Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3810CII/3519711347
Súťažné hnutie
Združený socialistický záväzok pracovníkov Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV pri príležitosti 50. výročia založenia KSČ.
3811CII/3519721347
Súťažné hnutie
Zásady organizovania a hodnotenia socialistickej pracovnej iniciatívy Sekretariátu Predsedníctva SAV; socialistické záväzky kolektívu Helmintologického ústavu SAV.
3812CII/3519731347
Súťažné hnutie
Vyhodnotenie iniciatívy pracujúcich a súťažného hnutia „Každý po socialisticky“; prehľad akcií na zveľaďovaní okolia v rámci súťažného hnutia.
3813CII/3519741347
Súťažné hnutie
Zoznam socialistických záväzkov pracovníkov ÚP SAV; vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých v súťažnom hnutí „Každý po socialisticky“.
3814CII/3519751348
Súťažné hnutie
Vyhodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich a súťažného hnutia „Každý po socialisticky“ v SAV za r. 1974; výzva ÚV KSČ, vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov k rozvoju pracovnej iniciatívy; správy o výsledkoch rozvoja iniciatívy pracujúcich na počesť XV. zjazdu KSČ.
3815CII/3519761348–1349
Súťažné hnutie
Prehľad o socialistickej súťaži a racionalizačnej činnosti na spoločenskovedných pracoviskách SAV; hodnotenie rozvoja iniciatívy pracujúcich na pracoviskách oddelenia vied o Zemi, vesmíre, matematicko-fyzikálnych a technických vied SAV; záväzkové hnutie na pracoviskách SAV; vyhodnotenie súťažného hnutia za r. 1976 – správy z jednotlivých pracovísk SAV; správy z jednotlivých pracovísk o rozvoji pracovnej iniciatívy na počesť XV. zjazdu KSČ.
3816CII/3519771350
Súťažné hnutie
Prihláška k oceneniu Červenou zástavou za rozvoj pracovnej iniciatívy za r. 1976; správa o hodnotení socialistickej súťaže a racionalizačnej činnosti na pracoviskách I. oddelenia vied za r. 1976; vyhodnotenie iniciatívy pracujúcich v SAV za r. 1976 a návrhy na ocenenie najlepších pracovníkov, kolektívov a jednotlivcov; podklady z pracovísk k vyhodnoteniu iniciatívy pracujúcich.
3817CII/3519781350
Súťažné hnutie
Správa o výsledkoch a skúsenostiach z rozvoja iniciatívy pracujúcich na počesť 30. výročia Februárového víťazstva.
3818CII/3519791350
Súťažné hnutie
Výzva k pracovníkom SAV pre rozvoj iniciatívy a záväzkového hnutia k významným výročiam v r. 1979; informácia o obsahovom zameraní záväzkov v SAV.
3819CII/3519801350
Súťažné hnutie
Pozvanie, program a prezenčná listina z aktívu k rozvoju pracovnej iniciatívy v SAV.
3820CII/3519811350
Súťažné hnutie
Hodnotenie plnenia záväzkov hlavnému mestu Bratislava z r. 1976–1981 na pracoviskách spoločenských vied SAV; hodnotenie plnenia osobných záväzkov pracovníkov ÚP SAV.
3821CII/3519831350
Súťažné hnutie
Spresňujúce zásady k metodike oceňovania organizácií, kolektívov a jednotlivcov za výsledky pracovnej iniciatívy.
3822CII/3519851350
Súťažné hnutie
Socialistické záväzky pracovníkov SAV na r. 1985.
3823CII/3519881350
Súťažné hnutie
Zameranie pracovnej iniciatívy v SAV na r. 1989.