–28.V.; ĎUROVIČ, S.: ZSSR, 12.V.–26.V.;2753
ANDRUSOV, D.: Rakúsko, 18.V.–20.V.; UNGERMAN, J.: ZSSR, 20.V.–27.V.; RUŽEKOVÁ, V.: ZSSR, 20.V.–27.V.; MARSINA, R.: Maďarsko, 7.VI.–20.VI.; BAKOŠ, J.: Maďarsko, 11.VI.–17.VI.; BERKALOFF, A., COMBARD, A., LAFAY, F., MARTINET, C.: Francúzsko, 7.VI.–8.VI.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 7.VI.–28.VI.; RATKOŠ, P.: Maďarsko, 6.VI.–27.VI.; HRABOVEC, I.: Maďarsko, 13.VI.–21.VI.; VELIAČIK, L.: Poľsko, 14.V.–3.VI.; TRŽILOVÁ, B.: Poľsko, 1.VI.–15.VI.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Poľsko, 10.V.–4.VI.; ŘEHÁČEK, J.: Poľsko, 19.VI.–22.VI.; BORECKÝ, L.: Poľsko, 12.VI.–15.VI.; KRÚPA, D.: Poľsko, 31.V.–12.VI.; CHOW, Y.: 20.VI.–27.VI.; KOKAVEC, J.: Francúzsko, 31.V.–14.VI.; HLÁSNIK, I.: Francúzsko, 31.V.–29.VI.; VALLÉE, R.: 18.VI.–24.VI.; DZUBÁKOVÁ, M.: Bulharsko, 27.V.–24.VI.; BAJO, M.: Bulharsko, 26.V.–10.VI.; BOTTLÍKOVÁ, A.: Holandsko, 2.VI.–10.VI.; BAHNA, L.: Francúzsko, 23.V.–4.VI.; KOSSEY, P.: Poľsko, 27.V.–1.VI.; BIELY, D.: Poľsko, 4.VI.–16.VI.; BAUMGARTNEROVÁ, H.: Poľsko, 4.VI.–16.VI.; FUCHSBERGER, N.: Poľsko, 18.VI.–29.VI.; HAJNICKÁ, V.: Poľsko, 18.VI.–29.VI.; KOCKOVÁ, A.: Fínsko, 1.VI.–11.VI.; VRBOVSKÝ, L.: Švajčiarsko, 16.VI.–22.VI.; PASTÝRIK, Ľ.: Španielsko, 2.VI.–11.VI.; BALAK, J.: Španielsko, 2.VI.–10.VI.; DZUBÁK, M.: Švajčiarsko, 20.VI.–30.VI.; ZÁTHURECKÝ, L.: Švajčiarsko, 20.VI.–30.VI.; VARGA, M.: Holandsko, 11.VI.–15.VI.; AZZOLA, A.: 13.VI.–20.VI.; GULÍŠEK, D.: ZSSR, 14.VI.–28.VI.; GÄRTNER, K.: 18.VI.–28.VI.; ŠTOHL, J.: NSR, 23.V.–1.VI.; MOLNÁR, L.: NSR, 19.VI.–24.VI.; MICHALKO, J.: Taliansko, 29.V.–26.VI.; LICHARDUS, S.: NSR, 4.VI.–21.VI.; RABENSEIFER, V.: NSR, 14.V.–4.VI.; ONDRUŠ, D.: NSR, 4.VI.–22.VI.; MICHALUS, Š.: Bulharsko, 26.V.–3.VI.; RIPKA, I.: Bulharsko, 26.V.–3.VI.; ČERVENÁK, J.: Bulharsko, 4.VI.–7.VI.; ČABELKA, D.: ZSSR, 11.VI.–20.VI.; KOHÚT, Š.: ZSSR, 3.VI.–10.VI.; KAROVIČ, K.: NDR, 17.VI.–23.VI.; STARÍČEK, I.: NDR, 17.VI.–23.VI.; CHMÚRNY, R.: NDR, 13.VI.–15.VI.; BÍLY, M.: NDR, 11.VI.–14.VI.; SUMEC, J.: Poľsko, 16.VI.–30.VI.; MENDEL, O.: Bulharsko, 3.VI.–14.VI.; MOLNÁR, Ľ.: Bulharsko, 3.VI.–14.VI.; KOUDELKA, M.: Poľsko, 4.VI.–11.VI.; DUB, O.: Bulharsko, 4.VI.–10.VI.; ANDRUSOV, D.: ZSSR, 27.V.–18.VI.; GABAŠOVÁ, O.: ZSSR, 24.VI.–30.VI.; SMIEŠKO, V.: ZSSR, 28.V.–17.VI.; ŠIŠKA, K.: ZSSR, 27.V.–3.VI.; DRDOŠ, J.: Rumunsko, Maďarsko, 4.VI.–15.VI.; SIRACKÁ, E.: Rumunsko, 29.V.–3.VI.; KLISKÝ, M.: Rumunsko, 27.V.–10.VI.; SOPKO, J.: Rumunsko, 16.VI.–30.VI.; JUST, L.: Rumunsko, 1.XII.1972–2.VI.1973; BEDERKA, Š.: Juhoslávia, 11.VI.–15.VI.; ROMANOV, A.: ZSSR, 28.V.–2.VI.; MAZÚR, E.: NDR, 24.VI.–29.VI.; PINTÉR, Š.: ZSSR, 26.VI.–29.VI.; KRIPPEL, E.: ZSSR, 22.V.–5.VI.; KRIPPELOVÁ, T.: Bulharsko, 6.VI.–16.VI.; JANČI, Z.: Bulharsko, 27.V.–3.VI.; MITRO, A.: Bulharsko, 27.V.–3.VI.; MARIOT, P.: Bulharsko, 24.V.–6.VI.; MATISOVÁ, J.: Taliansko, 6.VI.–20.VI.; RUTTKAY, G.: NDR, 28.V.–4.VI.; PRISTAŠOVÁ, S.: ZSSR, 21.V.–25.VI.; SZELEPCSÉNYOVÁ, A.: Poľsko, 24.VI.–29.VI.; SARKA, K.: NDR, 25.VI.–27.VI.; BUCHTA, Š.: NDR, 28.V.–9.VI.; ZIKMUND, M.: ZSSR, 24.VI.–1.VII.; KOHÚTOVÁ, M.: ZSSR, 24.VI.–1.VII.; KOŽUCH, O.: Francúzsko, 18.VI.–1.VII.; ŽUDEL, J.: Maďarsko, 18.VI.–1.VII.; OCHABOVÁ, P.: Bulharsko, 24.VI.–1.VII.; ŠTOHL, J.: Bulharsko, 24.VI.–1.VII.; CHOVANEC, F., ŠIMKOVIC, F.: ZSSR, 24.VI.–1.VII.; ŠUCHOVÁ, H.: Rumunsko, 18.VI.–1.VII.; HAJNALOVÁ, E.: Rumunsko, 17.VI.–2.VII.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 24.VI.–6.VII.; UNGERMAN, J.: Poľsko, 3.VII.–7.VII.; GRJOTHEIM, K.: Nórsko, 12.VII.–18-VII.; LINN, J. B.: 24.VII.–25.VII.; HUBENÁK, L.: NSR, 20.VI.–3.VII.; PFAHLER, P. L.: 26.VII.–30.VII.; ANDERSON, R.: 13.VII.; De SILVA, C.: 23.VII.–26.VII.; KOSORIN, K.: USA, 19.X.1972–13.VIII.1973; MURÍN, J.: ZSSR, 26.VI.–10.VII.; SCHILDER, J.: Maďarsko, 3.VII.–11.VII.; JUHÁSOVÁ, E.: Taliansko, 24.VI.–8.VII.; MARKUS, Ľ.: Taliansko, 4.VI.–20.VII.; ŽIVICA, V.: Taliansko, 8.VII.–14.VII.; ZACHAR, J., ZACHAROVÁ, D.: Poľsko, 7.VII.–15.VII.; BALCO, M.: ZSSR, 8.VII.–15.VII.;2754
BABUĽOVÁ, A.: Rumunsko, 3.VII.–9.VII.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Juhoslávia, 2.VII.–10.VII.; DOLEŽAL, I.: Francúzsko, 16.VII.–22.VII.; HOŠŤÁLEK, Z.: ZSSR, 1.VII.–8.VII.; MURÍN, M.: Juhoslávia, 6.VII.–15.VII.; VOJTKOVÁ, A.: Švédsko, 29.VI.–6.VII.; WEISMANN, Ľ.: Egypt, 27.V.–30.VII.; JANOTKOVÁ, D.: NDR, 24.VII.–31.VII.; ČÍČEL, B.: NDR, 11.VII.–19.VII.; MENDEL, O.: Nórsko, 12.VII.–7.VIII.; PAČENOVSKÝ, J.: Švajčiarsko, 6.VIII.–24.VIII.; RUŠÍN, V., SÝKORA, J., PITTICH, E., MIKO, J.: Niger, 1.VI.–27.VII.; KARPAT, J.: Maďarsko, 7.VII.–28.VII.; MATULA, V.: Poľsko, 20.VIII.–31.VIII.; MURGAŠ, K.: USA, 31.VIII.1972–31.VIII.1973; DUB O.: Švajčiarsko, 21.VIII.–27.VIII.; KOHN, R.: USA, 4.VIII.–19.VIII.; LANGER, P.: Maďarsko, 29.VIII.–31.VIII.; HEČKOVÁ, A.: Anglicko, 11.VII.–9.VIII.; LIPTÁK, Š.: Bulharsko, 22.VII.–16.VIII.; POTOCKÝ, L.: ZSSR, 21.VIII.–26.VIII.; ZENTKO, A.: ZSSR, 21.VIII.–26.VIII.; VOZÁR, J.: Maďarsko, 6.VIII.–18.VIII.; SIRACKÝ, J.: ZSSR, 12.VIII.–18.VIII.; ŠVANTNER, M.: ZSSR,21.V.–22.VIII.1973; KAČALA, J. Juhoslávia, 20.VII.–12.VIII.; RUŽIČKA, J.: Poľsko, 19.VIII.–26.VIII.; HORECKÝ, J.: Poľsko, 19.VIII.–26.VIII.; RATKOŠ, P.: Poľsko, 19.VIII.–26.VIII.; KOCHOL, V.: Poľsko, 20.VIII.–26.VIII.; ROSENBAUM, K.: Poľsko, 20.VIII.–26.VIII.; CHROPOVSKÝ, B.: Poľsko, 20.VIII.–26.VIII.; MOLNÁR, M.: Poľsko, 20.VIII.–27.VIII.; HESEK, F., LUKÁČ, J.: Maďarsko, 22.VIII.–27.VIII.; LICHARDUS, B.: Maďarsko, 26.VIII.–30.VIII.; VÁRADY, J.: ZSSR, 13.VIII.–27.VIII.; ROMANOV, A.: Anglicko, 9.IX.–14.IX.; HORECKÝ, J.: Taliansko, 26.VIII.–3.IX; VALENTOVÁ, N.: NDR, 20.VIII.–4.IX.; POTOCKÝ, L.: Taliansko, 1.IX.–7.IX.; PODSKLAN, J., PISARA, E., TLČIK, A.: Maďarsko, 3.IX.–7.IX.;, PONEC, J.: Poľsko, 1.IX.–8.IX.; SLOBODA, F.: Maďarsko, 2.IX.–9.IX.; ZÁTHURECKÝ, L.: Švédsko, 31.VIII.–10.IX.; PECIAR, C.: Francúzsko, 10.IX–19.IX.; KOLNÍKOVÁ, E.: USA, 9.IX.–18.IX.; PLICKOVÁ, E.: Rakúsko, 6.IX.–10.IX.; SOMMEREYNS, G.: 11.IX.–13.IX.; ČERNÁČEK, J.: Španielsko, 8.IX.–15.IX.; KODAJ, M.: Anglicko, 12.IX.–14.IX.; KRČ, R.: Anglicko, 12.IX.–14.IX.; RUŠČÁK, M.: NSR, 1.X.1972–30.IX.1973; SCHMIDT, R. F.: 10.IX.–14.IX.; HAVASSY, J.: Poľsko, 10.IX.–21.IX.; BERGER, W.: 17.IX.–21.IX.; NÉMETH, Š.: Maďarsko, 25.VIII.–1.IX.; KELLÖ, V.: NSR, 26.VIII.–1.IX.; GAŽO, J.: NSR, 26.VIII.–1.IX.; KALBACH, C.: 30.VIII.–1.IX.; ČABELKA: NSR: 16.IX.–22.IX.; LACIAK, D.: Maďarsko, 10.IX.–22.IX.; SZALAY, J.: Maďarsko, 10.IX.–16.IX.; BEŇAČKA, Š.: Maďarsko, 17.IX.–22.IX.; ZAŤKO, S.: NDR, 15.IX.–22.IX.; MIHÁLKA, P.: NDR, 15.IX.–22.IX.; ORAVSKÝ, V.: ZSSR, 26.VIII.–9.IX.; RÚRIK, I.: ZSSR, 26.VIII.–9.IX.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 2.IX.–26.IX.; JAURA, Z.: Bulharsko, 19.IX.–26.IX.; BOĎA, K.: ZSSR, 9.IX.–20.IX.; VRTIAK, J.: ZSSR, 9.IX.–20.IX.; THURZO, V.: ZSSR, 2.IX.–8.IX.; RUTTKAY, I.: ZSSR, 19.IX.–27.IX.; RIPPA, S.: ZSSR, 19.IX.–27.IX.; TIBENSKÝ, J.: ZSSR, 3.IX.–10.IX.; KNEPPO, P., ROSÍK, V.: ZSSR, 19.IX.–27.IX.; BEKE, B.: Maďarsko, 26.IX.–27.IX.; GRAY, J. A.: Anglicko, 24.IX.–28.IX.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 23.IX.–28.IX.; NUTZHORN, H.: NSR, 24.IX.–28.IX.; NUTTIN, J. R.: Belgicko, 24.IX.–28.IX.; HEEGEN, BERNHARDT, C., GOTTSCHAKL, J., DOMBROVE: NDR, 23.IX.–29.IX.; MUNZAR, J.: NDR, 24.IX.–29.IX.; ŽITŇAN, R.: Juhoslávia, 19.IX.–28.IX.; KAZIMÍR, Š.: Juhoslávia, 13.IX.–22.IX.; ZELEŇÁK, I.: ZSSR, 16.IX.–30.IX.; RUŠČÁK, M.: NSR, 1.X.1972–30.IX.1973; KUDELA, K.: ZSSR, 23.IX.–30.IX.; BLAŠKOVIČ, D.: Maďarsko, 4.IX.–8.IX.; GALLO, J.: NDR, 10.IX.–23.IX.; HUBA, A.: Maďarsko, 24.IX.–28.IX.; LATHOVÁ, E.: Bulharsko, 10.IX.–16.IX.; MACHAJDÍK, D.: NDR, 18.IX.–25.IX.; PLICKOVÁ, E.: Rakúsko, 6.IX.–10.IX.; MÄSIAR, E.: Turecko, 2.IX.–17.IX.; ČIAMPOROVÁ, M.: Maďarsko, 26.IX.–2.X.; PUNGOR, E., BALÁSZ, L.: Maďarsko, 29.IX.–4.X.1973; LUXOVÁ, M.: Maďarsko, 26.IX.–5.X.; ZELINKOVÁ, E.: NSR, 8.IX.–6.X.; HORVATOVIČOVÁ A.: NDR, 30.IX.–6.X.; SKRÚCANÝ, R.: Anglicko, 2.X.–10.X.; ČERVENKA, V.: Anglicko, 2.X.–10.X.; GÁHK, J.: Nórsko, 28.IX.–7.X.; KOLEK, J.: Nórsko, 26.IX.–3.X.; HRDLOVIČ, P.: Francúzsko, 15.X.–21.X.; BLAŠKOVIČ, D.: Grécko, 14.X.–21.X.; DUCROS, Y.: 26.X.; KUŽELA, L.: Španielsko, 13.IX.–1.X.1973; HORECKÝ, J.: Španielsko, 13.IX.–1.X.1973; ŠEVČÍK, J.: Švajčiarsko, 3.X.–22.X.; SZALAI, L.: Holandsko, 29.IX.–6.X.; THURZO, V.: NSR, 1.X.–6.X.; GRÜTZMACHER: 15.X.–20.X.; KRISHNAMURTY, B.: India, 18.X.–20.X.; KEKUA, M.G.: ZSSR, 20.X.; KANCLÍŘ, E.: NSR, 22.X.–28.X.; RUŽIČKA, M.: NSR, 16.X.–20.X.; POLÍVKA, Ľ.: USA, 6.IX.–5.X.; ALTANEROVÁ, V.: NSR, 24.IX.–12.X.; MESÍKOVÁ, J.: NSR, 10.X.–18.X.; TAKÁCS, S.: NDR, 7.X.–17.X.1973; HATALA, P. NDR, 18.IX.–13.X.; HERETÍK, Š, IŠA, J., ŠESTÁKOVÁ, M.: NDR, 8.X.–13.X.; DJUBEK, J.: Bulharsko, 30.IX.–14.X.; KOMLOŠ, K.: ZSSR, 15.X.–22.X.; NASIBOV, A., KRASNOPEVCEV, V. V.: ZSSR, 23.X.; KRIŠTOFIČ, E.: ZSSR, 14.IX.–19.X.;2755
RADČENKO, I.: Bulharsko, 1.X.–7.X.; NÜRBERGEROVÁ, T.: Bulharsko, 17.IX.–7.X.; FRANCŮ, D.: Poľsko, 4.X.–18.X.; KRČ, R.: NDR, 24.X.–29.X.; ŠARMÍR, E.: NDR, 24.X.–29.X.; MENDEL, O.: Maďarsko, 21.X.–27.X.; MAZÚR, E., ČINČURA, J.: Bulharsko, 17.X.–27.X.; STANKOVIANSKY, M.: Bulharsko, 17.X.–27.X.; MARIOT, P.: Bulharsko, 18.X.–27.X.; SZELEPCSÉNYIOVÁ, A.: NDR, 21.X.–27.X.; DUŠEKOVÁ, S.: Bulharsko, 30.IX.–25.X.; KAČALA, J.: NDR, 22.X.–27.X.; SLAMEŇOVÁ, D.: ZSSR, 30.IX.–14.X.; PAGÁČ, P.: ZSSR, 30.IX.–7.X.; SIRACKÁ, E.: ZSSR, 23.IX.–6.X.; DEÁK, L.: Juhoslávia, 1.X.–6.X.; BYSTRICKÝ, V.: Juhoslávia, 1.X.–25.X.; CHROPOVSKÝ, B.: Maďarsko, 25.X.–28.X.; BUJNA, J.: Poľsko, 1.X.–28.X.; TAŠKÝ, F.: ZSSR, 1.X.–28.X.; HLAVAČKA, F.: Bulharsko, 30.IX.–28.X.; KOVAČEVIČOVÁ S.: Bulharsko, 1.X.–28.X.; TÖRÖK, J.: ZSSR, 23.X.–30.X.; DRGOŇ, Š.: Egypt, 28.V.–12.X.; BORSIG, E.: NDR, 30.IX.–6.X.; BARTOŇ, J.: Francúzsko, 15.X.–30.X.; PROCHÁZKA, V.: NDR, 21.X.–31.X.; MIŠKOVIČ, V.: NDR, 21.X.–31.X.; AMBROVIČ, P.: ZSSR, 16.X.–31.X.; BURSZT, J., JAWORSKA, B.: Poľsko, 28.X.–31.X.; HARMEYER, J.: 25.X.–1.XI.; CHROPOVSKÁ, E., KOVÁČOVÁ, A.: Maďarsko, 25.X.–4.XI.; SITÁROVÁ, A.: ZSSR, 4.X.–5.XI.; MAJLING, J.: NDR, 22.X.–6.XI.; DUBNICKÁ, E.: Maďarsko, 4.XI.–9.XI.; KALIVODOVÁ, E.: Švajčiarsko, 29.X.–9.XI.; GRÓFOVÁ, M.: Švédsko, 11.X.–10.XI.; MITRO, A.: Taliansko, 29.X.–10.XI.; DOBEŠOVÁ, V.: Taliansko, 18.X.–12.XI.; KOSOVÁ, M.: USA, 1.VIII.–13.XI.; VANÍČKOVÁ, D.: NDR, 10.X.–14.XI.; PILET, P. E.: 11.XI.–15.XI.; PETROVIČ, J.: USA, 3.X.–15.XI.; HINDÁK, F.: ZSSR, 24.X.–16.XI.; JANÁČ, K.: Juhoslávia, 5.XI.–18.XI.; BLAHUTIAK, A., BLAHUTIAKOVÁ, J.: Kuba, 9.XI.1971–18.XI.1973; MESS, B.: Maďarsko, 11.XI.–20.XI.; OVEČKOVÁ, O.: Poľsko, 15.XI.–21.XI.; ŠÓLYA, A.: Maďarsko, 13.XI.–23.XI.; HAJKO, V.: Maďarsko, 13.XI.–23.XI.; BAUER, Š.: Maďarsko, 19.XI.–23.XI.; FÜHRER, E.: 19.XI.–24.XI.; OTRUBA, J.. Poľsko, 20.XI.–25.XI.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 12.XI.–25.XI.; ROSENBAUM, K.: Juhoslávia, 23.XI.–25.XI.; KONČEK, M.: Rakúsko, 25.XI.–28.XI.; ŠIMKOVIČ, D.: Francúzsko, 31.X.–30.XI.; BEZÁK, V.: ZSSR, 1.X.–1.XII.; KLAČKA, J.: Maďarsko, 26.XI.–1.XII.; MARSINA, R.: Maďarsko, 26.XI.–1.XII.; LUBY, Š.: Bulharsko, 25.XI.–1.XII.; TÓTH, D.: Anglicko, 3.IX.–2.XII.; RADA, B.: Bulharsko, 18.XI.–2.XII.; ŐRSI, F.: Maďarsko, 2.XII.–6.XII.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 29.XI.–7.XII.; MORVIC, M.: Poľsko, 28.XI.–8.XII.; BALLO, I.: NDR, 3.XII.–8.XII.; OBLOŽINSKÝ, P.: Juhoslávia, 11.XI.–9.XII.; BOTÍK, J.: Maďarsko, 11.X.–9.XII.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 12.XI.–9.XII.; HRABINA, J.: Belgicko, 5.XII.–10.XII.; JANGL, P.: ZSSR, 4.XII.–11.XII.; SENEŠ, J.: Rakúsko, 11.XII.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 28.XI.–12.XII.3; VALLO, V.: Rakúsko, 12.XII.; BABUŠÍKOVÁ O.:Taliansko, 14.XI.–12.XII.; KOČIŠ, I.: Maďarsko, 10.XII.–12.XII.;2756
MARKUŠ, Š.: ZSSR, 30.XI.–14.XII.; ŠIKL, D.: Belgicko, 30.X.–15.XII.; POPOVIČ, M.: Švédsko, 15.XII.1972–15.XIII.1973; KAMENICKÁ, A.: Poľsko, 25.XI.–15.XII.; HOBST, E.: NDR, 19.XI.–15.XII.; GYEPESOVÁ, D.: NDR, 7.XII.–15.XII.; DEKANOVÁ, J.: Taliansko, 19.XI.–16.XII.; PORUBSKÝ, A.: Taliansko, 5.XII.–17.XII.; BLEHA, T.: Poľsko, 4.XII.–17.XII.; KOREŇ, M.: NDR, 13.XII.–19.XII.; GALAN, P.: ZSSR, 20.XI.–21.XII.; ĎUROVIČ, S.: NDR, 16.XII.–22.XII.; LICHARDUS, S.: ZSSR, 16.XII.–22.XII.; HORVÁTH, P.: ZSSR, 8.XII.–23.XII.2757
5246CII/43e19742757–2759
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
VICENÍK, K.: ZSSR, 25.XII.1973–9.I.1974; BESTERCI, M.: Rumunsko, 6.I.–20.I.; PANAJOTOV, T.: 21.I.–24.I.; FUTÁK, J.: ZSSR, 16.I.–24.I.; LABECKIJ, B. O.: 21.I.–25.I.; GÓRSKI, L.: 25.I.–1.II.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 28.I.–2.II.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 29.XII.1970–3.II.1974; HABOVŠTIAK, A.: ZSSR, 21.I.–4.II.; ŠMELIOV, N. P.: 4.II.–8.II.; SKRÚCANÝ, R.: Poľsko, 4.II.–9.II.; TVAROŠKA, I.: ZSSR, 28.XII.1973–10.II.1974; SMIDA, J.: USA, 15.II.1973–14.II.1974; UJHÁZY, V.: Švajčiarsko, 9.II.–16.II.; BOĎA, K.: Rakúsko, 17.II.–22.II.; THURZO, V.: ZSSR, 19.II.–24.II.; ĎUROVIČ, S.: NDR, 7.III.–14.III.; PIVOLUSKA, J.: ZSSR, 3.III.–15.III.; JENKINS, A. D.: 22.III.; CIRÁK, J.: Švajčiarsko, 13.III.–22.III.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 7.II.–23.III.; SLOVÁČEK, M.: ZSSR, 25.XII.1973–25.III.1974; DAUBNER, I.: Rakúsko, 24.III.–29.III.; RAJČÁNI, J.: ZSSR, 25.III.–31.III.; KOVÁČOVÁ, K.: Belgicko, 28.XII.1973–1.IV.1974; BLAŠKOVIČ, D.: Švajčiarsko, 1.IV.–5.IV.; OKÁLI, I.: ZSSR, 1.IV.–5.IV.; BIANCHI, L.: NDR, 2.IV.–6.IV.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 8.IV.–11.IV.; SENEŠ, J.: Francúzsko, 6.IV.–12.IV.; LUXOVÁ, M.: USA, 6.IV.–19.IV.; TURČAN, J.: Kanada, 19.XI.1973–19.IV.1974; RUŽIČKA, A.: ZSSR, 15.IV.–21.IV.; ZACHAR, J.: ZSSR, 14.IV.–21.IV.; TÁBORSKÝ, L.: USA, 15.IX.1973–23.IV.1974; VONDROVIC, M.: ZSSR, 10.III.–24.III.; PAGÁČ, P.: Poľsko, 17.IV.–24.IV.; SENEŠ, J.: Rakúsko, 24.IV.; BAHNA, L.: ZSSR, 21.IV.–26.IV.; KRIŠTOFIČ, E.: ZSSR, 31.III.–30.IV.; SPASOVÁ SIJKA: 25.IV.–1.V.; BOĎA, K.: Rumunsko, 5.V.–9.V.; BELÁK, M.: Rumunsko, 5.V.–9.V.; BEZÁK, V.: NSR, 8.V.–12.V.; GABAUER, I.: NDR, 8.V.–12.V.; IGNATUŠČENKO, V.: 29.IV.–12.V.; SONIN, M.: 29.IV.–12.V.; MAJTÁN, M.: Juhoslávia, 5.V.–12.V.; STOKER, G. P.: 13.V.–14.V.; CONNORS, T. A.: 13.V.–16.V.; KRČ, R.: NDR, 14.V.–16.V.; ŠVAJDLEROVÁ, F.: NDR, 14.V.–16.V.; RURVA, G. B.: 17.V.; LOMBARD, R. J.: 13.V.–17.V.; BENDA, O.: Kanada, 14.V.–17.V.; BALCO, M.: NSR, 14.V.–18.V.; FALKOVSKÝ, G. E.: 7.V.–19.V.; ČERVENÁK, J.: Francúzsko, 7.V.–21.V.; BULACH, E. G.: 21.V.–26.V.; POLEDNA, J.: ZSSR, 14.V.–28.V.; ZELINKOVÁ, E.: USA, 28.XI.1973–28.V.1974; MURÍN, J.: Bulharsko, 15.V.–29.V.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 26.V.–30.V.; THURZO, V.: ZSSR, 16.V.–30.V.; SABOVÁ, M.: Taliansko, 18.V.–31.V.; SAEY, P.: 27.V.–31.V.; ŠTOHL, J.: Rumunsko, 25.V.–1.VI.; LAMIOVÁ, M.: Bulharsko, 19.V.–2.VI.; WILDE de JAN: 29.V.–4.VI.; PISÁRČIK, M.: NDR, 28.V.–4.VI.; UNGERMAN, J.: NDR, 21.V.–4.VI.; LEWARTOWSKI, B.: 6.VI.;2757
BALÁŽ, O.: ZSSR, 22.V.–6.VI.; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 2.VI.–6.VI.; KAROVIČ, K.: NDR, 3.VI.–7.VI.; ŠPÁNIKOVÁ, A.: Juhoslávia, 13.V.–7.VI.; STRAUSS, V.: Bulharsko, 4.VI.–7.VI.; UJHÁZY, V.: Bulharsko, 2.VI.–7.VI.; MARCINKA, K.: NDR, 26.V.–8.VI.; VLČEK, A.: NDR, 3.VI.–8.VI.; HABOVŠTIAK, A.: NDR, 26.V.–9.VI.; CVRKAL, I.: NDR, 12.V.–11.VI.; BALKOVIC, S.: NDR, 4.VI.–11.VI.; POLÁK, M.: Francúzsko, 12.III.–11.VI.; RANDÍK, A.: ZSSR, 5.VI.–12.VI.; REBRO, K.: NSR, 4.VI.–13.VI.; BUNČÁKOVÁ, H.: Rumunsko, 21.VI.–13.VI.; CHMÚRNY, R.: ZSSR, 2.VI.–13.VI.; HROZIENČÍK, J.: Juhoslávia, 9.VI.–14.VI.; RICHTER, K.: Francúzsko, 9.VI.–17.VI.; SENEŠ, J.: Rakúsko, 18.VI.; SUŠKO, L.: NDR, 18.VI.–19.VI.; JACQUIGNON, P.: 11.VI.–21.VI.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 9.VI.–24.VI.; DÚBRAVA, L.: NDR, 19.VI.–25.VI.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 9.VI.–28.VI.; RUŽIČKA, A.: NDR, 23.VI.–29.VI.; DUDA, P.: Bulharsko, 23.VI.–29.VI.; MACHO, L.: Bulharsko, 23.VI.–29.VI.; MURGAŠ, K.: Bulharsko, 23.VI.–29.VI.; JARMOŠ N. 24.6.–30.6.1974; ŠIMO E. Rumunsko 24.6.–30.6.1974; BERGEL D.H. 28.6.–1.7.1974; GOSIOROVSKÝ, M.: ZSSR, 24.VI.–1.VII.; MUGHRABI, H.: 26.VI.–2.VII.; ALTANER, Č.: NDR, 25.VI.–2.VII.; SALUNKHE, D. K.: 4.VII.–5.VII.; ŠUŤÁKOVÁ, G.: ZSSR, 16.VI.–7.VII.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 28.VI.–8.VII.; RUŽIČKA, M.: Juhoslávia, 25.VI.–8.VII.; ŠMATLÁK, S.: NDR, 1.VII.–8.VII.; SENEŠ, J.: Rakúsko, 9.VII.; ZÁTHURECKÝ, L.: ZSSR, 4.VII.–10.VII.; DŘÍMAL, J.: ZSSR, 4.VII.–11.VII.; PACL, J.: NDR, Švédsko, 2.VII.–11.VII.; SVOBODA, A.: NDR, Švédsko, 2.VII.–11.VII.; BLAŽEK, M.: Anglicko, 1.VII.–11.VII.; KRÁĽOVIČ, J.: Fínsko, 4.VII.–13.VII.; KOCKOVÁ, A.: Rakúsko, 7.VII.–13.VII.; BALAN, J.. Mongolsko, 27.VI.–15.VII.; JOHNSON, B. F.: 15.VII.–16.VII.; ŠIRJAJEV, B.: 5.VII.–19.VII.; TURČÁNY, V.: Francúzsko, 4.V.–24.VII.; MITRO, A.: Bulharsko, 24.VII.–26.VII.; ŠIKULA, M.: NDR, 23.VII.–29.VII.; CIRÁK, J.: ZSSR, 29.VII.–1.VIII.; SEDLIAKOVÁ, M.: USA, 11.VII.–9.VIII.; BRILLA, J.: Švédsko, 4.VIII.–11.VIII.; ORAVEC, J.: Juhoslávia, 19.VII.–12.VIII.; WIDERSHOON, M.: 2.VII.–15.VIII.; BALÁŽ, O.: NDR, 12.VIII.–16.VIII.; CESNAK, L.: Francúzsko, 5.VIII.–18.VIII.; ZIKMUND, M.: Írsko, 18.VIII.–24.VIII.; LUBY, P.: NDR, 17.VIII.–24.VIII.; ŠALINGOVÁ, M.: Bulharsko, 31.VII.–25.VIII.; KVITKOVIČ, J.: Švajčiarsko, 26.VIII.–31.VIII.; HOVORKA, J.: NSR, 25.VIII.–31.VIII.; MAČIČKA, O.: NSR, 24.VIII.–31.VIII.; ERDELSKÁ, O.: Holandsko, 26.VIII.–2.IX.; BENDA, B.: Rakúsko, 28.VIII.–2.IX.; THURZO, V.: Rakúsko, 28.VIII.–2.IX.; SCHWARZ, Š.: Kanada, 14.VIII.–3.IX.; MICHALUS, Š.: Juhoslávia, 13.VIII.–3.IX.; DAUBNER, I.: Kanada, 21.VIII.–3.IX.; OCHABOVÁ, P.: USA, 5.VIII.–6.IX.; JAMBOR, J.: Taliansko, 31.VIII.–7.IX.; BUGÁR, J.: NDR, 1.IX.–7.IX.; ZÁTHURECKÝ, L.: Taliansko, 31.VIII.–8.IX.; KUJANOVÁ, E.: Taliansko, 31.VIII.–7.IX.; Le BERRE, J.: 5.IX.–8.IX.; GINETTE, L.: 5.IX.–8.IX.; SVOBODA, A.: Francúzsko, 1.IX.–9.IX.; ERÄ VÄINÖ: 12.IX.; ANDRUSOV, D.: Švajčiarsko, 30.VIII.–12.IX.; UJHÁZY, V.: Švajčiarsko, 7.IX.–14.IX.; BIANCHI, L.: Rumunsko, 11.IX.–19.IX.; OTRUBA, J.: Taliansko, 15.IX.–20.IX.; KELLÖ, V.: Španielsko, 16.IX.–20.IX.; BLAŠKOVIČ, D.: Francúzsko, 15.IX.–22.IX.; ZENTKO, A.: Francúzsko, 16.IX.–23.IX.; TROUGTON, A.: 4.IX.–25.IX.; GUILLERM, J. L.: 10.IX.–26.IX.; HROZIENČÍK, J.: Juhoslávia, 22.IX.–27.IX.; KROPILÁK, M.: Juhoslávia, 22.IX.–27.IX.; KOZINKA, V.: Rumunsko, 16.IX.–28.IX.; SENEŠ, J.: Juhoslávia, 26.IX.–28.IX.;2758
RAJČÁNI, J.: NDR, 22.IX.–29.IX.; ZAŤKA, M.: NDR, 23.IX.–30.IX.; ROJKOVIČ, I.: Bulharsko, 18.IX.–30.IX.; DAUBNER, I.: Rumunsko, 20.IX.–30.IX.; TRŽILOVÁ, B.: Rumunsko, 20.IX.–30.IX.; KORDOŠ, P.: Francúzsko, NSR, 21.IX.–3.X.; THALLER, G.: 30.IX.–4.X.; PETROVIČ, J.: ZSSR, 22.IX.–4.X.; GONDA, J.: Holandsko, 30.IX.–5.X. HÁJEK, J.: Bulharsko, 29.IX.–5.X.; PRANDA, A.: Bulharsko, 22.IX.–6.X.; KUDELA, K.. ZSSR, 1.X.–10.X.; ČORBA, J.: Bulharsko, 30.IX.–12.X.; HLÁSNIK, I., KOVAČOVSKÝ, J.: ZSSR, 6.X.–12.X.; PAVLÁSEK, J.: Taliansko, 30.IX.–13.X.; MESÍKOVÁ, J.: NSR, 8.X.–17.X.; VOZÁR, J.: Rakúsko, 15.X.–19.X.; MAHRLA, Z.: Taliansko, 6.X.–20.X.; BOBRO, M.: NDR, 13.X.–20.X.; RUSNÁK, J.: NDR, 13.X.–20.X.; DUŠEK, M.: Bulharsko, 4.X.–20.X.; PUDOV, V.:S.: 7.X.–21.X.; ERNI, O.: 22.X.; RUŽIČKOVÁ, H.: Juhoslávia, 10.X.–23.X.; JEMEĽJANOVIČ, A.: 17.X.–24.X. FEDOROV, P. P.: 7.X.–25.X.; HORIKOSHIHO, KOKI: 21.X.–26.X.; ČERVEŇANSKÁ, F.: 15.VIII.–26.X.; DOBRÁ, J.: Maďarsko, 21.X.–27.X.; THURZO, V.: Taliansko, 18.X.–27.X.; BOTÍK, J.: Juhoslávia, 21.X.–27.X.; MAJTÁN, M.: NDR, 20.X.–27.X.; BUJNA, J.: Bulharsko, 11.X.–27.X.; BAKOŠ, J.: Taliansko, 13.X.–28.X.; SMIEŠKOVÁ, E.: Juhoslávia, 20.X.–29.X.; RADČENKO, I.: Bulharsko, 20.X.–1.XI.; DZUBÁK, M.: Poľsko, 27.X.–1.XI.; LAIRIKAINEN, K.: 4.XI.; DELFOSSE, L.: 6. 11. 1974; PAVÚKOVÁ V.: Juhoslávia, 4.XI.–7.XI.; ILENČÍK, J.: ZSSR, 26.X.–8.XI.; BORSIG, E.: Bulharsko, 27.X.–9.XI.; LICHARDUS, S.: ZSSR, 27.X.–10.XI.; LUBYOVÁ, Ž.: Rumunsko, 9.XI.–16.XI.; KRIPPEL, E.: Rumunsko, 5.X.–17.XI.; KRIŠTOFIČ, E.: ZSSR, 13.X.–17.XI.; SVEŠNIKOVÁ, N. A.: 15.XI.–20.XI.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 17.Xi.–21.XI.; ŠVANTNEROVÁ, J.: ZSSR, 18.XI.–22.XI.; GESZTESI, Á.: 18.XI.–23.XI.; ŠARMÍR, E.: NDR, 18.XI.–23.XI.; BRHLOVIČ, G.: NDR, 18.XI.–23.XI.; ŠPERKA, M.: ZSSR, 18.XI.–24.XI.; RUŠČÁK, M.: NSR, 6.XI.–26.XI.; HERETÍK, Š.: Švédsko, 19.XI.–27.Xi.; KUSANO, H.: 18.XI.–27.XI.; GREŠÍKOVÁ, M.: USA, 28.VIII.–27.XI.; JEŠKO, T.: ZSSR, 14.XI.–28.XI. ČERVENÁK, J.: Rumunsko, 18.XI.–29.XI.; SADOVSKÝ, Z.: ZSSR, 4.XI.–29.XI.; KRŠKO, M.: Bulharsko, 18.XI.–1.XII.; MAREK, P.: NDR, 20.XI.–2.XII.; KOVÁČOVÁ, M.: Taliansko, 2.XI.–2.XII.; SENEŠ, J.: Rakúsko, 4.XII.; POLUCHINOVÁ, Ľ. M.: 2.XII.–6.XII.; PETRÍK, P.: Bulharsko, 24.XI.–6.XII.; ANTAL, F.: 28.X.–7.XII.; LOŽEK, Š.: Francúzsko, 2.XII.–9.XII.; KREMPASKÝ, Ľ.: ZSSR, 1.XII.–12.XII.; JERGEL, M.: ZSSR, 1.XII.–12.XII.; SENEŠ, J.: Francúzsko, 7.XII–12.XII.; JANŠÁK, Ľ.: ZSSR, 16.XI.–12.XII.; LICHARDUS, B.: 9.XII.–15.XII.; HAJNALOVÁ, E.: Bulharsko, 24.XI.–15.XII.; SOVA, O.: Švédsko, 13.XI.–15.XII.; HALANDA, Š.: ZSSR, 25.XI.–15.XII.; RUMJANCEV, I. P.: 10.XII.–17.XII.; ROSÍK, J.: Rakúsko, 16.XII.–18.XII.1974; KLIMENT, V.: Juhoslávia, 11.XII.–19.XII.; ŠEVČÍK, J.: NSR, Rakúsko, 12.XII.–19.XII.; THURZO, V.: Švajčiarsko, 16.XII.–20.XII.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 9.XII.–21.XII.; ZEMEK, J.: Anglicko, 23.VI.–21.XII.; ZELINKA, J.: NSR, 1.XII.–21.XII.; LARSSON, E.: 16.XII.–22.XII.; HOLEC V.: NSR, 16.XII.–22.XII.; ZELINKOVÁ, E.: ZSSR, 17.XII.–22.XII.; MARTON, J.: 10.XII.–23.XII.; SLOBODA, F.: Rumunsko, 10.XII.–21.XII.; JUST, L.: ZSSR, 18.XII.–23.XII.2759
5247CII/43e19752759–2672
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
BORECKÝ, L.: NDR, 13.I.–15.I.; MACHO, L.: India, 31.XII.1974–16.I.1975; DAUBNER, I.: NDR, 12.I.–17.I.; DOŠEK: 16.I.–17.I.; THURZO, V.: Juhoslávia, 14.I.–18.I.; PRETEL, J.: ZSSR, 6.I.–19.I.; ŘEHŮŘEK, M.: ZSSR, 16.I.–22.I.; ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 22.I.–25.I.; SLEZÁK, J.: NDR, 22.I.–25.I.; ŠESTÁKOVÁ, M.: NDR, 27.I.–30.I.; VOJTKO, J.: Poľsko, 23.I.–31.I.; CIRÁK, J., PLANDER, I.: ZSSR, 27.I.–31.I.; GARVANSKÁ, D.: NDR, 28.I.–1.II.; OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 26.I.–1.II.; ŠUTEK, L.: Rumunsko, 29.I.–4.II.; KUBÁČKOVÁ, Ľ.: NDR, 4.II.–7.II.; PÁZMAN, A.: Francúzsko, 26.I.–8.II.; VAJDOVÁ, L.: Rumunsko, 7.XII.1974–9.II.1975; ELSCHEKOVÁ, A.: Švajčiarsko, 3.II.–14.II.; UJHÁZY, V.: Švajčiarsko, 8.II.–14.II.; MAKOTO SHIMA: 18.II.–20.II.; KOČIŠ, I.: Maďarsko, 16.II.–22.II.; DOLEŽALOVÁ, A.: Francúzsko, 21.II.–24.II.; KOSTOLANSKÝ, E.: NDR, 24.II.–28.II.; MIKLOŠKO, J.: NDR, 24.II.–28.II.; KRÁĽOVIČ, J.: Francúzsko, 26.II.–1.III.; CIRÁK, J., KOČIŠ, I., KOSTOLANSKÝ, E.: ZSSR, 2.III.–7.III.; TRLIFAJ, M., BLAŽEK, M.: NDR, 10.III.–14.III.; ZIKMUNDOVÁ, E.: NDR, 9.III.–16.III.; DAHLQUIST, G.: 20.III.; SCHILDER, J.: NDR, 17.III.–21.III.; PINTÉR, Š.: ZSSR, 16.III.–22.III.; MAKATO SHIMA: 21.III.–22.III.;2759
MAHEĽ, M.: Juhoslávia, 17.III.–22.III.; MATUKA, S.: 10.III.–23.III.; PLANČÁR, J.: Juhoslávia, 16.III.–23.III.; DOUPOVEC, J.: ZSSR, 27.II.–23.III.; MAKATO SHIMA: 24.III.; GRÓFOVÁ, M.: Švédsko, 28.XII.1974–26.III.1975; MÚČKA, J.: Vietnam, 20.II.–27.III.; SENEŠ, J.: Rakúsko, 27.III.; KUDELA, K.: ZSSR, 13.III.–29.III.; MAZZOLANI, F.: 1.IV.–3.IV.; DOBREV, R.: 31.III.–4.IV.; BANDYSZEWSKI, W.: 1.IV.–4.IV.; DUSZEK, M.: 1.IV.–4.IV.; LUTHEROTH, A.: 1.IV.–5.IV.; LÁNIK, J.: Taliansko, 10.VII.1974–6.IV.1975; KYSEĽ, O.: NDR, 24.III.–7.IV.; MIKLOŠKO, J.: Francúzsko, 24.III.–12.IV.; MOLNÁR, L.: NSR, 6.IV.–12.IV.; ŠMATLÁK, S.: NDR, 8.IV.–15.IV.; ROSÍK, J.: Švajčiarsko, 13.IV.–18.IV.; PACL, J.: Francúzsko, 8.IV.–18.IV.; CIRÁK, J.: Maďarsko, 14.IV.–18.IV.; POTOCKÝ, L.: Anglicko, 8.IV.–18.IV.; ERICSSON PER: 2.IV.–19.IV.; THURZO, V.: NDR, 17.IV.–19.IV.; BENDA, O.: Anglicko, 9.IV.–22.IV.; LAZAREV, M. I.: 22.IV.–24.IV.; VALKO, T.: NSR, 12.IV.–24.IV.; MITRO, A.: NDR, 12.IV.–24.IV.; BLÁHA, M.: Maďarsko, 20.IV.–26.IV.; MACHAJDÍK, D.: NDR, 14.IV.–26.IV.; HLÁSNIK, I., TAKÁCS, S.: ZSSR, 14.IV.–27.IV.; KANCLÍŘ, E.: NDR, 24.IV.–29.IV.; JUST, L.: ZSSR, 14.IV.–29.IV.; HORVÁTH, P.: ZSSR, 15.IV.–30.IV.; NUSSBAUM, H.: 5.V.; MULLENBERG: 5.V.; BAUER, V.: ZSSR, 3.II.–6.V.; MACHO, L.: NDR, 3.V.–8.V.; KETTNER, M.: Francúzsko, 28.IV.–12.V.; REPÁŠ, M.: NDR, 12.V.–15.V.; ŠÁCHA, J.: NDR, 12.V.–16.V.; MAZÚR, E.: NDR, 11.V.–16.V.; ŠIKULA, M.: ZSSR, 13.V.–16.V.; SLIVKA, M.: Maďarsko, 11.V.–18.V.; DOROTJAKOVÁ, V.: ZSSR, 22.IV.–20.V.; RADA, B.: NDR, 19.V.–24.V.; BÍROVÁ, H.: NSR, 12.V.–25.V.; PIVOLUSKA, J.: ZSSR, 3.V.–25.V.; KOVÁČ, P.: ZSSR, 13.V.–25.V.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 13.V.–27.V.; KOBEL, H. R.: 29.V.; FURDÍK, I.: ZSSR, 14.V.–29.V.; HAVASSY, I.: NDR, 21.V.–30.V.; KRAJKOVIČOVÁ, V.: NDR, 20.V.–31.V.; HALVONÍK, A.: Bulharsko, 25.V.–31.V.; KOČIŠ, I., PLANDER, I., VOJTKO, J.: ZSSR, 24.V.–31.V.; HANTUCH, I.: Maďarsko, 26.V.–4.VI.; BIELY, D.: Maďarsko, 26.V.–4.VI.; SLOBODA, F.: Poľsko, 6.V.–5.VI.; ČERVENÁK, J.: Poľsko, 1.VI.–7.VI.; ADAMČIAK,  M.: Francúzsko, 1.VI.–8.VI.; TRAUTMANN, W.: 1.VI.–8.VI.; STARÍČEK, I.: Poľsko, 2.VI.–8.VI.; HAVALDA, A.: Švédsko, 14.V.–10.VI.; BIANCHI, L.: ZSSR, 27.V.–10.VI.; BARTOŇ, J.: NDR, 3.VI.–10.VI.; SHAHANI, M.: 5.VI.–12.VI.; JOHANSSON BÖRJE: 9.VI.–12.VI.; SILNÝ, A.: Nórsko, 17.V.–13.VI.; FUCHSBERGER, N.: NDR, 8.VI.–13.VI.; OČOVSKÝ, Š.: NSR, 27.V.–15.VI.; KETTNER, M.: ZSSR, 27.V.–15.VI.; RABENSEIFER, V.: NDR, 2.VI.–15.VI.; LACKOVIČ, V.: ZSSR, 27.V.–17.VI.; VAN LUYK, F. G.: 17.VI.; KREMPASKÝ, Ľ.: Francúzsko, 29.V.–18.VI.; TRNOVEC, T.: ZSSR, 3.VI.–19.VI.; ŠMATLÁK, S.: Fínsko, 15.VI.–20.VI.; PIVOVAROV, I.: ZSSR, 22.V.–20.VI.; POJEZNÁ, A.: NDR, 9.VI.–20.VI.; VELIKÝ, M.: NDR, 9.VI.–20.VI.; CIRÁK, J., PLANDER I., ŠULKO, I.: Poľsko, 16.VI.–20.VI.; KRIŽKOVÁ, L.: NDR, 9.VI.–21.VI.; OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 8.VI.–22.VI.; KOHN, R.: Francúzsko, 10.VI.–23.VI.; DAUBNER, I.: Belgicko, 16.VI.–23.VI.; SLÁVIK, I.: ZSSR, 3.VI.–24.VI.; GUTH, V.: ZSSR, 16.VI.–25.VI.; THANG, L. N.: 27.VI.; ROBOCK, K.: 25.VI.–27.VI.; MIKLOŠKO, F.: Poľsko, 31.I.–27.VI.; ČIERNA, D.: Maďarsko, 9.VI.–28.VI.; RAVINGER, J.: Belgicko, 28.V.–28.VI.; LICHARDUS, S.: NDR, 22.VI.–28.VI.; KODAJ, M.: Švédsko, 25.VI.–29.VI.; VAŠEK, P.: ZSSR, 17.VI.–29.VI.; ĽUBUŠKÝ, P.: ZSSR, 16.VI.–30.VI.; SEMAN, M.: ZSSR, 15.VI.–1.VII.; ŠPALEK, J.: ZSSR, 15.VI.–1.VII.; VAJCÍK, S.: Monako, 28.VI.–4.VII.; HORVÁTH, P.: ZSSR, 15.VI.–4.VII.; MICHAELI, M., KUDELA, K.: ZSSR, 23.VI.–5.VII.; TOMEK, S.: ZSSR, 6.VI.–5.VII.; DOŠEK, O.: ZSSR, 8.VII.–11.VII.; VRTIAK, O.: Grécko, 6.VII.–12.VII.; BALAN, J.: ZSSR, 1.VII.–12.VII.; MATULA, V.: ZSSR, 1.VII.–13.VII.; HUBENÁK, L.: NDR, 1.VII.–13.VII.; ADAMČIAK, M.: Rakúsko, 2.VII.–13.VII.;2760
NAITHANI, K. Č.: 13.VI.–14.VII.; LIPTÁK, Š.: Poľsko, 30.VI.–14.VII.; DHALLA, N. S.: 15.VII.–17.VII.; BĚTÁK, E.: ZSSR, 14.VII.–18.VII.; BRHLOVIČ, G.: ZSSR, 8.VII.–21.VII.; KROG SVERKE: 1.VII.–21.VII.; PINDER, J. T.: 17.VII.–22.VII.; SITÁROVÁ, A.: ZSSR, 24.VI.–22.VII.; PANČÍKOVÁ, M.: Juhoslávia, 5.VII.–23.VII.; KOLENA, J.: Francúzsko, 20.VII.–25.VII.; DŘÍMAL, J.: Fínsko, 20.VII.–27.VII.; MARKUS, P.: 21.VII.–2.VIII.; TÖRÖK, J.: Dánsko, 28.VII.–2.VIII.; UDUPA, K. N.: 28.VII.–5.VIII.; BURICA, M.: ZSSR, 22.VII.–5.VIII.; FERNANDO, A.: 4.VIII.–6.VIII.; SENEŠ, J.: Rakúsko, 7.VIII.; RADČENKO, I.: ZSSR, 27.VII.–8.VIII.; SÝKORA, J.: Juhoslávia, 4.VIII.–18.VIII.; KNOŠKA, Š.: Juhoslávia, 4.VIII.–18.VIII.; MAJTÁN, M.: Juhoslávia, 6.VIII.–25.VIII.; ŠUCHOVÁ, H.: Fínsko, 28.VII.–25.VIII.; DROPPA, A.: Francúzsko, 5.VIII.–26.VIII.; ŠTOHL, J.: Švédsko, 6.VIII.–26.VIII.; BOJŇANSKÝ, V.: ZSSR, 20.VIII.–27.VIII.; FLORIÁN, Š.: Francúzsko, 29.I.–28.VIII.; ČERVENÁK, J.: Maďarsko, 25.VIII.–29.VIII.; DUBINSKÝ, J.: NSR, 18.VIII.–29.VIII.; MAJERNÍKOVÁ, E., NAGY, P.: Maďarsko, 24.VIII.–29.VIII.; KORMUŤÁK, A.: Poľsko, 18.VIII.–30.VIII.; OBLOŽINSKÝ, P.: Maďarsko, 26.VIII.–31.VIII.; BEDERKA, Š.: Maďarsko, 26.VIII.–31.VIII.; PECIAR, Š.: Bulharsko, 2.VIII.–1.IX.; FILKORN, V.: Kanada, 27.VIII.–2.IX.; PETER, V.: Taliansko, 1.IX.–5.IX.; ROSA, K.: Francúzsko, 23.VIII.–7.IX.; ŽITŇAN, R.: Juhoslávia, 28.VIII.–7.IX.; MATULA, V.: NDR, 1.IX.–7.IX.; WEISMANN, Ľ.: NDR, 30.VIII.–7.IX.; LUKÁČ, I.: Poľsko, 2.IX.–10.IX.; TREMKO, J.: Maďarsko, 30.VIII.–10.IX.; KUBIČÁR, J.: Poľsko, 3.IX.–10.IX.; ĎURIŠIN, D.: NDR, 6.IX.–11.IX.; SADOVSKÝ, Z.: Poľsko, 2.IX.–11.IX.; FATRANSKÁ, M.: Rakúsko, 9.IX.–12.IX.; POKORNÝ, M.: Maďarsko, 8.IX.–12.IX.; KELLÖ, V.: Španielsko, 1.IX.–12.IX.; MEDVEĎ, M.: Poľsko, 31.VIII.–13.IX.; LEVŠIN, B. V.: ZSSR, 8.IX.–13.IX.; BRONGER, A.: 8.IX.–13.IX.; HENČEK, M.: Maďarsko, 8.IX.–13.IX.; SOKIRA, J.: ZSSR, 26.VIII.–14.IX.; BLAŠKOVIČ, D.: Španielsko, 10.IX.–17.IX.; CHOCHOL, D.: Francúzsko, 3.IX.–17.IX.; KNOŠKA, Š.: Francúzsko, 3.IX.–17.IX.; SPIRIN, A. S.: ZSSR, 19.IX.; HRDLOVIČ, P.: Poľsko, 8.IX.–20.IX.; BOLDIŠ, J.: NDR, 13.IX.–20.IX.; HORVÁTH, I.: NDR, 13.IX.–20.IX.; VALKO, V.: Švajčiarsko, 15.IX.–20.IX.; MJARTAN, J.: Poľsko, 18.IX.–21.IX.; HORSKÝ, K.: ZSSR, 15.IX.–21.IX.; KUCHÁR, S.: ZSSR, 15.IX.–21.IX.; RUTTKAY, G.: Španielsko, 6.IX.–24.IX.; BORSIG, E.: NDR, 8.IX.–23.IX.; GRUEBLER, E.: 23.IX.; DESPONDS, F.: 23.IX.; JAKÁL, J.: NDR, 15.IX.–24.IX.; HAVLICA, J.: ZSSR, 8.IX.–24.IX.; BOSÁK, J.: ZSSR, 15.IX.–24.IX.; LOGVINOV: 21.IX.–25.IX.; ZIKMUND, V.: Francúzsko, 23.IX.–25.IX.; TORDA, T.: Poľsko, 21.IX.–25.IX.; MIKULAJ, L.: Poľsko, 22.IX.–25.IX.; GERDSEN, H. H.: 25.IX.; ŠTAFL, M.: ZSSR, 14.IX.–25.IX.; SLÁVIK, I.: Španielsko, 5.IX.–26.IX.; THURZO, V.: ZSSR, 22.IX.–27.IX.; PIVOLUSKA, J.: ZSSR, 21.IX.–27.IX.; ŠUŤÁKOVÁ, G.: ZSSR, 7.IX.–28.IX.; TRLIFAJ, M.: NSR, 24.IX.–28.IX.; KANCLÍŘ, E.: ZSSR, 19.IX.–28.IX.; KOKEŠOVÁ, H.: Poľsko, 24.IX.–28.IX.; JAGLA, F.: Bulharsko, 15.IX.–28.IX.; LABÁTOVÁ, S.: Bulharsko, 14.IX.–28.IX.; ŽIŽŇOVSKÝ, J.: Grécko, 7.IX.–29.IX.; SLEZÁK, J.: ZSSR, 16.IX.–29.IX.; TRIBULOVÁ, N.: ZSSR, 16.IX.–29.IX.; CHUDÁ, A.: NDR, 15.IX.–29.IX.; GAZDÍK, I.: Francúzsko, 17.IX.–1.X.; MATISOVÁ, J.: Švédsko, 17.IX.–1.X.; HÖGLUND, S.: 1.X.; BORECKÝ, L.: Juhoslávia, 1.X.–2.X.; RADČENKO, I.: Bulharsko, 21.IX.–3.X.; SIRÁCKY, J.: Francúzsko, 29.IX.–3.X.; CIRÁK, J., KOČIŠ, I., ŠULKO, I.: Bulharsko, 29.IX.–3.X.; MAJLING, J.: ZSSR, 8.IX.–4.X.; TURČÁNY, V.: Maďarsko, 27.IX.–4.X.; HERETÍK, Š., IŠA, J.: NDR, 29.IX.–4.X.; PODIVINSKÝ, F.: Poľsko, 21.IX.–4.X.; ŠUTEK, L., VYKOUK, B.: ZSSR, 28.IX.–4.X.; ŠIMO, E.: NSR, 28.IX.–5.X.; ROSENBERGOVÁ, M.: ZSSR, 16.IX.–5.X.; ALEXANDROVÁ, M.: Maďarsko, 22.IX.–5.X.; DRDOŠ, J.: Maďarsko, 17.IX.–7.X.; MARKUŠ, Š.: NDR, 25.IX.–7.X.; ŠLESÁR, M.: Poľsko, 6.X.–10.X.; RAJČÁNI, J.: Poľsko, 5.X.–11.X.; MJARTAN, J.: Juhoslávia, 5.X.–12.X.; BOĎA, K.: ZSSR, 1.X.–12.X.; ČABELKA, D.: NDR, 6.X.–12.X.; HLÁSNIK, I., KOVAČOVSKÝ, J.: ZSSR, 6.X.–12.X.; BROUČEK, I.: Bulharsko, 5.X.–12.X.; KNEPPO, P.: Bulharsko, 8.X.–14.X.; ŠUŤÁKOVÁ, G.: ZSSR, 14.X.; KALETA, M.: Švédsko, 17.IX.–15.X.; ISAKSEN, T.: 15.X.; MENDEL, O.: NDR, 29.IX.–16.X.;2761
MORAVCOVÁ, K.: NSR, 8.X.–16.X.; DRÁBIKOVÁ, E.: Bulharsko, 15.IX.–15.X.; JANŠÁK, Ľ.: ZSSR, 6.X.–16.X.; ELBRINGEROVÁ, A.: NDR, 14.X.–17.X.; WERNER, M.: 13.X.–17.X.; KROPILÁK, M.: ZSSR, 20.IX.–17.X.; TAKÁCS, S.: NDR, 6.X.–18.X.; MORVIC, M.: ZSSR, 13.X.–18.X.; WALKO, T.: Bulharsko, 4.X.–19.X.; STANKOVIANSKÝ, M.: Poľsko, 5.X.–19.X.; CIRÁK, J.: Kuba, 10.X.–20.X.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: ZSSR, 23.IX.–21.X.; HRDLOVIČ, P.: Francúzsko, 16.X.–21.X.; KOSOVÁ, M.: Juhoslávia, 17.X.–24.X.; BEREK, D.: Bulharsko, 19.X.–24.X.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 28.IX.–24.X.; KRAMER, H.: 20.X.–25.X.; DZUBÁK, M.: Maďarsko, 20.X.–25.X.; ŠÚTOR, J.: Maďarsko, 20.X.–25.X.; HAVASSY, I.: Maďarsko, 20.X.–26.X.; PLICKOVÁ, E.: Juhoslávia, 13.X.–26.X.; HOLUB, Z.: Poľsko, 20.X.–26.X.; SKRÚCANÝ, R.: ZSSR, 13.X.–26.X.; HALAGA, O.: NDR, 6.X.–27.X.; GAŽO, M.: NDR, 27.X.–29.X.; ŠUTEK, Ľ.: Poľsko, 27.X.–30.X.; BLEHA, T.: NDR, 14.X.–30.X.; KRASNOVSKÁ, E.: Maďarsko, 20.X.–31.X.; SKLADANÁ, J.: Maďarsko, 20.X.–31.X.; BUZÁSSYOVÁ, K.: Maďarsko, 20.X.–31.X.; RUŽEKOVÁ, V.: NDR, 26.X.–31.X.; KAZIMÍR, Š.: Juhoslávia, 28.X.–1.XI.; GREŠÍKOVÁ, M.: ZSSR, 27.X.–1.XI.; MENDEL, O.: Maďarsko, 28.X.–1.XI.; ILENČÍK, J.: ZSSR, 27.X.–2.XI.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 26.X.–2.XI.; SÝKORA, J.: ZSSR, 21.X.–4.XI.; RYCHLÁ, L.: Francúzsko, 16.X.–5.XI.; SARKA, K.: ZSSR, 23.X.–6.XI.; MEŠŠOVÁ, E.: ZSSR, 26.X.–6.XI.; DOLEŽAL, I.: Francúzsko, 22.X.–6.XI.; IŠA, J.: Francúzsko, 22.X.–6.XI.; PECIAR, Š.: ZSSR, 2.XI.–7.XI.; GREINER, L.: Maďarsko, 3.XI.–7.XI.; PLANDER, I., KOHÚT, Š.: Belgicko, Francúzsko, 11.X.–8.XI.; VLADIMÍR, P.: NDR, 2.XI.–8.XI.; ILENČÍK, J.: ZSSR, 26.X.–9.XI.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 20.X.–9.XI.; GYEPESOVÁ, D.: ZSSR, 28.X.–11.XI.; GÁLIK, J.: Švédsko, 3.XI.–11.XI.; EKBERG, S.: 11.XI.; MAGICOVÁ, A.: NDR, 3.XI.–12.XI.; LESŇÁKOVÁ, S.: ZSSR, 25.X.–12.XI.; MINÁRIKOVÁ, M.: ZSSR, 25.X.–12.XI.; BÍLIK, V.: ZSSR, 31.X.–13.XI.; BURGER, I.: 13.XI.–14.XI.; SENEŠ, J.: Francúzsko, 12.XI.–15.XI.; CAMBEL, B.: Poľsko, 10.XI.–15.XI.; ŽEMLA, J.: Bulharsko, 11.XI.–15.XI.; ŠTOHL, J.: ZSSR, 11.XI.–15.XI.; KOZÁK, Š.: Poľsko, 3.XI.–15.XI.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 3.XI.–16.XI.; DZUBÁK, M.: Bulharsko, 12.XI.–16.XI.; OVEČKOVÁ, O.: NDR, 10.XI.–17.XI.; KANDRÁČOVÁ, C.: NDR, 10.XI.–17.XI.; RADA, B.: Bulharsko, 8.XI.–17.XI.; KOVÁČ, D.: Maďarsko, 16.XI.–18.XI.; KOČAROV, G. E.: ZSSR, 13.XI.–19.XI.; KREMPASKÝ, Ľ., POLÁK, M.: ZSSR, 9.XI.–20.XI.; JANÁČ, K.: Švédsko, 10.XI.–21.XI.; HUIJK: 21.XI.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Maďarsko, 1.XI.–21.XI.; JANOVIČOVÁ, M.: Bulharsko, 9.XI.–21.XI.; PRANDOVÁ, E.: NDR, 9.XI.–22.XI.; BĚTÁK, E.: NDR, 16.XI.–22.XI.; BESTERCI, M.: ZSSR, 26.X.–23.XI.; VELIAČIK, L.: Bulharsko, 9.XI.–23.XI.; MARIANI, E.: Poľsko, 16.XI.–23.XI.; CHUDÍK, J.: ZSSR, 3.VI.–27.XI.; FERČÁKOVÁ, A.: Švédsko, 1.X.–28.XI.; THURZO, V.: ZSSR, 23.XI.–28.XI.; MAJERNÍKOVÁ, E.: ZSSR, 17.XI.–28.XI.; VOZÁR, I.: Holandsko, 21.XI.–28.XI.; SUŠKO, L.: NDR, 16.XI.–29.XI.; HUBENÁK, L.: NDR, 17.XI.–29.XI.; PECIAR, Š.: NDR, 17.XI.–29.XI.; LINEK, K.: Maďarsko, 24.XI.–29.XI.; SUCHÝ, M.: Maďarsko, 10.XI.–29.XI.; JANGL, P.: Bulharsko, 17.XI.–30.XI.; SCHWEIGHOFER, A.: Poľsko, 23.XI.–30.XI.; BUSTINOVÁ, K.: NDR, 17.XI.–30.XI.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 17.XI.–30.XI.; KASANICKÁ, Z.: Poľsko, 25.XI.–1.XI.; HROZIENČÍK, J.: Francúzsko, 26.XI.–1.XII.; TÁBORSKÝ, L.: ZSSR, 18.XI.–1.XII.; SEDLIAKOVÁ, M.: Rakúsko, 30.XI.–2.XII.; CVRKAL, I.: NDR, 18.XI.–2.XII.; ZIKMUND,V.: NDR, 26.XI.–2.XII.; JANŠÁK, Ľ.: ZSSR, 22.XI.–2.XII.; ZENTKO, A.: ZSSR, 24.XI.–3.XII.; STRAUSS, P.: ZSSR, 15.XI.–4.XII.; ČORBOVÁ, M.: Maďarsko, 1.XII.–4.XII.; PROCHÁZKA, V.: NDR, 25.XI.–5.XII.; KRČ, R.: NDR, 1.XII.–5.XII.; ŠARMÍR, E.: NDR, 1.XII.–5.XII.; MAJERČÁK, J.: ZSSR, 7.IX.–5.XII.; POLEDNA, J.: ZSSR, 16.XI.–5.XII.; BOĎA, K.: NSR, 2.XII.–6.XII.; KOVÁČOVÁ, E.: ZSSR, 18.XI.–7.XII.; SCHRAMEK, Š.: ZSSR, 18.XI.–7.XII.; OVEČKOVÁ, O.: ZSSR, 25.XI.–7.XII.; HUTTA, V.: ZSSR, 25.XI.–7.XII.; BAŠISTOVÁ, M.: Bulharsko, 30.XI.–7.XII.; VALENTOVIČ, D.: Rumunsko, 23.XI.–7.XII.; VADKERTYOVÁ, K.: NDR, 24.XI.–8.XII.; FELLNER, P.: Bulharsko, 30.XI.–10.XII.; THURZO, V.: ZSSR, 7.XII.–11.XII.; CIRÁK, J., KOČIŠ, I., ŠULKO, I.: Rakúsko, 10.XII.–11.XII.; KOLNÍKOVÁ, E.: NDR, 24.XI.–12.XII.; BUJNA, J.: NDR, 24.XI.–13.XII.; JAKAB, J.: NDR, 24.XI.–13.XII.; ANTONI, J.: Poľsko, 16.IX.–13.XII.; KUDELA, K.: ZSSR, 15.IX.–14.XII.; REVES, L.: 12.XII.–14.XII.; MARUŠIAK, O.: NDR, 8.XII.–14.XII.; FICKOVÁ, M.: NDR, 17.XI.–15.XII.; JURČOVIČOVÁ, J.: NDR, 17.XI.–15.XII.; GAŠPARÍK, I.: ZSSR, 1.XII.–15.XII.; BESEDA, I.: NDR, 25.XI.–16.XI.; WERNER, P.: NDR, 2.IX.–16.XII.; BOTH, V.: NSR, 17.XII.1974–16.XII.1975; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 3.XII.–17.XII.; GAŽO, M.: NDR, 13.XII.–18.XII.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 8.XII.–18.XII.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 14.XII.–18.XII.; BOJŇANSKÝ, V.: Poľsko, 14.XII.–19.XII.; MASLER, L.: Belgicko, 1.X.–20.XII.; AMBROVIČ, P.: ZSSR, 9.XII.–20.XII.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 8.XII.–20.XII.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 1.XII.–20.XII.; PISÁRČIK, M.: NDR, 15.XII.–20.XII.; KREMPASKÝ, Ľ.: Francúzsko, 9.XII.–20.XII.; POLÁK, M.: Francúzsko, 9.XII.–20.XII.; BALAŠ, J.: ZSSR, 14.XII.–20.XII.; PLESCH, G.: NDR, 8.XII.–21.XII.; BEDNÁR, P.: ZSSR, 24.XI.–23.XI.; BARANČOK, D.: ZSSR, 1.XI.–21.XII.; BEDNÁR, P.: ZSSR, 24.XI.–23.XII.; IVANIČKOVÁ, E.: NDR, 24.XI.–23.XII.; KORDOŠ, P.: NSR, 1.XI.–23.XII.; JUST, L.: Rumunsko, 27.XI.–23.XII.; NEVIZÁNSKY, G.: Maďarsko, 10.XII.–24.XII.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 15.VII.1971–24.XII.1975.2762
5248CII/43e19762763–2767
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
RIBANSKÝ, I.: ZSSR, 5.I.–8.I.; HVOŽDARA, M.: ZSSR, 5.I.–8.I.; ŠULKO, I.: ZSSR, 4.I.–8.I.; KORDOŠ, P.: ZSSR, 29.XII.1975–10.I.1976; RUSS, G.: ZSSR, 28.XII.1975–13.I.1976; KNEPPO, P.: ZSSR, 1.I.–15.I.; KYSEĽ, O.: NDR, 11.I.–17.I.; PLANDER, I., ŠULKO, I.: ZSSR, 12.I.–17.I.; VICENÍK, K.: NDR, 11.I.–18.I.; CIRÁK, J.: USA, 29.XII.1975–21.I.1976; KRESÁK, Ľ.: Maďarsko, 18.I.–24.I.; SOVADINOVÁ, V.: ZSSR, 2.XI.1975–2.II.1976; SZYMANSKI, W.: 5.I.–3.II.; MAURER, M.: 6.II.; HICKER, K.: 6.II.; BOĎA, K.: Rakúsko, 1.II.–6.II.; KLIMAN, J.: ZSSR, 2.II.–6.II.; KOSTOLANSKÝ, E., ONDRUŠ, D.: USA, 24.XII.1975–15.II.1976; KOČIŠ, I., LOŽEK, Š., RICHTER, A., VOJTKO, J.: USA, 29.XII.1975–16.II.1976; MIKLOŠKO, J.: USA, 29.XII.1975–14.II.1976; UJHÁZY, V.: Švajčiarsko, 14.II.–20.II.; KUSANO, H.: 29.I.–20.II.; RADA, B.: USA, 31.I.–21.II.; BOHÁČIK, J.: Rakúsko, 15.II.–28.II.; GREŠÍKOVÁ, M.: Rakúsko, 24.II.–29.II.; ŘEHÁČEK, J.: Rakúsko, 24.II.–29.II.; DRAGÚŇ, M.: ZSSR, 25.XI.1975–29.II.1976; KONCOS, G.: Maďarsko, 23.II.–29.II.; RAVIGER, J.: ZSSR, 8.XII.1975–1.III.1976; GLADUN, A.: 2.III.–5.III.; VERGES, P.: 2.III.–5.III.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 8.III.–14.III.; HORECKÝ, J.: Francúzsko, 2.III.–15.III.; SYKES: 11.III.–19.III.; MARTINUSOVÁ, A.: NDR, 14.III.–21.III.; MORAVCOVÁ, K.: NDR, 14.III.–21.III.; BOĎA, K.: Egypt, 13.III.–23.III.; VARÁDY, J.: Egypt, 13.III.–23.III.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 21.III.–26.III.; SCHILDER, J.: NDR, 22.III.–27.III.; KOHÚTOVÁ, H.: Belgicko, Francúzsko, 28.II.–27.III.; BESEDIČOVÁ, Š.: Poľsko, 20.III.–3.IV.; ROSA, K.: NDR, 1.IV.–5.IV.; LUKÁČ, J.: NDR, 1.IV.–7.IV.; OTRUBA, J.: NDR, 1.IV.–7.IV.; MARSINA, R.: Maďarsko, 5.IV.–9.IV.; BARTLOVÁ, A.: Maďarsko, 5.IV.–9.IV.; MATULA, V.: Maďarsko, 5.IV.–9.IV.; ŠUTOVSKÁ, Ľ.: Belgicko, 28.II.–10.IV.; JANGL, P.: Belgicko, 28.II.–10.IV.; ZIKMUND, M.: Poľsko, 6.IV.–10.IV.; SOPKO, J.: Maďarsko, 29.III.–10.IV.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 29.III.–10.IV.; VOJTKO, J.: NDR, 5.IV.–11.IV.;2763
DZUBÁK, M.: NDR, 5.IV.–12.IV.; BALLO, I.: Poľsko, 8.IV.–14.IV.; BALAŠ, J.: Poľsko, 12.IV.–15.IV.; PÍCHAL, M.: Poľsko, 12.IV.–15.IV.; RUOKONEN, K.: 7.IV.–15.IV.; ŠULKO, I., KŇAZOVICKÝ, J., ŠPERKA, M.: ZSSR, 11.IV.–15.IV.; LEŠKO, A.: NDR, 4.IV.–17.IV.; BARNETT, S.: 14.IV.–17.IV.; ŽEMLA, J.: NSR, 28.III.–18.IV.; SIRÁCKY, J.: Anglicko, 22.II.–22.IV.; KODAJ, M.: NDR, 20.IV.–23.IV.; KRČ, R.: NDR, 20.IV.–23.IV.; HEČKOVÁ, J.: Bulharsko, 12.IV.–24.IV.; ROJKO, J.: ZSSR, 5.IV.–25.IV.; ŠESTÁKOVÁ, M.: NDR, 26.IV.–30.IV.; ULIČNÝ, J.: ZSSR, 28.VIII.1972–30.IV.1976; ZELINKA, J.: Bulharsko, 18.IV.–2.V.; JAKEŠOVÁ, E.: Maďarsko, 20.IV.–3.V.; FABIANOVÁ, K.: Bulharsko, 25.IV.–8.V.; PLANDER, I., KŇAZOVICKÝ, J.: ZSSR, 4.V.–15.V.; MAHEĽ, M.: Bulharsko, 4.V.–16.V.; POLÁK, M.: Francúzsko, 10.V.–16.V.; HATALA, P.: NDR, 9.V.–16.V.; SZATHMÁRY, V.: Francúzsko, 26.IV.–17.V.; ŽEŽULA, I.: NDR, 3.V.–17.V.; ČORBA, J.: NSR, 3.V.–22.V.; ZELINKA, J.: Poľsko, 17.V.–22.V.; TAKÁČ, Ľ.: Bulharsko, 4.V.–23.V.; GABRIELOVÁ, H.: NDR, 10.V.–23.V.; BOSÁK, J.: USA, 8.V.–23.V.; ŠUJAN, Š.: Maďarsko, 17.V.–28.V.; MOJŽIŠOVÁ, I.: Francúzsko, 10.V.–24.V.; MORAVCOVÁ, K.: Poľsko, 16.V.–22.V.; KOČIŠ, I., KOSTOLANSKÝ, E., ŠULKO, I.: ZSSR, 17.V.–22.V.; FROLLO, I.: Poľsko, 16.V.–28.V.; BOSÁK, J.: Poľsko, 16.V.–28.V.; HERETÍK, Š.: NDR, 24.V.–28.V.; ŠUJAN, Š.: ZSSR, 17.V.–28.V.; JERGEL, M.: ZSSR, 17.V.–28.V.; MAJERČÁK, J.: Poľsko, 15.V.–29.V.; ŠIMKOVIČ, D.: Belgicko, 11.V.–29.V.; FOGEL, J.: ZSSR, 24.V.–29.V.; MIŠÍK, L.: Maďarsko, 27.V.–30.V.; ŠPIESZ, A.: Poľsko, 24.V.–31.V.; REICHRTOVÁ, E.: NSR, 9.V.–31.V.; KUDELA, K.: ZSSR, 23.V.–31.V.; VOJTKO, J.: Poľsko, 23.V.–1.VI.; BICKO, J.: Poľsko, 23.V.–1.VI.; HAPÁK, P.: Bulharsko, 26.V.–2.VI.; DUŠEK, M.: Poľsko, 2.V.–2.VI.; KASANICKÁ, Z.: Poľsko, 30.V.–3.VI.; KUBÍČEK, F.: Poľsko, 30.V.–3.VI.; ČERVENÁK, J.: Rumunsko, 30.V.–3.VI.; HABOVŠTIAK, A.: Poľsko, 24.V.–4.VI.; BURNSTOCK, G.: 1.VI.–4.VI.; DIVÉKY, P.: Poľsko, 25.V.–5.VI.; POSTULKOVÁ, M.: Poľsko, 30.V–5.VI.; VARÁDY, J.: NSR, 15.V.–5.VI.; GRANDE, Z.: 30.V.–5.VI.; NOGOVÁ, A.: Poľsko, 30.V.–6.VI.; POLÁK, P.: Maďarsko, 24.V.–6.VI.; HERETÍK, Š.: Bulharsko, 30.V.–6.VI.; IŠA, J.: Bulharsko, 30.V.–6.VI.; TRNOVEC, T.: NDR, 30.V.–6.VI.; TIRINDA, P.: Poľsko, 30.V.–7.VI.; DJUBEK, J.: Švédsko, 11.V.–7.VI.; BAKOŠ, J.: Poľsko, 24.V.–8.VI.; PODSKLAN, J.: NDR, 2.VI.–9.VI.; DRDOŠ, J.: Francúzsko, 19.V.–9.VI.; KATO, S.: 11.VI.; NII, S.: 11.VI.; KRIŠTOFOVÁ, A.: NDR, 31.V.–11.VI.; TURZO, I.: ZSSR, 5.VI.–11.VI.; KALAŠ, A.: Poľsko, 31.V.–12.VI.; HAJKO: ZSSR, 30.V.–12.VI.; VYKOUK, B.: NDR, 7.VI.–12.VI.; MÁJEK, Š.: ZSSR, 8.VI.–12.VI.; LUPTÁK, J.: ZSSR, 24.V.–12.VI.; ZRUBEC, V.: NDR, 30.V.–13.VI.; ŠUTKA, I.: Poľsko, 17.V.–14.VI.; MEDVEĎ, I.: Poľsko, 31.V.–15.VI.; KRAUSOVÁ, N.: Francúzsko, 3.VI.–17.VI.; KNEPPO, P.: 14.VI.–17.VI.; JUST, L.: ZSSR, 31.V.–17.VI.; THURZO, I.: Bulharsko, 6.VI.–18.VI.; MISIUN, W.: 16.VI.–19.VI.; JERGEL, M.: NSR, 6.VI.–19.VI.; JAMBOR, J.: NDR, 13.VI.–19.VI.; ŽIVICA, V.: NDR, 13.VI.–19.VI.; OVEČKOVÁ, O.: Bulharsko, 6.VI.–20.VI.; KRUML, F.: NDR, 12.VI.–20.VI.; MARIANI, E.: ZSSR, 14.VI.–20.VI.; BIANCHI, L.: NDR, 7.VI.–21.VI.; OCHABOVÁ, P.: USA, 7.VI.–22.VI.;2764
