Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3101CII/26a1958, 1961–1962, 1964, 1966–1989977–978
ARBORÉTUM MLYŇANY
Výročné správy.
3102CII/26a1953–1957, 1962–1976, 1977–1986, 1987–1989979–981
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3103CII/26a1953–1958, 1959, 1961–1962, 1963–1973, 1974–1985, 1986–1989981–983
ASTRONOMICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3104CII/26a1954–1958, 1960, 1962–1966, 1976–1978, 1979–1985, 1986–1990983–985
BANÍCKY ÚSTAV
Výročné správy.
3105CII/26a1953–1958, 1959, 1961–1964, 1965–1975985–986
BIOLOGICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3106CII/26a1953–1957986
BOTANICKÁ ZÁHRADA
Výročné správy.
3107CII/26a1963, 1965–1971, 1972–1974986–987
BOTANICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3108CII/26a1987–1989987
CENTRUM BIOLOGICKO-EKOLOGICKÝCH VIED
Výročné správy.
3109CII/26a1985, 1988–1989987
CENTRUM BIOLOGICKO-EKOLOGICKÝCH VIED, POBOČKA PRE EKOLÓGIU POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY
Výročné správy.
3110CII/26a1984–1985987
CENTRUM ELEKTROFYZIKÁLNEHO VÝSKUMU
Výročné správy.
3111CII/26a1979, 1982, 1984–1985, 1986–1989988–989
CENTRUM FYZIOLOGICKÝCH VIED
Výročné správy.
3112CII/26a1986–1988990
CENTRUM GEOVEDNÉHO VÝSKUMU
Výročné správy.
3113CII/26a1984, 1986–1989990
CENTRUM CHEMICKÉHO VÝSKUMU
Výročné správy.
3114CII/26a1954–1958, 1960–1963990
ČESKOSLOVENSKO-SOVIETSKY INŠTITÚT
Výročné správy.
3115CII/26a1971–1972, 1978–1980, 1982–1983, 1985, 1987–1988990
DOMOV VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
Výročné správy.
3116CII/26a1953–1958, 1961, 1963–1976, 1977–1985, 1986–1989991–993
EKONOMICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3117CII/26a1953–1958, 1961, 1962, 1964–1970, 1971–1977, 1978–1982, 1984–1986, 1987–1989993–996
ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3118CII/26a1962–1974, 1975–1989996–997
ENCYKLOPEDICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3119CII/26a1953–1958, 1961–1962997
ENERGETICKÉ LABORATÓRIUM
Výročné správy.
3120CII/26a1958, 1962, 1964–1974997
FILOZOFICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3121CII/26a1953–1958998–1001
FYZIKÁLNY ÚSTAV
Výročné správy
Správa o výskume vo fyzike na Slovensku 1951–1965, 1960–1962, 1964–1973, 1974–1980, 1981–1982, 1984–1986, 1987–1989
3122CII/26a1953–1958, 1961, 1962, 1964–1972, 1973–1978, 1979–1982, 1984, 1985–19891001–1004
GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV
Výročné správy.
3123CII/26a1958, 1961–1980, 1981–1982, 1984–19891005–1006
GEOGRAFICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3124CII/26a1953–1958, 1959–1966, 1967–1976, 1977–1982, 1984–1985, 1987, 1988–19891006–1009
GEOLOGICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3125CII/26a1953–1957, 1954–1956, 1960–1963, 1971–1973, 1974–1982, 1983–1985, 1987–19881009–1011
HELMINTOLOGICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3126CII/26a1952–1958, 1961–1962, 1964–1965, 1966–1980, 1981–19891011–1013
HISTORICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3127CII/26a1953–1958, 1960, 1963–1972, 1973–1978, 1979–1985, 1986–19891013–1017
CHEMICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3128CII/26a1987–19881017
INFORMAČNÉCENTRUM
Výročné správy.
3129CII/26a1953–1958, 1961–1969, 1971–1977, 1978–19891018–1019
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV Ľ. ŠTÚRA
Výročné správy.
3130CII/26a1953–19581020
KABINET DEJÍN POĽNOHOSPODÁRSKYCH VIED
Výročné správy.
3131CII/26a1962–1974, 1976–19781020
KABINET ORIENTALISTIKY
Výročné správy.
3132CII/26a1963, 1966–19671020
KABINET PLÁNOVANIA VEDY
Výročné správy.
3133CII/26a1963–1977, 1978–1980, 1982–1984, 1987–19881020
KATEDRA JAZYKOV
Výročné správy.
3134CII/26a1953–19581021
LABORATÓRIUM OCHRANY RASTLÍN
Výročné správy.
3135CII/26a1953–19581021
LABORATÓRIUM RYBÁRSTVA
Výročné správy.
3136CII/26a1953–1958, 19611021
LABORATÓRIUM STROJNÍCKEJ A HUTNÍCKEJ TECHNOLÓGIE
Výročné správy.
3137CII/26a1955–1958, 19571021
LESNÍCKE LABORATÓRIUM
Výročné správy.
3138CII/26a1972–19741021
LIMNOBIOLOGICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3139CII/26a1973–19891022
LITERÁRNOVEDNÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3140CII/26a1961, 1965–1966, 1968–1972, 1973–1982, 1984–19891022–1023
MATEMATICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3141CII/26a1953–1958, 1962–1978, 1979–19891024–1025
NÁRODOPISNÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3142CII/26a1977–1981, 1982–19891025–1026
NEUROBIOLOGICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3143CII/26a1953–19581027
POĽNOHOSPODÁRSKE DOKUMENTAČNÉ STREDISKO
Výročné správy.
3144CII/26a19891027
PROGNOSTICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3145CII/26a1965–1968, 1970–19751027
RIADITEĽSTVO VÝSTAVBY PRACOVÍSK
Výročné správy.
3146CII/26a1966–1969, 1971–1974, 1975–19891027–1028
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3147CII/26a1975–19891028
SPOLOČENSKOVEDNÝ ÚSTAV, Košice
Výročné správy.
3148CII/26a1976–1980, 1982–1983, 19881028
SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ
Výročné správy.
3149CII/26a19821028
STREDISKO VYNÁLEZOV A OBJAVOV
Správa o činnosti pracoviska
3150CII/26a1973, 1976–1979, 19831028
TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA ÚSTAVOV SPOLOČENSKÝCH VIED, Bratislava
Výročné správy.
3151CII/26a1975–1979, 1982–1983, 19851028–1029
TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA, Košice
Výročné správy.
3152CII/26a1973–19891029
UMENOVEDNÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3153CII/26a1961, 1964–1970, 1971–1979, 1980–1986, 1987–19891029–1032
ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE
Výročné správy.
3154CII/26a1967, 1971–19741032
ÚSTAV BIOLÓGIE KRAJINY
Výročné správy.
3155CII/26a1964–1969, 1970–19811032–1033
ÚSTAV DEJÍN EURÓPSKYCH SOCIALISTICKÝCH KRAJÍN
Výročné správy.
3156CII/26a1968–1969, 19891033
ÚSTAV DIVADLA A FILMU
Výročné správy.
3157CII/26a19611033
ÚSTAV DREVA, CELULÓZY A UMELÝCH VLÁKIEN
Výročné správy.
3158CII/26a1987–19891033
ÚSTAV EKOLÓGIE LESA
Výročné správy.
3159CII/26a1964–19761034
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE
Výročné správy.
3160CII/26a1975–1977, 1978–1980, 1981–1984, 1985, 1987–19891034–1037
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE A EKOLÓGIE
Výročné správy.
3161CII/26a1960–1963, 1969–1973, 1974–1978, 1979–1982, 1984–1987, 1988–19891037–1042
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE
Výročné správy.
3162CII/26a1969–1971, 1972–1976, 1977–1982, 1984–1985, 1987–19891042–1045
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ FARMAKOLÓGIE
Výročné správy.
3163CII/26a1962–1975, 1976–1982, 1983–1985, 1987–19891046–1048
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ FYTOPATOLÓGIE A ENTOMOLÓGIE
Výročné správy.
3164CII/26a1969, 1971–1977, 1979–1982, 1983–19891049–1050
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY
Výročné správy.
3165CII/26a1987–19891051
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ GENETIKY
Výročné správy.
3166CII/26a1965–19701051
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ HYGIENY
Výročné správy.
3167CII/26a1964–1968, 1969–1975, 1976–1981, 1982, 1984–1987, 1988–19891051–1055
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ CHIRURGIE
Výročné správy.
3168CII/26a1953–1958, 1960–19641055
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY
Výročné správy.
3169CII/26a1971–1974, 1975–1981, 1982–1986, 1987–19891055–1058
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ METALURGIE
Výročné správy.
3170CII/26a1967, 1969–1971, 1972–1979, 1980–1986, 1987–19891058–1061
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE
Výročné správy.
3171CII/26a1953–1958, 1973–19891061
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ PEDAGOGIKY
Výročné správy.
3172CII/26a1953–1958, 1960–1987, 19891062
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE
Výročné správy.
3173CII/26a1975–19891063
ÚSTAV FILOZOFIE A SOCIOLÓGIE
Výročné správy.
3174CII/26a1961–1962, 1964–19671064
ÚSTAV FYZIKY KOVOV
Výročné správy.
