Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

6II19751
Vedecké kolégium
Plán práce Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy; informácia Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy o problémoch biologických pracovísk; správa o súčasnom stave a perspektívach biologických disciplín na Slovensku.
7II19761
Vedecké kolégium
Plán práce Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy; dočasný organizačný a rokovací poriadok vedeckých kolégií SAV; plán práce Komisie pre špeciálnu biológiu pri Vedeckom kolégiu SAV na r. 1976; materiály na zasadnutie Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy.
8II19771
Vedecké kolégium
Zápisnice zo zasadnutí Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy a materiály na jeho zasadnutie.
9II19781
Vedecké kolégium
Pripomienky k zápisnici z 1. zasadnutia Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy; podklady Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV pre referát predsedu Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy; materiály na zasadnutie Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy.
10II19791
Vedecké kolégium
Súhlas Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy s návrhom na udelenie Národnej ceny SSR za vedecké dielo „Geobotanická mapa SSR“; materiál na spoločné zasadnutie Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-poľnohospodárske vedy s Vedeckým kolégiom biológie ČSAV.