Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3078CII/25c1958967
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Dekréty členom Výboru Predsedníctva SAV.
3079CII/25c1961967
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Dekréty členom Predsedníctva SAV.
3080CII/25c1962967
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Predbežné návrhy na voľbu nových členov ČSAV; schválenie voľby funkcionárov SAV.
3081CII/25c1963967
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrh na potvrdenie voľby nových členov SAV.
3082CII/25c1965967–968
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrhy na voľbu nových členov ČSAV; návrhy vedeckých kolégií ČSAV na voľbu členov ČSAV; dekréty členov Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 1965–1969.
3083CII/25c1966969
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Uznesenie vlády ČSR č. 220 o postupe Akadémie k výberu kádrov zo Slovenska pre prácu v riadiacich orgánoch ČSAV; objednávka diplomov pre novozvolených členov SAV; návrhy vedeckých kolégií SAV na nových členov SAV.
3084CII/25c1967969–970
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Informácia o príprave volieb nových členov ČSAV; návrhy na členov ČSAV z radov vedeckých pracovníkov pôsobiacich na Slovensku; návrhy na voľbu nových členov.
3085CII/25c1968970
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrh na potvrdenie doplňujúcich volieb členov SAV a podpredsedu SAV; doplnenie fotoarchívu SAV o novozvolených členov; prijatie členov Predsedníctva SAV prezidentom ČSSR; zoznam členov SAV.
3086CII/25c1969971–972
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrhy vedeckých kolégií na menovanie členov ČSAV.
3087CII/25c1970972
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Dekréty funkcionárov Predsedníctva SAV; abdikácia Predsedníctva SAV a stretnutie s novovymenovanými členmi Predsedníctva SAV; návrh vláde SSR o menovaní nového Predsedníctva SAV; oznam o menovaní nového Predsedníctva SAV.
3088CII/25c1971972
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrh na menovanie generálneho sekretára SAV a jeho tajomníkov.
3089CII/25c1972972–974
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrh na menovanie nových členov SAV; návrhy vedeckých kolégií SAV na menovanie nových členov ČSAV zo Slovenska; návrhy na menovania členov ČSAV.
3090CII/25c1975975
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrh na menovanie nových členov SAV a niektoré zmeny v Predsedníctve SAV.
3091CII/25c1977975
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Uznesenie vlády SSR č. 426 k návrhu na menovanie funkcionárov a ďalších členov Predsedníctva SAV; návrhy kandidátov na voľbu akademikov a členov korešpondentov SAV; kandidátna listina na voľbu členov ČSAV.
3092CII/25c1978975
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Menovacie dekréty členov Predsedníctva SAV.
3093CII/25c1979975
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Kandidátna listina pre voľby zahraničných členov ČSAV.
3094CII/25c1980975
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Prehľad o návrhoch na voľbu členov SAV; prehľad návrhov na voľbu členov ČSAV; doplňujúce návrhy.
3095CII/25c1982975
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrh a kandidátna listina na voľbu riadnych členov SAV.
3096CII/25c1983975
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrhy vedeckých kolégií SAV na voľbu členov SAV.
3097CII/25c1984975
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Kandidátna listina a návrhy na voľbu riadnych členov SAV.
3098CII/25c1986975
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrhy pracovísk na voľbu členov SAV.
3099CII/25c1987976
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Návrh nových členov SAV; kandidátna listina riadnych členov a členov korešpondentov SAV; návrhy na voľbu nových členov ČSAV; návrh na voľbu zahraničného člena ČSAV.
3100CII/25c1988976
Voľby členov SAV, ČSAV a funkcionárov SAV
Uznesenie vlády ČSSR č. 353 o menovaní nových členov ČSAV; návrhy na členov ČSAV; prehľad o členoch ČSAV; návrhy na nových členov ČSAV zo Slovenska.