Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4296CII/36f119541789
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Dodatok k referátu o 1-ročnej činnosti likvidačného oddelenia SAV.
4297CII/36f119601789
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Správa o organizácii a činnosti odboru.
4298CII/36f119721789
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Komplexné hodnotenie činnosti odboru za r. 1971–1974.
4299CII/36f119731789
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Previerka stavu kontrolného odboru a jeho činnosti; plán práce odboru.
4300CII/36f119751789
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Zápisnica z pracovnej porady odboru; umiestnenie kontrolného odboru v zmysle dislokačného návrhu; náplň práce kontrolného odboru.
4301CII/36f119761789
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Náplň práce odboru; kolektívny záväzok odboru; správa o činnosti odboru; kádrový program odboru do r. 1980.
4302CII/36f119771789
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Náplň práce odboru; návrh na racionalizáciu činnosti odboru; pracovná náplň pracovníkov odboru.
4303CII/36f119781790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Kolektívny záväzok a jeho vyhodnotenie; budovanie kontrolných a revíznych útvarov.
4304CII/36f119791790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru.
4305CII/36f119801790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru.
4306CII/36f119811790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru; zápisnica z porady s kontrolným odborom ČSAV.
4307CII/36f119821790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru.
4308CII/36f119831790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru.
4309CII/36f119841790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru.
4310CII/36f119851790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Návrh na určenie platov pracovníkom odboru.
4311CII/36f119871790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru.
4312CII/36f119881790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Správa o činnosti odboru.
4313CII/36f119901790
Kontrolný odbor – prevádzkové materiály
Poslanie odboru, náplň práce odboru.