3175CII/26a1953–1958, 1969–1979, 1980–1985, 1987–19891064–1065
ÚSTAV FYZIOLÓGIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
Výročné správy.
3176CII/26a1953–1957, 1961–1969, 1971–19721066
ÚSTAV HUDOBNEJ VEDY
Výročné správy.
3177CII/26a1960, 1962–1970, 1971–1976, 1977–1982, 1984–1985, 1986–19891066–1069
ÚSTAV HYDROLÓGIE A HYDRAULIKY
Výročné správy.
3178CII/26a1968–1976, 1977–19801069–1070
ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLOV
Výročné správy.
3179CII/26a1953–1958, 1960, 1963, 1974, 1975–1982, 1984–19891070–1071
ÚSTAV MECHANIKY STROJOV
Výročné správy.
3180CII/26a1961–1962, 1964–19741072
ÚSTAV METEOROLÓGIE A KLIMATOLÓGIE
Výročné správy.
3181CII/26a1976–1980, 1981–19891072–1073
ÚSTAV MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE
Výročné správy.
3182CII/26a1964–1968, 1969–1974, 1975–1980, 1981–1982, 1984–1987, 1988–19891073–1077
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE
Výročné správy.
3183CII/26a1964–1970, 1971–1977, 1978–1985, 1986–19891077–1080
ÚSTAV POLYMÉROV
Výročné správy.
3184CII/26a1953–1957, 1960–19721080
ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY
Výročné správy.
3185CII/26a1953–1957, 1955, 1957–1964, 1965–1972, 1973–1977, 1979–1980, 1981–1982, 1984–19891081–1084
ÚSTAV STAVEBNÍCTVA A ARCHITEKTÚRY
Výročné správy.
3186CII/26a1961–19621085
ÚSTAV STROJOV A AUTOMATIZÁCIE
Výročné správy.
3187CII/26a1964–19721085
ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY A JAZYKOV
Výročné správy.
3188CII/26a1953–1958, 1961–1970, 1972–1976, 1977–19891085–1086
ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA
Výročné správy.
3189CII/26a1965–1972, 1973–1981, 1982, 1984–1987, 1988–19891087–1090
ÚSTAV TECHNICKEJ KYBERNETIKY
Výročné správy.
3190CII/26a1952–1958, 1961, 1963–19721090
ÚSTAV TEÓRIE A DEJÍN UMENIA
Výročné správy.
3191CII/26a1953–1958, 1962, 1964–1966, 1967–1978, 1979–1982, 1984–1987, 1988–19891090–1093
ÚSTAV TEÓRIE MERANIA
Výročné správy.
3192CII/26a1971–19881093
ÚSTAV VEDECKÉHO ATEIZMU
Výročné správy.
3193CII/26a1967–19751094
ÚSTAV VLASTNOSTI HORNÍN
Výročné správy.
3194CII/26a1982–1983, 1985, 19881094
ÚSTREDIE PRE VYNÁLEZY A OBJAVY
Výročné správy.
3195CII/26a1953–1959, 1961, 1963–1965, 1967–1969, 1970–1979, 1982–1985, 1987–19881094–1095
ÚSTREDNÁ KNIŽNICA
Výročné správy.
3196CII/26a1964–1976, 1978–1979, 1982, 19881095
ÚSTREDNÝ ARCHÍV
Výročné správy.
3197CII/26a1959, 1968–1972, 1973–1977, 1978–1982, 1983–1988, 19891096–1100
VIROLOGICKÝ ÚSTAV
Výročné správy.
3198CII/26a19581100
VODOHOSPODÁRSKE LABORATÓRIUM
Výročné správy.
3199CII/26a1951, 1957, 1959, 1961, 1963–1964, 1967–1970, 1983–19851100
VYDAVATEĽSTVO SAV
Výročné správy.
3200CII/26a1978–1982, 1984–1985, 1986–19891100–1101
VÝPOČTOVÉ STREDISKO
Výročné správy.
3201CII/26a1953–19581101
VÝSKUMNÝ ÚSTAV KRMOVINÁRSKY
Výročné správy.
3202CII/26a1956–19571101
VÝSKUMNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKEJ EKONOMIKY
Výročné správy.
3203CII/26a1953–19581101
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PRE CHOV HYDINY
Výročné správy.
3204CII/26a1953–19581101
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PRE VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO
Výročné správy.
3205CII/26a1953–19581101
VÝSKUMNÝ ÚSTAV RASTLINNEJ VÝROBY
Výročné správy.
3206CII/26a1956–19581101
VÝSKUMNÝ ÚSTAV VČELÁRSKY
Výročné správy.
3207CII/26a1953–19581101
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY
Výročné správy.