Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4266CII/36e119661788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Náplň práce pracovníkov odboru; správa o činnosti odboru za r. 1965.
4267CII/36e119681788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Návrh na vzájomnú spoluprácu zahraničných odborov národných akadémií (ČSAV–SAV); dočasné smernice zahraničných stykov ČSAV a SAV.
4268CII/36e119691788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Zmeny vo vybavovaní pasovej agendy; návrh organizačného usporiadania zahraničného odboru ČSAV; návrh riadenia a vykonávania stykov so zahraničím; návrh organizačného zabezpečenia vedeckých stykov so zahraničím ČSAV, ČAV a SAV.
4269CII/36e119721788
Odbor zahraničných stykov – prevádzková agenda
Správa o činnosti odboru za r. 1971–1972; zápisnica z pracovnej porady odboru.
4270CII/36e119731788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Zápisnica z pracovnej porady odboru.
4271CII/36e119741788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4272CII/36e119751788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4273CII/36e119761788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru; vysvetlenia k nedostatkom zistených revíziou hospodárenia na odbore.
4274CII/36e119771788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Zápisnica z pracovnej porady odboru.
4275CII/36e119801788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Zápisnica z pracovnej porady odboru.
4276CII/36e119821788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru; zápisnice z pracovných porád odboru.
4277CII/36e119831788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru; zápisnice z pracovných porád odboru.
4278CII/36e119851788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru; informácia o činnosti a úlohách odboru.
4279CII/36e119861788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4280CII/36e119871788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru; zápisnice z pracovných porád odboru.
4281CII/36e119881788
Odbor zahraničných stykov – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru; zápisnice z pracovných porád odboru.