GONDA. J., SKRÚCANÝ, R.: Poľsko, 18.VI.–22.VI.; VOJTKO, J., TREBATICKÝ, I.: ZSSR, 14.VI.–24.VI.; ALTANER, Č.: Dánsko, 31.V.–25.VI.; OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 14.VI.–25.VI.; JAGLA, F.: Taliansko, 30.V.–26.VI.; ZALČÍK, T.: Poľsko, 20.VI.–26.VI.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 12.VI.–26.VI.; MAJERNÍKOVÁ, E.: ZSSR, 14.VI.–26.VI.; ŠVANTNER, M.: ZSSR, 14.VI.–27.VI.; TRNOVCOVÁ, V.: ZSSR, 14.VI.–27.VI.; FOLTINOVÁ, I.: Poľsko, 12.VI.–29.VI.; ĎUROVIČ, S.: NDR, 2.VI.–30.VI.; HUBENÁK, L.: NDR, 28.VI.–1.VII.; VÁŠA, J.: Francúzsko, 28.VI.–2.VII.; BAJLA, I.: ZSSR, 28.VI.–3.VII.; HLÁSNIK, I., POLÁK, M.: ZSSR, 27.VI.–3.VII.; PINTÉR, Š.: NDR, 27.VI.–4.VII.; OCHABOVÁ, P.: NDR, 27.VI.–4.VII.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 18.VI.–4.VII.; KLIMAN, J.: ZSSR, 21.VI.–4.VII.; PEČEŇOVSKÝ, J.: NSR, 26.VI.–5.VII.; ŠTOHL, J.: NDR, 26.VI.–7.VII.; PRIEHRADNÝ, S.: Poľsko, 10.VI.–8.VII.; HLAVÁČ, S.: NDR, 27.VI.–8.VII.; CHOCHOL, D.: NDR, 27.VI.–8.VII.; RYBANSKÝ, M.: NDR, 30.VI.–8.VII.; HORVÁTH, P.: ZSSR, 27.VI.–8.VII.; LUBY, Š., GULDAN, A.: NDR, 5.VII.–8.VII.; MENDEL, O.: Bulharsko, 24.VI.–9.VII.; BLAŽEK, M.: Anglicko, 5.VII.–10.VII.; BARTOŇ, J.: Francúzsko, 3.VII.–10.VII.; ŠIMKOVIČ, D.: NSR, 24.VI.–11.VII.; BENČAŤ, F.: Maďarsko, 5.VII.–12.VII.; JUHÁSOVÁ, G.: Maďarsko, 5.VII.–12.VII.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Poľsko, 15.VI.–15.VII.; KRČ, R.: Poľsko, 13.VII.–16.VII.; československí účastníci študijnej cesty: Rakúsko, Taliansko, 5.VII.–16.VII.; DAUBNER, I.: Anglicko, 3.VII.–17.VII.; DJUBEK, J.: Anglicko, 5.VII.–17.VII.; KAROLOWSKI, P.: 5.VII.–18.VII.; CHRENKA, Ľ.: NDR, 30.VI.–18.VII.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 13.VII.–22.VII.; MACHO, L.: NSR, 18.VII.–25.VII.; RADČENKO, I.: Bulharsko, 11.VII.–25.VII.; KOVÁČ, D.: Francúzsko, 17.VII.–26.VII.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 17.VII.–30.VII.; KREMPASKÝ, V.: NSR, 25.VII.–31.VII.; PALKOVIČ, M.: NSR, 25.VII.–1.VIII.; ZELINKA, J.: NSR, 18.VII.–2.VIII.; ŠEVČÍK, J.: NSR, 18.VII.–2.VIII.; ORSÁRYOVÁ, E.: Bulharsko, 6.VIII.–11.VIII.; BAUCH, V.: Poľsko, 9.VIII.–13.VIII.; KOLESÁROVÁ, A.: Anglicko, 22.VII.–20.VIII.; CIRBES, V.: Anglicko, 16.VIII.–21.VIII.; RIKER, W. K.: 18.VIII.–21.VIII.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 8.VIII.–22.VIII.; SWENSON, P.: 20.VIII.–23.VIII.; BEZEK, Š.: Poľsko, 23.VIII.–29.VIII.; GAJDOŠÍK, A.: Poľsko, 23.VIII.–29.VIII.; HOVORKA, J.: Poľsko, 25.VIII.–29.VIII.; ŠPALDONOVÁ, R.: Poľsko, 25.VIII.–29.VIII.; SENEŠ, J.: Austrália, 3.VIII.–30.VIII.; KRUŠEK, K.: ZSSR, 23.VIII.–30.VIII.; MAJOROŠ, M.: ZSSR, 22.VIII.–2.IX.; NOVÁK, K.: Bulharsko, 26.VIII.–3.IX.; KRESÁK, Ľ.: Francúzsko, 16.VIII.–3.IX.; REPKE, K. R. H.: 30.VIII.–4.IX.; NIKOLOVÁ, N.: 30.VIII.–4.IX.; VELEV, D.: 30.VIII.–4.IX.; MĚŘINSKÝ, K.: Taliansko, 28.VIII.–4.IX.; MARKUŠ, Š.: Holandsko, 28.VIII.–4.IX.; RUŽIČKA, J.: Rakúsko, 31.VIII.–4.IX.; LUBY, Š.: Švédsko, 30.VIII.–4.IX.; DOLEŽAL, I.: Mongolsko, 27.VIII.–5.IX.; SEDLIAKOVÁ, M.: Taliansko, 28.VIII.–5.IX.; HARTMANOVÁ, M.: NSR, 28.VIII.–5.IX.; KOVÁČIK, V.: Japonsko, 14.VIII.–6.IX.; HOLMAN, J.: ZSSR, 4.IX.–9.IX.; ZÁTHURECKÝ, L.: Poľsko, 4.IX.–10.IX.; HARTMANOVÁ, M.: Poľsko, 6.IX.–10.IX.; KUBIČÁR, Ľ.: Poľsko, 7.IX.–10.IX.; ČORBA, J.: ZSSR, 30.VIII.–10.IX.; MATULA, V.: NSR, 5.IX.–11.IX.; PORUBČAN, V.: Francúzsko, 16.VIII.–12.IX.; KEAY, C.: 7.IX.–12.IX.; HORECKÝ, J.: Rakúsko, 3.IX.–12.IX.; RIBANSKÝ, I.: Poľsko, 29.VIII.–12.IX.; VAŇO, M.: Poľsko, 29.VIII.–12.IX.; BETKO, J., MORVIC, M.: ZSSR, 1.IX.–12.IX.; SENEŠ, J.: Taliansko, 9.IX.–13.IX.; LICHARDUS, S.: Maďarsko, 6.IX.–13.IX.; BALAŠ, J.: Japonsko, 31.VIII.–13.IX.;2765
DOLEŽALOVÁ, A.: Francúzsko, 4.IX.–15.IX.; FELLNER, P.: Rumunsko, 23.VIII.–16.IX.; BENDA, O., POTOCKÝ, L.: Holandsko, 4.IX.–16.IX.; BYSTRICKÝ, J.: Poľsko, 12.IX.–16.IX.; KORÁB, T.: Poľsko, 12.IX.–17.IX.; JANÁČ, K.: NSR, 6.IX.–18.IX.; BÍLY, M.: Poľsko, 13.IX.–18.IX.; KEDRO, M.: NDR, 5.IX.–18.IX.; KUBIČÁR, Ľ.: ZSSR, 12.IX.–18.IX.; BÁNESZ, L.: Francúzsko, 11.IX.–19.IX.; ŠÁCHA, J.: NSR, 11.IX.–19.IX.; POULÍK, J.: Francúzsko, 12.IX.–19.IX.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 13.IX.–19.IX.; ILENČÍK, J.: ZSSR, 7.IX.–20.IX.; MARTINUSOVÁ, A.: NSR, 16.IX.–21.IX.; LAMOŠOVÁ, D.: Poľsko, 15.IX.–21.IX.; VÝBOH, P.: Poľsko, 15.IX.–21.IX.; RUŠIN, V.: Francúzsko, 23.VIII.–22.IX.; HUBENÁK, L.: Rakúsko, 14.IX.–22.IX.; NAGY, M.: ZSSR, 13.IX.–22.IX.; TOMEK, S.: ZSSR, 2.IX.–23.IX.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Rakúsko, 19.IX.–24.IX.; BOLDIŠ, J.: Maďarsko, 21.IX.–24.IX.; KOHÚT, Š.: Belgicko, 28.VIII.–25.IX.; LIPSKAJA, E.: Maďarsko, 20.IX.–25.IX.; SOPKO, J.: Rumunsko, 12.IX.–25.IX.; KRUPA, D.: Fínsko, 26.VII.–26.IX.; SCHMIDT, H.: 19.IX.–26.IX.; DULLA, M.: Bulharsko, 13.IX.–26.IX.; SVOBODA, A.: Pakistan, 28.VIII.–27.IX.; ZEZULÁK, J.: Pakistan, 28.VIII.–27.IX.; BROUČEK, I.: Poľsko, 20.IX.–28.IX.; KUDELA, K.: ZSSR, 24.IX.–28.IX.; ŠUTEK, L., VARGA, M.: ZSSR, 24.IX.–28.IX.; BOLF, J.: NDR, 15.IX.–29.IX.; BEJDA, J.: Poľsko, 20.IX.–30.IX.; KRÍŽIK, M.: NDR, 15.IX.–30.IX.; KOKAVEC, J., HANEČKA, B.: ZSSR, 19.IX.–30.IX.; MAYER, V.: Anglicko, 27.IX.–1.X.; BAUER, V.: Bulharsko, 26.IX.–2.X.; PONEC, J.: Maďarsko, 6.IX.–2.X.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 28.IX.–2.X.; PORUBSKÝ, Š.: Poľsko, 12.IX.–2.X.; SZÖCS, F.: NSR, 25.IX.–3.X.; DAUBNER, I.: Bulharsko, 24.IX.–3.X.; TRŽILOVÁ, B.: Bulharsko, 24.IX.–3.X.; BIATHOVÁ, K.: Maďarsko, 19.IX.–3.X.; KOLEK, J.: India, 26.IX.–4.X.; FRIČ, F.: Poľsko, 7.IX.–4.X.; BABUĽOVÁ, A.: Bulharsko, 27.IX.–6.X.; NAGY, M.: ZSSR, 24.IX.–7.X.; DAIM, F.: 4.X.–8.X.; BORSIG, E.: Poľsko, 27.IX.–9.X.; MUNGYER, Š.: Maďarsko, 26.IX.–9.X.; TOMEK, S.: Maďarsko, 26.VI.–9.X.; KOSTOLANSKÝ, E., DIVÉKY, P., LAMAČKA, P.: Maďarsko, 4.IX.–9.X.; TAKÁCS, S.: NSR, 4.X.–9.X.; ŠÓLYOM, A.: Maďarsko, 27.IX.–10.X.; MARTINUSOVÁ, A.: Bulharsko, 4.X.–10.X.; ZIKMUNDOVÁ, E.: Bulharsko, 4.X.–10.X.; VARGA, F.: Belgicko, 25.IX.–11.X.; GBELSKÝ, J.: Bulharsko, 2.X.–12.X.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 8.X.–13.X.; PÉCZELY, T.: 11.X.–14.X.; KOVÁČ, D.: NDR, 18.IX.–15.X.; DUBNIČKA. S.: Taliansko, 19.IX.–16.X.; KANCLÍŘ, E.: NSR, 10.X.–16.X.; SCHRAMEK, Š.: NSR, 5.IX.–16.X.; BORECKÝ, L.: Poľsko, 13.X.–16.X.; RATKOŠ, P.: Juhoslávia, 11.X.–16.X.; LACKOVIČ, V.: Poľsko, 11.X.–17.X.; RUBLÍK, F.: Poľsko, 19.IX.–17.X.; KAZIMÍR, Š.: Rakúsko, 12.X.–18.X.; TÁTAI, J.: Maďarsko, 18.X.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 5.X.–19.X.; LUKÁČ, I.: Taliansko, 6.X.–19.X.; KOPČAN, V.: Turecko, 8.X.–20.X.; MARTINKA, K.: Švajčiarsko, 17.X.–22.X.; SVOBODA, A.: Švajčiarsko, 17.X.–22.X.; KREMPASKÝ, Ľ., POLÁK, M., ŠTOFANÍK, F.: ZSSR, 11.X.–22.X.; BĚTÁK, E., HLAVÁČ, S.: Maďarsko, 10.X.–22.X.; HINDÁK, F.: Poľsko, 16.X.–23.X.; FRANCISCI, M.: NDR, 19.X.–23.X.; DEÁK, L.: Juhoslávia, 27.IX.–23.X.; KUBÁČKOVÁ, Ľ.: Poľsko, 17.X.–23.X.; JANKOVICHOVÁ, M.: NDR, 10.X.–23.X.; THURZO, I.: ZSSR, 11.X.–23.X.; ŠUĽC, M. M.: 18.X.–25.X.; TURZO, I.: ZSSR, 7.IX.–25.X.; NOWACKI, W.: 21.IX.–25.IX.; JUHÁS, P.: USA, 26.IV.–26.X.; HAJDUK, A.: Poľsko, 19.X.–27.X.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 12.X.–28.X.; BOĎA, K.: ZSSR, 10.X.–28.X.; KRANZ, G.: 18.X.–29.X.; ROJKO, J.: ZSSR, 18.X.–29.X.; KOVÁČOVÁ, K.: Poľsko, 24.X.–30.X.; OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 25.X.–30.X.; MORVIC, M.: ZSSR, 25.X.–30.X.; BOLDIŠ, J.: Poľsko, 25.X.–30.X.; HARVATOVIČOVÁ, A.: Bulharsko, 25.X.–31.X.; DUŠEK, M.: Bulharsko, 3.X.–31.X.; BEŇAČKA, Š., GAŽI, Š.: ZSSR, 12.X.–31.X.; THURZO, V.: Švédsko, 28.X.–5.XI.; JEZNÝ, J.: Maďarsko, 2.XI.–6.XI.; JAMRIŠKA, J.: Maďarsko, 2.XI.–6.XI.; JUHÁSOVÁ, G.: Francúzsko, 24.X.–7.XI.; CAMBEL, B.: Maďarsko, 1.XI.–7.XI.; ROJKOVIČ, I.: Maďarsko, 1.XI.–7.XI.;2766
KNOPP, J.: Maďarsko, 1.XI.–7.XI.; RATKOŠ, P.: Poľsko, 7.XI.–10.XI.; MENDEL, O.: Poľsko, 21.X.–11.XI.; TURČAN, J.: Poľsko, 21.X.–11.XI.; VÝBOH, P.: USA, 1.XI.–11.XI.; REJHOLCOVÁ, M.: Bulharsko, 17.X.–12.XI.; KRUŽLIAK, J.: ZSSR, 19.X.–12.XI.; BARTOŇ, J.: Maďarsko, 8.XI.–14.XI.; BORSIG, E.: Maďarsko, 8.XI.–14.XI.; BUNČÁKOVÁ, H.: Rumunsko, 15.IX.–15.X.; ZÁVADA, J.: Anglicko, 18.V.–16.XI.; SLIVKA, M.: Maďarsko, 7.XI.–18.XI.; KOČIŠ, I.: Bulharsko, 14.XI.–19.XI.; ŠULKO, I.: Bulharsko, 14.XI.–19.XI.; VARHOLA, V.: Maďarsko, 8.XI.–19.XI.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 7.XI.–20.XI.; HROZIENČÍK, J.: Poľsko, 15.XI.–20.XI.; SCHUBERT, L.: Rumunsko, 14.XI.–20.XI.; AZUD, J.: Rumunsko, 14.XI.–20.XI.; OŽVOLD, M.: Poľsko, 14.XI.–20.XI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 15.XI.–20.XI.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 8.XI.–20.XI.; BLAŠKOVIČ, D.: Poľsko, 21.XI.–25.XI.; VALENTA, V.: Poľsko, 21.XI.–25.XI.; BOĎA, K.: Taliansko, 20.XI.–26.XI.; ERDELSKÁ, O.: Francúzsko, 15.XI.–27.XI.; GAŽO, M.: Bulharsko, 21.XI.–27.XI.; ROSA, K.: Poľsko, 21.XI.–27.XI.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 15.XI.–27.XI.; VOZÁR, J.: Maďarsko, 15.XI.–27.XI.; KOŠÍKOVÁ, B.: Fínsko, 21.XI.–28.XI.; ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Maďarsko, 22.XI.–28.XI.; KMEŤOVÁ, E.: Maďarsko, 22.XI.–28.XI.; FRIČ, F.: Holandsko, 21.XI.–29.XI.; KOČIŠ, I.: NSR, 24.XI.–1.XII.; ŠULKO, I.: NSR, 24.XI.–1.XII.; KAMENCOVÁ, L.: Maďarsko, 29.XI.–3.XII.; KRÁĽOVIČ, J.: Poľsko, 29.XI.–3.XII.; KORDOŠ, P.: ZSSR, 28.XI.–3.XII.; ČERVENÁK, J., HLÁSNIK, I., KOVAČOVSKÝ, J.: ZSSR, 29.XI.–3.XII.; GYEPESOVÁ, D.: NDR, 3.XI.–4.XII.; ZACIU, C.: 29.XI.–4.XII.; SMIEŠKOVÁ, E.: Bulharsko, 21.XI.–5.XII.; RIEGER, J.: 29.XI.–5.XII.; GULDAN, A.: Poľsko, 30.XI.–5.XII.; OBLOŽINSKÝ, P.: Taliansko, 22.XI.–6.XII.; VOJTKO, J.: USA, 4.XI.–6.XII.; RYCHLÁ, L.: Maďarsko, 1.XII.–7.XII.; HRABOVEC, I.: Maďarsko, 29.XI.–10.XII.; JAKÁL, J.: Taliansko, 22.XI.–10.XII.; STEC, P.: Taliansko, 15.XI.–10.XII.; ŠVANTNEROVÁ, J.: Bulharsko, 5.XII.–10.XII.; VOZÁR, J.: Rakúsko, 7.XII.–10.XII.; GRÓFOVÁ, M.: Švédsko, 11.X.–10.XII.; ŠIKL, D.: Poľsko, 29.XI.–11.XII.; ĎURIŠIN, D.: Poľsko, 6.XII.–11.XII.; TÓTH, D.: NSR, 14.IX.–11.XII.; PARILÁK, Ľ.: NDR, 28.XI.–11.XII.; MIHÁLIK, F.: Poľsko, 28.XI.–12.XII.; KLIMENT, V.: Poľsko, 7.XII.–14.XII.; PACL, J.: Francúzsko, 6.XII.–15.XII.; ČAPKOVIČ, F.: Poľsko, 5.XII.–17.XII.; POLAKOVIČ, A.: Poľsko, 13.XII.–18.XII.; ČILINSKÁ, Z.: Juhoslávia, 12.XII.–18.XII.; KOHÚT, Š.: USA, 24.X.–18.XII.; TORMA, Š.: USA, 24.X.–18.XII.; CHOVANEC, J.: Anglicko, 20.XI.–18.XII.; TREBATICKÝ, I.: Anglicko, 20.XI.–18.XII.; ŠÚTOR, J.: Maďarsko, 13.XII.–18.XII.; BICKO, J.: Rumunsko, 13.XII.–18.XII.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 5.XII.–18.XII.; LABÁTOVÁ, S.: Anglicko, 26.XI.–19.XII.; VARGA, M.: Anglicko, 26.XI.–19.XII.; ČERNUŠKO, V., JERGEL, M.: ZSSR, 8.XII.–19.XII.; TREMKO, J.: Rumunsko, 15.XII.–23.XII.; MICHALÁK, M.: 19.XII.–23.XII.; ČIERNA, D.: Maďarsko, 4.XI.–24.XI.; MAREK, P.: Švédsko, 20.VIII.–24.XII.2767
5249CII/43e19772767–2772
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
HEINRICHOVÁ, K.: Maďarsko, 27.XII.1976–9.I.1977; BLAŽEK, M.: India, 1.I.–17.I.; VIKTORÍN, K.: Maďarsko, 11.I.–21.I.; VYKOUK, B.: Maďarsko, 11.I.–21.I.; REGDON, G.: 5.I.–25.I.; BUČKO, J.: Rumunsko, 18.I.–26.I.; PIVOVAROV, I.: Rumunsko, 18.I.–28.I.; zoologická expedícia „Indický oceán“: India, 1976–1977; UJHÁZY, V.: Švajčiarsko, 5.II.–12.II.; MIROŠNIČENKO, L. I.: 7.II.–13.II.; PÁZMAN, A.: Francúzsko, 13.IX.1976–17.II.1977; TAKÁCS, J.: 14.II.–23.II.; FOMINA, L. P.: 21.II.–23.II.; GAŽO, M.: Maďarsko, 21.II.–25.II.; PLANDER, I.: ZSSR, 22.II.–25.II.; BOHÁČIK, J.: Rakúsko, 19.I.–5.III.; NOGOVÁ, A.: Rakúsko, 23.II.–5.III.; LUPTÁK, J.: ZSSR, 27.II.–5.III.; JUST, L.: ZSSR, 22.II.–6.III.; DZUBÁK, M.: Poľsko, 8.III.–10.III.;2767
WEISMANN, Ľ.: USA, 10.II.–11.III.; DAUBNER, I.: USA, 10.II.–11.III.; HOLUB, Z.: Rakúsko, Švajčiarsko, 9.II.–11.III.; SVOBODA, A.: Švajčiarsko, 6.III.–11.III.; KLOCEK, Ľ.: Poľsko, 6.III.–12.III.; CHOCHOL, D.: Poľsko, 6.III.–12.III.; DANČO, J.: ZSSR, 14.III.–19.III.; POPELY, J.: Maďarsko, 7.III.–19.III.; PODRIMAVSKÝ, M.: Maďarsko, 7.III.–19.III.; SIRACKÁ, E.: Poľsko, 16.III.–19.III.; ČAPKOVIČ, F.: NDR, 14.III.–19.III.; MATULA, V.: Bulharsko, 18.III.–23.III.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 20.III.–24.III.; DIVÉKY, P.: Maďarsko, 21.III.–26.III.; CHOVANEC, J.: Maďarsko, 21.III.–26.III.; MENDEL, O.: Maďarsko, 21.III.–26.III.; PACL, J.: ZSSR, 20.III.–26.III.; BAUCH, V.: Poľsko, 22.III.–26.III.; HULÁKOVÁ, M.: Poľsko, 22.III.–26.III.; SOKOL, J.: ZSSR, 7.III.–28.III.; BUDAGOV, J. A.: 20.III.–31.III.; SZÖCS, F.: NSR, 26.III.–31.III.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 20.III.–1.IV.; STRÍŽENEC, M.: Anglicko, 26.III.–1.IV.; OŽĎÁNI, O.: Bulharsko, 20.III.–3.IV.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 3.IV.–8.IV.; GAŠPARÍKOVÁ, O.: Holandsko, 15.III.–8.IV.; REPÁŠ, M.: ZSSR, 3.IV.–9.IV.; ROSÍK, J.: ZSSR, 3.IV.–9.IV.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 5.IV.–9.IV.; MATULA, V.: Juhoslávia, 5.IV.–10.IV.; ŠTOHL, J.: Bulharsko, 4.IV.–10.IV.; MIKLOŠKO, J.: ZSSR, 29.III.–10.IV.; BARTOŇ, J.: Taliansko, 28.II.–11.IV.; DOŠEK, O.: 14.IV.; THURZO, V.: Maďarsko, 12.IV.–15.IV.; VALLO, V.: Maďarsko, 14.IV.–16.IV.; DJUBEK, J.: Anglicko, Belgicko, 19.I.–17.IV.; MINÁRIKOVÁ, M.: Poľsko, 14.IV.–21.IV.; NOSEK, J.: Maďarsko, 18.IV.–22.IV.; REICHRTOVÁ, E.: Švédsko, 28.III.–22.IV.; ROSA, K.: ZSSR, 12.IV.–23.IV.; MAHEĽ, M.: NDR, 14.IV.–23.IV.; TRŽILOVÁ, B.: Rakúsko, 18.IV.–24.IV.; UHÁZY, V.: Maďarsko, 25.IV.–28.IV.; SIRACKÝ, J.: Maďarsko, 25.IV.–28.IV.; TIRPÁK, J.: Taliansko, 12.IV.–29.IV.; SCHILDER, J.: NDR, 24.IV.–29.IV.; HÁJEK, J.: Poľsko, 24.IV.–29.IV.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Poľsko, 24.IV.–29.IV.; LUKÁČ, I.: Juhoslávia, 25.IV.–29.IV.; VALENTA, V.: Anglicko, 26.IV.–30.IV.; RADVÁNI, P.: Poľsko, 21.IV.–30.IV.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 2.V.–6.V.; KÁLAL, F.: ZSSR, 2.V.–6.V.; HROZIENČÍK, J.: Rumunsko, 2.V.–7.V.; HORVÁTH, P.: Bulharsko, 3.V.–10.V.; BUGÁR, J.: Maďarsko, 3.V.–9.V.; MARTINUSOVÁ, A.: Holandsko, 5.V.–12.V.; CHARVÁT, H.: Holandsko, 5.V.–12.V.; CAMBEL, B.: Francúzsko, 10.V.–13.V.; BACHÁR, V.: Poľsko, 8.V.–14.V.; LICHARDUS, B.: Maďarsko, 10.V.–14.V.; PONEC, J.: Maďarsko, 10.V.–14.V.; KORDOŠ, P.: Bulharsko, 8.V.–14.V.; MARSINA, R.: Rakúsko, 11.V.–15.V.; ŽEMLA, J.: Maďarsko, 10.V.–17.V.; TRNOVCOVÁ, V.: Bulharsko, 12.V.–19.V.; ČORBA, J.: Maďarsko, 16.V.–20.V.; KUBÁČKOVÁ, Ľ.: ZSSR, 14.V.–21.V.; PLANČÁR, J.: ZSSR, 14.V.–22.V.; PALKOVIČ, M.: ZSSR, 15.V.–24.V.; VIGAŠ, M.: ZSSR, 15.V.–25.V.; SZENTIVÁNYI, M.: 19.V.–26.V.; SITÁROVÁ, A.: Bulharsko, 13.V.–26.V.; BORECKÝ, L.: USA, 16.V.–26.V.; POLÁK, M., KABÁT, D., TALAPA, J.: ZSSR, 14.V.–26.V.; CAMBEL, B.: Bulharsko, 15.V.–27.V.; MIŠÍK, L.: Poľsko, 17.V.–28.V.; PIVOVAROV, I.: Poľsko, 22.V.–28.V.; FRIEDRICH, L.: Poľsko, 23.V.–29.V.; HLÁSNIK, I.: Francúzsko, 19.V.–1.VI.; FURMÁNEK, V.: NSR, 11.V.–2.VI.; POLÁKOVÁ, K.: Fínsko, 12.V.–3.VI.; KORDOŠ, P.: Bulharsko, 30.V.–4.VI.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 1.VI.–4.VI.; GAŽO, M.: NDR, 29.V.–5.VI.; BOLDIŠ, J.: Bulharsko, 30.V.–5.VI.; MARKUŠ, Š.: Švédsko, 24.V.–6.VI.; RYKER, L. Ch.: 16.V.–6.VI.; BORZA, K.: Bulharsko, 30.V.–6.VI.; KYSELICA, F.: NDR, 24.V.–7.VI.; JEŽOVÁ, D.: Maďarsko, 26.V.–8.VI.; TOMEK, S.: ZSSR, 30.V.–9.VI.; BORECKÝ, L.: Juhoslávia, 6.VI.–10.VI.; CHMEL, V.: NDR, 6.VI.–10.VI.; HÝBL, O.: NDR, 6.VI.–10.VI.; RATKOŠ, P.: Maďarsko, 30.V.–11.VI.; BAUCH, V.: Maďarsko, 6.VI.–11.VI.; KUTTA, F.: Maďarsko, 6.VI.–11.VI.; HOVORKA, J.: Maďarsko, 9.VI.–11.VI.; VARGA, F.: Poľsko, 30.V.–11.VI.; MARIOT, P.: NSR, 30.V.–11.VI.; HABOVŠTIAK, A.: Juhoslávia, 1.VI.–12.VI.; LUBY, Š.: ZSSR, 4.VI.–12.VI.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Bulharsko, 5.VI.–13.VI.; DUCHOŇ, M.: Bulharsko, 1.VI.–13.VI.; DOBRAKOV, I.: Bulharsko, 1.VI.–14.VI.; HAJKO, D.: NDR, 9.VI.–16.VI.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 4.VI.–16.VI.; MUNGYER, Š.: Maďarsko, 23.V.–17.VI.; CHMÚRNY, R.: Maďarsko, 22.VI.–23.VI.; TIRINDA, P.: Maďarsko, 22.VI.–23.VI.; HOLUB, Z.: NDR, 20.VI.–25.VI.; KALETA, M.: NDR, 20.VI.–25.VI.; ŘEHÁČEK, J.: Rakúsko, 12.VI.–25.VI.; MĚŘINSKÝ, K.: NSR, 6.VI.–25.VI.; KOSTOLANSKÝ, Š.: NDR, 12.VI.–26.VI.;2768
KŘÍŽ, S.: Poľsko, 19.VI.–26.VI.; BENDA, O., BORŠČ, M., ČERVENÁK, J. ,HARMAN, R., HLÁSNIK, I., VIKTORÍN, K.: ZSSR, 20.VI.–26.VI.; LATH, D.: Anglicko, 28.VI.; VÁŠA, J.: Francúzsko, 18.VI.–29.VI.; REICHRTOVÁ, E.: ZSSR, 26.VI.–30.VI.; HOLUB, Z.: ZSSR, 26.VI.–30.VI.; FUCHSBERGER, H.: Fínsko, 2.VI.–1.VII.; ŠUTEK, Ľ.: ZSSR, 27.VI.–2.VII.; HEDLÍKOVÁ, J.: Maďarsko, 26.VI.–2.VII.; LADZIANSKA, Z.: Maďarsko, 26.VI.–2.VII.; ŽEMBERY, I.: Maďarsko, 26.VI.–2.VII.; SZÖCS, F.: NDR, 19.VI.–2.VII.; HALVONÍK, A.: ZSSR, 20.VI.–3.VII.; MEDVEĎ, M.: Poľsko, 26.VI.–3.VII.; BÍLY, M.: Kanada, USA, 18.VI.–3.VII.; ČIAMPOROVÁ, M.: NDR, 3.VII.–9.VII.; PREŤOVÁ, A.: NDR, 3.VII.–9.VII.; GAŠPARÍKOVÁ, O.: NDR, 3.VII.–9.VII.; KUBÁČEK, Ľ.: Maďarsko, 4.VII.–9.VII.; CESNAK, L.: Rumunsko, 5.VII.–9.VII.; KRIŽAN, K.: ZSSR, 27.VI.–10.VII.; ŠÁNDOR, L.: Maďarsko, 3.VII.–10.VII.; HESEK, F.: USA, 11.I.–11.VII.; GULDAN, A.: NDR, 4.VII.–11.VII.; ZACHAR, J.: Maďarsko, 10.VII.–13.VII.; ZACHAROVÁ, D.: Maďarsko, 10.VII.–13.VII.; UHRÍK, B.: Maďarsko, 10.VII.–15.VII.; POLEDNA, J.: Maďarsko, 10.VII.–15.VII.; LICHARDUS, S.: Anglicko, 9.VII.–16.VII.; HÝBL, O.: Bulharsko, 11.VII.–16.VII.; KRASNOVSKÁ, E.: Juhoslávia, 2.VII.–17.VII.; PLEŠKO, I.: Francúzsko, Anglicko, Nórsko, Dánsko, 1.V.–21.VII.; KOSOVÁ, M.: NSR, 6.VII.–21.VII.; KRUŽLIAK, J.: ZSSR, 7.VII.–24.VII.; MACHO, L.: Francúzsko, 17.VII.–25.VII.; TÖRÖK, J.: Francúzsko, 15.VII.–25.VII.; ZACHAROVÁ, D.: Francúzsko, 16.VII.–25.VII.; DUDA, P.: Francúzsko, 16.VII.–25.VII.; ZÁHRADNÍKOVÁ, K.: Taliansko, 13.VII.–28.VII.; RUDINSKÝ, J. A.: 20.IX.1976–28.VII.1977; EDWARDS, Ch.: 24.VII.–30.VII.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 11.VII.–4.VIII.; SLEZÁK, J.: NDR, 27.VII.–5.VIII.; SIHOCKÁ, G.: NDR, 1.VIII.–5.VIII.; PODHÁJECKÁ, M.: Anglicko, 12.VII.–6.VIII.; MICHAJLOVSKIJ, N.: NSR, 31.VII.–6.VIII.; PONEC, J.: NSR, 31.VII.–6.VIII.; LIPTÁK, Š.: Juhoslávia, 15.VII.–8.VIII.; DIVÉKY, P.: NSR, 26.VII.–8.VIII.; KUBÍČEK, F.: USA, 19.VII.–12.VIII.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 7.VIII.–13.VIII.; SIRACKÁ, E.: Švédsko, 22.VII.–19.VIII.; VOZÁR, J.: Anglicko, 8.VIII.–20.VIII.; GAŽO, M.: Dánsko, 13.VIII.–20.VIII.; HORSKÝ, T.: NSR, 13.VIII.–20.VIII.; KOTULIČ, I.: Juhoslávia, 29.VII.–22.VIII.; DAUBNER, I.: Dánsko, 7.VIII.–22.VIII.; DUBINSKÝ, J.: Bulharsko, 14.VIII.–23.VIII.; MAJTÁN, M.: Juhoslávia, 3.VIII.–27.VIII.; RÍSOVÁ, E.: Juhoslávia, 3.VIII.–27.VIII.; LACKOVIČ, V.: NDR, 14.VIII.–27.VIII.; PÁZMAN, A.: Belgicko, 22.VIII.–27.VIII.; ŠTULAJTER, F.: Belgicko, 22.VIII.–27.VIII.; LUKÁČ, J.: NDR, 21.VIII.–28.VIII.; THURZO, V.: NSR, 23.VIII.–30.VIII.; HORECKÝ, J.: Rakúsko, 26.VIII.–2.IX.; RUŽIČKA, J.: Rakúsko, 28.VIII.–3.IX.; FRIČ, F.: Švédsko, 22.VIII.–4.IX.; ŠARMÍR, E.: Japonsko, 23.VIII.–5.IX.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 4.IX.–8.IX.; TÓTH, D.: Rumunsko, 14.VIII.–8.IX.; SEDLIAKOVÁ, M.: Anglicko, 6.IX.–9.IX.; MURGAŠ, K.: Holandsko, 2.IX.–10.IX.; HALADA, L.: Maďarsko, 4.IX.–10.IX.; TREBATICKÝ, I.: NDR, 5.IX.–10.IX.; ŠPERKA, M.: NDR, 5.IX.–10.IX.; ZELINKOVÁ, E.: Maďarsko, 5.IX.–10.IX.; TIMKO, J.: Maďarsko, 5.IX.–10.IX.; PIVARČ, J.: Poľsko, 29.VIII.–12.IX.; RIBANSKÝ, I.: Poľsko, 29.VIII.–12.IX.; ŠLESÁR, M.: Poľsko, 11.IX.–14.IX.; BLAŽEJ, Š.: Poľsko, 11.IX.–14.IX.; KOCKOVÁ, A.: Maďarsko, 12.IX.–15.IX.; LUBY, Š.: Rakúsko, 11.IX.–15.IX.; PANG CHO RIM: Kórea, 10.XI.1975–15.IX.1977; TESÁR, P.: NDR, 5.IX.–16.IX.; JAKÁL, J.: Anglicko, 10.IX.–17.IX.; VÁŠA, J.: Maďarsko, 12.IX.–17.IX.; MARIOT, P.: Anglicko, 3.IX.–17.IX.; HAPÁK, P.: Juhoslávia, 12.IX.–18.IX.; ČIČAJ, V.: Maďarsko, 5.IX.–18.IX.; SCHWEIGHOFEER, A.: Poľsko, 13.IX.–18.IX.; BESTERCI, M.: Poľsko, 11.IX.–18.IX.; JUHÁS, P.: Bulharsko, 11.IX.–18.IX.; ORKAND, R.: 17.IX.–20.IX.; DUCHOŇ, M.: NDR, 11.IX.–22.IX.; HLADNÝ, J.: Belgicko, 19.IX.–23.IX.; PACL, J.: Belgicko, 19.IX.–23.IX.; ŠIKULA, M.: Rumunsko, 18.IX.–24.IX.; ŠKORVÁNEK, M.: Rumunsko, 19.IX.–24.IX.; ŠIMKOVIČ, D.: Bulharsko, 19.IX.–24.IX.; SYROVÁ, F.: Bulharsko, 19.IX.–24.IX.;2769
JAMBOR, J.: NSR, 5.IX.–24.IX.; BOSÁK, J.: NDR, 19.IX.–24.IX.; HORVATOVIČOVÁ, A.: Maďarsko, 19.IX.–24.IX.; KOKAVEC, J., KOSTOLANSKÝ, E., JAVORSKÝ, E., OKÁLI, D., ŠABO, M.: ZSSR, 13.IX.–24.IX.; BENČAŤ, F.: Francúzsko, 19.IX.–25.IX.; NOSÁĽ, R.: Poľsko, 20.IX.–25.IX.; BORSIG, E.: NDR, 21.IX.–25.IX.; CHODÁK, I.: NDR, 21.IX.–25.IX.; POJEZNÁ, A.: NDR, 13.IX.–25.IX.; GREINER, L.: Bulharsko, 18.IX.–25.IX.; BĚTÁK, E.: Francúzsko, 12.IX.–26.IX.; ZIEGELHÖFFER, A.: Kanada, 24.IX.1976–26.IX.1977; LABUDA, M.: Švajčiarsko, 17.IX.–26.IX.; CESNAKOVÁ, M.: NSR, 17.IX.–26.IX.; ŠIŠKA, K.: Juhoslávia, 20.IX.–27.IX.; PÁZMAN, A.: ZSSR, 20.IX.–27.IX.; BLAHUTIAK, A.: Poľsko, 21.IX.–28.IX.; KOVÁČ, D.: Bulharsko, 25.IX.–28.IX.; MIROŠŠAYOVÁ, H.: Poľsko, 15.IX.–29.IX.; POJEZNÁ, A.: Maďarsko, 28.IX.–30.IX.; CHROPOVSKÝ, B.: NDR, 26.IX.–30.IX.; TÁBORSKÝ, L.: NDR, 26.IX.–30.IX.; KALDROVITS, J.: NDR, 26.IX.–30.IX.; ČINČURA, J.: Fínsko, 5.IX.–30.IX.; SKRÚCANÝ, R.: Španielsko, 22.IX.–30.IX.; SCHWEIGHOFER, A.: NDR, 26.IX.–30.IX.; SLÁVIKOVÁ, Z.: NDR, 21.IX.–1.X.; DUDROVÁ, E.: NDR, 25.IX.–1.X.; FURMÁNEK, V.: Juhoslávia, 19.IX.–1.X.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 18.IX.–1.X.; KORDOŠ, P.: Luxembursko, 26.IX.–1.X.; TIBENSKÝ, J.: NDR, 23.IX.–2.X.; ŠIŠKA, S.: Rumunsko, 18.IX.–2.X.; KONEČNÝ, M.: Poľsko, 18.IX.–2.X.; KALUŽNÝ, J.: Poľsko, 18.IX.–2.X.; KMEŤOVÁ, E.: Poľsko, 19.IX.–2.X.; KRČ, R.: Bulharsko, 25.IX.–2.X.; THURZO, V.: Švédsko, 26.IX.–2.X.; BUNČÁKOVÁ, H.: Rumunsko, 18.IX.–2.X.; MIŠKUF, J.: NDR, 19.IX.–4.X.; MIKLOŠKO, F.: Rumunsko, 20.IX.–4.X.; DOLEŽALOVÁ, A.: Taliansko, 29.IX.–4.X.; ULIČIANSKY, S.: Poľsko, 21.IX.–5.X.; CHLADNÝ, J.: Maďarsko, 3.X.–7.X.; POLÁK, M.: ZSSR, 3.X.–7.X.; PALKOVIČ, M.: Bulharsko, 2.X.–8.X.; BICKO, J.: Bulharsko, 2.X.–8.X.; GABAŠOVÁ, O.: Bulharsko, 2.X.–8.X.; KOLNÍKOVÁ, E.: Francúzsko, 25.IX.–8.X.; JAGLA, F.: Bulharsko, 5.X.–9.X.; BRTKO, J.: Rumunsko, 25.IX.–10.X.; MATULA, V.: ZSSR, 22.IX.–11.X.; CHROPOVSKÝ, B.: Bulharsko, 4.X.–11.X.; KUŽELA, L.: NDR, 9.X.–12.X.; BAUCH, V.: Poľsko, 10.X.–14.X.; ŠÚTOR, J.: Poľsko, 10.X.–14.X.; SCHWEIGHOFER, A.: Švédsko, 3.X.–15.X.; ŠRAMKO, Ľ.: NSR, 29.IX.–15.X.; PRANDA, A.: Bulharsko, 8.X.–16.X.; HAJDUK, A.: ZSSR, 3.X.–16.X.; MARTINUSOVÁ, A.: NSR, 12.X.–17.X.; GAŠPARÍKOVÁ, O.: NSR, 26.IX.–17.X.; FRIČ, F.: NSR, 26.IX.–17.X.; SZALAY, J.: ZSSR, 5.X.–17.X.; THURZO, V.: Španielsko, Portugalsko, 9.X.–19.X.; OKMAN CHRISTER: 17.X.–20.X.; MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ.: Poľsko, 5.X.–20.X.; DJUBEK, J.: Maďarsko, 18.X.–21.X.; SADOVSKÝ, Z.: Maďarsko, 18.X.–21.X.; ŠUTEK, L.: ZSSR, 16.X.–21.X.; HOVORKA, J.: Bulharsko, 11.X.–22.X.; PLANDER, I.: Maďarsko, 17.X.–22.X.; KOSTOLANSKÝ, E.: Maďarsko, 17.X.–22.X.; MENDEL, O.: Rumunsko, 16.X.–22.X.; ČERNUŠKO, V., JERGEL, M., PRACHAŘOVÁ, J., RUŽIČKA, J., ŠEBEK, J.: ZSSR, 9.X.–22.X.; MATIAŠOVSKÝ, K.: NDR, 16.X.–23.X.; KOKAVEC, D.: NDR, 16.X.–23.X.; DEÁK, L.: Juhoslávia, 10.X.–23.X.; THURZO, V.: Rakúsko, 21.X.–23.X.; ČERVENÁK, J., KOVAČOVSKÝ, J.: Bulharsko, 16.X.–23.X.; HORVÁTH, I.: NDR, 29.IX.–25.X.; GABRIELOVÁ, H.: ZSSR, 12.X.–25.X.; KOVÁČOVÁ, K.: ZSSR, 12.X.–26.X.; MARČEKOVÁ, A.: NDR, 17.X.–28.X.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 16.X.–28.X.; BARTOŠ, J.: Maďarsko, 24.X.–28.X.; HAVALDA, A.: USA, 29.IX.–28.X.; MUKHERGEE, S., BASHEER, A.: India, 27.X.–28.X.; FRANKOVIČ, B.: Maďarsko, 17.X.–28.X.;2770
BUZÁSSYOVÁ, K.: Bulharsko, 23.X.–29.X.; ĎURIŠIN, D.: NDR, 24.X.–29.X.; DANIEL, J.: NDR, 25.X.–29.X.; PLANDER, I.: Poľsko, 24.X.–29.X.; BAKOŠ, D.: Francúzsko, 23.X.–29.X.; JURKO, A.: Juhoslávia, 24.X.–30.X.; WEISMANN, Ľ.: Juhoslávia, 4.X.–30.X.; LUKÁČ, I.: Francúzsko, 23.X.–31.X.; HUŠTÁK, J.: NDR, 24.X.–31.X.; FRANCŮ, D.: Švédsko, 17.X.–31.X.; PORUBČAN, V.: ZSSR, 19.X.–1.XI.; ZÁTHURECKÝ, L.: Poľsko, 23.X.–1.XI.; RUŽIČKA, M.: Juhoslávia, 21.X.–2.XI.; HOSTINOVÁ, E.: NDR, 26.X.–3.XI.; MIKLOŠKO, J.: NDR, 31.X.–4.XI.; SLOBODA, F.: NDR, 31.X.–4.XI.; PAVÚKOVÁ, V.: Bulharsko, 21.X.–5.XI.; MIKLOŠ, D.: NDR, 24.X.–5.XI.; HARUŠŤÁK, V.: ZSSR, 24.X.–6.XI.; SCHRAMEK, Š.: NSR, 9.X.–6.XI.; MARSINA, R.: Taliansko, 23.X.–6.XI.; ZEMEK, J.: NDR, 10.X.–9.XI.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 17.X.–14.XI.; HAJDUK, A.: Taliansko, 24.X.–14.XI.; LEHOTSKÝ, M.: Poľsko, 3.XI.–16.XI.; TRNOVCOVÁ, V.: NDR, 31.X.–17.XI.; ZEMKO, J.: Juhoslávia, 7.XI.–17.XI.; RITOMSKÝ, A.: Poľsko, 3.XI.–17.XI.; ROŠKO, R.: Poľsko, 3.XI.–17.XI.; KROPILÁK, M.: Francúzsko, 6.XI.–18.XI.; MARKUŠ, J.: NDR, 13.XI.–18.XI.; ĎUROVIČ, S.: NDR, 17.X.–18.XI.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 14.XI.–19.XI.; SITÁROVÁ, A.: Taliansko, 23.IX.–19.XI.; REICHRTOVÁ, E.: Poľsko, 7.XI.–19.XI.; KODAJ, M.: NDR, 13.XI.–19.XI.; FIGUERUELO, J. E.: 10.XI.–20.XI.; HÁJEK, J.: Grécko, 15.XI.–20.XI.; OVEČOKOVÁ, O.: NDR, 13.XI.–21.XI.; KANDRÁČOVÁ, C.: NDR, 13.XI.–21.XI.; MÚČKA, J.: Francúzsko, 8.XI.–23.XI.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 13.XI.–24.XI.; MORVIC, M.: ZSSR, 13.XI.–24.XI.; PIVOLUSKA, J.: ZSSR, 17.XI.–24.XI.; KRÁĽOVIČ, J.: NDR, 22.XI.–24.XI.; BÍLY, M.: NDR, 20.XI.–24.XI.; MURÍN, J.: Francúzsko, 10.XI.–24.XI.; KUBÁČKOVÁ, Ľ.: Maďarsko, 21.XI.–25.XI.; KOČI, M.: Poľsko, 14.XI.–25.XI.; VYVÍJALOVÁ, M.: Maďarsko, 14.XI.–26.XI.; RAVINGER, J.: Poľsko, 13.XI.–26.XI.; MIKLÓS, L.: Poľsko, 13.XI.–27.XI.; ŠÓLYOM, A.: Maďarsko, 14.XI.–27.XI.; BESEDA, I.: Anglicko, 22.XI.–28.XI.; LOBOTKA, P.: NDR, 15.XI.–29.XI.; LICHARDUS, S.: Francúzsko, 26.XI.–30.XI.; KROPILÁK, M.: Poľsko, 20.XI.–1.XII.; RYPÁK, M.: Poľsko, 18.XI.–1.XII.; BERTA, F.: Poľsko, 18.XI.–1.XII.; BUKOVECZKY, J.: NDR, 21.XI.–2.XII.; MAŇÁSEK, Z.: ZSSR, 22.XI.–3.XII.; KRUML, F.: ZSSR, 27.XI.–3.XII.; DIVÉKY, P.: ZSSR, 28.XI.–3.XII.; RIPKA, I.: ZSSR, 29.XI.–3.XII.; ŠPIESZ, A.: ZSSR, 28.XI.–3.XII.; KELLÖ, V.: NDR, 30.XI.–3.XII.; KANCLÍŘ, E.: NDR, 30.XI.–3.XII.; BOLF, J.: Poľsko, 20.XI.–3.XII.; BĚTÁK, E.: NDR, 7.XI.–3.XII.; KOUDELKA, M.: ZSSR, 21.XI.–4.XII.; ŠKORVANEK, M.: ZSSR, 21.XI.–4.XII.; ŠEBO, P.: ZSSR, 21.XI.–4.XII.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 27.XI.–4.XII.; MACEK, J.: ZSSR, 22.XI.–5.XII.; THURZO, V.: Maďarsko, 5.XII.–7.XII.; PLEŠKO, I.: Maďarsko, 5.XII.–7.XII.; VIDOVÁ, K.: Poľsko, 22.XI.–7.XII.; KORMUŤÁK, A.: Kanada, 7.XI.–8.XII.; CHOVANEC, J.: NSR, 27.XI.–9.XII.; TIRPÁK, J.: Poľsko, 28.XI.–9.XII.; JEŠKO, T.: Poľsko, 23.XI.–9.XII.; MIŠÍKOVÁ, A.: Maďarsko, 28.XI.—9.XII.; PINTÉR, Š.: ZSSR, 5.XII.–10.XII.; STRAUSS, V.: Juhoslávia, 5.XII.–10.XII.; ŠEVČÍK, J.: ZSSR, 5.XII.–11.XII.; KOČIŠ, F.: Poľsko, 27.XI.–11.XII.; OTRUBA, J.: Bulharsko, 29.XI.–11.XII.; MENDEL, O.: Poľsko, 4.XII.–11.XII.; HAJDUKEVIČ, G.: Poľsko, 4.XII.–11.XII.; MÁJEK, Š.: Poľsko, 5.XII.–12.XII.; VAJCÍK, S.: Bulharsko, 29.XI.–12.XII.;2771
BENEŠ, L.: Bulharsko, 11.XII.–14.XII.; FÜLEKY, P.: Poľsko, 8.XII.–15.XII.; DUBNIČKA, S.: Taliansko, 27.X.–16.XII.; SUCHÝ, M.: Rakúsko, 7.XII.–16.XII.; IŠA, J.: Anglicko, 10.XII.–16.XII.; PACL, J.: Rakúsko, 12.XII.–16.XII.; HRIVNÁK, Ľ.: ZSSR, 8.XII.–17.XII.; ZÁTOPEK, L.: ZSSR, 12.XII.–17.XII.; DUBNIČKA, J.: ZSSR, 12.XII.–17.XII.; PECIAR, Š.: NDR, 12.XII.–17.XII.; DORUĽA, J.: NDR, 12.XII.–17.XII.; KLIMAN, J.: Maďarsko, 12.XII.–17.XII.; VASS, K.: Maďarsko, 5.XII.–17.XII.; ZENTKO, A.: Anglicko, 8.XII.–17.XII.; KRIPPEL, E.: Bulharsko, 4.XII.–18.XII.; OŤAHEL, J.: Bulharsko, 4.XII.–18.XII.; ZAVACKÁ, K.: ZSSR, 5.XII.–18.XII.; SÁDOVSKÝ, J.: ZSSR, 5.XII.–18.XII.; MINÁRIK, J.: ZSSR, 5.XII.–18.XII.; ŠÚTOR, J.: Maďarsko, 13.XII.–18.XII.; SLABOŇ, S.: Maďarsko, 13.XII.–18.XII.; TRŽILOVÁ, B.: Švédsko, 21.XI.–19.XII.; JEŽOVÁ, E.: Švédsko, 21.XI.–19.XII.; ZELINKA, J.: USA, 20.IX.–19.XII.; DOBRAKOV, I.: Poľsko, 21.XI.–20.XII.; ČELKOVÁ, Ľ.: Poľsko, 12.XII.–20.XII.; FILLO, M.: Poľsko, 7.XII.–21.XII.; CHUDÝ, M.: Poľsko, 7.XII.–21.XII.; PAVLÁSEK, J.: Švédsko, 21.XI.–21.XII.; ZAJAC, M.: Poľsko, 21.IX.–21.XII.; SLAMEŇOVÁ, D.: Taliansko, 29.IX.–22.XII.; ŠIMÚTH, J.: Anglicko, 17.XII.–22.XII.; ČORBOVÁ, M.: ZSSR, 18.XII.–23.XII.; TYŠLER, M.: Maďarsko, 12.XII.–23.XII.; TURČAN, J.: Maďarsko, 19.XII.–23.XII.; HALAGA, O.: Poľsko, 12.XII.–24.XII.; KRAJČOVIČ, M.: Maďarsko, 18.XII.–27.XII.2772
5250CII/43e19782772–2775
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
KVETŇANSKÝ, R.: USA, 4.I.1977–4.I.1978; HOLUB, Z.: Maďarsko 4.I.–5.I.; PODSKLAN,. J.: ZSSR, 2.I.–5.I.; BALAŠ, J.: ZSSR, 2.I.–7.I.; RADČENKO, I.: Bulharsko, 29.XII.1977–7.I.1978; STEHLÍK, M.: ZSSR, 27.XII.1977–8.I.1978; HAJNALOVÁ, E.: ZSSR, 27.XII.1977–16.I.1978; HESEK, F.: Maďarsko, 15.I.–20.I.; KUDELA, K.: Maďarsko, 15.I.–21.I.; KISS, J.: Maďarsko, 16.I.–21.I.; ČÍČEL, B.: NDR, 17.I.–22.I.; PÁNEK, Z.: NDR, 17.I.–22.I.; PITTICH, E.: USA, 25.VII.1977–23.I.1978; BLAŠKOVIČ, D.: NDR, 22.I.–25.I.; BENCSÁTH, P.: 24.I.–27.I.; DOLEŽALOVÁ, A.: Maďarsko, 22.I.–28.I.; VIGAŠ, M.: Kanada, USA, 25.VIII.1977–31.I.1978; LUKÁČ, I.: NDR, 9.XI.1977–3.II.1978; MÁJEKOVÁ, M.: ZSSR, 27.XII.1977–6.II.1978; PEŤKO, V.: NDR, 13.II.–17.II.; VÝBOH, P.: Indonézia, 20.II.–24.II.; RITOMSKÝ, A.: Maďarsko, 20.II.–26.II.; ROŠKO, R.: Maďarsko, 20.II.–26.II.; MARKUŠ, J.: Maďarsko, 6.III.–10.III.; MENDEL, O.: NDR, 5.III.–11.III.; PLEŠKO, I.: NDR, 14.III.–15.III.; GABAŠOVÁ, O.: Maďarsko, 13.III.–18.III.; PODRIMAVSKÝ, M.: Maďarsko, 6.III.–19.III.; ČELKOVÁ, Ľ.: NDR, 12.III.–18.III.; KORDOŠ, P.: Kórea, 5.III.–18.III.; ZIKMUNDOVÁ, E.: NDR, 12.III.–19.III.; PAJDUŠÁK, P.: Anglicko, 27.IX.1977–23.III.1978; KYSELICA, F.: NDR, 18.III.–24.III.; VÁVRA, I.: NDR, 13.III.–26.III.; JAMBOR, J.: Maďarsko, 28.III.–31.III.; ROSENBAUM, K.: NDR, 28.III.–2.IV.; CIRBES, V.: NDR, 28.III.–2.IV.; BURLAS, L.: NDR, 28.III.–2.IV.; HAVALDA, A.: NDR, 3.IV.–6.IV.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 2.IV.–7.IV.; KASANICKÁ, Z.: Poľsko, 1.IV.–8.IV.; FROLLO, I.: USA, 10.X.1977–10.IV.1978; OŽĎÁNI, O.: Maďarsko, 5.IV.–11.IV.; BETKO, J.: Maďarsko, 10.IV.–15.IV.; SILNÝ, A.: NDR, 9.IV.–15.IV.; LUKÁČ, J.: Maďarsko, 11.IV.–15.IV.; LUBY, Š.: Poľsko, 3.IV.–15.IV.; RYCHLÁ, L.: Francúzsko, 16.X.1977–19.IV.1978; DZUBÁK, M.: Maďarsko, 11.IV.–20.IV.; ROSA, K.: Maďarsko, 11.IV.–20.IV.; SOPKO, J.: Maďarsko, 10.IV.–22.IV.; PIVARČ, J.: NDR, 16.IV.–22.IV.; MARCINKA, K.: NDR, 16.IV.–23.IV.; LATH, D.: NDR, 16.IV.–26.IV.; VARGA, F.: Bulharsko, 12.IV.–26.IV.; HORVÁTH, P.: Maďarsko, 10.IV.–28.IV.; KVITKOVIČ, J.: Maďarsko, 16.IV.–28.IV.; FERANEC, J.: Maďarsko, 16.IV.–28.IV.; ŠARMÍR, E.: Maďarsko, 24.IV.–28.IV.; SCHILDER, J.: NDR, 23.IV.–28.IV.; TÓTH, D.: ZSSR, 17.IV.–29.IV.;2772
RANDÍK, A.: Maďarsko, 5.IV.–29.IV.; VIKTORÍN, K.: ZSSR, 24.IV.–29.IV.; REICHRTOVÁ, E.: NDR, 25.IV.–30.IV.; HOLUB, Z.: NDR, 25.IV.–30.IV.; BÁTORA, J.: Rumunsko, 17.IV.–30.IV.; POŽGAJ, J.: Poľsko, 17.IV.–30.IV.; KNEPPO, P.: Francúzsko, 24.IV.–30.IV.; ŠIMUNIČOVÁ, J.: Maďarsko, 2.V.–5.V.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 24.IV.–6.V.; BENEŠ, L.: NDR, 2.V.–7.V.; THURZO, V.: Maďarsko, 8.V.–12.V.; HLÁSNIK, I.: NDR, 8.V.–12.V.; NOVÁK, L.: Maďarsko, 24.IV.–14.V.; GABRIELOVÁ, H.: Rumunsko, 8.V.–14.V.; OREMUSOVÁ, E.: Rumunsko, 8.V.–14.V.; BRHLOVIČ, G.: NDR, 2.V.–14.V.; POPOVIČ, M.: Maďarsko, 4.V.–16.V.; IVANIČKOVÁ, E.: NDR, 2.V.–17.V.; ČERVENÁK, J.: Bulharsko, 5.V.–19.V.; DRDOŠ, J.: NDR, 14.V.–20.V.; URBÁNEK, J.: NDR, 14.V.–20.V.; MATEJKA, D.: NDR, 16.V.–20.V.; MORVIC, M.: Poľsko, 4.V.–20.V.; HLÁSNIK, I.: Bulharsko, 18.V.–20.V.; VAJTERŠIC, M.: Maďarsko, 8.V.–21.V.; KASANICKÁ, Z.: NDR, 15.V.–23.V.; JERGEL, M., POLÁK, M.: ZSSR, 14.V.–23.V.; JURÍK, Š.: NDR, 9.V.–25.V.; PAJDUŠÁKOVÁ, Ľ.: NDR, 22.V.–26.V.; VOJTKO, J.: ZSSR, 21.V.–26.V.; HOLUB, Z.: Maďarsko, 22.V.–27.V.; ČIERNA, D.: Maďarsko, 15.V.–28.V.; KRUŽLIAK, J.: ZSSR, 15.V.–28.V.; ALFÖLDI, J.: NDR, 1.V.–30.V.; TORANOVÁ, E.: NDR, 29.V.–5.VI.; BOĎA, K.: ZSSR, 17.V.–31.V.; RITOMSKÝ, A.: NDR, 27.V.–2.VI.; ROŠKO, R.: NDR, 27.V.–2.VI.; ČERVENÁK, J.: NDR, 28.V.–2.VI.; CHMÚRNY, R.: Maďarsko, 22.V.–2.VI.; SABOVÁ, M.: ZSSR, 29.V.–3.VI.; STEIN, J.: Maďarsko, 8.V.–3.VI.; PORUBSKÝ, Š.: Maďarsko, 29.V.–4.VI.; TIRINDA, P.: NDR, 5.IV.–4.VI.; LUBY, Š.: NSR, 15.V.–4.VI.; BÍLY, M.: Maďarsko, 4.VI.–6.VI.; MENDEL, O.: Maďarsko, 5.VI.–8.VI.; FARKAŠ, V.: Maďarsko, 10.IV.–9.VI.; ROSA, K.: NDR, 4.VI.–10.VI.; MAGIC, D.: Bulharsko, 29.V.–11.VI.; KASANICKÁ, Z.: Poľsko, 5.VI.–12.VI.; RI–ČUN–MUK: Kórea, 13.VI.; TOMASTA, P.: Maďarsko, 1.VI.–14.VI.; MACHAJDÍK, D.: NDR, 7.VI.–16.VI.; PÁZMAN, A.: Maďarsko, 5.VI.–16.VI.; HINDÁK, F.: NSR, 4.VI.–16.VI.; VANTUCH, A.: Maďarsko, 5.VI.–17.VI.; PÉRI, Š.: Maďarsko, 5.VI.–17.VI.; OSLANSKÝ, F.: Maďarsko, 12.VI.–17.VI.; VOZÁR, J.: Maďarsko, 5.VI.–17.VI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 5.VI.–17.VI.; HOLUB, Z.: Rumunsko, 12.VI.–17.VI.; RANDÍK, A.: Juhoslávia, 13.VI.–18.VI.; MATIAŠOVSKÝ, K.: NDR, 19.VI.–23.VI.; MORVIC, M.: ZSSR, 12.VI.–23.VI.; POLÁK, M., ŠTOFANÍK, F.: Francúzsko, 12.VI.–23.VI.; MĚŘINSKÝ, K.: ZSSR, 13.VI.–24.VI.; PETRÁŠ, Š.: Bulharsko, 11.VI.–25.VI.; TURČAN, J.: NDR, 4.VI.–26.VI.; PETRÁŠ, Š., KOČIŠ, I., HEČKO, K., BUTKOVIČ, J.: Maďarsko, 28.VI.; KREMPASKÝ, Ľ.: Švajčiarsko, 24.X.1977–30.VI.1978; VALENTOVÁ, V.: Maďarsko, 26.VI.–1.VII.; ŠESTÁKOVÁ, M.: NDR, 26.VI.–1.VII.; IŠA, K.: NDR, 26.VI.–1.VII.; KNOPP, J.: Rumunsko, 26.VI.–1.VII.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 20.VI.–1.VII.; TAKÁCS, S.: Rumunsko, 26.VI.–1.VII.; VÁVRA, I.: ZSSR, 26.VI.–3.VII.; GAŠPARÍKOVÁ, O.: ZSSR, 14.VI.–4.VII.; ČORBA, J.: NSR, 19.VI.–4.VII.; ŠPALDONOVÁ, R.: NSR, 19.VI.–4.VII.; GULDAN, A.: ZSSR, 26.VI.–5.VII.; GAŽO, M.: NDR, 2.VII.–7.VII.; ZELINKA, J.: NDR, 2.VII.–7.VII.; ŠIMÚTH, J.: NDR, 2.VII.–7.VII.; SEDLÁK, J.: NDR, 1.VII.–8.VII.; ORLICKÝ, J.: NDR, 2.VII.–8.VII.; CESNAK, L.: Anglicko, 3.VII.–8.VII.; GEMEINER, P.: NDR, 1.VII.–9.VII.; RUISEL, I.: Rumunsko, 2.VII.–16.VII.; DANĚK, V.: NDR, 16.VII.–23.VII.;2773
OLERÍNY, V.: Maďarsko, 31.VII.–5.VIII.; KUBÍČEK, F.: ZSSR, 1.VIII.–9.VIII.; GOLLVITZEROVÁ, E.: Maďarsko, 6.VIII.–19.VIII.; CIRBES, V.: Švédsko, 14.VIII.–19.VIII.; KOTULIČ, I.: Juhoslávia, 30.VII.–22.VIII.; MIŠÍK, L.: Fínsko, 13.VIII.–24.VIII.; SCHWARZ, Š.: Fínsko, 14.VIII.–24.VIII.; KALIVODOVÁ, E.: NDR, 6.VIII.–25.VIII.; ŠPALDONOVÁ, R.: Poľsko, 19.VIII.–26.VIII.; VALLO, V.: ZSSR, 19.VIII.–28.VIII.; HINDÁK, F.: Švajčiarsko, 20.VIII.–28.VIII.; BIANCHI, L.: Maďarsko, 23.VIII.–29.VIII.; ZENTKO, A.: Francúzsko, 21.VIII.–30.VIII.; KORMUŤÁK: ZSSR, 20.VIII.–31.VIII.; CEPKO, A.: ZSSR, 20.VIII.–31.VIII.; LIPTÁK, Š.: Juhoslávia, 9.VIII.–2.IX.; ŽEŽULA, I.: Maďarsko, 27.VIII.–2.IX.; VOZÁR, J.: NDR, 3.IX.–8.IX.; PRIKRYL, Ľ.: Maďarsko, 3.IX.–9.IX.; MIKO, F.: Juhoslávia, 2.IX.–9.IX.; BARTOŇ, J.: NDR, 2.IX.–9.IX.; RUŽEKOVÁ, V.: Rumunsko, 4.IX.–9.IX.; BANÁSOVÁ, V.: Rumunsko, 4.IX.–9.IX.; VÝBOH, P.: Poľsko, 2.IX.–9.IX.; JURÁNI, M.: Poľsko, 2.IX.–9.IX.; ROSENBAUM, K.: Juhoslávia, 2.IX.–10.IX.; HROZIENČÍK, J.: Juhoslávia, 3.IX.–10.IX.; AHRENS, A.: NDR, 4.IX.–13.IX.; BRTÁŇ, R.: Juhoslávia, 2.IX.–16.IX.; KAMENICKÝ, L.: Rumunsko, 7.IX.–18.IX.; TIHLÁRIK, K.: NDR, 5.IX.–19.IX.; ŽELAZKO, W.: 13.IX.–22.IX.; MATYÁŠ, M.: Švédsko, 16.IX.–22.IX.; BLAŽEK, M.: Švédsko, 16.IX.–22.IX.; SENEŠ, J.: Juhoslávia, 17.IX.–23.IX.; ZÁVADOVÁ, K.: Maďarsko, 11.IX.–23.IX.; ÁBAFFY, J.: 19.IX.–24.IX.; JUHÁSOVÁ, E.: Juhoslávia, 17.IX.–24.IX.; LIPSKAJA, E.: NDR, 18.IX.–25.IX.; DAUTZENBERG, H.: NDR, 26.IX.–27.IX.; PIVARČ, J.: ZSSR, 14.IX.–26.IX.; BARTOŇ, J.: NDR, 20.IX.–28.IX.; ALTANER, Č.: USA, 27.IX.1977–28.IX.; JEŽOVÁ, E.: NSR, 11.IX.–29.IX.; ČORBA, J.: Rumunsko, 25.IX.–30.IX.; STRAUSS, V.: ZSSR, 18.IX.–30.IX.; BALCO, M.: NDR, 14.IX.–30.IX.; HLÁSNIK, I.: NSR, 11.IX.–30.IX.; WEISMANN, Ľ.: ZSSR, 26.IX.–1.X.; MAJOROŠ, M.: ZSSR, 23.IX.–1.X.; KRAJČÍR, A.: Rumunsko, 20.IX.–3.X.; NOVÁK, M.: ZSSR, 25.IX.–4.X.; KOPČAN, V.: Maďarsko, 1.X.–5.X.; HORVÁTH, I.: NDR, 3.X.–7.X.; CHLADNÝ, I.: Maďarsko, 3.X.–7.X.; SCHLEICHER, H., DAUTZENBERG, H., LUKANOFF, B.: NDR, 3.X.–7.X.; VARÁDY, J.: ZSSR, 19.IX.–8.X.; FEJEŠ, J.: ZSSR, 19.IX.–8.X.; WOJTASIK, J.: 16.IX.–12.XII.; POTOCKÝ, L.: Maďarsko, 10.X.–14.X.; ZENTKO, A.: Maďarsko, 10.X.–14.X.; BOĎA, K.: Brazília, Kanada, USA, 14.IX.–13.X.; PETER, V.: Brazília, Kanada, USA, 14.IX.–13.X.; UŠÁK, P.: Bulharsko, 1.X.–13.X.; BUTVIN, P.: Maďarsko, 10.X.–14.X.; ŽIŇAN, R.: ZSSR, 2.X.–14.X.; GHERMAN, A.-M.: 11.X.–16.X.; OSTROLÚCKA, M.: Poľsko, 1.X.–16.X.; VREŠTIAK, P.: NDR, 16.VII.–16.X.; TOKÁR, F.: Francúzsko, 9.X.–19.X.; RYPÁK, M.: Francúzsko, 9.X.–19.X.; KNEPPO, P., VIKTORÍN, K., FROLLO, I.: ZSSR, 16.X.–21.X.; BOĎA, K.: ZSSR, 18.X.–22.X.; SABO, V.: ZSSR, 18.X.–22.X.; SABO, V.: ZSSR, 18.X.–22.X.; ACHVERDOV, J. N.: ZSSR, 25.X.; TÁBOR: Maďarsko, 19.X.–26.X.; KÓŠA, L.: Maďarsko, 19.X.–26.X.; KRŐHNERT, R., REICHE, H.: NDR, 23.X.–27.X.; LEITNER, G.: NDR, 16.X.–27.X.; HLÁSNIK, I.: Poľsko, 16.X.–28.X.; FRANKOVIČ, B.: Maďarsko, 17.X.–28.X.; BARTOŠ, J.: Maďarsko, 24.X.–28.X.; KAMENICKÝ, L.: Maďarsko, 17.X.–29.X.; KOVÁČ, M.: NDR, 23.X.–29.X.; KELLER, W.: NDR, 31.X.–2.XI.; NILIUS, B.: NDR, 30.X.–3.XI.; BAKOŠ, J.: Maďarsko, 20.X.–3.XI.; RYBARIČ, R.: Maďarsko, 24.X.–4.XI.; DEÁK, L.: Maďarsko, 31.X.–5.XI.; KUTSCHBAUCH: NDR, 30.X.–5.XI.; NOCKE, G.: NDR, 8.XI.–10.XI.; VICENÍK, K., TYŠLER, M.: ZSSR, 23.X.–5.XI.; ŽEMBERY, I.: NDR, 28.X.–5.XI.; BOTÍK, J.: Maďarsko, 24.X.–6.XI.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 16.I.1975–6.XI.1978; DZUBÁK, M.: Francúzsko, 1.XI.–12.XI.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 17.X.–14.XI.; THOM, F.: NDR, 16.XI.; MOZEŠ, Š.: Bulharsko, 5.XI.–17.XI.; HORSKÝ, K.: Bulharsko, 5.XI.–17.XI.; RUŽEKOVÁ, V.: NDR, 6.XI.–17.XI.; MAUERSBERGER, G., HÄUSLER, F.: NDR, 12.XI.–18.XI.; BICKO, J.: ZSSR, 10.XI.–20.XI.; PACL, J.: Rakúsko, 21.XI.–22.XI.; KLIMENT, V.: ZSSR, 13.XI.–23.XI.; BRIMICH, L.: Maďarsko, 21.XI.–25.XI.; KUBÁČKOVÁ, Ľ.: Maďarsko, 21.XI.–25.XI.; KORDOŠ, P.: USA, 1.VI.–25.XI.; BUGÁR, J.: NDR, 20.XI.25.XI.; DOROTTYA, G.: 13.XI.–26.XI.;2774
LACKOVIČ, V.: Maďarsko, 21.XI.–26.XI.; FUCHS, G.: NDR, 27.XI.–1.XII.; BERNHARDT, C., UWE, H.: NDR, 27.XI.–1.XII.; PLANDER, I.: Kuba, 27.XI.–1.XII.; MASAROVIČOVÁ, E.: Poľsko, 19.XI.–26.XI.; BICKO, J.: ZSSR, 26.XI.–2.XII.; HLAVÁČ, S.: ZSSR, 3.IX.–4.XII.; BORCOS, M.: 4.XII.–9.XII.; ZELEŇÁK, I.: Nórsko, Fínsko, Švédsko, 19.XI.–9.XII.; KÁLDY, A.: Nórsko, Fínsko, Švédsko, 19.XI.–9.XII.; EICHHORN, D.: NDR, 3.XII.–9.XII.; SEMAN, M., ŠPALEK, J.: ZSSR, 3.XII.–10.XII.; GÖMÖRY, F.: ZSSR, 4.XII.–14.XII.; NEACSU, I.: 1.XII.–13.XII.; FŐRSTER, W.: NDR, 4.XII.–13.XII.; HOLUB, Z.: 10.XII.–14.XII.; PESCHEL, H., KAUTZLEBEN, H., ROTTER, D.: NDR, 11.XII.–14.XII.; NOWAK, H.: NDR, 12.XII.–15.XII.; HAASE, G.: NDR, 13.XII.–16.XII.; GULDAN, A.: NDR, 10.XII.–15.XII.; KAROVIČ, K.: NDR, 3.XII.–15.XII.; BARANČOK, D.: ZSSR, 11.XII.–15.XII.; DUBNIČKA, S., BOHÁČIK, J.: Taliansko, 10.XII.–16.XII.; HOVORKA, J.: ZSSR, 9.XII.–17.XII.; ČORBA, J.: ZSSR, 9.XII.–17.XII.; KUDELA, A., STEHLÍK, M.: ZSSR, 9.XII.–17.XII.; FREUDENBERG, A.: NDR, 11.XII.–18.XII.; HORVÁTH, P.: ZSSR, 5.XII.–21.XII.; HELFER, H.: NDR, 18.XII.–22.XII.; BUCH, J.: ZSSR, 12.XII.–22.XII.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 3.XII.–22.XII.2775
5251CII/43e19792775–2778
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
LUKÁČ, I.: ZSSR, 8.XII.1978–7.I.1979; KABÁT, D.: Anglicko, 15.X.1978–12.I.1979; PLANDER, I.: Maďarsko, 21.I.–27.VII.; BUGÁR, J.: ZSSR, 21.I.–27.VII.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 21.I.–27.I.; JÁNOŠ, F.: ZSSR, 22.I.–6.II.; KNEPPO, P.: ZSSR, 4.II.–8.II.; ROJKO, J.: ZSSR, 4.II.–10.II.; JUST, L.: ZSSR, 4.II.–10.II.; BOĎA, K.: NDR, 11.II.–16.II.; GAŽO, M.: NDR, 11.II.–16.II.; LUBY, Š.: NSR, 18.I.–18.II.; FRŐHLICH: ZSSR, 19.II.–24.II.; OTTOVÁ, A.: Poľsko, 18.II.–28.II.; SCHWEIGHOFER, A.: ZSSR, 28.II.–4.III.; BICKO, J.: Rumunsko, 25.II.–4.III.; JERGEL, M.: ZSSR, 19.II.–8.III.; JERGEL, M., SYNAK, D.: ZSSR, 27.II.–8.III.; POLAKOVIČ, A.: USA, 4.IX.1978–9.III.1979; PLANDER, I.: Poľsko, 5.III.–9.III.; LÁNIK, J.: Rakúsko, 1.III.–10.III.; SIRÁCKY, J.: Švajčiarsko, 3.III.–10.III.; ŠAJDA, J.: ZSSR, 4.III.–11.III.; PLEŠKO, I.: Rakúsko, 9.III.–12.III.; TAKÁCS, S.: Poľsko, 6.III.–15.III.; KRESÁK, Ľ.: USA, 1.III.–16.III.; NIEDERLAND, T.: Švédsko, 12.III.–17.III.; ŘIMAN, J.: Švédsko, 12.III.–17.III.; VARGA, M.: ZSSR, 12.III.–17.III.; BUGÁR, J.: NDR, 11.III.–17.III.; KUBEK, J.: Poľsko, 12.III.–17.III.; PLANDER, I.: NDR, 16.III.–22.III.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 18.III.–24.III.; NAGY, M.: ZSSR, 19.III.–25.III.; BUNČEK, I.: Poľsko, 11.III.–26.III.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 22.III.–26.III.; ILENČÍK, J.: ZSSR, 25.III.–31.III.; RIBANSKÝ, I., OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 2.IV.–6.IV.; POLÁK, M.: Francúzsko, 6.XI.1978–6.IV.1979; PLANDER, I., KOČIŠ, I.: ZSSR, 2.IV.–7.IV.; TIRINDA, P.: Taliansko, 2.IV.–8.IV.; MIKLOŠKO, J.: ZSSR, 4.IV.–11.IV.; SEMAN, M., ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 8.IV.–23.IV.; SLIVKA, M.: ZSSR, 8.IV.–14.IV.; PACL, J.: Rakúsko, 19.IV.–20.IV.; JERGEL, M.: ZSSR, 16.IV.–21.IV.; SCHILDER, J.: NDR, 16.IV.–21.IV.; KYSELICA, F.: NDR, 18.IV.–24.IV.; VARGA, M., MÁJEK, Š.: ZSSR, 18.IV.–24.IV.; KRUŽLIAK, J.: ZSSR, 14.IV.–24.IV.; NOGOVÁ, A.: ZSSR, 17.IV.–25.IV.; KASANICKÁ, Z.: Poľsko, 23.IV.–27.IV.; BRUNET, R.: 23.IV.–27.IV.; SENEŠ, O.: NDR, 16.IV.–28.IV.; FRIČ, F.: NSR, 1.VIII.1978–30.IV.1979; KRESÁK, Ľ.: Taliansko, 24.IV.–13.V.; THURZO, V.: Grécko, 6.V.–14.V.; CHUDÍK, J., MIKLOŠKO, J.: ZSSR, 10.V.–16.V.; PÁZMÁN, A.: NDR, 5.V.–17.V.; DUHAJ, P., BUTVIN, P.: Maďarsko, 14.V.–18.V.; BETKO, J.: Maďarsko, 14.V.–19.V.; KORDOŠ, P.: ZSSR, 12.V.–19.V.; NOVÁK, J.: Bulharsko, 14.V.–20.V.; DRDOŠ, J.: Francúzsko, 2.V.–22.V.; KRUPA, D.: ZSSR, 14.V.–22.V.; WIMMER, G.: Maďarsko, 14.V.–25.V.; GREŠÍKOVÁ, M.: Rakúsko, 24.V.–27.V.;2775
