Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2B1953
Podací denník
1–1990. [ 1 kniha ]
3B1953
Podací denník
1991–2442. [ 1 kniha ]
4B1954
Podací denník
5001–21150. [ 1 kniha ]
5B1954
Podací denník
21151–27160. [ 1 kniha ]
6B1955
Podací denník
1–6570. [ 1 kniha ]
7B1955
Podací denník
6571–12485. [ 1 kniha ]
8B1956
Podací denník
1–5050. [ 1 kniha ]
9B1956
Podací denník
5051–1098. [ 1 kniha ]
10B1957
Podací denník
1–4990. [ 1 kniha ]
11B1957
Podací denník
4991–9050. [ 1 kniha ]
12B1958
Podací denník
1–4330. [ 1 kniha ]
13B1958
Podací denník
4331–8710. [ 1 kniha ]
14B1959
Podací denník
1–5701. [ 1 kniha ]
15B1960
Podací denník
1–4470. [ 1 kniha ]
16B1961
Podací denník
1–5197. [ 1 kniha ]
17B1962
Podací denník
1–5284. [ 1 kniha ]
18B1963
Podací denník
1–4795. [ 1 kniha ]
19B1964
Podací denník
1–4463. [ 1 kniha ]
20B1965
Podací denník
1–4075. [ 1 kniha ]
21B1966
Podací denník
1–4921. [ 1 kniha ]
22B1966
Podací denník SP
1–646. [ 1 kniha ]
23B1967
Podací denník
1–4440. [ 1 kniha ]
24B1967
Podací denník SP
1–444. [ 1 kniha ]
25B1968
Podací denník
1–3342. [ 1 kniha ]
26B1968
Podací denník SP
1–407. [ 1 kniha ]
27B1969
Podací denník
1–3223. [ 1 kniha ]
28B1969
Podací denník SP
31–387. [ 1 kniha ]
29B1970
Podací denník
1–2490. [ 1 kniha ]
30B1970
Podací denník SP
1–249. [ 1 kniha ]
31B1971
Podací denník
1–3052. [ 1 kniha ]
32B1971
Podací denník SP
4–803. [ 1 kniha ]
33B1971
Podací denník SP
311–814. [ 1 kniha ]
34B1972
Podací denník
1–2737. [ 1 kniha ]
35B1972–1975
Podací denník SP
9–1028. [ 1 kniha ]
36B1973
Podací denník
1–3155. [ 1 kniha ]
37B1974
Podací denník
1–2518. [ 1 kniha ]
38B1974–1976
Podací denník SP
[ 1 kniha ]
39B1975
Podací denník
1–2673. [ 1 kniha ]
40B1976
Podací denník
1–2735. [ 1 kniha ]
41B1976–1977
Podací denník SP
[ 1 kniha ]
42B1977
Podací denník
1–3003. [ 1 kniha ]
43B1980
Podací denník
1–3212. [ 1 kniha ]
44B1980
Podací denník SP
1–456. [ 1 kniha ]
45B1980
Podací denník SP
451–710. [ 1 kniha ]
46B1981
Podací denník
1–5680. [ 1 kniha ]
47B1981
Podací denník SP
1–363. [ 1 kniha ]
48B1981
Podací denník SP
364–660. [ 1 kniha ]
49B1982
Podací denník
1–3483. [ 1 kniha ]
50B1982
Podací denník SP
1–371. [ 1 kniha ]
51B1982
Podací denník SP
372–645. [ 1 kniha ]
52B1983
Podací denník
1–2644. [ 1 kniha ]
53B1983
Podací denník SP
1–351. [ 1 kniha ]
54B1983
Podací denník SP
352–671. [ 1 kniha ]
55B1984
Podací denník
1–2803. [ 1 kniha ]
56B1984
Podací denník SP
1–763. [ 1 kniha ]
57B1985
Podací denník
1–2708. [ 1 kniha ]
58B1985
Podací denník SP
1–878. [ 1 kniha ]
59B1986
Podací denník
1–2563. [ 1 kniha ]
60B1986
Podací denník SP
1–853. [ 1 kniha ]
61B1987
Podací denník
1–2712. [ 1 kniha ]
62B1987
Podací denník SP
1–786. [ 1 kniha ]
63B1988
Podací denník
1–2089. [ 1 kniha ]
64B1988
Podací denník SP
1–694. [ 1 kniha ]
65B1989
Podací denník
1–1394. [ 1 kniha ]
66B1989
Podací denník SP
1–586. [ 1 kniha ]
67B1953
Index k podaciemu denníku
Menný. [ 1 kniha ]
68B1966
Index k podaciemu denníku
Menný. [ 1 kniha ]
69B1969–1970
Index k podaciemu denníku
Menný. [ 1 kniha ]
70B1953
Mzdové listy
Zamestnanci SAV. [ 1 zväzok ]
71B1955
Mzdové listy
Zamestnanci SAV. [ 1 kniha ]
72B1956
Mzdové listy
Zamestnanci SAV. [ 1 kniha ]
73B1957
Mzdové listy
Zamestnanci SAV. [ 1 kniha ]
74B1958
Mzdové listy
Zamestnanci SAV. [ 1 kniha ]
75B1959
Mzdové listy
Zamestnanci SAV. [ 1 kniha ]
76B1960
Mzdové listy
Zamestnanci SAV. [ 1 zväzok ]
77B1961
Mzdové listy
Zamestnanci SAV. [ 1 zväzok ]
78B1962
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; ašpiranti; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
79B1963
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia Akadémie; funkcionári Akadémie. [ 2 zväzky ]
80B1964
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia Akadémie; funkcionári Akadémie. [ 2 zväzky ]
81B1965
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia Akadémie; funkcionári Akadémie. [ 2 zväzky ]
82B1966
Mzdové listy
Zamestnanci Ústrednej hospodárskej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
83B1967
Mzdové listy
Zamestnanci Ústrednej hospodárskej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
84B1968
Mzdové listy
Zamestnanci Ústrednej hospodárskej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
85B1969
Mzdové listy
Zamestnanci Ústrednej hospodárskej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
86B1970
Mzdové listy
Zamestnanci Sekretariátu Predsedu SAV; zamestnanci Ústrednej hospodárskej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
87B1971
Mzdové listy
Zamestnanci Sekretariátu Predsedu SAV; zamestnanci Ústrednej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
88B1972
Mzdové listy
Zamestnanci Sekretariátu Predsedu SAV; zamestnanci Ústrednej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
89B1973
Mzdové listy
Zamestnanci Sekretariátu Predsedu SAV; zamestnanci Ústrednej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 4 zväzky ]
90B1974
Mzdové listy
Zamestnanci Sekretariátu Predsedu SAV; zamestnanci Ústrednej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 3 zväzky ]
91B1975
Mzdové listy
Zamestnanci Sekretariátu Predsedu SAV; zamestnanci Ústrednej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 4 zväzky ]
