Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3998CII/36b619621410
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK automatizácie, energetiky a elektroniky; VK biológie; VK ekonómie štátu a práva; VK filozofie, psychológie a pedagogiky; VK fyziológie a lekárskych vied; VK geológie–geografie; VK histórie; VH chémie; VK pre jazykovedu; VK pre matematiku, fyziku, astronómiu a jadrový výskum; VK pre mechaniku a materiály; VK pre vedy o umení.
3999CII/36b619631411
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK automatizácie, energetiky a elektroniky; VK biológie; VK ekonómie, štátu a práva; VK filozofie, psychológie a pedagogiky; VK fyziológie a lekárskych vied; VK geológie a geografie; VK histórie; VK chémie; VK pre jazykovedu; VK pre matematiku, fyziku, astronómiu a jadrový výskum; VK pre mechaniku a materiály; VK pre vedy o umení.
4000CII/36b619641412
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK ekonómie, štátu a práva; VK elektrotechniky a automatizácie; VK filozofie, psychológie a pedagogiky; VK fyziológie a lekárskych vied; VK geológie–geografie; VK histórie, VK chémie; VK matematicko-fyzikálnych vied; VK pre jazykovedu; VK pre mechaniku a materiály; VK pre vedy o umení; VK špeciálnej biológie; VK všeobecnej biológie.
4001CII/36b619651413
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK ekonómie, štátu a práva; VK elektroniky a automatizácie; VK filozofie, sociológie, psychológie a pedagogiky; VK fyziológie a lekárskych vied; VK geológie–geografie; VK histórie; VK pre chémiu; VK pre jazykovedu; VK matematicko-fyzikálnych vied; VK pre mechaniku a materiály; VK špeciálnej biológie; VK pre vedy o umení; VK všeobecnej biológie.
4002CII/36b619661414–1415
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK astronómie, geofyziky a meteorológie; VK ekonómie, štátu a práva; VK elektroniky a automatizácie; VK filozofie, sociológie a psychológie; VK fyziológie a lekárskych vied; VK geológie a geografie; VK histórie; VK pre chémiu; VK pre jazykovedu; VK lekárskych vied; VK matematicko-fyzikálnych vied; VK matematiky; VK pre mechaniku a materiály; VK mechaniky; VK náuky o materiáloch; VK špeciálnej biológie; VK technickej kybernetiky a elektrotechniky; VK pre vedy o umení; VK všeobecnej biológie.
4003CII/36b619671415–1416
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK astronómie, geofyziky a meteorológie; VK ekonómie; VK filozofie, sociológie a psychológie; VK fyziky; VK geológie a geografie; VK histórie; VK chémie; VK jazykovedy; VK lekárskych vied; VK matematiky; VK mechaniky; VK náuky o materiáloch; VK špeciálnej biológie; VK technickej kybernetiky a elektrotechniky; VK vied o štáte a práve; VK vied o umení VK všeobecnej biológie.
4004CII/36b619681417–1418
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie; VK ekonómie; VK filozofie, sociológie a psychológie; VK fyziky; VK geológie a geografie; VK histórie; VK chémie; VK jazykovedy; VK lekárskych vied; VK matematiky; VK mechaniky; VK náuky o materiáloch; VK špeciálnej biológie; VK technickej kybernetiky a elektrotechniky; VK vied o štáte a práve; VK vied o umení; VK všeobecnej biológie.
4005CII/36b619691418–1419
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie; VK ekonómie; VK filozofie, sociológie a psychológie; VK fyziky; VK geológie a geografie; VK histórie; VK chémie; VK jazykovedy; VK lekárskych vied; VK matematiky; VK mechaniky; VK náuky o materiáloch; VK špeciálnej biológie; VK technickej kybernetiky a elektrotechniky; VK vied o štáte a práve; VK vied o umení; VK všeobecnej biológie.
4006CII/36b619701420–1421
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie; VK ekonómie; VK filozofie, sociológie a psychológie; VK fyziky; VK geológie a geografie; VK histórie; VK chémie; VK jazykovedy; VK lekárskych vied; VK matematiky; VK mechaniky; VK mechaniky a energetiky; VK náuky o materiáloch; VK špeciálnej biológie; VK technickej kybernetiky a elektrotechniky; VK vied o štáte a práve; VK všeobecnej biológie.