MACHO, L.: Taliansko, 21.V.–27.V.; BARTL, J.: ZSSR, 20.V.–27.V.; DUBNIČKA, S.: Poľsko, 19.V.–27.V.; SEDLIAKOVÁ, M.: Japonsko, 7.V.–28.V.; MARIOT, P.: NSR, 21.V.–28.V.; KOMLOŠ, K.: Rakúsko, 29.V.–31.V.; KABÁT, D.: ZSSR, 21.V.–1.VI.; ČERVENÁK, J., KOVAČOVSKÝ, J.: ZSSR, 28.V.–2.VI.; KONTRIŠOVÁ, O.: NSR, 12.V.–2.VI.; ŠAJDA, J.: Bulharsko, 27.V.–2.VI.; BENČ, V.: Poľsko, 20.V.–2.VI.; WEIS, M.: Poľsko, 20.V.–2.VI.; KOČIŠ, I.: Bulharsko, 27.V.–3.VI.; DUBINSKÝ, J., ILENČÍK, J., STEHLÍK, M.: ZSSR, 4.VI.–9.VI.; BALLO, I.: NSR, 21.V.–10.VI.; URBÁNEK, P.: Maďarsko, 28.V.–10.VI.; PAVÚK, J.: NSR, 5.VI.–13.VI.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 13.V.–15.VI.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 29.V.–15.VI.; FROLLO, I.: NDR, 4.VI.–15.VI.; KUDELA, K.: ZSSR, 10.VI.–16.VI.; HAVLÍK, Š.: Rumunsko, 5.VI.–16.VI.; DUHAJ, P., MRAFKO, P.: Poľsko, 10.VI.–16.VI.; BOHÁČIK, J.: Poľsko, 20.V.–16.VI.; CESNAK, L., KREMPASKÝ, L., POLÁK, M., TAKÁCS, S.: Maďarsko, 14.VI.–16.VI.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 11.VI.–17.VI.; BICKO, J.: ZSSR, 9.VI.–17.VI.; SLÁVIK, I.: NSR, 30.V.–20.VI.; RUŽIČKA, J.: Rakúsko, 18.VI.–21.VI.; SEBESTYÉNOVÁ, J. V.: Bulharsko, 1.VI.–21.VI.; SUCHÝ, J.: Bulharsko, 1.VI.–21.VI.; VOZÁR, J.: Rakúsko, 20.VI.–22.VI.; RENDEK, E.: NDR, 10.VI.–23.VI.; RUŽIČKA, M.: Bulharsko, 17.VI.–24.VI.; KASANICKÁ, Z.: Bulharsko, 17.VI.–24.VI.; LICHARDUS, S.: Francúzsko, 19.VI.–24.VI.; LAZAR, E.: Poľsko, 19.VI.–27.VI.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Taliansko, 18.VI.–29.VI.; ČORBA, J.: Maďarsko, 18.VI.–29.VI.; JUSTL, L., KUDELA, V.: Poľsko, 25.VI.–29.VI.; PASTOROVÁ, B.: NSR, 16.VI.–30.VI.; PLANDER, I., KOČIŠ, I., MIKLOŠKO, J.: Maďarsko, 25.VI.–30.VI.; BUCH, J.: ZSSR, 19.VI.–30.VI.; ŠUJAN, Š.: Taliansko, 27.VI.–2.VII.; DUBECKÝ, F.: ZSSR, 2.VI.–2.VII.; MICHALÍK, J.: Taliansko, 18.VI.–3.VII.; BENČAŤ, F.: NDR, 28.VI.–3.VII.; HORVÁTH, P.: ZSSR, 24.VI.–5.VII.; SEKANINOVÁ, E.: Rakúsko, 1.VII.–7.VII.; ZÁVADOVÁ, K.: NSR, 24.VI.–7.VII.; ZELEŇÁK, I.: ZSSR, 1.VII.–7.VII.; KÁLDY, A.: ZSSR, 1.VII.–7.VII.; PLANDER, I.: ZSSR, 24.VI.–5.VII.; PAULECHOVÁ, K.: Maďarsko, 2.VII.–9.VII.; BAUMGARTNEROVÁ, H.: Maďarsko, 2.VII.–9.VII.; PETRIKOVIČ, Š.: Poľsko, 25.VI.–10.VII.; VARGA, M., MÁJEK, Š.: ZSSR, 3.VII.–11.VII.; MAJERNÍKOVÁ, E.: ZSSR, 3.VII.–12.VII.; POŽGAJ, J.: Bulharsko, 13.V.–13.VII.; FUTÁK, J.: Poľsko, 2.VII.–13.VII.; PREŤOVÁ, A.: Maďarsko, 9.VII.–14.VII.; GRAMATA, P.: Anglicko, 20.VII.–18.VIII.; ŽEMLA, J.: Anglicko, 14.VII.–21.VII.; TÓTH, D.: Rakúsko, 17.VII.–25.VII.; PORUBČAN, V.: Švédsko, 6.VIII.–26.VIII.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 25.VII.–27.VII.; ELSCHEK, O.: Nórsko, 25.VII.–5.VIII.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 6.VIII.–9.VIII.; HARTMANNOVÁ, M.: USA, 8.II.–14.VIII.; HINDÁK, F.: Švajčiarsko, 31.VII.–16.VIII.; KOSOVÁ, M.: Anglicko, 11.VIII.–18.VIII.; GRAMATA, P.: Anglicko, 20.VII.–18.VIII.; ŠARMÍR, E.: Rakúsko, 5.VIII.–23.VIII.; HLÁSNIK, I.: NSR, 25.IV.–23.VIII.; ĎURIŠIN, D.: Rakúsko, 18.VIII.–25.VIII.; MÚČKA, J.: Rakúsko, 18.VIII.–25.VIII.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 28.II.–26.VIII.; BLAHUTIAK, A.: Kuba, 22.I.–29.VIII.; PISARENKO, N. F.: ZSSR, 21.VIII.–28.VIII.; TOKÁR, F.: Poľsko, 20.VIII.–29.VIII.;2776
RYBARIČ, R.: Rakúsko, 25.VIII.–30.VIII.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 7.VIII.–30.VIII.; KRESÁK, Ľ.: Kanada, 13.VIII.–2.IX.; WEISMANN, Ľ.: NDR, 27.VIII.–31.VIII.; KALUŽNÝ, J.: Maďarsko, 27.VIII.–1.IX.; KOHN, R.: Fínsko, 27.VIII.–2.IX.; KOHÚT, Š.: Rumunsko, 26.VIII.–5.IX.; ŠUJAN, Š.: Bulharsko, 1.IX.–8.IX.; KELLÖ, V.: Švajčiarsko, 2.IX.–11.IX.; BOĎA, K.: Francúzsko, 3.IX.–11.IX.; VÁRADY, J.: Francúzsko, 3.IX.–11.IX.; MATIAŠOVSKÝ, K.: Nórsko, 20.VIII.–12.IX.; KLIMEŠ, I.: Rakúsko, 12.IX.; GRINGAUZ, K. I.: ZSSR, 6.IX.–12.IX.; POTOCKÝ, L.: NSR, 2.IX.–14.IX.; BENDA, O.: NSR, 11.IX.–14.IX.; GONDA, P.: NSR, 11.IX.–14.IX.; HLAVÁČ, S.: Poľsko, 3.IX.–14.IX.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 11.IX.–15.IX.; BALCO, M.: Rakúsko, 10.IX.–15.IX.; CHLADNÝ, J.: ZSSR, 4.IX.–15.IX.; KOLNÍKOVÁ, E.: Švajčiarsko, 8.IX.–16.IX.; BALAŠ, J.: Francúzsko, 9.IX.–16.IX.; LAZAR, E.: Maďarsko, 10.IX.–16.IX.; MAJERNÍKOVÁ, E.: Rumunsko, 29.VIII.–16.IX.; ČERNÁ, S.: ZSSR, 3.IX.–17.IX.; JÁNOŠ, Š.: Fínsko, 20.VIII.–17.IX.; ANTALÍK, R.: ZSSR, 5.IX.–17.IX.; OBLOŽINSKÝ, P.: Poľsko, 2.IX.–19.IX.; DUBNIČKA, S.: Maďarsko, 16.IX.–20.IX.; NAGY, M.: Maďarsko, 16.IX.–20.IX.; HALADA, L.: NDR, 17.IX.–20.IX.; ŠTULAJTER, F.: Rakúsko, 12.IX.–21.IX.; SLIVKA, M.: ZSSR, 15.IX.–21.IX.; LÁNIK, J.: ZSSR, 11.IX.–21.IX.; BARTOŇ, J.: NSR, 16.IX.–22.IX.; ROMANOV, A.: NSR, 16.IX.–22.IX.; HOLUB, Z.: Poľsko, 17.IX.–22.IX.; VIGAŠ, M.: NSR, 15.IX.–22.IX.; TOMEK, S.: ZSSR, 11.IX.–22.IX.; THURZO, I., SLAVKA, R.: Maďarsko, 16.IX.–22.IX.; ROSENBAUM, K.: NSR, 18.IX.–23.IX.; ERDELSKÁ, O.: ZSSR, 10.IX.–24.IX.; BOLF, J.: ZSSR, 18.IX.–25.IX.; BESTERCI, M.: Rakúsko, 6.IX.–26.IX.; BLAŽEK, M.: Francúzsko, 11.IX.–26.IX.; GÖMÖRY, F.: ZSSR, 17.IX.–26.IX.; MAŤOŠKA, J.: Fínsko, 3.IX.–28.IX.; KUBÍČEK, F.: Bulharsko, 1.IX.–28.IX.; ŠIMONOVIČ, V.: Bulharsko, 1.IX.–28.IX.; VALLO, V.: USA, 5.IV.–28.IX.; RUŽEKOVÁ, V.: Bulharsko, 24.IX.–29.IX.; ČERVENÁK, J., GULDAN, A., BUCH, J.: NDR, 25.IX.–29.IX.; PLANDER, I., KOČIŠ, I.: NDR, 23.IX.–29.IX.; ROJKO, J.: ZSSR, 23.IX.–29.IX.; LIŠKOVÁ, M.: NDR, 16.IX.–5.X.; PAULECH, C.: Rumunsko, 24.IX.–29.IX.; CESNAK, L.: NSR, 16.IX.–30.IX.; ŠEVČÍK, M.: Maďarsko, 18.IX.–30.IX.; MATISOVÁ, J.: Francúzsko, 10.IX.–1.X.; MIERTUŠ, S.: Taliansko, 12.VIII.–2.X.; HRDÝ, I.: Mexiko, 2.VIII.–2.X.; JASIČ, J.: Mexiko, 2.VIII.–2.X.; BOĎA, K.: ZSSR, 23.IX.–4.X.; VÁRADY, J.: ZSSR, 23.IX.–4.X.; SENEŠ, J.: Grécko, 22.IX.–5.X.; ZALIBEROVÁ, M.: Rumunsko, 24.IX.–6.X.; TRLIFAJ, M., BLAŽEK, M.: Poľsko, 1.X.–6.X.; RUŽIČKA, M.: Mongolsko, 30.IX.–7.X.; TURČAN, J.: Švajčiarsko, 29.IX.–8.X.; TIŇO, J.: Anglicko, 17.IV.–10.X.; FRANKOVIČ, B., LABÁTOVÁ, S.: Maďarsko, 2.X.–13.X.; MATAY, L.: ZSSR, 8.X.–14.X.; UŠÁK, P.: Poľsko, 7.X.–14.X.; PÁZMÁN, A.: Anglicko, 1.X.–15.X.; VOJTKO, J.: Bulharsko, 12.X.–15.X.; JANKOVIČ, J.: NSR, 8.X.–18.X.; PITOŇÁK, A.: NSR, 30.IX.–19.X.; ČAPKOVIČ, F.: Bulharsko, 14.X.–19.X.; MORHÁČ, M.: Maďarsko, 15.X.–19.X.; ŠPERKA, M.: ZSSR, 14.X.–19.X.; BICKO, J.: Maďarsko, 15.X.–20.X.; HRDLOVIČ, P.: Francúzsko, 14.X.–21.X.; LIBÍKOVÁ, H.: Rakúsko, 18.X.–21.X.; BLAŠKOVIČ, D.: Rakúsko, 18.X.–21.X.; GREŠÍKOVÁ, M.: Rakúsko, 18.X.–21.X.; RUŠČÁK, M.: NSR, 8.X.–21.X.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 14.X.–21.X.; KITTLER, R.: NSR, 3.X.–22.X.; RYCHLÝ, J.: Francúzsko, 14.X.–23.X.; DOLEŽALOVÁ, A.: Francúzsko, 18.X.–24.X.; KORMUŤÁK, A.: Francúzsko, 16.X.–25.X.; BOLVANSKÝ, M.: Francúzsko, 16.X.–25.X.; KAZIMÍR, Š.: NSR, 16.X.–25.X.; MARIANI, E.: ZSSR, 18.X.–25.X.; SABO, V.: ZSSR, 15.X.–26.X.; VALLO, V.: Maďarsko, 22.X.–26.X.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 15.X.–26.X.; HARTMANNOVÁ, M.: ZSSR, 16.X.–26.X.; LUBY, Š.: Poľsko, 19.X.–26.X.; ČERVENÁK, J., KORDOŠ, P.: OŽVOLD, M.: ZSSR, 14.X.–27.X.; HLÁSNIK, I., KOVAČOVSKÝ, J.: Poľsko, 16.X.–27.X.;2777
HORVATOVIČOVÁ, A.: NDR, 21.X.–28.X.; VIZÁROVÁ, G.: Švédsko, 1.X.–29.X.; BARAN, M.: Anglicko, 2.VII.–29.X.; KOVAČOVSKÝ, J., JERGEL, M., OKÁLI, D., SYNAK, D.: ZSSR, 22.X.–29.X.; VLASÁK, G.: Poľsko, 22.X.–30.X.; ROSÍK, J.: Anglicko, 17.X.–1.XI.; PALKOVIČ, M.: Švédsko, 1.X.–1.XI.; LOŽEK, Š., URBÁNEK, P.: Poľsko, 28.X.–1.XI.; MAJOROŠ, M.: ZSSR, 23.X.–1.XI.; MITUCH, J.: Bulharsko, 23.X.–3.XI.; GABAŠOVÁ, O.: NDR, 28.X.–3.XI.; DUDICH, A.: Poľsko, 8.X.–4.XI.; KAVEČANSKÝ, V.: NDR, 15.X.–6.XI.; ČINČURA, J.: Taliansko, 24.X.–7.XI.; KALIVODOVÁ, E.: Nórsko, 22.X.–9.XI.; HORVÁTHOVÁ, J.: Maďarsko, 5.XI.–9.XI.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 7.XI.–9.XI.; BROZOVIČ, D.: 5.XI.–10.XI.; SLOBODA, F.: NSR, 8.IV.–10.XI.; OŤAHELOVÁ, H.: Poľsko, 29.X.–10.XI.; KRÍŽIK, M.: NDR, 29.X.–10.XI.; SCHRAMEK, Š.: NSR, 14.X.–11.XI.; VELIAČIK, L.: NSR, 2.X.–14.XI.; DUBNIČKA, Š.: ZSSR, 29.X.–14.XI.; SLEZÁK, J.: USA, Kanada, 15.X.–15.XI.; BUTVIN, P.: Anglicko, 22.X.–16.XI.; KLIMENT, V.: Maďarsko, 13.XI.–17.XI.; KONEČNÝ, M.: Poľsko, 11.XI.–18.XI.; TAKÁCS, S.: Taliansko, 24.X.–20.XI.; SALAJ, J.: ZSSR, 21.VIII.–20.XI.; PIVOVAROV, I.: Kanada, 22.XI.1978–23.XI.1979; HUDEC, J.: Poľsko, 13.XI.–23.XI.; HLÁSNIK, I.: NDR, 21.XI.–23.XI.; KEDRO, M.: Rumunsko, 11.XI.–23.XI.; CESNAK, L., HUŤKA, P.: NDR, 18.XI.–23.XI.; PIVARČ, J.: Maďarsko, 20.XI.–23.XI.; REICHRTOVÁ, E.: Taliansko, 11.XI.–24.XI.; HOLUB, Z.: ZSSR, 18.XI.–24.XI.; ROJKOVIČ, I.: Rakúsko, 19.XI.–24.XI.; ŠÍPOŠ, I.: Anglicko, 12.XI.–24.XI.; MICHALKO, J.: Taliansko, 4.XI.–25.XI.; UHRÍK, B.: NSR, 23.VIII.–25.XI.; BOJŇANSKÝ, V.: NDR, 18.XI.–25.XI.; ŠUBÍKOVÁ, V.: NDR, 18.XI.–25.XI.; MURÍN, J.: Taliansko, 12.XI.–25.XI.; AMBROS, C.: Švajčiarsko, 29.IX.–27.XI.; DOBRAKOVÁ, M.: Holandsko, 30.X.–27.XI.; FICKOVÁ, M.: Dánsko, 29.X.–27.XI.; SÁDECKÝ, E.: NSR, 19.XI.–28.XI.; JANKOVIČ, V.: NDR, 26.XI.–30.XI.; HLÁSNIK, I., KOVAČOVSKÝ, I.: Rumunsko, 24.XI.–31.XI.; TRNOVCOVÁ, V.: NDR, 19.XI.–28.XI.; HLAVÁČ, S.: NDR, 1.XI.–28.XI.; HAJKOVÁ, E.: NDR, 20.XI.–29.XI.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 18.XI.–30.XI.; PLEŠKO, I.: NSR, 25.XI.–1.XII.; NOGOVÁ, A.: Taliansko, 14.XI.–1.XII.; BLAŽEK, M.: Rakúsko, 29.XI.–1.XII.; DUBNIČKA, S.: Rakúsko, 29.XI.–1.XII.; RYPÁK, M.: Švédsko, 8.X.–1.XII.; TAKÁCS, S.: Poľsko, 18.XI.–2.XII.; KURČA, T.: ZSSR, 18.XI.–2.XII.; OBLOŽINSKÝ, P.: NSR, 6.XI.–6.XII.; KUDELA, K.: ZSSR, 28.XI.–7.XII.; ŠPALEK, J.: ZSSR, 13.XI.–8.XII.; BARANEC, T.: Poľsko, 18.XI.–9.XII.; LUBY, Š.: ZSSR, 25.XI.–9.XII.; KAVECKÝ, Š.: ZSSR, 20.XI.–23.XII.; TEKEĽ, P.: Fínsko, 14.XI.–14.XII.; JUHÁS, P.: Švédsko, 21.IX.–14.XII.; VAJTERŠIC, M.: NDR, 10.XII.–14.XII.; JÁNOŠ, Š.: NSR, 10.XII.–15.XII.; PROKEŠ, J.: ZSSR, 2.X.–16.XII.; JUST, L.: ZSSR, 11.XII.–16.XII.; MĚŘINSKÝ, K.: Švédsko, 15.XI.–17.XII.; ROSA, K.: Austrália, 30.XI.–17.XII.; ČERNUŠKO, V.: ZSSR, 6.XII.–17.XII.; SCHWEIGHOFER, A.: Rakúsko, 23.XI.–21.XII.; MATULA, V.: Juhoslávia, 17.XII.–21.XII.; KOHÚTOVÁ, E.: NSR, 1.XII.–23.XII.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 14.XII.–30.XII.2778
5252CII/43e19802779–2781
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
HRKÚT, P.: Maďarsko, 3.I.–9.I.; HLÁSNIK, I.: Francúzsko, 28.XII.1979–11.I.1980; RÁCOVÁ, A.: India, 3.XII.1979–28.I.1980; HINDÁK, F.: Kuba, 24.IX.1979–28.I.1980; FROLLO, I.: NDR, 28.I.–1.II.; RUŽEKOVÁ, V.: NDR, 27.I.–2.II.; ŠAJDA, J.: NDR, 2.II.–9.II.1980; LEŠKO, A.: Kanada, 1.VIII.1979–10.II.1980; LICHARDUS, S.: NSR, 2.II.–12.II.; ADÁMEK, A.: ZSSR, 13.XI.1979–14.II.1980; ŠÁNDOR, L., SEMAN, M.: ZSSR, 11.II.–17.II.; MACHO, L.: Austrália, 31.I.–18.II.; KRIŠTIAK, J.: Taliansko, 26.I.–23.II.; LOŽEK, Š.: Bulharsko, 18.II.–23.II.; RIBANSKÝ, I.: Taliansko, 26.I.–23.II.; NOGOVÁ, A.: Rakúsko, 16.II.–25.II.; LENG, L.: USA, 4.IX.1979–26.II.1980; POLÍVKA, Ľ.: Japonsko, 6.VI.1979–28.II.1980; PLANDER, I., MIKOLOŠKO, J.: Rumunsko, 24.II.–28.II.; TÓTH, D.: Rakúsko, 25.II.–29.II.; MURG, I., LAZAR, E.: Rumunsko, 6.III.; BOHÁČIK, J.: Írsko, 11.II.–1.III.; LUKÁČ, I.: Rakúsko, 19.II.–1.III.; JÂGER, F.: ZSSR, 23.II.–2.III.; SIRACKÝ, J.: Švajčiarsko, 1.III.–8.III.; STEHLÍK, M.: ZSSR, 3.XII.1979–8.III.1980; MIKLOŠKO, J.: Taliansko, 3.III.–9.III.; BLAŽEK, M.: NDR, 10.III.–14.III.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 10.III.–16.III.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 6.III.–18.III.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 17.III.–21.III.; POLÁK, M., TALAPA, J.: ZSSR, 9.III.–21.III.; RUBLÍK, F.: NDR, 11.III.–21.III.; ŠIMKOVIČ, D.: Anglicko, 22.I.–22.III.; PIVARČ, J.: Maďarsko, 16.III.–22.III.; RIBANSKÝ, I.: ZSSR, 17.III.–22.III.; HALAMIČEK, R.: ZSSR, 13.III.–26.III.; KRUŠINSKÝ, D.: ZSSR, 16.III.–27.III.; PONEC, J.: NSR, 28.XII.1979–28.III.1980; KRUŽLIAK, J.: ZSSR, 15.III.–28.III.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 24.III.–29.III.; ROJKO, J.: ZSSR, 26.III.–1.IV.; VOZÁROVÁ, G.: NDR, 22.III.–4.IV.; JEŽOVÁ, E.: ZSSR, 8.IV.–14.IV.; HORVÁTH, P.: NDR, 10.IV.–17.IV.; KORDOŠ, P.: ZSSR, 8.IV.–18.IV.; PÁZMÁN, A.: NDR, 13.IV.–19.IV.; SLIVKA, M.: ZSSR, 14.IV.–19.IV.; KUBIČÁR, Ľ.: ZSSR, 15.IV.–21.IV.; KRÍŽIK, M.: NDR, 21.IV.–28.IV.; PLANDER, I., KOČIŠ, I.: NDR, 21.IV.–25.IV.; ANTALÍK, R.: ZSSR, 13.IV.–26.IV.; SEGEČ, O.: NDR, 20.IV.–26.IV.; HARTMANNOVÁ, M.: ZSSR, 22.IV.–27.IV.; GOLAISOVÁ, E.: ZSSR, 8.IV.–14.IV.; BREZA, M.: ZSSR, 15.IV.–28.IV.; SCHILDER, J.: NDR, 25.IV.–29.IV.; ČERNUŠKO, V.: ZSSR, 19.IV.–1.V.; ERDELSKÁ, O.: NDR, 30.IV.–7.V.; HINDÁK, F.: NSR, 27.IV.–8.V.; WEISMANN, Ľ.: Poľsko, 6.V.–9.V.; KOSTRA, J.: Poľsko, 13.IV.–13.V.; TÓTH, D.: Rakúsko, 8.V.–14.V.; RUSS, G.: USA, 15.XI.1979–16.V.1980; LOŽEK, Š.: Bulharsko, 11.V.–16.V.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 12.V.–16.V.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 18.IV.–17.V.; FUTÓ, A.: ZSSR, 10.V.–17.V.; BÁNÓ, M.: ZSSR, 10.V.–17.V.; FOGEL, J.: Poľsko, 4.V.–17.V.; RICHTER, K.: ZSSR, 6.V.–19.V.; BETKO, J.: NDR, 19.V.–20.V.; BLAŠKOVIČ, D.: Rakúsko, 19.V.–22.V.;2779
RUŽIČKOVÁ, H.: Maďarsko, 18.V.–22.V.; LÁNIK, J.: ZSSR, 12.V.–23.V.; KLIMENT, V.: ZSSR, 13.V.–24.V.; WIMMER, G.: NDR, 18.V.–24.V.; KOČIŠ, I.: Poľsko, 19.V.–24.V.; KOŠÍK, E.: NDR, 15.V.–25.V.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 13.V.–21.V.; TOMAN, R.: ZSSR, 13.V.–26.V.; KARDOŠOVÁ, A.: Anglicko, 28.III.–27.V.; DUBECKÝ, F.: Maďarsko, 26.V.–30.V.; NOVÁK, J.: Poľsko, 18.V.–30.V.; KORDOŠ, P.: Bulharsko, 25.V.–30.V.; MAŤOŠKA, J.: Francúzsko, 10.V.–18.V.; ŽIGRAI, F.: Francúzsko, 11.V.–31.V.; HUŤKA, P.: ZSSR, 12.V.–31.V.; HALADA, L.: Poľsko, 30.III.–31.V.; MAGLOCKÝ, Š.: Poľsko, 25.V.–1.VI.; BANÁSOVÁ, V.: Poľsko, 15.V.–1.VI.; BUCH, J.: ZSSR, 17.V.–1.VI.; NAGY, M.: ZSSR, 25.V.–1.VI.; MIŠÍK, L.: Bulharsko, 29.V.–1.VI.; JASIČ, J.: ZSSR, 20.V.–2.VI.; KEPPERT, M.: ZSSR, 4.V.–4.VI.; VOJTKO, J.: Bulharsko, 15.V.–4.VI.; SLIVKA, M.: Maďarsko, 1.V.–5.VI.; JASIČ, D.: ZSSR, 25.V.–7.VI.; CIBULA, M.: ZSSR, 25.V.–7.VI.; LANTAY, A.: ZSSR, 11.V.–7.VI.; JANGLOVÁ, D.: Maďarsko, 28.V.–7.VI.; ŽEMBERY, I.: Rakúsko, 5.VI.–8.VI.; ERDELSKÁ, O.: Poľsko, 2.VI.–9.VI.; PRÉTOVÁ, A.: Poľsko, 2.VI.–9.VI.; HEDLÍKOVÁ, J.: Rakúsko, 5.VI.–9.VI.; ČORBA, J.: Maďarsko, 30.V.–10.VI.; HOLUB, Z.: Bulharsko, 8.VI.–13.VI.; KUDELA, K.: Maďarsko, 2.VI.–13.VI.; RUŽEKOVÁ, V.: Poľsko, 9.VI.–14.VI.; JURÁNI, M.: Rakúsko, 9.VI.–14.VI.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 12.III.–14.VI.; KETTNER, M.: Anglicko, 27.V.–20.VI.; RUTTKAY, I.: Portugalsko, 13.VI.–20.VI.; RUŽIČKA, M.: Juhoslávia, 15.VI.–22.VI.; KASANICKÁ, Z.: Juhoslávia, 15.VI.–22.VI.; TORDA, T.: USA, 28.XII.1978–30.VI.1980; BUNČEK, I.: Poľsko, 15.VI.–22.VI.; TRNOVCOVÁ, V.: NDR, 14.VI.–24.VI.; ZAHORAN, M.: Maďarsko, 23.VI.–27.VI.; HARTMANNOVÁ, M.: Taliansko, 18.VI.–1.VII.; BOLVANSKÝ, M.: Taliansko, 9.VI.–3.VII.; MRAFKO, P.: Maďarsko, 29.VI.–4.VII.; POTOCKÝ, L., NOVÁK, L., ULIČIANSKY, S.: Maďarsko, 29.VI.–4.VII.; UHRÍK, B.: NSR, 5.III.–5.VII.; IVANOV, A.: Bulharsko, 25.V.–6.VII.; PETROVIČ, J.: Francúzsko, 27.VI.–6.VII.; HLÁSNIK, I.: Francúzsko, 2.VII.–6.VII.; GÉROVÁ, M.: NSR, 4.VII.–9.VII.; TEKEĽ, P.: NDR, 7.VII.–11.VII.; ZIKMUND, M.: Francúzsko, 7.VII.–12.VII.; LICHARDUS, B.: 8.VII.–12.VII.; PONEC, J.: 8.VII.–12.VII.; MACO, M.: NDR, 6.VII.–12.VII.; MRAFKO, P.: Francúzsko, 5.VII.–13.VII.; KORYTÁR, D.: Poľsko, 15.VI.–15.VII.; DUDICH, A.: Bulharsko, 25.VI.–24.VII.; MAJERNÍKOVÁ, E.: NSR, 1.VII.–29.VII.; SIRACKÁ, E.: Švédsko, 7.VII.–4.VIII.; PLEŠKO, I.: Nórsko, 4.VIII.–8.VIII.; MASAROVIČOVÁ, E.: NSR, 2.VIII.–16.VIII.; LABUDA, M.: Anglicko, 27.VI.–22.VIII.; CESNAK, L.: NSR, 24.V.–22.VIII.; THURZO, V.: Holandsko, 23.VIII.–26.VIII.; HEDLÍKOVÁ, J.: Maďarsko, 24.VIII.–30.VIII.; LADZIANSKA, Z.: Maďarsko, 24.VIII.–30.VIII.; JERGEL, M.: NSR, 1.VII.–31.VIII.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 26.VIII.–1.IX.; VAJTERŠIC, M.: Taliansko, 1.VI.–2.IX.; ŠUJAN, Š.: Maďarsko, 4.VIII.–3.IX.; PAULECH, C.: Maďarsko, 2.IX.–5.IX.; PILET, P.: 30.VIII.–6.IX.; ŠPALDONOVÁ, R.: Holandsko, 30.VIII.–6.IX.; KELEMENOVÁ, A.: Poľsko, 30.VIII.–7.IX.; KRAUSOVÁ, N.: Maďarsko, 3.IX.–9.IX.; DAUBNER, I.: Japonsko, 18.VIII.–10.IX.; PLANDER, I.: Maďarsko, 8.IX.–12.IX.; ROMANOV, A.: Taliansko, 5.IX.–13.IX.; KNEPPO, I.: Poľsko, 7.IX.–13.IX.; TOMAN, R.: Švédsko, 1.IX.–14.IX.; PETER, V.: NSR, 6.IX.–14.IX.; ĎUROVIČ, S.: NSR, 3.IX.–15.IX.; ČORBA, J.: Anglicko, 7.IX.–17.IX.; GAŽO, M.: NSR, 21.VIII.–18.IX.; PACL, J.: 16.IX.–19.IX.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 8.IX.–20.IX.;2780
KASANICKÁ, Z.: NDR, 15.IX.–20.IX.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 15.IX.–20.IX.; MARIANI, E.: ZSSR, 9.IX.–20.IX.; HATALA, P.: Poľsko, 7.IX.–21.IX.; HLAVÁČ, S.: ZSSR, 4.IX.–21.IX.; KUCHARSKÁ, M.: ZSSR, 16.IX.–22.IX.; MICHALKO, J.: NDR, 15.IX.–20.IX.; HORVATOVIČOVÁ, A.: Poľsko, 16.IX.–23.IX.; VALLO, V.: ZSSR, 12.IX.–26.IX.; KORDOŠ, P.: Rakúsko, 21.IX.–26.IX.; HRIVÍK, P.: Rumunsko, 15.IX.–26.IX.; FLACHBART, K.: NDR, 3.IX.–27.IX.; LOBOTKA, P.: ZSSR, 23.IX.–28.IX.; BUTVIN, P.: NDR, 22.IX.–28.IX.; KASANICKÁ, Z.: Poľsko, 22.IX.–29.IX.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 19.IX.–29.IX.; JÁNOŠ, Š.: ZSSR, 20.IX.–30.IX.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 29.IX.–3.X.; BUCH, J.: ZSSR, 23.IX.–4.X.; NOVÁK, J.: ZSSR, 30.IX.–5.X.; BAUMGARNEROVÁ, H.: ZSSR, 15.IX.–16.X.; KOČIŠ, I.: ZSSR, 11.X.–17.X.; KRIŠTIAK, J.: Bulharsko, 22.IX.–17.X.; ANTALÍK, J.: ZSSR, 7.X.–17.X.; ODINCOV, V. G., KOROĽOV, V. M.: ZSSR, 8.X.–17.X.; BEDEDA, I.: NSR, 16.X.–18.X.; RUŽIČKA, M.: ZSSR, 12.X.–18.X.; SEDLIAK, J.: ZSSR, 5.X.–19.X.; KVETŇANSKÝ, R.: Japonsko, 14.IX.–21.X.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 5.X.–21.X.; HLAVÁČ, S.: NDR, 8.X.–22.X.; PAULECH, C.: ZSSR, 14.X.–23.X.; KANCLÍŘ, E.: Nórsko, 16.X.–24.X.; KOLENA, J.: USA, 23.IV.–24.X.; BALAŠ, J.: Mongolsko, 16.X.–25.X.; HOLUB, Z.: Maďarsko, 20.X.–25.X.; ŠÁNDOR, L., SEMAN, M.: ZSSR, 18.X.–28.X.; DIKO, P.: ZSSR, 1.X.–29.X.; VYKOUK, B.: Kanada, 25.IX.–30.X.; MARIANI, E.: ZSSR, 18.X.–30.X.; OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 27.X.–31.X.; ŠÁCHA, J.: NSR, 6.X.–31.X.; DUŠINSKÝ, R.: Poľsko, 26.X.–2.XI.; DOUPOVEC, J.: ZSSR, 28.X.–4.XI.; RIBANSKÝ, I.: Poľsko, 3.XI.–10.XI.; POLÁK, M.: Francúzsko, 13.X.–11.XI.; MISTRÍK, I.: Maďarsko, 13.X.–7.XI.; ČORBA, J.: NDR, 3.XI.–8.XI.; KANCLÍŘ, E.: NDR, 2.XI.–8.XI.; KOZINKA, V.: ZSSR, 4.XI.–13.XI.; BORECKÝ, L.: USA, 7.XI.–14.XI.; SILNÝ, A.: Nórsko, 12.X.–14.XI.; FARKAS, G., MÓZES, T.: Maďarsko, 10.XI.–14.XI.; SEDLIAKOVÁ, M.: USA, 15.XI.1979–16.XI.1980; RUTTKAY, G.: NSR, 20.X.–16.XI.; FARKAŠ, V.: Fínsko, 20.X.–17.XI.; MORVIC, M.: NSR, 2.XI.–17.XI.; ČERNUŠKO, V., MACHAJDÍK, D.: ZSSR, 11.XI.–17.XI.; FELLNER, P.: Anglicko, 10.XI.–19.XI.; HUDEK, V.: NDR, 17.XI.–23.XI.; OBLOŽINSKÝ, P.: NDR, 16.XI.–23.XI.; PIVARČ, J.: NDR, 18.XI.–23.XI.; TIMKO, J.: USA, 24.XI.1979–24.XI.1980; IVANOV, V. G.: ZSSR, 12.XI.–25.XI.; ČERNUŠKO, V., KRUŽLIAK, J., HUŤKA, P., MACHAJDÍK, D.: ZSSR, 18.XI.–27.XI.; WEISMANN, Ľ.: Rakúsko, 25.XI.–27.XI.; TRLIFAJ, M., BLAŽEK, M.: Maďarsko, 23.XI.–28.XI.; ŠIMKOVIČ, D.: Kanada, 4.IX.–29.XI.; KUDELA, L.: ZSSR, 23.XI.–29.XI.; DUBNIČKA, S.: Rakúsko, 27.XI.–29.XI.; OBLOŽINSKÝ, P.: Rakúsko, 27.XI.–29.XI.; MARIANI, E.: Poľsko, 22.XI.–29.XI.; RIBANSKÝ, I.: Rakúsko, 23.XI.–29.XI.; GLIVIAK, F.: Maďarsko, 17.XI.–30.XI.; TEKEĽ, P.: ZSSR, 24.XI.–30.XI.; GMUCA, Š.: Poľsko, 2.XI.–1.XII.; BOĎA, K.: ZSSR, 30.XI.–5.XII.; SLEZÁK, J.: USA, 6.XI.–6.XII.; GAŽO, M.: Maďarsko, 1.XII.–6.XII.; TYŠLER, M.: Taliansko, 23.XI.–6.XII.; LIZOŇOVÁ, A.: Dánsko, 8.XI.–7.XII.; ADÁMEK, A.: ZSSR, 10.XI.–7.XII.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 1.XII.–7.XII.; BÁN, J.: ZSSR, 25.XI.–9.XII.; ŠPALEK, J.: ZSSR, 25.XI.–9.XII.; KURČA, T.: ZSSR, 25.XI.–9.XII.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 25.XI.–10.XII.; SEMAN, M.: ZSSR, 25.XI.–10.XII.; PÁZMÁN, A.: ZSSR, 2.XII.–11.XII.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 2.XII.–11.XII.; BAJLA, I.: ZSSR, 18.XI.–11.XII.; KROPILÁK, M.: Poľsko, 7.XII.–12.XII.; MAJKOVÁ, E.: Maďarsko, 10.XI.–12.XII.; PULLMANOVÁ, S.: Poľsko, 7.XII.–13.XII.; NOGOVÁ, A.: ZSSR, 9.XII.–16.XII.; HORVÁTH, P.: ZSSR, 9.XII.–18.XII.; MORHÁČ, M.: ZSSR, 9.XII.–18.XII.; VOJTKOVÁ, A.: Švédsko, 24.XI.–19.XII.; POLÁK, M.: ZSSR, 12.XII.–19.XII.; BOHÁČIK, J.: ZSSR, 9.XII.–21.XII.; DRAGÚŇ, M.: Francúzsko, 4.I.–22.XII.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 6.XII.–22.XII.2781
5253CII/43e19812782–2789
Zahraničné styky– správy zo služobných ciest
DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 12.I.–18.I.; JERGEL, M.: ZSSR, 19.I.–25.I.; SYNAK, D.: ZSSR, 19.I.–25.I.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 13.I.–25.I.; PINTÉR, Š.: ZSSR, 19.I.–25.I.; ROJKO, J.: ZSSR, 17.I.–26.I.; BLAŠKOVIČ, D.: NDR, 25.I.–29.I.; BISKUPSKÝ, V.: ZSSR, 26.I.–30.I.; ŠTEFEK, M.: Švédsko, 1.IX.1980–31.I.1981; KORMUŤÁK, A.: Švédsko, 1.XII.1980–31.I.1981; FREZEP, V. I.: ZSSR, 3.II.–5.II.; REPÁŠ, M.: Maďarsko, 4.II.–6.II.; FUTÓ, A.: ZSSR, 26.I.–7.II.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 11.II.–13.II.; PLANDER, I.: Poľsko, 16.II.–20.II.; BORECKÝ, L.: NDR, 15.II.–21.II.; NOGOVÁ, A.: Rakúsko, 16.II.–25.II.; LUKÁČ, J.: NDR, 22.II.–27.II.; BARTOŇ, J.: Maďarsko, 23.II.–27.II.; BORSIG, E.: Maďarsko, 23.II.–27.II.; TIBENSKÝ, J.: Maďarsko, 16.II.–28.II.; PROVAZNÍK, D.: Bulharsko, 22.II.–28.II.; KOLNÍKOVÁ, E.: Rakúsko, 23.II.–28.II.; GORBUNOV, A. N.: ZSSR, 23.II.–1.III.; KORMUŤÁK, A.: ZSSR, 24.II.–5.III.; BENETIN, J.: NDR, 4.III.–7.III.; BAUCH, V.: NDR, 1.III.–12.III.; NAGY, P.: Maďarsko, 9.III.–13.III.; SLÁDEK, J.: Poľsko, 15.II.–13.III.; ŠIMKOVIČ, D.: Bulharsko, 8.III.–13.III.; JUST, L.: ZSSR, 9.III.–14.III.; BOGYOVÁ, M.: Poľsko, 2.III.–14.III.; PLANČÁR, J.: ZSSR, 7.III.–15.III.; TOMČÍK, M.: NDR, 10.III.–17.III.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 8.III.–19.III.; TŘÍSKA, P.: ZSSR, 15.III.–19.III.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 15.III.–20.III.; KOVÁČ, D.: Maďarsko, 16.III.–20.III.; DANIEL, J.: Maďarsko, 16.III.–20.III.; ČUKAN, K.: ZSSR, 1.III.–20.III.; KVITKOVIČ, J.: ZSSR, 16.III.–21.III.; ŠKORVANEK, M.: ZSSR, 15.III.–21.III.; RUBLÍK, F.: NDR, 11.III.–21.III.; ZELENÁKOVÁ, T.: NDR, 13.III.–23.III.; SLIVKA, M.: ZSSR, 15.III.–24.III.; JURČOVIČOVÁ, J.: Maďarsko, 16.III.–24.III.; HÁJEK, J.: Rakúsko, 22.III.–25.III.; DUBNIČKA, S.: NDR, 22.III.–27.III.; ŠIŠKA, K.: NDR, 23.III.–27.III.; HOLEC, V.: NDR, 23.III.–27.III.; ŠPIESZ, A.: Maďarsko, 16.III.–27.III.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 23.III.–27.III.; NAGY, P.: NSR, 21.III.–27.III.; KNOŠKA, Š.: ZSSR, 22.III.–29.III.; HAVASSY, I.: NSR, 22.III.–30.III.; MAŤOŠKA, J.: Anglicko, 23.III.–31.III.; PANOVOVÁ, E.: ZSSR, 17.III.–31.III.; FURMÁNEK, V.: NDR, 30.III.–2.IV.; VOLAUFOVÁ, J.: NDR, 23.III.–3.IV.; TÓTH, D.: Rakúsko, 26.III.–4.IV.; SEGOČ, O.: NDR, 29.III.–4.IV.; KOLEK, J.: NDR, 28.III.–4.IV.; HEGEDÜSOVÁ, Z.: NDR, 29.III.–4.IV.; HLÁSNIK, I.: NSR, 28.III.–5.IV.; MASÁROVÁ, M.: ZSSR, 21.III.–5.IV.; HLAVA, B.: ZSSR, 7.III.–5.IV.; ZÁTHURECKÝ, L.: Francúzsko, 28.III.–7.IV.; MITRO, A.: NDR, 30.III.–7.IV.; VLASÁK, G.: NDR, 5.IV.–9.IV.; LUKÁČ, I.: NDR, 5.IV.–10.IV.; LATH, D.: NDR, 5.IV.–10.IV.; SCHILDER, J.: NDR, 3.IV.–10.IV.; BEREK, D.: NDR, 5.IV.–10.IV.; BARTOŇ, J.: NDR, 5.IV.–10.IV.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 6.IV.–10.IV.; KUBICZKOWA, J.: 6.IV.–11.IV.; WALICHNOWSKI, V.: 6.IV.–11.IV.; KALIVODOVÁ, E.: Maďarsko, 6.IV.–11.IV.; KOMLOŠ, K.: Maďarsko, 6.IV.–11.IV.; KORDOŠ, P.: NSR, 2.XI.1980–11.IV.1981; KOHÚTOVÁ, M.: Maďarsko, 16.III.–12.IV.; HERGOTT, J.: ZSSR, 7.IV.–13.IV.; STEIN, J.: ZSSR, 7.IV.–13.IV.; LEŠKO, J.: Maďarsko, 1.IV.–14.IV.; LANTAY, A.: NDR, 31.III.–15.IV.; BARTKOWSKO, T.: 12.IV.–15.IV.; BOĎA, K.: ZSSR, 7.IV.–16.IV.; TÖRÖK, J.: Anglicko, 20.X.1980–16.IV.1981; PITTICH, E.: Poľsko, 5.IV.–18.IV.; PETRIKOVIČ, Š.: Poľsko, 5.IV.–18.IV.; HLAVÁČ, S.: ZSSR, 13.IV.–18.IV.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 31.III.–18.IV.; KONTSEK, P.: ZSSR, 13.IV.–19.IV.; SEMAN, M.: ZSSR, 12.IV.–19.IV.; CAPEK, I.: Kanada, 3.I.1980–24.IV.1981; KNEPPO, P.: NDR, 13.IV.–24.IV.; VYKOUK, B.: NDR, 13.IV.–24.IV.; LICHARDUS, S.: Juhoslávia, 22.IV.–25.IV.; RUTTKAY, I.: Bulharsko, 19.IV.–26.IV.; MACHO, L.: Bulharsko, 19.IV.–26.IV.; NAVAROVÁ, J.: ZSSR, 15.IV.–28.IV.; ŽIGRAI, F.: Mexiko, 9.III.–29.IV.; ZELMAN, J.: ZSSR, 28.III.–1.V.; ŠUJAN, Š.: ZSSR, 21.IV.–2.V.; MIKLÓS, L.: Maďarsko, 6.IV.–2.V.; TRNOVCOVÁ, V.: Poľsko, 21.IV.–3.V.; CAMBEL, S.: ZSSR, 28.IV.–7.V.; KÚDELA, S.: Bulharsko, 24.IV.–8.V.; DUHAJ, P.: ZSSR, 4.V.–8.V.; MRAFKO, P.: ZSSR, 4.V.–8.V.; HORVÁTH, I.: NDR, 26.IV.–8.V.; KOHN, R.: NDR, 3.V.–9.V.; KOVÁČIK, V.: NDR, 3.V.–9.V.; MATEJKA, F.: NDR, 8.IV.–9.V.; POTOCKÝ, L.: Maďarsko, 3.V.–9.V.; RUŽIČKA, M.: Poľsko, 4.V.–9.V.; SLOBODOVÁ, A.: Poľsko, 2.V.–9.V.; POLAKOVIČ, A.: Poľsko, 3.V.–9.V.; BALLO, I.: ZSSR, 4.V.–9.V.; MUDRIK, J.: ZSSR, 4.V.–9.V.; ZALČÍK, T.: Bulharsko, 4.V.–10.V.; ZEMKO, J.: Bulharsko, 4.V.–10.V.; KNEPPO, P.: Bulharsko, 4.V.–10.V.; BENETIN, J.: Bulharsko, 3.V.–10.V.; ŠÚTOR, J.: Bulharsko, 3.V.–10.V.; DZUBÁK, M.: Bulharsko, 4.V.–11.V.; LUKÁČ, J.: Bulharsko, 3.V.–11.V.; ŠKORVANEK, M.: Bulharsko, 3.V.–11.V.; ŠPIESZ, A.: NSR, 5.V.–11.V.; BLAHUTIAK, A.: Mexiko, 19.III.–11.V.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 1.V.–12.V.; TÁBORSKÝ, L.: ZSSR, 4.V.–12.V.; PLANDER, I.: Bulharsko, 3.V.–13.V.; KOČIŠ, I.: Bulharsko, 3.V.–13.V.; DUBNIČKA, J.: Maďarsko, 11.V.–14.V.; MAJERNÍKOVÁ, E.: ZSSR, 5.V.–15.V.; POLÁK, M.: Bulharsko, 10.V.–15.V.; MAJOROŠ, M.: Bulharsko, 10.V.–15.V.; ZÁVADA, J.: Dánsko, 9.V.–15.V.; RIPKA, I.: Bulharsko, 4.V.–15.V.; VÁGNER, S.: Bulharsko, 27.IV.–15.V.; ROMANOV, A.: Maďarsko, 11.V.–16.V.; CHOVANEC, F.: Rumunsko, 12.V.–16.V.; ŠIMÚTH, J.: ZSSR, 5.V.–16.V.; SEGEČ, O.: NDR, 10.V.–17.V.;2782
ROMAN, P.: NDR, 10.V.–17.V.; ZAŤKO, S.: Bulharsko, 4.V.–17.V.; BENDA, O.: Francúzsko, 11.V.–17.V.; TREMKO, J.: Bulharsko, 11.V.–17.V.; RYPÁK, M.: ZSSR, 13.V.–20.V.; NEUSCHL, J.: ZSSR, 13.V.–20.V.; THURZO, V.: Anglicko, 16.V.–20.V.; MIKULÁŠ, V.: ZSSR, 18.V.–21.V.; BLAŠKOVIČ, D.: Poľsko, 18.V.–21.V.; MAYER, V.: ZSSR, 18.V.–22.V.; LAUDÁROVÁ, H.: Maďarsko, 11.V.–22.V.; JERGEL, M.: Maďarsko, 18.V.–22.V.; VRTIAK, J.: ZSSR, 17.V.–22.V.; ŠVRČEK, Š.: ZSSR, 17.V.–22.V.; KAMENICKÁ, A.: ZSSR, 1.IV.–22.V.; TRNOVCOVÁ, V.: ZSSR, 18.V.–24.V.; MRÁZIK, A.: ZSSR, 19.V.–23.V.; ANTALOVÁ, A.: ZSSR, 11.V.–23.V.; BALÁŽ, O.: ZSSR, 18.V.–23.V.; VYKOUK, B.: ZSSR, 17.V.–23.V.; KOLNÍKOVÁ, E.: Juhoslávia, 10.V.–23.V.; BURGETOVÁ, J.: Poľsko, 18.V.–23.V.; MAJTÁN, M.: Poľsko, 10.V.–23.V.; KLIMO, V.: Maďarsko, 18.V.–23.V.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 11.V.–23.V.; ČILINSKÁ, Z.: NDR, 18.V.–23.V.; ČUKAN, K.: ZSSR, 17.V.–23.V.; KOCHOL, V.: NDR, 18.V.–23.V.; KRUML, F.: ZSSR, 16.V.–24.V.; HARTMANOVÁ, M.: ZSSR, 18.V.–24.V.; PEŤKO, V.: Poľsko, 17.V.–24.V.; KESELÝ, V.: ZSSR, 19.V.–24.V.; ŘEHÁČEK, J.: ZSSR, 12.V.–24.V.; VELIAČIK, L.: NDR, 11.V.–24.V.; KÚDELA, O.: NDR, 11.V.–24.V.; MURÍN, M.: Poľsko, 16.V.–25.V.; MORVIC, M.: ZSSR, 12.V.–26.V.; ŠETINA, P.: ZSSR, 19.V.–26.V.; GLOSIK, J.: Poľsko, 19.V.–26.V.; GAJDOŠOVÁ, E.: ZSSR, 18.V.–26.V.; ZUKALOVÁ, O.: ZSSR, 19.V.–2.VI.; KOVÁČOVÁ, K.: ZSSR, 16.V.–28.V.; NAGY, M.: ZSSR, 16.V.–28.V.; NOSEK, J.: ZSSR, 18.V.–28.V.; TRŽILOVÁ, B.: ZSSR, 22.V.–29.V.; MARIANI, E.: ZSSR, 18.V.–29.V.; ĎURIŠIN, D.: Bulharsko, 18.V.–29.V.; SCHWEIGHOFER, A.: ZSSR, 20.V.–29.V.; EMMER, Š.: ZSSR, 25.V.–29.V.; MUNGYER, Š.: Maďarsko, 18.V.–29.V.; KRAJKOVIČOVÁ, V.: Maďarsko, 18.V.–29.V.; DAUBNER, I.: ZSSR, 18.V.–29.V.; LEŠKO, J.: Maďarsko, 28.V.–29.V.; KOMÁR, J.: Maďarsko, 18.V.–30.V.; DUBINSKÝ, P.: ZSSR, 19.V.–30.V.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 19.V.–30.V.; HLAVAČKA, F.: Holandsko, 3.V.–30.V.; MINAROVJECH, M.: ZSSR, 19.V.–30.V.; PINTÉR, Š.: ZSSR, 24.V.–30.V.; GULDAN, A.: NSR, 3.III.–30.V.; MIŠÍK, L.: ZSSR, 27.V.–30.V.; SLOBODA, F.: Maďarsko, 18.V.–30.V.; AZUD, J.: Poľsko, 25.V.–30.V.; MAGLOCKÝ, Š.: Maďarsko, 18.V.–30.V.; RAUKO, P.: ZSSR, 19.V.–30.V.; LIZOŃOVÁ, A.: ZSSR, 17.V.–30.V.; CHROMÍK, Š.: NDR, 10.V.–30.V.; PETROVIČ, J.: NDR, 24.V.–30.V.; VIKTORÍN, K.: NDR, 25.V.–30.V.; KAČALA, J.: NDR, 18.V.–30.V.; ALTANER, Č.: NDR, 18.V.–30.V.; KRUŠINSKÝ, D.: ZSSR, 19.V.–30.V.; CHROPOVSKÝ, B.: Bulharsko, 24.V.–31.V.; ZÁVODSKÁ, E.: Bulharsko, 18.V.–31.V.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 25.V.–31.V.; ZIEGELHÖFFER, A.: NSR, 16.V.–31.V.; ELSCHEK, O.: Poľsko, 22.V.–31.V.; HROMADOVÁ, M.: ZSSR, 19.V.–31.V.; NAGY, L.: NDR, 17.V.–31.V.; OŽĎÁNI, O.: Maďarsko, 11.V.–31.V.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 23.V.–31.V.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 22.V.–1.VI.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 22.V.–1.VI.; SUPUKA, J.: ZSSR, 12.V.–1.VI.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 19.V.–2.VI.; TONKOVÁ, M.: Bulharsko, 2.V.–2.VI.; UHERÍK, A.: Maďarsko, 21.V.–3.VI.; GRÓFOVÁ, M.: Dánsko, 8.V.–4.VI.; MAREK, P.: Maďarsko, 31.V.–4.VI.; BOTÍK, J.: ZSSR, 1.VI.–5.VI.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: ZSSR, 1.VI.–5.VI.; KOŠTA, J.: Bulharsko, 29.V.–5.VI.; KELLEROVÁ, E.: ZSSR, 15.V.–5.VI.; HAVASSY, I.: Poľsko, 31.V.–5.VI.; STRAUSS, V.: Poľsko, 1.VI.–5.VI.; MARKUŠ, Š.: Juhoslávia, 29.V.–6.VI.; ANTOŠ, J.: ZSSR, 23.V.–6.VI.;2783
SLÁDEK, V.: ZSSR, 24.V.–6.VI.; BÁN, J.: ZSSR, 26.V.–6.VI.; ČERNUŠKO, V.: ZSSR, 31.V.–6.VI.; PLANDER, I.: Maďarsko, 1.VI.–6.VI.; VYKOUK, B.: Maďarsko, 1.VI.–6.VI.; RUŽEKOVÁ, V.: NDR, 1.VI.–6.VI.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 25.V.–7.VI.; SAJAN, A.: NDR, 31.V.–7.VI.; OREMUSOVÁ, E.: NDR, 24.V.–7.VI.; BUGÁR, J.: NDR, 3.V.–7.VI.; HUBA, M.: Poľsko, 1.VI.–8.VI.; OVEČKOVÁ, O.: Poľsko, 1.VI.–8.VI.; FERENČUHOVÁ, B.: ZSSR, 26.V.–9.VI.; ADÁMEK, A.: ZSSR, 19.V.–10.VI.; BENČAŤ, F.: ZSSR, 24.V.–10.VI.; KOLLÁR, K.: ZSSR, 31.V.–10.VI.; SLEZÁK, J.: ZSSR, 6.VI.–11.VI.; HORVÁTH, I.: ZSSR, 31.V.–11.VI.; RUŽIČKA, M.: ZSSR, 7.VI.–11.VI.; MURÍN, M.: NDR, 8.VI.–11.VI.; ZACHAROVÁ, D.: ZSSR, 2.VI.–12.VI.; LUBY, Š.: Maďarsko, 8.VI.–12.VI.; HANUŠIN, J.: Maďarsko, 1.VI.–12.VI.; ANTALÍK, R.: ZSSR, 2.VI.–13.VI.; BABIAKOVÁ, G.: Taliansko, 7.VI.–13.VI.; CHMÚRNY, R.: Bulharsko, 1.VI.–13.VI.; MACO, M.: ZSSR, 15.V.–13.VI.; NOVÁK, L.: Maďarsko, 8.VI.–13.VI.; KOVÁČ, J.: Maďarsko, 8.VI.–13.VI.; PIRŠEL, M.: ZSSR, 2.VI.–13.VI.; KLIMAN, V.: ZSSR, 6.VI.–14.VI.; CAMBEL, S.: ZSSR, 6.VI.–14.VI.; ŠIMKOVÁ, O.: Švédsko, 3.V.–14.VI.; ZIKMUND, M.: Bulharsko, 8.VI.–14.VI.; KOMÍNKOVÁ, Z.: Francúzsko, 7.VI.–14.VI.; PAVÚK, J.: Bulharsko, 31.V.–14.VI.; BURICA, M.: ZSSR, 31.V.–14.VI.; BÍLY, M.: ZSSR, 6.VI.–14.VI.; FILOVÁ, B.: ZSSR, 1.VI.–14.VI.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 6.VI.–14.VI.; CZEGLÉDY, I.: NDR, 31.V.–14.VI.; VELEBOVÁ, A.: Poľsko, 1.VI.–15.VI.; MAROSSY, A.: Maďarsko, 19.V.–15.VI.; MIŠURA, B.: NDR, 9.VI.–18.VI.; MALACHOVÁ, E., NIKITIN, F. V., BEREŽKOVOVÁ, B. K.: ZSSR, 12.VI.–16.VI.; FERNANDO, C. H.: Kanada, 12.VI.–16.VI.; PÁZMAN, A.: Rakúsko, 14.VI.–18.VI.; DEÁK, L.: Poľsko, 8.VI.–18.VI.; ŠALKOVSKÝ, P.: Maďarsko, 9.VI.–18.VI.; SCHRAMEK, Š.: NSR, 20.IV.–18.VI.; BRUNCKO, D.: Fínsko, 4.VI.–19.VI.; MURÍN, J.: ZSSR, 8.VI.–19.VI.; GRÓFOVÁ, M.: ZSSR, 6.VI.–19.VI.; TOMKO, J.: ZSSR, 17.VI.–20.VI.; ŠUJAN, Š.: Rakúsko, 14.VI.–21.VI.; HLAVAČKA, Š.: Bulharsko, 7.VI.–21.VI.; HRUBEC, I.: Bulharsko, 8.VI.–21.VI.; FUCHSBERGER, N.: ZSSR, 8.VI.–21.VI.; ZEMKO, J.: Poľsko, 15.VI.–21.VI.; ZUKALOVÁ, O.: NDR, 14.VI.–21.VI.; POJEZNÁ, A.: NDR, 9.VI.–22.VI.; ŠTEFAN, F.: Poľsko, 16.VI.–22.VI.; VEBER, P.: ZSSR, 16.VI.–23.VI.; KUDELA, S.: Rakúsko, 18.VI.–24.VI.; TAKÁCS, S.: NSR, 31.VIII.1980–25.VI.1981; TÓTH, D.: Rakúsko, 15.VI.–25.VI.; MACHO, L.: Poľsko, 22.VI.–26.VI.; POLAKOVIČ, A.: Rakúsko, 22.VI.–26.VI.; KUŽELA, Š.: Švédsko, 24.VI.–26.VI.; HORVÁTH, P.: ZSSR, 22.VI.–26.VI.; LANČARIČOVÁ, V.: NDR, 14.VI.–26.VI.; DJUBEJ, J.: Švédsko, Nórsko, 16.VI.–26.VI.; SZATHMÁRY, V.: ZSSR, 2.VI.–27.VI.; ŽITŇAN, R.: Maďarsko, 23.VI.–27.VI.; JANKOVIČ, V.: ZSSR, 17.VI.–28.VI.; MALÁRIKOVÁ, M.: NDR, 15.VI.–29.VI.; ŠPERKA, M.: USA, 1.I.–29.VI.; JÁNOŠ, Š.: ZSSR, 16.VI.–29.VI.; IVANTYŠYNOVÁ, T.: ZSSR, 30.V.–29.VI.; SÝKORA, O.: NDR, 1.IV.–30.VI.;2784
KRIŠTIAKOVÁ, K.: ZSSR, 23.VI.–2.VII.; STANKOVIANSKY, M.: Maďarsko, 22.VI.–3.VII.; LÁNIK, J.: ZSSR, 23.VI.–3.VII.; HOVORKA, J.: Bulharsko, 22.VI.–3.VII.; PLEŠKO, I.: Francúzsko, 28.VI.–4.VII.; SEDLIAK, J.: NDR, 30.VI.–4.VII.; MACHO, L.: Rumunsko, 1.VII.–5.VII.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 28.VI.–5.VII.; LIBÍKOVÁ, H.: Švédsko, 25.VI.–6.VII.; KVETŇANSKÝ, R.: Švédsko, 28.VI.–9.VII.; BOSÁK, J.: Maďarsko, 5.VII.–9.VII.; PLANDER, I.: NDR, 7.VII.–11.VII.; KLIMENT, V.: ZSSR, 30.VI.–11.VII.; TOMOVÁ, E.: Maďarsko, 5.VII.–12.VII.; VONDRÁKOVÁ, M.: Bulharsko, 28.VI.–12.VII.; MENDEL, O.: Bulharsko, 2.VII.–17.VII.; HOVORKA, J.: Maďarsko, 13.VII.–18.VII.; MATIAŠOVSKÝ, K.: Nórsko, 6.IV.–18.VII.; ŽEMLA, J.: Anglicko, 15.VII.–21.VII.; BOĎA, K.: Čína, Japonsko, 24.VI.–21.VII.; KOVÁČ, D.: NSR, 20.VII.–25.VII.; DÚŽEK, S.: Maďarsko, 22.VII.–27.VII.; MALIEV, S.: ZSSR, 2.VII.–29.VII.; BUCH, J.: ZSSR, 25.VI.–29.VII.; MUCINA, L.: Holandsko, 6.VII.1980–30.VII.1981; HAVLÍKOVÁ, V.: NDR, 10.VII.–31.VII.; ZEMEK, J.: Maďarsko, 27.VII.–31.VII.; KOCKOVÁ, A.: Maďarsko, 27.VII.–31.VII.; ŠANDULA, J.: Maďarsko, 20.VII.–31.VII.; FABIAN, K.: Holandsko, Švajčiarsko, 31.IX.1980–1.VIII.1981; BAJLA, I.: ZSSR, 21.IV.–2.VIII.; KLAČKA, J.: Poľsko, 27.VII.–7.VIII.; VALENTA, V.: Francúzsko, 30.VII.–7.VIII.; BLAŠKOVIČ, D.: Francúzsko, 31.VII.–9.VIII.; MAŤAŠ, E.: ZSSR, 9.VII.–8.VIII.; MIKLOŠKO, J.: NSR, 12.V.–12.VIII.; KOLESÁROVÁ, A.: Anglicko, 17.VII.–13.VIII.; TURANSKÁ, M.: Bulharsko, 10.VIII.–14.VIII.; SÝKORA, J.: ZSSR, 1.VII.–14.VIII.; BAUCH, V.: Fínsko, 8.VIII.–14.VIII.; SIRACKÝ, J.: Anglicko, 25.V.–25.VIII.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 9.VIII.–15.VIII.; JANITOR, A.: Francúzsko, 16.XII.1979–17.VIII.1981; ANTALOVÁ, A.: Maďarsko, 4.VIII.–18.VIII.; LANGER, P.: Maďarsko, 16.VIII.–19.VIII.; OLERÍNY, V.: Maďarsko, 17.VIII.–20.VIII.; ČERVINKA, J.: 24.VIII.; MAJERNÍKOVÁ, E.: Taliansko, 27.VII.–25.VIII.; ŠUJAN, Š.: Maďarsko, 24.VIII.–28.VIII.; KONEČNÝ, S.: Poľsko, 17.VIII.–28.VIII.; ALTANER, Č.: ZSSR, 18.VIII.–28.VIII.; KELEMENOVÁ, A.: Maďarsko, 23.VIII.–28.VIII.; BLEHA, T.: Fínsko, 24.VIII.–31.VIII.; MERCEL, F.: Bulharsko, 2.VIII.–1.IX.; BÁRTA, J.: NDR, 31.VIII.–3.IX.; HÁJEK, K.: Rumunsko, 26.VIII.–3.IX.; VOZÁR, J.: Rumunsko, 25.VIII.–3.IX.; PRIKRYL, Ľ.: Rumunsko, 25.VIII.–3.IX.; NOVÁK, I.: Maďarsko, 31.VIII.–3.IX.; TYŠLER, M.: Maďarsko, 31.VIII.–4.IX.; KOVÁČ, L.: Maďarsko, 31.VIII.–4.IX.; PROVAZNÍK, D.: NDR, 30.VIII.–5.IX.; SEDLIAK, J.: NDR, 30.VIII.–5.IX.; FILKORN, V.: Rumunsko, 4.IX.–5.IX.; RUTTKAY, I., SZATHMARY, V.: Maďarsko, 31.VIII.–5.IX.; PÁZMAN, A.: Poľsko, 30.VIII.–5.IX.; MEDVEĎ, M.: ZSSR, 30.VIII.–7.IX.; ORAVSKÝ, V.: ZSSR, 30.VIII.–7.IX.; BENETIN, J.: Francúzsko, 17.VIII.–8.IX.; CAMBEL, B.: Rumunsko, 8.IX.–13.IX.; KÖNIGSTEIN, J.: ZSSR, 2.IX.–11.IX.; MACHO, L.: Taliansko, 7.IX.–11.IX.; DUDA, P.: Anglicko, 4.IX.–11.IX.; DZUBÁK, M.: Švajčiarsko, 7.IX.–11.IX.; RUŽEKOVÁ, V.: ZSSR, 7.IX.–12.IX.; BREŽNÝ, J.: ZSSR, 2.IX.–12.IX.;2785
DEÁK, L.: Juhoslávia, 7.IX.–12.IX.; ZELINKA, J.: ZSSR, 7.IX.–12.IX.; TRLIFAJ, J.: Francúzsko, 29.VIII.–12.IX.; KULIFFAY, P.: NSR, 28.VIII.–12.IX.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 8.IX.–12.IX.; PLICKOVÁ, E.: Rakúsko, 7.IX.–12.IX.; SMIDOVÁ, V.: NDR, 7.IX.–13.IX.; GAŠPARÍKOVÁ, O.: ZSSR, 25.VIII.–13.IX.; OSTROLÚCKA, M.: ZSSR, 18.VIII.–13.IX.; GMUCA, Š.: Poľsko, 30.VIII.–13.IX.; BOBRO, M.: Poľsko, 7.IX.–13.IX.; MARKUS, Ľ.: Poľsko, 7.IX.–13.IX.; BABOR, K.: NDR, 1.IX.–14.IX.; BYSTRICKÝ, J.: Rumunsko, 6.IX.–14.IX.; BIATHOVÁ, K.: Maďarsko, 31.VIII.–14.IX.; CESNAK, I.: Poľsko, 13.IX.–19.IX.; BIALEKOVÁ, D.: Poľsko, 31.VIII.–14.IX.; VICENÍK, K.: ZSSR, 2.IX.–15.IX.; CHOCHOL, D.: ZSSR, 9.IX.–15.IX.; KULČÁR, L.: ZSSR, 16.VIII.–15.IX.; TIRINDA, P.: Francúzsko, 31.VIII.–15.IX.; KÁLLAY, Z.: ZSSR, 2.IX.–15.IX.; RATKOŠ, P.: Maďarsko, 15.IX.–16.IX.; RUTTKAY, A.: Maďarsko, 15.IX.–16.IX.; MICHALÍK, J.: Taliansko, 6.IX.–16.IX.; POLÁČIK, Š.: NDR, 7.IX.–17.IX.; FILOVÁ, B.: Juhoslávia, 11.IX.–18.IX.; HOLUBOVÁ, M.: Poľsko, 7.IX.–18.IX.; ŠANDRIK, R.: Maďarsko, 7.IX.–18.IX.; HORANSKÝ, M.: Poľsko, 7.IX.–18.IX.; ŠEBO, P.: ZSSR, 10.IX.–18.IX.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 21.VI.–18.IX.; PLANDER, I.: NSR, 12.IX.–17.IX.; REPÁŠ, M.: Rakúsko, 14.IX.–17.IX.; TKÁČOVÁ, K.: ZSSR, 3.IX.–17.IX.; GULDAN, A.: ZSSR, 6.IX.–19.IX.; SOPKO, J.: Maďarsko, 7.IX.–19.IX.; JÁNOŠ, Š.: Poľsko, 13.IX.–19.IX.; MARTINČEK, G.: Bulharsko, 12.IX.–19.IX.; FLOREK, I.: NDR, 15.IX.–21.IX.; DORUĽA, J.: Juhoslávia, 31.VIII.–21.IX.; KOVANIČ, Ľ.: ZSSR, 15.IX.–21.IX.; LUKÁČ, J.: Poľsko, 15.IX.–21.IX.; LACKOVIČ, V.: Poľsko, 13.IX.–26.IX.; GLIVIAK, F.: ZSSR, 9.IX.–22.IX.; GLOSÍK, J.: Bulharsko, 13.IX.–22.IX.; RUMIANCEV, V.: ZSSR, 17.IX.–24.IX.; IŠA, J.: NDR, 13.IX.–24.IX.; HINDÁK, F.: Rakúsko, 14.IX.–24.IX.; PAWLIKOVÁ, V.: Poľsko, 21.IX.–25.IX.; NOVÁK, J.: Poľsko, 13.IX.–25.IX.; MACHAJDÍK, D.: Poľsko, 13.IX.–25.IX.; MITRO, A.: Švédsko, 29.VIII.–25.IX.; FÜLEKY, P.: Bulharsko, 13.IX.–25.IX.; MACHÁČ, I.: Švédsko, 1.IX.–26.IX.; TIŇO, J.: NDR, 20.IX.–26.IX.; BRHLOVIČ, G.: NDR, 20.IX.–26.IX.; BLAHUTIAK, A.: Rumunsko, 20.IX.–26.IX.; SÝKORA, J.: ZSSR, 15.IX.–26.IX.; KASANICKÁ, Z.: Juhoslávia, 20.IX.–26.IX.; FROLLO, I.: Juhoslávia, 21.IX.–26.IX.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 14.IX.–26.IX.; MARSINA, R.: Maďarsko, 14.IX.–26.IX.; PÁNEK, Z.: NSR, 12.IX.–26.IX.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 14.IX.–26.IX.; WEISMANN, Ľ.: Francúzsko, 21.IX.–27.IX.; TRNOVCOVÁ, V.: NDR, 20.IX.–27.IX.; LAJCHA, L.: NDR, 22.IX.–27.IX.; ČAVOJSKÝ, L.: NDR, 22.IX.–27.IX.; CESNAKOVÁ, M.: NDR, 22.IX.–27.IX.; KANCLÍŘ, E.: ZSSR, 20.IX.–27.IX.; POTOCKÝ, L.: Francúzsko, 19.IX.–27.IX.; KOSORIN, K.: Bulharsko, 21.IX.–27.IX.; VOJTKO, J.: Poľsko, 21.IX.–27.IX.; GYULATI, F.: Anglicko, 31.III.–28.IX.; BIELY, P.: Španielsko, 21.IX.–28.IX.; REICHRTOVÁ, E.: Bulharsko, 25.IX.–28.IX.; DAUBNER, I.: Švajčiarsko, 19.IX.–29.IX.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Maďarsko, 15.IX.–29.IX.; ŠTRBÁK, V.: Francúzsko, 12.IX.–29.IX.; KVITKOVIČ, J.: NDR, 15.IX.–30.IX.; PLANČÁR, J.: NDR, 15.IX.–30.IX.; SZANYIOVÁ, M.: ZSSR, 15.IX.–30.IX.; HIRSCH, J.: Švédsko, 29.VIII.–1.X.; MAJKOVÁ, E.: Poľsko, 22.IX.–1.X.; RIPKA, I.: Juhoslávia, 23.IX.–1.X.; SVOBODA, A.: Pakistan, 16.IX.–2.X.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Poľsko, 21.IX.–2.X.; SCHNITZEROVÁ, E.: ZSSR, 23.IX.–2.X.; KOVÁČ, D.: ZSSR, 23.IX.–2.X.; ŠLESÁR, M.: NDR, 20.IX.–2.X.; SZUTTOR, N.: NSR, 28.IX.–3.X.; TORANOVÁ, E.: Poľsko, 29.IX.–3.X.; BEJDA, J.: Poľsko, 27.IX.–3.X.; BALCO, M.: Rumunsko, 27.IX.–3.X.; DZUBÁK, M.: Rumunsko, 27.IX.–3.X.; DUBNIČKA, J.: Bulharsko, 21.IX.–4.X.; REBRO, K.: Maďarsko, 21.IX.–4.X.; KARASOVÁ, I.: ZSSR, 9.X.1978–4.X.1981; DŽURBA, A.: Kanada, 27.XI.1980–5.X.1981; PODRIMAVSKÝ, M.: Bulharsko, 2.X.–6.X.; MARCINKA, K.: Švédsko, 5.IX.–8.X.; TVAROŠKA, I.: Maďarsko, 4.X.–8.X.; FELLNER, P.: Maďarsko, 5.X.–8.X.; SLEZÁK, J.: NDR, 1.X.–8.X.; ŠIŠKA, K.: Maďarsko, 8.X.–9.X.; ALEXANDROVÁ, M.: Poľsko, 5.X.–9.X.; TOMASTA, P.: Poľsko, 14.IX.–9.X.; PETRÍK, V.: Maďarsko, 5.X.–10.X.; CHMEL, R.: Maďarsko, 5.X.–10.X.; TAKÁCS, S.: Maďarsko, 8.X.–10.X.; ANTOŠ, J.: ZSSR, 27.IX.–10.X.; BRUNCKO, D.: ZSSR, 27.IX.–10.X.; BYSTRICKÝ, J.: Juhoslávia, 3.X.–10.X.; BAUCH, V.: Rumunsko, 5.X.–10.X.; PORUBSKÝ, Š.: NSR, 1.XI.1980–10.X.1981; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 2.X.–11.X.; PALIČKOVÁ, J.: Bulharsko, 28.IX.–11.X.; HAJKO, V.: ZSSR, 27.IX.–11.X.; LINEK, K.: NDR, 4.X.–11.X.; DUDICH, A.: Bulharsko, 14.IX.–12.X.; BEREK, D.: Poľsko, 4.X.–12.X.;2786
