Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1592CII/111973460
Československý národný výbor pre medzinárodnú hydrologickú dekádu
Správa o činnosti výboru za r. 1973.
1593CII/111974460
Československý národný výbor pre medzinárodnú hydrologickú dekádu
Poďakovanie predsedu výboru predsedovi SAV za podporu pri plnení úloh.
1594CII/111975460
Československý národný výbor pre medzinárodnú hydrologickú dekádu
Pozvanie na rokovanie pléna výboru.