Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústav experimentálnej biológie a ekológie Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1975–1979
Rozsah:23 kr.
Počet inventárnych jednotiek:85
Spracovateľ:Mihalovičová, M.
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1989
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: