Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1577CII/31975459
Československý komitét slavistov
Menovanie zástupcov zo Slovenska do komitétu; zoznam zmien v zložení československých národných komitétov.
1578CII/31989459
Československý komitét slavistov
Informácie o príprave 11. zjazdu slavistov v ČSSR.