Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1596CII/131975460
Československý výbor pre hydrológiu
Správa výboru o účasti ČSSR na Medzinárodnej hydrologickej dekáde.
1597CII/131977460
Československý výbor pre hydrológiu
Správa o účasti na Medzinárodnom hydrologickom programe za r. 1976.
1598CII/131979460
Československý výbor pre hydrológiu
Správa o účasti na Medzinárodnom hydrologickom programe za r. 1978.
1599CII/131982460
Československý výbor pre hydrológiu
Informácia o doplnení pléna výboru.
1600CII/131983460
Československý výbor pre hydrológiu
Návrh organizačného a rokovacieho poriadku výboru a pripomienky k nemu.
1601CII/131984460
Československý výbor pre hydrológiu
Organizačný a rokovací poriadok výboru schválený dňa 21.VI.1984; súhlas predsedu SAV s organizačným a rokovacím poriadkom výboru.
1602CII/131985460
Československý výbor pre hydrológiu
Stručná správa z rokovania predsedníctva Československej komisie pre spoluprácu s UNESCO; pripomienky k záverečnému ustanoveniu organizačného poriadku výboru.