Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

11III19752
Organizačné materiály
Organizačná štruktúra Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV; vedecko-organizačná koncepcia pracoviska Ústav exeperimentálnej biológie a ekológie SAV v Liptovskom Mikuláši; vyjadrenie k zriadeniu pracovných skupín pre projekt č. 14 a č. 8 MAB; podklady k vypracovaniu organizačnej štruktúry ústavu.
12III19762
Organizačné materiály
Vyjadrenie k návrhom vedecko-organizačných zmien Výskumnej stanice Banská Štiavnica; preberací protokol pri včleňovaní oddelenia krajinnej ekológie do Oddelenia ekologických syntéz v krajine; organizačné zásady pre pracovníkov Oddelenia ekologických syntéz v krajine umiestnených na detašovaných pracoviskách.
13III19772
Organizačné materiály
Návrh na organizačné rozčlenenie Oddelenia fyziológie rastlín; návrh na organizačné zmeny v Oddelení vplyvu imisií na živočíchy; žiadosť Krajskej hygienickej stanici o schválenie rádioizotopového pracoviska.
14III19782
Organizačné materiály
Oznámenie o organizačných zmenách na ústave v r. 1977; harmonogram realizácie „Návhru na zriadenie pracoviska pre výskum pôdy“; informácia o zriadení pobočky Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV v Košiciach; organizačný poriadok Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV; návrh na zriadenie Oddelenia hydrochémie v ústave.
15III19792
Organizačné materiály
Návrh koncepcie Výskumnej stanice Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV v Košiciach; návrh na organizačné zmeny Oddelenia ekologickej fyziológie živočíchov na Výskumnej stanici v Banskej Štiavnici.