Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV » Riadiace orgány SAV I.
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3968CII/36b4a1983–19861390–1394
Kolégium podpredsedu SAV povereného riadením II. oddelenia vied
 1983
8.IV.; 19.V.; 22.VI.; 16.IX.; 4.XI.;
 1984
3.II.; 1.III.; 5.IV.; 27.IV.; 21.VI.; 7.IX.; 18.X.; 19.XI.;
 1985
28.I.; 25.II.; 25.III.; 22.IV.; 27.V.; 24.VI.; 23.IX.; 28.X.; 25.XI.;
 1986
6.I.; 17.II.; 28.IV.; 7.VII.; 25.VIII.; 27.X.; 1.XII.
3969CII/36b4a1983–19871394
Kolégium podpredsedu SAV povereného riadením III. oddelenia vied
 1983
28.IV.; 26.V.; 23.VI.; 3.X.; 27.X.; 28.XI.;
 1984
26.I.; 23.II.; 9.IV.; 31.V.; 8.X.; 25.X.; 20.XII.;
 1985
7.III.; 4.V.; 30.V.; 5.IX.; 25.X.;
 1986
13.II.; 3.IV.; 22.V.; 24.IX.;
 1987
8.VI.