4007CII/36b619711421–1422
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie; VK ekonómie; VK fyziky; VK geológie a geografie; VK histórie; VK chémie; VK jazykovedy; VK lekárskych vied; VK mechaniky a energetiky; VK náuky o materiáloch; VK poľnohospodárskych vied; VK psychológie a pedagogiky; VK špeciálnej biológie; VK technickej kybernetiky a elektrotechniky; VK vied o štáte a práve; VK vied o umení; VK všeobecnej biológie.
4008CII/36b619721423–1424
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie; VK ekonómie; VK fyziky; VK geológie a geografie; VK histórie, VK chémie; VK jazykovedy; VK lekárskych vied; VK mechaniky a energetiky; VK náuky o materiáloch; VK poľnohospodárskych vied; VK psychológie a pedagogiky; VK technickej kybernetiky; VK vied o umení; VK všeobecnej biológie.
4009CII/36b619731424
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK ekonómie; VK geológie a geografie; VK histórie; VK chémie; VK matematiky; VK mechaniky a energetiky; VK náuky o materiáloch; VK poľnohospodárskych vied; VK špeciálnej biológie; VK štátnych a právnych vied; VK vied o umení; VK všeobecnej biológie.
4010CII/36b619741425
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK astronómie, geofyziky, geodézie a meteorológie; VK ekonómie; VK geológie a geografie; VK histórie; VK chémie; VK lekárskych vied; VK mechaniky a energetiky; VK náuky o materiáloch; VK poľnohospodárskych vied.
4011CII/36b619751425
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK pre biologicko-lekárske vedy; VK pre biologicko-poľnohospodárske vedy; VK pre chemické vedy; VK pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení; VK pre matematiku, fyziku a elektroniku; VK špeciálnej biológie; VK pre technické vedy; VK pre vedy o spoločnosti; VK pre vedy o Zemi a vesmíre.
4012CII/36b619761426
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK pre biologicko-poľnohospodárske vedy; VK vied o spoločnosti.
4013CII/36b619771426
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK pre biologicko-lekárske vedy; VK pre biologicko-poľnohospodárske vedy; VK pre chemické vedy; VK pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení; VK pre matematiku, fyziku a elektroniku; VK pre technické vedy; VK pre vedy o spoločnosti; VK pre vedy o zemi a vesmíre.
4014CII/36b619781426
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály VK pre biologicko-lekárske vedy; VK pre biologicko-poľnohospodárske vedy; VK pre chemické vedy; VK pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení; VK pre matematiku, fyziku a elektroniku; VK pre technické vedy; VK pre vedy o spoločnosti; VK pre vedy o Zemi a vesmíre.
4015CII/36b619791426
Vedecké kolégiá (VK)
Spoločné organizačné materiály vedeckých kolégií.
4016CII/36b619801426
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály VK pre biologicko-lekárske vedy; VK pre biologicko-poľnohospodárske vedy; VK pre chemické vedy; VK pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení; VK pre matematiku, fyziku a elektroniku; VK pre technické vedy; VK pre vedy o spoločnosti; VK pre vedy o Zemi a vesmíre.
4017CII/36b619811427
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály VK pre biologicko-lekárske vedy; VK pre biologicko-poľnohospodárske vedy; VK pre ekonomické vedy; VK pre filozofiu, pedagogiku, psychológiu a vedy o štáte a práve; VK pre historické vedy; VK pre chemické vedy; VK pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení; VK pre matematiku, fyziku a elektroniku; VK pre technické vedy; VK pre vedy o Zemi a vesmíre.
4018CII/36b619821427
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály VK pre biologicko-lekárske vedy; VK pre technické vedy.
4019CII/36b619831427
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály VK pre jazykovedu, vedy o literatúre, umení a národopise.
4020CII/36b619841427
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály VK pre ekonomické vedy.
4021CII/36b619851427
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály VK pre ekonomické vedy; VK pre technické vedy; VK pre vedy o Zemi a vesmíre.
4022CII/36b619871427
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály a zápisnice zo zasadaní VK pre chemické vedy; VK pre vedy o Zemi a vesmíre; návrhy na členov VK.
4023CII/36b619881427
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály VK pre chemické vedy; VK pre technické vedy.
4024CII/36b619891427
Vedecké kolégiá (VK)
Organizačné materiály VK pre elektroniku a kybernetiku; VK pre fyziku; VK pre chemické vedy; VK pre jazykovedu a vedy o literatúre, umení a národopise; VK pre lekárske vedy; VK pre mechaniku, náuku o strojoch a konštrukciách; VK pre molekulárnu biológiu a genetiku; VK pre poľnohospodárske a lesnícke vedy; VK pre vedy o štáte a práve; VK pre vedy o Zemi a vesmíre.