GAŠPARÍKOVÁ, V.: Maďarsko, 6.X.–13.X.; BESEDA, I.: ZSSR, 27.X.1980–13.X.1981; HORVATOVIČOVÁ, A.: ZSSR, 8.X.–14.X.; THURZO, V.: Maďarsko, 12.X.–15.X.; MARSINA, R.: ZSSR, 10.X.–15.X.; MÉSZAROŠ, I.: NSR, 15.IX.–15.X.; TÓTH, D.: Rakúsko, 12.X.–15.X.; HAPALA, I.: ZSSR, 2.X.–16.X.; PAVÚKOVÁ, V.: Grécko, 4.X.–16.X.; ZVERKO, J.: Bulharsko, 21.IX.–16.X.; MACHÁČEK, L.: Bulharsko, 5.X.–16.X.; NOVÁK, V.: Poľsko, 5.X.–16.X.; MAGIC, D.: Maďarsko, 12.X.–16.X.; SIRACKÁ, E.: ZSSR, 12.X.–16.X.; ŠURDA, A.: ZSSR, 16.X.1978–16.X.1981; FÖLDES, O.: Maďarsko, 5.X.–17.X.; LUBY, Š.: NSR, 20.IX.–17.X.; BOLDIŠ, J.: ZSSR, 11.X.–17.X.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 27.IX.–17.X.; CHUDÍK, J.: ZSSR, 11.X.–17.X.; HOVORKA, J.: ZSSR, 4.X.–17.X.; BUCHTA, Š.: NDR, 4.X.–17.X.; GALAN, A.: Rumunsko, 11.X.–17.X.; BLANÁR, V.: Juhoslávia, 12.X.–17.X.; PITOŇÁK, A.: ZSSR, 4.X.–18.X.; GABAUER, I.: ZSSR, 12.X.–18.X.; HOLÉCYOVÁ, A.: ZSSR, 5.X.–18.X.; HAVASSY, I.: Bulharsko, 14.X.–18.X.; HAJKO, V.: Maďarsko, 12.X.–18.X.; TUMA, M.: ZSSR, 12.X.–18.X.; CHUDÍK, J.: ZSSR, 27.IX.–18.X.; ŠTOLC, S.: ZSSR, 12.X.–18.X.; MACHOVÁ, J.: ZSSR, 12.X.–18.X.; BENEŠ, L.: Rakúsko, 12.X.–18.X.; BIELEKOVÁ, M.: ZSSR, 6.X.–19.X.; SEMAN, M.: ZSSR, 12.X.–19.X.; PITTICH, E.: ZSSR, 6.X.–19.X.; MURÍN, M., CAUNEROVÁ, T.: NSR, 12.X.–20.X.; DOLEŽALOVÁ, A.: Holandsko, 14.IX.–20.X.; CHOCHOL, D.: Taliansko, 21.IX.–21.X.; HERETÍK, Š.: Rakúsko, 21.X.; KOVÁČ, M.: Maďarsko, 7.X.–21.X.; ŠIMOR, J.: Francúzsko, 7.X.–22.X.; VIZÁROVÁ, G.: Bulharsko, 18.X.–23.X.; ŠTEFÁNIKOVÁ, A.: Poľsko, 5.X.–23.X.; THURZO, V.: Švédsko, 19.X.–23.X.; LICHARDUS, B.: ZSSR, 20.X.–23.X.; KANCLÍŘ, E.: ZSSR, 17.X.–23.X.; NOVÁK, L.: Maďarsko, 12.X.–24.X.; ŽEMLA, J.: ZSSR, 20.X.–24.X.; MICHALKO, M.: Poľsko, 11.X.–24.X.; STEIN, J.: NDR, 12.X.–24.X.; HAJDUK, A.: Juhoslávia, 17.X.–24.X.; SÝKORA, J.: Juhoslávia, 17.X.–24.X.; KRESÁK, Ľ.: Juhoslávia, 17.X.–24.X.; MAŤOŠKA, J.: ZSSR, 19.X.–24.X.; HLAVATÝ, E.: ZSSR, 19.X.–24.X.; ČÍČEL, B.: NDR, 18.X.–25.X.; KRČ, R.: ZSSR, 18.X.–24.X.; IVANOV, A.: Bulharsko, 2.X.–25.X.; CAMBEL, B.: Bulharsko, 12.X.–25.X.; BABUŠÍKOVÁ, O., KONÍKOVÁ, E.: NDR, 17.X.–25.X.; ELSCHEK, O., ELSCHEKOVÁ, A.: NDR, 18.X.–25.X.; PIVARČ, J.: ZSSR, 19.X.–25.X.; KLIMENT, V.: ZSSR, 19.X.–25.X.; RUTTKAY, I.: ZSSR, 12.X.–26.X.; OLERÍNY, V.: Kuba, 17.X.–26.X.; IVANIČKOVÁ, E.: NDR, 5.X.–26.X.; HUBA, M.: ZSSR, 17.X.–26.X.; TOMČÍK, M.: NDR, 19.X.–26.X.; PLANDER, I.: Japonsko, 3.X.–27.X.; SITÁROVÁ, A.: Švédsko, 26.IX.–27.X.; KASANICKÁ, Z., MIKLÓŠ, L.: ZSSR, 19.X.–27.X.; SUPUKA, J.: Kórea, 20.IX.–27.X.; FERENČÍKOVÁ, A.: NDR, 11.X.–27.X.; SESTRIENKA, Ľ.: ZSSR, 14.X.–27.X.; ŠTRBÁK, V.: ZSSR, 3.X.–27.X.; ELIÁŠOVÁ, M.: ZSSR, 13.X.–27.X.; KOSA, L.: ZSSR, 13.X.–27.X.; NERÁD, L.: ZSSR, 13.X.–27.X.; MIKLOŠ, D.: ZSSR, 13.X.–27.X.; ADAMKOVIČOVÁ, K.: ZSSR, 13.X.–27.X.; TREMKO, J.: ZSSR, 15.X.–28.X.; MATEJKA, D.: Maďarsko, 28.X.–29.X.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 15.X.–29.X.; LAZAR, E.: Maďarsko, 29.IX.–27.X.; MARKUŠ, Š.: Anglicko, 29.VIII.–30.X.; DŘÍMAL, J.: NSR, 5.X.–30.X.; GABRIELOVÁ, H.: NDR, 19.X.–30.X.; GABAŠOVÁ, O.: Maďarsko, 26.X.–30.X.; KNEZL, V.: ZSSR, 29.IX.–30.X.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 19.X.–30.X.; TEKEĹ, P.: Fínsko, 18.X.–31.X.; MAZÚR, E.: Rakúsko, 28.X.–31.X.; OVEČKOVÁ, O.: ZSSR, 25.X.–31.X.; RUŽEKOVÁ, V.: Bulharsko, 25.X.–31.X.; CHEBEN, I.: Poľsko, 5.X.–31.X.; PASTÝR, J.: NDR, 26.X.–31.X.; SZATHMÁRY, V.: NDR, 25.X.–31.X.; KOČIŠ, I., MIKLOŠKO, J.: ZSSR, 26.X.–31.X.; RAMPÁK, Z.: ZSSR, 26.X.–31.X.;2787
MARUŠIAK, O.: ZSSR, 26.X.–31.X.; ŠKOTTOVÁ, N.: Švédsko, 1.XI.1980–1.XI.1981; RUSS, G.: NDR, 18.X.–1.XI.; DANIŠKA, V.: NDR, 11.X.–1.XI.; REPÁŠ, M.: NDR, 26.X.–1.XI.; BENKOVÁ, M.: ZSSR, 19.X.–1.XI.; SVOBODA, A.: Bulharsko, 25.X.–1.XI.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 1.VIII.–1.XI.; DAUBNER, I.: NSR, 24.X.–2.XI.; ANTALOVÁ, A.: Francúzsko, 24.X.–2.XI.; OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 28.X.–3.XI.; STEHLÍK, M.: ZSSR, 24.X.–3.XI.; GALLO, J.: NSR, 4.X.–4.XI.; KOPRDA, V.: Švédsko, 7.X.–6.XI.; TÓTH, D.: Rakúsko, 2.XI.–6.XI.; DOLEŽAL, I.: Poľsko, 1.XI.–6.XI.; RABENSEIFER, V.: ZSSR, 24.X.–6.XI.; PORUBČAN, V.: Taliansko, 15.X.–6.XI.; ŠTOHL, J.: Taliansko, 13.X.–4.XI.; MIKO, F.: NDR, 3.XI.–7.XI.; MIROŠŠAYOVÁ, E.: Rumunsko, 3.XI.–7.XI.; PIETA, K.: Rumunsko, 3.XI.–7.XI.; LAMIOVÁ, M.: Rumunsko, 3.XI.–7.XI.; DUŠEK, M.: Rumunsko, 3.XI.–7.XI.; ÁROCHOVÁ, O.: NSR, 20.X.–7.XI.; KOHN, R.: Taliansko, 2.XI.–8.XI.; HINDÁK, F.: Bulharsko, 26.X.–8.XI.; HUDEK, V.: ZSSR, 15.X.–9.XI.; JANŠÁK, L.: ZSSR, 25.X.–10.XI.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 27.X.–10.XI.; MARKOVIČ, O.: NSR, 10.X.–10.XI.; BONA, M.: NDR, 2.XI.–13.XI.; HUDEK, V.: ZSSR, 9.XI.–13.XI.; LICHARDUS, B.: Maďarsko, 2.XI.–13.XI.; OBLOŽINSKÝ, P.: Poľsko, 9.XI.–13.XI.; HRDLOVIČ, P.: Francúzsko, 16.IX.–14.XI.; RYBARIČ, R.: Maďarsko, 4.XI.–14.XI.; ŽIVICA, V.: NDR, 8.XI.–15.XI.; ZRUBEC, V.: NDR, 1.XI.–15.XI.; CAMBEL, B.: ZSSR, 2.XI.–15.XI.; HOLUB, Z.: ZSSR, 20.X.–15.XI.; KRÁĽ, J.: Poľsko, 18.X.–15.XI.; KOCKOVÁ, A.: Kuba, 5.X.–15.XI.; OLEJNÍK, Š., NOGOVÁ, A.: ZSSR, 8.XI.–16.XI.; GREŠÍKOVÁ, M.: Kuba, 5.X.–16.XI.; VAJTERŠIC, M.: NSR, 1.IV.–17.XI.; RUŠČÁK, M.: ZSSR, 9.XI.–18.XI.; ŠAJGALÍKOVÁ, J.: NDR, 4.XI.–19.XI.; ČIČ, M.: Poľsko, 16.XI.–20.XI.; KRČ, R., ŠARMÍR, E.: NDR, 1.XI.–21.XI.; KAROVIČ, K.: NDR, 15.XI.–21.XI.; KORDOŠ, P., DUBECKÝ, F.: Maďarsko, 16.XI.–21.XI.; KUSÝ, I.: ZSSR, 14.XI.–21.XI.; ROSENBAUM, K.: ZSSR, 14.XI.–21.XI.; KECSKEMÉTY, K.: Maďarsko, 16.XI.–21.XI.; RAJTÁR, J.: Rakúsko, 3.XI.–14.XI.; KOLNÍK, T.: Rakúsko, 3.XI.–14.XI.; ZACHAROVÁ, D., UHRÍK, B.: Bulharsko, 9.XI.–14.XI.; SARMÁNY, I.: Bulharsko, 2.XI.–14.XI.; PAGÁČ, P.: ZSSR, 15.XI.–22.XI.; SLIVKA, M.: ZSSR, 23.X.–22.XI.; NAVARA, J.: ZSSR, 4.XI.–22.XI.; JEDLIČKOVÁ, J., BLAHUTIAK, A.: ZSSR, 8.XI.–22.XI.; CHAVKO, M.: NSR, 1.XI.–22.XI.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 15.XI.–22.XI.; KAMENEC, I.: ZSSR, 14.XI.–22.XI.; HRUBČÍN, L.: ZSSR, 15.XI.–22.XI.; ZACHAR, J.: NDR, 18.XI.–23.XI.; BARAN, M.: ZSSR, 9.XI.–23.XI.; BOĎA, K.: NDR, 22.XI.–25.XI.; CAMBEL, B.: Rakúsko, 23.XI.–25.XI.; ŠMATLÁK, S.: NDR, 22.XI.–26.XI.; PECIAR, Š.: Poľsko, 21.XI.–26.XI.; PÖSS, O.: ZSSR, 12.XI.–26.XI.; WEISMANN, Ľ.: ZSSR, 22.XI.–26.XI.; KLČ, P.: ZSSR, 23.XI.–29.XI.; CHORVÁTH, B.: Fínsko, 1.XI.–27.XI.; KUDELA, K., STEHLÍK, M.: Maďarsko, 23.XI.–27.XI.; REPÁŠ, M.: Maďarsko, 22.XI.–27.XI.; KRUŽLIAK, J.: NDR, 22.XI.–28.XI.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 22.XI.–28.XI.; PREŤOVÁ, A.: ZSSR, 1.XI.–28.XI.; HLAVATÝ, E., MARKUŠ, J.: Maďarsko, 24.XI.–28.XI.; HANEČKA, K.: Maďarsko, 23.XI.–28.XI.; LUKÁČ, I.: Rakúsko, 27.XI.–28.XI.; BLAŽEK, M.: Rakúsko, 27.XI.–28.XI.; HLAVAČKA, F.: ZSSR, 23.XI.–29.XI.; BRITAŇÁK, V.: Bulharsko, 23.XI.–29.XI.; ONDRIS, Ľ.: NSR, 30.VIII.–30.XI.; BUGÁR, J.: Anglicko, 1.X.–30.XI.; UJHÁZY, V.: Maďarsko, 30.XI.–2.XII.; DOLEŽAL, I.: Taliansko, 23.XI.–2.XII.; KUBIČÁR, Ľ.: ZSSR, 23.XI.–3.XII.; CHOVANEC, J.: ZSSR, 16.XI.–3.XII.; SERGEJEV, S. V.: ZSSR, 18.XI.–3.XII.; BÁNÓ, M.: ZSSR, 23.XI.–4.XII.; SEMAN, M., KURČA, T.: ZSSR, 23.XI.–4.XII.; VALKÁR, Š.: ZSSR, 3.IX.–4.XII.; BORECKÝ, L., RADA, B.: ZSSR, 28.XI.–4.XII.; HAVLICA, J.: NDR, 22.XI.–5.XII.; LUKÁČ, J.: Španielsko, 20.XI.–5.XII.; KOPPEL, J.: ZSSR, 19.XI.–6.XII.; VAŠŠ, F.: NDR, 29.XI.–6.XII.; TURČAN, J.: NDR, 29.XI.–6.XII.; RUTTKAY, A.: Juhoslávia, 25.XI.–6.XII.; THURZO, I.: ZSSR, 24.XI.–6.XII.; JERGEL, M., SYNAK, D.: ZSSR, 25.XI.–6.XII.;2788
SZUTTOR, N.: ZSSR, 30.XI.–6.XII.; KELLEROVÁ, E.: ZSSR, 23.XI.–6.XII.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 29.XI.–6.XII.; KLIMO, V.: ZSSR, 29.XI.–6.XII.; MATULA, V.. ZSSR, 26.XI.–8.XII.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 2.XII.–9.XII.; BEREK, D.: Taliansko, 25.XI.–10.XII.; TORANOVÁ, E.: Maďarsko, 1.XII.–10.XII.; PETROVÁ, A.: Maďarsko, 1.XII.–10.XII.; TIRINDA, P.: Maďarsko, 8.XII.–10.XII.; DOUPOVEC, J.: ZSSR, 1.XII.–10.XII.; POTOCKÝ, L.: Maďarsko, 30.XI.–10.XII.; GABČO, M.: NDR, 30.XI.–11.XII.; LUCKÁ, M.: NDR, 7.XII.–11.XII.; BARANEC, T.: Maďarsko, 16.XI.–11.XII.; HLAVÁČ, S.: Maďarsko, 7.XII.–11.XII.; HVOŽĎARA, M.: Poľsko, 6.XII.–11.XII.; PÁZMAN, A.: Poľsko, 29.XI.–11.XII.; DANGLOVÁ, O.: Maďarsko, 7.XII.–12.XII.; KUBÍČEK, F.: Maďarsko, 6.XII.–12.XII.; HATALA, P.: Anglicko, 28.XI.–12.XII.; DRDOŠ, J.: Taliansko, 26.XI.–12.XII.; PLEŠKO, I.: ZSSR, 7.XII.–12.XII.; WEIGL, I.: ZSSR, 30.XI.–12.XII.; HARČÁR, J.: Rumunsko, 30.XI.–13.XII.; KOPČAN, V.: Maďarsko, 30.XI.–13.XII.; LAMIOVÁ, M.: Taliansko, 28.XI.–13.XII.; ČAPKOVIČ, F.: ZSSR, 1.XII.–14.XII.; SLÁDEK, J.: ZSSR, 8.XII.–15.XII.; BLAŠKOVIČ, D.: NDR, 12.XII.–15.XII.; BAKOŠ, J.: Taliansko, 30.XI.–15.XII.; KADLEČÍK, P.: NDR, 12.X.–16.XII.; WEBEROVÁ, E.: Poľsko, 30.XI.–16.XII.; LIBÍKOVÁ, H.: ZSSR, 8.XII.–16.XII.; BAJLA, I.: ZSSR, 28.XI.–16.XII.; ROSENBERGEROVÁ, M.: Taliansko, 23.XI.–17.XII.; HRNČIAROVÁ, T., MALÁRIKOVÁ, M.: NDR, 11.XII.–17.XII.; LACKOVIČ, V.: NDR, 6.XII.–17.XII.; DOŠEK, O., LIPOVSKÁ, J.: Maďarsko, 14.XII.–17.XII.; KRUŽLIAK, HUŤKA, P.: ZSSR, 8.XII.–17.XII.; ŠANDRIK, R.: ZSSR, 7.XII.–17.XII.; ČELKO, J.: ZSSR, 10.XII.–17.XII.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 14.XII.–17.XII.; LEBEDEV, R. M.: ZSSR, 6.XII.–17.XII.; BUCH, J.: ZSSR, 9.XI.–17.XII.; GIBA, V.: NDR, 7.XII.–18.XII.; HORVÁTH, P., MORHÁČ, M.: ZSSR, 9.XII.–18.XII.; FURMÁNEK, V.: NDR, 12.XII.–19.XII.; KRIPPELOVÁ, T.: NDR, 13.XII.–19.XII.; KOPECKÝ, P.: Rumunsko, 24.XI.–19.XII.; KRAJČOVIČ, M.: Maďarsko, 7.XII.–19.XII.; FÖLDES, O.: Maďarsko, 13.XII.–19.XII.; VOTICKÝ, Z.: Francúzsko, 1.XII.–19.XII.; TURČAN, J.: Švajčiarsko, 13.XII.–19.XII.; KOPPEL, J.: ZSSR, 6.XII.–19.XII.; UHERÍK, A.: Anglicko, 12.XII.–19.XII.; GYEPESOVÁ, P.: NDR, 15.XII.–20.XII.; BORODOVČÁK, V.: Maďarsko, 7.XII.–20.XII.; LANGER, P.: Taliansko, 8.XII.–20.XII.; HAJKO, V.: ZSSR, 13.XII.–20.XII.; KOVÁČ, P.: ZSSR, 8.XII.–20.XII.; ČERNUŠKO, V., FRÖHLICH, K.: ZSSR, 8.XII.–20.XII.; KUDELA, K.: ZSSR, 12.XII.–20.XII.; JUST, L.: ZSSR, 14.XII.–20.XII.; HRIVÍK, P.: Taliansko, 8.XII.–21.XII.; FILKUSOVÁ, M.: ZSSR, 8.XII.–21.XII.; SUCHÝ, J.: Taliansko, 8.XII.–21.XII.; PLEŠKO, I.: Maďarsko, Juhoslávia, Rakúsko, 16.XII.–23.XII.; KULČÁR, R.: ZSSR, 3.XII.–23.XII.; KOMLOŠ, K.: Taliansko, 10.XII.–24.XII.; PRIKRYL, P.: Švédsko, 13.XII.–24.XII.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 12.XII.–28.XII.2789
5254CII/43e19822789–2796
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
JUZA, K.: ZSSR, 16.XII.1981–6.I.1982; LATH, D.: Rumunsko, 6.XII.1981–6.I.1982; ŠARMÍR, E.: Rumunsko, 4.I.–8.I.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 11.I.–17.I.; LABUDOVÁ, I.: Maďarsko, 28.XII.1981–23.I.1982; KLIMEŠ, I.: USA, 28.VII.1980–30.I.1982; KUŽMA, E.: NDR, 24.I.–30.I.; ČUKAN, K.: Bulharsko, 25.I.–31.I.; MRÁZOVÁ, K.: Taliansko, 4.I.–2.II.; OBLOŽINSKÝ, P.: NSR, 6.I.–6.II.; KOVÁČ, P.: Taliansko, 5.I.–6.II.; THURZO, I.: Maďarsko, 1.II.–6.II.; FABIAN, J.: ZSSR, 15.XII.1981–7.II.1982; LUKAŠEVIČ, I.: 14.I.–11.II.; HLAVÁČ, S.: Taliansko, 24.I.–19.II.; PLANDER, I., KOČIČ, I.: ZSSR, 13.II.–21.II.; TYŠLER, M.: ZSSR, 14.II.–21.II.; GREŠÍKOVÁ, M.: Japonsko, 19.II.–25.II.; KITTLER, R.: Irak, 23.II.–4.III.; KLOKOV, V. I.: 4.III.–5.III.; OLEJNÍK, Š.: Rakúsko, 24.II.–6.III.; VARGA, F.: NSR, 18.I.–12.III.; SOBOLEV, B. P.: 11.III.–13.III.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 15.III.–19.III.; BESTERCI, M.: Švédsko, 22.II.–23.III.; NOSEK, J.: NDR, 21.III.–26.III.; BORECKÝ, L.: Bulharsko, 21.III.–26.III.; KISS, A.: Maďarsko, 1.III.–26.III.; PAJDUŠÁK, P.: USA, 18.II.–27.III.; HUDEC, J.: Fínsko, 16.III.–27.III.; ŠTOLMANN, A., KOVÁČIK, J.: Maďarsko, 16.III.–28.III.;2789
FÖLDES, O.: Maďarsko, 23.III.–28.III.; OSVALD, J.: NDR, 22.III.–28.III.; FATRANSKÁ, M.: Anglicko, 2.III.–30.III.; SZUTTOR, N.: Maďarsko, 30.III.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 29.III.–2.IV.; ČIAMPOR, F.: Maďarsko, 1.IV.–2.IV.; MÜLLNER, J., ŠEBEJ, F.: Maďarsko, 29.III.–3.IV.; SMIRNOV, L. N.: 29.III.–4.IV.; BUTKO, P.: Švajčiarsko, 20.III.–5.IV.; DOBROVODSKÝ, K., BLAŽOVSKÝ, J.: Maďarsko, 1.IV.–7.IV.; VELICHOV, E. P., TALROZE, V. L.: ZSSR, 8.IV.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 5.IV.–9.IV.; FATRANSKÁ, M.: Maďarsko, 5.IV.–10.IV.; BAUER, V.: Japonsko, 11.IV.1981–11.IV.1982; JANŠÁK, L.: ZSSR, 2.IV.–11.IV.; MAJERNÍKOVÁ, E.: Rakúsko, 13.IV.–15.IV.; KNEPPO, P.: Bulharsko, 12.IV.–16.IV.; MARKUŠ, Š.: Maďarsko, 12.IV.–16.IV.; TRŽILOVÁ, B.: NSR, 22.III.–17.IV.; KANDRÁČOVÁ, C.: NDR, 15.IV.–22.IV.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 12.IV.–17.IV.; POLÁK, M., TALAPA, J.: ZSSR, 21.I.–17.IV.; HULMAN, J.: ZSSR, 6.IV.–19.IV.; ŠMATLÍK, J.: NDR, 21.III.–21.IV.; TÓTH, D.: Španielsko, 16.IV.–23.IV.; PISCA, L.: Maďarsko, 19.IV.–24.IV.; BUGÁR, J.: NDR, 18.IV.–24.IV.; SUCHÝ, J.: ZSSR, 18.IV.–24.IV.; KRJUKOVA, E. J.: 19.IV.–25.IV.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: NSR, 21.IV.–26.IV.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 2.IV.–26.IV.; SCHILDER, J.: NDR, 22.IV.–28.IV.; BLAŽEJ, A.: Fínsko, Švédsko, Nórsko, 19.IV.–30.IV.; DOSTÁL, Ľ.: ZSSR, 20.IV.–1.V.; BÁN, J.: ZSSR, 18.IV.–2.V.; ČERVENÁK, J.: Bulharsko, 3.V.–7.V.; ČIČ, M.: ZSSR, 3.V.–7.V.; HANULIAK, M.: Maďarsko, 3.V.–7.V.; ZÁBOJNÍK, J.: Maďarsko, 3.V.–7.V.; LUBY, Š.: Maďarsko, 4.V.–8.V.; KOVÁČ, M.: MATAY, L.: Maďarsko, 4.V.–8.V.; ANTOŠ, J.: ZSSR, 7.II.–9.V.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 2.V.–12.V.; ZAJAC, M.: Poľsko, 12.IV.–10.V.; SEDLIAKOVÁ, M.: Francúzsko, 2.V.–11.V.; KOVÁČ, M.: Maďarsko, 11.V.; KRÍŽIK, M., OBRCJAN, J.: NDR, 2.V.–12.V.; JANKOVIČ, V.: Juhoslávia, 9.V.–14.V.; CAUNEROVÁ, T.: Bulharsko, 5.V.–14.V.; GAŠPARÍK, I.: ZSSR, 5.V.–14.V.; DUDA, P.: Rumunsko, 8.V.–15.V.; SABO, V.: Rumunsko, 8.V.–15.V.; KUBÁČKOVÁ, Ľ., ŠKORVANEK, M.: Bulharsko, 10.V.–15.V.; MACHO, L.: Rumunsko, 8.V.–15.V.; MAREK, P.: NSR, 18.I.–15.V.; CVRKAL, I.: Rakúsko, 3.V.–15.V.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Rakúsko, 10.V.–15.V.; MOZOLÍK, P.: Maďarsko, 3.V.–15.V.; SEDLIAK, J., KUBEŠ, M.: Bulharsko, 9.V.–16.V.; ADÁMEK, A.: ZSSR, 20.IV.–16.V.; BLAŠKO, R.: ZSSR, 5.V.–16.V.; VRABČEK, P.: NDR, 2.V.–16.V.; BEREK, D.: Maďarsko, 12.V.–18.V.; KUSÝ, I., PALUŠ, K.: Bulharsko, 10.V.–19.V.; RUSNÁKOVÁ, K.: Maďarsko, 3.V.–20.V.; HOCMANOVÁ, I.: Bulharsko, 10.V.–21.V.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 16.V.–21.V.; FEGLOVÁ, V.: Bulharsko, 7.V.–21.V.; FIBY, R.: ZSSR, 15.V.–21.V.; JANGLOVÁ, D.: ZSSR, 15.V.–21.V.; SÁS, P.: ZSSR, 1.IV.–21.V.; KORDOŠ, P.: Maďarsko, 17.V.–21.V.; ROJKO, J., MATIŠIN, J., KIMÁK, I.: ZSSR, 3.V.–21.V.; HVIŠČ, J.: Poľsko, 18.V.–22.V.; SEDLÁK, V.: Rakúsko, 10.V.–22.V.; REXOVÁ, Ľ.: Bulharsko, 17.V.–22.V.; SEMAN, M.: ZSSR, 16.V.–22.V.; GABAŠOVÁ, O.: Bulharsko, 16.V.–23.V.; FURMÁNEK, V.: Rumunsko, 16.V.–23.V.; VOJTÁŠ, P.: Maďarsko, 10.V.–23.V.; MURÍN, M.: Poľsko, 16.V.–23.V.; DOLEŽALOVÁ, A.: Čína, 14.II.–25.V.; ORENDÁČOVÁ, J.: Nórsko, 26.IV.–26.V.;2790
KUŤKA, K.: Japonsko, 6.X.1980–27.V.1982; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 18.V.–27.V.; BLAŠKOVIČ, D.: Rakúsko, 24.V.–28.V.; HLAVAČKA, F.: Holandsko, Francúzsko, 25.IV.–28.V.; BAUCH, V.: NDR, 24.V.–28.V.; HINDÁK, F.: Dánsko, 18.V.–28.V.; KVITKOVIČ, J.: Maďarsko, 25.V.–28.V.; PODRIMAVSKÝ, M.: Maďarsko, 17.V.–29.V.; MURÍN, J.: Bulharsko, 16.V.–30.V.; NEVIZÁNSKY, G.: Rumunsko, 24.V.–30.V.; WALKO, T., JALČ, D.: ZSSR, 21.V.–30.V.; POLÁK, P.: Maďarsko, 18.V.–31.V.; JURÍK, M.: Francúzsko, 24.V.–1.VI.; DUHAJ, P., MRAFKO, P.: ZSSR, 25.V.–3.VI.; MAZÚR, E.: Rakúsko, 31.V.–4.VI.; BLAŽEK, M.: Fínsko, 24.V.–4.VI.; MUNGYER, Š.: MORHÁČ, M.: Maďarsko, 31.V.–4.VI.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Maďarsko, 31.V.–4.VI.; BOTÍK, J.: Maďarsko, 31.V.–4.VI.; FILOVÁ, B.: Maďarsko, 31.V.–4.VI.; KNEPPO, P.: Maďarsko, 31.V.–5.VI.; ZVERKO, J.: Maďarsko, 28.V.–5.VI.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 3.VI.–5.VI.; PLANDER, I.: Bulharsko, 30.V.–6.VI.; BRITAŇÁK, V.: Bulharsko, 28.V.–6.VI.; CHOCHOL, D.: Taliansko, 16.V.–6.VI.; GIBALA, P.: Maďarsko, 10.V.–6.VI.; HABOVŠTIAK, A.: Poľsko, 29.V.–6.VI.; JANŠÁK, L.: ZSSR, 23.V.–6.VI.; PAVÚK, J.: NSR, 31.V.–7.VI.; KRUŽLIAK, J.: ZSSR, 27.V.–7.VI.; POLEDNA, J.: USA, 7.VI.1981–8.VI.1982; GREŠÍKOVÁ, M., SEKEYOVÁ, M.: Kuba, 3.V.–8.VI.; OŽVOLD, M.: Anglicko, 11.V.–8.VI.; DAUBNER, I.: Maďarsko, 7.VI.–8.VI.; MACO, M.: ZSSR, 11.V.–8.VI.; DUDICH, A.: NSR, 2.V.–9.VI.; MICHALÍK, J.: NSR, 30.V.–9.VI.; VOLAUFOVÁ, J.: NDR, 22.V.–9.VI.; HOVORKA, I.: Bulharsko, 3.V.–11.VI.; RAJTÁR, J.: Maďarsko, 6.VI.–11.VI.; GULDAN, A.: Maďarsko, 7.VI.–11.VI.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 31.V.–11.VI.; KÚDELA, R.: ZSSR, 18.V.–11.VI.; HAVASSY, I., JAVORSKÝ, P.: Poľsko, 5.VI.–12.VI.; SMREKOVÁ, D.: Bulharsko, 6.VI.–12.VI.; CIRBES, V.: Bulharsko, 5.VI.–12.VI.; TREMKO, J.: Rumunsko, 5.VI.–12.VI.; KORDOŠ, P.: Rumunsko, 7.VI.–12.VI.; KAČALA, J.: Rakúsko, 7.VI.–12.VI.; KOLNÍK, T.: Maďarsko, 30.V.–12.VI.; ČERNUŠKO, V.: ZSSR, 2.VI.–12.VI.; ŠANDRIK, R.: Maďarsko, 14.VI.–18.VI.; GMUCA, Š.: ZSSR, 7.VI.–18.VI.; LICHARDUS, S.: Juhoslávia, 7.VI.–13.VI.; HUBA, M.: Rumunsko, 31.V.–13.VI.; IRA, V.: Rumunsko, 31.V.–13.VI.; ZÁVADOVÁ, K.: Maďarsko, 31.V.–13.VI.; IVANOV, A.: Bulharsko, 16.V.–14.VI.; LIBÍKOVÁ, H.: Juhoslávia, 7.VI.–14.VI.; TÓTH, D.: Rakúsko, 8.VI.–14.VI.; KRUPICER, I.: Bulharsko, 31.V.–14.VI.; BOLVANSKÝ, M.: Španielsko, 24.V.–14.VI.; KAMENEC, I.: Anglicko, 8.VI.–15.VI.; RUTTKAY, I.: Japonsko, 30.V.–16.VI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 7.VI.–18.VI.; TRŽILOVÁ, B., MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ.: ZSSR, 11.VI.–18.VI.; TVAROŠKA, I.: Švédsko, 14.VI.–19.VI.; NOGOVÁ, A., OLEJNÍK, Š.: Maďarsko, 13.VI.–19.VI.; HRABOVEC, I.: Maďarsko, 7.VI.–19.VI.; RYCHLÁ, L.: Rumunsko, 7.VI.–20.VI.; HLAVÁČ, S.: Taliansko, 12.VI.–20.VI.; ŽUDEL, J.: Maďarsko, 7.VI.–20.VI.; BALÁŽOVÁ, E.: Anglicko, 29.III.–23.VI.; GRÓFOVÁ, M.: NSR, 16.VI.–22.VI.; SESTRIENKA, Ľ.: Anglicko, 14.VI.–23.VI.; RAVINGER, J.: Anglicko, 24.V.–25.VI.; SÝKORA, J.: Kanada, 13.V.–25.VI.; GAŠPARÍKOVÁ, O.: ZSSR, 19.VI.–26.VI.; HUDEK, V.: Bulharsko, 20.VI.–27.VI.; KREPELKA, F.: Poľsko, 15.VI.–27.VI.; REMIŠ, D.: ZSSR, 20.VI.–27.VI.; OŤAHEL, J.: Fínsko, 14.VI.–28.VI.; SVOBODA, A.: Švajčiarsko, Pakistan, 10.VI.–29.VI.; ŠIŠKA, K.: Maďarsko, 28.VI.–30.VI.; LUKAČKA, J.: Maďarsko, 7.VI.–2.VII.; PAWLIKOVÁ, V.: Maďarsko, 28.VI.–3.VII.; POLÁK, P.: Rakúsko, 26.VI.–3.VII.; FRANKOVIČ, B.: Rumunsko, 28.VI.–3.VII.; MARIANI, E.: ZSSR, 23.VI.–3.VII.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 15.VI.–29.VI.; ALEXANDROVÁ, M.: Francúzsko, 19.VI.–5.VII.; SLAMEŇOVÁ, D.: Švédsko, 2.V.–7.VII.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 19.VI.–7.VII.; ANDRUSOVOVÁ, V.: Rakúsko, 4.VII.–9.VII.; GUETTAT MAHMOOD: 5.VII.–9.VII.; BYSTRICKÝ, J.: Rakúsko, 4.VII.–9.VII.; HAMAROVÁ, J.: Bulharsko, 11.IV.–9.VII.; MATIAŠOVSKÝ, K.: Nórsko, 12.VI.–11.VII.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 19.VI.–7.VII.; LENG, L.: Rakúsko, 29.VI.–12.VII.; KOLAROV, J.: Francúzsko, 2.VII.–15.VII.; KOVÁČ, L.: Francúzsko, 2.VII.–15.VII.; TONKOVÁ, M.: Bulharsko, 21.VI.–16.VII.; PLANDER, I., KOČIŠ, I., CHUDÍK, J., MIKLOŠKO, J.: ZSSR, 12.VII.–16.VII.; MUSIL, M.: Poľsko, 5.VII.–17.VII.; BOTÍK, J.: Maďarsko, 11.VII.–17.VII.; KUCHAR, R.: Juhoslávia, 3.VII.–17.VII.; POTOCKÝ, L.: Maďarsko, 5.VII.–18.VII.; NAGY, M.: Taliansko, 1.VII.–22.VII.; ŠIMKOVIČ, D.: Anglicko, 19.VII.–23.VII.; BÁNÓ, M.: Maďarsko, 25.VII.–30.VII.;2791
HLÁSNIK, I.: NSR, 15.I.–31.VII.; BLAŽEK, M.: Francúzsko, 24.VII.–1.VIII.; BÍROVÁ, H.: Holandsko, 1.V.–2.VIII.; KARASOVÁ, I.: Taliansko, 25.VII.–3.VIII.; MATIS, J.: Anglicko, 4.V.–3.VIII.; ŠURDA, A.: Taliansko, 25.VII.–3.VIII.; MAJERNÍKOVÁ, E.: Taliansko, 11.VII.–7.VIII.; PINTÉR, Š.: Írsko, 4.VIII.–7.VIII.; PRAVDA, J.: Poľsko, 25.VII.–8.VIII.; RANDÍK, A.: Anglicko, 4.VIII.–10.VIII.; ŠÁNDOR, L.: Fínsko, 9.VIII.–13.VIII.; MACHO, L.: Rakúsko, 9.VIII.–13.VIII.; RUŠÍN, V.: Taliansko, 6.VIII.–17.VIII.; MACH, P.: Maďarsko, 16.VIII.–18.VIII.; TILŇÁK, J.: ZSSR, 5.VI.–19.VIII.; VREŠTIAK, P.: NSR, 20.VII.–20.VIII.; HERETÍK, Š.: Maďarsko, 15.VIII.–21.VIII.; JAURA, Z.: Maďarsko, 15.VIII.–21.VIII.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 15.VIII.–21.VIII.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 15.VIII.–21.VIII.; VOZÁR, J.: Maďarsko, 15.VIII.–21.VIII.; BARTLOVÁ, A.: Maďarsko, 15.VIII.–21.VIII.; CIRBES, V.: Mexiko, 16.VIII.–21.VIII.; RYCHLÝ, J.: Maďarsko, 17.VIII.–23.VIII.; KEPPERT, M.: NDR, 15.VIII.–23.VIII.; LEŠČÁK, M.: Maďarsko, 20.VIII.–25.VIII.; NAGY, L.: Maďarsko, 23.VIII.–26.VIII.; TORANOVÁ, E.: Maďarsko, 23.VIII.–26.VIII.; CIRBESOVÁ, V.: Maďarsko, 15.VIII.–27.VIII.; PLANDER, I.: Francúzsko, 22.VIII.–27.VIII.; KOHÚTOVÁ, M.: Maďarsko, 22.VIII.–27.VIII.; POKORNÝ, J.: ZSSR, 2.VIII.–28.VIII.; MEDVEĎ, M.: NSR, 22.VIII.–28.VIII.; ČIAMPOR, F.: NSR, 15.VIII.–28.VIII.; DUDICH, A.: Fínsko, 14.VIII.–28.VIII.; KRESÁKOVÁ, M.: Grécko, 12.VIII.–29.VIII.; TREMKO, J.: Grécko, 15.VIII.–29.VIII.; ŠTOHL, J.: Grécko, 15.VIII.–29.VIII.; KRERSÁK, Ľ.: Grécko, 12.VIII.–29.VIII.; DANIEL, J.: Anglicko, 24.VIII.–29.VIII.; GUOTH, S.: Poľsko, 21.VIII.–29.VIII.; VOJTÁŠ, P.: Taliansko, 20.VIII.–31.VIII.; DOLEŽAL, I.: Mongolsko, 19.VIII.–31.VIII.; ŠTALMAŠEK, M.: Maďarsko, 2.X.1981–31.VIII.1982; BĚTÁK, E.: ZSSR, 12.XII.1978–31.VIII.1982; PLANČÁR, J.: Maďarsko, 24.VIII.–3.IX.; KVITKOVIČ, J.: Maďarsko, 24.VIII.–3.IX.; SZOLGAY, J.: Anglicko, 3.VIII.–3.IX.; ŠIŠKA, K., HOLEC, V.: Maďarsko, 1.IX.–3.IX.; KOVÁČOVÁ, K.: Maďarsko, 30.VIII.–3.IX.; KLIMEŠ, I., FICKOVÁ, M.: Maďarsko, 31.VIII.–4.IX.; HOLOBRADÁ, M.: Juhoslávia, 29.VIII.–4.IX.; KAROVIČ, K.: NDR, 1.IX.–4.IX.; SZUTTOR, N.: Rakúsko, 31.VIII.–5.IX.; PAVÚK, J.: Bulharsko, 27.VI.–5.IX.; VAJTERŠIC, M.: USA, 20.VIII.–7.IX.; KVITKOVIČ, J.: Maďarsko, 3.IX.–7.IX.; ELSCHEKOVÁ, A.: Francúzsko, 26.VIII.–8.IX.; PÉRI, Š.: Maďarsko, 1.IX.–8.IX.; TÓTH, D.: Rakúsko, 2.IX.–8.IX.; TRUHLÁŘ, B.: Maďarsko, 6.IX.–10.IX.; ČERVENÁK, J.: Francúzsko, 5.IX.–11.IX.; ZÁTHURECKÝ, L.: Dánsko, 3.IX.–11.IX.; TVAROŠKA, I.: Kanada, 19.VIII.–11.IX.; MICHALOV, J.: Rumunsko, 4.IX.–11.IX.; MORVIC, M.: Rumunsko, 30.VIII.–11.IX.; VÁRADY, J.: ZSSR, 6.IX.–11.IX.; KUBINEC, J.: Holandsko, 6.IX.–11.IX.; RYBARIČ, R.: Poľsko, 5.IX.–12.IX.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 10.IX.–12.IX.; ŘEHÁČEK, J.: Anglicko, 29.VIII.–13.IX.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 6.IX.–13.IX.; CHMÚRNY, R., SZENTIRMAY, Z.: ZSSR, 8.IX.–14.IX.; RADA, B.: ZSSR, 2.IX.–14.IX.; BENDA, O.: Maďarsko, 5.IX.–15.IX.; ŠVARC, R.: ZSSR, 1.IX.–15.IX.; LANGER, P.: Rakúsko, 12.IX.–16.IX.; MIKLOŠKO, J.: NDR, 14.IX.–16.IX.; BABOR, K.: Poľsko, 13.IX.–17.IX.; SUPUKA, J.: Poľsko, 9.IX.–17.IX.; ČINČURA, J.: Maďarsko, 6.IX.–17.IX.; ILLEKOVÁ, E.: Maďarsko, 13.IX.–17.IX.; KLIMENT, V.: Belgicko, 4.IX.–17.IX.; ŽIGRAI, F., KOZOVÁ, M.: Rakúsko, 15.IX.–17.IX.; TRNOVCOVÁ, V.: Rumunsko, ZSSR, 29.VIII.–17.IX.; HLÁSNIK, I., KOVAČOVSKÝ, J.: ZSSR, 12.IX.–17.IX.; ZALČÍK, T.: Bulharsko, 13.IX.–17.IX.;2792
THURZO, I.: Maďarsko, 12.IX.–17.IX.; BETKO, J.: Maďarsko, 13.IX.–17.IX.; DOBROTA, Ľ.: Maďarsko, 6.IX.–17.IX.; DUBECKÝ, F.: Maďarsko, 12.IX.–17.IX.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 13.IX.–18.IX.; KOLNÍK, T.: NSR, 12.IX.–18.IX.; VIKTORÍN, K.: Taliansko, 12.IX.–18.IX.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 6.IX.–18.IX.; NOVÁK, L.: Maďarsko, 6.IX.–18.IX.; HARMAN, M.: Maďarsko, 13.IX.–18.IX.; KUZMA, I.: Bulharsko, 6.IX.–19.IX.; HARTMANOVÁ, M.: Poľsko, 14.IX.–20.IX.; ČAPLOVIČ, D.: Poľsko, 6.IX.–20.IX.; MATULA, V.: Dánsko, 13.IX.–20.IX.; VAJCÍK, S.: Bulharsko, 5.IX.–20.IX.; DZUBÁK, M.: Poľsko, 15.IX.–21.IX.; HORECKÝ, J.: Dánsko, 13.IX.–21.IX.; DOŠEK, O.: Poľsko, 17.IX.–23.IX.; TEKEĹ, P., ZRUBEC, V.: Taliansko, 12.IX.–23.IX.; TÓTH, D.: Juhoslávia, 13.IX.–23.IX.; SCHMÖGNEROVÁ, B.: Maďarsko, 13.IX.–24.IX.; SIRACKÝ, J.: USA, 6.IX.–24.IX.; KASANICKÁ, Z., MICHALKO, J.: Rumunsko, 18.IX.–24.IX.; RYCHLÁ, L.: Maďarsko, 19.IX.–24.IX.; ŠIŠKA, S.: Juhoslávia, 13.IX.–24.IX.; OŤAHELOVÁ, H.: Juhoslávia, 19.IX.–24.IX.; SLOBODA, F.: ZSSR, 11.IX.–24.IX.; SLOBODNÍK, D.: Rakúsko, 24.IX.–25.IX.; LUKÁČ, J.: NSR, 20.IX.–25.IX.; PUTIŠ, M.: Rumunsko, 13.IX.–25.IX.; MIŠÍK, L.: Rumunsko, 21.IX.–25.IX.; CAMBEL, B.: Bulharsko, 19.IX.–25.IX.; KRIŽKOVÁ, L.: Maďarsko, 20.IX.–25.IX.; ČÍČEL, B.: Maďarsko, 20.IX.–25.IX.; GRAMATA, P.: Švédsko, 12.IX.–26.IX.; LACIKA, J.: Rumunsko, 13.IX.–26.IX.; KRESÁK, P.: ZSSR, 14.IX.–26.IX.; TREMKO, J.: ZSSR, 20.IX.–26.IX.; KYSEĽ, O.: Bulharsko, 19.IX.–26.IX.; KNOŠKA, Š., KUČERA, A.: ZSSR, 18.IX.–26.IX.; PACL, J.: Švajčiarsko, 19.IX.–27.IX.; CHAVKO, M.: Taliansko, 6.IX.–27.IX.; JAVORSKÝ, P.: Fínsko, 13.IX.–27.IX.; KOMÁR, J.: Maďarsko, 21.IX.–27.IX.; MIKLÓS, L.: Maďarsko, 13.IX.–27.IX.; JAVOR, F.: ZSSR, 22.IX.–28.IX.; SKÁKALA, J.: ZSSR, 15.IX.–28.IX.; PECIAR, C.: NSR, 20.IX.–29.IX.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Poľsko, 19.IX.–30.IX.; JUHÁSOVÁ, E.: Grécko, 15.IX.–30.IX.; LUXOVÁ, M.: Rakúsko, 26.IX.–30.IX.; MAHEĽ, M.: Rumunsko, 16.IX.–30.IX.; SEDLIAK, J.: ZSSR, 26.IX.–30.IX.; TYŠLER, M.: USA, 1.IV.–30.IX.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 19.IX.–1.X.; SILNÝ, A.: Nórsko, 1.IX.–1.X.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 12.IX.–1.X.; WEIS, M.: Bulharsko, 21.IX.–1.X.; MARTINY, E.: NSR, 27.IX.–1.X.; SZABÓ, V.: Maďarsko, 27.IX.–1.X.; ŠIMOR, J., PITOŇÁK, A.: Maďarsko, 30.IX.–1.X.; KOVÁČ, J.: Maďarsko, 6.IX.–1.X.; DUSZA, J.: Maďarsko, 27.IX.–1.X.; BORECKÝ, L., FUCHSBERGER, N.: Maďarsko, 27.IX.–1.X.; BENETIN, J.: Bulharsko, 26.IX.–2.X.; BAJLA, I.: ZSSR, 13.IX.–2.X.; GRÓFOVÁ, M.: Anglicko, 2.IX.–2.X.; FROLLO, I.: ZSSR, 22.IX.–2.X.; ROSENBAUM, K.: ZSSR, 26.IX.–2.X.; MARUŠIAK, O.: ZSSR, 26.IX.–2.X.; ZELINKA, J.: ZSSR, 27.IX.–2.X.; GAŽO, M.: NDR, 27.IX.–2.X.; KOVÁČ, D.: NSR, 25.IX.–2.X.; BAUER, V.: Bulharsko, 26.IX.–3.X.; SKLADANÁ, J.: Bulharsko, 19.IX.–3.X.; BOTÍK, J.: Maďarsko, 19.IX.–3.X.; BOROŠKOVÁ, Z.: ZSSR, 20.IX.–3.X.; HLÁSNIK, I., KOVAČOVSKÝ, J.: Bulharsko, 27.IX.–4.X.; ELIÁŠ, P.: Grécko, 24.IX.–4.X.; REIFFERS, M.: ZSSR, 20.IX.–4.X.; STRAUSS, V.: Francúzsko, 24.IX.–5.X.; MUCHA, J.: ZSSR, 8.IX.–5.X.; SASÁK, I.: ZSSR, 22.IX.–5.X.; HOLUB, Z.: ZSSR, 26.IX.–6.X.; ŠIMKOVIČ, D.: Bulharsko, 3.X.–6.X.; VEREŠÍK, J.: Taliansko, 22.IX.–7.X.; ŠÁLY, A.: ZSSR, 25.IX.–7.X.; SVOBODA, A.: Bulharsko, 26.IX.–8.X.;2793
SOPKO, J.: Taliansko, 14.IX.–8.X.; BACHÁR, V.: Maďarsko, 4.X.–8.X.; ČIERNY, J.: NSR, 13.IX.–9.X.; BLAŽOVSKÝ, J.: NSR, 26.IX.–9.X.; SÝKORA, J.: Juhoslávia, 2.X.–9.X.; FABIÁN, K.: Maďarsko, 4.X.–9.X.; KOTULIČ, I.: Maďarsko, 20.IX.–9.X.; KIMÁK, I.: Poľsko, 3.X.–9.X.; MORHÁČ, M.: ZSSR, 27.IX.–9.X.; TORDA, T.: Švédsko, 13.IX.–10.X.; FICKOVÁ, E., SLÁDEKOVÁ, Ľ.: Bulharsko, 3.X.–10.X.; EBRINGEROVÁ, A.: ZSSR, 3.X.–10.X.; KOŠÍKOVÁ, B.: ZSSR, 3.X.–10.X.; KOVÁČ, M.: Bulharsko, 26.IX.–10.X.; PASTÝR, J.: ZSSR, 3.X.–10.X.; REPÁŠ, M.: ZSSR, 3.X.–10.X.; KORDOŠ, P.: ZSSR, 5.X.–11.X.; GREŠÍKOVÁ, M.: Fínsko, 27.IX.–11.X.; MURÍN, M.: NSR, 5.X.–11.X.; CAUNEROVÁ, T.: NSR, 5.X.–11.X.; HARTMANOVÁ, M.: ZSSR, 28.IX.–11.X.; PAVÚKOVÁ, V.: Juhoslávia, 3.X.–12.X.; WEISMANN, Ľ.: Maďarsko, 11.X.–13.X.; JAKÁL, J.: Juhoslávia, 6.X.–14.X.; TÓTH, D.: Rakúsko, 13.X.–15.X.; HINDÁK, F.: Rakúsko, 4.X.–15.X.; KISELEV, F. L.: 8.X.–15.X.; DRGOŇA, V.: Poľsko, 3.X.–15.X.; BLEHA, T.: Poľsko, 5.X.–15.X.; PLEŠKO, I.: ZSSR, 11.X.–15.X.; MACHO, L.: ZSSR, 5.X.–15.X.; MATULA V.: Maďarsko, 11.X.–15.X.; GABRIELOVÁ, H.: Maďarsko, 4.X.–15.X.; STICZAY, T.: Maďarsko, 29.IX.–16.X.; BESTERCI, M.: Rakúsko, 10.X.–16.X.; HORVÁTH, I.: Juhoslávia, 1.X.–16.X.; GAŽO, M.: ZSSR, 10.X.–16.X.; VOJTKOVÁ, A.: ZSSR, 3.X.–17.X.; DUBNIČKA, J.: Bulharsko, 10.X.–17.X.; GÖMÖRY, F., MELÍŠEK, T.: ZSSR, 5.X.–17.X.; GALAN, A.: ZSSR, 10.X.–17.X.; KALETA, M.: ZSSR, 3.X.–17.X.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 12.X.–18.X.; KUŽMOVÁ, J.: ZSSR, 5.X.–19.X.; ROMSAUER, P.: Bulharsko, 6.X.–19.X.; KOSTOLANSKÝ, E.: Taliansko, 19.IX.–20.X.; BUCH, J.: NSR, 26.IX.–21.X.; HABOVŠTIAK, A.: ZSSR, 11.X.–22.X.; ŠESTÁKOVÁ, M.: Bulharsko, 17.X.–22.X.; VOJTKO, J.: Bulharsko, 17.X.–22.X.; VOZÁR, J.: Rakúsko, 18.X.–22.X.; HANEČKA, K.: Švédsko, 12.X.–22.X.; KOKAVEC, J.: ZSSR, 11.X.–22.X.; RYBOŠOVÁ, E.: ZSSR, 11.X.–22.X.; KOČIŠOVÁ, J.: ZSSR, 11.X.–22.X.; KRUŽLIAK, J.: NDR, 18.X.–22.X.; MATEJKA, D.: Maďarsko, 18.X.–22.X.; RICHTER, K., HALADA, L.: Bulharsko, 18.X.–24.X.; POTAŠOVÁ, A.: Anglicko, 5.X.–23.X.; KASANICKÁ, Z.: Maďarsko, 18.X.–23.X.; JERGEJ, M., ČERNUŠKO, V., SYNAK, D.: ZSSR, 17.X.–23.X.; FROLLO, I.: NDR, 17.X.–23.X.; ŠLESÁR, M., LEŠKO, A.: Bulharsko, 17.X.–24.X.; MITRO, A.: Maďarsko, 20.X.–25.X.; PELIKÁN, K.: ZSSR, 10.X.–24.X.; KOHÚTOVÁ, M.: Maďarsko, 11.X.–24.X.; KRATOCHVÍLOVÁ, E.: ZSSR, 13.X.–26.X.; HURTALOVÁ, T.: ZSSR, 12.X.–26.X.; JÁNOŠ, Š.: ZSSR, 17.X.–26.X.; ŠAJDA, J.: Taliansko, 13.IX.–27.X.; HÚŠŤAVOVÁ, Z.: Poľsko, 4.X.–28.X.; ĎURIŠINOVÁ, A.: NSR, 27.IX.–28.X.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 11.X.–28.X.; LICHARDUS, B.: Maďarsko, 18.X.–28.X.; UJHÁZY, V.: USA, 30.VIII.–29.X.; BENEŠ, L.: Švédsko, 30.VIII.–29.X.; STRÍŽENEC, M.: Rumunsko, 17.X.–29.X.; ALTANER, Č.: Bulharsko, 23.X.–29.X.; HOLEC, V.: NDR, 26.X.–29.X.; MIKULÁŠ, V.: ZSSR, 20.X.–29.X.; UJUKIN, J. M.: 20.X.–29.X.; VIZÁROVÁ, G.: Maďarsko, 18.X.–29.X.; CHROPOVSKÝ, B.: Rakúsko, 25.X.–29.X.; LANTAYOVÁ, D.: Maďarsko, 18.X.–29.X.; JANKOVIČ, J.: Juhoslávia, 25.X.–29.X.; PIETA, K.: Juhoslávia, 19.X.–29.X.; HRNKO, A.: ZSSR, 19.X.–29.X.; HÁJEK, J., FECKO, L.: Maďarsko, 25.X.–29.X.; BALCO, M., PANENKA, I.: Rumunsko, 24.X.–30.X.; VRABČEK, P.: ZSSR, 3.X.–30.X.; PITTICH, E.: Poľsko, 17.X.–30.X.; TVAROŠKA, I.: Taliansko, 25.X.–30.X.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 6.X.–30.X.; DIKO, P., ŠÓLYOM, A.: Maďarsko, 25.X.–30.X.; BAUCH, V.: ZSSR, 26.X.–30.X.; OVEČKOVÁ, O., DRGONEC, J.: Poľsko, 24.X.–30.X.; LATH, D.: Maďarsko, 25.X.–30.X.; DZJUB, I. P.: 25.X.–31.X.; HVIŠČ, J.: Poľsko, 17.X.–31.X.;2794
TOMČÍK, M.: Francúzsko, 25.X.–31.X.; BUJNA, J.: Švajčiarsko, 3.X.–31.X.; URBÁNEK, J.: Švédsko, 16.X.–31.X.; SZATHMÁRY, V.: ZSSR, 25.X.–31.X.; TEKEĽ, P.: ZSSR, 25.X.–31.X.; VADKERTYOVÁ, K.: Maďarsko, 25.X.–1.XI.; CESNAKOVÁ, M.: Rakúsko, 25.X.–2.XI.; KELEMENOVÁ, A.: Fínsko, 17.X.–2.XI.; ŽEMLA, J.: NSR, 3.X.–2.XI.; SOMOGYIOVÁ, E.: ZSSR, 6.X.–2.XI.; KOVÁČ, M.: Maďarsko, 2.XI.–3.XI.; ČÍČEL, B.: NDR, 25.X.–5.XI.; WEISMANN, Ľ.: Rakúsko, 4.XI.–5.XI.; KLIMENT, V.: ZSSR, 25.X.–5.XI.; KRAJČOVIČ, M.: Rumunsko, 17.X.–6.XI.; MIKO, F.: Bulharsko, 31.X.–6.XI.; ROSENBAUM, K.: Bulharsko, 31.X.–6.XI.; VLASÁK, G., DUHAJ, P.: Maďarsko, 1.XI.–6.XI.; BOJŇANSKÝ, V.: NDR, 2.XI.–6.XI.; MACHAJDÍK, D.: Poľsko, 2.XI.–6.XI.; JAKUBEC, S.: Poľsko, 31.VIII.–7.XI.; BIALEKOVÁ, D.: Rakúsko, 25.X.–7.XI.; MICHALUS, Š.: Rakúsko, 2.XI.–8.XI.; ČETYRKON, K. G., RUBAKOV, V.: 1.XI.–10.XI.; KRESÁK, Ľ.: Taliansko, 20.X.–11.XI.; KRESÁKOVÁ, M.: Taliansko, 20.X.–11.XI.; PULMANNOVÁ, S.: Belgicko, 10.X.–11.XI.; ŠIMÚTH, J.: NSR, 28.VII.–11.XI.; HVORECKÝ, J.: 9.XI.–12.XI.; HRIC, L.: Bulharsko, 3.X.–12.XI.; BORECKÝ, L.: Bulharsko, 7.XI.–12.XI.; DAUBNER, I.: Taliansko, 4.XI.–13.XI.; BÁNÓ, M.: ZSSR, 8.XI.–13.XI.; MOLNÁR, Ľ., VÁŠA, J.: Francúzsko, 6.XI.–16.XI.; KARELOVÁ, E.: ZSSR, 31.X.–16.XI.; ŠIKULA, M.: NSR, 18.X.–18.XI.; KANCLÍŘ, E.: NSR, 10.XI.–18.XI.; KRIVÁŇ, F.: ZSSR, 8.XI.–18.XI.; BOĎA, K.: ZSSR, 12.XI.–18.XI.; BRHLOVIČ, G.: Bulharsko, 15.XI.–19.XI.; LUBYOVÁ, Ž.: ZSSR, 7.XI.–19.XI.; NAGY, P.: Maďarsko, 8.XI.–19.XI.; SVOREŇ, J.: Maďarsko, 14.XI.–19.XI.; PAVLOVKIN, J.: USA, 21.V.–20.XI.; LAKATOŠ, P.: Maďarsko, 15.XI.–20.XI.; MOROZOV, A. V.: 15.XI.–21.XI.; LEHOTSKÝ, M.: Bulharsko, 15.XI.–21.XI.; HEČKOVÁ, N.: Rumunsko, 17.XI.–22.XI.; VÁCLAVEK, V.: Švédsko, 7.XI.–22.XI.; SUMEC, J.: Taliansko, 5.X.–22.XI.; MITUCH, J.: Bulharsko, 14.XI.–22.XI.; GIBA, V.: Švédsko, Dánsko, 6.XI.–23.XI.; UJHÁZY, V.: Maďarsko, 22.XI.–24.XI.; ONDREJOVIČ, S.: Rakúsko, 23.XI.–25.XI.; KOMLOŠ, K.: Rakúsko, 23.XI.–25.XI.; KITTLER, R.: Austrália, 27.V.–25.XI.; SEDLIAKOVÁ, M.: Rakúsko, 25.XI.; REICHRTOVÁ, E.: Rakúsko, 25.XI.–26.XI.; SLIVKA, M.: ZSSR, 17.XI.–26.XI.; FARKAŠ, V.: Maďarsko, 1.XI.–26.XI.; BLIŠÁK, J.: Maďarsko, 22.XI.–26.XI.; PAULECH, C.: ZSSR, 23.XI.–27.XI.; SLABOŃ, S.: Maďarsko, 22.XI.–27.XI.; VALLO, V., SLOVÁK, M.: ZSSR, 14.XI.–28.XI.; POLÁKOVÁ, K.: Rakúsko, 15.XI.–28.XI.; VÁRADY, J.: Bulharsko, 24.XI.–28.XI.; HOSTINOVÁ, E.: ZSSR, 13.XI.–28.XI.; CESNAKOVÁ, M.: Maďarsko, 22.XI.–28.XI.; KOZOVÁ, M.: Bulharsko, 15.XI.–28.XI.; BOLDIŠ, J.: ZSSR, 13.XI.–28.XI.; TORANOVÁ, E.: Maďarsko, 22.XI.–28.XI.; DOBEŠOVÁ, V.: Maďarsko, 22.XI.–28.XI.; RUŽIČKA, M., MIKLÓS, L.: Bulharsko, 15.XI.–28.XI.; HROZIENČÍK, J.: Bulharsko, 24.XI.–29.XI.; KUŽMA, E.: ZSSR, 20.XI.–29.XI.; KRÁĽOVIČ, J.: ZSSR, 20.XI.–29.XI.; CHROPOVSKÝ, B., RUTTKAY, A., AMBROS, C.: Maďarsko, 29.XI.–30.XI.; LUKÁČ, I.: Taliansko, 16.XI.–1.XII.; RUŽIČKA, M., MIKLÓS, L.: Rakúsko, 1.XII.–3.XII.; OLEJNÍK, Š.: Maďarsko, 22.XI.–3.XII.; KRÍŽIK, M.: Maďarsko, 22.XI.–3.XII.; ŠARMÍR, E.: Francúzsko, 21.XI.–4.XII.; PLANDER, I.: Rumunsko, 28.XI.–4.XII.; JAKEŠOVÁ, E.: Maďarsko, 22.XI.–4.XII.; HORVÁTH, P.: Maďarsko, 22.XI.–4.XII.; PRIGANCOVÁ, A.: ZSSR, 29.XI.–5.XII.; KURČA, T.: ZSSR, 14.XI.–5.XII.; BUCH, J.: ZSSR, 22.XI.–5.XII.; JÄGER, F.: ZSSR, 22.XI.–5.XII.; MARTINOVIČ, Ľ.: ZSSR, 14.XI.–5.XII.; STEHLÍK, M.: ZSSR, 28.XI.–6.XII.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 29.XI.–6.XII.; LEŠKO, J.: ZSSR, 30.XI.–6.XII.; LICHARDUS, B.: ZSSR, 2.XII.–7.XII.; SINAYOVÁ, J.: ZSSR, 8.XI.–7.XII.; MIKO, F.: Juhoslávia, 1.XII.–7.XII.; BLAŠKOVIČ, D.: ZSSR, 7.XII.–10.XII.; SEMAN, M.: ZSSR, 28.XI.–10.XII.; RYBARIČ, R.: Maďarsko, 6.XII.–11.XII.; ANTALÍK, R.: ZSSR, 14.XI.–11.XII.; MIKLÁNEK, P.: ZSSR, 9.XI.–11.XII.; KVETŇANSKÝ, R.: ZSSR, 5.XII.–12.XII.; ANTOŠ, J.: ZSSR, 28.XI.–12.XII.; DUBNIČKA, J.: ZSSR, 7.XII.–12.XII.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 22.XI.–12.XII.;2795
PLEŠKO, I.: Maďarsko, 10.XII.–12.XII.; SOPKO, J.: Maďarsko, 29.XI.–12.XII.; HANIC, F.: Švajčiarsko, 28.XI.–13.XII.; KISS, A.: Maďarsko, 6.XII.–15.XII.; FANO, Š.: ZSSR, 22.XI.–16.XII.; VRABČEK, P.: ZSSR, 7.XII.–17.XII.; SLOBODA, F.: Taliansko, 1.XI.–18.XII.; HUŤKA, P.: ZSSR, 6.XII.–18.XII.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 19.IX.–18.XII.; KOŠTA, J.: NDR, 12.XII.–19.XII.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 7.XII.–19.XII.; SLEZÁK, J.: USA, 20.X.–20.XII.; DAXNEROVÁ, Z.: Bulharsko, 5.XII.–20.XII.; JANŠÁK, L.: ZSSR, 28.IX.–20.XII.; BRZOBOHATÝ, B.: ZSSR, 3.XII.–21.XII.; ĎURIŠ, P.: ZSSR, 11.XII.–21.XII.; BORSIG, E.: USA, 12.II.1981–21.XII.1982; CHLEBÁKOVÁ, K.: ZSSR, 30.IX.–22.XII.; DOUPOVEC, J.: NSR, 7.XII.–22.XII.; GABEL, B.: ZSSR, 14.XI.–22.XII.; LUSTOŇ, J.: USA, 21.I.–23.XII.; HORVÁTH, P.: ZSSR, 13.XII.–24.XII.; KAZÁR, J.: Anglicko, 11.XII.–29.XII.2796
5255CII/43e19832796–2802
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
MATULA, V.: ZSSR, 3.I.–13.I.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 10.I.–16.I.; KRAJNIAK, G.: Francúzsko, 9.I.–17.I.; JERGEL, M., KREMPASKÝ, L.: ZSSR, 9.I.–21.I.; PITTICH, E.: ZSSR, 16.I.–22.I.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 8.I.–23.I.; ZIKMUND, M.: ZSSR, 17.I.–23.I.; SANDRIK, R.: ZSSR, 27.XII.1982–23.I.1983; ČERNUŠKO, V.: ZSSR, 16.I.–27.I.; JUZA, K.: Bulharsko, 7.I.–28.I.; MRAZIK, A.: ZSSR, 24.I.–28.I.; HRIC, L.: ZSSR, 4.I.–29.I.; KVETŇANSKÝ, R.: NSR, 9.I.–9.II.; OBLOŽINSKÝ, P.: NSR, 10.I.–9.II.; TREBATICKÝ, I.: Bulharsko, 7.II.–11.II.; HAJNALOVÁ, E.: NDR, 7.II.–12.II.; ZAJAC, V.: Dánsko, 17.X.1982–18.II.1983; KUDELA, K., ROJKO, J.: ZSSR, 12.II.–18.II.; HOVORKA, J.: ZSSR, 13.II.–19.II.; HAPÁK, P.: ZSSR, 13.II.–21.II.; BALLO, I.: ZSSR, 21.II.–25.II.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 22.II.–26.II.; NAGY, M.: Rakúsko, 22.II.–4.III.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 28.II.–4.III.; ŠLESÁR, M., BESTERCI, M.: Maďarsko, 28.II.–6.III.; JAKABSKÝ, Š.: NDR, 6.III.–13.III.; MICHAJLOVSKIJ, N.: NDR, 9.III.–13.III.; KRÁĽ, M.: NDR, 6.III.–13.III.; SZÖCS, F.: Maďarsko, 5.III.–13.III.; HAJKO, V., SZUTTOR, N.: ZSSR, 9.III.–13.III.; BÁNESZ, L.: Španielsko, 6.III.–14.III.; SZATHMÁRY, V.: ZSSR, 22.II.–16.III.; PETRÍK, J.: ZSSR, 13.II.–16.III.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 14.III.–18.III.; FLACHBART, K.: NDR, 13.III.–19.III.; TUMA, M: NDR, 16.III.–19.III.; ČAPKOVIČ, F.: Bulharsko, 13.III.–20.III.; PAGÁČ, P.: ZSSR, 8.III.–20.III.; ZIKMUNDOVÁ, E.: NDR, 11.III.–21.III.; TRŽILOVÁ, B.: Nórsko, 27.II.–22.III.; BUJNA, J.: Maďarsko, 14.III.–24.III.; ČERNÝ, J., HOLEC, V., KOTLEBA, J.: NDR, 21.III.–25.III.; HVOŽDARA, M.: Maďarsko, 21.III.–25.III.; LUBY, Š.: NDR, 14.III.–26.III.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 14.III.–26.III.; KOTULIČ, I.: Maďarsko, 14.III.–26.III.; KURIC, Š.: NDR, 13.III.–27.III.; ČELKOVÁ, Ľ.: Bulharsko, 20.III.–27.III.; PLANDER, I., RICHTER, K.: ZSSR, 20.III.–27.III.; BRTKO, J.: ZSSR, 15.III.–28.III.; BAJLA, I.: ZSSR, 15.III.–28.III.; FILOVÁ, B.: ZSSR, 22.III.–28.III.; ŠIMKOVIČ, D.: Anglicko, 17.II.–1.IV.; PÝCHA, M., NOVÁK, V.: Maďarsko, 28.III.–2.IV.; MACHAJDÍK, D.: ZSSR, 21.III.–2.IV.; SVOREŇ, J.: ZSSR, 30.III.–4.IV.; KVASNICA, M.: ZSSR, 29.III.–5.IV.; HUDÁK, O.: Juhoslávia, 4.IV.–9.IV.; UŠÁK, P.: ZSSR, 15.III.–9.IV.; BAUCH, V.: ZSSR, 4.IV.–9.IV.; HROMADOVÁ, M.: NDR, 6.IV.–9.IV.; KOVÁČ, M.: ZSSR, 5.IV.–9.IV.; CIRBES, V.: ZSSR, 4.IV.–9.IV.; FABIAN, K.: ZSSR, 29.III.–9.IV.; KUDELA, K.: ZSSR, 3.IV.–10.IV.; VACHÁLKOVÁ, A.: ZSSR, 4.IV.–10.IV.; GENZOR, J.: Dánsko, 4.IV.–11.IV.; SEDLIAK, J.: Maďarsko, 12.IV.–14.IV.;2796
KLIMENT, V.: NDR, 10.IV.–15.IV.; GABAŠOVÁ, O.: Maďarsko, 11.IV.–16.IV.; VICENÍK, K.: NDR, 11.IV.–16.IV.; WEISMANN, Ľ.: NDR, 12.IV.–16.IV.; KELLEROVÁ, E.: NDR, 5.IV.–16.IV.; LALINSKÝ, T.: Maďarsko, 21.III.–17.IV.; HUDEC, J.: ZSSR, 5.IV.–19.IV.; TOPERCER, E.:Maďarsko, 11.IV.–20.IV.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 27.III.–21.IV.; BLAŠKO, R.: Maďarsko, 19.IV.–22.IV.; KOPČAN, V.: Maďarsko, 11.IV.–22.IV.; ŠLESÁR, M.: Bulharsko, 17.IV.–22.IV.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 18.IV.–22.IV.; FABIAN, J., BRANDÝZ, J.: ZSSR, 18.IV.–22.IV.; ŽIGRAI, F.: Rakúsko, 20.IV.–22.IV.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 18.IV.–22.IV.; VYKOUK, B.: Maďarsko, 11.IV.–22.IV.; RUŽIČKA, M., HOLUB, Z., RUŽEKOVÁ, V.: Rumunsko, 18.IV.–23.IV.; OLERÍNY, V.: ZSSR, 18.IV.–23.IV.; BAKIČA, J.: NDR, 18.IV.–23.IV.; CHOCHOL, D.: ZSSR, 17.IV.–23.IV.; HUBA, M.: ZSSR, 19.IV.–23.IV.; TYŠLER, M.: ZSSR, 10.IV.–23.IV.; RIPKA, I.: Juhoslávia, 20.IV.–24.IV.; HERETÍK, Š.: ZSSR, 18.IV.–24.IV.; ŠÚTOR, J.: Rumunsko, 19.IV.–25.IV.; ŠKORVANEK, M.: Rumunsko, 16.IV.–26.IV.; ROSA, K.: Rumunsko, 16.IV.–26.IV.; REPÁŠ, M., KOHN, R.: NDR, 19.IV.–26.IV.; SCHILDER, J.: NDR, 24.IV.–28.IV.; ANDRIS, P.: Maďarsko, 25.IV.–29.IV.; EBRINGEROVÁ, A.: NSR, 17.IV.–29.IV.; BENCO, Ľ.: ZSSR, 31.III.–29.IV.; ALTANER, Č.: NDR, 18.IV.–29.IV.; TKÁČOVÁ, K., BALÁŽ, P.: NDR, 23.IV.–29.IV.; SCHILDER, J.: NDR, 24.IV.–29.IV.; KVITKOVIČ, J., FERANEC, J.: Bulharsko, 24.IV.–30.IV.; AMBRÓZ, C.: NDR, 24.IV.–30.IV.; VICENÍK, K.: ZSSR, 22.IV.–30.IV.; NEVIZÁNSKY, G.: Bulharsko, 18.IV.–1.V.; MĚŘINSKÝ, K.: NDR, 24.IV.–1.V.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 19.IV.–5.V.; ŠÁCHA, J.: Bulharsko, 1.V.–6.V.; DOŠEK, O, JUREČKOVÁ, V.: NDR, 2.V.–6.V.; BLAŽEK, M.: NDR, 2.V.–6.V.; KNEPPO, P.: Poľsko, 2.V.–6.V.; BEREK, D.: NSR, 2.V.–7.V.; FELLNER, P.: Nórsko, 7.XI.1982–7.V.1983; KOČIŠ, I., RICHTER, K.: NDR, 2.V.–7.V.; ROMANOV, A.: NDR, 2.V.–7.V.; PETROVÁ, A.: Rakúsko, 4.V.–10.V.; NESEK, F.: Rakúsko, 3.V.–11.V.; VLK, V.: Anglicko, 9.V.–13.V.;, MURÍŇ, P.: ZSSR, 13.II.–13.V.; SVOBODA, A.: Švajčiarsko, Pakistan, 14.IV.–13.V.; MORHÁČ, M.: Taliansko, 17.IV.–14.V.; FANO, Š.: ZSSR, 2.V.–14.V.; RYPÁK, M.: NDR, 8.V.–15.V.; ŽEMLOVÁ, D.: NDR, 9.V.–15.V.; HROMADOVÁ, M.: ZSSR, 5.V.–15.V.; KOVÁČ, D.: Rakúsko, 2.V.–16.V.; CVRKAL, I.: Rakúsko, 3.V.–16.V.; GALLO, J.: NSR, 16.IV.–18.V.; HOLEC, V.: Grécko, 15.V.–18.V.; ZLINSKÁ, J.: Bulharsko, 8.V.–19.V.; RIBANSKÝ, I.: Vietnam, Rakúsko, 21.III.–19.V.; RUŽIČKA, M., RUŽIČKOVÁ, H., ŽIGRAI, F.: NDR, 10.V.–19.V.; STRACELSKÝ, J.: ZSSR, 2.V.–19.V.; KNEPPO, P.: Bulharsko, 16.V.–20.V.; TRNOVEC, T.: Bulharsko, 15.V.–20.V.; CHROPOVSKÝ, B.: NDR, 15.V.–21.V.; FRIČ, R.: NDR, 15.V.–21.V.; SLOBODA, F., BRITAŇÁK, V.: Bulharsko, 16.V.–22.V.; SMIDA, J.: USA, 23.IV.–22.V.; ALEXANDER, R.: ZSSR, 10.V.–22.V.; OŽVOLD, M.: Maďarsko, 16.V.–22.V.; ŠIMKOVIČ, I.: Maďarsko, 14.V.–24.V.; VLASÁK, G.: ZSSR, 17.V.–24.V.; MUCHA, V.: ZSSR, 10.V.–24.V.; KOŽUCH, O.: ZSSR, 10.V.–24.V.; NOSEK, J.: ZSSR, 10.V.–24.V.; PITTICH, E.: ZSSR, 10.V.–24.V.; VÁGNER, S.: ZSSR, 15.V.–24.V.; CESNAK, L.: ZSSR, 16.V.–25.V.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 23.V.–26.V.; MRAFKO, P.: ZSSR, 16.V.–26.V.; MLYNÁR, J.: ZSSR, 16.V.–27.V.; MAZÚR, E., DRDOŠ, J.: Rakúsko, 4.V.–27.V.;2797
