Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3620CII/30c19531272
Reálne čerpanie rozpočtu
Rozbor hospodárenia za rok a mesačné vyhodnotenia.
3621CII/30c19541272–1273
Reálne čerpanie rozpočtu
Zápisnice z vyhodnotenia o plnení rozpočtu; porovnania návrhu rozpočtu na r. 1955 s rozpočtom 1954; očakávaný výsledok hospodárenia v r. 1954; štvrťročné a mesačné vyhodnotenie plnenia rozpočtu; účtová uzávierka k 1.VII.1954; záznam z mesačných vyhodnotení rozpočtu.
3622CII/30c19551274–1275
Reálne čerpanie rozpočtu
Súvahy o štvrťročnom plnení rozpočtu; mesačné výkazy správcov rozpočtových úverov o plnení rozpočtu.
3623CII/30c19561276
Reálne čerpanie rozpočtu
Ročné čerpanie rozpočtu SAV a jej pracovísk.
3624CII/30c19571277–1278
Reálne čerpanie rozpočtu
Výsledok hospodárenia v 1. štvrťroku 1957; plnenie plánu rozvoja národného hospodárstva v 1. štvrťroku 1957.
3625CII/30c19581278–1279
Reálne čerpanie rozpočtu
Prehľad o výsledkoch hospodárenia za 1. štvrťrok 1958; prehľad o plnení devízového plánu k 30.IX.1958.
3626CII/30c19591280
Reálne čerpanie rozpočtu
Rozpis plánu práce k 30.IX.1959; rozpis nákladov na hlavné výskumné úlohy za august 1959; prehľady o plnení rozpočtu.
3627CII/30c19601281
Reálne čerpanie rozpočtu
Správa o hospodárení na 1. štvrťrok 1960; správa o hospodárení za 1. polrok 1960; správa o čerpaní cestovného za 1. polrok 1960; informácia o hospodárení za 3. štvrťrok 1960; štvrťročné hospodárenie správcov rozpočtových úverov; plnenie plánu na stavbách za november 1960.
3628CII/30c19611282
Reálne čerpanie rozpočtu
Prehľady mesačného čerpania nestavebných investícií; štvrťročné vyhodnotenie čerpania rozpočtu; prehľad čerpania finančných prostriedkov u vedeckých spoločností; prehľady plnenia čerpania reprezentačného fondu; prehľad čerpania odmien a cestovných výdavkov.
3629CII/30c19621283
Reálne čerpanie rozpočtu
Rozpis plánu výkonov Vydavateľstva na 1. štvrťrok 1962 pre výpočet prémií; rozpis plánu práce; čerpanie upraveného rozpočtu na r. 1962; ročné čerpanie rozpočtu SAV a jej pracovísk.
3630CII/30c19631284
Reálne čerpanie rozpočtu
Sledovanie nákladov na jednotlivé vedecko-výskumné úlohy; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. polrok 1963; doplnené prémiové ukazovatele vo Vydavateľstve SAV na r. 1963.
3631CII/30c19641284
Reálne čerpanie rozpočtu
Prémiové ukazovatele vo Vydavateľstve SAV v jednotlivých štvrťrokoch; sledovanie nákladov na jednotlivé výskumné úlohy; prehľady o plnení rozpočtu v r. 1964.
3632CII/30c19651285
Reálne čerpanie rozpočtu
Žiadosti o odpustenie sledovania nákladov na výskumné úlohy; rozbor hospodárenia SAV a jej pracovísk.
3633CII/30c19661286
Reálne čerpanie rozpočtu
Sledovanie nákladov na jednotlivé výskumné úlohy; čerpanie rozpočtu v 1. polroku 1966; rozbor hospodárenia SAV a jej pracovísk.
3634CII/30c19671287
Reálne čerpanie rozpočtu
Dodatok k finančnému rozpočtu na zahraničné styky; rozbor hospodárenia SAV a jej pracovísk.
3635CII/30c19681288
Reálne čerpanie rozpočtu
Sledovanie nákladov na jednotlivé výskumné úlohy; rozbor hospodárenia SAV a jej pracovísk.
3636CII/30c19691289
Reálne čerpanie rozpočtu
Sledovanie nákladov na jednotlivé výskumné úlohy; rozbor hospodárenia SAV a jej pracovísk.
3637CII/30c19701290
Reálne čerpanie rozpočtu
Správa o plnení plánu za 1. polrok 1970; správa o plnení plánu za 1.–3. štvrťrok.
3638CII/30c19711290
Reálne čerpanie rozpočtu
Sledovanie nákladov na jednotlivé výskumné úlohy; plnenie hospodárskeho plánu a rozpočtu za 1. štvrťrok 1971.
3639CII/30c19721290
Reálne čerpanie rozpočtu
Prehľady o čerpaní reprezentačného fondu.
3640CII/30c19731290
Reálne čerpanie rozpočtu
Informácia o čerpaní rozpočtových prostriedkov z položky „Cestovné výdavky“.
3641CII/30c19741290
Reálne čerpanie rozpočtu
Rozdelenie reprezentačných výdavkov z rozpočtu SAV v r. 1974.
3642CII/30c19751290
Reálne čerpanie rozpočtu
Prehľad o hospodárení SAV za 1. štvrťrok 1975.
3643CII/30c19801291–1292
Reálne čerpanie rozpočtu
Spresnený rozpis čerpania rozpočtu na pracoviská SAV; určenie limitov na pracoviská; čerpanie rozpočtu v rámci štvrťrokov.
3644CII/30c19811292–1293
Reálne čerpanie rozpočtu
Spresnený rozpis čerpania rozpočtu na pracoviská SAV; oznamy pracoviskám o čerpaní rozpočtu; záznamy z previerok očakávaného čerpania rozpočtu; prehľady o štvrťročnom čerpaní rozpočtu.
3645CII/30c19821294
Reálne čerpanie rozpočtu
Výkaz o zúčtovaní mzdových prostriedkov na 2. štvrťrok 1982; prehľady o čerpaní rozpočtových prostriedkov za jednotlivé štvrťroky.
3646CII/30c19831294
Reálne čerpanie rozpočtu
Štvrťročné hlásenia o plnení rozpočtových príjmov.
3647CII/30c19841294
Reálne čerpanie rozpočtu
Oznamy o čerpaní rozpočtu; účtová uzávierka.
3648CII/30c19851295
Reálne čerpanie rozpočtu
Rozbory plnenia rozpočtu.
3649CII/30c19861296–1297
Reálne čerpanie rozpočtu
Ročná účtovná uzávierka; rozbory plnenia rozpočtu; sledovanie nákladov na výskumné úlohy.
3650CII/30c19871298–1299
Reálne čerpanie rozpočtu
Sledovanie nákladov na výskumné úlohy; rozbory plnenia rozpočtu; účtovná uzávierka.
3651CII/30c19881299–1300
Reálne čerpanie rozpočtu
Účtovná uzávierka; rozbory čerpania rozpočtu.
3652CII/30c19891301–1303
Reálne čerpanie rozpočtu
Prehľady sledovania nákladov na výskumné úlohy; rozbory čerpania rozpočtu; účtovná uzávierka.
3653CII/30c19901304
Reálne čerpanie rozpočtu
Čerpanie rozpočtu za r. 1990.