Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4340CII/36g219661797
Zvláštny odbor – organizačné materiály
Zoznam utajovaných skutočností v rámci ČSAV a SAV.
4341CII/36g219731797
Zvláštny odbor – organizačné materiály
Návrh opatrení za účelom zabezpečenia ochrany vnútorných priestorov budovy ÚP SAV; návrh využívania rozmnožovacej techniky.
4342CII/36g219761797
Zvláštny odbor – organizačné materiály
Návrh na uzatvorenie rámcovej dohody o spolupráci medzi ČSAV a federálnym ministerstvom vnútra.
4343CII/36g219791797
Zvláštny odbor – organizačné materiály
Záznam z rokovania o spolupráci medzi SAV a Československou ľudovou armádou; informácia o činnosti nadácie „Alexander von Humboldt“.
4344CII/36g219801797
Zvláštny odbor – organizačné materiály
Správa o dodržiavaní zákona o ochrane štátneho tajomstva v SAV.
4345CII/36g219811797
Zvláštny odbor – organizačné materiály
Správa o dodržiavaní zákona o ochrane štátneho tajomstva v SAV; poverovací dekrét vedúceho pracoviska pre rozvoj vojenskej vedy a techniky v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat.
4346CII/36g219821797
Zvláštny odbor – organizačné materiály
Správa o stave hospodársko-mobilizačných príprav v SAV; správa o stave ochrany štátneho tajomstva; informácia o plnení úloh Rady obrany SSR; správa o plnení úloh na úseku civilnej obrany; plán spolupráce s Federálnym ministerstvom národnej obrany; spolupráca Virologického ústavu s Ministerstvom národnej obrany; zhodnotenie spolupráce ČSAV s Federálnym ministerstvom vnútra.
4347CII/36g219831797
Zvláštny odbor – organizačné materiály
Správa o stave hospodársko-mobilizačných príprav; správa o problémoch ochrany základného výskumu; správa o plnení úloh civilnej obrany; správa o ochrane štátneho tajomstva; výsledky previerky plnenia úloh rozvoja vojenskej vedy a techniky.
4348CII/36g219841797
Zvláštny odbor – organizačné materiály
Inventarizačné súpisy špeciálneho materiálu civilnej obrany; správa o ochrane štátneho tajomstva; informácia o zabezpečení úloh osobitnej časti štátneho plánu; komentár k čerpaniu rozpočtu osobitnej časti plánu na úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky; zápisnice zo zasadania Rady Prezídia ČSAV pre obranu; smernice na spracovanie materiálov obsahujúce utajované skutočnosti výpočtovými prostriedkami; smernice na zabezpečenie ochrany štátneho tajomstva a výsledkov základného výskumu; informácia o plnení obranných opatrení v ČSAV, SAV.