Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4025CII/36b719571428
Vedecké spoločnosti
Správa o činnosti vedecko-technických spoločností za r. 1956 na Slovensku.
4026CII/36b719851428
Vedecké spoločnosti
Prehľad vedeckých výberových spoločností pri SAV v r . 1958.
4027CII/36b719591428
Vedecké spoločnosti
Správa o činnosti vedeckých spoločností sekcie biologických a lekárskych vied za r. 1958; prehľad vedeckých spoločností pri SAV v r. 1959.
4028CII/36b719601428
Vedecké spoločnosti
Správa o činnosti vedeckých výberových spoločností pri SAV v r. 1958–1959; prehľad vedeckých spoločností a ich rozpočet na r. 1960.
4029CII/36b719611428
Vedecké spoločnosti
Správa o činnosti vedeckých spoločností sekcie biologických a lekárskych vied za r. 1960.
4030CII/36b719621428
Vedecké spoločnosti
Prehľad dotácií vedeckým spoločnostiam v r. 1962.
4031CII/36b719631428
Vedecké spoločnosti
Správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV za r. 1962; podklady na rokovanie Predsedníctva SAV o poslaní a úlohách vedeckých spoločností.
4032CII/36b719641428
Vedecké spoločnosti
Správa o činnosti vedeckých výberových spoločností v oblasti chemických a biologických vied za r. 1963; prehľad dotácií vedeckým spoločnostiam na r. 1965.
4033CII/36b719721428
Vedecké spoločnosti
Zoznam vedeckých spoločností pri SAV; návrh na vytvorenie spoločného centra pre zabezpečovanie činnosti vedeckých spoločností pri SAV.
4034CII/36b719751428
Vedecké spoločnosti
Správa o problémoch vedeckých spoločností pri SAV.
4035CII/36b719761428
Vedecké spoločnosti
Opatrenia na skvalitnenie činnosti vedeckých spoločností pri SAV; stanovisko k vydávaniu interného Spravodaja vedeckých spoločností v pôsobnosti Vedeckého kolégia pre biologicko-poľnohospodárske vedy.
4036CII/36b719771428
Vedecké spoločnosti
Správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV za r. 1976.