Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4334CII/36g119601796
Zvláštny odbor – prevádzkové materiály
Záznam o odovzdaní agendy styčného referenta.
4335CII/36g119721796
Zvláštny odbor – prevádzkové materiály
Komplexné hodnotenie odboru od r. 1970.
4336CII/36gl19791796
Zvláštny odbor – prevádzkové materiály
Plán práce odboru v r. 1979.
4337CII/36g119871796
Zvláštny odbor – prevádzkové materiály
Hodnotenie činnosti odboru; zápisnice z pracovných porád odboru.
4338CII/36g119881796
Zvláštny odbor – prevádzkové materiály
Zápisnica z pracovnej porady odboru; hodnotenie činnosti odboru.
4339CII/36g119891796
Zvláštny odbor – prevádzkové materiály
Skartačný zoznam materiálov odboru.