HRMOVÁ, M.: NDR, 15.V.–27.V.; HUŤKA, P.: ZSSR, 14.V.–27.V.; MUNGYER, Š.: Maďarsko, 16.V.–27.V.; LÁNYI, Š.: Maďarsko, 16.V.–27.V.; PUTIŠ, M.: Rumunsko, 16.V.–28.V.; BOĎA, K., ADAMEC, O.: ZSSR, 22.V.–28.V.; KROPILÁK, M.: Rumunsko, 23.V.–28.V.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 23.V.–28.V.; MARUŠIAK, O.: Bulharsko, 15.V.–29.V.; KUČEROVÁ, E.: Bulharsko, 16.V.–29.V.; ROMSAUER, P.: Rakúsko, 16.V.–29.V.; DEMETEROVÁ, S.: Rumunsko, 22.V.–29.V.; IŠA, J., ŠESTÁKOVÁ, M., BACHÁR, V.: NDR, 23.V.–29.V.; TÖRÖK, J.: ZSSR, 17.V.–29.V.; HALADA, J.: Taliansko, 1.V.–31.V.; KOCIANOVÁ, E.: ZSSR, 17.V.–31.V.; TIBENSKÁ, E.: NDR, 16.V.–31.V.; KAČALA, J.: NDR, 16.V.–31.V.; OSVALD, J.: Bulharsko, 23.V.–1.VI.; HIRSCH, J.: NSR, 3.V.–1.VI.; UJHÁZY, V.: Francúzsko, 28.V.–2.VI.; ŠUSTEK, Z.: ZSSR, 17.V.–2.VI.; ÁROCHOVÁ, O., ŠEBOVÁ, E.: Maďarsko, 30.V.–3.VI.; ĎURČO, P.: ZSSR, 2.V.–3.VI.; NOGOVÁ, A.: ZSSR, 30.V.–3.VI.; FABIAN, K.: ZSSR, 30.V.–4.VI.; UHERÍK, A.: Francúzsko, 25.V.–4.VI.; LUCKÁ, M.: NDR, 23.V.–4.VI.; GAŽO, M.: NDR, 30.V.–4.VI.; ČÍČEL, B.: NDR, 29.V.–4.VI.; RUŽEKOVÁ, V.: Maďarsko, 30.V.–4.VI.; PIVARČ, J.: Maďarsko, 30.V.–4.VI.; HLAVÁČ, S.: ZSSR, 31.V.–4.VI.; BRUŇANSKÁ, M.: Bulharsko, 8.V.–5.VI.; PUFFLEROVÁ, Š.: Maďarsko, 30.V.–5.VI.; FEKETE, J.: Bulharsko, 8.V.–5.VI.; SLAVKOVSKÝ, P.: Bulharsko, 30.V.–5.VI.; KARDOŠ, P., MORVIC, M.: Bulharsko, 29.V.–5.VI.; GÖRNER, P.: Bulharsko, 23.V.–5.VI.; ŠTOFFA, P.: ZSSR, 10.V.–5.VI.; LUSTOŇ, J.: Švajčiarsko, 28.V.–5.VI.; PLANDER, I., MIKLOŠKO, J., FRANKOVIČ, B.: NDR, 30.V.–5.VI.; DUBNIČKA, S.: Poľsko, 28.V.–5.VI.; ROJKO, J., MATIŠIN, J., KIMÁK, I.: ZSSR, 22.V.–5.VI.; SZENTIRMAI, Z.: Maďarsko, 1.VI.–8.VI.; PAVLOVKIN, J.: NSR, 10.V.–8.VI.; ŽITNÝ, J.: NDR, 26.V.–9.VI.; ČEPAN, O.: NDR, 26.V.–9.VI.; BENKOVÁ, M.: ZSSR, 28.V.–9.VI.; MICHALÍK, J.: Maďarsko, 6.VI.–10.VI.; ČIERNA, D.: NDR, 6.VI.–10.VI.; SÝKORA, J.: ZSSR, 28.V.–10.VI.; PISCOVÁ, M.: NDR, 6.VI.–10.VI.; ŽIVICA, V.: Rumunsko, 5.VI.–10.VI.; TŘÍSKA, P., FISCHER, S., VALNÍČEK, B., ZACHAROV, I., LÁLA, P., NOVOTNÁ, V., JANDA, F., KUBÁT, K., ŠMILAUER, J., VOJTA, J., CIMBALNÍKOVÁ, A., CHOCHOL, D., PINTÉR, Š., KUDELA, K., HUDEK, V.: Rumunsko, 6.VI.–11.VI.; CHUDÍK, J.: Rumunsko, 30.V.–11.VI.; RYBARIČ, R.: Maďarsko, 30.V.–11.VI.; KOČIŠKOVÁ, D.: ZSSR, 30.V.–11.VI.; RUTTKAY, A.: Rakúsko, 7.VI.–11.VI.; JURKO, V.: NDR, 15.V.–11.VI.; KRÁĽOVIČ, J.: NSR, 6.VI.–11.VI.; PISCA, L.: NDR, 5.VI.–11.VI.; JERGEL, M., ČERNUŠKO, V.: Rumunsko, 6.VI.–11.VI.; CZEGLÉDI, I.: Maďarsko, 6.VI.–11.VI.; TONKOVÁ, M.: Bulharsko, 16.V.–12.VI.; DULLA, M., GAJDOŠ, P.: Bulharsko, 4.VI.–12.VI.; SEKANINOVÁ, E.: Rakúsko, 6.VI.–12.VI.; FARKAŠ, V.: ZSSR, 30.V.–12.VI.; MICHALKO, J.: ZSSR, 5.VI.–12.VI.; ŠEVČÍK, J.: Anglicko, 16.V.–13.VI.; BOTKO, J.: Maďarsko, 21.II.–14.VI.; LENG, R.: ZSSR, 18.V.–14.VI.; ZAJAC, M.: Rumunsko, 6.VI.–14.VI.; HARTMANOVÁ, M.: ZSSR, 1.VI.–14.VI.; MIŠÍK, L.: Poľsko, 10.V.–14.V.; ŠPERKA, M.: Poľsko, 11.VI.–15.VI.; GAŽI, Š.: ZSSR, 5.VI.–16.VI.; KOLNÍKOVÁ, E.: Bulharsko, 5.VI.–17.VI.; MIŠÍKOVÁ, J., KUBEŠ, M.: Bulharsko, 7.VI.–17.VI.; MACKO, T.: ZSSR, 17.V.–17.VI.; TĹČIK, A.: Rakúsko, 14.VI.–17.VI.; PISARA, E.: Rakúsko, 14.VI.–17.VI.; PODSKLAN, J.: Rakúsko, 14.VI.–17.VI.; MARSCHALKO, R.: Rumunsko, 30.V.–17.VI.; TREMKO, J.: Kanada, 21.IV.–17.VI.; RIPKA, I.: ZSSR, 12.VI.–18.VI.; VAVRÁK, J.: ZSSR, 6.VI.–18.VI.; KVETŇANSKÝ, R.: Švédsko, 12.VI.–18.VI.; CHMÚRNY, R.: ZSSR, 13.VI.–19.VI.; SLÍŽEK, O.: ZSSR, 13.VI.–19.VI.; ŽÁK, A.: Bulharsko, 13.VI.–19.VI.; KLČ, P.: ZSSR, 13.VI.–20.VI.; UJHÁZY, V.: Holandsko, 16.VI.–21.VI.; KELLEROVÁ, E.: ZSSR, 24.V.–21.VI.; SÝKORA, J., MINAROVJECH, M., RUŠIN, V., RYBANSKÝ, M., ZIMMERMAN, P.: Indonézia, 28.V.–21.VI.; ŠANDRIK, R.: Maďarsko, 13.VI.–22.VI.; LEŠKO, J.: Maďarsko, 20.VI.–22.VI.; HALÁT, G.: Švédsko, 25.III.–22.VI.; SEDLIAK, J.: ZSSR, 14.VI.–23.VI.; ŠTEFÁNIK, F.: ZSSR, 13.VI.–23.VI.; DŽURBA, A.: ZSSR, 14.VI.–23.VI.; HÄSSLER, J.: NSR, 15.VI.–23.VI.; NEMČEKOVÁ, V.: Rumunsko, 13.VI.–23.VI.; ŠIPOŠ, I.: Maďarsko, 20.VI.–24.VI.; BOĎA, K.: Maďarsko, 22.VI.–24.VI.; VESELÝ, M.: Francúzsko, 12.VI.–24.VI.; CSACH, K.: ZSSR, 14.VI.–24.VI.; LIPSKAJA, E.: ZSSR, 10.VI.–24.VI.; BORECKÝ, L.: ZSSR, 20.VI.–24.VI.; HLAVAČKA, F.: Maďarsko, 19.VI.–25.VI.; VIGAŠ, M.: Maďarsko, 19.VI.–25.VI.; NOSÁĽOVÁ, V.: Maďarsko, 19.VI.–25.VI.;2798
DANGLOVÁ, O.: Maďarsko, 19.VI.–25.VI.; KLAČKA, J.: Maďarsko, 19.VI.–25.VI.; JUST, L.: Maďarsko, 20.VI.–25.VI.; HAJKO, V.: ZSSR, 12.VI.–25.VI.; DIKO, P.: ZSSR, 12.VI.–25.VI.; MACHO, L.: Anglicko, 20.VI.–25.VI.; STANKOVIANSKY, M.: Taliansko, 13.VI.–25.VI.; HAJDUK, A.: Švédsko, 17.VI.–25.VI.; ŠTOFANIK, F.: ZSSR, 15.VI.–25.VI.; VAJTERŠIC, M.: ZSSR, 15.VI.–26.VI.; KYSELICA, F.: Bulharsko, 19.VI.–26.VI.; ŽEMLA, J.: ZSSR, 14.VI.–26.VI.; NOVÁK, M.: ZSSR, 14.VI.–26.VI.; VRBJAN, N.: Maďarsko, 19.VI.–27.VI.; ZATHURECKÝ, L.: NSR, 15.VI.–27.VI.; MIKLOŠKO, J.: ZSSR, 20.VI.–28.VI.; KNOPP, J.: Francúzsko, 8.VI.–29.VI.; BAUER, V.: Rakúsko, 27.VI.–30.VI.; VYKOUK, B.: NDR, 28.VI.–1.VII.; MUCINA, L.: Taliansko, 18.VI.–2.VII.; KUMIČÁK, L.: Bulharsko, 19.VI.–3.VII.; BÁN, J.: ZSSR, 26.VI.–3.VII.; TRNOVCOVÁ, V.: ZSSR, 21.VI.–3.VII.; DUHAJ, P.: NSR, 27.VI.–6.VII.; VLČKOVÁ, A., HORÁKOVÁ, K., SLOBODA, J., BABINSKÁ, M.: Kanada, 16.VI.–7.VII.; BENKOVIČ, P.: ZSSR, 25.VI.–7.VII.; BUCH, J.: ZSSR, 19.VI.–8.VII.; PATERA, A.: Bulharsko, 4.VII.–9.VII.; PIRŠEL, M.: Holandsko, 7.VII.–10.VII.; KLIMEŠ, I.: NSR, 7.VII.–10.VII.; HAJNALOVÁ, E.: Bulharsko, 30.VI.–14.VII.; FERANEC, J.: ZSSR, 24.VI.–14.VII.; PACL, J.: Rakúsko, 10.III.–14.VII.; ZIEGELHÖFFER, A.: Anglicko, 9.VII.–16.VII.; KOLAROV, J.: Švédsko, 6.VII.–20.VII.; ANTALOVÁ, A.: ZSSR, 6.VII.–20.VII.; KOVÁČIK, V.: Holandsko, 26.VI.–22.VII.; MORVIC, M.: Švédsko, 23.VI.–23.VII.; PITTICH, E.: Taliansko, 12.VII.–28.VII.; BAUCH, V., PISCA, L.: Maďarsko, 23.VII.–29.VII.; GAŽO, M.: ZSSR, 25.VII.–30.VII.; ZELINKA, J.: Belgicko, 23.VII.–30.VII.; MENDEL, O.: Bulharsko, 17.VII.–31.VII.; KOVÁČ, L.: Francúzsko, 4.X.1982–31.VII.1983; KRUPA, D.: ZSSR, 27.VI.1979–31.VII.1983; ALTANER, Č.: Belgicko, 14.VII.–2.VIII.; KUČERA, A.: ZSSR, 6.VII.–2.VIII.; LICHARDUS, B.: ZSSR, 24.VII.–4.VIII.; ŠTOHL, J.: Švédsko, 11.VII.–4.VIII.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 10.VII.–4.VIII.; BROZMANOVÁ, J.: USA, 9.V.–5.VIII.; SLÁVIK, I.: Taliansko, 16.VI.–5.VIII.; ŠÚTOR, J.: ZSSR, 24.VII.–7.VIII.; MAZÚR, E.: Fínsko, 1.VIII.–8.VIII.; KLIMENT, V.: ZSSR, 11.V.–9.VIII.; ŠTRBÁK, V.: Francúzsko, 20.IV.–10.VIII.; BABIAKOVÁ, V.: ZSSR, 17.VI.–11.VIII.; KRIŠTIAKOVÁ, K.: ZSSR, 8.V.–11.VIII.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 8.V.–11.VIII.; COPLÁKOVÁ, E.: Maďarsko, 8.VIII.–13.VIII.; KOHN, R., MIŠÍK, L.: Maďarsko, 8.VIII.–13.VIII.; KARDOŠOVÁ, A.: Maďarsko, 8.VIII.–13.VIII.; MIŠÍK, L.: Maďarsko, 8.VIII.–13.VIII.; BUTKOVIČOVÁ: Maďarsko, 8.VIII.–13.VIII.; SPIŠIAK, J.: ZSSR, 1.VIII.–14.VIII.; HARTMANOVÁ, M.: ZSSR, 1.VIII.–14.VIII.; KARASOVÁ, I.: Taliansko, 31.VII.–15.VIII.; OLEJNÍK, Š.: Taliansko, 1.VIII.–16.VIII.; OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 19.V.–17.VIII.; HINDÁK, F.: Švajčiarsko, 8.VIII.–20.VIII.; KOVÁČ, D.: ZSSR, 17.VIII.–20.VIII.; KUDELA, K.: NSR, 14.VIII.–21.VIII.; NAGY, P.: Taliansko, 24.VII.–21.VIII.; OCHABOVÁ, P.: NSR, 13.VIII.–22.VIII.; PINTÉR, Š.: NSR, 14.VIII.–22.VIII.; MAJERNÍKOVÁ, E.: Taliansko, 24.VII.–22.VIII.; ŠKORVANEK, M.: NSR, 15.VIII.–23.VIII.; PODSKLAN, J.: NSR, 16.VIII.–24.VIII.; NEMOGA, K., PORUBSKÝ, Š.: Poľsko, 15.VIII.–24.VIII.; MIKLOŠKO, J., VAJTERŠIC, M.: Poľsko, 15.VIII.–25.VIII.; CHOCHOL, D.: ZSSR, 31.VII.–26.VIII.; VÁŠA, J.: NSR, 20.VIII.–26.VIII.; HVOŽDARA, M.: NSR, 18.VIII.–26.VIII.; LUKÁČ, J.: NSR, 18.VIII.–26.VIII.; DOBRAKOV, I.: Poľsko, 14.VIII.–26.VIII.; MAZÚR, M.: Maďarsko, 1.X.1982–31.VIII.1983; FRIČ, R.: Poľsko, 25.VIII.–1.IX.; UJHÁZY, V.: Rakúsko, 28.VIII.–2.IX.; PLICKOVÁ, E.: Rakúsko, 28.VIII.–3.IX.; ANTALOVÁ, A.: KNOŠKA, Š., RUŠIN, V., ZVERKO, J., ŽIŽNOVSKÝ, J.: NDR, 28.VIII.–4.IX.; JERGEL, M.: Taliansko, 21.VIII.–4.IX.; PLEŠKO, I.: NSR, 30.VIII.–5.IX.; ZACHAR, J.: Austrália, 20.VIII.–6.IX.;2799
ZACHAR, D.: Rumunsko, 24.VIII.–6.IX.; STANKOVIANSKY, M., OŤAHEL, J., SOLÍN, Ľ.: Rumunsko, 21.VIII.–6.IX.; SEGĽA, Š.: NDR, 1.IX.–7.IX.; DEKÝŠ, V., SEGĽA, Š.: NDR, 31.VIII.–8.IX.; BAKOŠ, J.: Rakúsko, 5.IX.–9.IX.; BORODOVČÁK, V.: Maďarsko, 5.IX.–9.IX.; ULIČIANSKY, S.: Maďarsko, 6.IX.–9.IX.; HLÁSNIK, I.: Francúzsko, 4.IX.–9.IX.; DAUBNER, I.: Maďarsko, 8.IX.–9.IX.; ZACHAROVÁ, D., UHRÍK, B.: Maďarsko, 6.IX.–10.IX.; PETROVÁ, A.: Rakúsko, 6.IX.–10.IX.; KLIMAN, V.: Maďarsko, 5.IX.–10.IX.; BALÁŽ, O.: Maďarsko, 5.IX.–10.IX.; DJUBEK, J.: Taliansko, 4.IX.–10.IX.; ROMANOV, A., BORSIG, E., FLORIÁN, Š., CHMELA, Š.: Rumunsko, 3.IX.–10.IX.; ZATHURECKÝ, L.: Švajčiarsko, 3.IX.–10.IX.; RUTTKAY, A.: ZSSR, 5.IX.–11.IX.; KOCKOVÁ–KRATOCHVÍLOVÁ, A.: Rakúsko, 5.IX.–11.IX.; LIBÍKOVÁ, H.: Belgicko, 7.IX.–11.IX.; KOVÁČ. J.: Maďarsko, 29.VIII.–11.IX.; BOTÍK, J.: Maďarsko, 2.IX.–11.IX.; PALIČKOVÁ, J.: Fínsko, 29.VIII.–12.IX.; JANGLOVÁ, D.: Fínsko, 5.IX.–12.IX.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 19.VIII.–18.IX.; BENETIN, J.: ZSSR, 6.IX.–13.IX.; LESŇÁKOVÁ, S.: ZSSR, 5.IX.–14.IX.; TRUHLÁŘ, B.: ZSSR, 5.IX.–14.IX.; PANOVOVÁ, E.: ZSSR, 9.IX.–14.IX.; MOLNÁR, M.: ZSSR, 9.IX.–14.IX.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 9.V.–14.IX.; HROZIENČÍK, J.: ZSSR, 5.IX.–14.IX.; SEKANINOVÁ, E.: ZSSR, 5.IX.–14.IX.; DORUĽA, J.: ZSSR, 5.IX.–14.IX.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: ZSSR, 5.IX.–14.IX.; BURLASOVÁ, S.: ZSSR, 5.IX.–14.IX.; IVANTYŠYNOVÁ, T.: ZSSR, 5.IX.–14.IX.; CAMBEL, S.: ZSSR, 5.IX.–14.IX.; NOVÁK, L.: Maďarsko, 1.IX.–14.IX.; MAZÚR, E.: NSR, Rakúsko, 2.IX.–14.IX.; MINÁRIK, J.: ZSSR, 1.IX.–14.IX.; KNEPPO, P.: ZSSR, 13.IX.–15.IX.; ZÁVADA, J.: USA, 15.IX.1982–15.IX.1983; ZEMEK, J.: NDR, 12.IX.–16.IX.; RUŽEKOVÁ, V.: Maďarsko, 12.IX.–16.IX.; KRESÁK, Ľ.: NSR, 11.IX.–16.IX.; HOLUB, Z., KALETA, M.: Poľsko, 11.IX.–16.IX.; LUKÁČ, J.: Maďarsko, 14.IX.–17.IX.; ANTALOVÁ, A., RUŠIN, V., RYBANSKÝ, M., SÝKORA, J.: Maďarsko, 11.IX.–17.IX.; ČAPEK, M., JUHÁSOVÁ, G., SUROVEC, D.: Maďarsko, 11.IX.–17.IX.; SZUTTOR. N.: ZSSR, 12.IX.–17.IX.; TEKEĽ, P.: NDR, 7.IX.–17.IX.; BLAŽOVSKÝ, J.: ZSSR, 6.IX.–18.IX.; BĚTÁK, E.: Poľsko, 4.IX.–18.IX.; KOSORIN, K., STRAUSS, V.: ZSSR, 4.IX.–19.IX.; MATULA, V.: Rakúsko, 16.IX.–19.IX.; LUBY, Š.: Maďarsko, 18.IX.–20.IX.; DHONDT, E. L.: Belgicko, 13.IX.–21.IX.; KUDELA, K.: ZSSR, 19.IX.–22.IX.; BOČAROVÁ, V. G.: ZSSR, 12.IX.–23.IX.; HORECKÝ, J.: ZSSR, 5.IX.–23.IX.; RUŽEKOVÁ, V.: Bulharsko, 19.IX.–23.IX.; JANKOVIČ, J.: Maďarsko, 19.IX.–23.IX.; SLEZÁK, J.: Maďarsko, 19.IX.–23.IX.; ZIEGELHÖFFER, A.: Maďarsko, 6.IX.–23.IX.; KAČURÁKOVÁ, M.: Maďarsko, 12.IX.–23.IX.; DUHAJ, P., ŠVEC, P.: Maďarsko, 19.IX.–23.IX.; PLANDER, I.: Francúzsko, 18.IX.–23.IX.; POLEDNA, J., HENČEK, M.: Maďarsko, 19.IX.–24.IX.; OKÁLI, I.: ZSSR, 18.IX.–24.IX.; SVIATKO, P.: NSR, 16.IX.–24.IX.; REICHRTOVÁ, E.: NSR, 19.IX.–24.IX.; SCHALEK, D.: ZSSR, 18.IX.–24.IX.; LUPTÁK, J.: ZSSR, 17.IX.–24.IX.; PETROVIČ, J.: NDR, 11.IX.–25.IX.; KOZINKA, V.: Bulharsko, 19.IX.–25.IX.; KOLEK, J.: Bulharsko, 12.IX.–25.IX.; MOLNÁR, Ľ., SVOBODA, A.: Bulharsko, 18.IX.–25.IX.; ZÁVODSKÁ, E.: Bulharsko, 12.IX.–25.IX.; KOVÁČ, D.: Rakúsko, 19.IX.–25.IX.; MATIAŠOVSKÝ, K.: ZSSR, 18.IX.–25.IX.; KOVÁČ, M.: ZSSR, 10.IX.–25.IX.; HAVASSY, I.: Poľsko, 12.IX.–25.IX.; SLEZÁRIKOVÁ, V.: ZSSR, 14.IX.–25.IX.; KURILIN, A. S.: ZSSR, 19.IX.–26.IX.; FRIČ, F.: Maďarsko, 19.IX.–28.IX.; ŠIMKOVÁ, O.: ZSSR, 19.IX.–28.IX.; Ella L. JOFE: ZSSR, 19.IX.–29.IX.; BÍLY, M.: Rakúsko, 27.IX.–29.IX.; JANKOVIČ, V., VINCZE, A., LENČÉŠ, J.: Maďarsko, 27.IX.–29.IX.; MIKLÓŠ, D.: ZSSR, 14.IX.–29.IX.; HLÁSNIK, I.: CHOVANEC, F.: ZSSR, 21.IX.–29.IX.; CAPEK, I.: NDR, 12.IX.–30.IX.; TRNOVEC, T.: NDR, 25.IX.–30.IX.; KOŠARSKAJA, I. L.: ZSSR, 5.IX.–30.IX.; BIELIK, M.: Bulharsko, 18.IX.–30.IX.; KOPČAN, V.: Rakúsko, 26.IX.–30.IX.; JAKÁL, J.: Rakúsko, 19.IX.–30.IX.; DOBRAKOVOVÁ, M.: ZSSR, 13.IX.–30.IX.; BOĎA, K.: ZSSR, 24.IX.–30.IX.; DOROCHIN, A. V.: ZSSR, 27.IX.–30.IX.; BUGÁR, J.: KADLEČÍK, P.: ZSSR, 21.IX.–1.X.; PALLER, F.: ZSSR, 21.IX.–1.X.; KOLNÍK, T.: NSR, 16.IX.–1.X.; HAPÁK, P.: NSR, 4.IX.–1.X.; HAJDUK, A.: Taliansko, 31.VIII.–1.X.; KRČ, R.: Maďarsko, 26.IX.–1.X.;2800
KUDELA, K., SLIVKA, M.: ZSSR, 25.IX.–1.X.; FABIAN, K.: ZSSR, 25.IX.–1.X.; ČIAMPOROVÁ, M.: ZSSR, 17.IX.–1.X.; KOČIŠ, I.: Maďarsko, 30.IX.–2.X.; LUCIAKOVÁ, K.: NSR, 26.IX.–2.X.; BENETIN, J., ŠÚTOR, J.: Bulharsko, 25.IX.–2.X.; KULČÁR, L.: ZSSR, 25.IX.–2.X.; WEISMANN, Ľ.: ZSSR, 24.IX.–3.X.; LUBY, Š.: Španielsko, 23.IX.–3.X.; RUTTKAY–NEDECKÝ, G.: Anglicko, 3.IX.–4.X.; TOMAN, R.: Taliansko, 5.IX.–4.X.; DRAGÚŇ, M.: ZSSR, 20.IX.–4.X.; GREŠÍKOVÁ, M.: Rakúsko, 2.X.–5.X.; MARTINOVIČ, Ľ.: ZSSR, 6.IX.–5.X.; MELUŠ, M.: ZSSR, 24.IX.–5.X.1983; ŠIKULA, M.: Maďarsko, 3.X.–7.X.; BENČAŤ, F., TÁBOR, I.: ZSSR, 18.IX.–7.X.; KESELÝ, V.: Maďarsko, 26.IX.–7.X.; NOGOVÁ, A.: Fínsko, 19.IX.–7.X.; NÁMÁSI, T.: ZSSR, 19.IX.–7.X.; KRIVÁŇ, F.: ZSSR, 25.IX.–8.X.; DEMOVIČ, R.: Rumunsko, 3.X.–8.X.; KVETŇANSKÝ, R.: USA, Kanada, 29.VIII.–8.X.; SEDLIAK, J.: NDR, 2.X.–8.X.; LIPTÁK, Š.: NDR, 3.X.–8.X.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 5.VII.–9.X.; KAČALA, J.: Bulharsko, 25.IX.–9.X.; HOVORKA, J., ŠPALDONOVÁ, R.: Bulharsko, 2.X.–9.X.; KRESÁK, Ľ.: NSR, 3.X.–9.X.; LANGER, P.: NSR, 5.X.–9.X.; KLIMÁK, I.: ZSSR, 11.IX.–9.X.; ZVERKO, J.: ZSSR, 26.IX.–9.X.; VAJDOVÁ, L.: Rumunsko, 24.IX.–9.X.; ROMANOV, A.: NSR, 5.X.–10.X.; SVOREŇ, J.: ZSSR, 28.IX.–10.X.; PLESCH, G.: ZSSR, 27.IX.–11.X.; BENKOVIČOVÁ, Ľ.: ZSSR, 10.X.–11.X.; NAGY, M.: ZSSR, 13.VII.–12.X.; KLADIVA, E.: ZSSR, 3.X.–13.X.; BENETIN, J., DZUBÁK, M., VÁŠA, J.: ZSSR, 6.X.–13.X.; ŠIMKOVIČ, D., ČORSOVÁ, M., UJHÁZY, V., ALTANER, Č.: Maďarsko, 9.X.–14.X.; GRÓFOVÁ, M.: Dánsko, Švédsko, 16.IX.–14.X.; SOPKO, J.: Rumunsko, 18.IX.–14.X.; MICHALKO, J.: Maďarsko, 10.X.–14.X.; MARSCHALKO, R.: Taliansko, 22.IX.–14.X.; ŠURDA, A.: ZSSR, 13.VII.–14.X.; VACHÁLKOVÁ, A.: ZSSR, 10.X.–14.X.; KMEŤ, V.: ZSSR, 3.X.–14.X.; BLAŠKOVIČ, D.: ZSSR, 9.X.–14.X.; KVETŇANSKÝ, R.: Maďarsko, 10.X.–15.X.; MIKLOŠKO, J., CHIDÍK, J., GLIVIAK, F.: ZSSR, 10.X.–15.X.; PLANDER, I.: ZSSR, 2.X.–15.X.; TAKÁCS, S.: Bulharsko, 8.X.–15.X.; TORANOVÁ, E.: Maďarsko, 3.X.–15.X.; KASANICKÁ, Z.: ZSSR, 3.X.–15.X.; VRABČEK, P.: ZSSR, 2.X.–15.X.; BEŇAČKA, Š.: Bulharsko, 1.X.–16.X.; CVRKAL, I.: NSR, 9.X.–16.X.; MURÍN, M.: NSR, 11.X.–16.X.; ŠTOLLMAN, A.: Maďarsko, 7.X.–17.X.; HRUBÍK, P., BENČAŤ, T., GOLHA, M.: Kórea, 23.VIII.–18.X.; ĎURIŠ, P.: USA, 25.VIII.–18.X.; OVEČKOVÁ, O.: ZSSR, 13.X.–19.X.; KOŠTA, J.: Anglicko, 26.IX.–19.X.; STOLIČNÁ, R.: Maďarsko, 16.X.–20.X.; HOLATA, R.: ZSSR, 17.X.–21.X.; FÖLDES, O.: Maďarsko, 20.X.–21.X.; ČIČ, M.: ZSSR, 17.X.–21.X.; LEHOTSKÝ, M.: ZSSR, 10.X.–21.X.; ŠIMÚTH, J.: NSR, 23.IX.–21.X.; SARMÁNY, I.: Bulharsko, 7.X.–21.X.; SEDLIAK, J.: Poľsko, 17.X.–21.X.; MÉSZÁROŠ, I., HANEČKA, Š.: Maďarsko, 17.X.–22.X.; CHODÁK, I.: Maďarsko, 17.X.–22.X.; ČIERNA–LANTAYOVÁ, D.: Maďarsko, 10.X.–22.X.; DRŽÍK, M.: Grécko, 5.X.–22.X.; UJHÁZY, V.: Dánsko, 17.X.–22.X.; ALTANER, Č., ZÁVADA, J., ČORBOVÁ, M.: NDR, 17.X.–22.X.; VÁCLAVEK, V., PLEŠKO, I.: NDR, 16.X.–22.X.; VOJTKO, J., JEZNÝ, J., JAMRIŠKA, J.: ZSSR, 15.X.–22.X.; DANEK, J.: ZSSR, 10.X.–22.X.; SEMAN, M.: ZSSR, 3.X.–23.X.; MAYER, V.: Dánsko, 16.X.–23.X.; BAKOŠ, J.: NDR, 2.X.–23.X.; CHROMÍK, Š.: NDR, 16.X.–23.X.; MOCZO, P.: ZSSR, 24.IX.–23.X.; GAŠPAR, Š., ŠEVČÍK, J.: Fínsko, 15.X.–24.X.; BALAKŠIN: ZSSR, 17.X.–24.X.; VOJTKO, J., JEZNÝ, J., JAMRIŠKA, J.: ZSSR, 15.X.–24.X.; ZÓRAD, Š.: Juhoslávia, 15.X.–24.X.; ZACHAR, V.: ZSSR, 11.X.–25.X.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 16.X.–26.X.; DRDOŠ, J.: Grécko, 4.X.–26.X.; ČEBOTAREVOV, R. P.: ZSSR, 19.X.–26.X.; JACKOVÁ, V.: ZSSR, 20.X.–27.X.; GÁL, F.: Maďarsko, 24.X.–27.X.; RYBANSKÝ, M.: Bulharsko, 13.X.–27.X.; POLKORÁB, F.: ZSSR, 20.X.–27.X.; MINARČIC, P.: ZSSR, 12.X.–27.X.; VOJTKOVÁ, A.: Maďarsko, 17.X.–28.X.; ŠIKULA, M.: Bulharsko, 23.X.–28.X.; PLANDER, I.: Maďarsko, 24.X.–28.X.; GABČO, M.: ZSSR, 16.X.–28.X.; ŠIMOR, J.: Portugalsko, 14.X.–28.X.; KOPČAN, V.: USA, 16.X.–28.X.; FELLNER, P.: ZSSR, 16.X.–28.X.; BREZINA, R.: Pakistan, 20.X.–29.X.; HEINRICHOVÁ, K.: Maďarsko, 17.X.–29.X.; PRAVDA, J.: Maďarsko, 17.X.–29.X.; KVITKOVIČ, J.: NSR, 2.X.–29.X.; KORDOŠ, P.: NDR, 23.X.–29.X.; HÁJEK, J.: Bulharsko, 24.X.–29.X.;2801
HAVLÍK, Š.: Taliansko, 1.IX.–29.X.; ŠESTÁKOVÁ, M.: ZSSR, 24.X.–29.X.; BARNOVSKÝ, M.: ZSSR, 15.X.–29.X.; CAMBEL, S.: ZSSR, 23.X.–29.X.; FILOVÁ, B.: ZSSR, 23.X.–29.X.; LAJCHA, L.: ZSSR, 24.X.–29.X.; IVANIČKOVÁ, E.: NDR, 16.X.–30.X.; PIETRZYK, B.: NDR, 17.X.–31.X.; KADLEČÍK, P., ŠMATLÍK, J.: NDR, 23.X.–1.XI.; PAJERSKÝ, A.: ZSSR, 18.X.–2.XI.; ROSENBAUM, K.: NDR, 31.X.–3.XI.; DANGLOVÁ, O.: Maďarsko, 24.X.–3.XI.; HORSKÝ, K.: Anglicko, 3.X.–3.XI.; NOSÁĽOVÁ, V.: Maďarsko, 24.X.–3.XI.; LUŠTÍK, J.: NDR, 30.X.–4.XI.; RUISEL, I.: Švédsko, 2.X.–4.XI.; NOVÁK, J., ŠTEFÁNIK, Š.: ZSSR, 25.X.–5.XI.; TRNOVCOVÁ, V.: NDR, 23.X.–5.XI.; BOSÁK, J.: NDR, 31.X.–5.XI.; HAVASSY, I.: Maďarsko, 31.X.–5.XI.; SCHRAMEK, Š.: NSR, 11.VIII.–6.XI.; KÁLDY, A.: NSR, 2.IX.–6.XI.; BERGER, R.: NDR, 24.X.–7.XI.; BĚTÁK, E.: ZSSR, 17.X.–7.XI.; IŠA, J.: NSR, 10.X.–8.XI.; MITUCH, J.: ZSSR, 26.X.–8.XI.; VANTUCH, J.: ZSSR, 25.X.–9.XI.; KOSORIN, K.: Anglicko, 18.X.–10.XI.; BREŽNÝ, R.: NDR, 7.XI.–11.XI.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 30.X.–11.XI.; VRABČEK, P.: NDR, 5.XI.–12.XI.; BAUCH, V., MAJERČÁKOVÁ, Z.: Poľsko, 3.XI.–12.XI.; MITRO, A.: Maďarsko, 8.XI.–12.XI.; EBRINGEROVÁ, A.: NDR, 6.XI.–13.XI.; PLEŠKO, I.: NDR, 9.XI.–13.XI.; RUSAKOVIČ, N. A.: ZSSR, 7.XI.–13.XI.; CIGÁŇ, A.: NDR, 5.XI.–15.XI.; KAPIŠINSKÝ, I.: Poľsko, 1.XI.–15.XI.; LANGER, P.: Maďarsko, 8.XI.–17.XI.; MALOVÍKOVÁ, A.: Kanada, 16.IX.1982–18.XI.1983; BOĎA, K.: Bulharsko, 13.XI.–18.XI.; ZELENSKÝ, K.: Maďarsko, 14.XI.–18.XI.; LACKOVIČ, V.: Maďarsko, 14.XI.–18.XI.; DUBECKÝ, F.: Maďarsko, 14.XI.–18.XI.; REPÁŠ, M., ROSÍK, J., BÍLIK, V.: ZSSR, 13.XI.–18.XI.; KMEŤ, J.: Juhoslávia, 14.XI.–18.XI.; GULDAN, A.: NDR, 13.XI.–19.XI.; KOPRDA, P.: Taliansko, 30.X.–19.XI.; TRNOVEC, T.: NDR, 14.XI.–19.XI.; SCHMÖGNEROVÁ, B.: NDR, 13.XI.–19.XI.; KRÁĽOVIČ, J.: Poľsko, 13.XI.–19.XI.; SCHWEIGHOFER, A.: Maďarsko, 14.XI.–19.XI.; SVOBODA, A.: Švédsko, 29.X.–19.XI.; NOSÁĽ, R., TRNOVEC, T.: Švédsko, 15.X.–19.XI.; RUTTKAY–NEDECKÝ, I.: ZSSR, 12.XI.–19.XI.; ŠUTÁKOVÁ, G.: ZSSR, 21.X.–19.XI.; ŠANDULA, J.: NDR, 6.XI.–20.XI.; BABUŠÍKOVÁ, O.: Fínsko, 28.X.–20.XI.; PLEŠKO, I.: ZSSR, 15.XI.–20.XI.; ČAČKO, J.: Rumunsko, 14.XI.–21.XI.; LEŠČINSKÝ, I.: Poľsko, 14.XI.–21.XI.; BLEHA, T.: Španielsko, 7.XI.–21.XI.; UJHÁZY, V.: Maďarsko, 20.XI.–22.XI.; KRAJČOVIČ, M.: Maďarsko, 8.XI.–22.XI.; LACIKA, J.: ZSSR, 9.X.–23.XI.; OSIKOVSKÝ: Bulharsko, 14.XI.–24.XI.; ZAJAC, V.: ZSSR, 24.X.–24.XI.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 16.XI.–25.XI.; KOMLOŠ, K.: Rakúsko, 22.XI.–25.XI.; NOVÁK, J.: Rumunsko, 14.XI.–25.XI.; ČERNUŠKO, V.: ZSSR, 13.XI.–25.XI.; SLÁDEK, J.: USA, 5.IX.–26.XI.; OBLOŽINSKÝ, P., RIBANSKÝ, I.: NDR, 20.XI.–26.XI.; KUBAČKA, J.: Maďarsko, 21.XI.–26.XI.; MARSINA, R.: Maďarsko, 21.XI.–26.XI.; DUCHOŇ, M.: Rakúsko, 21.XI.–26.XI.; KUBICA, Š.: ZSSR, 12.XI.–26.XI.; MACHO, L.: Juhoslávia, 21.XI.–26.XI.; BÍLY, M.: ZSSR, 13.XI.–27.XI.; HABOVŠTIAK, A.: ZSSR, 15.XI.–27.XI.; GENZOR, J.: NDR, 17.XI.–27.XI.; MATULA, V.: ZSSR, 15.XI.–27.XI.; HLUBINOVÁ, K.: ZSSR, 15.XI.–27.XI.; ĎURIŠIN, J.: ZSSR, 13.XI.–28.XI.; MAJERNÍKOVÁ, E.: Maďarsko, 21.XI.–28.XI.; LUKOVIČ, Ľ.: ZSSR, 12.XI.–28.XI.; MUDRIK, J.: ZSSR, 14.XI.–28.XI.; HOLKOVIČ, Ľ.: ZSSR, 15.XI.–28.XI.; MIŤKOVÁ, D.: ZSSR, 15.XI.–29.XI.; DUDROVÁ, E.: NSR, 31.X.–30.XI.; SZUTTOR, N., BALLO, I.: NDR, 27.XI.–1.XII.; VOJTKO, J., KRČ, R., SCHMÖGNEROVÁ, B.: Maďarsko, 29.XI.–1.XII.; BOĎA, K., ADAMEC, O.: Rakúsko, 29.XI.–1.XII.; SEMAN, M.: ZSSR, 20.XI.–1.XII.; BAUER, Š.: NDR, 5.IX.–2.XII.; MIKLOŠKO, J.: ZSSR, 27.XI.–2.XII.; KRUML, F.: Bulharsko, 28.XI.–3.XII.; MAYER, V.: NDR, 1.XII.–3.XII.; SLEZÁK, J., ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 27.XI.–3.XII.; KEDRO, M.: Poľsko, 20.XI.–3.XII.; BLAŽEK, M., LUKÁČ, I.: Rakúsko, 1.XII.–3.XII.; MITRO, A.: Maďarsko, 22.XI.–3.XII.; ŠANDOR, L.: ZSSR, 20.XI.–3.XII.; MURÍŇ, P.: ZSSR, 13.XI.–4.XII.; LICHARDUS, B.: Maďarsko, 8.XI.–5.XII.; TEKEĽ, P.: ZSSR, 1.XII.–7.XII.; MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ.: ZSSR, 24.XI.–8.XII.; UJHÁZY, V.: NDR, 4.XII.–8.XII.; PÁZMÁN, A.: Anglicko, 7.XI.–8.XII.; SEDLIAK, J.: ZSSR, 5.XII.–9.XII.; OKÁLI, I.: NDR, 5.XII.–9.XII.; BOBULA, F.: NDR, 28.XI.–9.XII.; AMBROS, C.: Poľsko, 5.XII.–9.XII.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 4.XII.–10.XII.; SVITOK, P.: ZSSR, 13.XI.–11.XII.; ĎURIŠINOVÁ, A.: Švédsko, 16.X.–11.XII.; KURDEL, P.: NDR, 6.XII.–11.XII.; BUCH, J.: ZSSR, 27.XI.–12.XII.; PULMANNOVÁ, S.: Poľsko, 5.XII.–12.XII.; BROUČEK, I.: Taliansko, 4.XII.–13.XII.; ANTOŠ, J.: ZSSR, 20.XI.–13.XII.; ĎUROVIČ, S.: Rakúsko, 13.XII.–14.XII.; BORSIG, E.: NDR, 13.XI.–14.XII.; SOKOVÁ, S.: Rakúsko, 12.XII.–15.XII.; JÁNOŠ, Š.: Maďarsko, 13.XII.–15.XII.; NAVAROVÁ, J.: Anglicko, 14.XI.–15.XII.; ALEXANDROVÁ, M.: Švédsko, 14.XI.–13.XII.; KUŽELA, Š.: Švédsko, 14.VIII.–16.XII.; SIRACKÝ, J.: Anglicko, 19.IX.–16.XII.; KOCSIS, M.: ZSSR, 26.XI.–16.XII.; VÁVRA, I.: ZSSR, 5.XII.–16.XII.; SCHWEIGHOFER, A.: NDR, 14.XII.–16.XII.; BETKO, J.: Maďarsko, 5.XII.–16.XII.; LALINSKÝ, T.: Maďarsko, 5.XII.–16.XII.; MAŤOŠKA, J.: Nórsko, Švédsko, 18.XI.–17.XII.; JANITOR, A.: Francúzsko, 4.XII.–17.XII.; JUST, L.: ZSSR, 11.XII.–17.XII.; PLEŠKO, I.: Rakúsko, 14.XII.–18.XII.; PLANDER, I.: Bulharsko, 15.XII.–18.XII.; CHOVANEC, F.: Anglicko, 21.XI.–18.XII.; GÁPER, J.: ZSSR, 21.XI.–18.XII.; HOLUB, Z.: ZSSR, 6.XII.–18.XII.; GABET, B.: ZSSR, 26.XI.–18.XII.; PINTÉR, Š.: Taliansko, 26.IX.–19.XII.; KUŠČ, A., MEĽNIKOVA, J.: ZSSR, 23.X.–20.XII.; VEBER, P.: Švédsko, 21.XI.–21.XII.; RYCHLÁ, L.: NSR, 1.X.–21.XII.; TVAROŠKA, I.: Taliansko, 18.XII.–22.XII.; HANEČKA, Š.: Anglicko, 28.XI.–23.XII.; ŠEGULJEV, Z.: Juhoslávia, 1.X.–31.XII.2802
5256CII/43e19842803–2810
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
GÖMÖRY, F.: Taliansko, 9.X.1983–10.I.1984; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 9.I.–15.I.; SLAMEŇOVÁ, D.: USA, 15.X.1983–14.I.1984; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 9.I.–15.I.; HRDLOVIČ, P.: Kanada, USA, 20.I.1983–21.I.1984; UJHÁZY, V., ŠIMKOVIČ, D., CHORVÁTH, B., KUŽELA, Š.: Maďarsko, 27.I.; ŽÁK, A.: Maďarsko, 23.I.–27.I.; SVOBODA, A.: Švajčiarsko, Pakistan, 5.I.–27.I.; ŠIŠKA, K., HOLEC, V.: Maďarsko, 5.II.–7.II.; BOĎA, K.: Rakúsko, 10.I.–13.I.; ŠÁLY, A.: ZSSR, 6.II.–10.II.; KURČA, T.: ZSSR, 20.XI.1983–24.II.1984; LOŽEK, Š.: Rumunsko, 20.II.–24.II.; PETRÍK, J.: ZSSR, 21.II.–24.II.; SEKULA, F.: Maďarsko, 20.II.–24.II.; ZELINKA, J.: Rumunsko, 21.II.–25.II.; UJHÁZY, V.: Maďarsko, 22.II.–25.II.; KREMPASKÝ, Ľ.: ZSSR, 11.II.–26.II.; ROJKO, J., MATIŠIN, J.: ZSSR, 19.II.–26.II.; RIBANSKÝ, I.: Taliansko, 6.II.–29.II.; KELEMENOVÁ, A.: Holandsko, 1.II.–29.II.; PLANDER, I., KOČIŠ, I.: ZSSR, 27.II.–1.III.; FABIAN, K.: Poľsko, 27.II.–3.III.; MARTINOVIČ, Ľ.: Rakúsko, 19.II.–3.III.; JAKÁL, J.: Poľsko, 26.II.–4.III.; RICHTER, K.: ZSSR, 27.II.–4.III.; RIPKA, I.: ZSSR, 27.II.–4.III.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 5.III.–8.III.; POKORÁB. F.: Bulharsko, 11.III.–16.III.; BLAŠKOVIČ, D.: Poľsko, 11.III.–17.III.; HEČKOVÁ, N., SZANTOVÁ, D.: NDR, 9.III.–17.III.; SZOLGAY, J.: Maďarsko, 15.III.–21.III.; DOŠEK, O., MILSIMR, A., SURINOVÁ, I.: ZSSR, 12.III.–21.III.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 19.III.–22.III.; HESEK, F.: Bulharsko, 18.III.–23.III.; KVITKOVIČ, J.: ZSSR, 19.III.–23.III.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 19.III.–23.III.; BABIAKOVÁ, G.: Fínsko, 16.III.–24.III.; CHOCHOL, D.: Taliansko, 29.IX.1983–25.III.1984; REJHOLCOVÁ, M.: Maďarsko, 19.III.–25.III.; BROUČEK, I.: ZSSR, 18.III.–25.III.; VODERADSKÝ, J.: ZSSR, 3.III.–28.III.; ĎURIŠIN, D.: Bulharsko, 25.III.–30.III.; ŠPAKULOVÁ, M.: Bulharsko, 4.III.–30.III.; ROSENBAUM, K.: Maďarsko, 26.III.–30.III.; HALADA, L.: NDR, 25.III.–30.III.; BOTÍK, J.: Maďarsko, 20.III.–30.III.; BENETIN, J., VÁŠA, J., MOLNÁR, Ľ.: Francúzsko, 21.III.–31.III.; MAYER, V.: Belgicko, 28.III.–31.III.; MĚŘINSKÝ, K.: Rakúsko, 30.III.–31.III.; MARIANI, E.: ZSSR, 26.III.–4.IV.; BLAŠKOVIČ, D., RAJČÁNI, J.: ZSSR, 2.IV.–5.IV.; HOSTINOVÁ, E.: NDR, 26.III.–6.IV.; TYŠLER, M.: Poľsko, 1.IV.–6.IV.; VONDRÁKOVÁ, M.. Maďarsko, 2.IV.–6.IV.; KNEPPO, I.: NSR, 8.I.–6.IV.; TIBENSKÝ, J.: Maďarsko, 5.IV.–6.IV.; ŠÁCHA, J., MORHÁČ, M., KOCSIC, M.: Bulharsko, 26.III.–6.IV.; OBLOŽINSKÝ, P.: Taliansko, 11.III.–7.IV.; PRIGANCOVÁ, A.: NDR, 1.IV.–8.IV.; BLAŽOVSKÝ, J.: DOBROVODSKÝ, K.: Fínsko, 30.III.–8.IV.; KISS, A.: Maďarsko, 13.II.–12.IV.; BOĎA, K., VARÁDY, J., ZELEŇÁK, I., KUBINEC, J., BARAN, M.: ZSSR, 10.IV.–12.IV.; SCHILDER, J.: NDR, 8.IV.–13.IV.; ŠČASNÁR, V.: Kanada, 14.IV.1983–13.IV.1984; KAIN, M.: Rakúsko, 13.IV.; BESTERCI, M.: Maďarsko, 9.IV.–14.IV.; ZENTKO, A.: NSR, 8.IV.–14.IV.; ČIČ, M.: ZSSR, 8.IV.–14.IV.; BENDA, O.: NSR, 9.IV.–15.IV.; ZVERKO, J., ŽIŽŇOVSKÝ, J.: ZSSR, 7.IV.–15.IV.; PASTÝR, J.: NDR, 15.IV.–18.IV.; PÁZMÁN, A.: ZSSR, 11.IV.–18.IV.; Československá delegácia na konferencii: Maďarsko, 17.IV.–19.IV.;2803
KALÁČ, V., BABOR, K.: NDR, 7.IV.–20.IV.; HUBA, A.: ZSSR, 16.IV.–20.IV.; JAKEŠOVÁ, E.: Maďarsko, 9.IV.–20.IV.; ALEXANDROVÁ, M.: Maďarsko, 16.IV.–20.IV.; DAUBNER, I.: Maďarsko, 18.IV.–20.IV.; VICENÍK, K.: Bulharsko, 15.IV.–20.IV.; STRAUSS, V.: Bulharsko, 15.IV.–20.IV.; TIRPÁK, J.: Bulharsko, 8.IV.–20.IV.; RUTTKAY–NEDECKÝ, I.: ZSSR, 9.IV.–21.IV.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 22.I.–21.IV.; BĚTÁK, E.: ZSSR, 15.IV.–21.IV.; PUFFLEROVÁ, Š.: Maďarsko, 16.IV.–22.IV.; RUŽIČKA, M., HOLUB, Z., RUŽEKOVÁ, V.: Maďarsko, 19.IV.–23.IV.; ZAHRADNÍK, I.: ZSSR, 24.III.–26.IV.; HUŤKA, P.: NDR, 23.IV.–27.IV.; SZUTTOR, N., SKRÚCANÝ, R.: Poľsko, 24.IV.–28.IV.; ČERVENÁK, J.: Poľsko, 25.IV.–28.IV.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 16.IV.–28.IV.; BENCO, Ľ.: ZSSR, 1.IV.–28.IV.; KOČIŠ, I.: ZSSR, 15.IV.–28.IV.; SCHWEIGHOFER, A.: Rakúsko, 24.IV.–28.IV.; PLEŠKO, I.: ZSSR, 23.IV.–29.IV.; ROSENBAUM, K.: ZSSR, 23.IV.–29.IV.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 23.IV.–29.IV.; BRENNER, E.: Švajčiarsko, 3.V.; SLOBODA, F.: Anglicko, 1.III.–4.V.; PACL, J.: Rakúsko, 1.V.–5.V.; REICHRTOVÁ, E.: Rakúsko, 3.V.–5.V.; KRUPA, D.: ZSSR, 23.IV.–6.V.; POLAKOVIČ, A.: ZSSR, 1.V.–8.V.; BLAHUTIAK, A.: Kuba, 13.IV.–8.V.; STRAŇÁKOVÁ, E.: Bulharsko, 2.V.–8.V.; MASARYK, P.: Rakúsko, 8.V.–10.V.; FRANCŮ, J.: Rakúsko, 8.V.–10.V.; HOLICKÝ, I.: Rakúsko, 8.V.–10.V.; VYKOUK, B.: Bulharsko, 6.V.–11.V.; IŠA, J.: Poľsko, 7.V.–12.V.; MAJTÁN, M.: Poľsko, 8.V.–13.V.; NAGY, M.: ZSSR, 2.V.–13.V.; TONKOVÁ, M.: Bulharsko, 15.IV.–13.V.; POLAKOVIČ, A.: ZSSR, 7.V.–13.V.; VESELÁ, V.: Poľsko, 3.V.–13.V.; KMEŤ, Ľ.: NSR, 6.V.–13.V.; PIVARČ, J.: NDR, 10.V.–17.V.; MATEJKA, D.: ZSSR, 8.V.–14.V.; RUSKO, J.: Poľsko, 3.V.–14.V.; HAVASSY, I., RYBOŠOVÁ, E.: Poľsko, 12.V.–18.V.; TIŇO, J.: Maďarsko, 14.V.–18.V.; ÁROCHOVÁ, O., ŠEBOVÁ, E., ROSOVÁ, V.: Maďarsko, 14.V.–18.V.; RYCHLÁ, L.: Bulharsko, 13.V.–18.V.; FABIAN, K.: NDR, 13.V.–18.V.; TŘÍSKA, FISCHER, VALNÍČEK, ZACHAROV, SEHNAL, KAKSA, PRAČKA, KOUBSKÝ, KUBÁT, ŠMILAUER, VOJTA, MINAROVJECH, PINTÉR, KUDELA, HUDEK: Poľsko, 14.V.–19.V.; DUBNIČKA, J.: ZSSR, 14.V.–19.V.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 13.V.–19.V.; ČABELKA, D.: ZSSR, 14.V.–19.V.; SKÁKALA, J.: ZSSR, 13.V.–19.V.; BRITAŇÁK, V.: ZSSR, 13.V.–19.V.; MIŠÍK, L.: Maďarsko, 17.V.–19.V.; KRAJECOVÁ, O.: Poľsko, 14.V.–20.V.; ŠÚTOVEC, M.: Bulharsko, 7.V.–20.V.; ŠRENKOVÁ, E.: Poľsko, 13.V.–20.V.; ŠTOLC, S., MARKOV: Holandsko, 16.V.–22.V.; SZATHMÁRY, V.: ZSSR, 10.V.–23.V.; FROLLO, I.: Anglicko, 7.V.–23.V.; OKOLIČANY, J.: ZSSR, 15.V.–25.V.; BAUCH, V.: Poľsko, 20.V.–25.V.; ZIKMUND, M.: ZSSR, 18.V.–25.V.; HOLUB, Z.: ZSSR, 12.V.–25.V.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 16.V.–25.V.; KALÚZ, S.: ZSSR, 11.V.–25.V.; HUDEC, J.: Maďarsko, 2.V.–25.V.; SLIVKA, M.: Maďarsko, 21.V.–25.V.; DUBINSKÝ, P.: Bulharsko, 13.V.–25.V.; ŠALING, M.: Bulharsko, 13.V.–25.V.; VOJTKO, J., JEZNÝ, J., JAMRIŠKA, J.: Bulharsko, 13.V.–25.V.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 19.V.–26.V.; JERGEL, M.: ZSSR, 19.V.–25.V.; MAJOROŠ, M.: Poľsko, 13.V.–26.V.; MICHALOV, J.: ZSSR, 15.V.–26.V.; PLANDER, I.: ZSSR, 15.V.–26.V.; NOVÁK, J.: ZSSR, 13.V.–26.V.; TRNOVCOVÁ, V.: ZSSR, 16.V.–26.V.; KOČIŠ, I.: ZSSR, 21.V.–26.V.; MINAROVJECH, M.: ZSSR, 22.V.–26.V.; BLANÁR, V.: ZSSR, 20.V.–26.V.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 14.V.–26.V.; NENQUIN, A.: Belgicko, 27.V.; PISCA, L.: Poľsko, 21.V.–27.V.; SALAJ, J.: ZSSR, 28.IV.–27.V.; MASÁDOVÁ, M.: ZSSR, 15.V.–27.V.; FRÖHLICH, K.: ZSSR, 14.V.–27.V.; KELEMENOVÁ, A.: Maďarsko, 20.V.–27.V.; MATUŠÁK, O.: Bulharsko, 15.V.–27.V.; DJUBEK, J., MESZÁROŠ, I.: Poľsko, 22.V.–28.V.; VELIAČIK, L.: Poľsko, 20.V.–28.V.; FURMÁNEK, V.: Poľsko, 20.V.–28.V.; VIZÁROVÁ, G.: ZSSR, 15.V.–28.V.; KOSTOLANSKÝ, F.: ZSSR, 15.V.–29.V.; LEŠKO, J., VEBER, P.: ZSSR, 15.V.–29.V.; ZATKALÍKOVÁ, E., SZANTOVÁ, D.: Poľsko, 22.V.–29.V.; MÉSZÁROŠ, I.: Poľsko, 22.V.–29.V.; BÁNÓ, M.: ZSSR, 20.V.–29.V.; BLAŠKOVIČ, D.: Juhoslávia, 20.V.–30.V.; CHOCHOL, D.: Taliansko, 13.V.–30.V.; ŠTEFÁNIKOVÁ, A.: ZSSR, 16.V.–30.V.; RICHTER, K.: Anglicko, 2.V.–31.V.; DAUBNER, I.: Bulharsko, 27.V.–1.VI.; BAUCH, V.: Bulharsko, 27.V.–1.VI.; ZELINKA, J.: ZSSR, 28.V.–1.VI.; BENEŠ, L.: ZSSR, 23.V.–1.VI.; BRHLOVIČ, G.: ZSSR, 28.V.–1.VI.; BORECKÝ, L.: ZSSR, 28.V.–1.VI.; SVOBODA, A.: NDR, 27.V.–2.VI.;2804
GALAN, A.: Rumunsko, 28.V.–2.VI.; ŠIMKOVÁ, O.: Juhoslávia, 26.V.–2.VI.; NOVÁK, M.: Poľsko, 21.V.–2.VI.; KRÁĽ, J.: Poľsko, 6.V.–2.VI.; LACIKA, J.: Poľsko, 20.V.–2.VI.; BEZEK, Š.: NDR, 22.V.–2.VI.; BENEŠ, L.: ZSSR, 21.V.–3.VI.; RUSKO, J.: Poľsko, 21.V.–3.VI.; PETROVÁ, A.: Maďarsko, 21.V.–3.VI.; KOČIŠ, I.: Bulharsko, 28.V.–3.VI.; RADČENKO, I.: Bulharsko, 21.V.–3.VI.; MIROŠŠAYOVÁ, H.: Rumunsko, 21.V.–3.VI.; SOLÍN, Ľ.: Poľsko, 14.V.–3.VI.; DUBNIČKA, Š.: ZSSR, 27.V.–3.VI.; STEHLÍK, M.: ZSSR, 27.V.–4.VI.; HRUBÍK, P.: ZSSR, 19.V.–4.VI.; STOLIČNÁ, R.: Bulharsko, 30.V.–5.VI.; HARTMANOVÁ, M.: ZSSR, 22.V.–5.VI.; JAGLA, F.: ZSSR, 22.V.–5.VI.; ZVOLÁNKOVÁ, J.: Maďarsko, 31.V.–6.VI.; DULLA, M.: Bulharsko, 28.V.–7.VI.; HOLKOVIČ, Ľ.: ZSSR, 3.VI.–7.VI.; PAGÁČ, P.: NDR, 3.VI.–8.VI.; LUKAČKA, J.: Maďarsko, 14.V.–8.VI.; BERTÓK, I.: Maďarsko, 4.VI.–8.VI.; KRIVÁŇ, F.: Maďarsko, 28.V.–8.VI.; LUBY, Š., BUCH, J.: Maďarsko, 4.VI.–8.VI.; MUNGYER, Š.: Maďarsko, 28.V.–8.VI.; FERENČÍKOVÁ, A.: Bulharsko, 27.V.–8.VI.; BEREK, D.: Poľsko, 6.VI.–8.VI.; KRATOCHVÍLOVÁ, E.: ZSSR, 28.V.–8.VI.; RYŠ, P., BENDA, O., DELONG, A., NOVÁK, M., KNEPPO, P., BARÁČEK, P.: ZSSR, 28.V.–8.VI.; BAUCH, V.: ZSSR, 2.VI.–8.VI.; BARTOŇ, J.: ZSSR, 3.VI.–9.VI.; CHOCHOL, D., ŽIŽŇOVSKÝ, J., BANIGOVSKÝ, Ľ.: NDR, 3.VI.–9.VI.; HOVORKA, I.: Bulharsko, 12.V.–9.VI.; VAJTERŠIC, M.: Rumunsko, 27.V.–9.VI.; BENKOVÁ, M.: ZSSR, 28.V.–9.VI.; PLEŠKO, I.: ZSSR, 3.VI.–9.VI.; CUKAN, K.: ZSSR, 26.V.–9.VI.; DUBINSKÝ, J.: ZSSR, 4.VI.–9.VI.; VARGOVÁ, V.: ZSSR, 12.V.–9.VI.; PÁLKOVÁ, J.: ZSSR, 12.V.–9.VI.; HEČKOVÁ, N.: Bulharsko, 4.VI.–10.VI.; HANUŠIN, J.: Rumunsko, 27.V.–10.VI.; SOTÁK, Š.: Rumunsko, 27.V.–10.VI.; MÜLLER, J., GAŠPARÍK, M.: Poľsko, 3.VI.–10.VI.; MICHALÍK, J.: Poľsko, 6.VI.–10.VI.; HRABOVEC, I.: ZSSR, 31.V.–10.VI.; JAROŠOVÁ, A.: ZSSR, 8.V.–11.V.; LÍŠKA, M.: ZSSR, 28.V.–11.VI.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 31.V.–12.VI.; FANO, Š.: ZSSR, 30.V.–12.VI.; DJURDIJEVIČ, L.: Rakúsko, 12.VI.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 31.V.–12.VI.; DIVAC, Z.: Juhoslávia, 17.V.–18.VI.; NYTEKNIK, B.: Švédsko, 13.VI.; ŠEVČÍK, J.: Anglicko, 16.IV.–14.VI.; ZÁVADOVÁ, K.: Poľsko, 4.VI.–15.VI.; GOLHA, M.: Poľsko, 31.V.–15.V.; HOVORKA, J.: ZSSR, 9.VI.–15.VI.; TOKÁR, F.: ZSSR, 2.VI.–15.VI.; ŠESTÁKOVÁ, M.: NDR, 6.VI.–16.VI.; BETKO, J.: Maďarsko, 11.VI.–16.VI.; RUISEL, I.: Bulharsko, 2.VI.–16.VI.; KLEIBL, K.: ZSSR, 5.VI.–16.VI.; TÁBORSKÝ, L.: ZSSR, 11.VI.–16.VI.; CHLEBÁKOVÁ, K.: ZSSR, 13.V.–16.VI.; PAVLÁSEK, J.: ZSSR, 2.VI.–16.VI.; BALUŠKA, P.: Maďarsko, 4.VI.–17.VI.; HAVLÍK, Š.: Bulharsko, 4.VI.–17.VI.; MUDRIK, J.: Bulharsko, 7.VI.–17.VI.; MARKO, V.: Holandsko, 5.III.–17.VI.; KOVÁČ, J.: Maďarsko, 11.VI.–17.VI.; HOFFMAN, P.: ZSSR, 9.VI.–17.VI.; KONTRIŠ, J.: Poľsko, 3.VI.–17.VI.; KUPKA, J., GÖRNER, P.: Poľsko, 11.VI.–17.VI.; ŽUDEL, J.: Rakúsko, 4.VI.–17.VI.; KITTLER, R.: Švédsko, 9.VI.–17.VI.; SUCHÝ, J.: ZSSR, 5.VI.–17.VI.; KOVÁČ, F.: NDR, 3.VI.–18.VI.; MURÍN, M., BELÁK, P.: ZSSR, 10.VI.–18.VI.; KRESÁK, Ľ., KRESÁKOVÁ, M., HAJDUK, A., PITTICH, E.: Taliansko, 9.VI.–18.VI.; GULDAN, A.: NDR, 11.VI.–19.VI.; BENČAŤ, T.: Maďarsko, 11.VI.–19.VI.; ŠKORVANEK, M.: ZSSR, 12.VI.–19.VI.; GAŽI, Š.: Poľsko, 10.VI.–20.VI.; MACO, M.: ZSSR, 6.VI.–19.VI.; LÁNYI, Š.: Poľsko, 6.VI.–20.VI.; RIBANSKÝ, I.: Bulharsko, 8.VI.–21.VI.; LACKOVIČ, V.: ZSSR, 5.VI.–21.VI.; SZUTTOR, N.: NDR, 18.VI.–22.VI.; BROSKA, I.: Bulharsko, 11.VI.–22.VI.; PANOV, B.: Juhoslávia, 22.VI.; SIRACKÁ, E.: ZSSR, 18.VI.–22.VI.; GÖMÖRY, F.: ZSSR, 13.VI.–22.VI.; KRIŽKOVÁ, L.: Poľsko, 17.VI.–22.VI.; MORVIC, M., NOVÁK, J.: ZSSR, 11.VI.–22.VI.; KOČIŠ, I.: NDR, 18.VI.–23.VI.; KUDELA, K., SLIVKA, M.: ZSSR, 16.VI.–23.VI.; KUCHÁR, S.: Poľsko, 17.VI.–23.VI.; FRIČ, R.: Poľsko, 10.VI.–23.VI.; VOJTÁŠ, P.: Poľsko, 10.VI.–23.VI.; ZVERKO, J.: NSR, 17.VI.–23.VI.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 11.VI.–24.VI.; NOVÁK, L.: Maďarsko, 11.VI.–24.VI.; JEŽOVÁ, D.: Švédsko, 30.IV.–24.VI.; LAKATOŠ, P.: ZSSR, 11.VI.–24.VI.; NOGOVÁ, A., BLAŽEK, M.: NDR, 18.VI.–25.VI.; HUBA, M.: Fínsko, 11.VI.–25.VI.; ŠTURMOVÁ, M.: ZSSR, 19.VI.–26.VI.;2805
DRGONEC, J.: Maďarsko, 14.VI.–17.VI.; ŠOLTÉS, L.: Francúzsko, 30.I.–28.VI.; OBRCIAN, J.: NDR, 19.VI.–28.VI.; SEKULA, F.: Poľsko, 25.VI.–28.VI.; KRÁĽ, M.: Rumunsko, 20.VI.–28.VI.; ROMANOV, A.: NSR, 6.V.–29.VI.; HANIC, F.: ZSSR, 16.VI.–29.VI.; KYSELICA, F.: Poľsko, 23.VI.–29.VI.; REFFERS, M.: ZSSR, 18.VI.–29.VI.; KAPRÁLIK, I.: ZSSR, 16.VI.–29.VI.; ZIKMUND, V.: ZSSR, 26.VI.–29.VI.; HUZULÁK, J.: Poľsko, 24.VI.–30.VI.; MATEJKA, D.: NSR, 25.VI.–30.VI.; REXOVÁ, Ľ.: ZSSR, 24.VI.–30.VI.; MIŠÍK, L.: Poľsko, 2.VI.–30.VI.; BUTKOVIČOVÁ, E.: Poľsko, 3.VI.–30.VI.; NOGOVÁ, A.: Taliansko, 18.VI.–30.VI.; NASCH, Ľ.: Anglicko, 3.VI.–30.VI.; ZELINKA, J.: ZSSR, 19.VI.–30.VI.; ZRUBEC, V.: ZSSR, 19.VI.–30.VI.; COPLÁKOVÁ, E.: Poľsko, 3.VI.–30.VI.; ZEMAN, P.: ZSSR, 20.VI.–1.VII.; RUŠČÁK, M., ZIEGELHÖFFER, A., ŽÚBOR, V.: ZSSR, 23.VI.–1.VII.; ŠIMÚTH, J.: ZSSR, 23.VI.–1.VII.; SÝKORA, J.: Francúzsko, 16.VI.–1.VII.; JAKABSKÝ, Š., BALÁŽ, P.: ZSSR, 16.VI.–1.VII.; KNOPP, J., KOLENA, J., TORDA, T., MACHO, L.: ZSSR, 23.VI.–1.VII.; ŠTOLLMANN, A.: Maďarsko, 21.VI.–1.VII.; MATEJKA, F.: Poľsko, 23.VI.–1.VII.; ROJKO, J., MATIŠIN, J.: ZSSR, 10.VI.–2.VII.; KVITKOVIČ, J.: Mongolsko, 26.VI.–2.VII.; RYBOŠ, M.: ZSSR, 17.VI.–3.VII.; GÁPER, J.: Kórea, 27.V.–3.VII.; BĚTÁK, E., RIBANSKÝ, I.: Grécko, 21.VI.–3.VII.; REPČÍKOVÁ, J.: ZSSR, 12.VI.–4.VII.; MUCINA, L.: Kórea, 27.V.–4.VII.; MAHEĽ, M.: Rakúsko, 24.VI.–4.VII.; MICHALÍK, J.: Rakúsko, 24.VI.–4.VII.; GABEL, B.: Kórea, 27.V.–4.VII.; JAVORSKÝ, P.: ZSSR, 21.VI.–5.VII.; BENETIN, J.: ZSSR, 26.VI.–5.VII.; ZELINKOVÁ, E.: ZSSR, 19.VI.–6.VII.; ANTOŠ, J.: ZSSR, 24.VI.–6.VII.; SAMUELY, P.: ZSSR, 18.VI.–6.VII.; PETRÁŠ, Š., FRANKOVIČ, B., VARGA, M., DOBROVODSKÝ, K.: Maďarsko, 2.VII.–6.VII.; MAJERČÁKOVÁ, O.: Bulharsko, 24.VI.–6.VII.; FELLNER, P.: Nórsko, 23.IV.–7.VII.; GALLO, J.: Poľsko, 24.VI.–7.VII.; KRESÁK, Ľ.: Rakúsko, 1.VII.–7.VII.; ZAJAC, P.: NDR, 24.VI.–7.VII.; VEREŠÍK, J.: Rakúsko, 25.VI.–7.VII.; MENDEL, O.: NDR, 25.VI.–8.VII.; HOSTÍNOVÁ, E.: ZSSR, 26.VI.–10.VII.; BOĎA, K., ZELEŇÁK, I., ADAMEC, O., BEKE, K.: ZSSR, 10.VII.–12.VII.; SVOBODA, A., PACL, J.: Rakúsko, NSR, 6.VII.–12.VII.; VIGAŠ, M.: Kanada, 10.V.–13.VII.; KÚDELA, R.: Rumunsko, 1.VII.–13.VII.; OKÁLI, I.: Čína, 27.VI.–13.VII.; KVETŇANSKÝ, R.: Kanada, 25.VI.–14.VII.; OŤAHELOVÁ, H.: Bulharsko, 1.VII.–14.VII.; KUCHAR, R.: Juhoslávia, 30.VI.–15.VII.; KOLÁŘ, M.: ZSSR, 3.VII.–16.VII.; HORVÁTH, I.: ZSSR, 10.VII.–17.VII.; ZAJAC, V.: NDR, 19.VI.–19.VII.; KLUCHOVÁ, D.: ZSSR, 26.VI.–20.VII.; VARGA, M.: ZSSR, 15.VII.–22.VII.; KNEPPO, P.: Francúzsko, 15.VII.–22.VII.; ANTOŠ, J., ŠÁNDOR, L.: NDR, 17.VII.–26.VII.; ŠURDA, A.: Taliansko, 26.VI.–27.VII.; MAJERNÍKOVÁ, E.: NSR, 28.VI.–27.VII.; PLANDER, I.: USA, 31.V.–27.VII.; GRMAN, J.: NSR, 1.VII.–30.VII.; KVASNICA, M.: ZSSR, 24.VII.–31.VII.; CHOCHOL, D.: Maďarsko, 10.VII.–1.VIII.; SZÖCS, F.: NSR, 6.V.–4.VIII.; SZUTTOR, N.: Anglicko, 31.VII.–4.VIII.; CHOVANEC, F.: Fínsko, 29.VII.–5.VIII.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 22.VII.–7.VIII.; NOSÁĽOVÁ, V.: Maďarsko, 5.VIII.–8.VIII.; BALÁŽ, O.: Mongolsko, 4.VIII.–11.VIII.; RUTTKAY–NEDECKÝ, I., KELLEROVÁ, E.: NDR, 5.VIII.–11.VIII.; PETRÍK, I.: ZSSR, 2.VIII.–15.VIII.; BORZA, K.: ZSSR, 2.VIII.–15.VIII.; CAMBEL, B.: ZSSR, 2.VIII.–16.VIII.; ČIAMPOR, F.: Maďarsko, 12.VIII.–18.VIII.; ČIAMPOROVÁ, M.: Maďarsko, 12.VIII.–18.VIII.;2806
MAJTÁN, M.: NDR, 11.VIII.–18.VIII.; SEDLÁK, V.: NDR, 12.VIII.–19.VIII.; BLANÁR, V.: NDR, 12.VIII.–19.VIII.; KOŽÁR, T.: USA, 7.VII.1983–21.VIII.1984; PAVÚK, J.: Bulharsko, 15.VII.–23.VIII.; FICKOVÁ, M.: USA, 20.I.1983–24.VIII.1984; CHAVKO, M.: Maďarsko, 20.VIII.–24.VIII.; KOPČAN, V.: Juhoslávia, 1.VIII.–24.VIII.; VIGAŠ, M.: Maďarsko, 20.VIII.–24.VIII.; KVETŇANSKÝ, R.: 20.VIII.–25.VIII.; TREMKO, J.: ZSSR, 18.VIII.–25.VIII.; ZIEGELHÖFFER, A., DŽURBA, A.: Maďarsko, 23.VIII.–26.VIII.; NAGY, P.: Taliansko, 26.VII.–26.VIII.; CIFRA, P.: Švédsko, 20.VIII.–27.VIII.; UHRÍK, B.: NDR, 20.VIII.–28.VIII.; LUKÁČ, J.: ZSSR, 19.VIII.–28.VIII.; JUHÁSOVÁ, G.: ZSSR, 14.VIII.–28.VIII.; FLACHBART, K.: NSR, 13.VIII.–29.VIII.; VRBJAR, N.: Maďarsko, 6.VIII.–31.VIII.; VOJTKOVÁ, A., HIRSCH, J., EBRINGEROVÁ, A., KOŠÍKOVÁ, S., PASTÝR, J., MASLER, L., REPÁŠ, M.: Maďarsko, 26.VIII.–31.VIII.; BENEŠ, L.: Švédsko, 26.VIII.–31.VIII.; BACHÁR, V.: ZSSR, 18.IX.1983–31.VIII.1984; FLORIÁN, Š.: Poľsko, 25.VIII.–1.IX.; CHEBEN, I.: Bulharsko, 26.VIII.–1.IX.; PICHLER, T.: Maďarsko, 13.VIII.–1.IX.; TAKÁCS, S.: NSR, 6.VIII.–1.IX.; MAZÚR, E.: Francúzsko, 20.VIII.–1.IX.; PLEŠKO, I.: NDR, 2.IX.–6.IX.; BENČAŤ, F.: Poľsko, 2.IX.–6.IX.; KUČEROVÁ, E.: Bulharsko, 2.IX.–7.IX.; KRAVČÍK, M.: Bulharsko, 1.IX.–7.IX.; ČIČ, M.: Maďarsko, 3.IX.–7.IX.; NOVÁK, M.: Maďarsko, 3.IX.–7.IX.; HYROSS, M.: SCHWEIGHOFER, A.: Poľsko, 3.IX.–7.IX.; OROS, A., HEGEDÜS, I.: Maďarsko, 6.IX.–7.IX.; BEREK, D.: Poľsko, 23.VIII.–8.IX.; DUHAJ, P., MRAFKO, P.: NSR, 2.IX.–8.IX.; KORDOŠ, P.: NSR, 29.VIII.–8.IX.; KLIMAN, V.: Anglicko, 1.IX.–8.IX.; BALAŠ, J.: Poľsko, 6.IX.–9.IX.; LATH, D.: ZSSR, 3.IX.–9.IX.; MAJERNÍKOVÁ, E.: Maďarsko, 2.IX.–12.IX.; KOMÁR, J.: Maďarsko, 3.IX.–12.IX.; PHILOGENE, B. J. R.: 10.IX.–12.IX.; GREŠKOVÁ, A.: Maďarsko, 3.IX.–14.IX.; HRNČIAROVÁ, T.: Maďarsko, 3.IX.–14.IX.; KONTRIŠ, J.: Maďarsko, 3.IX.–14.IX.; HALADA, L.: ZSSR, 4.VII.–14.IX.; KESZEGHOVÁ, V.: ZSSR, 5.IX.–14.IX.; ZÁHRADNÍKOVÁ, K., KMEŤOVÁ, E.: Rakúsko, 6.IX.–14.IX.; ROMSAUER, P.: Maďarsko, 10.IX.–15.IX.; ČERVENÁK, J.: Francúzsko, 8.IX.–15.IX.; KRESÁK, Ľ.: Francúzsko, 8.IX.–15.IX.; REXOVÁ, Ľ.: ZSSR, 9.IX.–15.IX.; PLANDER, I.: ZSSR, 10.IX.–15.IX.; LITAVEC, P.: NDR, 3.IX.–16.IX.; PAVÚKOVÁ, V.: Juhoslávia, 10.IX.–16.IX.; PAVÚK, J.: Juhoslávia, 10.IX.–16.IX.; BYSTRICKÝ, V.: Juhoslávia, 9.IX.–16.IX.; SEYD, A.: NDR, 2.IX.–17.IX.; SUDEK, J.: NDR, 10.IX.–17.IX.; LAJCHA, L.: NDR, 10.IX.–17.IX.; MURÍN, J.: Bulharsko, 12.IX.–17.IX.; ĎURIŠINOVÁ, A.: NSR, 8.IX.–17.IX.; NAGY, M.: Fínsko, 22.VIII.–17.IX.; VELIAČIK, L.: Juhoslávia, 10.IX.–17.IX.; FURMÁNEK, V.: Juhoslávia, 10.IX.–17.IX.; KLČ, P.: ZSSR, 10.IX.–17.IX.; ČORBA, J.: Maďarsko, 10.IX.–18.IX.; MIKLOŠKO, J.: NSR, 20.VI.–19.IX.; OLERÍNY, V.: Kuba, 10.IX.–19.IX.; ŠÚTOR, J., NOVÁK, V., BURGER, F., HUZULÁK, J., MAJERČÁK, J., KRASŇANSKÁ, M., ŽABKOVÁ, M.: Poľsko, 17.IX.–19.IX.; HÁJEK, J., ŠVEDA, M.: Maďarsko, 17.IX.–23.IX.; BUDCOVÁ, Z.: Bulharsko, 14.IX.–21.IX.; KOPČAN, V.: Bulharsko, 10.IX.–21.IX.; KNOPP, J.: NDR, 15.IX.–21.IX.; TYŠLER, M.: Maďarsko, 17.IX.–21.IX.; BORZA, K.: Maďarsko, 17.IX.–21.IX.; KOVÁČ, L.: Maďarsko, 17.IX.–21.IX.; ČABELKA, D.: NSR, 21.VIII.–21.IX.; HUDÁK, O.: Poľsko, 16.IX.–21.IX.; PETRÍK, V.: ZSSR, 10.IX.–21.IX.; KYSEĽ, D.: Bulharsko, 15.IX.–22.IX.; DAUBNER, I., TRŽILOVÁ, B., MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ.: Maďarsko, 16.IX.–22.IX.; VALLO, V.: Maďarsko, 17.IX.–22.IX.; MICHALÍK, J.: Maďarsko, 17.IX.–22.IX.; HUNKA, J.: Maďarsko, 17.IX.–22.IX.; SAJDÁK, G.: Poľsko, 18.IX.–22.IX.; FROLLO, I.: ZSSR, 19.IX.–22.IX.; HLÁSNIK, I., KRÁLIK, K.: ZSSR, 19.IX.–22.IX.; SEDLIAKOVA, M.: ZSSR, 16.IX.–22.IX.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 17.IX.–22.IX.; RONZYOVÁ, B.: Poľsko, 15.IX.–23.IX.; KASANICKÁ, Z., MICHALKO, J.: Bulharsko, 16.IX.–23.IX.; CHUDÍK, J., ŠAJDA, J., Rumunsko; GLIVIAK, F.: Bulharsko, 9.IX.–23.IX.; BLIŠÁK, J.: NDR, 17.IX.–23.IX.; HOVORKA, J.: Poľsko, 18.IX.–23.IX.; HOLÉCYOVÁ, A.: ZSSR, 11.IX.–25.IX.; RICHTER, K.: ZSSR, 19.IX.–25.IX.; GVOZDJAK, L.: Bulharsko, 17.IX.–26.IX.; ŠIMKOVIČ, D.: NDR, 22.IX.–26.IX.; SIRÁCKA, E.: NDR, 23.IX.–27.IX.; DEÁK, L.: Poľsko, 16.IX.–27.IX.; ZRUBEC, V.: Bulharsko, 23.IX.–28.IX.; VIKTORÍN, K.: Bulharsko, 23.IX.–28.IX.; SLAMEŇOVÁ, D.: Bulharsko, 24.IX.–28.IX.; SEDLIAK, J.: Bulharsko, 23.IX.–28.IX.; DOLEŽAL, I.: NDR, 24.IX.–28.IX.; ŠČASNÁR, V.: Maďarsko, 23.IX.–28.IX.; KOPČANSKÝ, P.: ZSSR, 11.IX.–28.IX.; GALAN, A.: NDR, 23.IX.–28.IX.; BARTL, A.: Rakúsko, 24.IX.–28.IX.; HURTALOVÁ, T.: Poľsko, 16.IX.–29.IX.; HUDÁK, O.: Bulharsko, 21.IX.–29.IX.; KAMENCOVÁ, L.: NDR, 23.IX.–29.IX.; UJHÁZY, V., ALTANER, Č., ČORBOVÁ, M.: NDR, 25.IX.–29.IX.; BABUŠÍKOVÁ, O.: NDR, 22.IX.–29.IX.; BRUNNER, R.: Poľsko, 23.IX.–29.IX.; VLASÁK, G.: Poľsko, 23.IX.–29.IX.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 18.IX.–29.IX.; ŠOLTÉS, L.: ZSSR, 18.IX.–29.IX.; MINAROVJECH, M.: ZSSR, 15.IX.–29.IX.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 9.IX.–29.IX.; VRŤO, I.: NDR, 23.IX.–29.IX.; CAMBEL, B.: NDR, 17.IX.–30.IX.; MOROVICS, M.: Maďarsko, 3.IX.–30.IX.; HRIVNÁK, Ľ.: Francúzsko, 24.IX.–30.IX.; POLÁK, M.: Tunis, 30.IX.1982–30.IX.1984; LUKÁČ, J.: Juhoslávia, 24.IX.–30.IX.; IVANIČKOVÁ, E.: NDR, 10.IX.–1.X.; ELSCHEK, O.: NDR, 23.IX.–1.X.;2087
