Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

866CI/6b1954236
Valné zhromaždenie ČSAV – IV.
Pozvanie a program IV. Valného zhromaždenia ČSAV zo dňa 17.XI.1954.
867CI/6b1955236
Valné zhromaždenie ČSAV – V.
Pozvanie a program V. Valného zhromaždenia ČSAV zo dňa 17.XI.1955; materiály z V. Valného zhromaždenia ČSAV; návrhy na voľbu členov korešpondentov ČSAV.
868CI/6b1958236
Valné zhromaždenie ČSAV – IX.
Pozvanie na IX. Valné zhromaždenie ČSAV; oznámenie o zložení delegácie SAV na IX. Valné zhromaždenie ČSAV.
869CI/6b1959236
Valné zhromaždenie ČSAV –X.
Pozvanie na X. Valné zhomaždenie ČSAV; oznámenie o zložení delegácie SAV na X. Valné zhromaždenie ČSAV.
870CI/6b1960237
Valné zhromaždenie ČSAV – XI.
Materiály z XI. Valného zhromaždenia ČSAV z 15.IV.–16.IV.1960.
871CI/6b1961237
Valné zhromaždenie ČSAV – XIII.
Zhodnotenie XIII. Valného zhromaždenia ČSAV zo 6.IV.–7.IV.1961.
872CI/6b1962237
Valné zhromaždenie ČSAV – XV.
Návrh uznesení XV. Valného zhromaždenia ČSAV z 30.III.1962.
873CI/6b1962237
Valné zhromaždenie ČSAV – XVI.
Návrh na zvolanie XVI. Valného zhromaždenia ČSAV; tézy referátu akademika ČSAV F. Šorma.
874CI/6b1963237
Valné zhromaždenie ČSAV – XVII.
Materiály zo XVII. Valného zhromaždenia ČSAV z 11.IV.–12.IV.1963.
875CI/6b1963237
Valné zhromaždenie ČSAV – XVIII.
Materiály z rokovania XVIII. Valného zhromaždenia ČSAV z 15.XI.1963.
876CI/6b1964237
Valné zhromaždenie ČSAV – XIX.
Podklady pre rokovanie XIX. Valného zhromaždenia ČSAV dňa 3.IV.1964.
877CI/6b1965237
Valné zhromaždenie ČSAV – XX.
Stenografický záznam z XX. Valného zhromaždenia ČSAV z 22.IV.–23.IV.1965.
878CI/6b1965237
Valné zhromaždenie ČSAV – XXI.
Materiály z XXI. Valného zhromaždenia ČSAV z 25.XI.–26.XI.1965.
879CI/6b1966238
Valné zhromaždenie ČSAV – XXII.
Materiály z XXII. Valného zhromaždenia ČSAV zo 16.VI.1966.
880CI/6b1967238
Valné zhromaždenie ČSAV – XXIII.
Stenografický záznam z XXIII. Valného zhromaždenia ČSAV z 3.V.1967.
881CI/6b1968238
Valné zhromaždenie ČSAV – XXIV.
Materiály z rokovania XXIV. Valného zhromaždenia ČSAV zo 17.IV.1968.
882CI/6b1968238
Valné zhromaždenie ČSAV – XXV.
Materiály z rokovania XXV. Valného zhromaždenia ČSAV z 22.X.–23.X.1968.
883CI/6b1969238
Valné zhromaždenie ČSAV – XXVI.
Materiály z rokovania XXVI. Valného zhromaždenia ČSAV z 13.V.–14.V.1969.
884CI/6b1971238
Valné zhromaždenie ČSAV – XXVIII.
Uznesenia z XXVIII. Valného zhromaždenia ČSAV z 11.V.1971.
885CI/6b1972239
Valné zhromaždenie ČSAV – XXIX.
Pozvanie a program XXIX. Valného zhromaždenia ČSAV z 9.III.1972; podkladové materiály k vystúpeniu predsedu SAV na Valnom zhromaždení ČSAV.
886CI/6b1973239
Valné zhromaždenie ČSAV – XXXI.
Materiály z XXXI. Valného zhromaždenia ČSAV z 15.II.1973.
887CI/6b1974239
Valné zhromaždenie ČSAV – XXXII.
Uznesenia z XXXII. Valného zhromaždenia ČSAV z 18.VI.1974.
888CI/6b1977239
Valné zhromaždenie ČSAV – XXXV.
Uznesenia z XXXV. Valného zhromaždenia ČSAV z 9.XI.1977.
889CI/6b1980239
Valné zhromaždenie ČSAV – XXXVII.
Pozvanie a program XXXVII. Valného zhromaždenia ČSAV Z 20.II.–21.II.1980; kandidátna listina voľby zahraničných členov ČSAV.
890CI/6b1981239
Valné zhromaždenie ČSAV – XXXIX.
Zápisnica a uznesenia z XXXIX. Valného zhromaždenia ČSAV z 11.II.1981.
891CI/6b1981239
Valné zhromaždenie ČSAV – XL.
Zápisnica zo XL. Valného zhromaždenia ČSAV z 2.VI.–3.VI.1981.
892CI/6b1981239
Valné zhromaždenie ČSAV – XLI.
Uznesenia z XLI. Valného zhromaždenia ČSAV z 8.XII.1981.
893CI/6b1982239
Valné zhromaždenie ČSAV – XLIII.
Uznesenia k bodu prípravy volieb pre XLIII. Valného zhromaždenia ČSAV z 18.XI.1982.
894CI/6b1983239
Valné zhromaždenie ČSAV – XLIV.
Uznesenia z XLIV Valného zhromaždenia ČSAV z 8.VI.1983.
895CI/6b1983239
Valné zhromaždenie ČSAV – XLV.
Uznesenia z XLV. Valného zhromaždenia ČSAV z 31.X.1983.
896CI/6b1985239
Valné zhromaždenie ČSAV – XLVII.
Uznesenia z XLVII. Valného zhromaždenia ČSAV z 8.I.1985.
897CI/6b1986239
Valné zhromaždenie ČSAV – IL.
Uznesenia z IL. Valného zhromaždenia ČSAV z 20.VI.1986.
898CI/6b1987239
Valné zhromaždenie ČSAV – LI.
Pozvanie a program LI. Valného zhromaždenia ČSAV zo 17.VI.1987.
899CI/6b1987239
Valné zhromaždenie ČSAV – LII.
Zápisnica z LII. Valného zhromaždenia ČSAV z 11.IX.1987.
900CI/6b1988239
Valné zhromaždenie ČSAV – LIV.
Program, pozvanie a zápisnica zo LIV. Valného zhromaždenia ČSAV z 26.II.1988.
901CI/6b1988239
Valné zhromaždenie ČSAV – LV.
Program, pozvanie a zápisnica z LV. Valného zhromaždenia ČSAV z 10.VI.1988.
902CI/6b1988239
Valné zhromaždenie ČSAV – LVI.
Program, pozvanie, zápisnica z LVI. Valného zhromaždenia ČSAV z 30.XI.1988.
903CI/6b1989239
Valné zhromaždenie ČSAV – LVII.
Uznesenia z LVII. Valného zhromaždenia ČSAV zo 16.VI.1989.
904CI/6b1989239
Valné zhromaždenie ČSAV
Uznesenia z mimoriadneho Valného zhromaždenia ČSAV z 21.XII.1989.