Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3880CII/36a419611371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Školenie hospodárskych pracovníkov SAV.
3881CII/36a419621371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Zápis z porady zástupcov vedeckých pracovísk o reorganizácii hospodárskych vzťahov.
3882CII/36a419661371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznamy z porád s hlavnými funkcionármi SAV.
3883CII/36a419671371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznamy z porád Sekretariátu Predsedníctva SAV; záznamy z porád s hlavnými funkcionármi SAV.
3884CII/36a419681371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznamy z porád s hlavnými funkcionármi SAV.
3885CII/36a419691371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznamy z porád s hlavnými funkcionármi SAV; závery z porady s pracovníkmi školského oddelenia ÚV KSS.
3886CII/36a419701371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznamy z porád s hlavnými funkcionármi SAV; záznamy z porád s generálnym sekretárom SAV a jeho tajomníkmi.
3887CII/36a419721371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznamy z porád so Sekretariátom Predsedníctva SAV.
3888CII/36a419751371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznam z porady u generálneho sekretára SAV; záznam z aktívu funkcionárov a pracovníkov SAV.
3889CII/36a419771371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Zápis z porady vedúcich oddelení Predsedníctva SAV pre riadenie vedeckých pracovísk.
3890CII/36a419781371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznam z pracovného aktívu vedúcich hospodársko-právnych útvarov SAV; zápisnica z porady vedúcich pracovníkov Sekretariátu, vedúcich funkcionárov SAV.
3891CII/36a419791371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Materiály z porady vedúcich hospodársko-správnych pracovníkov SAV.
3892CII/36a419801371
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Zápisnice z pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi odborov ÚP SAV a rozpočtových organizácií SAV.
3893CII/36a419811372
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Zápisnice z porád s vedúcimi technicko-hospodárskych stredísk (THS) SAV.
3894CII/36a419821372
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Materiály z pracovnej porady s vedúcimi pracovníkmi odborov ÚP SAV a vedúcimi THS SAV; zápisnice z porád s riaditeľmi spoločných pracovísk SAV.
3895CII/36a419831372
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Zápisnice z porád s riaditeľmi spoločných pracovísk SAV; materiály z pracovnej porady s vedúcimi pracovníkmi odborov ÚP SAV a vedúcimi THS SAV.
3896CII/36a419841373
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznam z porady u vedeckého sekretára SAV; záznam z porady s vedúcim Riaditeľstva výstavby pracovísk SAV; záznam z porady s riaditeľmi spoločných pracovísk SAV.
3897CII/36a419851373
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznam z porady u vedeckého sekretára SAV.
3898CII/36a419861373
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznam z porady s riaditeľmi spoločných pracovísk SAV.
3899CII/36a419871373
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznam z porady pracovníkov sekretariátu funkcionárov SAV; zápisnice z porád s riaditeľmi spoločných pracovísk SAV.
3900CII/36a419891373
Riaditeľ ÚP SAV – prevádzkové porady
Záznam z porady s vedúcimi organizačných útvarov ÚP SAV.