BARTOK, K.: Bulharsko, 20.IX.–1.X.; ORLICKÝ, J.: Švajčiarsko, 2.IX.–2.X.; GRAMATA, P.: NDR, 23.IX.–2.X.; ONDRIAŠ, K.: Bulharsko, 23.IX.–2.X.; VALLO, V.: Švajčiarsko, 24.IX.–2.X.; BANIOTOPOULOS, Ch.: Grécko, 30.X.; KÖNIGSTEIN, J.: ZSSR, 18.IX.–3.X.; POKORNÝ, J.: ZSSR, 5.IX.–4.X.; TREBATICKÝ, I., HOLIČ, P., KUCHTA, M.: Bulharsko, 21.IX.–4.X.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 9.IX.–4.X.; VÁGNER, S., MLÁDEK, R.: 20.IX.–5.X.; VISKUPIČ, E.: Maďarsko, 24.IX.–5.X.; GAŠPARÍK, I.: Švédsko, 18.IX.–5.X.; TEKEĽ, P.: Kanada, 23.VIII.–5.X.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 2.X.–5.X.; BERGER, G.: Francúzsko, 2.X.–5.X.; BEREK, D.: NSR, 30.IX.–6.X.; BENETIN, J., MOLNÁR, Ľ.: Maďarsko, 1.X.–6.X.; PODRIMAVSKÝ, M.: Maďarsko, 24.IX.–6.X.; JÓNA, E., SKLADANÁ, J.: Poľsko, 30.IX.–6.X.; PLAŠIENKA, D.: NDR, 20.IX.–6.X.; VODERADSKÝ, J.: ZSSR, 24.IX.–6.X.; LÓRENCZ, R.: Maďarsko, 2.X.–6.X.; ŠEBEK, J.: ZSSR, 7.IX.–7.X.; HRNKO, A.: ZSSR, 23.IX.–7.X.; PARILÁK, Ľ., MIŠKOVIČOVÁ, M.: ZSSR, 1.X.–7.X.; MOCZO, P.: ZSSR, 30.IX.–7.X.; POKORNÝ, I.: Maďarsko, 1.X.–7.X.; POLEDNA, J.: NDR, 23.IX.–7.X.; KASANICKÁ, Z.: NDR, 23.IX.–7.X.; MIKLOS: 23.IX.–11.X.; ANTALOVÁ, A., KNOŠKA, Š., KULČÁR, R.: NDR, 30.IX.–7.X.; ZIEGLER, W.: Rumunsko, 30.IX.–7.X.; BÁRTA, J.: Bulharsko, 24.IX.–7.X.; KOŽÍK, J.: ZSSR, 22.IX.–8.X.; STRACELSKÝ, J.: Poľsko, 1.X.–9.X.; JUHÁSOVÁ, E.: Taliansko, 10.IX.–9.X.; GYEPESOVÁ, D.: NDR, 2.X.–10.X.; SOVIŠ, F.: Taliansko, 17.IX.–10.X.; SÝKORA, O.: Taliansko, 17.IX.–10.X.; KREMPASKÝ, Ľ.: Švajčiarsko, 1.X.–10.X.; SEDLIAK, J.: Maďarsko, 8.X.–11.X.; MARKUŠ, J.: Maďarsko, 1.X.–11.X.; SCHWEIGHOFER, A.: NSR, 13.IX.–12.X.; AZUD, J.: Bulharsko, 6.X.–12.X.; GÁLIK, J.: Bulharsko, 7.X.–12.X.; VLČKOVÁ, V.: Bulharsko, 7.X.–12.X.; HVOŽDARA, M.: ZSSR, 8.X.–13.X.; PLANDER, I.: ZSSR, 8.X.–13.X.; MURÍN, P.: ZSSR, 23.IX.–13.X.; MARTINOVIČ, Ľ.: ZSSR, 1.X.–13.X.; KRIPPEL, E.: Maďarsko, 8.X.–13.X.; GÁPER, J.: Poľsko, 16.IX.–13.X.; KOVANIČ, Ľ., ZAŤKO, S., TKÁČOVÁ, K.: NDR, 8.X.–13.X.; DUBNIČKA, J.: NDR, 8.X.–13.X.; BENDA, O.: Bulharsko, 7.X.–14.X.; KYSELICA, F.: ZSSR, 1.X.–14.X.; ČELKOVÁ, Ľ.: ZSSR, 1.X.–14.X.; CESNAKOVÁ, M., LAJCHA: Maďarsko, 8.X.–14.X.; URBAN, A.: NDR, 30.IX.–14.X.; SMIEŠKO, V.: ZSSR, 1.X.–15.X.; MATIAŠOVSKÝ, K.: ZSSR, 7.X.–15.X.; KOVÁČ, M.: Taliansko, 9.X.–15.X.; HAVIAR, M.: Poľsko, 1.X.–15.X.; FEDOR, P.: Fínsko, 30.IX.–16.X.; DUBINSKÝ, J.: Maďarsko, 12.X.–16.X.; URBÁNEK, J.: Taliansko, 8.X.–17.X.; KALDOR, J.: Francúzsko, 16.X.–17.X.; KESELÝ, V.: Maďarsko, 15.X.–18.X.; NEMČEKOVÁ, V.: Maďarsko, 8.X.–19.X.; BUŠÁK, J.: Poľsko, 15.X.–19.X.; ŠEBOVÁ, E.: Maďarsko, 15.X.–19.X.; SILNÝ, A.: ZSSR, 9.X.–20.X.; ČERNUŠKO, V.: ZSSR, 9.X.–20.X.; ŠÚTOR, J.: NOVÁK, V.: NDR, 15.X.–20.X.; ČIERNA–LANTAYOVÁ, D.: Maďarsko, 8.X.–20.X.; KOHÚTOVÁ, M.: Maďarsko, 15.X.–20.X.; LANGER, P.: Maďarsko, 18.X.–20.X.; ZELENSKÝ, K.: Poľsko, 9.X.–20.X.; WEIS, M.: Bulharsko, 10.X.–20.X.; HVIŠČ, J.: Poľsko, 8.X.–20.X.; BLAHUTIAK, A.: Rumunsko, 15.X.–20.X.; HERBST, H. G.: NDR, 16.X.–20.X.;2808
KAČALA, J.: Juhoslávia, 15.X.–21.X.; ORAVSKÝ, V.: ZSSR, 8.X.–21.X.; KLOCOK, Ľ.: ZSSR, 23.IX.–21.X.; LIZOŇOVÁ, A.: NSR, 4.XI.1983–21.X.1984; FILOVÁ, B.: ZSSR, 14.X.–22.X.; BOTÍK, J.: ZSSR, 14.X.–22.X.; POTŮČEK, M.: Švédsko, 16.IX.–22.X.; ČORBA, J.: Turecko, 13.X.–22.X.; FERENČUHOVÁ, B.: ZSSR, 8.X.–23.X.; HURTALOVÁ, T.: ZSSR, 9.X.–23.X.; BLAŽEK, M.: Taliansko, 1.X.–23.X.; ŠROBÁROVÁ, A.: ZSSR, 2.X.–25.X.; MOLOKÁČ, Š.: NDR, 1.X.–25.X.; KOVÁČ, D.: NDR, 20.X.–25.X.; PAŠTEKA, M.: NDR, 15.X.–28.X.; NOVOMESKÝ, J.: NSR, 10.X.–26.X.; SOPKO, J.: Maďarsko, 15.X.–26.X.; HORVÁTH, P.: Maďarsko, 16.X.–26.X.; MAZÁK, S.: Bulharsko, 21.X.–26.X.; TAKÁCS, S.: ZSSR, 21.X.–27.X.; KELLEROVÁ, E.: ZSSR, 14.X.–27.X.; MACHO, L., FISCHER, S., TIKALOVÁ, A., BUKOVIANSKY, TŘÍSKA, P.: NDR, 22.X.–27.X.; SVOBODA, A.: Švajčiarsko, India, 11.X.–27.X.; BIELIK, M.: Taliansko, 7.X.–27.X.; IRA, V.: NDR, 14.X.–27.X.; MIKLOŠKO, J.: NDR, 22.X.–27.X.; KORYTÁR, D.: ZSSR, 7.X.–28.X.; HLAVAČKA, F.: ZSSR, 17.X.–28.X.; ČIČEL, B.: NDR, 23.X.–28.X.; VRŤO, I.: Poľsko, 14.X.–28.X.; HARMAN, M.: NDR, 23.X.–31.X.; HORVÁTH, I.: NDR, 23.X.–31.X.; BRIMICH, L.: Belgicko, 30.IX.–31.X.; VINCZE, A., LENČÉŠ, J.: Maďarsko, 22.X.–31.X.; ŘEHÁČEK, J., GREŠÍKOVÁ, M., SEKEYOVÁ, M.: ZSSR, 17.X.–1.XI.; FRIČ, F.: Poľsko, 22.X.–1.XI.; ŠÁLY, A.: NDR, 28.X.–2.XI.; HOLUB, Z.: NDR, 28.X.–2.XI.; HRDLOVIČ, P.: Taliansko, 24.X.–2.XI.; KLIMENT, V.: ZSSR, 23.X.–2.XI.; SULO, P.: ZSSR, 16.X.–2.XI.; HUŤKA, P.: NSR, 8.X.–2.XI.; DUDROVÁ, E.: Maďarsko, 29.X.–2.XI.; HAPÁK, P.: Maďarsko, 29.X.–2.XI.; LUBYOVÁ, Ž.: NDR, 21.X.–2.XI.; ŽIAKOVÁ, E.: Bulharsko, 28.X.–2.XI.; JURKO, V.: NDR, 14.X.–3.XI.; ŠIKULA, M.: NDR, 28.X.–3.XI.; IŠA, J.: ZSSR, 29.X.–3.XI.; PISARČÍK, M.: NDR, 21.X.–3.XI.; KOČIŠ, I.: Bulharsko, 21.X.–3.XI.; SLAMEŇOVÁ, D.: ZSSR, 23.X.–5.XI.; NAUMOVIČ, S.: Juhoslávia, 3.XI.–6.XI.; BELICA, C., BENKO, V.: ZSSR, 20.X.–6.XI.; GODÁNY, A.: NDR, 28.X.–9.XI.; ŠIŠKA, S.: 5.XI.–9.XI.; LEHOTSKÝ, M.: Maďarsko, 30.X.–9.XI.; SLEZÁK, J.: USA, 17.IX.–10.XI.; HABOVŠTIAK, A.: Juhoslávia, 5.XI.–10.XI.; ČULMAN, J.: USA, 5.V.1983–10.XI.1984; PONEC, J.: Maďarsko, 5.XI.–11.XI.; ŠTRBÁK, V.: NDR, 5.XI.–12.XI.; CÚTH, J.: NDR, 29.X.–12.XI.; ZELINKA, J., TIMKO, J.: NSR, 11.XI.–14.XI.; PULPITLOVÁ, J.: NDR, 15.X.–14.XI.; BUDAI, D.: Maďarsko, 1.XI.–14.XI.; ŘEHŮŘEK, M.: ZSSR, 5.XI.–15.XI.; KUSÝ, I.: Poľsko, 16.X.–15.XI.; UJHÁZY, V., BALÁŽOVÁ, E.: Maďarsko, 12.XI.–15.XI.; MELÍŠEK, T.: ZSSR, 1.XI.–15.XI.; URL, W.: Rakúsko, 15.XI.; MIKLOŠ, D.: NDR, 5.XI.–16.XI.; LICHARDUS, B.: Austrália, 20.V.–16.XI.; ŠIŠKA, K., HOLEC, V., SLEZÁK, J.: ZSSR, 12.XI.–16.XI.; MEDVEĎ, M.: NSR, 16.X.–16.XI.; SEDLIAK, J.: Maďarsko, 13.XI.–16.XI.; MATEJKA, F.: NDR, 11.XI.–17.XI.; VANTUCH, J.: NDR, 11.XI.–17.XI.; CHROMÍK, Š.: Belgicko, 21.X.–17.XI.; HROCHOVÁ, M.: Maďarsko, 5.XI.–17.XI.; REPÁŠ, M., STEINER, B.: Maďarsko, 12.XI.–17.XI.; PIETA, K.: Poľsko, 13.XI.–17.XI.; GALAN, A.: Bulharsko, 11.XI.–18.XI.; delegácia: ZSSR, 5.XI.–18.XI.; MUČKA, J.: Vietnam, 7.X.–22.XI.; SITÁROVÁ, A.: Egypt, 24.X.–22.XI.; TORANOVÁ, E.: Maďarsko, 19.XI.–22.XI.; SEIDLEROVÁ, A.: Rakúsko, 11.XI.–23.XI.; KUDELA, K., ROJKO, J.: ZSSR, 14.XI.–23.XI.; LAUKOVÁ, A.: ZSSR, 12.XI.–23.XI.; HRUBÝ, R., JASIČ, J., VĚCHET, L., HAVELKA, J.: ZSSR, 18.XI.–23.XI.; JUZA, K.: Bulharsko, 28.X.–23.XI.; KVETŇANSKÝ, R.: ZSSR, 20.XI.–24.XI.; LUTHER, D.: Poľsko, 11.XI.–24.XI.; BETKO, J.: NDR, 18.XI.–25.XI.; THURZO, I.: NDR, 19.XI.–25.XI.; VEBER, P., LEŠKO, J.: ZSSR, 17.XI.–25.XI.; SÝKORA, J., KNOŠKA, Š., RYBANSKÝ, M., KULČÁR, L.: ZSSR, 18.XI.–25.XI.; LUKÁČ, J.: Poľsko, 20.XI.–25.XI.; BLAŠKO, R.: Nórsko, Dánsko, 29.X.–26.XI.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 15.XI.–26.XI.; PRIGANCOVÁ, A.: ZSSR, 15.XI.–26.XI.; ŠETINA, P.: ZSSR, 12.XI.–26.XI.; BENDA, O., WEISMANN, Ľ.: ZSSR, 2.XI.–27.XI.; GYEPESOVÁ, D.: ZSSR, 16.XI.–27.XI.; SEKULA, F.: ZSSR, 8.XI.–27.XI.;2809
FATRANSKÁ, M.: ZSSR, 15.XI.–29.XI.; SCHMIDTMAYEROVÁ, H.: ZSSR, 15.XI.–29.XI.; MAJERČÁK, J.: ZSSR, 7.X.–29.XI.; CHROPOVSKÝ, B.: NDR, 25.XI.–30.XI.; PLEŠKO, I.: ZSSR, 26.XI.–30.XI.; KRÚPA, V.: ZSSR, 17.XI.–30.XI.; BENŽA, M.: Maďarsko, 19.XI.–30.XI.; LABUDOVÁ, I.: USA, 12.V.1983–30.XI.; YVON, P.: Francúzsko, 30.XI.; LALINSKÝ, T.: NDR, 18.XI.–1.XII.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 14.XI.–1.XII.; MARKUŠ, Š.: NSR, 25.XI.–1.XII.; BOHÁČIK, J., LUKÁČ, I.: Rakúsko, 29.XI.–1.XII.; HOLOBRADÁ, M.: ZSSR, 19.XI.–2.XII.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 27.XI.–2.XII.; SABO, V.: ZSSR, 25.XI.–2.XII.; STEHLÍK, M.: Maďarsko, 26.XI.–2.XII.; TIRINDA, P.: Maďarsko, 28.XI.–2.XII.; STEIN, J.: NDR, 25.XI.–2.XII.; BĚTÁK, E.: ZSSR, 5.IX.–4.XII.; BUCH, J.: ZSSR, 20.XI.–4.XII.; RADČENKO, I.: Poľsko, 28.XI.–4.XII.; SESTRIENKA, Ľ.: Taliansko, 18.X.–5.XII.; BEDNÁR, J.: ZSSR, 6.XI.–7.XII.; OVEČKOVÁ, O.: Poľsko, 2.XII.–7.XII.; MELUŠ, M., SLODIČKA, M.: Poľsko, 10.IX.–7.XII.; PLANDER, I.: ZSSR, 26.XI.–8.XII.; KOČIŠ, I.: ZSSR, 2.XII.–8.XII.; RICHTER, K.: ZSSR, 3.XII.–8.XII.; PÁZMÁN, A.: Maďarsko, 3.XII.–8.XII.; PROVAZNÍK, D.: Poľsko, 3.XII.–8.XII.; KUBIČÁR, Ľ.: ZSSR, 19.XI.–9.XII.; BOSÁK, J.: BUZÁSSYOVÁ, K.: ZSSR, 4.XII.–9.XII.; BESTERCI, M.: Taliansko, 19.XI.–9.XII.; PULMANOVÁ, S.: Poľsko, 2.XII.–9.XII.; BRTKO, J.: USA, 30.V.1983–11.XII.1984; FLACHBART, K.: ZSSR, 11.IX.–12.XII.; VAŠKOVÁ, V.: NSR, 30.I.–14.XII.; SIMON, M.: Bulharsko, 2.XII.–14.XII.; HARPÁŇ, M.: Juhoslávia, 9.XII.–15.XII.; JUST, L.: ZSSR, 2.XII.–15.XII.; ŠÚTOR, J.: Francúzsko, 2.XII.–15.XII.; MIHALÍK, V.: Maďarsko, 12.XII.–15.XII.; PITTICH, E., SVOREŇ, J.: Poľsko, 3.XII.–15.XII.; ŽIVICA, V.: Poľsko, 9.XII.–15.XII.; BALLO, I., MUDRIK, J.: Poľsko, 10.XII.–15.XII.; BAJLA, I.: ZSSR, 4.XII.–16.XII.; SUDEK, J.: ZSSR, 4.XII.–16.XII.; CHROPOVSKÝ, B.: ZSSR, 13.XII.–16.XII.; KUČERA, A.: ZSSR, 2.XII.–16.XII.; DÉRER, J.: ZSSR, 6.XII.–16.XII.; UHERÍK, A.: Maďarsko, 10.XII.–16.XII.; DZÚRIK, V.: Poľsko, 3.XII.–16.XII.; NEMOGA, K.: ZSSR, 6.XII.–17.XII.; VÁVRA, I.: ZSSR, 6.XII.–12.XII.; VICENÍK, K.: ZSSR, 10.XII.–18.XII.; VOJTÁŠ, P.: Taliansko, 6.XI.–18.XII.; ANTALOVÁ, A.: Taliansko, 4.XII.–18.XII.; ANTOŠ, J.: ZSSR, 9.XII.–19.XII.; MAZÚR, E.: Rakúsko, 17.XII.–19.XII.; BERGER, R.: Poľsko, 12.XII.–19.XII.; ŠIMÚTH, J.: NSR, 23.XI.–20.XII.; FILOVÁ, B.: Juhoslávia, 10.XII.–20.XII.; DUBNIČKA, S.: Francúzsko, 4.XII.–20.XII.; MAYER, V.: Francúzsko, 5.XII.–21.XII.; PINČÍK, E.: ZSSR, 12.XI.–21.XII.; PISARA, E.: ZSSR, 17.XII.–21.XII.; BYSTRICKÝ, J.: Maďarsko, 17.XII.–22.XII.; MARUŠIAK, O.: ZSSR, 20.XII.–28.XII.; RUBLÍK, F.: Líbya, 1981–1984.2810
5257CII/43e19852810–2814
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
KAPIŠINSKÝ, I.: Poľsko, 8.I.–13.I.; ABELARDO del POZO: Kuba, 15.I.1984–15.I.1985; JASIEWICZ, A.: Poľsko, 14.I.–27.I.; SLEZÁRIKOVÁ, V.: Maďarsko, 21.I.–30.I.; SANDA, S.: Rumunsko, 28.I.–1.II.; HURAN, J.: ZSSR, 10.XI.1984–10.II.1985; KVETŇANSKÝ, R.: Holandsko, 15.I.–14.II.; MATEJKA, D.: Maďarsko, 12.II.–15.II.; PLANDER, I.: ZSSR, 11.II.–16.II.; KOČIŠ, I.: Maďarsko, 18.II.–20.II.; BLAŽOVSKÝ, J.: ZSSR, 9.II.–20.II.; PLANDER, I.: Maďarsko, 18.II.–21.II.; JUHÁSOVÁ, G.: Maďarsko, 25.II.–28.II.; RICHTER, K.: Rumunsko, 24.II.–2.III.; BAJLA, I.: Maďarsko, 25.II.–2.III.; SVOBODA, A.: Švajčiarsko, India, 7.II.–9.III.; NOVÁK, L.: Maďarsko, 4.III.–10.III.; RÜCKERT, F.: NSR, 12.III.; PIATKOWSKI, A., ZASIENSKI, Z.: Poľsko, 11.III.–16.III.; TREBATICKÝ, I.: Kuba, 28.I.–20.III.; STACHOWICZ, J.: Poľsko, 18.III.–22.III.; KYSEĽ, O.: 20.III.–22.III.; PINTÉR, Š.: USA, 28.XII.1984–23.III.1985; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 16.III.–24.III.; RICHTER, K.: Rumunsko, 17.III.–24.III.; HRUŠOVSKÁ, H.: Maďarsko, 18.III.–27.III.; MIKLOŠKO, J.: NDR, 24.III.–28.III.; NGUYEN Nam Phong, NGUYEN Phuoc Tuong: Vietnam, 2.IX.; KOČIŠ, I.: ZSSR, 24.III.–30.III.; ŠLESÁR, M.: ZSSR, 24.III.–30.III.; CHUDÍK, J.: ZSSR, 27.III.–30.III.; PLANDER, I.: NSR, 25.III.–30.III.; KAZIMÍR, Š.: Maďarsko, 13.III.–30.III.; NGUYEN van LOC: Vietnam, 21.III.–30.III.;2810
SZENTIRMAI, Z.: ZSSR, 19.III.–1.IV.; CALDARARU, M., NAN, S., BUDIANU, E.: Rumunsko, 27.III.–3.IV.1985; OTTOSON: Švédsko, 7.IV.–11.IV.; HOLATA, R.: ZSSR, 8.IV.–12.IV.; ČUKAN, K.: ZSSR, 8.IV.–12.IV.; BALLO, I.: ZSSR, 7.IV.–13.IV.; MARUŠIAK, O.: ZSSR, 8.IV.–13.IV.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 8.IV.–13.IV.; TVAROŠKA, I.: Francúzsko, 14.X.1984–15.IV.1985; FERENCEI, J.: ZSSR, 31.III.–14.IV.1985; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 14.IV.–19.IV.; CIRBES, V.: Maďarsko, 17.IV.–19.IV.; KÚDELA, R.: Maďarsko, 15.IV.–19.IV.; DOŠEK, O., SMEČKOVÁ, V.: ZSSR, 15.IV.–19.IV.; ROSÍK, J., FEDOROŇKO, M., KARDOŠOVÁ, A., REXOVÁ, Ľ.: NDR, 14.IV.–20.IV.; LUBASS, W.: Poľsko, 17.IV.–20.IV.; FABIAN, K.: Poľsko, 15.IV.–20.IV.; HURTALOVÁ, T.: ZSSR, 16.IV.–21.IV.; MOCZO, P.: ZSSR, 16.IV.–21.IV.; POLÁK, P.: Maďarsko, 15.IV.–22.IV.; UJHÁZY, V.: Maďarsko, 21.IV.–23.IV.; ŠKORVANEK, M.: ZSSR, 16.IV.–25.IV.; ROSA, K.: ZSSR, 16.IV.–25.IV.; LUKÁČ, J.: ZSSR, 16.IV.–25.IV.; DUSZA, J.: Maďarsko, 22.IV.–25.IV.; PAGÁČ, P.: ZSSR, 16.IV.–25.IV.; NOVÁK, M.: Maďarsko, 21.IV.–26.IV.; ŠARMÍR, E.: ZSSR, 22.IV.–26.IV.; ZÁVADA, J.: ZSSR, 22.IV.–26.IV.; OKÁLI, I.: ZSSR, 20.IV.–26.IV.; RÝDLOVÁ, K.: ZSSR, 31.III.–26.IV.; NOGOVÁ, A.: ZSSR, 22.IV.–26.IV.; KOČIŠ, I.: Bulharsko, 21.IV.–26.IV.; BABUŠÍKOVÁ, O.: Maďarsko, 21.IV.–26.IV.; PLANDER, I.: Bulharsko, 21.IV.–26.IV.; HOLUB, Z.: Rumunsko, 22.IV.–27.IV.; ROJKO, J.: ZSSR, 25.IV.–28.IV.; ŠÚTOR, J.: ZSSR, 16.IV.–28.IV.; KLOCOK, Ľ.: ZSSR, 21.IV.–28.IV.; HOVORKA, I.: Bulharsko, 14.IV.–28.IV.; ILIEV, V. O.: Bulharsko, 25.IV.–28.IV.; RAMPÁK, Z.: Maďarsko, 22.IV.–28.IV.; AVENARIUS, A.: NDR, 14.IV.–28.IV.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 6.IV.–1.V.; KOLLÁROVÁ, M.: NDR, 11.IV.–2.V.; JUCK, Ľ.: Maďarsko, 22.IV.–5.V.; NALECZ, M.: Poľsko, 4.V.–8.V.; SESTRIENKA, Ľ.: NDR, 4.V.–11.V.; NOVÁK, V.: Maďarsko, 6.V.–11.V.; LIN–ZHI–HUAN WANG JU–MIN: Čína, 6.V.–12.V.; WEI DE QIUNG: Čína, 6.V.–12.V.; GRENDEL, M.: Maďarsko, 3.V.–15.V.; NGUYEN DINH DOANHA: Vietnam, 2.V.–15.V.; RYCHLÝ, J.: 13.V.–16.V.; VLASÁK, G.: ZSSR, 12.V.–17.V.; JANEV, S., BELČEVA–TAŠEVA, I.: Bulharsko, 15.V.–17.V.; KONOVALOVÁ, E.: ZSSR, 13.V.–18.V.; CHRISTEV, G., KRIVENČEVA, L.: Bulharsko, 13.V.–18.V.; RICHTER, K.: NDR, 12.V.–18.V.; ZVERKO, J., ŽIŽNOVSKÝ, J.: ZSSR, 12.V.–19.V.; GADELEVA, Z.: Bulharsko, 13.V.–19.V.; KOVÁČ, J.: Maďarsko, 13.V.–19.V.; PUFFLEROVÁ, Š.: Maďarsko, 13.V.–19.V.; KUČKA, J., MÉSZÁROŠ, I., OPRŠAL, M.: NSR, 6.V.–19.V.; ZÁHRADNÍKOVÁ, A.: ZSSR, 20.IV.–20.V.; LORENCZ, R.: ZSSR, 6.V.–20.V.; UJHÁZY, V., ŠIMKOVIČ, D., ALTANER, Č.: ZSSR, 20.V.–24.V.; LEŠKO, J.: ZSSR, 14.V.–24.V.; KUDELA, K., SLIVKA, M.: ZSSR, 12.V.–24.V.; KOPČAN, V.: Maďarsko, 13.V.–24.V.; RUŽIČKOVÁ, H., MIKLOS, L.: Maďarsko, 15.V.–24.V.; KUBÁČEK, Ľ., PÁZMAN, A.: Maďarsko, 20.V.–24.V.; KEPPERT, M.: Maďarsko, 20.V.–24.V.; MARKOV: ZSSR, 24.V.; KYSELICA, F.: Maďarsko, 19.V.–25.V.; BAUCH, V.: Poľsko, 20.V.–25.V.; ČELKOVÁ, Ľ.: Maďarsko, 19.V.–25.V.; KORDOŠ, P.: ZSSR, 19.V.–26.V.; ČIČAJ, V.: Maďarsko, 13.V.–26.V.; PISCA, L.: Poľsko, 21.V.–27.V.; VAGNER, S.: ZSSR, 20.V.–29.V.; PUCHALSKI. W.: Poľsko, 26.V.–30.V.; MAŤIAŠOVSKÝ, K.: Poľsko, 25.V.–30.V.; DUBECKÝ, F., DOBROČKA, E.: Poľsko, 22.V.–30.V.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 20.V.–31.V.; TRNOVCOVÁ V.: ZSSR, 16.V.–31.V.; KAMENOVA, C.: Bulharsko, 28.V.–31.V.; DUBNIČKA, J.: Maďarsko, 28.V.–31.V.; JEDLIČKOVÁ, J.: ZSSR, 26.V.–1.VI.; ROMANOV, A.: Rumunsko, 27.V.–1.VI.; KOLNÍKOVÁ, E.: Rumunsko, 26.V.–1.VI.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 20.V.–1.VI.; POLEDNA, J.: Maďarsko, 26.V.–1.VI.; UJHÁZY, V.: Bulharsko, 30.V.–2.VI.; DAŠKO, Ľ.: ZSSR, 14.V.–2.VI.; KVETŇANSKÝ, R., MACHO, L., HLAVAČKA, F., BOĎA, K.: ZSSR, 26.V.–2.VI.; VARGA, M.: Bulharsko, 30.V.–2.VI.; RIPKA, I., ŠIKROVÁ, J.: Maďarsko, 29.V.–3.VI.; ŠAFRÁNKOVÁ, J.: ZSSR, 5.V.–3.VI.; PITTICH, E.: ZSSR, 21.V.–4.VI.; BOĎA, K.: ZSSR, 26.V.–6.VI.; JEŽOVÁ, D.: Poľsko, 27.V.–6.VI.; ZHANG LITANG, WANG JIHAN: Čína, 3.VI.–6.VI.; MUNGYER, Š.: Maďarsko, 27.V.–7.VI.; KOVÁČIKOVÁ, M.: Maďarsko, 3.VI.–8.VI.; BAUCH, V.: ZSSR, 2.VI.–8.VI.; PITOŇÁK, A.: Holandsko, 1.VI.–8.VI.; ČUKAN, K.: ZSSR, 26.V.–9.VI.; MANOLOV, O., GEORCHIEV, V.: Bulharsko, 2.VI.–9.VI.; WALCZAK, R.: Poľsko, 3.VI.–9.VI.; KOWALSKÁ, E.: Maďarsko, 13.V.–9.VI.; MARTINČEK, G.: Poľsko, 2.VI.–9.VI.; CHUDÍK, J., MIKLOŠKO, J.: ZSSR, 2.VI.–11.VI.; TRŽILOVÁ, B., MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ.: Maďarsko, 11.VI.; SZUTTOR, N.: ZSSR, 9.VI.–12.VI.; JURIŠ, P.: ZSSR, 19.V.–13.VI.; STAJKOVOVÁ–MIŠAJKOVOVÁ, V.: Bulharsko, 26.V.–14.VI.; PLANDER, I.: ZSSR, 5.VI.–14.VI.; KALAŠ, A.: ZSSR, 24.V.–14.VI.; ŠOLTÉS, L.: Maďarsko, 10.VI.–14.VI.; MANOVA, R. B.: Bulharsko, 10.VI.–15.VI.; MARUŠIAK, O.: ZSSR, 9.VI.–15.VI.; GROHMAN, A.: Poľsko, 10.VI.–15.VI.; SALNER, P.: Maďarsko, 3.VI.–15.VI.; KAČALA, J.: Poľsko, 3.VI.–15.VI.; MAJOROŠ, M.: Poľsko, 2.VI.–15.VI.; KANCLÍŘ, E., LIŠKA, M.: ZSSR, 9.VI.–16.VI.; IVANOVA–PETKOVA, Ľ.: Bulharsko, 9.VI.–16.VI.; BAJLA, I.: ZSSR, 15.V.–16.VI.; RAJČIAK, M.: Rumunsko, 3.VI.–16.VI.; LEHOTSKÝ, M.: Rumunsko, 3.VI.–16.VI.; An Beng Kak, Kim H Zik, Li Su Gang: Kórea, 24.V.–16.VI.;2811
BAJÁNEK, J.: NSR, 13.VI.–17.VI.; SLÁDEK, V.: ZSSR, 24.V.–17.VI.; GÖMÖRY, F.: ZSSR, 5.VI.–17.VI.; LEHOTSKÝ, M.: Rumunsko, 3.VI.–17.VI.; BEREK, D.: Maďarsko, 11.VI.–17.VI.; GRÓFOVÁ, M.: ZSSR, 10.VI.–18.VI.; HENNIG, H. P.: NDR, 18.VI.–20.VI.; KNEPPO, P.: ZSSR, 16.VI.–20.VI.; SLAVKOVSKÝ, P.: ZSSR, 15.VI.–20.VI.; DUDÍK, I.: 20.VI.; DOŠEK, O.: Maďarsko, 17.VI.–20.VI.; TROŠANOV, H.: Bulharsko, 9.VI.–21.VI.; VALÁŠEK, J.: NDR, 17.VI.–27.VI.; RADKOV, M., MESEČKOVÁ, I.: Bulharsko, 16.VI.–21.VI.; ULENHUT, G., KÖRNER: NDR, 17.VI.–21.VI.; KALDY, A.: ZSSR, 3.VI.–21.VI.; LUKAČKA, J.: Maďarsko, 27.V.–21.VI.; PINTÉR, Š.: ZSSR, 15.VI.–22.VI.; PITEL, J., MELÍŠEK, T., GÖMÖRY, F.: ZSSR, 12.VI.–22.VI.; DOBIŠOVÁ, M.: Rumunsko, 9.VI.–22.VI.; ZELINKA, J.: ZSSR, 17.VI.–22.VI.; PACL, J., SZOLGAY, J.: Rakúsko, 17.VI.–22.VI.; DOBRI, D., JANKOV, V.: Bulharsko, 17.VI.–23.VI.; SLIVKA, M.: Maďarsko, 17.VI.–23.VI.; OŤAHELOVÁ, H.: Maďarsko, 17.VI.–23.VI.; ŽELEV: Bulharsko, 24.VI.; VEREŠÍK, J.: Maďarsko, 11.VI.–24.VI.; BOROS, F.: Maďarsko, 24.VI.; SZUTTOR, N.: ZSSR, 24.VI.–26.VI.; BORODOVČÁK, V., DEÁK, L., BYSTRICKÝ, V.: Maďarsko, 24.VI.–27.VI.; MICHAJLOVOVÁ, D.: Bulharsko, 23.VI.–28.VI.; HAUDEL, G.: NDR, 17.VI.–28.VI.; ZEMANÍK, P.: NDR, 24.VI.–28.VI.; KULČÁR, L.: ZSSR, 1.VI.–28.VI.; CHAUKO, M.: ZSSR, 18.VI.–28.VI.; RYMUT, K., CIESLIKOVÁ, A.: Poľsko, 25.VI.–28.VI.; MILKO, I., ŠARMÍR, E.: Maďarsko, 17.VI.–28.VI.; FABIAN, K.: ZSSR, 24.VI.–29.VI.; ŠÚTOR, J.: Maďarsko, 24.VI.–29.VI.; KONTRIŠ, J.: Poľsko, 17.VI.–29.VI.; JEŠKO, T., MISTRÍK, I.: ZSSR, 18.VI.–30.VI.; KASANICKÁ, Z., BANÁSOVÁ, V.: ZSSR, 22.VI.–30.VI.; HORSKÝ, K., GAŽO, M.: Poľsko, 24.VI.–30.VI.; TELLALOVOVÁ, S.: Bulharsko, 10.VI.–1.VII.; SUPUKA, J.: ZSSR, 13.VI.–1.VII.; SKOPAL, A.: Poľsko, 23.VI.–1.VII.; TREBATICKÝ, I.: Anglicko, 17.VI.–2.VII.; BUCK, J.: ZSSR, 19.VI.–2.VII.; UJHÁZY, V.: Maďarsko, 27.VI.–2.VII.; SZUTTOROVÁ, K.: Švédsko, 2.VI.–2.VII.; ZAGRODZKA, J.: Poľsko, 24.VI.–3.VII.; POPOVA, J.: Bulharsko, 23.VI.–3.VII.; GAŽI, Š.: ZSSR, 22.VI.–3.VII.; VYKOUK, B.: ZSSR, 22.VI.–3.VII.; ZACHAR, J.: Maďarsko, 2.VII.–3.VII.; RATAJCZAK, H.: Poľsko, 3.VI.–4.VII.; LICHARDUS, B.: Maďarsko, 2.VII.–5.VII.; ANTALOVÁ, A.: ZSSR, 15.VI.–6.VII.; LENČÉŠ, J., VINCZE, A.: Maďarsko, 24.VI.–6.VII.; UHRÍK, B., ZÁHRADNÍK, I.: Maďarsko, 3.VII.–6.VII.; NOVÁK, L.: Maďarsko, 17.VI.–7.VII.; PITOŇÁK, P.: ZSSR, 10.VI.–10.VII.; ZOVIANA, I., JÁNOSI, J.: Rumunsko, 4.VII.–10.VII.; ŠETINA, P.: ZSSR, 8.VII.–14.VII.; MURÍŇ, P.: ZSSR, 18.III.–18.VII.; TURČÁNIOVÁ, Ľ.: ZSSR, 21.VI.–19.VII.; LAČOK, P.: Maďarsko, 15.VII.–19.VII.; DOBRAKOVOVÁ, M.: NSR, 20.V.–19.VII.; KARDOŠOVÁ, A.: Maďarsko, 14.VII.–19.VII.; KURDEL, P.: Maďarsko, 15.VII.–21.VII.; KUČERA, A.: ZSSR, 15.VI.–21.VII.; RYKOVSKÝ, A. S.: ZSSR, 15.VII.–22.VII.; BATCENGEL, L.: Mongolsko, 24.VII.; TOMIŠ, K.: ZSSR, 22.VII.–1.VIII.; BROSKA, I.: ZSSR, 10.VI.–7.VIII.; MRÁZOVÁ, K.: Maďarsko, 5.VIII.–10.VIII.; MIŠKOVICOVÁ, J.: Anglicko, 10.VII.–11.VIII.; SABO, A.: Maďarsko, 5.VIII.–11.VIII.; SALAJKOVÁ, E.: Čína, 24.IX.1983–15.VIII.1985; SMIEŠKO, V.: USA, 24.V.–20.VIII.; VÁVRA, I.: ZSSR, 20.V.–20.VIII.; LACIKA, J.: Špicbergy, 2.VII.–22.VIII.; ZALIBEROVÁ, M.: Maďarsko, 17.VIII.–23.VIII.; SADLOŇ, J.: ZSSR, 18.VIII.–25.VIII.; STEPKOWSKA, E.: Poľsko, 19.VIII.–25.VIII.; LACKOVIČOVÁ, A.: ZSSR, 20.VIII.–27.VIII.; KVITKOVIČ, J.: ZSSR, 15.VIII.–27.VIII.; HAJDUK, A.: ZSSR, 14.VIII.–28.VIII.; BIELIK, M.: ZSSR, 14.VIII.–28.VIII.; BENEŠ, L.: Maďarsko, 26.VIII.–29.VIII.; STEPHAN, M.: NDR, 23.VIII.–29.VIII.; RUŽEKOVÁ, V.: ZSSR, 19.VIII.–30.VIII.; HOSTINOVÁ, E.: Maďarsko, 25.VIII.–30.VIII.; NOSÁĽOVÁ, V.: Maďarsko, 26.VIII.–30.VIII.; GRAMATOVÁ, E.: Maďarsko, 26.VIII.–30.VIII.; MENDEL, O.: NDR, 19.VIII.–31.VIII.; ZELINKA, J.: Holandsko, 24.VIII.–31.VIII.; JELOKOVÁ, J.: NSR, 4.V.1984–31.VIII.1985; GUBA, G.: Francúzsko, 28.VIII.–1.IX.; CHROPOVSKÝ, B.: NSR, 24.VIII.–2.IX.; GOLLWITZEROVÁ, E.: Maďarsko, 21.VIII.–3.IX.; KREINER, J.: Poľsko, 29.VIII.–4.IX.; BYSTRICKÝ, J.: Rakúsko, 1.IX.–5.IX.; MICHALÍK, J.: Rakúsko, 1.IX.–5.IX.; HORIA, P.: Rumunsko, 1.IX.–5.IX.; Ngo Dat Tom, Phan Ngo Tong Hung: Vietnam, 2.IX.–7.IX.; SÜDI, A.: Maďarsko, 2.IX.–6.IX.; STASZKIEWICZ, J.: Poľsko, 4.IX.–6.IX.; PROCOP, M.: NDR, 2.IX.–6.IX.; OBST, E., FILÁČEK, A., GÁL, F., SEDLIAK, J., VAŠAKOVÁ, M.: ZSSR, 2.IX.–6.IX.; TIRINDA, P.: NDR, 3.IX.–7.IX.; ŠLESÁR, M.: NDR, 1.IX.–7.IX.; PLAŠIENKA, D.: Rakúsko, 2.IX.–8.IX.; SLEZÁK, J.: NDR, 1.IX.–8.IX.; KOLNÍK, T.: NSR, 25.VIII.–8.IX.; PATERA, A.: ZSSR, 3.IX.–8.IX.;2812
POŽGAJ, J.: Maďarsko, 4.IX.–12.IX.; LUKÁČ, J.: NDR, 7.IX.–12.IX.; MARSCHALKO, R.: ZSSR, 15.VII.–12.IX.; KRAJKOVIČOVÁ, V.: NDR, 2.IX.–13.IX.; CHOVANEC, F.: ZSSR, 8.IX.–13.IX.; BAKOŠ, V.: NDR, 3.IX.–14.IX.; ČERVENÁK, J., OŽVOLD, M.: NSR, 8.IX.–14.IX.; IŠA, J.: Rakúsko, 10.IX.–14.IX.; MURÍN, M., SZANTOVÁ, D.: ZSSR, 8.IX.–14.IX.; REICHRTOVÁ, E., KOVÁČIKOVÁ, Z.: Maďarsko, 4.IX.–15.IX.; UHRÍK, B.: NSR, 11.IX.–15.IX.; FERANEC, J.: Rakúsko, 9.IX.–15.IX.; BLAŽEJ, A.: Anglicko, 7.IX.–16.IX.; TISZKIEWICZOVÁ, W.: Poľsko, 11.IX.–17.IX.; CAMPEANU, V.: Rumunsko, 11.IX.–17.IX.; JELLÚŠ, V.: ZSSR, 4.IX.–18.IX.; BARTOŠ, J.: ZSSR, 21.VIII.–18.IX.; PASCU, D.: Rumunsko, 3.IX.–18.IX.; KOČEV, Ch.: Bulharsko, 8.IX.–20.IX.; TAKACS, S.: NDR, 15.IX.–21.IX.; KLIMENT, V.: NSR, 15.IX.–21.IX.; TEKEĽ, P.: ZSSR, 15.IX.–21.IX.; BENETIN, J., MOLNÁR, Ľ., SVOBODA, A.: Bulharsko, 16.IX.–21.IX.; PISCA, A.: ZSSR, 16.IX.–21.IX.; PLEŠKO, I.: Fínsko, 30.VIII.–22.IX.; KRAJ, W., TOPOLNICKI, J.: Poľsko, 16.IX.–22.IX.; FLOREK, I.: NDR, 9.IX.–22.IX.; DUBINSKÝ, J.: Bulharsko, 16.IX.–22.IX.; KASANICKÁ, Z.: Bulharsko, 15.IX.–22.IX.; LUKÁČ, J., ZÁVODSKÁ, E.: Bulharsko, 15.IX.–22.IX.; KAČAVNOV, I. S.: Bulharsko, 15.IX.–22.IX.; GASTESCU, P., DRIGA BASARAB VIETOR: Rumunsko, 16.IX.–23.IX.; ŠVARC R.: ZSSR, 11.IX.–25.IX.; MATEJKA, D.: Maďarsko, 23.IX.–25.IX.; GYEPESOVÁ, D.: ZSSR, 13.IX.–26.IX.; CHROPOVSKÝ, B.: ZSSR, 17.IX.–26.IX.; BOROŠKOVÁ, Z.: ZSSR, 19.IX.–26.IX.; PENIAŽEK, S.: Poľsko, 25.IX.–27.IX.; FIBY, R., LOŽEK, Š.: ZSSR, 15.IX.–27.IX.; NOGE, J.: ZSSR, 16.IX.–27.IX.; ČIERNA–LANTAYOVÁ, D.: ZSSR, 22.IX.–27.IX.; ČORBA, J.: Rumunsko, 23.IX.–27.IX.; PALIČKOVÁ, J.: Bulharsko, 15.IX.–27.IX.; KOLNÍKOVÁ, E.: ZSSR, 15.IX.–27.IX.; AMBROS, C.: ZSSR, 15.IX.–27.IX.; DJUBEK, J.: ZSSR, 23.IX.–28.IX.; HOSTINOVÁ, E.: Fínsko, 8.IX.–29.IX.; RADVÁNI, P.: Fínsko, 15.IX.–29.IX.; BOBROVÁ, E.: ZSSR, 2.IX.–29.IX.; PETRUFOVÁ, M.: ZSSR, 2.IX.–29.IX.; IGNATIEV, A. I.: ZSSR, 23.IX.–29.IX.; MUDRIK, J.: Bulharsko, 22.IX.–29.IX.; VÝROST, J.: Bulharsko, 22.IX.–29.IX.; KOUDELKA, J. M.: Bulharsko, 16.IX.–29.IX.; SLOBODA, F., TREBATICKÝ, I.: ZSSR, 22.IX.–29.IX.; ŠKVARNA, D.: NDR, 2.IX.–30.IX.; TCHORIK, J. A.: ZSSR, 25.IX.–30.IX.; ŠČERBÁKOVÁ, M.: ZSSR, 23.IX.–30.IX.; JANEV, S.: Bulharsko, 28.IX.–30.IX.; KALÚZ, S.: ZSSR, 17.IX.–1.X.; TARASEVIČOVÁ, I. V.: ZSSR, 26.IX.–1.X.; BABOR, K.: Poľsko, 22.IX.–1.X.; BEDNÁR, J.: ZSSR, 18.IX.–2.X.; ONDREJOVIČ, S.: ZSSR, 19.IX.–2.X.; VOJTKOVÁ, A.: ZSSR, 16.IX.–2.X.; SEMJONOVIČ, R. V.: ZSSR, 25.IX.–2.X.; NIKOLSKÁ, I. I.: ZSSR, 1.X.–3.X.; ŠALING, M.: Francúzsko, 22.IX.–4.X.; KELLO, I.: Bulharsko, 22.IX.–4.X.; CHRENKA, Ľ.: ZSSR, 1.X.–4.X.; CONSTANTIN, R.: Rumunsko, 23.IX.–4.X.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 15.IX.–4.X.; UZUNOVÁ, A. G.: Bulharsko, 16.IX.–4.X.; ZELEŇÁK, I.: ZSSR, 22.IX.–5.X.; JUST, L.: ZSSR, 29.IX.–5.X.; ŠÁLY, A.: Rumunsko, 30.IX.–5.X.; GAŠPARÍKOVÁ, V.: Maďarsko, 30.IX.–5.X.; KRATOCHVÍLOVÁ, A.: Juhoslávia, 1.X.–6.X.; BLAŠKOVIČ, D., RAJČÁNI, J.: Rumunsko, 2.X.–6.X.; VICENÍK, K.: Bulharsko, 29.IX.–6.X.; BAUER, V.: Bulharsko, 30.IX.–6.X.; RUSKO, J.: Bulharsko, 30.IX.–6.X.; DANEK, J.: Bulharsko, 30.IX.–6.X.; BOTÍK, J.: Maďarsko, 30.IX.–6.X.; WILDE, P.: Poľsko, 2.X.–7.X.; BELJAJEV, N.: ZSSR, 25.IX.–7.X.; KRIŽMA, M.: Maďarsko, 1.X.–7.X.; TÖRÖK, J.: ZSSR, 24.IX.–7.X.; RYBANSKÝ, M.: Mongolsko, 24.IX.–8.X.; BETKO, J.: Maďarsko, 25.IX.–8.X.; JANŠÁK, Ľ.: ZSSR, 27.IX.–4.X.; POLÁK, M.: ZSSR, 17.IX.–9.X.; NGUYEN van TU: Vietnam, 7.X.–11.X.; KORDOŠ, P.: Maďarsko, 7.X.–11.X.; CIRBES, V., HAJKO, D., MACHÁČEK, L.: Maďarsko, 7.X.–11.X.; BARAN, M.: ZSSR, 7.X.–11.X.; KRUML, F.: NSR, 9.X.–12.X.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 8.VII.–12.X.; GAŽO, M.: Rumunsko, 7.X.–12.X.; FEDOR, P.: Bulharsko, 6.X.–13.X.; BUCH, J., ŠMATKO, V.: Bulharsko, 6.X.–13.X.; KANCLÍŘ, E.: NSR, 8.X.–14.X.; GREBECKÁ, W., HORODYSKA, H.: Poľsko, 10.X.–14.X.; MURÍN, M., HEČKOVÁ, N.: NSR, 8.X.–15.X.; KOČIŠ, I., VARGA, M.: Japonsko, 14.VIII.–16.X.; RADČENKO, I., KRASŇANSKÁ, M.: Bulharsko, 6.X.–16.X.; ŽITNÝ, M.: NSR, 22.IX.–18.X.; MIKULSKÝ, Z.: Poľsko, 14.X.–18.X.; MARTINOVIČ, Ľ.: ZSSR, 29.IX.–18.X.; DOLGOŠ, L., KOŽÁR, J.: ZSSR, 14.X.–18.X.; HÁJEK, J.: ZSSR, 14.X.–19.X.; HUBA, A.: ZSSR, 14.X.–19.X.; ČAČKO, J.: ZSSR, 14.X.–19.X.;2813
ŽITŇAN, R.: ZSSR, 13.X.–20.X.; FRANKOVIČ, B.: Bulharsko, 15.X.–20.X.; FINOWICKI–FINK, J.: Poľsko, 16.X.–20.X.; IGNATEV: ZSSR, 23.IX.–29.IX.; VERKIN, B.: ZSSR, 1.X.–21.X.; ENTRALGO, E.: Kuba, 16.X.–21.X.; JUHÁS, P.: Anglicko, 23.IX.–23.X.; NAGY, M.: ZSSR, 25.VII.–23.X.; TYŠLER, M., VYKOUK, B.: ZSSR, 13.X.–24.X.; ŠIMÚTH, J.: ZSSR, 15.X.–25.X.; HOCMANOVÁ, I., BOBRO, M.: ZSSR, 13.X.–25.X.; NOVÁK, J.: NSR, 29.IX.–26.X.; SITARSKI, J., TODOROVIC–JUCHNIEWICZ, B., ZIOLKOVSKI, K.: Poľsko, 21.X.–26.X.; HABOVŠTIAK, A.: ZSSR, 15.X.–26.X.; KMEŤ, V.: ZSSR, 14.X.–26.X.; LEWASKIEWICZ, T.: Poľsko, 27.IX.–27.X.; KRIŽANOVÁ, D.: ZSSR, 28.IX.–27.X.; CHROPOVSKÝ, B.: Bulharsko, 22.X.–27.X.; MENDEL, O.: Bulharsko, 20.X.–27.X.; MATULA, V.: Bulharsko, 20.X.–27.X.; NEČIPORENKO, J. H., MICHAĽČENKO, P. S.: ZSSR, 21.X.–29.X.; KOVÁČOVÁ, S.: Bulharsko, 24.X.–29.X.; ŠIPIKAL, Š.: NSR, 30.IX.–30.X.; ŠARAVYH, D.: Mongolsko, 20.V.–31.X.; MORVIC, M.: ZSSR, 9.X.–31.X.; KUVIKOVÁ, A.: ZSSR, 30.IX.–31.X.; PAJDUŠÁK, P.: ZSSR, 21.X.–31.X.; GLADUNA, A. S.: ZSSR, 23.X.–31.X.; PETRÍK, J.: október 1985; GROZDANOVÁ, E.: Bulharsko, 29.X.–1.XI.; PLANDER, I.: ZSSR, 21.X.–1.XI.; OVEČKOVÁ, O.: Bulharsko, 27.X.–1.XI.; ŠUTOR, J.: Bulharsko, 28.X.–1.XI.; FERENČÍKOVÁ, A., KUČEROVÁ, E.: Bulharsko, 27.X.–1.XI.; OSIKOVSKÝ, E. N.: Bulharsko, 28.X.–1.XI.; KOKUNOV, J. V.: ZSSR, 28.X.–2.XI.; FANO, Š.: ZSSR, 21.X.–3.XI.; LOKTEV, V.: ZSSR, 3.XI.–5.XI.; SLIVKA, M.: ZSSR, 31.X.–7.XI.; HRIC, L.: Bulharsko, 29.IX.–8.XI.; KRIŽKOVÁ, L.: Bulharsko, 4.XI.–10.XI.; CUTH, J.: NDR, 29.X.–12.XI.; KRIŠTIAK, J.: ZSSR, 28.X.–12.XI.; DRDOŠ, J.: NSR, 20.X.–14.XI.; NAZAROV, V. G.: ZSSR, 31.X.–14.XI.; ENGEL, Z.: Poľsko, 11.XI.–15.XI.; CAMBEL, S.: ZSSR, 9.XI.–16.XI.; MURÍŇ, P.: ZSSR, 28.X.–17.XI.; BEREK, D., NOVÁK, I.: ZSSR, 10.XI.–17.XI.; BARINOV, C. M., DEMIDI, A. N., PADALKO, O. V., DIATCHOVÁ, L. N.: ZSSR, 11.XI.–17.XI.; NOCKE, D., PLASS, P.: NDR, 10.XI.–18.XI.; JAMRIŠKA, J., GAŠPARÍK, I.: NSR, 10.XI.–18.XI.; TANKOV, N.: Bulharsko, 11.XI.–18.XI.; SOROKINA, A. P.: ZSSR, 14.XI.–19.XI.; KOŠARKAJA, I. L.: ZSSR, 4.XI.–22.XI.; ČIAMPOR, F.: NSR, 27.X.–23.XI.; CHICIDEANU, I. S.: Rumunsko, 19.XI.–23.XI.; MUCHARSKIJ, J. M.: ZSSR, 24.IX.–23.XI.; ŠAJBAN, Š.: ZSSR, 26.X.–24.XI.; MIGAS, E.: ZSSR, 4.XI.–24.XI.; ERNESTOVIČ, J. L.: ZSSR, 13.XI.–28.XI.; LICHARDUS, B.: NSR, 4.XI.–26.XI.; DAJTER, A. B.: ZSSR, 11.XI.–28.XI.; NASCH, Ľ.: ZSSR, 23.XI.–29.XI.; MRÁZIK, A.: ZSSR, 23.XI.–29.XI.; LUBYOVÁ, Ž.: Rumunsko, 18.XI.–29.XI.; VILINOVIČOVÁ, Ľ.: Bulharsko, 18.XI.–29.XI.; TROJNAR, E.: Poľsko, 25.XI.–30.XI.; SMIDA, J.: Japonsko, november 1985; VOZÁR, J.: ZSSR, 25.XI.–1.XII.; DUDROVÁ, E.: ZSSR, 24.XI.–1.XII.; ANTOMOMIČ, J. G.: ZSSR, 20.XI.–2.XII.; BOTORAN, C.: Rumunsko, 1.XII.–5.XII.; ZENKIEVIČ, R. G.: ZSSR, 24.XI.–5.XII.; KOKORIN, A.: ZSSR, 3.XII.–5.XII.; KONSTANTINOVIČ, N., TOKAREVIČ: ZSSR, 11.XI.–6.XII.; LESNÁ, A.: ZSSR, 2.XII.–6.XII.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 19.VIII.–7.XII.; ZACHARČENJA, B. P.: ZSSR, 2.XII.–9.XII.; GETMAN, V. S.: ZSSR, 5.XII.–11.XII.; BABKINA, T. V.: ZSSR, 9.XII.–11.XII.; SUDEK, J.: ZSSR, 18.IX.–12.XII.; KRUŽLIAK, J.: ZSSR, 30.XI.–12.XII.; SVOBODA, A.: Švajčiarsko, India, 14.XI.–13.XII.; KOŠŤÁL, Ľ.: Bulharsko, 2.XII.–13.XII.; ANTALÍK, R.: ZSSR, 1.XII.–13.XII.; BĚTÁK, E.: ZSSR, 1.XII.–13.XII.; HENČEK, Ľ.: ZSSR, 7.XII.–14.XII.; CHATUJIN, V. M.: ZSSR, 9.XII.–14.XII.; ZVERKO, J.: ZSSR, 7.XII.–15.XII.; NOVOTNÁ, M.: ZSSR, 8.XII.–15.XII.; LEVINA, L. A.: ZSSR, 2.XII.–16.XII.; FEDOSIK, S. A.: ZSSR, 12.XII.–16.XII.; ANANEVA, N. D.: ZSSR, 2.XII.–16.XII.; WALECKI, T.: Poľsko, 11.XII.–17.XII.; HAPÁK, P.: ZSSR, 8.XII.–17.XII.; CHUDÝ, L.: ZSSR, 3.XII.–17.XII.; KRÁĽ., J.: ZSSR, 21.XI.–19.XII.; CHOVANEC, F., JANŠÁK, L.: ZSSR, 10.XII.–19.XII.; VLADIMIROV, J. F.: ZSSR, 18.XII.–19.XII.; KUDRJAŠOV, V. V.: ZSSR, 12.XII.–19.XII.; HARIŠOVÁ, M.: NDR, 8.XII.–20.XII.; VÁVRA, I.: ZSSR, 15.XII.–20.XII.; RADU, M., COMANESCU, N.: Rumunsko, 16.XII.–20.XII.; NOSIK, N. N.: ZSSR, 5.XII.–20.XII.; SOJA, R.: Poľsko, 16.XII.–21.XII.; KURČA, T.: ZSSR, 22.IX.–22.XII.; BOTH, V.: ZSSR, 18.XI.–23.XII.; MITUCH, J.: ZSSR, 17.XII.–29.XII.; KOVÁČ, D.: Maďarsko, 1985; VÁVRA, I.: Maďarsko, 1985.2814
5258CII/43e19862815–2818
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
BUCH, J.: ZSSR, 26.XII.1985–3.I.1986; ULLMANN, H.: NDR, 15.I.–16.I.; DRŽÍK, M.: USA, 20.X.1985–17.I.1986; ESCALIER, M.: Francúzsko, 21.I.–3.II.; MURÍN, M., HEČKOVÁ, N.: Holandsko, 4.II.–8.II.; ARJAGIJN, Č. C.: Mongolsko, 4.XII.1985–11.II.1986; PEVALA, A.: ZSSR, 12.XII.1985–11.II.1986; TORDA, T.: Holandsko, 19.I.–13.II.; HLAVAČKA, F.: Holandsko, 14.I.–13.II.; KISS, A.: USA, 15.II.1985–15.II.1986; FABIAN, K.: Taliansko, 24.XI.1985–15.II.1986; RICHTER, K.: Bulharsko, 17.II.–22.II.; RADEVA, R.: Bulharsko, 20.II.–23.II.; RADEV, R.: Bulharsko, 20.II.–23.II.; TRINH XUAN SEN: Vietnam, 24.II.–24.II.; JOZEFINI, B.: Rakúsko, 18.II.–28.II.; BORSIG, F.: NSR, 26.VIII.1985–1.III.1986; KERNARDY, M. P., ROUX, P. G.: Francúzsko, 4.III.–5.III.; LATH, D.: Anglicko, 12.III.–13.III.; LELÍKOVÁ, D.: Maďarsko, 12.III.–15.III.; PRACHAŘ, J.: USA, 16.XII.1985–15.III.1986; ALTMAN, R.: NSR, 1.III.–15.III.; FRIČ, R.: Bulharsko, 3.III.–16.III.; VARGA, M.: Bulharsko, 11.III.–16.III.; GOLUBOK, A. O., NIKOLAJEV, V. I.: ZSSR, 18.III.–19.III.; MATIAŠOVSKÝ, K.: USA, 5.III.–20.III.; SUMEGI, Cs., TÓTH, L.: Maďarsko, 18.III.–21.III.; PIRŠEL, M.: USA, 24.II.–23.III.; PÁZMAN, A.: Dánsko, 9.III.–25.III.; OLEJNÍK, Š.: Taliansko, 15.IV.1985–25.III.1986; SOBOLEV, N. A.: ZSSR, 2.IV.–26.IV.; SZIMONOVÁ, E.: Maďarsko, 17.III.–27.III.; TYŠLER, M.: Bulharsko, 23.III.–28.III.; SCHWEIGHOFER, A.: Bulharsko, 24.III.–28.III.; ČIAMPOROVÁ, M.: Anglicko, 19.III.–29.III.; NOVÁK, I.: Poľsko, 1.III.–31.III.; FIBY, R.: ZSSR, 23.III.–5.IV.; OBLOŽINSKÝ, P.: Rakúsko, 6.IV.–10.IV.; HANULIAK, M.: Maďarsko, 7.IV.–12.IV.; BOĎA, K.: Kuba, 5.IV.–14.IV.; MACHO, L.: Kuba, 5.IV.–14.IV.; KOLAROVA, N.: Rakúsko, 2.IV.–14.IV.; MAKARA, G.: Maďarsko, 7.IV.–17.IV.; GMUCA, Š.: Bulharsko, 7.IV.–18.IV.; KLIMEŠ, I.: Juhoslávia, Maďarsko, 14.IV.–19.IV.; AZUD, J.: Anglicko, 12.IV.–13.IV.; MRAFKO, P.: ZSSR, 14.IV.–19.IV.; VÝROST, J.: Bulharsko, 13.IV.–20.IV.; ŠANDOR, L.: ZSSR, 13.IV.–20.IV.; ČELKOVÁ, L.: Bulharsko, 13.IV.–20.IV.; SOBOLEV, B. P., FEDOROV, P. P.: ZSSR, 12.IV.–20.IV.; ŠLESÁR, M.: Kuba, 12.IV.–21.IV.; PLEŠKO, I.: Taliansko, 20.IV.–23.IV.; KŐHLDORFER, Ch.: Rakúsko, 18.IV.–23.IV.; ANTALÍK, R.: ZSSR, 12.IV.–20.IV.; PINTÉR, Š.: ZSSR, 20.IV.–26.IV.; TÁBORSKÝ, L.: ZSSR, 23.IV.–26.IV.; BAKIČOVÁ, E.: Juhoslávia, 17.IV.–26.IV.; NOGOVÁ, A.: NDR, 20.IV.–26.IV.; ALTANER, Č.: Belgicko, 2.IV.–27.IV.; DOUPOVEC, J.: ZSSR, 16.IV.–29.IV.; BREŽNÝ, R.: Kanada, 6.VIII.1985–2.V.1986; ARPÁŠ, O.: Bulharsko, 4.V.–9.V.; JERGEL, M.: Maďarsko, 5.V.–9.V.; REXOVÁ, Ľ.: NDR, 3.V.–10.V.; JAKEŠOVÁ, Ľ.: Bulharsko, 27.IV.–11.V.; MENDEL, O.: Poľsko, 5.V.–11.V.; MAZÚR, E.: USA, 29.IV.–12.V.; RUSKO, J.: Poľsko, 3.V.–12.V.; GYEPESOVÁ, D.: ZSSR, 3.V.–16.V.; DAUBNER, I.: Rakúsko, 11.V.–16.V.; RUŠČÁK, M.: Holandsko, 4.V.–16.V.; PODSKLAN, J.: Poľsko, 12.V.–16.V.; PISARA, E.: Poľsko, 12.V.–16.V.; TLČIK, A.: Poľsko, 12.V.–16.V.; KLIMO, V.: ZSSR, 11.V.–18.V.; KISOL–KOSZÓ, E.: Maďarsko, 12.V.–18.V.; MAYER, V.: Anglicko, 12.V.–18.V.; HLAVAČKA, F.: Holandsko, 10.V.–18.V.; KVITKOVIČ, J.: ZSSR, 10.V.–18.V.; KYSEĽ, O.: ZSSR, 11.V.–18.V.; ROHOŇ, O.: Francúzsko, 8.V.–19.V.; BORECKÝ, L.: Juhoslávia, 17.V.–21.V.; MATEJ, S.: ZSSR, 24.IV.–21.V.; BUTCHER, P. N.: Anglicko, 18.V.–22.V.; KLIMENT, V.: Francúzsko, 10.V.–22.V.; KESELÝ, V.: ZSSR, 19.V.–23.V.; HESEK, F.: ZSSR, 18.V.–23.V.; HAVLICA, J.: ZSSR, 11.V.–23.V.; MUCHA, J.: Rakúsko, 19.V.–24.V.; VALOCKÁ, B.: ZSSR, 11.V.–24.V.; ZAŤKO, S.: ZSSR, 10.V.–24.V.; MICHAJLOVA, K.: Bulharsko, 11.V.–25.V.; KORDOŠ, P.: Bulharsko, 19.V.–25.V.; KALINAY, P.: Poľsko, 12.V.–25.V.; BEZÁK, A.: Poľsko, 11.V.–25.V.; HARMAN, M.: Poľsko, 21.V.–25.V.; BRITAŇÁK, V., VAGNER, S.: Bulharsko, 19.V.–25.V.; ŠPALDON, F.: ZSSR, 11.V.–25.V.; ŽUDEL, J.: Poľsko, 11.V.–26.V.; NOSÁĽ, R.: Dánsko, 19.V.–27.V.; MARSCHALKO, R.: Poľsko, 20.V.–27.V.; NOVOTNÝ, B.: NSR, 27.IV.–28.V.; REPÁŠ, M.: ZSSR, 19.V.–28.V.; KAVARDŽIKOV, V.: Bulharsko, 25.V.–29.V.; NAGY, M.: ZSSR, 18.V.–29.V.; NAPOLES PRVNA, M.: Kuba, 26.V.–30.V.; JANKOV, VESELY, DIMITROV, V.: Bulharsko, 20.V.–30.V.; VLADÁR, J.: ZSSR, 26.V.–30.V.; ILIEV, L., SKORDEV, G.: Bulharsko, 27.V.–30.V.; OŤAHELOVÁ, H.: Rakúsko, 26.V.–30.V.; DRDOŠ, J.: Rakúsko, 26.V.–30.V.; ĎURČO, P.: Bulharsko, 18.V.–30.V.; DUBNIČKA, S.: Poľsko, 26.V.–30.V.; VLČKOVÁ, A.: Belgicko, 25.V.–31.V.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 18.V.–31.V.; KUŤKA, K.: ZSSR, 27.V.–31.V.; HIRSCH, J.: ZSSR, 19.V.–31.V.;2815
ČIAMPOROVÁ, M.: ZSSR, 20.V.–1.VI.; RUŽIČKA, M., HOLUB, Z., RUŽEKOVÁ, V., KASANICKÁ, Z.: ZSSR, 25.V.–1.VI.; KOZINKA, V.: ZSSR, 20.V.–1.VI.; SLOBODNÍK, D., JANOVIC, V.: Taliansko, 28.V.–2.VI.; OBLOŽINSKÝ, P.: Juhoslávia, 24.V.–2.VI.; KILIÁN, I.: Maďarsko, 19.V.–2.VI.; LESŇÁKOVÁ, S.: ZSSR, 19.V.–2.VI.; TOTH–MEREY, K.: Maďarsko, 19.V.–2.VI.; AVENARIUS, A.: ZSSR, 25.V.–3.VI.; HINDÁK, F.: ZSSR, 20.V.–3.VI.; BLANÁR, V.: Bulharsko, 23.V.–3.VI.; FILOVÁ, B.: Bulharsko, 23.V.–3.VI.; YVON, P., MUSZINSKI, N.: Francúzsko, 2.VI.–3.VI.; ŠIKULA, M.: ZSSR, 1.VI.–5.VI.; GODÁNI, A.: NSR, 2.VI.–5.VI.; ŠANDOR, L.: ZSSR, 26.V.–6.VI.; VALLO, V.: Poľsko, 3.VI.–6.VI.; IVANOV, R. N.: ZSSR, 5.VI.–6.VI.; YVON, P., JALON, B. M.: Francúzsko, 6.VI.; MRAFKO, P.: ZSSR, 2.VI.–7.VI.; DUBNIČKA, Š.: ZSSR, 1.VI.–7.VI.; MATUŠÁK, O.: ZSSR, 24.V.–7.VI.; MURÍN, M., POLKORÁB, F.: ZSSR, 2.VI.–7.VI.; PASTIRČÁK, B.: ZSSR, 25.V.–7.VI.; SEMAN, M.: ZSSR, 2.VI.–7.VI.; SZABÓ, Z.: Maďarsko, 2.VI.–7.VI.; KAMENEC, I.: Bulharsko, 2.VI.–9.VI.; HANZELOVÁ, V.: ZSSR, 25.V.–9.VI.; BESSENYEI, J.: Maďarsko, 26.V.–9.VI.; FÖLDES, O.: ZSSR, 8.VI.–12.VI.; KONOVALOV, A. A.: ZSSR, 12.VI.; JUHÁS, P.: Švédsko, 6.VI.–13.VI.; FABIAN, K.: ZSSR, 9.VI.–13.VI.; KODAJOVÁ, D.: ZSSR, 16.V.–13.VI.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 25.V.–13.VI.; VYKOUK, B.: Bulharsko, 8.VI.–13.VI.; KITTLER, R., LUKÁČ, J.: Rakúsko, 13.VI.; PIVARČ, J.: ZSSR, 9.VI.–13.VI.; ŠAFRÁNKOVÁ, J.: ZSSR, 3.VI.–14.VI.; MARKO, J.: ZSSR, 8.VI.–14.VI.; GRUSKA, J., RICHTER, K., SKÁKALA, J., HULMAN, J.: ZSSR, 8.VI.–14.VI.; DAVYDOV, A. S.: ZSSR, 11.VI.–14.VI.; ILLEKOVÁ, E.: NDR, 9.VI.–14.VI.; MALACKÝ, L.: ZSSR, 4.VI.–14.VI.; OSLANSKÝ, F.: Maďarsko, 9.VI.–14.VI.; VESELÁ, V.: ZSSR, 31.V.–14.VI.; PODHORSKÝ, F.: Poľsko, 1.VI.–14.VI.; FRIČ, R.: Taliansko, 31.III.–14.VI.; KOHÚTOVÁ, M.: Maďarsko, 9.VI.–15.VI.; PRAVDA, J.: ZSSR, 8.VI.–15.VI.; VARGA, Š.: Maďarsko, 9.VI.–15.VI.; TAKACS, S.: Anglicko, 20.V.–16.VI.; BALÁŽOVÁ, E.: Anglicko, 19.V.–16.VI.; JUSKO, A.: ZSSR, 8.VI.–17.VI.; NOVÁK, V.: Poľsko, 11.VI.–17.VI.; HLAVAČKA, F., KRIŽKOVÁ, M.: ZSSR, 9.VI.–18.VI.; SLIVKA, M.: ZSSR, 6.VI.–19.VI.; ELSCHEK, O.: Holandsko, 6.VI.–19.VI.; KOVÁČOVÁ, K.: ZSSR, 9.VI.–20.VI.; POLÁK, M.: ZSSR, 10.VI.–20.VI.; PETRÍK, J.: ZSSR, 16.VI.–20.VI.; PETRÁŠ, Š., VARGA, M.: ZSSR, 15.VI.–20.VI.; CHOCHOL, D., TREMKO, J., ZVERKO, J.: NSR, 15.VI.–20.VI.; ZELINKA, J.: NSR, 13.VI.–20.VI.; KOSORIN, K.: Poľsko, 15.VI.–21.VI.; JAMBOR, J.: Holandsko, 17.VI.–21.VI.; TURKOVIČ, B.: Juhoslávia, 1.VI.–21.VI.; TREBATICKÝ, I.: NDR, 15.VI.–21.VI.; KÖSZEGHY, P.: Maďarsko, 2.VI.–21.VI.; LIŠKA, M., HATALOVÁ, B.: ZSSR, 8.VI.–22.VI.; TOMKO, J.: Bulharsko, 17.VI.–22.VI.; KASANICKÁ, Z., BUBLINEC, E.: Poľsko, 15.VI.–22.VI.; FERENČÍKOVÁ, A.: Poľsko, 8.VI.–22.VI.; ERDELSKÁ, O., OSTROLÚCKA, M.: Poľsko, 16.VI.–22.VI.; PAVLOVA, L.: Bulharsko, 16.VI.–22.VI.; HOTAR, G., KAITNA, R.: Rakúsko, 23.VI.; NAFALSKI, A.: Poľsko, 23.VI.; MACHO, L.: ZSSR, 19.VI.–24.VI.; TOTH, I. G.: Maďarsko, 9.VI.–24.VI.; O'REILY, V. A.: Kuba, 4.VI.–25.VI.; SVIZST, P.: Maďarsko, 23.VI.–25.VI.; MOLNÁR, Ľ.: Francúzsko, 17.VI.–26.VI.; IVANTYŠYNOVÁ, T.: ZSSR, 12.VI.–26.VI.; ZEMANÍK, P.: NDR, 23.VI.–26.VI.; MAMOJKA, B.: Dánsko, 23.VI.–26.VI.; KVETŇANSKÝ, R.: ZSSR, 19.VI.–27.VI.; FRANKOVIČ, B.: ZSSR, 22.VI.–27.VI.; HORVÁTH, I.: ZSSR, 15.VI.–27.VI.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 21.V.–27.VI.; VYKOUK, B.: Poľsko, 24.VI.–27.VI.; ŠPALDONOVÁ, R.: NSR, 18.VI.–27.VI.; CVRKAL, I.: Rakúsko, NSR, 29.V.–27.VI.; KRAJČOVIČ, M.: Rumunsko, 25.VI.–28.VI.; HAPÁK, P.: ZSSR, 16.VI.–28.VI.; LATTA, P.: ZSSR, 17.VI.–28.VI.; HAVASSY, I.: Poľsko, 17.VI.–28.VI.; BYSTRICKÝ, S.: Taliansko, 3.VI.–28.VI.; KYSELICA, F.: NDR, 27.VI.–28.VI.; TATRAI, Z., SELMECZI–KOVECS, A.: Maďarsko, 23.VI.–29.VI.; BENGUS, V.: ZSSR, 26.VI.–29.VI.; RÁDY, M.: Maďarsko, 10.VI.–30.VI.; FILKUSOVÁ, M., BLANÁR: ZSSR, jún 1986; KAMENICKÁ, A.: ZSSR, 18.VI.–1.VII.; BIYAJIMA, M.: Japonsko, 30.VI.–1.VII.; KRASNOWSZKI, S., WÁGNER, I.: Maďarsko, 26.VI.–2.VII.; MUCINA, L.: Holandsko, 1.VI.–2.VII.; TOMAŠOVIČOVÁ, O.: Poľsko, 19.VI.–2.VII.; RATH, B.: Maďarsko, 23.VI.–4.VII.; GÁLIK, J.: NSR, 29.VI.–5.VII.; FIBY, R.: NDR, 30.VI.–5.VII.; SIROKOVÁ, K.: ZSSR, 12.VI.–7.VII.; ECKSTEIN, P.: NDR, 30.VI.–7.VII.; BENETIN, J.: Maďarsko, 1.VII.–9.VII.; BABIAKOVÁ, G.: Maďarsko, 2.VII.–7.VII.; SZOLGAI, J.: Maďarsko, 4.VII.–9.VII.; MOLNÁR, Ľ.: Maďarsko, 7.VII.–10.VII.; RONČÁK, P.: NSR, 2.VII.–10.VII.; TURZO, I.: ZSSR, 10.III.–10.VII.; KERNEJ, T.: Maďarsko, 30.VI.–11.VII.; FERANEC, J.: NDR, 7.VII.–11.VII.; MINKOV–PETROV, K.: Bulharsko, 6.VII.–11.VII.; NOVÁK, I.: Anglicko, 14.V.–12.VII.; ZUAZNABÁR, J.: Kuba, 6.VI.–14.VII.; KISDI–KOSZÓ, E.: Maďarsko, 10.VII.–16.VII.; CZÖVEK, J.: Maďarsko, 10.VII.–17.VII.; KRUŽLIAK, J.: NSR, 7.VII.–17.VII.; KUCHAR, R.: Juhoslávia, 5.VII.–20.VII.; GRAMATA, P.: Taliansko, 26.V.–20.VII.; BÁN, J.: ZSSR, 20.IV.–20.VII.; ŠVEC, P.: Francúzsko, 22.II.–20.VII.; THURZO, I.: NDR, 13.VII.–20.VII.; BESTERCI, M.: NSR, júl 1986; BLAŠKO, R.: Taliansko, 26.V.–23.VII.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 18.VII.–24.VII.; ŠANDOR, L.: USA, 14.VII.–26.VII.; NAGY, P.: Taliansko, 13.VII.–28.VII.;2816
HAJDUK, A.: Taliansko, Francúzsko, 2.VII.–1.VIII.; PONŤUCHOVÁ, V.: Anglicko, 19.VII.–9.VIII.; KOPČAN, V.: NSR, 3.VIII.–9.VIII.; KOLNÍK, T., PIETA, K., LAMIOVÁ, M., KOLNÍKOVÁ, E., RAJTÁR, J.: NDR, 10.VIII.–15.VIII.; SMRČOK, Ľ.: NDR, 10.VIII.–21.VIII.; SLOBODA, F.: NSR, 23.V.–21.VIII.; MARTINOVIČ, Ľ.: ZSSR, 26.V.–21.VIII.; MISLOVIČOVÁ, D.: NDR, 17.VIII.–23.VIII.; GEMEINER, P.: NDR, 17.VIII.–24.VIII.; MARTINOVIČ, Ľ.: ZSSR, 26.V.–24.VIII.; EBRINGEROVÁ, A.: Mongolsko, 10.VIII.–26.VIII.; NEIDLINGEROVÁ, K.: USA, 26.VIII.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 2.VIII.–26.VIII.; OJDANIČ, B.: Juhoslávia, 21.VII.–29.VIII.; BANÁSOVÁ, V.: Bulharsko, 25.VIII.–29.VIII.; VLASÁK, G., ŠVEC, P.: ZSSR, 24.VIII.–29.VIII.; ŠIMÚTH, J.: NSR, 23.VIII.–30.VIII.; PAVÚK, J.: Bulharsko, 3.VIII.–30.VIII.; VOZÁR, J.: NDR, 25.VIII.–30.VIII.; PÖSS, O.: NDR, 25.VIII.–30.VIII.; KRUPA, V.: NSR, 23.VIII.–30.VIII.; GÁLIK, J.: NSR, 23.VIII.–31.VIII.; NAGY, J.: Maďarsko, 25.VIII.–31.VIII.; TOTH, B.: Maďarsko, 25.VIII.–31.VIII.; STRACELSKÝ, J.: Poľsko, 17.VIII.–1.IX.; BUTVIN, P.: NSR, 24.VIII.–31.VIII.; ORAVSKÝ, V.: NSR, 25.VIII.–2.IX.; HOTAR, G.: Rakúsko, 2.IX.; HERNANDEZ, O., ARESTUCHE, M.: Kuba, 10.VI.–2.IX.; KOPČAN, V.: Maďarsko, 31.VIII.–4.IX.; PLEŠKO, I.: Bulharsko, 1.IX.–5.IX.; MAZÚR, E.: Španielsko, 22.VIII.–5.IX.; BENEŠ, L.: Taliansko, 30.VIII.–6.IX.; TABOR, I.: NDR, 3.IX.–7.IX.; SVOBODA, A.: Poľsko, 31.VIII.–7.IX.; MEGGYES, K.: Maďarsko, 1.IX.–7.IX.; SUROVCEV, J. S.: ZSSR, 1.IX.–7.IX.; CHROPOVSKÝ, B.: Anglicko, 30.VIII.–8.IX.; OŽVOLD, M.: Maďarsko, 7.IX.–11.IX.; KALBITZER, S.: NSR, 11.IX.; REPÁŠ, M.: 8.IX.–12.IX.; KOVÁČ, F.: NDR, 31.VIII.–12.IX.; KOVÁČ, L.: Kanada, Anglicko, 29.VIII.–12.IX.; SYKORA, O., SARATYJ, P.: NDR, 7.IX.–13.IX.; KAMENCOVÁ, L.: ZSSR, 3.IX.–13.IX.; KLAČKA, J.: ZSSR, 3.IX.–13.IX.; HÍREŠOVÁ, Z.: ZSSR, 7.IX.–13.IX.; MACHO, L.: Juhoslávia, 7.IX.–13.IX.; LISICKÝ, M.: Anglicko, 29.VIII.–13.IX.; KOLNÍKOVÁ, E.: Anglicko, 8.IX.–13.IX.; KNEPPO, P.: Anglicko, 6.IX.–13.IX.; FARKAŠ, V.: Anglicko, 6.IX.–13.IX.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 9.IX.–13.IX.; TOTH, G.: Maďarsko, 8.IX.–14.IX.; MATULA, V.: ZSSR, 8.IX.–14.IX.; RONZYOVÁ de, B.: Poľsko, 9.IX.–14.IX.; BĚTÁK, E.: Rumunsko, 31.VIII.–15.IX.; SUPUKA, J.: Juhoslávia, 1.IX.–16.IX.; LUGUANG, Y., XINGWEN, W.: Čína, 14.IX.–16.IX.; RUBAŠOV, I. B., KRUCKIJ, I. V., ILJIN, A. A.: ZSSR, 18.IX.; ŠULC, M. M., MAZURIN, O. V., SMOLIN, I. J., BONDAR, I. A., ŠEPELEV, J. F., RUMJANCEV, P. F., CHVAŠČOV, S. S., GREBENŠČIKOV, R. G.: ZSSR, 15.IX.–19.IX.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 13.IX.–19.IX.; MIKLOŠKO, J.: Bulharsko, 14.IX.–19.IX.; MIČOVSKÝ, J., TOVÁREK, L.: Bulharsko, 14.IX.–19.IX.; BLAŠKO, R.: NSR, 7.IX.–20.IX.; LABUDOVÁ, I.: Juhoslávia, 13.IX.–20.IX.; ENIKOVA, A. I.: Bulharsko, 14.IX.–20.IX.; HRIVNÁK, Ľ.: Anglicko, 1.IX.–20.IX.; TRNOVCOVÁ, V.: Maďarsko, 15.IX.–20.IX.; CAMBEL, S.: ZSSR, 16.IX.–21.IX.; KOVÁČ, D.: ZSSR, 12.IX.–21.IX.; REPÁŠ, M.: Bulharsko, 16.IX.–21.IX.; ŠTOFANIK, F.: ZSSR, 8.IX.–22.IX.; SEKEYOVÁ, M.: ZSSR, 9.IX.–23.IX.; KOČIŠ, I.: Anglicko, 6.IX.–24.IX.; DJUBEK, J.: Maďarsko, 21.IX.–26.IX.; KYSELICA, F.: Maďarsko, 22.IX.–26.IX.; RUŽIČKA, M.: USA, 4.VIII.–26.IX.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 14.IX.–27.IX.; FABRICIUS, M.: ZSSR, 31.VIII.–27.IX.; HABER, M.: ZSSR, 10.IX.–28.IX.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 23.IX.–28.IX.; STOLIČNÁ, R.: Juhoslávia, 13.IX.–28.IX.; RUSINOVA, V.: Bulharsko, 21.IX.–28.IX.; MARKUŠ, Š.: NSR, 22.IX.–29.IX.; PAVLÁSEK, J.: ZSSR, 15.IX.–29.IX.; CELNAROVÁ, X.: Juhoslávia, 22.IX.–30.IX.; KOPČAN, V.: Turecko, 19.IX.–1.X.; KLOCOK, Ľ.: Mongolsko, 4.IX.–1.X.; RUŠIN, V.: Mongolsko, 4.IX.–1.X.; MOLOTILOV, B. V., ZINIČEV, A. M.: ZSSR, 29.IX.–1.X.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 15.IX.–1.X.; PLESCH, G.: NSR, 1.V.–2.X.; ŠIMOR, J.: Maďarsko, 29.IX.–3.X.; ŠÚTOR, J., NOVÁK, V.: ZSSR, 19.IX.–3.X.; MATULA, V.: Bulharsko, 28.IX.–3.X.; MACHAČ, I.: Maďarsko, 29.IX.–3.X.; MARKO, V.: Bulharsko, 18.IX.–3.X.; ANRIS, P., BLAŽOVSKÝ, J.: Bulharsko, 21.IX.–3.X.; SYSLOV, V. V., MURAŠKO, A. I., MEĽNIKOVA, L. T.: ZSSR, 3.X.; TREMKO, J., HRIC, L., ZVERKO, J., ŽIŽŇOVSKÝ, J.: Bulharsko, 28.IX.–4.X.; MOCZO, P.: Taliansko, 30.VIII.–4.X.; MIKLÁNEK, P.: Bulharsko, 21.IX.–4.X.; LACINOVÁ, Ľ.: ZSSR, 13.IX.–5.X.; KANDRÁČOVÁ, C.: Maďarsko, 22.IX.–5.X.; TREUDAFILOVÁ, I. N.: Bulharsko, 29.IX.–5.X.; Jun Jan, SKRIBSKA, N.: Poľsko, 22.IX.–5.X.; HRIC, L.: Bulharsko, 23.IX.–5.X.; BLAŠKOVIČ, D., RAJČÁNI, J., BORECKÝ, L.: Bulharsko, 1.X.–5.X.; MURÍN, M., SZANTOVÁ, D.: NSR, 30.IX.–6.X.; BIALEKOVÁ, D., ČILINSKÁ, Z.: Juhoslávia, 28.IX.–6.X.; CHROPOVSKÝ, B.: Juhoslávia, 29.IX.–6.X.; MATSKÁSI, I., MÉSZAROS, F., KOVÁCS–MURAI, E.: Maďarsko, 1.X.–7.X.; BŰSCHEL, M.: NDR, 8.X.; MUSZINSKI, M.: Francúzsko, 8.X.; BENDA, O.: Bulharsko, 5.X.–9.X.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 15.IX.–10.X.; LUKAČKA, J.: Juhoslávia, 4.X.–10.X.; FRANKOVIČ, B., VARGA, M.: Bulharsko, 5.X.–10.X.; TOMÁŠ, P.: Bulharsko, 28.IX.–10.X.; GMUCA, Š.: Taliansko, 5.X.–11.X.; LÓRENCZ, R., MATOUŠEK, V.: ZSSR, 1.X.–11.X.; TRNOVCOVÁ, V.: ZSSR, 29.IX.–11.X.; ČIERNA, D.: Maďarsko, 6.X.–12.X.; POLLÁK, V.: Bulharsko, 8.X.–12.X.; PÁNEK, Z.: NSR, 6.X.–13.X.; BACZEWSKI, T. L.: Poľsko, 5.IV.–14.X.; GABRIELOVÁ, H.: NSR, 14.IX.–15.X.; KOŽÁR, T.: USA, 15.IX.–16.X.;2817
