Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

798CI/51953228
Výročné správy o činnosti SAV
Správa o činnosti SAV za r. 1953.
799CI/51954228
Výročné správy o činnosti SAV
Správa o činnosti SAV za r. 1954; pripomienky rezortov k správe o činnosti.
800CI/51955228
Výročné správy o činnosti SAV
Správa o činnosti SAV za r. 1955.
801CI/51956228
Výročné správy o činnosti SAV
Správa o činnosti SAV za r. 1956.
802CI/51957228
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1957; podkladový materiál k správe o činnosti SAV za r. 1953–1957; štatistický materiál k správe o činnosti SAV za r. 1953–1957.
803CI/51958228
Výročné správé o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1958.
804CI/51959228
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1959.
805CI/51960228
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1960.
806CI/51961228
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1961.
807CI/51962229
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1962.
808CI/51963229
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1963.
809CI/51964229
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1964.
810CI/51965229
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1965.
811CI/51966229
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1966.
812CI/51967229
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1967.
813CI/51968229
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1968.
814CI/51969229
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1969.
815CI/51970229
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1970.
816CI/51971230
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1971.
817CI/51972230
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1972.
818CI/51973230
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1973.
819CI/51974230
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1974.
820CI/51975230
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1975.
821CI/51976230
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1976.
822CI/51977231
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1977.
823CI/51978231
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1978.
824CI/51979231
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1979.
825CI/51980231
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1980; prílohy: správa SAV o plnení štátneho plánu základného výskumu za 6. päťročnicu; správa o činnosti SAV za r. 1980 pre vládu SSR.
826CI/51981231
Výročné správy o činnosti SAV
Správa o činnosti SAV za r. 1981 s osobitným zreteľom na plnenie úloh štátneho plánu základného výskumu.
827CI/51982231
Výročné správy o činnosti SAV
Správa o činnosti SAV za r. 1982 s osobitným zreteľom na plnenie úloh štátneho plánu základného výskumu.
828CI/51983232
Výročné správy o činnosti SAV
Správa o činnosti SAV za r. 1983 s osobitným zreteľom na plnenie úloh štátneho plánu základného výskumu.
829CI/51984232
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1984.
830CI/51985232
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1985.
831CI/51986232
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1986; komplexné hodnotenie plnenia úloh SAV za 7. päťročnicu.
832CI/51987232
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1987.
833CI/51988233
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1988.
834CI/51989233
Výročné správy o činnosti SAV
Výročná správa o činnosti SAV za r. 1989; správa SAV o najvýznamnejších výsledkoch vedeckej činnosti za uplynulé obdobie.