Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4224CII/36c219561783
Ekonomicko-technický odbor – organizačné materiály
Návrh na vypracovanie a sledovanie nákladových ukazovateľov poľnohospodárskych jednotiek SAV.
4225CII/36c219721783
Ekonomicko-technický odbor – organizačné materiály
Stanovisko odboru ku koncepciám budovania východoslovenskej výskumnej základne SAV do r. 1972.
4226CII/36c219751783
Ekonomicko-technický odbor – organizačné materiály
Správa o výsledkoch ročného rozboru hospodárskej činnosti v Ústrednej správe pracovísk SAV.
4227CII/36c219761783
Ekonomicko-technický odbor – organizačné materiály
Stanovisko odboru k informácii o postupe prác na pripravovanej platovej prestavbe.
4228CII/36c219791783
Ekonomicko-technický odbor – organizačné materiály
Záznam z porady o zavedení a automatizácii osobnej a mzdovej evidencie na pracoviskách SAV; správa o overení systemizačných ukazovateľov vo vybraných pracoviskách SAV.
4229CII/36c219851783
Ekonomicko-technický odbor – organizačné materiály
Záznam z inštruktážneho školenia JÚZO pre pracoviská SAV.
4230CII/36C219871783
Ekonomicko-technický odbor – organizačné materiály
Výber staveniska pre pobočkové laboratóriá Ústavu technickej kybernetiky SAV.
4231CII/36c219871783
Ekonomicko-technický odbor – organizačné materiály
Vyhodnotenie experimentu nového systému plánovania, financovania a hmotnej zainteresovanosti v podmienkach SAV.