Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1585CII/71975459
Československý národní komitét pro dějiny a filozofii vědy
Pozvanie na zasadanie komitétu.
1586CII/71976459
Československý národní komitét pro dějiny a filozofii vědy
Zápisnica z porady komitétu z 28.X.1976; zloženie členov komitétu.
1587CII/71983459
Československý národní komitét pro dějiny a filozofii vědy
Návrh komitétu na založenie československej skupiny medzinárodnej organizácie pre dejiny techniky ICOHTEC.