Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

835CI/6a1956233
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1956.
836CI/6a1957233
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1957.
837CI/6a1958233
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1958.
838CI/6a1959233
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1959.
839CI/6a1960233
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1960.
840CI/6a1961233
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1961.
841CI/6a1962233
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1962.
842CI/6a1963234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1963.
843CI/6a1964234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1964.
844CI/6a1965234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1965.
845CI/6a1966234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1966.
846CI/6a1967234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1967.
847CI/6a1968234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1968.
848CI/6a1969234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Návrh výročnej správy o činnosti ČSAV za r. 1969.
849CI/6a1970234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1970.
850CI/6a1971234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1971.
851CI/6a1973234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1973.
852CI/6a1974234
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1974.
853CI/6a1975235
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1975.
854CI/6a1976235
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1976.
855CI/6a1977235
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1977.
856CI/6a1978235
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1978.
857CI/6a1979235
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1979.
858CI/6a1980235
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1980.
859CI/6a1981236
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1981; vybrané výsledky štátneho plánu základného výskumu v r. 1981.
860CI/6a1982236
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1982.
861CI/6a1983236
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1983.
862CI/6a1984236
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1984.
863CI/6a1986236
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1986.
864CI/6a1987236
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1987.
865CI/6a1988236
Výročné správy o činnosti ČSAV
Výročná správa o činnosti ČSAV za r. 1988.