JERGEL, M., KOVAČOVSKÝ, J.: ZSSR, 11.X.–17.X.; HINDÁK, F.: Čína, 1.X.–17.X.; FOGEL, J., ČAPKOVIČ, F.: Bulharsko, 12.X.–17.X.; HUBA, M.: Bulharsko, 12.X.–17.X.; ČIERNY, J.: Francúzsko, 1.X.–18.X.; FARKAŠ, V.: ZSSR, 13.X.–19.X.; ŠIMBOCHOVÁ, G.: NDR, 5.X.–19.X.; VASILIEV, Ch.: Bulharsko, 15.X.–19.X.; LUKÁČ, J.: Bulharsko, 13.X.–19.X.; HROBÁR, M.: ZSSR, 29.IX.–19.X.; TRAVENEC, I.: ZSSR, 6.X.–19.X.; LÁNYI, Š.: ZSSR, 12.X.–19.X.; BUŽEK, V.: ZSSR, 7.X.–19.X.; FERENCZEI, J.: NSR, 12.X.–20.X.; KOČIŠ, F.: Juhoslávia, 14.X.–21.X.; GÁLIK, J.: NSR, 13.X.–21.X.; MORVIC, M.: Belgicko, 22.IX.–28.X.; BĚTÁK, E.: ZSSR, 22.VII.–22.X.; CHODÁK, I.: Taliansko, 9.X.–23.X.; GALAN, A.: NDR, 20.X.–24.X.; KRUŽLIAK, J.: NSR, 20.X.–24.X.; MATEJKA, D.: Bulharsko, 19.X.–24.X.; SLIVKA, M.: Bulharsko, 19.X.–24.X.; KLIMÁK, I.: Bulharsko, 19.X.–24.X.; SIMČÁK, P.: Bulharsko, 21.X.–24.X.; ŽIVICA, V.: Bulharsko, 19.X.–24.X.; BALÁŽ, O.: NDR, 20.X.–25.X.; KOVÁČ, P.: Poľsko, 20.X.–25.X.; KOPRDA, P.: Taliansko, 5.X.–26.X.; ŠPALDON, F.: Bulharsko, 21.X.–26.X.; LUBY, Š., OŽVOLD, M.: Bulharsko, 21.X.–27.X.; KRATOCHVÍLOVÁ, A.: Severná Kórea, 12.X.–29.X.; SLÁVIKOVÁ, E.: Severná Kórea, 12.X.–29.X.; ČELKO, J.: Poľsko, 25.X.–30.X.; VEBER, P.: Maďarsko, 27.X.–31.X.; FRÖHLICH, K.: Poľsko, 28.X.–31.X.; MARIOT, P.: Poľsko, 22.X.–31.X.; PLEŠKO, I., ČORBOVÁ, M.: Poľsko, 26.X.–31.X.; ŠTOHL, J.: NSR, 21.X.–31.X.; HAJDUK, A.: NSR, 21.X.–4.XI.; KRESÁK, Ľ.: NSR, 21.X.–2.XI.; KRESÁKOVÁ, M.: NSR, 21.X.–2.XI.; PITTICH, E.: NSR, 19.X.–2.XI.; SVOREŇ, J.: NSR, 21.X.–1.XI.; MŐBIUS, H. H.: NDR, 31.X.; NOVÁK, I.: Taliansko, 6.X.–31.X.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 19.X.–1.XI.; RÉDLY, M.: Maďarsko, 27.X.–2.XI.; BRUNNER, R.: ZSSR, 13.X.–24.X.; JAROLÍMEK, I.: Kórea, 4.IX.–5.XI.; ŠUSTEK, Z.: Kórea, 4.IX.–6.XI.; Nguyen Van Dak: Vietnam, 15.IX.–6.XI.; KREJNES, N. M., BEREZIN, A. G.: ZSSR, 3.XI.–4.XI.; GYULAI, J.: Maďarsko, 6.XI.; MORHÁČ, M.: Taliansko, 26.X.–7.XI.; MORHÁČOVÁ, E.: NDR, 3.XI.–7.XI.; ŽEMLOVÁ, D.: NDR, 2.XI.–8.XI.; MOLNÁR, Ľ.: Holandsko, 4.XI.–9.XI.; NAGY, V.: Bulharsko, 4.XI.–9.XI.; BARAN, M.: Dánsko, 15.X.–10.XI.; KRÁĽ, J.: NDR, 5.XI.–11.XI.; CAPEK, I.: NDR, 3.XI.–14.XI.; KOZOVÁ, M.: Bulharsko, 3.XI.–14.XI.; BEDNÁR, P.: Taliansko, 20.X.–15.XI.; REPÁŠ, M.: Poľsko, 9.XI.–15.XI.; BĚTÁK, E.: NDR, 9.XI.–15.XI.; HVIŠČ, J.: Poľsko, 3.XI.–16.XI.; ELSCHEK, O.: ZSSR, 8.XI.–16.XI.; SIRACKÝ, J.: NSR, 3.X.–17.XI.; TIRINDA, P.: Maďarsko, 10.XI.–17.XI.; HOTAR, G.: Rakúsko, 18.XI.; STOEVA, L.: Bulharsko, 9.XI.–19.XI.; ZIEGELHÖFFER, A.: Holandsko, NSR, 27.X.–20.XI.; ŠIKULA, M.: ZSSR, 18.XI.–20.XI.; KRUPA, D.: ZSSR, 11.XI.–20.XI.; GAŠPERÍK, J.: NDR, 16.XI.–21.XI.; KISZDI–KOZSÓ, E., KONCZOS, G., TÓTH, J.: Maďarsko, 20.XI.–21.XI.; BORSIG, E.: NDR, 16.XI.–22.XI.; VAŠKOVIČ, V.: NDR, 16.XI.–22.XI.; KUDELA, K.: ZSSR, 16.XI.–22.XI.; BEŇAČKA, Š.: Taliansko, 9.XI.–22.XI.; NIKOLOVA, N., MICHAJLOV, V., MESEČKOVA, I.: Bulharsko, 18.XI.–23.XI.; NOGA, J.: USA, 1.VI.–23.XI.; MARIANI, E.: ZSSR, 11.XI.–23.XI.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 10.XI.–23.XI.; SLIVKA, M.: Poľsko, 17.XI.–23.XI.; RYBANSKÝ, M.: ZSSR, 15.XI.–23.XI.; MARTINEZ, M.: Kuba, 22.IX.–24.XI.; IVANOVÁ, E.: ZSSR, 12.XI.–24.XI.; CHODÁK, I.: NDR, 10.XI.–25.XI.; TA XUA DINH: Vietnam, 20.XI.–26.XI.; LANGER, P.: Taliansko, 24.XI.–27.XI.; BARTOŇ, J.: NSR, 2.XI.–28.XI.; KRAJNINSKA I. J.: Bulharsko, 25.XI.–28.XI.; POLÁK, M., MAJOROŠ, M.: Bulharsko, 23.XI.–28.XI.; JANŠÁK, Ľ., HORA, J.: ZSSR, 16.XI.–28.XI.; BORODOVČÁK, V.: Maďarsko, 24.XI.–29.XI.; IVANIČKOVÁ, E.: NDR, 16.XI.–29.XI.; BALANDOVÁ, J.: Maďarsko, 24.XI.–29.XI.; PITTICH, E.: Poľsko, 16.XI.–29.XI.; KIRCHMAYER, H. R.: Rakúsko, 28.XI.–29.XI.; BLAŽEK, M.: Rakúsko, 27.XI.–29.XI.; TESÁR, A.: Taliansko, 2.XI.–30.XI.; PITEL, J.: ZSSR, 24.XI.–30.XI.; SMIEŠKO, V.: USA, 2.IX.–1.XII.; VOLKOV, K. M.: ZSSR, 24.XI.–1.XII.; BACIGÁLOVÁ, K.: NSR, 30.XI.–6.XII.; CAMBEL, B.: ZSSR, 30.XI.–6.XII.; MAJCIN, D.: ZSSR, 9.XI.–6.XII.; OBLOŽINSKÝ, P.: NDR, 30.XI.–7.XII.; BLEHA, T.: Poľsko, 30.XI.–7.XII.; ARBET, L.: Bulharsko, 24.XI.–7.XII.; LALÍKOVÁ, D.: Bulharsko, 23.XI.–7.XII.; BOHÁČIK, J.: ZSSR, 18.XI.–7.XII.; BARANEC, T.: ZSSR, 11.XI.–8.XII.; GROHMAN, A.: Poľsko, 4.XII.–8.XII.; KAMENICKÁ, A.: ZSSR, 26.XI.–8.XII.; SUMITS, K.: Japonsko, 7.XII.–8.XII.; JURIKOVÁ, E.: ZSSR, 13.XI.–9.XII.; HVOŽDARA, M.: ZSSR, 1.XII.–9.XII.; NOVÁK, I.: ZSSR, 18.XI.–9.XII.; FANO, Š.: ZSSR, 1.XII.–11.XII.; ŠÁCHA, J.: ZSSR, 4.XII.–11.XII.; JARYKIN, N. A.: ZSSR, 8.XII.–11.XII.; LIPSKAJA, E.: ZSSR, 14.XII.–12.XII.; VAKARELSKÁ-ČOBANSKÁ, D.: Bulharsko, 1.XII.–12.XII.; PLEŠKO, I.: Poľsko, 7.XII.–12.XII.; PIVARČ, J.: Poľsko, 9.XII.–12.XII.; ŘEHŮŘEK, P.: Poľsko, 1.XII.–12.XII.; ČUKAN, K.: Bulharsko, 8.XII.–12.XII.; BOĎA, K., GREKSÁK, M.: ZSSR, 9.XII.–12.XII.; VALIHORA, J.: Juhoslávia, 8.XII.–13.XII.; VRABČEK, P.: Poľsko, 8.XII.–13.XII.; PETRUNOV, G.: Bulharsko, 1.XII.–14.XII.; ANDRÁŠ, P.: Anglicko, 6.XII.–14.XII.; LUKÁČ, I.: ZSSR, 2.XII.–14.XII.; PULMANNOVÁ, S.: Bulharsko, 7.XII.–14.XII.; CESNAK, L.: NSR, 16.XI.–15.XII.; TÚNYI, I.: Poľsko, 2.XII.–17.XII.; TOMALA, M.: Poľsko, 12.XII.–17.XII.; TIMOFEJEV, V. A., BABKINA, TV.: ZSSR, 15.XII.–17.XII.; KULIK, T., LATUSKIEWICZ, J.: Poľsko, 15.XII.–17.XII.; KOVÁČOVÁ, J.: Taliansko, 3.XII.–18.XII.; MATAY, L.: ZSSR, 10.XII.–18.XII.; NAGY, M.: ZSSR, 6.XII.–18.XII.; BORODOVČÁK, V.: Maďarsko, 15.XII.–20.XII.; TRNOVSKÝ, J.: USA, 27.V.–20.XII.; ČIČAJ, V.: Maďarsko, 15.XII.–20.XII.; LUKAČKA, J.: Maďarsko, 15.XII.–20.XII.; GAVRILENKO, T. F.: Bulharsko, 14.XII.–20.XII.; VELKOV, K.: Bulharsko, 14.XII.–21.XII.; KOWALSKÁ, E.: Maďarsko, 15.XII.–21.XII.; KOČIŠ, I., KALAFUT, J.: ZSSR, 16.XII.–21.XII.; KOSTOLANSKÝ, E.: Bulharsko, 14.XII.–21.XII.; ŽÚBOR, V.: NSR, 30.IX.–22.XII.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 4.XII.–22.XII.; ROTH, P.: Taliansko, 30.XI.–23.XII.2818
5259CII/43e19872819–2824
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
JURČOVIČOVÁ. J.: USA, 16.XII.1986–17.I.1987; SIRACKÁ, E.: NDR, 12.I.–17.I.; HANUŠIN, J.: ZSSR, 11.I.–18.I.; ŠKURLA, S.: NDR, 18.I.–24.I.; RONČÁK, P.: NDR, 29.XII.1986–29.I.1987; TKAČENKO, I. B., KUDRJAŠOV, J. A.: ZSSR, 8.I.–15.I.; RICHTER, K., FIBY, R.: Maďarsko, 2.II.–3.II.; KOPČAN, V.: Turecko, 23.XI.1986–8.II.1987; TYŠLER, M.: ZSSR, 9.II.–12.II.; ČIERNA, D.: ZSSR, 8.II.–12.II.; CHOVANEC, F., POLÁK, M.: ZSSR, 9.II.–13.II.; BROUČEK, I.: ZSSR, 10.II.–13.II.; GAJDOŠOVÁ, A.: NDR, 1.II.–14.II.; VODERADSKÝ, J.: Anglicko, 18.I.–17.II.; KADÁSI, Ľ.: Anglicko, 20.X.1986–19.II.1987; RITOÓK, M.: Maďarsko, 16.II.–19.II.; GEMEINER, P.: ZSSR, 14.II.–21.II.; HUDECOVÁ, S.: ZSSR, 15.II.–21.II.; NOVÁK, L.: Maďarsko, 16.II.–22.II.; SCHNABEL, H., HÖRISCH, M.: NDR, 26.II.; BUŽEK, V.: Rakúsko, 16.II.–27.II.; MURÍN, M., SZANTOVÁ, D.: Holandsko, 23.II.–28.II.; ZACHAR, D.: Francúzsko, 29.IX.1986–28.II.1987; BOJŇANSKÝ, V.: ZSSR, 20.II.–1.III.; LUPTÁK, J.: ZSSR, 23.II.–1.III.; TUHOVČÁKOVÁ, Ľ.: NDR, 25.II.–4.III.; KYSELICA, F.: ZSSR, 1.III.–5.III.; LEŠKO, J., VEBER, P.: NDR, 1.III.–7.III.; PLEŠKOVÁ, I.: NDR, 1.III.–7.III.; MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ., MICHALÍKOVÁ, A., SPÁLOVÁ, S.: Maďarsko, 10.III.; MATIAŠOVSKÝ, K.: NDR, 7.III.–10.III.; SORBY, K.: Egypt, 3.XI.1986–12.III.1987; TOVÁREK, L.: ZSSR, 2.III.–11.III.; LATH, D.: Anglicko, 12.III.1986–13.III.1987; DUDA, M., URÍČEK, M.: NDR, 5.III.–13.III.; MATIAŠOVSKÝ, P.: NDR, 11.III.–13.III.; BUGÁR, J., ROMAN, P.: NDR, 8.III.–14.III.; TYŠLER, M.: NDR, 8.III.–14.III.; HLUCHÝ, L.: NDR, 8.III.–15.III.; ŠEBÖKOVÁ, E.: Kanada, 12.II.1986–17.III.1987; CHRENKA, Ľ.: ZSSR, 5.III.–18.III.; FEJDA, J.: Nórsko, 9.III.–19.III.; GRMAN, J.: NDR, 18.III.–20.III.; HOLEC, V., GABAUER, I., MORAVEC, R., ČERNÝ, J., DANIŠ, J.: NDR, 15.III.–21.III.; ČELKOVÁ, Ľ.: Poľsko, 14.III.–21.III.; BALÁŽOVÁ, A.: Poľsko, 18.III.–21.III.; URBAN, J.: NDR, 15.III.–21.III.; BENETIN, J.: Švajčiarsko, 15.III.–21.III.; BENEŠ, L.: NDR, 22.III.–26.III.; BREZNEN, B.: ZSSR, 16.III.–26.III.; ŠARMÍR, E.: ZSSR, 23.III.–27.III.; SZOLGAY, J.: Nórsko, 16.III.–27.III.; KOVÁČ, L.: Francúzsko, 30.IX.1986–28.III.1987; JERGEL, M.: ZSSR, 16.III.–29.III.; FIBY, R.: ZSSR, 21.III.–1.IV.; MIKLOŠKO, J.: Poľsko, 23.III.–1.IV.; SAMUELY, P.: ZSSR, 16.III.–2.IV.; HLUCHÝ, L., MATAY, L., CIBÁK, Ľ.: ZSSR, 21.III.–2.IV.; VARGA, M., FRANKOVIČ, B.: ZSSR, 30.III.–3.IV.; SKOPAL, A.: Poľsko, 23.III.–5.IV.; MATUŠÁK, O.: Rakúsko, 11.I.–6.IV.; KAMENEC, I.: ZSSR, 5.IV.–10.IV.; PISARČÍK, M.: Rakúsko, 6.IV.–10.IV.; GRUSKA, J.: Francúzsko, 5.IV.–10.IV.; PLANDER, I.: Čína, 30.III.–10.IV.; HAJDUK, A., KRESÁK, L., KRESÁKOVÁ, M., PITTICH, E., SVOREŇ, J., ŠTOHL, J.: Belgicko, 4.IV.–11.IV.; CHROPOVSKÝ, B.: NDR, 6.IV.–11.IV.; TIMKO, J.: NDR, 5.IV.–11.IV.; HAPÁK, P.: NSR, 2.X.1986–12.IV.1987; QUITTNER, P.: Švajčiarsko, 12.X.1986–14.IV.1987; LEŠČÁK, M.: Švajčiarsko, 2.IV.–14.IV.; KOVAČEVIČOVÁ, S.: Švajčiarsko, 7.IV.–14.IV.; BORECKÝ, L.: NDR, 10.IV.–15.IV.; BLAŠKOVIČ, D.: NDR, 10.IV.–15.IV.; VYSKOČ, J.: ZSSR, 6.IV.–17.IV.; BARNOVSKÝ, M.: ZSSR, 12.IV.–17.IV.; MARIANI, E.: ZSSR, 5.IV.–17.IV.; POLYAK, R.: ZSSR, 24.III.–1.IV.; DUBROVINA, T.: ZSSR, 24.III.–17.IV.; VIRKÚT, P., GUOTH, P., BOROŠ, J.: NDR, 12.IV.–17.IV.; KORDOŠ, P.: NDR, 13.IV.–17.IV.; LALINSKÝ, T.: NDR, 13.IV.–17.IV.; OBLOŽINSKÝ, P.: ZSSR, 12.IV.–18.IV.; MITUCH, J.: ZSSR, 4.IV.–18.IV.; HOVORKA, I.: ZSSR, 4.IV.–18.IV.; JERGEL, M.: Poľsko, 5.IV.–18.IV.; ŠLESÁR, M.: ZSSR, 12.IV.–20.IV.; SLOBODA, F.: ZSSR, 19.IV.–25.IV.; IVANIČKOVÁ, E.: NDR, 20.IV.–25.IV.; SMOLEN, F., HURTALOVÁ, T., MATEJKA, F.: NDR, 20.IV.–25.IV.; ZELINKA, J.: ZSSR, 21.IV.–26.IV.; MOLOKÁČ, Š.: NDR, 20.IV.–26.IV.; RYBÁK, J., SVOREŇ, J.: NDR, 19.IV.–26.IV.; KYSELICA, F.: Rakúsko, 21.IV.–27.IV.; ŠÚTOR, J.: NDR, 21.IV.–27.IV.; BENDA, O.: ZSSR, 19.IV.–28.IV.; HLAVAČKA, F.: ZSSR, 21.IV.–28.IV.; PETRÍK, V.: ZSSR, 25.IV.–29.IV.; ROSA, K.: NDR, 20.IV.–29.IV.; GYEPESOVÁ, D.: NDR, 21.IV.–29.IV.; RICHTER, K., SLOTA, I., MLYNAROVIČ, M.: ZSSR, 23.IV.–30.IV.; ŠKORVANEK, M.: NDR, 19.IV.–30.IV.;2819
AVENARIUS, A.: Taliansko, 21.IV.–2.V.; RUSINOV, M.: ZSSR, 4.V.–10.V.; PARRIAUX, A.: Švajčiarsko, 4.V.–6.V.; HOFIUS, K.: NSR, 4.V.–7.V.; BEREK, D.: Francúzsko, 3.V.–8.V.; POSPÍŠIL, J., BENDA, P., FAIMAN, Z., FERANEC, J., KOLÁŘ, J., KROWLIK, J., KVITKOVIČ, J., LÁNIK, J., NOVÁČEK, V., NOVÁK, O., ŠEBESTA, J., ŠAFRATA, S., TOLLINGER, V.: Rumunsko, 3.V.–9.V.; KVITKOVIČ, J., FERANEC, J.: Rumunsko, 3.V.–8.V.; TLČIK, A.: NDR, 5.V.–8.V.; PISARA, E.: NDR, 3.V.–8.V.; GODANY, A.: NDR, 3.V.–9.V.; ŠIKRA, J.: NDR, máj 1987; ZVERKO, J., ŽIŽŇOVSKÝ, J.: Poľsko, 11.V.–13.V.; CELNAROVÁ, X.: Turecko, 4.V.–13.V.; OKÁLI, I.: Poľsko, 10.V.–14.V.; JAKABSKÝ, Š.: Poľsko, 4.V.–14.V.; LOŽEK, Š.: Rumunsko, 10.V.–15.V.; ĎURIČEK, Ľ.: NDR, 10.V.–15.V.; SUMEC, J.: Poľsko, 5.V.–15.V.; LANYI, Š.: Poľsko, 3.V.–16.V.; MATIAŠOVSKÝ, P., PULPITLOVÁ, J.: ZSSR, 11.V.–16.V.; GOVORKOVA, J.: ZSSR, 5.V.–17.V.; ŽUDEL, J.: Rumunsko, 4.V.–17.V.; TVRDOŇ, J.: Poľsko, 12.V.–17.V.; PIETRZYK, B., ARPÁŠ, O., ŽIŽŇAVSKÝ, M.: NDR, 10.V.–17.V.; GEMEINER, P.: NDR, 26.IV.–17.V.; SLEZÁK, J., ZIEGELHÖFFER, A., VRBJAR, M.: NDR, 12.V.–18.V.; DUBINSKÝ, P., Švajčiarsko, 21.IV.–18.V.; MAČALA, P.: Poľsko, 11.V.–19.V.; KOVÁČOVÁ, M., ANTALÍK, J.: NDR, 11.V.–19.V.; HOVORKA, J.: ZSSR, 17.V.–21.V.; RAGAN, M.: ZSSR, 8.V.–21.V.; KAPIŠINSKÝ, I.: Poľsko, 12.V.–22.V.; VIGAŠ, M., MACHO, L.: NDR, 17.V.–22.V.; HLAVAČKA, F.: NDR, 17.V.–22.V.; SÝKORA, J.: ZSSR,17.V.–23.V.; MIKELKA, E.: Poľsko, 18.V.–23.V.; KUBÁNEK, V., KÁLAL, J., ČEFELÍN, P., ŠVEC, F., PELZBAUER, Z., ROMANOV, A.: Poľsko, 20.V.–23.V.; MARTINIAK, J.: Poľsko, 10.V.–23.V.; GAPOČKA, P. M., CHISAMUTDINOV, V. R., CAPENKO, P. M., KAMARAVLI, A. V.: ZSSR, 17.V.–23.V.; NOVÁK, V.: NDR, 18.V.–23.V.; AMBROVIČ, P., BORSIG, E.: NDR, 20.V.–23.V.; MATULA, V.: ZSSR, 18.V.–24.V.; MINÁRIKOVÁ, M.: Poľsko, 16.V.–24.V.; WINCZER, P.: Poľsko, 9.V.–24.V.; HAVASSY, I.: Poľsko, 17.V.–24.V.; BARTOŇ, J.: Taliansko, 16.V.–24.V.; MURÍN, M., SZANTOVÁ, D., HALAŠOVÁ, D.: Poľsko, 16.V.–25.V.; GADŽIEV, A., CHANOGLIAN, O.: ZSSR, 19.V.–25.V.; BATMUCH, Š.: Mongolsko, 17.V.–25.V.; SKRÚCANÝ, R., LICHARDUS, S.: Kórea, 17.V.–26.V.; SOVIŠ, F.: Švédsko, 4.V.–28.V.; KULIFFAYOVÁ, M.: ZSSR, 18.V.–29.V.; KOPČAN, V.: Maďarsko, 25.V.–29.V.; DEÁK, L.: Maďarsko, 25.V.–29.V.; CHALTURIMSKIJ, N. A.: ZSSR, 15.V.–29.V.; NIKOLIČ, D., DIVAC, Z.: Juhoslávia, 20.V.–29.V.; ČILINSKÁ, Z.: Poľsko, 25.V.–30.V.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 17.V.–30.V.; VACKOVÁ, D.: Poľsko, 25.V.–30.V.; GALLO, J.: Poľsko, 18.V.–30.V.; REPÁŠ, M.: Poľsko, 25.V.–30.V.; HRDLOVIČ, P.: Švajčiarsko, 23.V.–30.V.; NOVICKÝ, T.: Maďarsko, 1.IV.–30.V.; SÝKORA, O.: NDR, 23.V.–30.V.; KLEIBL, K.: Anglicko, 25.V.–31.V.; TREMKO, J.: Kanada, 1.V.–31.V.; MOLNÁR, Ľ., PACL, J.: Rakúsko, 26.V.–2.VI.; ŠEVČÍK, J.: Anglicko, 2.VI.1986–3.VI.; BOĎA, K., GREKSÁK, M., ADAMEC, O.: ZSSR, 31.V.–4.VI.; BLANÁR, V.: Rakúsko, 2.VI.–4.VI.; ANTALOVÁ, A.: ZSSR, 17.V.–5.VI.; UJHÁZY, V.: ZSSR, Fínsko, 27.V.–5.VI.; KUFNER, PÁZMAN, A.: Rumunsko, 3.VI.–5.VI.; DAUBNER, I.: Poľsko, 1.VI.–5.VI.; KIREEVA, I. K, OMELČUK, A. A., LESNIČKAJA, T. V.: ZSSR, 1.VI.–5.VI.; KOČIŠ, I.: Kórea, 30.V.–9.VI.; KASANICKÁ, Z.: Maďarsko, 29.V.–5.VI.; LOŽEK, Š.: Maďarsko, 1.VI.–5.VI.; KRUML, F.: Maďarsko, 4.VI.–5.VI.; LUKAČKA, J.: Maďarsko, 16.V.–6.VI.; PÁZMAN, A.: Rumunsko, 1.VI.–6.VI.; KOVÁČOVÁ, K.: Poľsko, 1.VI.–6.VI.; HABOVŠTIAK, A.: Poľsk,o 31.V.–6.VI.; ČAČKO, J.: NDR, 1.VI.–6.VI.; LICHARDUS, S.: Poľsko, 2.VI.–6.VI.; CYMBALENKO, N. V.: ZSSR, 11.V.–7.VI.; MÄSIAR, P.: Poľsko, 30.V.–7.VI.; SLÍŽEK, O.: ZSSR, 13.V.–8.VI.; LUKÁČ, J.: NDR, 1.VI.–8.VI.; HANUŠIN, J., SOLÍN, Ľ.: ZSSR, 25.V.–9.VI.; ZELINKA, J.: Anglicko, 25.V.–9.VI.; POLIŠČUK, L. J.: ZSSR, 8.VI.–10.VI.; MUCINA, L.: Rakúsko, 31.V.–11.VI.; GLAGOLEVSKIJ, J. V.: ZSSR, 4.VI.–11.VI.; NOGE, J.: ZSSR, 2.VI.–12.VI.; ROJKO, J., MATIŠIN, J.: ZSSR, 24.V.–15.VI.; BETKO, J.: Maďarsko, 1.VI.–12.VI.; ČIČAJ, V.: Maďarsko, 8.VI.–13.VI.; KOWALSKÁ, E.: Maďarsko, 8.VI.–13.VI.; MINÁR, P.: Poľsko, 7.VI.–13.VI.; CHROMIK, Š.: Poľsko, 31.V.–13.VI.; KUBEŠ, M., SMOLKOVÁ, D., DIANIŠKA, I.: Bulharsko, 9.VI.–13.VI.; ĎURKOVÁ, M.: Maďarsko, 1.VI.–13.VI.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 1.VI.–13.VI.; STRAŇAKOVÁ, E.: NDR, 8.VI.–13.VI.;2820
KRIŽAN, K.: ZSSR, 9.VI.–14.VI.; KOCIANOVÁ, E., LUKÁČOVÁ, M.: ZSSR, 7.VI.–14.VI.; CVRKAL, I.: NDR, 9.VI.–15.VI.; VLKOLINSKÁ, I.: NDR, 9.VI.–15.VI.; ŠUŤÁKOVÁ, G.: ZSSR, 25.V.–16.VI.; SCHMIDTMAYEROVÁ, H.: Francúzsko, 18.V.–16.VI.; MASAROVIČOVÁ, E.: Švédsko, 16.V.–17.VI.; HRUBÝ, D., KALINA, J.: ZSSR, 14.VI.–19.VI.; FABIAN, K.: ZSSR, 14.VI.–19.VI.; ČERNEJOVÁ, A.: ZSSR, 21.V.–19.VI.; ČIČ, M.: ZSSR, 14.VI.–19.VI.; PÖSS, O.: NDR, 14.VI.–19.VI.; FIGUSCH, V.: NDR, 14.VI.–20.VI.; ZELINKA, J.: Holandsko, 13.VI.–20.VI.; UŠÁK, P.: Poľsko, 14.VI.–20.VI.; TOVÁREK, L.: Poľsko, 15.VI.–20.VI.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 31.V.–20.VI.; ŠTOLLMAN, A.: Maďarsko, 8.VI.–20.VI.; FIBY, R.: NDR, 14.VI.–20.VI.; MEDVEĎ, M.: NDR, 14.VI.–21.VI.; BURDÍK, K., NYARSIK, Ľ.: NDR, 14.VI.–21.VI.; KVITKOVIČ, J.: Rakúsko, 8.VI.–21.VI.; MATEJ, S.: Poľsko, 14.VI.–21.VI.; HALADA, L.: Poľsko, 15.VI.–21.VI.; PENIAŠTEKOVÁ, M., MICHALKOVÁ, E.: Poľsko, 14.VI.–21.VI.; VIGAŠ, M.: Poľsko, 17.VI.–22.VI.; ČAPKOVIČ, F.: Dánsko, 8.VI.–22.VI.; DAUBNER, I.: USA, 14.VI.–22.VI.; KANDRÁČOVÁ, C., ČERNEJOVÁ, A.: ZSSR, 10.VI.–23.VI.; CHRENKA, Ľ.: ZSSR, 17.VI.–24.VI.; ČELKOVÁ, Ľ.: ZSSR, 17.VI.–24.VI.; LICHARDUS, B.: Dánsko, 19.VI.–25.VI.; SOVIŠ, F., HLUCHÝ, L.: ZSSR, 23.VI.–26.VI.; GÁLIK, J.: Rakúsko, 22.VI.–26.VI.; JAMBOR, J.: Kuba, 12.VI.–26.VI.; BLANÁR, V., DORUĽA, J., FERENČÍKOVÁ, A., HABOVŠTIAK, A., RIPKA, I., SKLADANÁ, J.: Poľsko, 21.VI.–26.VI.; ČOBIČ, P.: Juhoslávia, 22.VI.–26.VI.; ŠTULAJTER, P.: ZSSR, 21.VI.–26.VI.; BRUŇANSKÁ, M.: ZSSR, 14.VI.–27.VI.; JUST, L., BEGIOVÁ, M.: ZSSR, 22.VI.–27.VI.; KROŠLÁK, P., PROCIKOVÁ, A.: NDR, 21.VI.–27.VI.; TREBATICKÝ, I.: NDR, 23.VI.–27.VI.; KRIPPEL, E.: Rumunsko, 15.VI.–27.VI.; DANIEL, J.: Poľsko, 21.VI.–27.VI.; BEREK, D.: Poľsko, 21.VI.–27.VI.; JAVORSKÝ, E.: Poľsko, 14.VI.–27.VI.; KELEMENOVÁ, A.: ZSSR, 21.VI.–27.VI.; HAJDUK, A.: Maďarsko, 21.VI.–27.VI.; DOBROČKA, E.: NDR, 1.VI.–27.VI.; ČERVENÁK, J., JANŠÁK, Ľ., ŠTOFANIK, F., KURIC, Š.: ZSSR, 22.VI.–28.VI.; GRUSKA, J.: ZSSR, 20.VI.–28.VI.; KLIMEŠ, I.: Grécko, 25.VI.–28.VI.; KREMPASKÝ, Ľ.: Švajčiarsko, 21.VI.–28.VI.; BAJLA, I.: ZSSR, 26.VI.–29.VI.; ĎUROVIČ, S.: Poľsko, 22.VI.–30.VI.; KOROBKO, V.: ZSSR, 23.VI.–30.VI.; HOLUBOVÁ, M.: ZSSR, 23.VI.–30.VI.; HUDÁK, O.: USA, 19.VI.–30.VI.; TESAŘOVÁ, J.: NDR, 31.V.–1.VII.; MATIŠIN, J.: ZSSR, 25.VI.–2.VII.; PANOVOVÁ, E.: ZSSR, 17.VI.–2.VII.; BABUŠÍKOVÁ, O.: NDR, 27.VI.–2.VII.; ŠEBO, P.: ZSSR, 16.VI.–3.VII.; ROMANOV, A.: NDR, 28.VI.–3.VII.; BEREK, D.: Poľsko, 21.VI.–27.VI.; KVITKOVIČ, J.: ZSSR, 1.VII.–4.VII.; KOVÁČ, P.: Taliansko, 15.VI.–4.VII.; BARINSKIJ, I. F.: ZSSR, 22.VI.–4.VII.; BORSIG, E.: NDR, 21.VI.–5.VII.; CHODÁK, I., PAVLINEC, J.: NDR, 28.VI.–5.VII.; CAPEK, I.: NDR, 30.VI.–5.VII.; SYSOEV, A. V.: ZSSR, 25.V.–5.VII.; ORLICKÝ, J.: Juhoslávia, 27.VI.–5.VII.; KUBEŠ, M.: Anglicko, 29.VI.–6.VII.; ŠARMÍR, E.: Francúzsko, 13.VI.–6.VII.; REPICKÝ, M.: Poľsko, 15.VI.–6.VII.; RYPÁK, M.: Kórea, 7.VI.–7.VII.; PERMJAKOV, J.: ZSSR, 11.VI.–8.VII.; HRDLOVIČ, P.: NDR, 28.VI.–9.VII.; FRANKOVIČ, B.: ZSSR, 5.VII.–10.VII.; PLANDER, I.: ZSSR, 30.VI.–10.VII.; BLAHUTIAK, A., TÁBORSKÝ, V.: NDR, 6.VII.–10.VII.; BENETIN, M.: NDR, 5.VII.–11.VII.; ŠEBOVÁ, E., KOVÁČ, D.: NDR, 5.VII.–11.VII.; ŽÁRY, J.: Maďarsko, 8.VII.–11.VII.; LANGER, P.: Švajčiarsko, 1.VII.–11.VII.; FROLLO, I., JELLUŠ, V.: ZSSR, 8.VII.–12.VII.; SEMAN, M.: NSR, 4.VII.–12.VII.; KOLLÁR, V.: Holandsko, 12.VI.–12.VII.; LUKAČKA, J.: Maďarsko, 7.VII.–12.VII.; PAK YUNG UN, KVAK ČAN MAN, KIM SUN SEK: Kórea, 6.VII.–12.VII.; KIM CHEN SAM, LI SU DIN, AN HI SUN: Kórea, 2.VII.–14.VII.; ŠTOHL, J.: Taliansko, 18.VI.–15.VII.; SABO, V.: ZSSR, 12.VII.–16.VII.; GAJDOŠ, J.: USA, 19.VIII.1986–17.VII.1987; ROSÍK, J., KARÁCSONYI, Š., CAPEK, P.: NSR, 12.VII.–18.VII.; KUČERA, A.: ZSSR, 12.VII.–20.VII.; HOMUTA, L.: NDR, 20.VII.–23.VII.; ĎURIŠIN, D.: Juhoslávia, 18.VII.–23.VII.; VRABČEK, P.: ZSSR, 13.VII.–24.VII.; TRŽILOVÁ, B., MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ.: ZSSR, 13.VII.–24.VII.; PORUBSKÝ, Š.: Maďarsko, 19.VII.–24.VII.; BEZDIČKA, P.: Francúzsko, 30.IX.1986–25.VII.1987; BOROVIK, A. E.: ZSSR, 26.V.–25.VII.; MARKO, F.: Maďarsko, 19.VII.–25.VII.; STRACELSKÝ, J.: ZSSR, 12.VII.–26.VII.; HATALOVÁ, B., LIŠKA, P.: ZSSR, 12.VII.–27.VII.;2821
POLÁK, M.: Holandsko, 5.VII.–1.VIII.; ČIČAJ, V.: Maďarsko, 28.VII.–2.VIII.; MIKLÓŠ, J.: ZSSR, 23.VI.–2.VIII.; KOWALSKÁ, E.: Maďarsko, 26.VII.–2.VIII.; ZIEGLER, W.: USA, 24.II.1986–2.VIII.1987; PITOŇÁK, P.: ZSSR, 9.VII.–5.VIII.; ŠELCOVÁ, M.: NDR, 30.VII.–5.VIII.; MIKUŠOVÁ, L.: NDR, 30.VII.–5.VIII.; GARAJ, B.: NDR, 31.VII.–5.VIII.; ŠRAMEK, V.: NDR, 27.VII.–6.VIII.; DANKO, RUTTKAY, M.: NDR, 27.VII.–6.VIII.; ELSCHEK, O.: NDR, 27.VII.–6.VIII.; ELSCHEKOVÁ, A.: NDR, 27.VII.–6.VIII.; DUHAJ, P.: Kanada, 31.VII.–8.VIII.; KOHUTIAR, J.: ZSSR, 7.VI.–10.VIII.; JANITOR, A.: Kórea, 7.VII.–11.VIII.; LICHARDUS, B.: Anglicko, 2.VIII.–12.VIII.; KUDELA, K.: ZSSR, 2.VIII.–14.VIII.; LUKÁČ, I.: Maďarsko, 9.VIII.–14.VIII.; DZIFČÁKOVÁ, E.: Bulharsko, 26.VII.–14.VIII.; JURKOVIČ, B.: Juhoslávia, 3.VIII.–14.VIII.; STEHLÍK, M., SLIVKA, M.: ZSSR, 1.VIII.–15.VIII.; KAČALA, J., BLANÁR, V., BUSÁSSYOVÁ, K., HORECKÁ, J., SEKANINOVÁ, E.: NDR, 8.VIII.–16.VIII.; BLEHA, T.: Maďarsko, 12.VIII.–17.VIII.; JAKAB, J.: ZSSR, 9.VIII.–18.VIII.; PLEŠKO, I.: Dánsko, 2.VIII.–18.VIII.; KYSEĽ, O.: Maďarsko, 12.VIII.–20.VIII.; SLAVKOVSKÝ, P.: NDR, 16.VIII.–20.VIII.; NOVÁK, M.: Anglicko, 1.IX.1985–20.VIII.1987; HROMADA, J.: Bulharsko, 1.VIII.–20.VIII.; RAJTÁR, J.: Maďarsko, 10.VIII.–20.VIII.; ZACHAR, J.: Maďarsko, 16.VIII.–21.VIII.; KVETŇANSKÝ, R., VIGAŠ, M.: Maďarsko, 16.VIII.–21.VIII.; RUTTKAY–NEDECKÝ, I.: NDR, 16.VIII.–21.VIII.; TYŠLER, M., PROKEŠ, J.: NDR, 16.VIII.–22.VIII.; CHOCHOL, D., HRIC, L., SKOPAL, A.: Poľsko, 16.VIII.–22.VIII.; PAVLÁSEK, J.: Maďarsko, 16.VIII.–22.VIII.; HAPÁK, P.: ZSSR, 16.VIII.–23.VIII.; PRIGANCOVÁ, A.: ZSSR, 10.VIII.–24.VIII.; ŠEVČÍK, T.: NDR, 18.VIII.–24.VIII.; FILKORN, V., KOVÁČ, D., DUBNIČKA, J.: ZSSR, 15.VIII.–24.VIII.; RUŠÍN, V.: USA, 13.VIII.1986–28.VI.1987; BALÁŽ, P.: NDR, 22.VIII.–28.VIII.; PAGÁČ, P.: ZSSR, 23.VIII.–29.VIII.; ZEMANKOVÁ, M.: NDR, 22.VIII.–29.VIII.; BENETIN, J.: NDR, 23.VIII.–29.VIII.; KOSA, L.: NDR, 22.VIII.–29.VIII.; NERÁD, I.: NDR, 21.VIII.–29.VIII.; AMBRÚZ, V.: NDR, 22.VIII.–29.VIII.; ADAMKOVIČOVÁ, K.: NDR, 22.VIII.–29.VIII.; KOMINKOVÁ, Z.: NDR, 23.VIII.–29.VIII.; ILLEKOVÁ, E.: NDR, 22.VIII.–29.VIII.; DRÁBIK, M.: NDR, 22.VIII.–29.VIII.; PÁZMÁN, A.: Grécko, 19.VIII.–30.VIII.; SVOBODA, A., MÉSZAROŠ, I.: Bulharsko, 23.VIII.–30.VIII.; TURANSKÁ: Bulharsko, 2.VIII.–30.VIII.; HOSTINOVÁ, E.: NSR, 12.V.1986–30.VIII.1987; PODOBA, J.: Bulharsko, 31.VII.–31.VIII.; GÁLIK, J.: Čína, 19.VIII.–31.VIII.; BENDA, O., BUTVIN, P.: Rakúsko, 31.VIII.–4.IX.; HORVÁTH, I.: NDR, 22.VIII.–4.IX.; MORHÁČ, M.: NDR, 1.IX.–5.IX.; MATEJ, S.: NDR, 1.IX.–5.IX.; VOZÁR, J.: Rakúsko, 31.VIII.–5.IX.; FLACHBART, K.: Japonsko, 13.VIII.–5.IX.; KOSORIN, K.: Švajčiarsko, 31.VIII.–5.IX.; UJHÁZY, P.: Juhoslávia, 29.VIII.–5.IX.; KRIŠTÍN, A.: Poľsko, 30.VIII.–5.IX.; KRAJKOVIČOVÁ, V.: Maďarsko, 31.VIII.–6.IX.; CIFRA, P.: USA, 3.IX.–7.IX.; ŠESTÁK, Ľ.: NDR, 31.VIII.–7.IX.; RYCHLÁ, L.: Anglicko, 31.VIII.–10.IX.; VAJDOVÁ, L.: Rumunsko, 24.VIII.–10.IX.; ĎURČO, P.: ZSSR, 6.IX.–10.IX.; ZELINKA, J.: NDR, 7.IX.–10.IX.; KOMADEL, P.: USA, Španielsko, 23.VIII.1986–11.IX.1987; LOŽEK, Š.: NDR, 6.IX.–11.IX.; RABENSEIFER, V.: NDR, 7.IX.–11.IX.; OŤAHELOVÁ, H.: Rakúsko, 7.IX.–11.IX.; DRŽÍK, M.: Bulharsko, 6.IX.–11.IX.; DORUĽA, J.: Bulharsko, 30.VIII.–11.IX.; RUŽEKOVÁ, V.: ZSSR, 7.IX.–11.IX.; MIKLOŠ, D.: NDR, 6.IX.–12.IX.; ŠIMKOVIC, I.: USA, 6.IX.1986–18.IX.1987; GRÓFOVÁ, M.: Poľsko, 5.IX.–12.IX.; FICHTNER, K., WALTHER, G., GRELLOVÁ, M.: NDR, 6.IX.–12.IX.; STEIN, J.: NDR, 31.VIII.–12.IX.; ZAJAČEK, R., SIMAN, Ľ.: NDR, 6.IX.–12.IX.; JANKELA, J.: NDR, 6.IX.–12.IX.; SCHMELLIG, J.: NDR, 6.IX.–12.IX.; SZATHMÁRY, V.: NDR, 25.VIII.–12.IX.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 8.IX.–12.IX.; JAMBOR, J.: Francúzsko, 5.IX.–12.IX.; TAKÁČ, P.: Poľsko, 6.IX.–12.IX.; KOZÁNEK, M.: Poľsko, 6.IX.–12.IX.; FARKAŠ, R.: Poľsko, 6.IX.–12.IX.; ŠIMKOVIC, I.: USA, 6.IX.–12.IX.; KUCHÁR, S., LENG, Ľ.: Poľsko, 6.IX.–12.IX.; GAJARSKÝ, M.: Poľsko, 31.VIII.–12.IX.; ZELENAYOVÁ, E.: Poľsko, 6.IX.–12.IX.; KROKAVEC, S.: ZSSR, 7.IX.–13.IX.; FEHÉR, M.: ZSSR, 1.IX.–13.IX.; NOVÁK, I.: Francúzsko, 5.IX.–13.IX.; BUGÁR, J.: Poľsko, 6.IX.–13.IX.; KALÚZ, S.: ZSSR, 30.VIII.–13.IX.; PETRÍK, I.: ZSSR, 31.VIII.–13.IX.; GEISBACHEROVÁ, D.: ZSSR, 2.IX.–13.IX.; BLAŽEK, M.: ZSSR, 6.IX.–13.IX.; MERCEL, F.: Poľsko, 5.IX.–13.IX.; MURÍN, M., GYURKOVICSOVÁ, D.: ZSSR, 6.IX.–14.IX.; ŠIPOŠ, I.: Španielsko, 4.IX.–14.IX.; STAMENKOVIČ, S.: Juhoslávia, 15.IX.; VRŤO, I.: Bulharsko, 20.VIII.–16.IX.; SLEZÁK, J., ZIEGELHÖFFER, A.: Maďarsko, 13.IX.–17.IX.; BIELY, P.: Francúzsko, 5.IX.–17.IX.; BĚTÁK, E.: Bulharsko, 12.IX.–18.IX.; BÍLY, M.: ZSSR, 12.IX.–18.IX.; GAN FUXI, CONGSHAN ZHU: Čína, 18.IX.; KALETA, M.: NDR, 13.IX.–18.IX.; SLABOŇ, S.: NDR, 14.IX.–19.IX.; MIŠKOVIČOVÁ, M.: NDR, 13.IX.–19.IX.; LANGER, P.: Rakúsko, 15.IX.–19.IX.; MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ., TÓTH, D., TRŽILOVÁ, B.: NSR, 12.IX.–19.IX.; DIVAC, Z.: Juhoslávia, 13.IX.–19.IX.; ÁROCHOVÁ, O.: Švajčiarsko, 12.IX.–19.IX.; KVETŇANSKÝ, R.: Poľsko, 14.IX.–19.IX.; DHALLA NAVENJA SINGH: Kanada, 17.IX.–20.IX.; BOHÁČ, V.: NDR, 7.IX.–20.IX.; KUCHTA, M.: Taliansko, 31.VIII.–20.IX.; MURÍNOVÁ, G., OSTROŽLÍK, M.: Rumunsko, 13.IX.–20.IX.; KOHÚTIKOVÁ, E.: Bulharsko, 14.IX.–20.IX.; PODSKLAN, J.: Bulharsko, 15.IX.–20.IX.; MUDRIK, J.: Juhoslávia, 14.IX.–20.IX.; MLYNAROVIČ, M.: ZSSR, 2.IX.–20.IX.; MICHALČÍKOVÁ, M.: Bulharsko, 4.IX.–21.IX.; KYSELICA, F.: Anglicko, 15.IX.–21.IX.; DAJTER, A. B., TOKAREVIČ, N. K.: ZSSR, 8.IX.–21.IX.; BOSÁK, J.: Juhoslávia, 13.IX.–21.IX.; MATULA, V.: Juhoslávia, 13.IX.–21.IX.;2822
LIPTÁK, O.: Maďarsko, 15.IX.–21.IX.; JEŽOVÁ, D.: Francúzsko, 7.IX.–22.IX.; KLIMEŠ, I., FICKOVÁ, M., ZÓRAD, Š.: NDR, 14.IX.–22.IX.; DOLEŽAL, I.: Mongolsko, 12.IX.–22.IX.; JURÍKOVÁ, E.: Mongolsko, 12.IX.–22.IX.; MATAY, L., BETKO, T.: ZSSR, 13.IX.–24.IX.; MIKLÁNEK, P.: Bulharsko, 24.VIII.–24.IX.; KLAČKA, J.: ZSSR, 20.IX.–25.IX.; BENCO, Ľ.: ZSSR, 15.IX.–25.IX.; ČORŇAKOVÁ, A.: Rumunsko, 22.IX.–25.IX.; HOLUB, Z., FAJNEROVÁ, E.: ZSSR, 12.IX.–25.IX.; DEÁK, L.: Maďarsko, 11.IX.–26.IX.; ŠPALDON, F.: Juhoslávia, 13.IX.–26.IX.; MAZÚR, E.: Poľsko, 23.IX.–26.IX.; LIZOŇOVÁ, A.: NDR, 20.IX.–27.IX.; REINEROVÁ, M.: NDR, 20.IX.–27.IX.; BOŤŤÁNKOVÁ, E.: NDR, 20.IX.–27.IX.; GAJDOŠ, P., LALÍKOVÁ, D.: Bulharsko, 20.IX.–27.IX.; KUKAN, M.: Bulharsko, 1.IX.–27.IX.; FABIÁN, K.: Bulharsko, 21.IX.–27.IX.; TURČEKOVÁ, Ľ.: Poľsko, 14.IX.–27.IX.; ČORBA, J.: ZSSR, 14.IX.–27.IX.; SUPUKA, J.: Poľsko, 13.IX.–27.IX.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 16.IX.–27.IX.; ĎUROVIČ, S.: ZSSR, 13.IX.–27.IX.; FERANEC, J.: Poľsko, 22.IX.–27.IX.; KULČÁR, L.: NDR, 14.IX.–29.IX.; KOVÁČ, M.: Francúzsko, Španielsko, 18.IX.–28.IX.; ŠPAKULOVÁ, M.: Španielsko, 14.IX.–28.IX.; SIMON, M.: Švajčiarsko, 20.VIII.–28.IX.; NIČ, D.: NDR, 31.VIII.–29.IX.; BARANEC, T.: Poľsko, 16.IX.–29.IX.; KEPPERT, M.: NDR, 20.IX.–30.IX.; VYSKOČ, J.: NDR, 23.IX.–30.IX.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 26.IX.–1.X.; ŠPERKA, M.: NDR, 31.VIII.–1.X.; KORDOŠ, P.: Grécko, 26.IX.–2.X.; VILHANOVÁ, V.: NDR, 27.IX.–2.X.; BENETIN, M., LAUKO, O.: ZSSR, 28.IX.–2.X.; SZATHMÁRY, V.: ZSSR, 20.IX.–2.X.; LATH, D.: Poľsko, 20.IX.–2.X.; HLUCHÝ, L.: Bulharsko, 27.IX.–2.X.; CAMBEL, S.: ZSSR, 28.IX.–3.X.; BARNOVSKÝ, M.: ZSSR, 28.IX.–3.X.; HARTMANOVÁ, M.: ZSSR, 28.IX.–3.X.; CHORVÁTH, I.: NDR, 13.IX.–3.X.; TOMAN, R.: Taliansko, 7.IX.–3.X.; ŽITŇAN, R.: Maďarsko, 27.IX.–3.X.; GRUSKA, J.: Poľsko, 27.IX.–3.X.; PAVÚK, J.: Maďarsko, 27.IX.–3.X.; POLÁK, M.: Švajčiarsko, 27.IX.–3.X.; MATULA, V.: Poľsko, 29.IX.–4.X.; PROKEŠ, J.: Taliansko, 13.IX.–4.X.; HRUBIŠKO, M.: Bulharsko, 1.X.–4.X.; HOVORKA, J.: Bulharsko, 29.IX.–4.X.; ŠPALDONOVÁ, R.: Bulharsko, 29.IX.–4.X.; FEKETE, J.: Maďarsko, 28.IX.–4.X.; ORAVCOVÁ, M.: Maďarsko, 28.IX.–4.X.; FICKOVÁ, M., REŠETKOVÁ, E., ŠVABOVÁ, E., VISKUPIČ, E.: Grécko, 28.IX.–5.X.; ZÓRAD, Š.: Grécko, 28.IX.–5.X.; JURIŠ, P.: ZSSR, 14.IX.–6.X.; BREZA, M.: ZSSR, 14.IX.–6.X.; HAVASIOVÁ, K.: ZSSR, 14.IX.–6.X.; KOVÁČ, D.: NDR, 30.IX.–6.X.; KOŠKA, J.: Bulharsko, 21.IX.–6.X.; KLIMEŠ, I.: Grécko, 30.IX.–7.X.; VICENÍK, K.: ZSSR, 30.IX.–7.X.; VIDOVÁ, M.: Maďarsko, 1.X.–7.X.; DUBINSKÝ, P.: Bulharsko, 29.IX.–8.X.; VESELÝ, Ľ.: Bulharsko, 1.X.–8.X.; HOVORKA, I.: Bulharsko, 1.X.–8.X.; BRUŇANSKÁ, M.: Bulharsko, 1.X.–8.X.; KVETŇANSKÝ, R.: Francúzsko, 29.IX.–9.X.; UJHÁZY, V., DIENSBIER, Z., KOUTECKÝ, J., KOZA, I.: Kuba, 3.X.–9.X.; FABIAN, J.: Bulharsko, 28.IX.–9.X.; CHROPOVSKÝ, B.: Poľsko, 5.X.–9.X.; ROZOVÁ, Z.: NDR, 27.IX.–10.X.; BENETIN, J., MOLNÁR, Ľ.: NDR, 5.X.–10.X.; MORVIC, M., NOVÁK, J.: NDR, 7.X.–10.X.; BAUCH, V.: Rumunsko, 5.X.–10.X.; PULPITLOVÁ, D.: Bulharsko, 6.X.–10.X.; KOVANIČ, Ľ.: Juhoslávia, 3.X.–10.X.; OČOVSKÝ, Š.: Poľsko, 28.IX.–10.X.; ROMANOV, A.: NSR, 6.X.–11.X.; LICHARDUS, B.: Taliansko, 6.X.–11.X.; MURÍN, M., SZANTOVÁ, D.: NSR, 6.X.–11.X.; JANŠÁK, Ľ.: Taliansko, 14.IX.–11.X.; VLKOLINSKÁ, I.: Maďarsko, 5.X.–11.X.; SOVIŠ, F., HLUCHÝ, L.: Poľsko, 4.X.–11.X.; KYSEĽ, O.: Rakúsko, 29.IX.–12.X.; TUNEGA, D.: NDR, 15.IX.–13.X.; LITAVEC, P.: NDR, 27.IX.–13.X.; PFLIEGEL, P., VIKTORÍN, K., VYKOUK, B.: NDR, 6.X.–13.X.; ZEMANÍK, P.: NDR, 30.IX.–13.X.; BÁZLIKOVÁ, M.: Juhoslávia, 8.X.–14.X.; SLAVKOVSKÝ, P.: Juhoslávia, 5.X.–15.X.; GRAMATA, P.: Maďarsko, 15.X.; FURMÁNEK, V.: Poľsko, 12.X.–15.X.; HRNKO, A.: Bulharsko, 11.X.–16.X.; BYSTRICKÝ, V.: Bulharsko, 7.X.–16.X.; BABOR, K.: Poľsko, 8.X.–16.X.; PLANDER, I.: Kuba, 10.X.–16.X.; ŠMATKO, V., KAŠČÍK, Š.: Bulharsko, 4.X.–16.X.; CAMBEL, B.: Juhoslávia, 4.X.–26.X.; SLOBODNÍK, D.: Maďarsko, 12.X.–16.X.; HOLUB, Z., KALETA, M.: Maďarsko, 12.X.–16.X.; WEISMANN, Ľ., DAUBNER, I., BÓNA, K.: Maďarsko, 16.X.; LUSTOŇ, J.: Švédsko, 3.X.–17.X.; FEKETE, S., KOSTIČ, I.: NDR, 20.IX.–17.X.; ONDRIŠ, Ľ.: NDR, 11.X.–17.X.; FERÁK, V.: Anglicko, 28.IX.–17.X.; ZELENSKÝ, K.: Poľsko, 4.X.–17.X.; STRAUCH, O.: Poľsko, 21.IX.–17.X.; VÝBOH, P.: Poľsko, 11.X.–17.X.; VELIAČIK, L.: Poľsko, 4.X.–17.X.; NEMOGA, K.: Poľsko, 20.IX.–18.X.; CHRENKOVÁ, M.: ZSSR, 3.X.–18.X.; HÍREŠOVÁ, Z.: NDR, 13.X.–18.X.; KOLNÍK, T.: Taliansko, 4.X.–18.X.; VEBER, P.: Bulharsko, 13.X.–18.X.; DRAGÚŇ, M.: Bulharsko, 12.X.–18.X.; TRNOVEC, T.: Bulharsko, 15.X.–18.X.;2823
PULNANOVÁ, S.: Grécko, 9.X.–19.X.; JUHÁSOVÁ, G.: ZSSR, 6.X.–19.X.; VREŠTIAK, P.: ZSSR, 6.X.–19.X.; SZULC, H.: Poľsko, 15.X.–20.X.; ŠUSTEK, Z.: Maďarsko, 30.IX.–20.X.; IVANIČKOVÁ, E.: NDR, 20.X.–23.X.; FURMÁNEK, V.: NDR, 16.X.–23.X.; KRAUS, C.: NDR, 11.X.–23.X.; TURZO, I.: Bulharsko, 19.X.–23.X.; MACHÁČEK, L.: Bulharsko, 16.X.–23.X.; PLANDER, I.: 19.X.–23.X.; KOVÁČ, L.: ZSSR, 12.X.–24.X.; LUPTÁK, J.: NDR, 19.X.–24.X.; NOVOTOVÁ, M.: Francúzsko, 3.X.–24.X.; VALENTOVÁ, V.: Poľsko, 12.X.–24.X.; HUDEC, D.: Maďarsko, 19.X.–24.X.; HUDEK, V.: Poľsko, 19.X.–25.X.; ŠALING, M.: Taliansko, 27.IX.–25.X.; DZÚRIK, V.: Poľsko, 12.X.–25.X.; ŠIMKOVIČ, A.: Juhoslávia, 21.X.–26.X.; KRIŽKOVÁ, L.: Anglicko, 26.IX.–26.X.; MAJERČÁK, J.: Poľsko, 19.X.–27.X.; HAVIAR, M.: Poľsko, 13.X.–29.X.; GRUSKA, J.: NDR, 27.X.–29.X.; SIRÁCKY, J.: Anglicko, 4.VIII.–29.X.; BOĎA, K.: Rumunsko; HORSKÝ, K.: Bulharsko, 19.X.–29.X.; MERVA, M.: Poľsko, 19.X.–23.X.; PÖSS, O.: 28.X.–30.X.; GREŠÍKOVÁ, M.: Rakúsko, 18.X.–30.X.; FRUMKINA, L. E.: ZSSR, 11.X.–30.X.; HUBA, A.: Poľsko, 26.X.–30.X.; BYSTRICKÝ, V.: Rakúsko, 26.X.–31.X.; ĎUROVIČ, S.: Rakúsko, 30.X.–31.X.; TRAVENEC, I.: NDR, 25.X.–31.X.; THURZO, I.: NDR, 25.X.–31.X.; VIZÁROVÁ, G.: NDR, 25.X.–31.X.; BENDA, O.: NDR, 26.X.–31.X.; VÁVRA, I.: NDR, 24.X.–31.X.; ŠIMÚTH, J.: NSR, 21.X.–31.X.; REICHRTOVÁ, E.: Maďarsko, 25.X.–31.X.; KOŠTA, J.: Poľsko, 25.X.–31.X.; CHUDÝ, L.: Poľsko, 18.X.–31.X.; SLAVKOVSKÝ, P.: Bulharsko, 25.X.–1.XI.; SZUTTOR, N.: Kuba, 24.X.–2.XI.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 2.XI.–3.XI.; CHORVÁTH, I.: NDR, 26.X.–4.XI.; MENDEL, O.: NDR, 25.X.–5.XI.; HVIŠČ, J.: Poľsko, 1.XI.–5.XI.; PIEKOS–MIRKOWA, H.: Poľsko, 24.X.–6.XI.; KAPLÍK, K.: Poľsko, 2.XI.–6.XI.; PISARA, E.: Poľsko, 2.XI.–6.XI.; TÚNYI, I.: Poľsko, 2.XI.–6.XI.; DOBRAKOVOVÁ, M.: Poľsko, 26.X.–7.XI.; SLODIČKA, J.: Poľsko, 1.XI.–7.XI.; PROKOP, V., SOMMER, A., JANKELA, J.: Poľsko, 2.XI.–7.XI.; SLOBODA, F.: NDR, 1.XI.–8.XI.; DANYI, O.: Poľsko, 1.XI.–8.XI.; DZIEDUSZYCKA, B.: Poľsko, 2.XI.–9.XI.; MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ., HORSKÁ, E., SPÁLOVÁ, S.: Maďarsko, 10.XI.; BEDNÁR, P., HALADA, L.: Kuba, 21.IX.–11.XI.; LEGÉNY, J.: NSR, 12.X.–11.XI.; KOVÁČ, D.: NSR, 18.X.–13.XI.; BARTOK, K.: NDR, 9.XI.–13.XI.; ERBAN, M., KARHÁNEK, M., LINSKY, J.: Rakúsko, 13.XI.; KLIMENT, J.: Anglicko, 13.X.–13.XI.; BENETIN, J.: Francúzsko, 8.XI.–13.XI.; JAKÚBEK, I.: Maďarsko, 9.XI.–13.XI.; KOVACS–LÁG, E.: Maďarsko, 9.XI.–14.XI.; GEROS, W.: NDR, 9.XI.–13.XI.; ZIERATH, R.: NDR, 9.XI.–13.XI.; KRUPKA, H.: Poľsko, 9.XI.–14.XI.; DRABIK, H.: Poľsko, 9.XI.–14.XI.; KOHÚTOVÁ, M.: NDR, 8.XI.–14.XI.; ŠTRBÍK, V., KEDRO, M.: NDR, 8.XI.–14.XI.; GMUCA, Š.: NDR, 7.XI.–14.XI.; SZALAIOVÁ, V.: NDR, 9.XI.–14.XI.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 18.X.–14.XI.; KRÁĽ, J.: Poľsko, 1.XI.–14.XI.; BIELIK, M.: Grécko, 24.X.–15.XI.; PODOLÁK, P.: Poľsko, 2.XI.–15.XI.; KYSELICA, F.: Juhoslávia, 13.XI.–19.XI.; BIALEKOVÁ, D.: Poľsko, 15.XI.–19.XI.; GREGOR, V.: NDR, 18.XI.–20.XI.; MATYJA, H., LATUSKIEWICZ:Poľsko, 17.XI.–20.XI.; GOTTLIEB, M.: Taliansko, 29.X.–20.XI.; SAMUELY, P.: Maďarsko, 16.XI.–20.XI.; JERGEL, M.: Maďarsko, 16.XI.–20.XI.; TARINA, I.: NDR, 2.XI.–21.XI.; UJHÁZY, P.: Rakúsko, 16.XI.–21.XI.; CHROMIK, Š.: Belgicko, 26.X.–21.XI.; TIMA, T.: Poľsko, 8.XI.–21.XI.; SCZESNY, R.: Poľsko, 16.XI.–22.XI.; VALÁŠEK, J.: ZSSR, 8.XI.–22.XI.; BORECKÝ, L.: USA, Anglicko, 30.X.–24.XI.; TÖRÖK, J.: Dánsko, 10.XI.–24.XI.; KACZKOWSKI, Z.: Poľsko, 14.XI.–25.XI.; MARKUŠ, J.: Maďarsko, 12.XI.–25.XI.; DUHAJ, P., JANIČKOVIČ, D.: ZSSR, 21.XI.–26.XI.; ČORBA, J.: Poľsko, 2.XI.–26.XI.; GEZA, T.: Maďarsko, 24.XI.–27.XI.; KOMLOŠ, K.: Rakúsko, 24.XI.–27.XI.; TARASEVIČ, I. V., GOSTEVA, V. V.: ZSSR, 16.XI.–27.XI.; KVETŇANSKÝ, R.: Kuba, 16.XI.–27.XI.; DUDICH, A.: Maďarsko, 23.XI.–27.XI.; ŠTOLLMAN, A.: Maďarsko, 23.XI.–27.XI.; WEIGL, I.: NDR, 25.XI.–28.XI.; ŠETINA, P.: Poľsko, 22.XI.–28.XI.; MAKYTA, M.: ZSSR, 19.X.–29.XI.; TRNOVCOVÁ, V.: NDR, 15.XI.–19.XI.; MAZÁK, S.: Luxembourg, Taiwan, 10.XI.–30.XI.; BONAR, A.: Poľsko, 23.XI.–1.XII.; STASZKO–MANIAWSKA, E.: Poľsko, 18.XI.–1.XII.; BORODOVČÁK, V.: Maďarsko, 23.XI.–1.XII.; ANTALOVÁ, A.: Rumunsko, 17.XI.–2.XII.; PISÁR, A.: ZSSR, 26.XI.–2.XII.; TÁBORSKÝ, L.: ZSSR, 20.XI.–2.XII.; IŽDINSKÝ, K.: ZSSR, 20.XI.–2.XII.; KUBALA, M.: ZSSR, 19.XI.–2.XII.; GÁBEL, B.: Francúzsko, 1.XII.–3.XII.; ŠIKULA, M.: NDR, 29.XI.–4.XII.; PIATKOWSKI, A., LITVORA, A.: Poľsko, 29.XI.–4.XII.; SZIMONOVÁ, E.: Maďarsko, 25.XI.–4.XII.; TOMIŠ, K.: Maďarsko, 30.XI.–4.XII.; FROLLO, I.: Poľsko, 29.XI.–4.XII.; ZIEGELHÖFFER, A., TRIBULOVÁ, A.: NDR, 29.XI.–5.XII.; BUZÁSSYOVÁ, K.: NDR, 29.XI.–5.XII.; PARILÁK, Ľ., RUDNAYOVÁ, E.: NDR, 29.XI.–5.XII.; SCHWEIGHOFER, A.: Rakúsko, 23.XI.–5.XII.; KRUPA, D., OLEJNÍK, Š.: Rakúsko, 3.XII.–5.XII.; BAJLA, I.: Kanada, 6.XI.–5.XII.; MAŇKA, J.: NDR, 8.XI.–6.XII.; ŠUSTAKOVSKI, M., PIELAK, G.: Poľsko, 6.XII.–7.XII.; RUTTKAY–NEDECKÝ, I.: Francúzsko, 2.XII.–7.XII.; KUDRJAŠOV, J.: ZSSR, 7.XI.–7.XII.; PAULECH, C.: Kuba, 12.X.–9.XII.; BLAHUTIAK, A., VALLO, V.: Kuba, 28.IX.–9.XII.; KOCHOL, M.: Poľsko, 9.XI.–10.XII.; STOBIECKI, F.: Poľsko, 30.XI.–11.XII.; GUTOWSKI, V., KAMOSIŇSKI, B.: Poľsko, 2.XII.–11.XII.; KORDOŠ, P.: Kuba, 28.XI.–11.XII.; SMREKOVÁ, D.: Francúzsko, 29.XI.–12.XII.; LITAVEC, P.: Poľsko, 9.XII.–12.XII.; PAPŠOVÁ, J.: Maďarsko, 7.XII.–13.XII.; POLÁK, P.: Maďarsko, 30.XI.–13.XII.; HAPÁK, P.: Poľsko, 6.XII.–13.XII.; MAYER, V.: Francúzsko, 30.XI.–14.XII.; PASTÝR, J.: ZSSR, 8.XII.–15.XII.; KOŠARSKAJA, I. L.: ZSSR, 2.XII.–15.XII.; PLECENÍK, A.: Bulharsko, 1.XII.–15.XII.; PFLIEGEL, P., BARDÍK, J., BOGYO, P., VANČO, J.: USA, 5.XII.–16.XII.; ŠEVČÍK, J.: ZSSR, 8.XII.–17.XII.; SMIEŠKO, V.: USA, Anglicko, 17.IX.–17.XII.; ONDRIS, Ľ.: NSR, 20.IX.–18.XII.; ĎURKOVÁ, M.: Maďarsko, 7.XII.–18.XII.; MORAWSKI, A.: Poľsko, 7.XII.–20.XII.; SEDLÁK, V.: Maďarsko, 7.XII.–20.XII.; HUDEK, V.: ZSSR, 14.XII.–21.XII.; BEREK, D.: Japonsko, 27.XI.–22.XII.; KVALTÍNKOVÁ, Z.: USA, 30.I.–31.XII.2824
5260CII/43e19882825–2829
Zahraničné styky – správy zo služobných ciest
LE CHONG FUK: Vietnam, 3.I.–9.I.; BROUČEK, I.: ZSSR, 6.I.–9.I.; POLKORÁB, F.: Maďarsko, 18.I.–21.I.; ŠAJDA, J.: ZSSR,19.I.–22.I.; UJHÁZY, V.: NSR, 21.I.–31.I.; KLEIN, R.: NDR, 25.I.–4.II.; ELIÁŠ, P.: Maďarsko, 2.II.–5.II.; ŠEBOVÁ, A.: NSR, 1.II.–8.II.; FIBY, R., MOLNÁR, S.: ZSSR, 30.I.–10.II.; PLANDER, I., FRANKOVIČ, B.: ZSSR, 8.II.–12.II.; SMRČOK, R.: Taliansko, 20.I.–13.II.; HLAVAČKA, F.: NSR, 11.II.–14.II.; BALÁŽOVÁ, J.: Anglicko, 24.I.–15.II.; KLETTE, R.: NDR, 8.II.–15.II.; PÖSS, O.: ZSSR, 21.I.–16.II.; CHOLODOV, J. A.: ZSSR, 15.II.–17.II.; LUBY, Š.: ZSSR, 15.II.–18.II.; FEITSCHER, N., BIELENÝ, P.: ZSSR, 14.II.–19.II.; NGUYEN KIM LAP: Vietnam, 15.II.–20.II.; MOLOVÁČ, Š.: ZSSR, 8.II.–21.II.; BELICA, C.: ZSSR, 15.II.–21.II.; VÝROST, J.: Maďarsko, 22.II.–23.II.; LANGHOFF, N.: NDR, 22.II.–24.II.; HRMOVÁ, M.: USA, 19.VIII.1986–25.II.1988; TYŠLER, M.: Rumunsko, 22.II.–26.II.; PASTÝR, J.: ZSSR, 19.II.–4.III.; KVETŇANSKÝ, R.: Rakúsko, 27.II.–4.III.; BYSTRICKÝ, V.: Francúzsko, 27.II.–5.III.; REPÁŠ, M., HEINRICHOVÁ, K.: Maďarsko, 7.III.–11.III.; BÁNÓ, M.: Maďarsko, 7.III.–11.III.; PIETA, K.: NSR, 10.III.–13.III.; RYBOŠ, M.: India, 12.I.–17.III.; PAK VEON MO: Vietnam, 9.III.–17.III.; VOSS, A.: NDR, 14.III.–17.III.; HESEK, F.: Maďarsko, 14.III.–18.III.; HAMERLIK, R.: ZSSR, 14.III.–19.III.; delegácia: Afganistan, 19.III.–20.III.; TREBATICKÝ, I., BEDNÁR, P.: ZSSR, 18.III.–20.III.; MIHALÍK, M.: ZSSR, 13.III.–20.III.; PAVLOVKIN, J.: NSR, Francúzsko, Taliansko, 6.VIII.1986–24.III.1988; DUDA, P.: 21.III.–24.III.; CHROPOVSKÝ, B.: Francúzsko, 21.III.–25.III.; ŠESTÁKOVÁ, M.: NSR, 22.III.–23.III.; IVANOV, V. V., BIRILO, N. V., VIALKINA, L. V.: ZSSR, 22.III.–26.III.; KOREŇKOV, V. G.: ZSSR, 22.III.–27.3III.; ČELKOVÁ, Ľ.: ZSSR, 14.III.–27.III.; MURÍN, M., SZANTOVÁ, D.: ZSSR, 23.III.–29.III.; KITTLER, R.: Irak, 1.III.–30.III.; BALÁŽOVÁ, J.: ZSSR, 24.III.–30.III.; ZIKMUND, M.: Bulharsko, 27.III.–31.III.; KORMUŤÁK, A.: ZSSR, 27.III.–1.IV.; PLANDER, I.: ZSSR, 28.III.–1.IV.; DUDICH, A.: Maďarsko, 14.III.–2.IV.; KOČIŠ, I., RICHTER, K.: ZSSR, 28.III.–2.IV.; KELLÖ, I.: Kuba, 3.III.–4.IV.; PEKAROVIČ, J.: Luxemburg, NSR, 17.III.–7.IV.; MAZÁK, S.: NSR, Luxemburg, Taiwan, 17.III.–7.IV.; MACHO, L.: Maďarsko, 5.IV.–8.IV.; SEDLIAK, J.: ZSSR, 4.IV.–8.IV.; SMIEŠKO, V.: ZSSR, 15.III.–8.IV.; REIFFERS, M., MIHÁLIK, M.: Maďarsko, 5.IV.–9.IV.; VAJTERŠIC, M.: ZSSR, 5.IV.–9.IV.; MAJERNÍKOVÁ, E., MRAFKO, P.: Maďarsko, 5.IV.–9.IV.; BARTOŇ, J.: NDR, 4.IV.–9.IV.; SLIVKA, M.: ZSSR, 5.IV.–10.IV.; DAUBNER, I., BENETIN, J., ZELENSKÝ, K.: Maďarsko, 11.IV.–13.IV.; VAŠKOVÁ, V.: NSR, 5.IV.–14.IV.; NGUYEN CONG MAO: Vietnam, 13.IV.–14.IV.; FROLLO, I.: ZSSR, 11.IV.–15.IV.; WEISMANN, Ľ., KOVÁČ, D.: ZSSR, 11.IV.–15.IV.; TOMAN, R.: ZSSR, 12.IV.–17.IV.; MESZÁROS, O.: Maďarsko, 11.IV.–17.IV.; TŘÍSKA, FISCHER, HUDEK, KOMÁREK, KUBÁT, KUDELA, LALA, MINAROVJECH, NOVOTNÝ, PRAČKA, OPATRNÝ, ŠMILAUER, ŠOTOLOVÁ, TŘÍSKA, A., VALNÍČEK, VOJTA, ZACHAROV: ZSSR, 11.IV.–18.IV.; ŠÚTOVEC, M.: ZSSR, 12.IV.–19.IV.; PETRÍK, V.: ZSSR, 12.IV.–19.IV.; KANCER, V. G.: ZSSR, 10.IV.–20.IV.; BEDRNA, Z.: Maďarsko, 11.IV.–20.IV.; FERIANC, P., ZAŤKO, B.: ZSSR, 10.IV.–21.IV.; LICHARDUS, B., ALEXANDROVÁ, M.: ZSSR, 17.IV.–22.IV.; KVETŇANSKÝ, R.: ZSSR, 19.IV.–22.IV.; PLANDER, I.: ZSSR, 18.IV.–22.IV.; TYŠLER, M., ARPÁŠ, O.: ZSSR, 18.IV.–22.IV.; KÁLDY, A.: ZSSR, 17.IV.–23.IV.; KOČIŠ, I., RICHTER, K.: ZSSR, 18.IV.–23.IV.; JUST, L.: ZSSR, 17.IV.–23.IV.; HANTUŠIN, J., SOLÍN, Ľ.: ZSSR, 17.IV.–24.IV.; HAJKO, V.: ZSSR, 11.IV.–26.IV.; MATIAŠOVSKÝ, K.: Nórsko, 18.I.–28.IV.; BAKOŠ, P.: ZSSR, 1.IV.–29.IV.; PLANDER, I.: Poľsko, 25.IV.–29.IV.; SCHIRMER, E.: NDR, 16.IV.–29.IV.; VÁVRA, I.: ZSSR, 17.IV.–29.IV.; KOCIANOVÁ, E., LUKÁČOVÁ, M.: ZSSR, 17.IV.–29.IV.; ČUKAN, K.: ZSSR, 18.IV.–30.IV.; HNATIČ, M.: ZSSR, 16.IV.–30.IV.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 24.IV.–30.IV.; LANGER, P.: Maďarsko, 25.IV.–30.IV.; KOŽOVÁ, M., HRNČIAROVÁ, T.: Maďarsko, 25.IV.–30.IV.; RAJČÁNI, J., MATIS, J.: ZSSR, 24.IV.–30.IV.; BAUER, V.: ZSSR, 25.IV.–1.V.; AVENARIUS, A.: Taliansko, 15.IV.–1.V.; ODONMAŽIG PILŽEEGIJN DAN AAGIJN BANZREGE: Mongolsko, 15.IX.1987–7.V.1988; SZATHMÁRY, V.: ZSSR, 17.IV.–1.V.; HRNKO, A.: Anglicko, 10.IV.–2.V.; MIKLOŠKO, J.: Vietnam, 12.IV.–4.V.; KUŤKA, K.: Francúzsko, 17.IV.–5.V.; MUDRIK, J.: 2.V.–5.V.; PÁZMÁN, A.: NSR, 6.IV.–5.V.; BAUER, V.: Maďarsko, 3.V.–6.V.; HUNKA, J.: Maďarsko, 25.IV.–6.V.; BELENKIJ, B. G.: ZSSR, 6.V.; VRABČEK, P.: ZSSR, 2.V.–8.V.; HARČÁR, J.: Maďarsko, 2.V.–8.V.; EBRINGEROVÁ, A.: Rakúsko, 2.V.–8.V.; MACHO, L.: Poľsko, 5.V.–10.V.; PLEŠKO, I., KOVAL, A., TÖRÖK, J.: ZSSR, 30.IV.–12.V.; PÖSS, O.: Bulharsko, 8.V.–13.V.; TKÁČOVÁ, K., PAHOLIČ, G.: Maďarsko, 10.V.–13.V.; MARHOLD, K.: ZSSR, 2.V.–14.V.; HORECKÝ, J.: Čína, 3.V.–15.V.; NOSÁĽ, R.: Dánsko, 9.V.–17.V.; NOSÁĽOVÁ, V.: Dánsko, 9.V.–17.V.; JANČINOVÁ, V.: Dánsko, 9.V.–17.V.; MATULA, V.: ZSSR, 12.V.–18.V.; HLAVAČKA, F.: ZSSR, 12.V.–18.V.; GANITKIEVIČ, V. J.: ZSSR, 12.V.–19.V.; JAJCAJ, L.: Maďarsko, 18.V.–19.V.; ZURAWSKI, KURT JOACHIM: NDR, 13.V.–19.V.; TAKÁCS, S.: ZSSR, 15.V.–20.V.; ŠARMÍR, E.: ZSSR, 17.V.–20.V.; STRAŇÁKOVÁ, E.: Rumunsko, 16.V.–20.V.; DUDA, P., PAVLÁSEK, J., RUŠČÁK, M.: Maďarsko, 17.V.–20.V.; ŠEFFER, J.: Maďarsko, 16.V.–20.V.; ĎURIŠINOVÁ, A., HOCMAN, L.: Maďarsko, 16.V.–20.V.; PISÁRČIK, M.: NDR, 15.V.–20.V.;2825
