Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4349CII/36h119611798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Pracovná náplň odboru.
4350CII/36h119631798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Návrh na zriadenie Kabinetu plánovania vedy SAV; štatút Ústavu plánovania vedy ČSAV; zápisnice z pracovných porád odboru.
4351CII/36h119641798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru; zápisnice zo schôdzí odborového úseku ROH.
4352CII/36h119651798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Zápisnica z pracovnej porady odboru.
4353CII/36h119661798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru; správa o činnosti odboru.
4354CII/36h119671798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4355CII/36h119741798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Oznam o delegovaní Ing. Jurikoviča na medzinárodný seminár RVHP.
4356CII/36H119811798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Pripomienky odboru k organizačnému poriadku SAV; zápisnice z pracovných porád odboru.
4357CII/36h119821798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru.
4358CII/36h119831798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Prehľad úloh odboru; podklady odboru k správe o priebehu prevádzkových porád na pracoviskách SAV.
4359CII/36h119871798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Prehľad najvýznamnejších činností odboru; zápisnice z pracovných porád odboru.
4360CII/36h119881798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru; plán práce odboru.
4361CII/36h119891798
Odbor plánovania vedy – prevádzkové materiály
Zápisnice z pracovných porád odboru; návrh rámcového plánu práce odboru.