92B1976
Mzdové listy
Zamestnanci Sekretariátu Predsedu SAV; zamestnanci Ústrednej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 3 zväzky ]
93B1977
Mzdové listy
Zamestnanci Sekretariátu Predsedu SAV; zamestnanci Ústrednej správy pracovísk SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 3 zväzky ]
94B1978
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
95B1979
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
96B1980
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 3 zväzky ]
97B1981
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
98B1982
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 1 zväzok ]
99B1983
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 1 zväzok ]
100B1984
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
101B1985
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 1 zväzok ]
102B1986
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 2 zväzky ]
103B1987
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 4 zväzky ]
104B1988
Mzdové listy
Zamestnanci ÚP SAV; členovia SAV; funkcionári SAV. [ 3 zväzky ]
105B1989
Mzdové listy
Pracovníci ÚP SAV. [ 3 zväzky ]
106B1990
Mzdové listy
Pracovníci ÚP SAV. [ 4 zväzky ]
107B1955
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
108B1955
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
109B1956
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
110B1956
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
111B1957
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
112B1957
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
113B1957
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
114B1957
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
115B1958
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
116B1958
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
117B1958
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
118B1959
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
119B1959
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
120B1959
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
121B1959
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
122B1960
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
123B1960
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
124B1960
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
125B1960
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
126B1961
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
127B1961
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
128B1961
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
129B1961
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
130B1961
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
131B1962
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
132B1962
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
133B1963
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
134B1963
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
135B1964
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
136B1964
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
137B1964
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
138B1965
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
139B1965
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
140B1966
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
141B1966
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
142B1966
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
143B1967
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
144B1967
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
145B1967
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
146B1968
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
147B1968
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
148B1968
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
149B1969
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
150B1969
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
151B1970
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
152B1971
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
153B1971
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
154B1971
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
155B1972
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
156B1972
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
157B1972
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
158B1973
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
159B1973
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
160B1973
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
161B1974
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
162B1974
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
163B1975
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
164B1975
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
165B1976
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
166B1976
Účtovné knihy – zborníky
[ 1 kniha ]
167Bs.d.
Pamätná kniha SAV
[ 1 kniha ]
168Bs.d.
Pamätná kniha SAV
[ 1 kniha ]
169Bs.d.
Kronika SAV
[ 1 kniha ]
170Bs.d.
Kronika SAV
[ 1 kniha ]