Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4365CII/36ch119531799
Prevádzkový odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru.
4366CII/36ch119671799
Prevádzkový odbor – prevádzkové materiály
Zápisnice z porád odboru.
4367CII/36ch119721799
Prevádzkový odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru za r. 1970–1972.
4368CII/36ch119871799
Prevádzkový odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru.
4369CII/36ch119881799
Prevádzkový odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru.