Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3547CII/30a19531197–1199
Návrhy rozpočtu
Návrhy plánu a rozpočtu na r. 1953; návrhy plánu a rozpočtu na r. 1954.
3548CII/30a19541200–1205
Návrhy rozpočtu
Návrhy plánu a rozpočtu, rozpočtová kapitola SAV; rozpisy na pracoviská v r. 1954; návrhy plánu a rozpočtu na r. 1955; výhľadový plán na r. 1955–1960.
3549CII/30a19551206–1209
Návrhy rozpočtu
Návrhy rozpočtu a plánu, rozpočtová kapitola SAV; rozpisy na pracoviská v r. 1955; návrhy plánu a rozpočtu na r. 1956; návrhy na výhľadový plán na r. 1956–1960.
3550CII/30a19561210–1213
Návrhy rozpočtu
Návrh rozpočtu v r. 1956; návrhy pracovísk na plán v r. 1957; návrhy na výhľadový plán a rozpočet na r. 1956–1960.
3551CII/30a19571213–1215
Návrhy rozpočtu
Návrh plánu a rozpočtu v r. 1957; návrhy plánu a rozpočtu na r. 1958.
3552CII/30a19581216–1217
Návrhy rozpočtu
Návrhy plánu a rozpočtu v r. 1958; návrhy plánu a rozpočtu na r. 1959.
3553CII/30a19591218–1219
Návrhy rozpočtu
Návrhy plánu a rozpočtu v r. 1959; návrhy na plán a rozpočet na r. 1960; návrh plánu a rozpočtu na r. 1961–1965.
3554CII/30a19601219–1223
Návrhy rozpočtu
Návrhy plánu a rozpočtu v r. 1960; návrhy plánu a rozpočtu na r. 1961; návrhy plánu a rozpočtu na r. 1961–1965.
3555CII/30a19611223–1225
Návrhy rozpočtu
Návrhy rozpočtu a plánu v r. 1961; návrhy rozpočtu a plánu na r. 1962.
3556CII/30a19621225–1230
Návrhy rozpočtu
Návrhy plánu a rozpočtu na r. 1963; komentáre k návrhu plánu a rozpočtu na r. 1963; návrhy na 3. päťročný plán.
3557CII/30a19631231–1234
Návrhy rozpočtu
Návrhy plánu a rozpočtu v r. 1963; návrhy plánu a rozpočtu na r. 1964.
3558CII/30a19641235–1238
Návrhy rozpočtu
Návrhy plánu a rozpočtu v r. 1964; návrhy plánu a rozpočtu na r. 1965 a 1966.
3559CII/30a19651238–1240
Návrhy rozpočtu
Návrhy rozpočtu v r. 1965; návrhy plánu a rozpočtu na r. 1966 a 1967; návrhy plánu a rozpočtu na 4. päťročnicu.
3560CII/30a19661241
Návrhy rozpočtu
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1967.
3561CII/30a19671241
Návrhy rozpočtu
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu v r. 1967; návrh hospodárskeho plánu na r. 1968–1969.
3562CII/30a19681241
Návrhy rozpočtu
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu v r. 1968.
3563CII/30a19691241
Návrhy rozpočtu
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu v r. 1969; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1970.
3564CII/30a19701241
Návrhy rozpočtu
Návrh plánu a rozpočtu na r. 1971; návrh plánu a rozpočtu na r. 1971–1975.
3565CII/30a19711241
Návrhy rozpočtu
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu v r. 1971; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1972; návrh na dovoz na r. 1971–1975.
3566CII/30a19721242
Návrhy rozpočtu
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu v r. 1972; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1973.
3567CII/30a19731242
Návrhy rozpočtu
Základné ukazovatele za oblasť zahraničného obchodu v r. 1973; dlhodobý rozvoj SAV v oblasti dovozu do r. 1990; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1974.
3568CII/30a19741242–1243
Návrhy rozpočtu
Návrh rozpočtu SAV na r. 1975; úvaha o rozvoji ČSAV a SAV do r. 1990.
3569CII/30a19751243–1244
Návrhy rozpočtu
Návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu v r. 1975; akčný plán SAV na r. 1975; plán rozvoja vedy a techniky na r. 1976–1980.
3570CII/30a19761244
Návrhy rozpočtu
Návrh plánu a rozpočtu v r. 1976; akčný plán SAV na r. 1976; plán akčných opatrení SAV vyplývajúcich zo záverov zjazdu KSČ; návrh rozpočtu na r. 1977.
3571CII/30a19771244
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení v r. 1977; návrh upraveného rozpočtu na r. 1977.
3572CII/30a19781245
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení v r. 1978; návrh rozpočtu v r. 1978.
3573CII/30a19791245
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení na r. 1979; návrh rozpočtu v r. 1979; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1980; úvaha o rozvoji SAV v r. 1981–1985 s výhľadom do r. 1990.
3574CII/30a19801245–1246
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení na r. 1980; návrh plánu a rozpočtu v r. 1980; návrh plánu a rozpočtu na r. 1981.
3575CII/30a19811246–1248
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení na r. 1981; schválený rozpočet v r. 1981; návrh rozpočtu na r. 1982; návrh rozpočtu na r. 1981–1985.
3576CII/30a19821249
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení SAV na r. 1982; spresnený plán a rozpočet na r. 1983; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1983.
3577CII/30a19831249–1251
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení SAV na r. 1983; schválený plán a rozpočet v r. 1983; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1984.
3578CII/30a19841251
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení SAV na r. 1984; schválený plán a rozpočet v r. 1984; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1985.
3579CII/30a19851251–1252
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení na r. 1985; návrh plánu a rozpočtu v r. 1985; návrh plánu a rozpočtu na r. 1986; návrh plánu a rozpočtu na r. 1986–1990.
3580CII/30a19861252
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení na r. 1986; návrh plánu a rozpočtu v r. 1986; návrh plánu a rozpočtu na r. 1987; návrh rozpisu rozpočtu na r. 1986–1990.
3581CII/30a19871253
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení SAV na r. 1987; návrh rozpočtu v r. 1987; návrh devízového limitu na neinvestičný dovoz pre r. 1987–1990.
3582CII/30a19881253
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení SAV na r. 1988; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu v r. 1988.
3583CII/30a19891253
Návrhy rozpočtu
Plán akčných opatrení SAV na r. 1989; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu v r. 1989; návrh hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1990.
3584CII/30a19921253
Návrhy rozpočtu
Návrh rozpočtu v r. 1992.