Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3989CII/36b519541406
Sekcie vied
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadnutí Sekcie biologických a lekárskych vied.
3990CII/36b519551406
Sekcie vied
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní Sekcie poľnohospodárskych vied.
3991CII/36b519561406
Sekcie vied
Organizačné materiály sekcie spoločenských vied a sekcie biologických a lekárskych vied.
3992CII/36b519571406
Sekcie vied
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní sekcie biologických a lekárskych vied, sekcie poľnohospodárskych vied a sekcie technických vied.
3993CII/36b519581406
Sekcie vied
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní sekcie biologických a lekárskych vied, sekcie technických vied, sekcie poľnohospodárskych vied a sekcie spoločenských vied.
3994CII/36b519591407
Sekcie vied
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní sekcie matematických a prírodných vied, sekcie biologických a lekárskych vied, sekcie technických vied a sekcie spoločenských vied.
3995CII/36b519601408
Sekcie vied
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní sekcie matematických a prírodných vied, sekcie biologických a lekárskych vied, sekcie technických vied a sekcie spoločenských vied.
3996CII/36b519611409
Sekcie vied
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní sekcie matematických a prírodných vied, sekcie biologických a lekárskych vied, sekcie technických vied a sekcie spoločenských vied.
3997CII/36b519621409
Sekcie vied
Organizačné materiály sekcie matematických a prírodných vied, sekcie technických vied a sekcie spoločenských vied.