Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4198CII/36b8II19731781
Materiály na rokovanie Predsedníctva vlády SSR
realizácia Opatrení vlády SSR na intenzívnejšie zapojenie vedeckej a technickej inteligencie do riešenia národohospodárskych úloh pri uplatňovaní technického pokroku.
4199CII/36b8II19761781
Materiály na rokovanie Predsedníctva vlády SSR
Návrh stanoviska k návrhu ďalšieho rozvoja československej vzdelávacej sústavy.
4200CII/36b8II19801781
Materiály na rokovanie Predsedníctva vlády SSR
Správa o príprave návrhu na zriadenie Medzinárodného centra pre umelú inteligenciu.
4201CII/36b8II19831781
Materiály na rokovanie Predsedníctva vlády SSR
Záznamy z rokovania Predsedníctva vlády SSR z 9.II., 20.IV., 1.VI., 14.VI., 24.VIII., 16.XI. a 29.XI.
4202CII/36b8II19841781
Materiály na rokovanie Predsedníctva vlády SSR
Záznamy z rokovania Predsedníctva vlády SSR z 30.V. a 22.VIII.
4203CII/36b8II19851781
Materiály na rokovanie Predsedníctva vlády SSR
Stanovisko k materiálu „Návrh na využitie bývalého Grassalkovichovho paláca a Karácsonyiho paláca na areál umenia“; záznamy z rokovania Predsedníctva vlády SSR z 22.III. a 30.VIII.
4204CII/36b8II19861781
Materiály na rokovanie Predsedníctva vlády SSR
Záznamy z rokovania Predsedníctva vlády SSR z 28.V. a 3.X.
4205CII/36b8II19881781
Materiály z rokovania Predsedníctva vlády SSR
Návrh na prípravu 12. kongresu Medzinárodnej únie vied prehistorických a protohistorických UNESCO v r. 1991 v Bratislave a Nitre.