Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4370CII/36ch219531799
Prevádzkový odbor – organizačné materiály
Riešenie problému poľnohospodárskych zložiek pracovísk sekcie poľnohospodárskych vied SAV.
4371CII/36ch219671799
Prevádzkový odbor– organizačné materiály
Organizačný a rokovací poriadok Komisie pre mechanizáciu administratívnych prác.
4372CII/36ch219721799
Prevádzkový odbor – organizačné materiály
Správa o výsledku hospodárenia v Ústrednej správe pracovísk SAV za r. 1972.
4373CII/36ch219731799
Prevádzkový odbor – organizačné materiály
Správa o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
4374CII/36ch219741799
Prevádzkový odbor – organizačné materiály
Pokyny o poukazovacom a dispozičnom práve a hospodárením s rozpočtovými prostriedkami.
4375CII/36ch219751799
Prevádzkový odbor – organizačné materiály
Správa o plnení dislokačných opatrení; správa o stave a bezpečnosti zdravia pri práci; informácia o plynofikácii kotolne v objekte SAV.