Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1581CII/61976459
Československý národný komitét pro čistou a užitou chemii
Zápisnica z 1. zasadania komitétu z 21.X.1976.
1582CII/61977459
Československý národný komitét pro čistou a užitou chemii
Pozvanie na zasadanie komitétu.
1583CII/61978459
Československý národný komitét pro čistou a užitou chemii
Zápisnica zo zasadania komitétu zo 14.XII.1978.
1584CII/61979459
Československý národný komitét pro čistou a užitou chemii
Zápisnica zo zasadania komitétu z 27.XI.1979.