Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

81XVI197523
Masovopolitické organizácie
Správa o činnosti kolektívu v súťaži o získanie titulu Brigády socialistickej práce za r. 1975; zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri ústave; zápisnice z členských schôdzí ZO ROH; správa o plnení úloh na úseku prípravy obyvateľstva na civilnú obranu.
82XVI197623
Masovopolitické organizácie
Komplexný program starostlivosti o pracovníkov Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV; plán úloh z oblasti požiarnej ochrany a civilnej obrany na r. 1976; zápisnice zo zasadnutí ZV ROH; zápisnice z členských schôdzí ZO ROH; vyhodnotenie racionalizačného programu za r. 1975; správa o rozvoji súťaže o titul Brigáda socialistickej práce.
83XVI197723
Masovopolitické organizácie
Vyhodnotenie súťažného hnutia a racionalizačnej činnosti; zápisnice zo zasadnutí ZV ROH; zápisnice z členských schôdzí ZO ROH; správa o činnosti kolektívu v socialistickej súťaži.
84XVI197823
Masovopolitické organizácie
Správa o vyhodnotení výsledkov pracovnej iniciatívy a racionalizačnej činnosti za r. 1977; zápisnice zo zasadnutí ZV ROH; správa o plnení úloh na úseku prípravy občanov na civilnú obranu.
85XVI197923
Masovopolitické organizácie
Správa o inventarizácii materiálov civilnej obrany; návrh na prepožičanie čestného názvu Brigáda socialistickej práce II. stupňa; zápisnica z členskej schôdze ZO SZM pri Ústave experimentálnej biológie a ekológie SAV; prehľad o rozvoji racionalizačného hnutia v rámci ústavu.