MATEJKA, D.: Švajčiarsko, 16.V.–21.V.; HOLEC, R.: NDR, 24.IV.–21.V.; ŠÚTOVEC, M.: Juhoslávia, 15.V.–21.V.; MIKLOŠKO, J., ŠAJDA, J.: ZSSR, 16.V.–21.V.; VILHAMOVÁ, V.: Rakúsko, 16.V.–22.V.; IŠA, J.: ZSSR, 15.V.–22.V.; ŠEVČÍK, J.: Anglicko, 22.II–22.V.; ŽUDEL, J.: Maďarsko, 16.V.–22.V.; HROBÁK, M.: ZSSR, 3.V.–24.V.; LEGKAJA, T. N.: ZSSR, 16.V.–24.V.; SCHWEIGHOFER, A.: Maďarsko, 23.V.–25.V.; DANEK, J.: ZSSR, 17.V.–25.V.; SURIN, I. M., ZOTOV, I. L.: ZSSR, 23.V.–26.V.; BALÁŽ, J., KUDELA, K.: ZSSR, 17.V.–26.V.; HARTMANOVÁ, M.: ZSSR, 17.V.–27.V.; LICHARDUS, B.: Bulharsko, 22.V.–27.V.; KOTEKOVÁ, R.: Maďarsko, 23.V.–27.V.; WEISKOPF, R.: NDR, 25.V.–27.V.; BECKER, Ch.: NDR, 23.V.–27.V.; FERANEC, J.: Maďarsko, 23.V.–28.V.; HAJKO, V.: Maďarsko, 23.V.–28.V.; SÓLYOM, A.: Maďarsko, 23.V.–28.V.; MARCINKA, K.: NDR, 23.V.–30.V.; FURMÁNEK, O.: NSR, 23.V.–30.V.; HORVÁTH, I.: NDR, 24.V.–30.V.; DUBINSKÝ, P.: Anglicko, 19.V.–31.V.; ŠARMÍR, I.: Rumunsko, 30.V.–2.VI.; GAŠPARÍKOVÁ, J.: Poľsko, 28.V.–3.VI.; SZUTTOR, N.: Čína, 22.V.–3.VI.; MIROŠŠAYOVÁ, E.: Maďarsko, 23.V.–3.VI.; BEREK, D.: Taliansko, 3.V.–3.VI.; DAUTZENBERG, H.: NDR, 30.V.–3.VI.; PLOBNER, L.: NDR, 30.V.–3.VI.; DIKO, P.: ZSSR, 29.V.–3.VI.; PÁZMAN, A.: ZSSR, 30.V.–3.VI.; HAVLICA, J.: ZSSR, 29.V.–3.VI.; TURČANOVÁ, Ľ.: NDR, 28.V.–4.VI.; BÁTORA, J.: Maďarsko, 23.V.–4.VI.; KASANICKÁ, Z.: Maďarsko, 30.V.–4.VI.; SLOBODA, F.: Taliansko, 3.V.–4.VI.; KUROČKIN, V. I., LAPTIENKO, A. J., ŠAPARENKO, V. V., GAVRIŠ, I. G., ALISTRATOV, V. I.: ZSSR, 30.V.–4.VI.; PARILÁK, Ľ.: ZSSR, 29.V.–4.VI.; PITOŇÁK, A.: Švédsko, 14.V.–4.VI.; LICHARDUS, S.: Turecko, 27.V.–5.VI.; GENZOR, J.: NSR, 23.V.–6.VI.; SCHWEIGHOFER, A.: ZSSR, 2.VI.–6.VI.; BALAKŠIN, O. B., SINEV, A. V.: ZSSR, 30.V.–6.VI.; PAJDUŠÁK, P.: NSR, 10.V.–7.VI.; PULPITLOVÁ, J.: Poľsko, 10.V.–7.VI.; MUCHOVÁ, J.: Anglicko, 9.V.–7.VI.; KUPČENKO, G. V.: ZSSR, 30.V.–8.VI.; UHER, Ľ., FEDOR, P.: Rumunsko, 2.VI.–8.VI.; BURDA, J.: ZSSR, 29.V.–9.VI.; konferencia socialistických krajín: 6.VI.–9.VI.; LISICKÝ, M. J.: Maďarsko, 7.VI.–9.VI.; ĎURIŠINOVÁ, M.: ZSSR, 2.VII.1987–9.VI.1988; BAUCH, V.: Maďarsko, 6.VI.–10.VI.; ŽIVICA, V.: Maďarsko, 6.VI.–10.VI.; BEREK, D.: Poľsko, 7.VI.–10.VI.; ČERVENÁK, J.: ZSSR, 5.VI.–10.VI.; FERIANC, P.: Rumunsko, 5.VI.–11.VI.; MACHÁČ, I.: NSR, 17.V.–11.VI.; PORGES, M., KUZMÍK, J.: Maďarsko, 6.VI.–11.VI.; SZALAYOVÁ, I., OPRŠALOVÁ, Z., JANOVOVÁ, D.: Maďarsko, 6.VI.–11.VI.; ČIČAJ, V.: Rakúsko, 6.VI.–12.VI.; ŠAFRÁNKOVÁ, J.: Grécko, 29.V.–12.VI.; PIETRZYK, B., OBRCJAN, J., ŽIŽLAVSKÝ, M.: NDR, 5.VI.–12.VI.; DJUBEK, J.: Fínsko, 3.VI.–12.VI.; BENČAŤ, T.: Švédsko, 14.V.–12.VI.; ŠTEVULOVÁ, N., FLOREK, I.: ZSSR, 6.VI.–14.VI.; TRŽILOVÁ, B., MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ.: Maďarsko, 14.VI.; PLANDER, I.: NDR: 11.VI.–15.VI.; VLACHÝ, J.: ZSSR, 31.V.–15.VI.; CAMBEL, B., SPŠIAK, J.: ZSSR, 30.V.–16.VI.; CHMELA, Š.: Kanada, 13.IX.1986–16.VI.1988; DUBNIČKA, J.: ZSSR, 28.V.–16.VI.; ŠEŠERA, Ľ.: ZSSR, 6.VI.–16.VI.; BUNČIAK, M.: NDR, 12.VI.–17.VI.; VOJTKO, J.: Poľsko, 13.VI.–17.VI.; ROSOVÁ, V.: NDR, 12.VI.–18.VI.; HRIVÍK, P.: NDR, 9.VI.–18.VI.; BEDNÁR, P.: NDR, 12.VI.–18.VI.; ARBET, L.: Maďarsko, 16.VI.–18.VI.; KOHÚTOVÁ, M.: Maďarsko, 13.VI.–18.VI.; GEISSLER, U.: NDR, 13.VI.–18.VI.; MARKOŠOVÁ, M.: NSR, 13.VI.–19.VI.; VEREŠÍK, J.: Poľsko, 6.VI.–13.VI.; BLAŠKOVÁ, S.: Maďarsko, 15.VI.–19.VI.; HOLEC, R.: Maďarsko, 13.VI.–19.VI.; OSLANSKÝ, F.: Maďarsko, 13.VI.–19.VI.; HULÍNOVÁ, H.: ZSSR, 12.VI.–19.VI.; BEŇAČKA, Š.: ZSSR, 6.VI.–19.VI.; KUBICA, Š.: ZSSR, 6.VI.–19.VI.; LALINSKÝ, T.: ZSSR, 6.VI.–19.VI.; HAMMEROVÁ, H.: Stredozemné more, 4.VI.–19.VI.; BAJEV, V. V., TITOV, V. A.: ZSSR, 23.V.–21.VI.; SZÉKELY, V.: Poľsko, 5.VI.–20.VI.; ANDRIS, P., JURÍK, M.: ZSSR, 14.VI.–21.VI.; TOMORI, Z.: ZSSR, 13.VI.–21.VI.; MARKUŠ, A.: ZSSR, 8.VI.–21.VI.; KOŠÍKOVÁ, B.: Kanada, 1.VI.–22.VI.; SABÓ, A.: NSR, 24.V.–24.VI.; CIRBES, V.: Čína, 10.VI.–24.VI.; KASANICKÁ, Z., MAGLOCKÝ, Š.: NDR, 19.VI.–24.VI.; KELEMENOVÁ, A.: Maďarsko, 20.VI.–24.VI.; ŽILINA, T. N.: ZSSR, 23.V.–24.VI.; HANIC, F.: ZSSR, 18.VI.–24.VI.; DANĚK, V.: ZSSR, 15.VI.–24.VI.; LACKOVIČOVÁ, A.: ZSSR, 12.VI.–24.VI.; LABUDA, J., LEHOTSKÝ, M., ŠIMONČIČ, N., STEINEMANN, A., KELLO, I., NÜRNBERGER, P.: Rumunsko, 20.VI.–24.VI.; PEČIVOVÁ, J.: NDR, 22.VI.–25.VI.; HAVASSY, I., KMEŤ, V.: Poľsko, 19.VI.–25.VI.; KUBÁČKOVÁ, Ľ.: NDR, 20.VI.–25.VI.; SEMAN, M.: ZSSR, 18.VI.–25.VI.; CHOVANEC, F., GREGOR, B.: ZSSR, 13.VI.–25.VI.; MOLNÁR, Ľ.: Francúzsko, 21.VI.–25.VI.; GAŽO, M.: NSR, 19.VI.–26.VI.; NOVÁK, L.: Maďarsko, 20.VI.–26.VI.; KOVÁČ, J.: Maďarsko, 20.VI.–26.VI.; VALÁŠEK, J.: ZSSR, 12.VI.–26.VI.; ČIERNY, J.: ZSSR, 13.VI.–26.VI.; MARKUŠ, Š.: ZSSR, 21.VI.–26.VI.; NOVOSAD, F.: ZSSR, 20.VI.–27.VI.; VESELÁ, V.: ZSSR, 11.VI.–27.VI.; GRUSKA, J.: Taliansko, 27.V.–28.VI.; ČILLAG, Ľ.: Poľsko, 14.VI.–28.VI.; BENČAŤOVÁ, B.: Poľsko, 14.VI.–28.VI.; KODAJOVÁ, D.: ZSSR, 3.I.–29.VI.; PODBERSKÁ, Ľ.: NDR, 14.VI.–29.VI.; SCIRANKOVÁ, E.: ZSSR, 8.VI.–29.VI.; MENDEL, O.: NDR, 24.VI.–30.VI.;2826
DUSZA, J., RUŠČÁK, M.: NDR, 19.VI.–1.VII.; STEHLÍK, M.: ZSSR, 24.VI.–1.VII.; OBRCJAN, J.: Poľsko, 27.VI.–1.VII.; BORODOVČÁK, V.: ZSSR, 26.VI.–2.VII.; BAUCH, V.: Taliansko, 26.VI.–2.VII.; BERKA, V.: ZSSR, 30.V.–3.VII.; VÁRI, A.: Maďarsko, 27.VI.–3.VII.; ELSCHEKOVÁ, A.: NDR, 26.VI.–4.VII.; BARAN, M.: Fínsko, 24.VI.–4.VII.; BIELY, P.: ZSSR, 15.VI.–5.VII.; KAMENICKÁ, A.: Kórea, 5.VI.–5.VII.; KOVANIČ, Ľ.: ZSSR, 26.VI.–5.VII.; BUGÁR, J.: NDR, 6.VII.–7.VII.; RYBANSKÝ, M.: ZSSR, 5.VII.–8.VII.; DUTESCU, D.: Rumunsko, 8.VII.; GORELIK, B. A.: ZSSR, 8.VII.–8.VII.; HECHITAJLO, V. S.: ZSSR, 8.VII.; BUCHA, V., TIKALOVÁ, A.: ZSSR, 6.VII.–8.VII.; KALÚZ, S.: ZSSR, 29.VI.–11.VII.; LISICKÝ, M.: NDR, 3.VII.–11.VII.; KOMANDAREV, S.: Bulharsko, 5.VII.–11.VII.; VALACHOVIČ, M.: Rakúsko, 1.VII.–11.VII.; IŠKOV, V. N.: ZSSR, 13.VI.–12.VII.; VIGAŠ, M., ŠTRBÁK, V.: ZSSR, 9.VII.–15.VII.; ILAŠOVÁ, Ľ.: Maďarsko, 4.VII.–15.VII.; MAREK, P.: NSR, 15.VI.–16.VII.; HAVASIOVÁ, K.: ZSSR, 11.VI.–17.VII.; HANZELOVÁ, V.: ZSSR, 27.VI.–18.VII.; ŠIMÚTH, J.: Francúzsko, 17.VI.–22.VII.; ŠÚTOR, J., NOVÁK, V., GEUBER, R.: ZSSR, 5.VII.–22.VII.; KEDRO, M.: ZSSR, 11.VII.–22.VII.; TITOMIR, L. I.: ZSSR, 18.VII.–23.VII.; GORBUNOV, S. K., MUKALOV, I. O.: ZSSR, 18.VII.–24.VII.; BESSENYEI, J.: Maďarsko, 11.VII.–24.VII.; CHOVANEC, F.: Anglicko, 9.VII.–25.VII.; VOTICKÝ, Z., REPÁŠ, M.: Mongolsko, 10.VII.–25.VII.; KUDELA, K.: Fínsko, 18.VII.–29.VII.; BENDA, O.: Francúzsko, 25.VII.–29.VII.; LABÁTOVÁ, S.: Maďarsko, 18.VII.–29.VII.; PERMYAKOV, E.: ZSSR, 6.VII.–30.VII.; MISLOVIČOVÁ, D.: Francúzsko, 23.VII.–30.VII.; MATIŠIN, J., BALÁŽ, J.: ZSSR, 1.VII.–31.VII.; KOLNÍK, T.: NSR, 14.VII.–1.VIII.; NOGA, J.: USA, 2.III.–1.VIII.; MAJKOVÁ, E.: Francúzsko, 11.II.–2.VIII.; MERNEL, Ch.: NDR, 1.VIII.–5.VIII.; KLIMEŠ, I.: Japonsko, 5.VII.–6.VIII.; NAGY, M.: NSR, 3.VIII.–11.VIII.; PITTELKOW, R.: NDR, 15.VIII.–18.VIII.; KRÁĽ, J.: Poľsko, 31.VII.–20.VIII.; RUTTKAY–NEDECKÝ, I.: NSR, 16.VIII.–21.VIII.; TVAROŠKA, I.: Švédsko, 12.VIII.–22.VIII.; KORYTÁR, D.: Maďarsko, 21.VIII.–25.VIII.; KRIŽKOVÁ, L., JELOKOVÁ, J.: Maďarsko, 22.VIII.–26.VIII.; POLÁKOVÁ, K.: Anglicko, 30.XI.1987–26.VIII.1988; KUŤKA, P.: Japonsko, 6.VII.–26.VIII.; LANYI, Š.: Maďarsko, 21.VIII.–26.VIII.; DUBECKÝ, F.: Maďarsko, 22.VIII.–26.VIII.; BRIMICH, L.: NDR, 21.VIII.–27.VIII.; POLEDNA, J.: Rumunsko, 18.VIII.–27.VIII.; BARAN, M.: ZSSR, 21.VIII.–27.VIII.; RUŽEKOVÁ, V., BANÁSOVÁ, V.: Maďarsko, 22.VIII.–27.VIII.; KUDELA, K., SLIVKA, M.: Maďarsko, 21.VIII.–26.VIII.; MARKUŠ, Š.: Francúzsko, 20.VIII.–28.VIII.; CHROPOVSKÝ, B.: USA, 18.VIII.–30.VIII.; LICHARDUS, B.: Japonsko, 6.VIII.–30.VIII.; KUČEROVÁ, K.: Juhoslávia, 22.VIII.–2.IX.; KONCZOS, G.: Maďarsko, 23.VIII.–2.IX.; MIKLOŠ, D.: Rakúsko, 28.VIII.–2.IX.; KVITKOVIČ, J.: ZSSR, 10.VIII.–3.IX.; HANIC, F.: Rakúsko, 28.VIII.–3.IX.; ĎUROVIČ, S.: Rakúsko, 28.VIII.–3.IX.; DIHU, M.: Rumunsko, 29.VIII.–5.IX.; URUCU, V.: Rumunsko, 29.VIII.–5.IX.; KOVÁČ, D.: Austrália, 26.VIII.–6.IX.; BACHÁR, V.: Maďarsko, 5.IX.–8.IX.; DUBINSKÝ, P.: Maďarsko, 4.IX.–9.IX.; KOVÁČOVÁ, E.: Maďarsko, 4.IX.–9.IX.; MAJKOVÁ, E.: Maďarsko, 5.IX.–9.IX.; AMBROS, C.: Maďarsko, 5.IX.–9.IX.; ĎURČO, P.: Maďarsko, 4.IX.–9.IX.; TYŠLER, M., KOSKA, M.: ZSSR, 5.IX.–9.IX.; PLÁVKOVÁ, O.: ZSSR, 3.IX.–10.IX.; BRIMICH, L.: Poľsko, 4.IX.–10.IX.; HLÁSNIK, I.: Rumunsko, 4.IX.–10.IX.; IVAN, J., ŠEBOVÁ, A.: NSR, 4.IX.–10.IX.; ANTALOVÁ, A., SANIGA, M.: NDR, 3.IX.–11.IX.; UNGVARSKI, M.: Maďarsko, 5.IX.–11.IX.; KÖNIGSTEIN, J.: NSR, 19.VIII.–12.IX.; VARGA, J.: Maďarsko, 29.VIII.–12.IX.; SUPUKA, J., BENČAŤ, T.: Poľsko, 3.IX.–12.IX.; SIVÁK, Ľ.: ZSSR, 6.IX.–13.IX.; SZATHMÁRY, V.: NSR, 16.VIII.–13.IX.; MÚČKA, J.: Mongolsko, 7.IX.–13.IX.; KYSELICA, F.: ZSSR, 8.IX.–13.IX.; HLUCHÝ, L., GAŽI, B.: ZSSR, 3.IX.–13.IX.; RENDEK, I.: ZSSR, 6.IX.–14.IX.; GRÓFOVÁ, M.: Dánsko, 4.VII.–15.IX.; SLEZÁK, J., ZIEGELHÖFFER, A.: NDR, 10.IX.–15.IX.; KOVÁČ, D.: Maďarsko, 12.IX.–16.IX.; HASENRÖHRL, S.: Rumunsko, 4.IX.–16.IX.; VAŠKO, M.: ZSSR, 2.IX.–16.IX.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 13.IX.–17.IX.; JUHÁSOVÁ, E.: ZSSR, 11.IX.–17.IX.; ŠVEHLÍKOVÁ, J.: ZSSR, 6.IX.–17.IX.; LUPTÁK, J.: ZSSR, 11.IX.–17.IX.; ŠVARC, R.: ZSSR, 5.IX.–19.IX.; KOVÁČ, M.: Rumunsko, 5.IX.–19.IX.; STRACELSKÝ, R.: Poľsko, 12.IX.–19.IX.; HATALOVÁ, B.: ZSSR, 11.IX.–20.IX.; ŠKORVANEK, M.: India, 6.IX.–20.IX.; OHHO KOICHI: Japonsko, 18.IX.–21.IX.; SCHWEIGHOFER, A.: ZSSR, 13.IX.–22.IX.; KAČALA, J., BOSÁK, J., BUZÁSSYOVÁ, K., HABOVŠTIAK, A., MAJTÁN, M.: Bulharsko, 13.IX.–22.IX.; LESŇÁKOVÁ, S.: Bulharsko, 14.IX.–22.IX.; OKÁLI, I., HLAVATÝ, E.: NDR, 19.IX.–23.IX.; KUČEROVÁ, K.: Bulharsko, 14.IX.–23.IX.; IVANTYŠYNOVÁ, T.: Bulharsko, 13.IX.–23.IX.; MATULA, V.: Bulharsko, 11.IX.–23.IX.; HATALA, P.: ZSSR, 11.IX.–23.IX.; BENDA, O.: Maďarsko, 19.IX.–23.IX.; PAJOR, M.: ZSSR, 11.IX.–23.IX.; KÚDELA, R.: ZSSR, 18.IX.–3.IX.; ANDRÁŠ, P.: Poľsko, 19.IX.–23.IX.; BOTÍK, J.: Maďarsko, 17.IX.–23.IX.; ŠIMÁČEK, I., MANKOVICKÝ, Š.: NDR, 18.IX.–24.IX.; MACHO, L.: Maďarsko, Juhoslávia, 19.IX.–24.IX.; PLANDER, I.: Bulharsko, 19.IX.–24.IX.; PITOŇÁK, A.: Juhoslávia, 15.IX.–24.IX.; WALTER, D., ETTL, W., TUROWSKI, O.: NDR, 19.IX.–24.IX. HLÁSNIK, I., MAJOROŠ, M.: ZSSR, 18.IX.–24.IX.; TÖKES, L.: Maďarsko, 18.IX.–24.IX.; FRANCŮ, J.: ZSSR, 5.IX.–24.IX.; RUTTKAY–NEDECKÝ, G.: NDR, 18.IX.–25.IX.; PLEŠKO, I.: Taliansko, 22.IX.–25.IX.; TOKÁR, F.: ZSSR, 12.IX.–25.IX.; DINUŠ, S.: ZSSR, 15.IX.–26.IX.; URBAN, J.: NSR, 2.VIII.1987–26.IX.1988; ĎUROVIČ, S.: NDR, 18.IX.–26.IX.; AVENARIUS, A.: Bulharsko, 13.IX.–27.IX.; PORUBČAN, V.: ZSSR, 13.IX.–27.IX.; KRČ, R.: NDR, 26.IX.–30.IX.; HOLUBOVÁ, M.: NDR, 12.IX.–30.IX.; TONKOVÁ, M.: Bulharsko, 11.IX.–30.IX.; JAKEŠOVÁ, E.: Maďarsko, 19.IX.–30.IX.; UJHÁZY, V.: Bulharsko, 25.IX.–30.IX.; FABIAN, K., HRUBÝ, D.: ZSSR, 25.IX.–30.IX.; ŠARMÍR, E., VOJTKO, J.: USA, 30.IX.;2827
VOZÁR, J.: Rakúsko, 26.IX.–1.X.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 26.IX.–1.X.; LUKÁČ, I.: NDR, 25.IX.–1.X.; ROMANOV, A.: NDR, 28.IX.–1.X.; DUBNIČKA, Š.: ZSSR, 25.IX.–1.X.; GREŠÍKOVÁ, M.: Grécko, 25.IX.–1.X.; BARÁTH, J.: Mongolsko, 15.IX.–1.X.; KUDELA, K.: USA, 23.IX.–1.X.; KOMÍNKOVÁ, Z.: Francúzsko, 18.IX.–1.X.; PULMANNOVÁ, S.: NSR, 24.IX.–1.X.; MOLNÁR, Ľ.: Rumunsko, 26.IX.–2.X.; BEŇAČKA, Š.: Francúzsko, 18.IX.–2.X.; HRIVÍK, P., FAŠUNG, J.: ZSSR, 20.IX.–2.X.; CHOVANEC, F., UŠÁK, P.: ZSSR, 22.IX.–2.X.; ŘEHÁČEK, J.: ZSSR, 20.IX.–2.X.; BOĎA, K.: ZSSR, 28.IX.–2.X.; SÝKORA, J., RUŠÍN, V., RYBANSKÝ, M.: ZSSR, 25.IX.–2.X.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 18.IX.–2.X.; MAŤÁTKO, B.: ZSSR, 19.IX.–2.X.; SLÁDEK, J.: NDR, 26.IX.–2.X.; MIŤKOVÁ, D.: ZSSR, 26.IX.–3.X.; BENCO, Ľ.: ZSSR, 27.IX.–4.X.; ŠTEFÁNIKOVÁ, A.: ZSSR, 21.IX.–4.X.; OVEČKOVÁ, O., ŇIŇAJOVÁ, K.: Maďarsko, 29.IX.–5.X.; OKÁLI, I.: ZSSR, 3.X.–6.X.; KORDOŠ, P.: ZSSR, 19.IX.–6.X.; BÁTORA, J.: Juhoslávia, 2.X.–7.X.; DOLGOV, A. V.: ZSSR, 19.IX.–7.X.; ROMANČÍK, V.: ZSSR, 27.IX.–7.X.; HEINRICHOVÁ, K.: Maďarsko, 3.X.–7.X.; HENČEK, M., POLEDNA, J.: NDR, 1.X.–7.X.; ONDRIŠ, Ľ., ŠIMÁČEK, Ľ.: ZSSR, 2.X.–7.X.; MURÍN, M., HEČKOVÁ, N.: NSR, 4.X.–8.X.; TOMAN, R.: ZSSR, 25.IX.–8.X.; KOVÁČ, D.: NSR, 1.X.–8.X.; ŠLESÁR, M., BOBROVÁ, E.: Poľsko, 4.X.–8.X.; HRIC, L.: Grécko, 16.IX.–8.X.; JURIŠ, P.: ZSSR, 13.IX.–8.X.; KUČERA, A.: ZSSR, 25.IX.–8.X.; GYEPESOVÁ, D., MIKLOŠ, D.: ZSSR, 25.IX.–8.X.; SZULÉNIOVÁ, A.: Bulharsko, 26.IX.–9.X.; ŠEBO, P.: ZSSR, 28.IX.–9.X.; OSTROLÚCKA, M. G.: Bulharsko, 3.X.–10.X.; MADAI, E.: NDR, 4.X.–10.X.; TRNOVCOVÁ, V.: ZSSR, 28.IX.–12.X.; TOTH, D., KMEŤ, I.: ZSSR, 3.X.–12.X.; KOREC, I.: ZSSR, 21.IX.–12.X.; HOLLÝ, M.: ZSSR, 21.IX.–13.X.; OVEČKOVÁ, O.: NDR, 10.X.–13.X.; OLŠINA, O.: Poľsko, 2.X.–14.X.; NOWAK, H.: NDR, 10.X.–14.X.; MARKOVIČ, O.: Maďarsko, 10.X.–14.X.; SLÁDEK, J.: ZSSR, 10.X.–14.X.; KMEŤ, V.: ZSSR, 9.X.–15.X.; BABIAKOVÁ, G.: Dánsko, 2.X.–15.X.; HOLEC, R.: Juhoslávia, 9.X.–15.X.; CELNAROVÁ, X.: Turecko, 15.IX.–15.X.; HRDLOVIČ, P., RYCHLÁ, L.: ZSSR, 9.X.–15.X.; VALLO, V.: NDR, 10.X.–15.X.; JURKO, V.: NDR, 9.X.–15.X.; BUŽEK, V.: Taliansko, 3.X.–16.X.; KOMADEL, P.: NDR, 3.X.–16.X.; THOM, H., FRÖHLICH, W.: NDR, 10.X.–17.X.; HASEGAN, D.: Rumunsko, 19.IX.–19.X.; RYKOVSKY, A. S.: ZSSR, 6.X.–19.X.; TESÁR, A.: ZSSR, 14.X.–19.X.; VOLAUFOVÁ, J.: NSR, 19.IX.–20.X.; FÜLEKY, P.: NDR, 15.X.–20.X.; HROMADOVÁ, M.: NDR, 16.X.–20.X.; KUMIČÁK, J.: NDR, 17.X.–20.X.; SOPKO, J.: Maďarsko, 10.X.–21.X.; PREŤOVÁ, A.: ZSSR, 9.X.–21.X.; REICH, P.: NDR, 17.X.–21.X.; VRŤO, I.: NDR, 16.X.–21.X.; IVANIČKOVÁ, E.: Rakúsko, 17.X.–21.X.; ŠEDOVIČ, M.: ZSSR, 9.X.–22.X.; ČORBA, J.: ZSSR, 10.X.–22.X.; IŠA, J.: Poľsko, 16.X.–22.X.; BEDNÁRIKOVÁ, E.: NDR,9.X.–22.X.; GABEL, B.: Grécko, 15.X.–23.X.; ČAPLA, M.: NDR, 16.X.–23.X.; MIKLOŠKO, J.: Kórea, 29.IX.–23.X.; SOVIŠ, F.: Čína, 30.IX.–30.X.; HOSSO–MEGYAR, M.: Maďarsko, 17.X.–23.X.; BÁN, J.: USA, 20.X.1987–25.X.1988; OPRŠALOVÁ, Z.. Juhoslávia, 15.X.–27.X.; POTÚČEK, M., KRIŽMA, M.: Kórea, 12.X.–27.X.; VALENTA, F., KOPORECKÝ, O., MIGAŠ, J., KOVÁČ, D.: Vietnam, 26.X.–28.X.; KURIC, Š.: NDR, 24.X.–28.X.; STAŠŠÍKOVÁ, D.: Francúzsko, 4.IX.–28.X.; BAJLA, I., ELIÁŠ, J.: Bulharsko, 23.X.–28.X.; MOCKOVČIAKOVÁ, A.: NDR, 24.X.–28.X.; NOVÁK, J.: NDR, 24.X.–28.X.; HAPÁK, P.: Bulharsko, 23.X.–28.X.; TRÉGEROVÁ, V., ZACHAROVÁ, M., ERBAN, M.: ZSSR, 18.X.–28.X.; ZELINKA, J.: NDR, 25.X.–28.X.; ROMANOV, A.: Taliansko, 17.X.–28.X.; KISDI–KOSZÓ, E.: Maďarsko, 24.X.–28.X.; VAJTERŠIC, M.: NSR, 1.VIII.–29.X.; GORCHILOVÁ, Ľ.: Bulharsko, 23.X.–29.X.; PROKSA, B.: Francúzsko, 16.X.–29.X.; PUJBROVÁ, B.: NDR, 23.X.–29.X.; HVOŽDARA, M.: ZSSR, 24.X.–29.X.; KUDELA, K.: ZSSR, 22.X.–29.X.; BORSIG, E.: NDR, 16.X.–29.X.; BIELIK, M.: NDR, 23.X.–29.X.; ČILINSKÁ, Z.: NDR, 24.X.–29.X.; ROSA, K.: NDR, 26.X.–29.X.; ŠKORVANEK, M.: NDR, 23.X.–29.X.; STEIN, J.: NDR, 23.X.–29.X.; MESSA, B., RUZSAS: Maďarsko, 26.X.–29.X.; MIKLOŠKO, J.: Kórea, 29.IX.–23.X.; SOVIŠ, F.: Čína, 30.IX.–30.X.; LATH, D.: NDR, 16.X.–30.X.; SITÁROVÁ, A.: NDR, 23.X.–30.X.; UJHÁZY, V.: Švajčiarsko, 21.X.–30.X.; KOGAN, G.: Taliansko, 22.X.–30.X.; MARKUŠ, Š.: Švajčiarsko, 3.IX.–31.X.; ZEMANÍK, P.: ZSSR, 17.X.–31.X.; MUCHA, J.: NSR, 11.V.1987–31.X.1988; KALLO, H.: Fínsko, 9.XI.;2828
SZÓCS, F.: Švajčiarsko, 24.X.–1.XI.; FARKAŠ, V., BIELY, P.: Kórea, 16.X.–1.XI.; KUNCOVÁ, M.: ZSSR, 12.X.–3.XI.; SKÁKALA, M.: ZSSR, 24.X.–4.XI.; GLÜCK, B.: NDR, 31.X.–5.XI.; VELIAČIK, L.: NDR, 30.X.–5.XI.; SUCHÝ, J.: ZSSR, 1.XI.–5.XI.; TREMKO, J.: ZSSR, 22.X.–6.XI.; HIRSCH, J., PETRÁKOVÁ, E.: Anglicko, 31.X.–7.XI.; KROŠLÁK, P.: NDR, 29.X.–8.XI.; Podujatie SAV: 8.XI.–10.XI.; HOLČÍK, M., VANTUCH, J.: NDR, 7.XI.–11.XI.; ŠPERKA, M.: NDR, 6.XI.–11.XI.; BARTOŇ, J.: NDR, 6.XI.–11.XI.; CHMIEL, J.: Etiópia, 5.X.–11.XI.; FANCSLSZKY, G.: Maďarsko, 9.XI.–11.XI.; TIMKO, J.: Sýria, 4.XI.–11.XI.; NOVICKÝ, T.: Maďarsko, 12.IX.–12.XI.; MIČOVSKÝ, A.: NDR, 8.XI.–12.XI.; ŠALING, M.: NSR, 6.XI.–12.XI.; PAVÚK, J.: NDR, 6.XI.–13.XI.; FIGUSCH, V.: NDR, 8.XI.–13.XI.; CZUDEK, T.: NDR, 15.VIII.–13.XI.; NAGY, I.: Maďarsko, 8.XI.–14.XI.; OCELÍK, V.: ZSSR, 16.X.–15.XI.; KLEŠNINOVÁ, O.: ZSSR, 19.X.–16.XI.; MICHALÍK, J.: ZSSR, 10.XI.–16.XI.; DUHAJ, P.: NDR, 13.XI.–18.XI.; BETKO, J.: Grécko, 30.X.–18.XI.; JAMRIŠKA, J., BRAVENÝ, T.: Francúzsko, 14.XI.–18.XI.; BLAŽOVSKÝ, J.: ZSSR, 13.XI.–18.XI.; KRANZ, G.: NDR, 14.XI.–18.XI.; TIMPE, H.–J.: NDR, 18.XI.; TODOROVA, V.: Bulharsko, 14.XI.–18.XI.; KRIZA, I.: Maďarsko, 14.XI.–18.XI.; SZATHMÁRY, V.: NDR, 8.XI.–19.XI.; DJUBEK, J.: Juhoslávia, 14.XI.–19.XI.; THURZO, I.: NDR, 13.XI.–19.XI.; LICHARDUS, B.: NDR, 14.XI.–19.XI.; UHRÍN, D.: Maďarsko, 8.XI.–13.XI.; SZUTTOR, N.: ZSSR, 14.XI.–20.XI.; HANSEL, N.: NDR, 14.XI.–20.XI.; KOČIŠ, I.: NSR, 7.XI.–20.XI.; KOSA, L.: ZSSR, 7.XI.–20.XI.; HAJKO, V.: ZSSR, 13.XI.–22.XI.; GLASA, J.: NDR, 3.X.–23.XI.; KRAJČOVIČ, M.: Juhoslávia, 16.XI.–24.XI.; BARNOVSKÝ, M.: ZSSR, 12.XI.–24.XI.; LUPTÁK, J.: NDR, 21.XI.–25.XI.; BARTLOVÁ, A.: Poľsko, 19.XI.–25.XI.; NAGY–VARGA, E.: Maďarsko, 20.XI.–25.XI.; NYARSIK, L.: NDR, 1.X.–26.XI.; VOZÁR, J.: Maďarsko, 14.XI.–26.XI.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 13.XI.–26.XI.; PÖSS, O.: Poľsko, 13.XI.–26.XI.; ZELINKA, J.: Maďarsko, 21.XI.–26.XI.; BANKOVSKIJ, J. A.: ZSSR, 21.XI.–27.XI.; MAJERNÍKOVÁ, E.: ZSSR, 13.XI.–27.XI.; BEREK, D.: ZSSR, 12.XI.–27.XI.; de GALIENO, F. M.: Kuba, 24.XI.–28.XI.; MESKE, W., HARTUNG, G.: NDR, 24.XI.–28.XI.; VILLIG, ERBEN: NDR, 28.XI.–30.XI.; MUSATOV, A.: ZSSR, 30.X.–30.XI.; VASS, K.: NSR, 31.X.–30.XI.; SCHMIDTMAYEROVÁ, H.: Francúzsko, 2.X.–1.XII.; CHORVÁTH, I.: NDR, 1.XI.–1.XII.; KURILOVÁ, Ľ.: NDR, 27.XI.–2.XII.; NASCH, Ľ.: Bulharsko, 27.XI.–2.XII.; MATULA, V.: Bulharsko, Grécko, 20.XI.–2.XII.; CHLADNÁ, A.: ZSSR, 22.XI.–2.XII.; DERJABIN, A. V., KAZANCEV, V. K.: ZSSR, 29.XI.–2.XII.; BERKA, V.: ZSSR, 30.X.–2.XII.; HAVIAR, M.: Fínsko, 27.XI.–2.XII.; TÖRÖK, J.: ZSSR, 20.XI.–2.XII.; SMOLEN, F.: NSR, 7.XI.–3.XII.; JANŠÁK, Ľ.: Taliansko, 20.XI.–4.XII.; KVETŇANSKÝ, R., FICKOVÁ,, M.: ZSSR, 28.XI.–4.XII.; ZACHAR, V.: Francúzsko, 2.X.–4.XII.; BOTH, V., ŠEVČÍK, J.: ZSSR, 27.XI.–4.XII.; BOHÁČ, V.: ZSSR, 23.XI.–5.XII.; VENDLEKOVÁ, J.: Poľsko, 27.XI.–5.XII.; MIHALÍK, M.: ZSSR, 20.XI.–5.XII.; BOKŠTEJN, I. M.: ZSSR, 29.XI.–6.XII.; LICHARDUS, S.: India, Sýria: 5.XI.–6.XII.; SAMUEL, M.: Taliansko, 7.XI.–6.XII.; ALLARD, E.: Fínsko, 7.XII.; JERGEL, M.: India, 13.IX.–9.XII.; BÁRDOŠ, A., BARTA, E.: NDR, 30.X.–9.XII.; BORODOVČÁK, V.: Maďarsko, 5.XII.–10.XII.; GALIN, A.: Rumunsko, 28.XI.–10.XII.; ČIERNA, D.: Maďarsko, 5.XII.–10.XII.; KOMANDAREV, S.: Bulharsko, 4.XII.–10.XII.; ČIEŠKO, J.: NDR, 5.XII.–11.XII.; RUSŇÁK, P.: ZSSR, 29.X.–11.XII.; DRÁBIK, M., ŠTULC, J.: NDR, 28.XI.–12.XII.; BESTERCI, M.: ZSSR, 5.XII.–12.XII.; DUDROVÁ, E.: ZSSR, 5.XII.–14.XII.; PÁNEK, Z.: Poľsko, 11.XII.–14.XII.; MENDEL, O.: NDR, 11.XII.–15.XII.; ZACHAREV, P. V.: ZSSR, 23.XI.–15.XII.; SAMUHELOVÁ, M.: ZSSR, 13.XII.–16.XII.; ANTALOVÁ, A.: ZSSR, 2.XII.–16.XII.; PETRÍK, J.: Anglicko, 28.X.1987–16.XII.1988; SILNÝ, A.: Nórsko, 25.X.–17.XII.; ŠTRBÍK, V., DARULA, M.: NDR, 11.XII.–17.XII.; HOLEC, R.: Maďarsko, 18.XI.–17.XII.; MOROVICS, M.: Maďarsko, 18.XI.–17.XII.; SIMONOV, A. V.: ZSSR, 12.XII.–17.XII.; MIŠKOVIČ, V.: ZSSR, 5.XII.–17.XII.; ČIERNA, D.: ZSSR, 11.XII.–18.XII.; MACKO, D.: ZSSR, 20.XI.–18.XII.; HRIVŇÁK, I.: Kuba, 10.XII.–18.XII.; SAMUELY, P.: ZSSR, 4.XII.–18.XII.; CHORVÁTH, I.: ZSSR, 11.XII.–18.XII.; TABOR, I.: ZSSR, 5.XII.–18.XII.; SIMAN, Ľ.: NDR, 4.XII.–13.XII.; ČAJKA, O. V., SINICYN, B. V.: ZSSR, 13.XII.–19.XII.; IVAŠČENKO, J. N., PAN, S. V.: ZSSR, 12.XII.–19.XII.; LATTA, P.: ZSSR, 21.IX.–20.XII.; LUKAČKA, J.: Maďarsko, 21.XI.–20.XII.; ČIČAJ, V.: Maďarsko, 21.XI.–20.XII.; ĎURKOVÁ, M.: Maďarsko, 21.XI.–20.XII.; HUDEK, V., KLEPÁČ, M., BUREŠ, J.: India, 13.XII.–20.XII.; KULESZA, A.: Poľsko, 13.XII.–20.XII.; MOTYLEWSKI, J.: Poľsko, 13.XII.–20.XII.; PAVLOV, A. K.: ZSSR, 16.XII.–20.XII.; SUMEC, J.: NSR, 1.XII.–20.XII.; HLAVÁČ, S.: NSR, 7.VII.–21.XII.; BLOCH, L.: ZSSR, 22.XI.–22.XII.; RUSKO, J.: Anglicko, 16.III.–22.XII.; KUSÝ, I.: Bulharsko, 18.XII.–23.XII.; MUSATENKO, Ľ., KOVAĽ, I.: ZSSR, 18.XII.–23.XII.; GAJDOŠ, J.: Maďarsko, 19.XII.–23.XII.; BESSENEI, J.: Maďarsko, 28.XI.–24.XII.; HORVÁTH, I.: ZSSR, 18.XII.–25.XII.; FRUNKINA, L. J., JAKOVLEVNA, N.: ZSSR, 5.XII.–27.XII.2829
5261CII/43e19892830–2838
Zahraničné styky– správy zo služobných ciest
KNEPPO, P., FRAIT, Z.: ZSSR, 9.I.–12.I.; PROS, Z.: ZSSR, 9.I.–13.I.; KALAFUT, J.: ZSSR, 9.I.–13.I.; UHLENHUT, G.: NDR, 9.I.–13.I.; SUPUKA, J.: Poľsko, 8.I.–15.I.; TOMAN, R.: Kórea, 14.XI.1988–17.I.1989; HEIEN, M.: NSR, 17.I.; JANUSKA, H.: Rakúsko, 18.I.; LUBY, Š.: ZSSR, 16.I.–20.I.; JEŽOVÁ, D.: Francúzsko, 9.II.1988–20.I.1989; JAVORSKÝ, E.: Poľsko, 9.I.–21.I.; HOSTÝNOVÁ, J.: NDR, 8.I.–21.I.; GRAMATA, P.: Švajčiarsko, 7.I.–21.I.; SOVIŠ, F.: NDR, 16.I.–22.I.; KRUPA, V.: NSR, 6.XI.1988–24.I.1989; KYSELICA, F.: NDR, 21.I.–25.I.; VLECKAN, I. V., GUSAKOV, V. M., KRAVČENKO, L. N., RODIONOV, A. V., ČIRKIN, G. K.: ZSSR, 24.I.–25.I.; TSUKRUK, V., PTRENKO, K.: ZSSR, 22.I.–26.I.; ALBRECHT, J., ROTH, H.. JÄHRLING, Th.: NDR, 24.I.–26.I.; KAZÁR, J.: Kuvajt, 28.VII.1986–27.I.1989; SCHWEIGHOFER, A., TÁBORSKÝ, L.: ZSSR, 22.I.–27.I.; KÚDELA, S.: ZSSR, 23.I.–27.I.; KESELÝ, V.: ZSSR, 24.I.–27.I.; LANGER, P.: NDR, 23.I.–27.I.; BÁZLIKOVÁ, M.: NSR, 3.I.–28.I.; SOLOVIEV, J.: ZSSR, 14.I.–28.I.; HRKÚT, P., ROMAN, P.: Francúzsko, 22.I.–28.I.; RIPKA, I.: ZSSR, 23.I.–29.I.; VOJTÁŠ, P.: NSR, 22.I.–29.I.; GRUSKA, J.: NSR, 26.I.–1.II.; BICKO, J., TREBATICKÝ, I.: ZSSR, 28.I.–2.II.; ANAGNOSTOPOULOS, G.: Grécko, 31.I.–1.II.; STEINHARD, F.: Rakúsko, 3.II.; HASENRÖHL, S.: NDR, 31.I.–3.II.; KOVÁČ, D.: ZSSR, 28.I.–3.II.; KOUDELKA, M.: Bulharsko, 29.I.–3.II.; BORSIG, E.: NDR, 31.I.–4.II.; BRYGIHSKIJ, S. A.: ZSSR, 4.I.–4.II.; PETUŠIN, J.: India, 27.XII.1988–4.II.1989; PLANDER, I.: NSR, 3.XI.1988–5.II.1989; LVOV, M.: ZSSR, 21.I.–5.II.; MIKUŠ, P.: Švédsko, 18.IX.1988–5.II.1989; ANETTOVÁ, A.: Francúzsko, 29.VIII.1988–7.II.1989; SOSNICKYJ, V., MINOV, J.: ZSSR, 30.I.–8.II.; HUŤKA, P.: Taliansko, 29.I.–9.II.; SOLOVJEV, A. I.: ZSSR, 6.II.–10.II.; FIEDLEROVÁ, A.: NDR, 5.II.–12.II.; KOVÁČ, L.: Argentína, 18.XI.1988–13.II.1989; DODSON, G. G.: Anglicko, 8.II.–13.II.; MATIS, J.: NDR, 11.II.–16.II.; DUBECKÝ, F., KMEŤ, A.: Maďarsko, 16.II.; SÝKORA, O., VRŤO, I.: NSR, 4.II.–18.II.; KUDELA, K.: ZSSR, 13.II.–18.II.; NOVÁK, I.: ZSSR, 10.II.–19.II.; KNEPPO, P., SYKA, J.: NDR, 20.II.–23.II.; PLANDER, I., KOČIŠ, I.: NDR, 19.II.–23.II.; HLÁSNIK, I.: ZSSR, 20.II.–23.II.; JAGLA, F.: Bulharsko, 19.II.–24.II.; BUŽEK, V.: Taliansko, 29.I.–24.II.; GROMADSKI, Z.: Poľsko, 20.II.–24.II.; KIM CANG IL: Kórea, 24.II.–25.II.; ZELEŇÁK, I.: Austrália, 17.II.–26.II.; MITÁŠ, L.: Taliansko, 29.II.1988–26.II.1989; RICHTER, K.: Švédsko, 11.II.–26.II.; SCHMÖGNEROVÁ, B.: Anglicko, 20.II.–27.II.; GÉCZ, J.: ZSSR, 31.I.–28.II.; VIGAŠ, M.: Kuba, 20.II.–3.III.; SCHWEIGHOFER, A.: ZSSR, 27.II.–5.III.; LICHARDUS, B.: Juhoslávia, 2.III.–6.III.; ŠIKULA, M.: Maďarsko, 4.III.–6.III.; ENDEROV, KUFNER, PÁZMAN, ALVAREZ, CSACBÁR, SCHMIDT, MÁRKI, MATTHES, KUHNERT, URBANIK, CIESIELSKI, POSTELNICU, HOANG TUI, PHAN DIN DIEM, PHAM HUN SZEH, NIKOLSKIJ, BOJARSKA–PIESCZYK: Vietnam, 9.III.–10.III.; STRAŇAKOVÁ, E.: Maďarsko, 7.III.–10.III.; DZIFČÁKOVÁ, E.: Bulharsko, 26.II.–10.III.; FEDOROŇKO, M.: NDR, 5.III.–11.III.; ŽÚBOR, V., ORLICKÝ, J.: Rakúsko, 9.III.–11.III.; KEPPERT, M.: ZSSR, 5.XII.1988–12.III.1989; PÁZMAN, A.: Vietnam, 4.III.–13.III.; VARGAS, O., GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS: Kuba, 20.II.–13.III.; ZACHAR, J., ZACHAROVÁ, D.: NDR, 12.III.–14.III.; BARKOĽ, Ľ.: NDR, 8.III.–15.III.; KAREL, P.: NDR, 8.III.–15.III.; NÜRNBERGER, P.: NDR, 8.III.–18.III.; SKÁKALA, J.: NDR, 10.III.–19.III.; PALKO, V.: NDR, 10.III.–19.III.; SESTRIENKA, L.: NDR, 8.III.–20.III.; HEČKOVÁ, N., ZIKMUNDOVÁ, E.: NDR, 12.III.–16.III.; RAJČÁNI, J.: NSR, 17.X.1988–17.III.1989; HESEK, F.: Maďarsko, 13.III.–17.III.; ROŠKO, R.: NDR, 13.III.–17.III.; KOVÁČ, D.: NDR, 12.III.–17.III.; HOLEC, V.: NDR, 13.III.–17.III.; HRIVIK, P., HOMOLA, D., MARKECHOVÁ, M.: ZSSR, 12.III.–17.III.; CIRBES, V.: 13.III.–17.III.; KUBALJAK, S., BIELENÝ, P.: ZSSR, 11.III.–17.III.; ELIÁŠ, J.: Bulharsko, 12.III.–17.III.; KOČIŠ, I., FAŠUNG, J.: NDR, 12.III.–18.III.; MAKYTA, M.: Nórsko, 14.I.–18.III.; NOGA, J.: NDR, 12.III.–18.III.; GRUSKA, J.: Poľsko, 15.III.–18.III.; KLIMAN, J.: ZSSR, 7.III.–19.III.; DVUREČENSKIJ, A.: Bulharsko, 12.III.–19.III.; KOVÁČ, P.: Poľsko, 12.III.–19.III.; BABUŠÍKOVÁ, O.: Belgicko, 11.III.–19.III.; BRASH, J.: Dánsko, 22.III.; GRUSKA, J.: Maďarsko, 20.III.–22.III.; KRAJČÍ, M.: Japonsko, 12.X.1987–23.III.1989; ONDRIS, Ľ.: Rakúsko, 29.X.1988–23.III.1989; BLAŽOVSKÝ, J.: ZSSR, 19.III.–23.III.; DUBNIČKA, S.: Taliansko, 20.IX.1988–23.III.1989; MATEJ, S.: ZSSR, 14.III.–23.III.; NERMUT, M. V.: Anglicko, 22.III.–23.III.; PLICHTOVÁ, J., ROSOVÁ, V.: NDR, 18.III.–24.III.; AYALA, I. M.: Kuba, 6.III.–24.III.; NOVOCKÝ, D.: Poľsko, 19.III.–25.III.; SZATHMÁRY, V.: ZSSR, 11.III.–26.III.; HLUCHÝ, L., DUDÁK, M.: ZSSR, 21.III.–26.III.; DUDA, M.: NDR, 19.III.–26.III.; zahraničný hosť: Mongolsko, 13.XII.1988–26.III.1989; TOKAREVIČ, N. K., CHOZENSOVÁ, I. S.: ZSSR, 19.III.–26.III.; SVIATKO, P.: ZSSR, 20.III.–26.III.; KUDELA, K.: Grécko, 20.III.–29.III.; MIKUĽSKIJ, K. J.: ZSSR, 30.III.; BOĎA, K.: 28.III.–31.III.; SMOLINOVÁ, X., BELOUSOVÁ, A.: ZSSR, 27.III.–31.III.; FRANKOVIČ, B.: Maďarsko, 28.III.–31.III.;2830
KOPRDA, V.: Rakúsko, 27.III.–1.IV.; ANDRIS, P.: NDR, 23.III.–1.IV.; BARÁNY, E.: Poľsko, 28.III.–1.IV.; ROMANOV, A., ŠEBEK, J.: NDR, 27.III.–1.IV.; JOSIPOVIČ, Ch. G., ŠAPOVALENKO, V. V.: ZSSR, 24.III.–2.IV.; HRIVÍK, P., FAŠUNG, J., MÓRI, I.: ZSSR, 29.III.–5.IV.; RUDYK, E. N.: ZSSR, 3.IV.–5.IV.; LUKAČKA, J.: Taliansko, 29.III.–6.IV.; HUDÁK, O.: NDR, 2.IV.–6.IV.; VIGAŠ, M.: Maďarsko, 5.IV.–6.IV.; MARIANI, E.: ZSSR, 28.III.–7.IV.; ŠKORVÁNEK, I., KOPČANSKÝ, P.: NDR, 3.IV.–7.IV.; DUBINSKÝ, P., HOVORKA, J.: ZSSR, 3.IV.–7.IV.; MARSINA, R.: NSR, 2.IV.–8.IV.; MOLNÁR, Ľ.: Nórsko, 31.III.–8.IV.; PFLIEGEL, P.: Lichtenstein, 3.IV.–8.IV.; SENDERÁK, R., VANČO, J.: Švajčiarsko, 2.IV.–8.IV.; VICENÍK, K.: NDR, 2.IV.–8.IV.; ŠÁNDOR, L.: ZSSR, 18.III.–8.IV.; KOVÁČ, D.: ZSSR, 4.IV.–8.IV.; BARTOŇ, J.: Francúzsko, 1.IV.–8.IV.; KELLEROVÁ, E.: NDR, 2.IV.–8.IV.; ZELINKA, J.: ZSSR, 2.IV.–8.IV.; BORODOVČÁK, V.: Poľsko, 2.IV.–9.IV.; GENZOR, J.: Anglicko, 2.IV.–11.IV.; MICHALÍK, J.: Poľsko, 29.III.–12.IV.; BORECKÝ, L.: NDR, 2.IV.–12.IV.; IŠA, J.: NDR, 3.IV.–13.IV.; ĎURČO, P.: Rakúsko, 10.IV.–14.IV.; ŠÚTOR, J., NOVÁK, V., MENDEL, O.: Maďarsko, 11.IV.–14.IV.; BIELIK, M.: Maďarsko, 11.IV.–14.IV.; HOSTÝNOVÁ, J.: Bulharsko, 9.IV.–14.IV.; KOVÁČIK, V., REPÁŠ, M.: Maďarsko, 12.IV.–14.IV.; LUKÁČ, J.: Maďarsko, 10.IV.–15.IV.; MATULA, V.: ZSSR, 9.IV.–15.IV.; ŠARMÍR, E., TIRPÁK, I.: ZSSR, 9.IV.–15.IV.; ŠTOVRAČ, L., KACZÉR, J.: Maďarsko, 10.IV.–14.IV.; BLAŽEK, M.: Maďarsko, 10.IV.–15.IV.; HLAVAČKA, F., MIHALÍK, V.: ZSSR, 10.IV.–15.IV.; FELDSTEIN, Ya. I.: ZSSR, 10.IV.–15.IV.; AMBROVIČ, P., CHODÁK, I.: NSR, 9.IV.–15.IV.; HVOŽDARA, M.: Maďarsko, 13.IV.–16.IV.; KUZMA, I.: Maďarsko, 10.IV.–16.IV.; FUSEK, G.: Maďarsko, 10.IV.–16.IV.; SOTNIKOVÁ, G. J.: ZSSR, 9.IV.–16.IV.; ŠKORVANEK, M.: Maďarsko, 10.IV.–16.IV.; TIMKO, M.: Poľsko, 9.IV.–16.IV.; NEVIZÁNSKY, G.: Maďarsko, 10.IV.–17.IV.; PICHAL, M., SZUTTOR, N., BALAŠ, J., CUREV, A., PŮST, L.: NDR, 15.IV.–17.IV.; BALAŠ, J.: NDR, 15.IV.–18.IV.; KOSTOLANSKÁ, K.: Maďarsko, 6.IV.–19.IV.; GILBERT, L. Austrália, 18.IV.–19.IV.; BUŽEK, V.: ZSSR, 16.IV.–20.IV.; ŘEHÁČEK, J., KAZÁR, J.: Francúzsko, 16.IV.–20.IV.; FABIAN, K.: Bulharsko, 17.IV.–21.IV.; LEHOTSKÝ, M., STANKOVIANSKY, M.: Poľsko, 16.IV.–21.IV.; BOGATIKOV, O. A., KAPITONOV, V. I.: ZSSR, 21.IV.; HAPÁK, P.: Rakúsko, 19.IV.–22.IV.; BARTOK, K.: NDR, 17.IV.–22.IV.; HORECKÝ, J.: NDR, 16.IV.–22.IV.; NOVÁK, J.: NDR, 16.IV.–22.IV.; HAJKO, V.: ZSSR, 16.IV.–22.IV.; ŠAJDA, J., PLANDER, I.: NDR, 16.IV.–22.IV.; SÓLYOM, A.: ZSSR, 16.IV.–22.IV.; BLEHA, T.: USA, 3.X.1988–22.IV.1989; LANGER, P.: Maďarsko, 17.IV.–22.IV.; ZAJAC, M.: ZSSR, 25.XII.1988–23.IV.1989; HULMAN, J.: ZSSR, 10.IV.–24.IV.; GINZBURG, A. N., DORFMAN, E. I., ŠEJUKINA, O. N.: ZSSR, 18.IV.–24.IV.; LIETAVA, R.: NDR, 16.IV.–24.IV.; DUKS, A.: ZSSR, 10.IV.–24.IV.; KLEINERT, FACHE: NDR, 20.IV.–25.IV.; MARSCHALKO, R.: Maďarsko, 23.IV.–26.IV.; KOMADEL, P.: NDR, 20.IV.–27.IV.; KEPPLOVÁ, J.: ZSSR, 3.III.–27.IV.; MIROŠŠAYOVÁ, E.: Poľsko, 24.IV.–27.IV.; LANYI, Š.: ZSSR, 16.IV.–28.IV.; BÁN, J.: NSR, 18.IV.1988–28.IV.1989; VÁVRA, I.: NDR, 24.IV.–28.IV.; PIETA, K.: NDR, 23.IV.–28.IV.; ŽIŽŇOVSKÝ, J.: ZSSR, 13.IV.–28.IV.; VRABČEK, P.: ZSSR, 23.IV.–28.IV.; KULIFFAYOVÁ, M.: ZSSR, 23.IV.–28.IV.; ŠTEFANOVIČ, R.: ZSSR, 24.IV.–28.IV.; BÁGEĽOVÁ, J.: ZSSR, 2.IV.–29.IV.; FANO, Š.: ZSSR, 17.IV.–29.IV.; KUBÁČEK, Ľ.: Poľsko, 16.IV.–29.IV.; MURÍN, M., HEČKOVÁ, N.: Holandsko, 23.IV.–29.IV.; DUBECKÝ, F.: Poľsko, 22.IV.–29.IV.; CHODÁK, I.: Holandsko, 22.IV.–29.IV.; BOMBA, A., LENÁRT, J.: ZSSR, 17.IV.–29.IV.; ZÓRAD, Š.: NDR, 23.IV.–30.IV.; MAYER, V.: Maďarsko, 30.IV.–31.IV.; ASEJEVA, R. M., SERENKOVA, I. A., PETROVIČ, M. A.: ZSSR, 24.IV.–1.V.; KASPAROV, V. V.: ZSSR, 17.IV.–1.V.; LIČKO, T.: ZSSR, 15.IV.–2.V.; SALAJOVÁ, T.: NDR, 2.V.–5.V.; JAKABSKÝ, Š.: Maďarsko, 2.V.–5.V.; ZAHATŇANSKÝ, I.: Maďarsko, 2.V.–5.V.; PAHOLIČ, G.: Maďarsko, 2.V.–6.V.; PISÁRČIK, M.: NDR, 1.V.–6.V.; NYÁRSIK, Ľ.: NDR, 9.IV.–6.V.; BÁN, J.: Švédsko, 27.IV.–6.V.; PÁZMAN, A.: Poľsko, 16.IV.–6.V.; DUBNIČKA, S.: ZSSR, 23.IV.–7.V.; PÍCHA, E.: NDR, 1.V.–7.V.; KOLNÍKOVÁ, E.: NDR, 3.V.–7.V.; BARUŠ, V., WEISMANN, Ľ., NEUHÄSL, R.: ZSSR, 2.V.–8.V.; ŠMIGÁŇ, P.: NSR, 10.IV.–9.V.; DAUBNER, I.: ZSSR, 8.V.–12.V.; PANFIST, A.: Poľsko, 2.V.–12.V.; LIFKA, Ľ.: NDR, 7.V.–13.V.; UJHÁZY, V.: Belgicko, 6.V.–13.V.; SOVA, O.: Maďarsko, 10.V.–13.V.; RUŽIČKA, M., HOLUB, Z., KASANICKÁ, Z., RUŽEKOVÁ, V.: Poľsko, 8.V.–13.V.; ŽEMBERY, I.: Rakúsko, 11.V.–14.V.; DUDICH, A.: Maďarsko, 24.IV.–14.V.; BUBIEN, M.: Poľsko, 8.V.–14.V.; KELEMENOVÁ, A.: Fínsko, 24.IV.–5.V.; TVAROŠKA, I.: USA, Kanada, 1.IV.–15.V.; POKOJNÁ, M.: Bulharsko, 6.V.–16.V.; TKÁČIKOVÁ, E.: ZSSR, 15.V.–18.V.; SERGEJEV, V. I.: ZSSR, 1.V.–18.V.; MELTZER, D., KEIL, F., TISCHER: NDR, 15.V.–18.V.; MORHÁČOVÁ, E.: Poľsko, 14.V.–18.V.; JACKOVÁ, V.: Poľsko, 13.V.–18.V.; SOLOVJOV, V. S., SELIFANOV, A. V.: ZSSR, 14.V.–19.V.; PAPŠOVÁ, J.: Bulharsko, 13.V.–19.V.; NOVÁK, J.: ZSSR, 9.V.–19.V.; NAGY, M.: ZSSR, 14.V.–19.V.; MICHOVSKI, M., PARUŠEV, P., KIZIAZOV, M.: Bulharsko, 14.V.–19.V.; RADZIMSCHIEWSKI, B., PRIELORZ, A., KRYZYNSKI, T., SZOLC, T.: Poľsko, 5.V.–19.V.; MINKOV, K.: Bulharsko, 14.V.–19.V.; JAKOVCOV, A. I.: ZSSR, 15.V.–19.V.; JENDREJÁKOVÁ, O.: Bulharsko, 13.V.–19.V.; JAKOBAŠVILI, Z., SUVOROV, A.. CHEJFEC, B., SEVIRSKAJA, E.: ZSSR, 15.V.–19.V.; TATIŠVILI, T.: ZSSR, 15.V.–19.V.; FILATOV, V. V., SEYRAMIAN, A. P.: ZSSR, 14.V.–19.V.; DUBNIČKA, Š.: Bulharsko, 14.V.–19.V.; ČAČKO, J.: ZSSR, 15.V.–19.V.; BÍLY, M.: ZSSR, 15.V.–19.V.; NOVÁK, J.: ZSSR, 9.V.–19.V.; ŠIMÚTH, J.: ZSSR, 15.V.–19.V.; JUST, L.: Bulharsko, 14.V.–19.V.; LICHARDUS, B.: Bulharsko, 14.V.–19.V.; HLAVAČKA, F.: Bulharsko, 14.V.–19.V.; KRIVOLUCKÁ, N. V.: ZSSR, 20.IV.–20.V.; KUSENKO, V. P., CHOROŠUN, L. V.: ZSSR, 15.V.–20.V.; JAKUBOWSKI, A.: Poľsko, 14.V.–20.V.; THURZO, I.: ZSSR, 14.V.–20.V.; BLAHUTIAK, A.: ZSSR, 14.V.–20.V.; KLIMEŠ, I.: ZSSR, 14.V.–20.V.; KASANICKÁ, Z.: ZSSR, 14.V.–20.V.; MARŠALA, J.: 17.V.–20.V.;2831
ŠKVARNA, D.: Maďarsko, 15.V.–21.V.; KOWALSKÁ, E.: Maďarsko, 15.V.–21.V.; KEPPERT, M.: ZSSR, 14.V.–21.V.; FAPŠO, Ľ.: Maďarsko, 15.V.–21.V.; ČIČAJ, V.: Maďarsko, 15.V.–21.V.; ANTALOVÁ, A.: ZSSR, 9.V.–21.V.; SÝKORA, J.: ZSSR, 14.V.–21.V.; CVRKAL, I.: NDR, 16.V.–22.V.; CELNAROVÁ, X.: Turecko, 8.V.–22.V.; STEHLÍK, M.: ZSSR, 15.V.–22.V.; DRÁBIKOVÁ, K.: Holandsko, 16.V.–22.V.; NOSÁĽ, R.: Holandsko, 16.V.–22.V.; NOSÁĽOVÁ, V.: Holandsko, 16.V.–22.V.; KOREC, I.: NDR, 16.V.–23.V.; ULIČIANSKY, S.: Poľsko, 17.V.–23.V.; MURÍN, M., GYURKOVICSOVÁ, D., HALAŠOVÁ, D.: Poľsko, 14.V.–23.V.; HARTMANOVÁ, M.: ZSSR, 12.V.–24.V.; KÚDELOVÁ, M.: ZSSR, 13.V.–24.V.; BLAŠKOVÁ, S.: ZSSR, 15.V.–24.V.; FIBY, R., MIČOVSKÝ, A.: Taliansko, 27.III.–25.V.; KUKAN, M.: ZSSR, 12.V.–26.V.; SUCHÝ, J.: ZSSR, 15.V.–26.V.; PLANDER, I., KOČIŠ, I.: Rumunsko, 22.V.–26.V.; KUŠNIEROVÁ, M.: Bulharsko, 22.V.–26.V.; HARMAN, M., DYDA, M.: Maďarsko, 22.V.–26.V.; DOMBROWSKI, T.: USA, 26.V.; ČIČEL, B.: NDR, 18.V.–26.V.; ONDREJKOVÁ, Z.: ZSSR, 18.V.–26.V.; SUCHÝ, J.: ZSSR. 15.V.–26.V.; KMEŤ, V.: NDR, 20.V.–26.V.; PARRY, W. H.: Anglicko, 22.V.–26.V.; KUKAN, M.: ZSSR, 12.V.–26.V.; PALKO, V.: Rumunsko, 23.V.–27.V.; PANOVOVÁ, E.: ZSSR, 20.V.–27.V.; LESŇÁKOVÁ, S.: ZSSR, 20.V.–27.V.; KALINA, J.: Rumunsko, 23.V.–27.V.; KELLO, I.: NDR, 22.V.–27.V.; KUSÁ, M.: ZSSR, 20.V.–27.V.; ĎURIŠIN, D.: ZSSR, 20.V.–27.V.; BETKO, J.: Maďarsko, 22.V.–27.V.; ŠAJGALÍK, P.: Taliansko, 16.IV.–27.V.; IRA, V.: Poľsko, 14.V.–27.V.; SOLÁRIKOVÁ, Ľ.: ZSSR, 15.V.–27.V.; TIŇO, J.: Rakúsko, 16.V.–27.V.; MALINOVSKÝ, Ľ.: ZSSR, 15.V.–28.V.; ZAIC, J.: ZSSR, 17.V.–28.V.; SLEZÁK, J.: NDR, 23.V.–28.V.; MEDVECKÝ, J.: NDR, 28.V.; GEMEINER, P.: NDR, 21.V.–28.V.; GÚTH, J.: ZSSR, 15.V.–28.V.; NOVÁK, I., GVOŽDIAKOVÁ, B.: Francúzsko, 22.V.–28.V.; BONA, M.: ZSSR, 20.V.–29.V.; ZAŤKO, S.: ZSSR, 17.V.–29.V.; FABIAN, M.: ZSSR, 20.V.–29.V.; MICHALČÍKOVÁ, M.: ZSSR, 22.V.–29.V.; RODZIŇÁK, D.: NSR, 29.IV.–29.V.; DANĚK, V.: Nórsko, 1.IV.–30.V.; VOLAUFOVÁ, J.: Poľsko, 16.V.–30.V.; WITKOVSKÝ, V.: Poľsko, 2.V.–30.V.; ŠČERBAKOV, O. A.: ZSSR, 23.V.–30.V.; SCHULTZ, A. R.: USA, 30.V.–31.V.; LÁNYI, Š.: Francúzsko, 20.V.–31.V.; FOGEL, J.: Kuba, 1.V.–31.V.; LALINSKÝ, T.: Grécko, 13.V.–31.V.; VELIKOV, A. A.: ZSSR, 10.III.–31.V.; KRAJČIKOVÁ, D.: NDR, 29.V.–1.VI.; HABOVŠTIAK, A.: Juhoslávia, 21.III.–1.VI.; BIELIK, M.: Poľsko, 23.V.–1.VI.; KLIMEŠ, I.: NDR, 29.V.–1.VI.; ŠENDEROV, S.: ZSSR, 5.V.–1.VI.; BUŽEK, V.: Anglicko, 1.V.–2.VI.; JANÁKOVÁ, K.: Maďarsko, 29.V.–2.VI.; LUPTÁK, J.: Bulharsko, 29.V.–2.VI.; MERVY, M.: Poľsko, 29.V.–2.VI.; PLANDER, I.: Bulharsko, 28.V.–2.VI.; PLEŠKO, I., KOVAL, A., LÍŠKA, Ľ., TÖRÖK, J.: ZSSR, 29.V.–2.VI.; VYKOUK, B.: Maďarsko, 29.V.–2.VI.; KYSELICA, F.: Bulharsko, 28.V.–2.VI.; PROFANTOVÁ, Z.: Poľsko, 23.V.–2.VI.; KLOCOK, Ľ., ZIEMMERNAN, P.: Poľsko, 29.V.–2.VI.; ZACHAROV, P. V.: ZSSR, 15.V.–2.VI.; SLOTA, I.: ZSSR, 28.V.–3.VI.; MERVA, M.: Poľsko, 28.V.–3.VI.; MIKLOŠKO, J.: Bulharsko, 28.V.–2.VI.; SÝKORA, O.: Bulharsko, 28.V.–3.VI.; VAJTERŠIC, M.: Bulharsko, 28.V.–3.VI.; NYEKI, J.: ZSSR, 5.IV.–3.VI.; SKÁKALA, J., SOMOROVSKÝ, J.: ZSSR, 22.V.–3.VI.; URÍČEK, M.: Bulharsko, 29.V.–3.VI.; BEZÁK, A.: Poľsko, 21.V.–3.VI.; TIMKO, J.: ZSSR, 15.V.–3.VI.; LAPIN, J.: ZSSR, 29.V.–4.VI.; QUTTNER, P.: NSR, 27.V.–4.VI.; SOLYOM, A.: Maďarsko, 21.V.–4.VI.; DRAGÚŇ, M.: ZSSR, 14.V.–4.VI.; HNATIČ, M.: ZSSR, 6.III.–5.VI.; RUISEL, I.: Fínsko, 8.V.–6.VI.; LAJCHA, L.: Švédsko, 27.V.–6.VI.; SMOLIN, J.: ZSSR, 30.V.–6.VI.; HLÔŠKOVÁ, A.: Bulharsko, 1.VI.–6.VI.; TARASEVIČ, V. I., POPOV, V. L.: ZSSR, 31.V.–6.VI.; HINDÁK, F.: Poľsko, 24.V.–6.VI.; HROMADOVÁ, M.: NDR, 4.VI.–7.VI.; KOPČAN, V.: NSR, 25.IV.–7.VI.; DEVIČEVA, A., KOVALEVSKAJA, A.: ZSSR, 30.V.–7.VI.; DANESCU, I.: Rumunsko, 5.VI.–7.VI.; KRIŽAN, K.: ZSSR, 28.V.–8.VI.; BERKA, V.: ZSSR, 10.V.–8.VI.; BELOVIČ, A.: ZSSR, 5.VI.–8.VI.; KRAVČIKOVÁ, M.: ZSSR, 28.V.–8.VI.; ŽIVICA, V.: NSR, 24.V.–8.VI.; WUTZLER, P.: NDR, 6.VI.–9.VI.; OKÁLI, I.: Bulharsko, 4.VI.–9.VI.; TAHOTNÁ, D.: ZSSR, 12.V.–9.VI.; NURGALIEV, V.: Bulharsko, 28.V.–9.VI.; FABIAN, J.: Bulharsko, 4.VI.–9.VI.; KRÁK, I., BALÁŽ, J.: ZSSR, 10.V.–9.VI.; LAUKO, O.: Bulharsko, 28.V.–3.VI.; RIIHONEN, E., EROHEN, T.: Fínsko, 2.VI.–9.VI.; TAKACS, S.: Poľsko, 3.VI.–9.VI.; LOVAŠ, L.: Poľsko, 5.VI.–9.VI.; BORECKÝ, L.: Poľsko, 5.VI.–9.VI.; ANDRIČ, M.: Juhoslávia, 29.V.–9.VI.; KRAJČOVIČ, M.: Maďarsko, 5.VI.–10.VI.; DOBROVODSKÝ, M.: Bulharsko, 6.VI.–10.VI.; LABUDA, M.: USA, 12.II.–10.VI.; HUDÁK, O.: Švajčiarsko, 3.VI.–10.VI.; BRODVAROVÁ, I.: Bulharsko, 5.VI.–10.VI.; MAYER, V.: Kanada, 2.VI.–10.VI.; BENDA, O.: Holandsko, 5.VI.–10.VI.; KOŠŤOVÁ, J.: Bulharsko, 6.VI.–10.VI.; ŠAFRÁNKOVÁ, J.: ZSSR, 5.VI.–11.VI.; MAJOROŠ, M.: Fínsko, 28.V.–11.VI.; MALACKÝ, Ľ.: ZSSR, 6.VI.–11.VI.; MARKOŠOVÁ, M.: NSR, 6.VI.–11.VI.; HANIC, F.: ZSSR, 4.VI.–11.VI.; TOMAŠOVIČOVÁ, O.: Poľsko, 31.V.–11.VI.; MACH, P.: Poľsko, 3.VI.–11.VI.; ZEMAN, M.: Poľsko, 4.VI.–11.VI.; BERTA, M.: ZSSR, 29.V.–12.VI.; MIKLOŠOVIČOVÁ, Ľ.: ZSSR, 29.V.–12.VI.; BENDA, O.: Holandsko, 5.VI.–12.VI.; FÖLDI, T.: Maďarsko, 4.VI.–12.VI.; UJHÁZY, P.: Kanada, 3.III.1988–12.VI.1989; HOLLÄNDER, I.: ZSSR, 30.V.–12.VI.; ŠTRBÍK, V.: Poľsko, 7.VI.–12.VI.; RUSAVSKAJA, E.: ZSSR, 5.VI.–12.VI.; MELNIKOVA, E. E.: ZSSR, 7.VI.–12.VI.; LEHOTSKÝ, M.: ZSSR, 25.V.–13.VI.; SESTRIENKA, Ľ., PAVEL, K.: ZSSR, 25.V.–30.V.; ŠVINGAL, J.: ZSSR, 25.V.–12.VI.; PALIESKOVÁ, E.: ZSSR, 29.V.–13.VI.; PALLER, F.: ZSSR, 5.VI.–13.VI.; PALKO, V.: ZSSR, 1.VI.–13.VI.;2832
ALEXANDROV, A. L., CHITROV, J. S., ŽURAVLEV, J. J.: ZSSR, 6.VI.–14.VI.; KUŽELA, Š.: Holandsko, Švédsko, 1.III.–14.VI.; STOLPOVSKIJ, V. G.: ZSSR, 14.V.–15.VI.; SESTRIENKA, Ľ.: ZSSR, 5.VI.–15.VI.; HUDEC, D.: Maďarsko, 12.VI.–15.VI.; LACKOVIČ, V.: ZSSR, 1.VI.–15.VI.; PLANDER, I.: ZSSR, 12.VI.–16.VI.; BALÁŽOVÁ, E.: Anglicko, 30.III.–16.VI.; ČAMBÁLIKOVÁ, M.: NDR, 12.VI.–16.VI.; KORDOŠ, P., BEŇAČKA, Š., GÖMÖRY, F., HLÁSNIK, I., CHOVANEC, F., JERGEL, M., TAKÁCS, S., KOVÁČ, P., PITEL, J., POLÁK, M.: Taliansko, 11.VI.–16.VI.; OKÁLI, I.: ZSSR, 12.VI.–16.VI.; ZAHATŇANSKÝ, I., LOVÁS, M.: Poľsko, 11.VI.–16.VI.; HUDÁK, O.: Taliansko, 12.VI.–16.VI.; BENČAŤ, T., PAULECH, Ľ.: ZSSR, 28.V.–16.VI.; JEŠKO, T.: ZSSR, 5.VI.–16.VI.; TRNOVEC, T.: ZSSR, 12.VI.–16.VI.; ŠANDULA, J.: ZSSR, 12.VI.–16.VI.; KLIMEŠ, I.: Francúzsko, 11.VI.–16.VI.; ALEXANDROVÁ, M.: Švédsko, 14.V.–16.VI.; NAVAROVÁ, J.: ZSSR, 12.VI.–16.VI.; WEIGL, I.: NDR, 11.VI.–16.VI.; ŠTOFANIK, F.: ZSSR, 29.V.–17.VI.; RYBARIČ, R.: NSR, 22.V.–17.VI.; DUŠINSKÁ, M.: Švédsko, 5.VI.–17.VI.; RICHTER, K.: NSR, 22.V.–17.VI.; PIETRZYK, B., KRÍŽIK, M.: NDR, 11.VI.–17.VI.; DOLGOŠ, Ľ.: Maďarsko, 12.VI.–17.VI.; HAJDUK, A., KAPIŠINSKÝ, I., SVOREŇ, J., ŠTOHL, J., PITTICH, E.: Švédsko, 9.VI.–18.VI.; JURÍKOVÁ, E.: ZSSR, 5.VI.–18.VI.; BOHÁČIK, J.: ZSSR, 3.VI.–18.VI.; BUŇKOV, J. M., DJAVONOV, V. P., DMITRIJEV, V. V., MICHEJEV, V. A.: ZSSR, 11.VI.–18.VI.; BYSTRICKÝ, S., MALOVÍKOVÁ, A.: ZSSR, 9.VI.–18.VI.; FICKOVÁ, M.: Francúzsko, 9.IV.–18.VI.; BENEŠ, L.: ZSSR, 12.VI.–18.VI.; BALAŠOV, S. A.: ZSSR, 5.VI.–18.VI.; ZAŤKO, B.: ZSSR, 13.VI.–19.VI.; HABER, M.: ZSSR, 5.VI.–21.VI.; MARHOLD, K.: ZSSR, 6.VI.–20.VI.; ZELEŇÁKOVÁ, E.: ZSSR, 12.VI.–22.VI.; REBROWSKI, J.: Poľsko, 30.V.–23.VI.; LACKOVIČOVÁ, A.: ZSSR, 12.VI.–23.VI.; MIKUŠ, P.: Švédsko, 23.V.–23.VI.; HRUBÍK, P.: ZSSR, 11.VI.–24.VI.; KOVÁČOVÁ, V.: NDR, 18.VI.–24.VI.; BEJDA, J.: ZSSR, 19.VI.–24.VI.; DULLA, M.: Bulharsko, 20.VI.–24.VI.; HAJKO, V.: Holandsko, 18.VI.–24.VI.; KREJČÍ, I.: ZSSR, 11.VI.–24.VI.; BUNČÁKOVÁ, H.: Rumunsko, 4.VI.–25.VI.; KOVALENKO, L. V., BARINOV, S. M., BUBENČIKOV, A. S., VOLODIN, E. L.: ZSSR, 21.VI.–25.VI.; KOŽÁR, T.: Nórsko, 17.VI.–25.VI.; MARTINIAK, J.: ZSSR, 12.VI.–25.VI.; BOGUSLAVSKIJ, J.: ZSSR, 26.V.–26.VI.; MARKOVSKÝ, N. V., ŠEVČENKO, O. I.: ZSSR, 19.VI.–26.VI.; RAJNOHA, J.: ZSSR, 20.VI.–26.VI.; MISTRÍKOVÁ, J.: ZSSR, 12.VI.–26.VI.; EIFRIG, T.: NDR, 26.VI.; LIPSKAJA, E.: ZSSR, 2.VI.–27.VI.; FLÜCKIGER, R.: NSR, 26.VI.–28.VI.; KUBOWICZ, M.: Poľsko, 22.VI.–28.VI.; KORBAŠ, J.: Poľsko, 21.VI.–28.VI.; KUBÁČEK, L.: NSR, 31.V.–23.VI.; GMUCA, Š.: ZSSR, 19.VI.–29.VI.; LIEGLER, J.: ZSSR, 1.VI.–29.VI.; MAJOROŠ, M., TALAPA, J.: ZSSR, 20.VI.–29.VI.; SLÁDEK, J.: Anglicko, 31.V.–29.VI.; SOVIŠ, F.: Anglicko, 4.VI.–29.VI.; KOREC, I.: Poľsko, 25.VI.–29.VI.; ČERVENÁK, J.: Švajčiarsko, 24.VI.–30.VI.; GÖMÖRY, F.: Taliansko, 11.VI.–30.VI.; KLČ, P.: ZSSR, 19.VI.–30.VI.; MELICKI, A.: Poľsko, 25.VI.–30.VI.; KLOCOK, Ľ.: ZSSR, 27.VI.–30.VI.; PLANDER, I.: Maďarsko, 26.VI.–30.VI.; HRUBÝ, D.: NDR, 25.VI.–30.VI.; SLOTA, I.: NDR, 25.VI.–30.VI.; SLÁVIK, I.: Rakúsko, 23.VI.–30.VI.; ŘEHÁČEK, J., KOVÁČOVÁ, E., KOCIANOVÁ, E., SOKOL, P.: Poľsko, 12.VI.–30.VI.; VLASÁK, G.: ZSSR, 12.VI.–30.VI.; BEREK, D.: Švédsko, 5.VI.–1.VII.; FERENCEI, J.: NSR, 8.I.–1.VII.; ŠAFAŘÍK, K.: Francúzsko, 9.VI.–1.VII.; GUTOWSKI, W.: Poľsko, 25.VI.–1.VII.; HATALA, P.: ZSSR, 19.VI.–1.VII.; ORAVCOVÁ, M.: NSR, 2.V.–1.VII.; SESTRIENKOVÁ, S.: Poľsko, 18.VI.–1.VII.; ŠESTÁ