Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4174CII/36b8II19861559
Materiály na zasadanie Predsedníctva vlády ČSSR
Spresnenie koncepcie rozvoja rezortu elektrotechnického priemyslu na 8. päťročnicu s výhľadom do r. 2000.
4175CII/36b8II19881559
Materiály na zasadanie Predsedníctva vlády ČSSR
Návrh na prípravu 12. kongresu Medzinárodnej únie vied prehistorických a protohistorických (UISPP) v r. 1991 v Bratislave a Nitre.
4176CII/36b8II19891559
Materiály na zasadanie Predsedníctva vlády ČSSR
Záznamy z rokovania Predsedníctva vlády ČSSR zo 16.III., 11.V. a 22.VI.