Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3901CII/36a519611373
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Hlavná pracovná náplň jednotlivých funkcií v sekretariáte Predsedníctva SAV; zvýšenie počtu pracovníkov sekretariátov sekcií SAV.
3902CII/36a519621373
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Návrh Kolektívnej zmluvy na r. 1962–1963.
3903CII/36a519631373
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Návrh na schválenie štruktúry vedeckých kolégií SAV.
3904CII/36a519661373
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Nové rozdelenie pracovných úsekov medzi funkcionárov a členov Predsedníctva SAV; vymedzenie právomoci ÚP SAV ku vzťahu k hlavnému vedeckému tajomníkovi.
3905CII/36a519701373
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Doplnok k organizačnému poriadku Ústrednej správy pracovísk SAV.
3906CII/36a519741373
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Rokovací poriadok Rady riaditeľa Ústrednej správy pracovísk SAV.
3907CII/36a519751373
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Doplnok k organizačnému poriadku Ústrednej správy pracovísk SAV; rámcový návrh zmeny organizačnej štruktúry Organizačného strediska vedeckých spoločností pri SAV.
3908CII/36a519781373
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Rokovací poriadok Rady riaditeľa ÚP SAV; dôvodová správa k zmene výkonného aparátu SAV; zdokonaľovanie celkovej činnosti ÚP SAV; návrh na organizačné zmeny v ÚP SAV.
3909CII/36a519791374
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Správa o vymedzení zodpovednosti a právomoci vedúcich funkcionárov SAV; rozpracovanie opatrení na ďalšie skvalitnenie činnosti výkonného aparátu ÚP SAV; zabezpečenie jednotlivých činností SAV vedúcimi funkcionármi Predsedníctva SAV.
3910CII/36a519801374
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Zhodnotenie plnenia socialistických záväzkov pracovníkov ÚP SAV.
3911CII/36a519811374
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Návrh zmeny organizačnej štruktúry ÚP SAV.
3912CII/36a519821374
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Zhodnotenie plnenia Kolektívnej zmluvy.
3913CII/36a519831374
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Návrh na rozdelenie Správy účelových zariadení SAV na 2 pracoviská; návrh Kolektívnej zmluvy na r. 1983.
3914CII/36a519861374
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Zmena organizačnej štruktúry ÚP SAV; Kolektívna zmluva na r. 1986.
3915CII/36a519871374
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Zhodnotenie činnosti sekretariátu funkcionárov SAV; organizačný poriadok ÚP SAV; Kolektívna zmluva na r. 1984.
3916CII/36a519881374
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Zhodnotenie činnosti sekretariátu funkcionárov SAV; návrh na zlepšenie činnosti ÚP SAV.
3917CII/36a519891374
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Návrh na organizačné začlenenie Inštitútu pre výchovu vedeckých pracovníkov SAV do ÚP SAV; plán sociálneho rozvoja ÚP SAV.
3918CII/36a519901374
Riaditeľ ÚP SAV – organizačné materiály
Návrh na vymenovanie riaditeľa ÚP SAV a Správy účelových zariadení SAV.