Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3985CII/36b4e19781406
Personálne veci
Menovanie zástupcu vedúceho I. a III. oddelenia vied; menovanie členov pracovnej skupiny pre posúdenie vzťahov základného spoločenskovedného výskumu k spoločenskej praxi pri III. oddelení vied.
3986CII/36b4e19831406
Personálne veci
Zloženie Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied SAV a pracovná náplň funkcionárov oddelenia vied; zloženie funkcionárov I.–III. oddelenia vied.
3987CII/36b4e19881406
Personálne veci
Oznámenie o zmene vedúceho referenčného centra RVHP pre antihelminiká; návrh na zloženie členov oddelení vied SAV na funkčné obdobie r. 1988–1992; vyžiadanie podkladov k osobnému hodnoteniu riaditeľov pracovísk; návrh na menovanie členov oddelení vied.
3988CII/36b4e19891406
Personálne veci
Odporúčanie zmien v atestačných komisiách ústavov SAV a Centier SAV; návrh na zloženie konkurznej komisie na miesto riaditeľa Ústavu experimentálnej farmakológie SAV, Neurobiologického ústavu SAV.