Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1588CII/81973460
Československý národný komitét pre medzinárodné vedecké únie
Vzorový organizačný a rokovací poriadok schválený Prezídiom ČSAV 27.VI.1973.